Successfully reported this slideshow.

Tabletek az oktatásban: az intézményi szintű alkalmazás infrastrukturális feltételei

0

Share

1 of 14
1 of 14

Tabletek az oktatásban: az intézményi szintű alkalmazás infrastrukturális feltételei

0

Share

Download to read offline

Egyre növekvő érdeklődés tapasztalható a tabletek oktatási célú alkalmazása iránt, valamint számos ország oktatáspolitikai irányelve is (lásd Digitális Oktatási Stratégia) támogatja az említett mobil eszközök integrációját (Mulet, van de Leemput és Amadieu, 2019). Ennek megfelelően számos kormányzat a tanulók jelentős részét már ellátta eszközökkel, vagy épp a beszerzési fázisban van (Tamim et al., 2015). A legtöbb nemzetközi nagy volumenű kezdeményezéshez hasonlóan Magyarországon is jelentős eltérések tapasztalhatók a tabletes oktatás intézményi szintű alkalmazásának tekintetében. A technológiai integráció sokszínűségének hátterében főleg az iskolák által biztosított különböző feltételek (infrastrukturális feltételek, keretfeltételek, humán feltételek) állnak.

Online kérdőívvel végzett kutatásunkban 145 tabletet alkalmazó általános iskolát vizsgáltunk, melynek célja az intézmények által biztosított infrastrukturális feltételek feltérképezése volt. Kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy (1) milyen infrastrukturális feltételek jellemzők a különböző intézményekre; (2) milyen különbségek vannak a különböző településtípuson elhelyezkedő és különböző méretű iskolák között az infrastrukturális feltételek szempontjából. Az eredmények alapján összefoglalható, hogy jelentős különbségek tapasztalhatók mind a táblagépek számában, hardverében, kiegészítőikben, valamint a kialakított szoftveres háttérben, és a rendelkezésre álló internetelérésben és annak szabályozásában is.

Egyre növekvő érdeklődés tapasztalható a tabletek oktatási célú alkalmazása iránt, valamint számos ország oktatáspolitikai irányelve is (lásd Digitális Oktatási Stratégia) támogatja az említett mobil eszközök integrációját (Mulet, van de Leemput és Amadieu, 2019). Ennek megfelelően számos kormányzat a tanulók jelentős részét már ellátta eszközökkel, vagy épp a beszerzési fázisban van (Tamim et al., 2015). A legtöbb nemzetközi nagy volumenű kezdeményezéshez hasonlóan Magyarországon is jelentős eltérések tapasztalhatók a tabletes oktatás intézményi szintű alkalmazásának tekintetében. A technológiai integráció sokszínűségének hátterében főleg az iskolák által biztosított különböző feltételek (infrastrukturális feltételek, keretfeltételek, humán feltételek) állnak.

Online kérdőívvel végzett kutatásunkban 145 tabletet alkalmazó általános iskolát vizsgáltunk, melynek célja az intézmények által biztosított infrastrukturális feltételek feltérképezése volt. Kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy (1) milyen infrastrukturális feltételek jellemzők a különböző intézményekre; (2) milyen különbségek vannak a különböző településtípuson elhelyezkedő és különböző méretű iskolák között az infrastrukturális feltételek szempontjából. Az eredmények alapján összefoglalható, hogy jelentős különbségek tapasztalhatók mind a táblagépek számában, hardverében, kiegészítőikben, valamint a kialakított szoftveres háttérben, és a rendelkezésre álló internetelérésben és annak szabályozásában is.

More Related Content

More from Balázs Czékmán

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Tabletek az oktatásban: az intézményi szintű alkalmazás infrastrukturális feltételei

