Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Czékmán Balázs - Barnucz Nóra: Mobiltechnológiával támogatott idegennyelv-oktatás hatékonyságának vizsgálata tanórán

318 views

Published on

A táblagéppel támogatott oktatási környezet számos tantárgy esetében alkalmazható, segítségével különböző készségek, képességek fejleszthetők. Az osztálytermi körülmények között végzett kutatások, hatékonyságvizsgálatok többsége pozitív irányú változásokat mutattak (Savas, 2014). Más kutatás is megerősíti, hogy a mobil eszközökkel támogatott oktatási környezet a konstruktív pedagógia egyik lehetséges eszköze lehet az angol, mint idegennyelv tanulása, tanítása során (Hsu, 2012).
Hatékonyság- és attitűdvizsgálatunk a mobiltechnológiával támogatott nyelvtanulásra irányult. A vizsgálatban N=53 (általános iskolás: n=38, középiskolás: n=15) tanuló vett részt, melynek során a diákok szókincsének és kiejtésének fejlődését vizsgáltuk mobil eszközökön (tablet, okostelefon) futtatott applikáció (Quizlet) alkalmazásával. Hipotéziseink, hogy a tablettel támogatott oktatási környezet (H1) pozitív hatást gyakorol a szókincs-elsajátításra, (H2) pozitív hatást gyakorol a kiejtésre, valamint (H3) a tablettel támogatott tanulás jobban motiválja a szótanulást a papíralapúhoz viszonyítva. A kutatás közbeni pillanatfelvétel eredményei páros t-próba alkalmazása révén azt mutatják, hogy a tabletes tanulók utótesztjének szókincs-elsajátítás eredményei szignifikánsan (t(17)=-5,128, p<0,001) magasabbak (átlag=71,25, szórás=26,25) az előteszt eredményeihez viszonyítva (átlag=51,75, szórás=22,9).

Kulcsszavak: IKT, közoktatás, m-learning, tablet, angol, mint idegennyelv

Published in: Education
 • Be the first to comment

Czékmán Balázs - Barnucz Nóra: Mobiltechnológiával támogatott idegennyelv-oktatás hatékonyságának vizsgálata tanórán