 1. 1. Czékmán Balázs Puskás Ferenc Általános Iskola Debreceni Egyetem, abszolvált doktorandusz IKT MasterMinds MTA-DE Idegen Nyelvi Oktatás Kutatócsoport TABLETEK AZ OKTATÁSBAN: AZ INTÉZMÉNYI SZINTŰ ALKALMAZÁS INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEI
 2. 2. TABLETEK AZ OKTATÁSBAN  Egyre növekvő érdeklődés tapasztalható a tabletek oktatási célú alkalmazása iránt, számos ország oktatáspolitikai irányelve is támogatja az említett mobil eszközök integrációját (Mulet, van de Leemput és Amadieu, 2019).  Ennek megfelelően számos kormányzat a tanulók jelentős részét már ellátta eszközökkel, vagy épp a beszerzési fázisban van (Tamim et al., 2015).  A legtöbb nemzetközi nagy volumenű kezdeményezéshez hasonlóan Magyarországon is jelentős eltérések tapasztalhatók a tabletes oktatás intézményi szintű alkalmazásának tekintetében.  A technológiai integráció sokszínűségének hátterében főleg az iskolák által biztosított különböző feltételek (infrastrukturális feltételek, keretfeltételek, humán feltételek) állnak. HuCER 2020 - Társadalmi innováció és tanulás a digitális korban, május 27-28.
 3. 3. KUTATÁS BEMUTATÁSA  kutatás célja:  Vizsgálatunk célja az intézmények által biztosított infrastrukturális feltételek feltérképezése volt.  mintavétel: nem valószínűségi mintavétel  N=145 tabletet alkalmazó iskola  vizsgálat módszere, adatgyűjtés:  online felmérés, kérdőív  kitöltők: intézményvezetés, pedagógus, rendszergazda  adatfelvétel időszaka: 2019. május - szeptember HuCER 2020 - Társadalmi innováció és tanulás a digitális korban, május 27-28.
 4. 4. MINTA, VÁLTOZÓK  17 megye  145 iskola  41 fővárosi, 107 vidéki HuCER 2020 - Társadalmi innováció és tanulás a digitális korban, május 27-28. osztályok száma n % kisiskolák 1-12 47 32,4 közepes méretű iskolák 13-20 65 44,8 nagyméretű iskolák 21-100 33 22,8 összesen 145 100,0 település típusa n % főváros 41 28,3 város 55 37,9 falu 49 33,8 összesen 145 100,0
 5. 5. KUTATÁSI KÉRDÉSEK  K1: Milyen infrastrukturális feltételek jellemzők a különböző intézményekre?  K2: Milyen különbségek vannak a különböző településtípuson elhelyezkedő és különböző méretű iskolák között az infrastrukturális feltételek szempontjából? HuCER 2020 - Társadalmi innováció és tanulás a digitális korban, május 27-28.
 6. 6. TABLETEK SZÁMA HuCER 2020 - Társadalmi innováció és tanulás a digitális korban, május 27-28. településtípus N átlag főváros 40 17,82 város 55 15,27 falu 48 11,18 iskolaméret N átlag kisiskolák 47 7,92 közepes méretű isk. 63 18,39 nagyméretű isk. 33 16,93 összesen 143 14,61 tabletekre jutó tanulók száma 73% 80% 65% 27% 20% 35% főváros város falu 68% 68% 91% 32% 32% 9% kisiskolák közepes méretű iskolák nagyméretű iskolák több kevesebb átlagos osztálylétszámokhoz viszonyított tabletek száma
 7. 7. TABLETEK ÉLETKORI MEGOSZLÁSA HuCER 2020 - Társadalmi innováció és tanulás a digitális korban, május 27-28. 4% 2% 78% 78% 63% 16% 16% 27% 5% 2% 8% főváros város falu 2% 3% 2% 65% 75% 80% 73% 24% 17% 20% 20% 9% 5% 5% kisiskolák közepes méretű iskolák nagyméretű iskolák összesen 1 évnél újabb 1 - 2,99 éves 3 - 4,99 éves 5 évnél régebbi
 8. 8. KIEGÉSZÍTŐKKEL VALÓ RENDELKEZÉS HuCER 2020 - Társadalmi innováció és tanulás a digitális korban, május 27-28. 82,8% 77,9% 64,8% 44,8% 23,4% 6,2% 2,8% tablethez tartozó töltő tok töltőállomás, töltőkocsi fólia doboz az eszközök hordozásához érintőceruza egyéb
 9. 9. INTERNETELLÁTOTTSÁG HuCER 2020 - Társadalmi innováció és tanulás a digitális korban, május 27-28. településtípus főváros város falu iskolaméret kisiskolák közepes méretű isk. nagyméretű isk. összesen Internet elérhetősége 50 Mbit/s alatt 50 Mbit/s felett 56% 44% 51% 49% 63% 37% 50 Mbit/s alatt 50 Mbit/s felett 71% 29% 42% 58% 37% 63% 48,30% 51,70% sávszél. a kritikus érték alatt és felett egy terem néhány terem teljes intézm. 2,4% 29,3% 68,3% 3,6% 9,1% 87,3% 2% 14,3% 83,7% egy terem néhány terem teljes intézm. 4,3% 14,9% 80,9% 0% 15,4% 84,6% 6,1% 21,2% 72,7% 2,8% 16,6% 80,7%
 10. 10. TANULÁSIRÁNYÍTÓ RENDSZER HuCER 2020 - Társadalmi innováció és tanulás a digitális korban, május 27-28. településtípus főváros város falu iskolaméret kisiskolák közepes méretű isk. nagyméretű isk. összesen van LMS nincs LMS 14,6% 85,4% 38,2% 61,8% 24,5% 75,5% van LMS nincs LMS 21,3% 78,7% 33,8% 66,2% 21,2% 78,7% 26,9% 73,1% 1,8% 3,4% 5,5% 6,2% 7,6% 16,6% 73,1% Samsung School egyéb Edmodo Moodle Google Tanterem Office 365, Teams nem
 11. 11. TANULÁST SEGÍTŐ APPLIKÁCIÓK HuCER 2020 - Társadalmi innováció és tanulás a digitális korban, május 27-28. településtípus főváros város falu iskolaméret kisiskolák közepes méretű isk. nagyméretű isk. összesen 0-10 11 vagy több 70,7% 29,2% 76,4% 23,6% 89,7% 10,2% 0-10 11 vagy több 87,2% 12,8% 69,2% 30,8% 87,8% 12,1% 79,3% 20,7% 9,41 7,11 5,63 5,96 8,91 5,88 főváros város falu kisiskolák közepes méretű iskolák nagyméretű iskolák településtípus iskolaméret
 12. 12. ESZKÖZBIZTONSÁG HuCER 2020 - Társadalmi innováció és tanulás a digitális korban, május 27-28. településtípus főváros város falu iskolaméret kisiskolák közepes méretű isk. nagyméretű isk. összesen megoldott nem megoldott 85,% 15% 90,9% 9,1% 97,9% 2,1% megoldott nem megoldott 91,3% 8,7% 90,6% 9,4% 93,9% 6,1% 91,6% 8,4% megoldott nem megoldott 36,6% 63,4% 21,8% 78,2% 36,7% 63,3% megoldott nem megoldott 34% 66% 29,2% 70,8% 30,3% 69,7% 31% 69% biztonságos kezelőfelületinternetelérés szabályozása
 13. 13. ÖSSZEGZÉS Az intézmények átlagosan 32 táblagéppel rendelkeznek, egy tableten átlagosan 15 tanuló osztozik. Számos intézményben nem valósulhat meg az 1:1 hozzáférés. Az eszközök töltése megoldott, védőtokkal jelentős részük ellátott, kijelzővédő-fólia azonban az eszközök felén sincs. A táblagépekhez szükséges, elvárt kritikus értéket (50 Mbit/s) az iskolák közel fele nem éri el. Az általunk vizsgált intézmények négyötödében teljes vezeték nélküli internet (WiFi) lefedettség van. HuCER 2020 - Társadalmi innováció és tanulás a digitális korban, május 27-28. A legtöbb tabletre telepített alkalmazás a fővárosi iskolák (9,41) és a közepes méretű iskolák (8,91), a legkevesebb pedig a falusi (5,63) és a nagyméretű iskolák (5,88) táblagépein található. A vizsgált oktatási intézmények közel háromnegyede semmilyen LMS rendszert nem használ. Az iskolák többsége nem alkalmaz biztonságos kezelőfelületet, ugyanakkor az internetet szűri.
 14. 14. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Czékmán Balázs balazs.czekman@gmail.com puskas.kispest.hu edumobil.hu

×