 1. 1. MOBILTECHNOLÓGIÁVAL TÁMOGATOTT NYELVTANULÁS (MALL) HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA ANGOL NYELV ESETÉBEN Czékmán Balázs Debreceni Egyetem PhD hallgató, II. évfolyam Barnucz Nóra Debreceni Egyetem Abszolvált PhD hallgató
 2. 2. IKT ÉS MOBILTECHNOLÓGIA  az IKT oktatásra gyakorolt hatását számos tanulmány megerősíti; alkalmazásával a tanítás és a tanulás érdekesebbé, motiválóbbá tehető (Chapelle, 2001)  mobil eszközök elterjedése az oktatásban; számos előny (Marés, 2012; Abonyi-Tóth – Turcsányi-Szabó, 2015; Hashim et al., 2017)  idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére hatékony segítség lehet (Hashim et al. 2017; Cobb et al., 2010; Zurita & Nussbaum, 2004)  kevés hazai kutatás (pl. Kétyi, Asztalos); kevés hatékonyságvizsgálat HuCER, Budapest, 2017. május 25-26.
 3. 3. A MALL ELMÉLETI HÁTTERE  már a 80-as évektől ismert: telefonos konzultációk; telekonferenciával tartott kurzusok; SMS, MMS órák; (Twarog & Preszlenyi Pinter, 1988; Dickey, 2001; JISC, 2005)  MALL definíciója (Miangah és Nezarat, 2012), MALL eszközei  MALL főbb területei  MALL előnyei, kihívásai MALLm-learning CALL HuCER, Budapest, 2017. május 25-26.
 4. 4. KUTATÁS BEMUTATÁSA  a kutatás célja:  szókincs-elsajátítás, kiejtés hatékonyságvizsgálata;  tanulók MALL szótanuláshoz való viszonya (attitűdvizsgálat)  minta: ált. isk. 4. osztály; középisk. 9. oszt. (N=56)  vizsgálat módszere: valódi kísérleti elrendezés  vizsgálati csoport (tablet, Quizlet) (n=20); (n=8)  kontrollcsoport (hagyományos eszközök, módszerek) (n=18); (n=10)  adatgyűjtés:  online felmérés, kérdőív  előteszt, 8-9 utóteszt (Redmenta, kiejtés) HuCER, Budapest, 2017. május 25-26.
 5. 5. H1: A MALL pozitív hatást gyakorol a tanulók szókincs-elsajátítási eredményeire. H2: A MALL pozitív hatást gyakorol a tanulók kiejtési eredményeire. H3: A MALL pozitív hatással van a tanulók szótanulási motivációjára. H4: A MALL különböző mértékben segíti a különböző teljesítményű tanulók csoportjait. Milyen előnyeit látják a tanulók a mobiltechnológiával támogatott szótanulásnak? Milyen hátrányait látják a tanulók a mobiltechnológiával támogatott szótanulásnak? HIPOTÉZISEK, KUTATÁSI KÉRDÉSEK HuCER, Budapest, 2017. május 25-26.
 6. 6. SZÓKINCS-ELSAJÁTÍTÁS I. tabletes (n=11) nem tabletes (n=10) ANOVA átlag szórás átlag szórás F η2 előteszt 68,64 14,678 66,00 15,776 0,16 0,01 szódolgozat2 76,82 26,483 59,50 30,863 1,92 0,09 szódolgozat3 80,91 23,645 71,00 19,120 1,10 0,05 szódolgozat4 88,18 13,652 76,00 23,310 2,19 0,10 szódolgozat5 84,55 13,314 68,00 17,981 5,82* 0,23 szódolgozat6 81,82 19,656 66,50 23,694 2,62 0,12 szódolgozat7 86,82 16,774 69,00 27,669 3,26 0,15 szódolgozat8 81,36 17,901 61,50 24,501 4,56* 0,19 szódolgozat9 64,55 27,969 53,00 26,687 0,93 0,05 szódolgozat10 80,91 20,593 59,00 26,013 4,62* 0,20 A jobb teljesítményszintű csoportok szókincs-elsajátítási eredményeinek átlaga (százalékpont), (* p <0,05; η2 = hatásnagyság) HuCER, Budapest, 2017. május 25-26.
 7. 7. Telefonos (n=8) Nem telefonos (n=10) ANOVA átlag szórás átlag szórás F előteszt 56,88 39,815 66,30 24,527 ,383 szódolgozat1 66,33 21,878 48,30 27,957 1,811 szódolgozat2 64,88 43,839 57,70 27,781 ,179 szódolgozat3 57,63 40,288 41,30 25,285 1,107 szódolgozat4 64,88 43,050 45,90 27,998 1,278 szódolgozat5 60,13 42,890 49,60 25,034 ,425 szódolgozat6 70,25 44,487 57,30 28,554 ,563 szódolgozat7 63,63 45,084 51,40 27,545 ,505 szódolgozat8 63,13 48,398 73,00 20,440 ,344 A csoportok szókincs-elsajátítási eredményeinek átlaga (százalékpont) SZÓKINCS-ELSAJÁTÍTÁS II. HuCER, Budapest, 2017. május 25-26.
 8. 8. SZÓKINCS-ELSAJÁTÍTÁS III. 68,64 76,82 80,91 88,18 84,55*81,82 86,82 81,36* 64,55 80,91* 66,00 59,50 71,00 76,00 68,00* 66,50 69,00 61,50* 53,00 59,00* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tabletes nem tabletes A jobb teljesítményszintű csoportok szókincs-elsajátítási eredményeinek (százalékpont) változásai a teljes vizsgálati időszakban (* p <0,05) HuCER, Budapest, 2017. május 25-26.
 9. 9. A csoportok szókincs-elsajátítási eredményeinek (százalékpont) változásai a teljes vizsgálati időszakban. 56,88 66,33 64,88 57,63 64,88 60,13 70,25 63,63 63,13 66,3 48,3 57,7 41,3 45,9 49,6 57,3 51,4 73 Telefonos (n=8) átlag Nem telefonos (n=10) átlag SZÓKINCS-ELSAJÁTÍTÁS III. HuCER, Budapest, 2017. május 25-26.
 10. 10. KIEJTÉS jobb gyengébb tabletes nem tabletes tabletes nem tabletes átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás előteszt 82,73 15,55 83,00 24,06 64,44 13,33 76,25 17,68 kiejtés2 84,55 15,72 86,00 12,65 68,89 29,34 70,00 19,27 kiejtés3 90,00 18,97 89,00 11,97 72,22 29,06 78,75 17,27 kiejtés4 90,91 12,21 97,00 6,75 78,89 16,16 90,00 10,69 kiejtés5 80,91 21,66 91,00 9,94 71,11 15,37 81,25 9,91 kiejtés6 80,91 17,00 82,00 13,17 65,56 19,44 65,00 14,14 kiejtés7 91,82 13,28 90,00 15,63 75,56 16,67 86,25 15,06 kiejtés8 85,45 17,53 89,00 14,49 73,33 23,98 86,25 10,61 kiejtés9 82,73 18,49 90,00 11,55 68,89 22,61 70,00 17,73 kiejtés10 83,64 17,48 93,00 10,59 74,44 18,10 80,00 16,90 Kiejtést mérő eredmények átlaga (százalékpont) a jobb és gyengébb tanulók körében HuCER, Budapest, 2017. május 25-26.
 11. 11. TANULÓI ATTITŰD: MOTIVÁCIÓ 95% (19) 5% (1) Igen Nem 90% (18) 10% (2) Igen Nem Ha lehetne, továbbra is szívesen tanulnál tabletekkel? Ha 1. osztálytól kezdve tablettel tanulnánk, jobban tudnám az angol szavakat. HuCER, Budapest, 2017. május 25-26.
 12. 12. MOTIVÁCIÓ (OTTHONI TANULÁS) Hetente többször 20% Hetente egyszer 5% Néha 10% Nem 65% Quizlet otthoni használatának megoszlása HuCER, Budapest, 2017. május 25-26.
 13. 13. SZÓTANULÁSI ATTITŰD Mennyire szeretsz tablettel tanulni? Szívesen tanulok szavakat tablettel. Szívesen tanulok szavakat füzetből. átlag 4,85 4,45 2,50 fő 20 20 20 szórás 0,67 0,69 1,70 Tanulók tablettel támogatott szótanuláshoz való viszonyulása HuCER, Budapest, 2017. május 25-26.
 14. 14. Tanulói attitűd: Motiváció (4 fokozatú Likert-skála) A Quizlet alkalmas a szókincs fejlesztésére: Teljes mértékben egyetértek (6 fő) A továbbiakban is szívesen tanulnék okostelefonnal angol órákon: Teljes mértékben egyetértek (6 fő) Motiváció: Otthoni tanulás Hetente többször (3 fő), Mindennap (3 fő) Szótanulási attitűd: Quizlet vagy más szótanító programok segítségével (3 fő) Mindkettőt alkalmaznám (4 fő) TANULÓI ATTITŰD HuCER, Budapest, 2017. május 25-26.
 15. 15. QUIZLETES SZÓTANULÁS ELŐNYEI I. Quizletes tanulás előnyei (jellemzőkre adott válaszok százaléka, száma) 5,0% (1) 15,0% (3) 25,0% (5) 35,0% (7) 40,0% (8) 50,0% (10) 60,0% (12) 60,% (12) 60,0% (12) 70,0% (14) 80,0% (16) egyéb azonnal kapok visszajelzést menő tudok versenyezni tablettel vagy telefonnal is… játékos gyors szórakoztató könnyebben írok géppel, mint… a kiejtést is gyakorolhatom tudok választani a feladatok közül HuCER, Budapest, 2017. május 25-26.
 16. 16. Quizletes tanulás előnyei (jellemzőkre adott válaszok száma; fő) 5 6 6 3 2 4 3 6 1 gyors szórakoztató játékos tudok versenyezni okostelefonnal tanulhatok internetes fel. dolgozhatok azonnali visszajelzést kapok kiejtés kézírás QUIZLETES SZÓTANULÁS ELŐNYEI II. HuCER, Budapest, 2017. május 25-26.
 17. 17. QUIZLETES SZÓTANULÁS HÁTRÁNYAI 0% (0) 0% (0) 0% (0) 5% (1) 5% (1) 10% (2) 10% (2) 20% (4) 25% (5) 30% (6) 30% (6) egyéb nem segít a kiejtésben unalmas nem szeretem magam kiválasztani a… nehezebben írok géppel, mint kézzel nem szeretek tablettel, telefonnal… eltereli a figyelmem a tanulásról nem akarom egyből tudni az… nem szeretek versenyezni lassú lefagy Quizletes tanulás hátrányai (jellemzőkre adott válaszok százaléka, száma) HuCER, Budapest, 2017. május 25-26.
 18. 18. ÖSSZEGZÉS  MALL mint lehetőség az oktatásban  Hipotézisvizsgálat  Jövőbeni kutatási tervek, irányok  Csak tabletek vagy „mobil eszközök”? HuCER, Budapest, 2017. május 25-26.
 19. 19. KÖSZÖNJÜK A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! Czékmán Balázs balazs.czekman@gmail.com edumobil.hu Barnucz Nóra barnucznora@gmail.com

×