Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Történetek blokkokban – Kódolással támogatott digitális történetmesélés(20)

Advertisement

More from Balázs Czékmán(17)

Advertisement

Történetek blokkokban – Kódolással támogatott digitális történetmesélés

 1. Czékmán Balázs Puskás Ferenc Általános Iskola Debreceni Egyetem BTK, HTDI IKT MasterMinds TÖRTÉNETEK BLOKKOKBAN – KÓDOLÁSSAL TÁMOGATOTT DIGITÁLIS TÖRTÉNETMESÉLÉS
 2. DIGITÁLIS TÖRTÉNETMESÉLÉS I.  Tanulástámogató, tanulásszervezési stratégia – a történetmondás klasszikus formája, mely egyéni narratívák multimédia eszközökkel történő megalkotása és megosztása (Meadows 2003; Michalski et al. 2005 idézi Lanszki, 2015).  Saját élmények vagy akár tantárgyhoz kapcsolódó ismeretek feldolgozása, melynek során a tanulók multimédiás elemeket kapcsolnak össze különböző IKT eszközök segítségével (számítógép, táblagép, okostelefon + szoftver) (Fehér 2008). Robotika, kódolás kisgyermekkorban 5., Budapest, 2022. 04. 08.
 3. DIGITÁLIS TÖRTÉNETMESÉLÉS II.  kiterjesztett valósággal támogatott digitális történetmesélés „Digitális mesefal projekt” (lásd Czékmán,Aknai és Fehér, 2016; Fehér, Czékmán és Aknai, 2018) Robotika, kódolás kisgyermekkorban 5., Budapest, 2022. 04. 08.
 4. DIGITÁLIS TÖRTÉNETMESÉLÉS III.  kódolással támogatott digitális történetmesélés alapvető programozási elvek megismerése: pl. szekvencia, struktúra, valamint a kifejezések pontossága (Burke és Kafai, 2010) Robotika, kódolás kisgyermekkorban 5., Budapest, 2022. 04. 08.
 5. KÓDOLÁS ÉS DST - KÖRÜLMÉNYEK  Résztvevők  25 tanuló, 4. osztály, emelt óraszámú angol és informatika  3 pedagógus (magyar irodalom, vizuális kultúra, informatika)  Lebonyolítás  3 tantárgy (magyar irodalom, vizuális kultúra, informatika)  időtartam: 1 hónap (óraszámok: 3, 3, 8)  résztvevő pedagógusokkal előzetesen megtervezve  Helyszín: Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola Robotika, kódolás kisgyermekkorban 5., Budapest, 2022. 04. 08.
 6. KÓDOLÁS ÉS DST - PROJEKTTERV Robotika, kódolás kisgyermekkorban 5., Budapest, 2022. 04. 08. 1. óra 2. óra 3. óra 4. óra 5. óra 6. óra 7. óra 8. óra Magyar Az olvasmány megismerése A narrátori szöveg megírása A narrátori szöveg megírása Rajz Szereplők és hátterek megrajzolása Szereplők és hátterek megrajzolása Szereplők és hátterek megrajzolása Informatika A DST-hez fontos programozási ismeretek elsajátítása Szereplők és hátterek megrajzolása Szereplők és hátterek megrajzolása Narrátori szövegek felvétele Digitális történet megalkotása Digitális történet megalkotása Digitális történet megalkotása Digitális történetek bemutatása
 7. KÓDOLÁS ÉS DST – PROGRAMOZÁS, MULTIMÉDIA  Scratch, blokk alapú programozási felületek  a tanulók előzetes programozási ismeretekkel rendelkeztek (SrcatchJr, MakeCode, Scratch)  a szereplők mozgatásához, hátterek kezeléséhez szükséges ismeretek  előzetesen tanult ismeretek felhasználása  új ismeretek: hangokkal való munka (felvétel, vágás, programban való felhasználás) Robotika, kódolás kisgyermekkorban 5., Budapest, 2022. 04. 08.
 8. KÓDOLÁS ÉS DST – GRAFIKAI ELEMEK KÉSZÍTÉSE Robotika, kódolás kisgyermekkorban 5., Budapest, 2022. 04. 08.
 9. KÓDOLÁS ÉS DST – A TÖRTÉNET ÖSSZEÁLLÍTÁSA  Tanítási órán és otthon is.  A tanulók egymástól és a pedagógustól is kérhettek segítséget (például új ötletek megvalósításánál).  Mindenki a saját tempójában dolgozhatott.  Hangzó és írott szöveg egybefonódása. Robotika, kódolás kisgyermekkorban 5., Budapest, 2022. 04. 08.
 10. KÓDOLÁS ÉS DST – BEMUTATÁS, ÉRTÉKELÉS  Közös bemutatás  Ön-, társ-, és pedagógus általi értékelés  Történetek megosztása honlapon, közösségi portálon Robotika, kódolás kisgyermekkorban 5., Budapest, 2022. 04. 08.
 11. TAPASZTALT ELŐNYÖK  A történetek kitalálása a nyelvi kompetencia, az illusztrációk elő- és elkészítése a digitális, művészeti és szociális kompetenciák, a teljes történetek elkészítése, majd bemutatása a kommunikációs kompetencia fejlesztését is elősegíti.  A kódolás fejlesztette az algoritmikus és a problémamegoldó gondolkodási készségeket, a digitális eszközök használata pedig a digitális kompetenciát.  Fejlődött a tanulók önirányító tanulási készsége, valamint együttműködési készsége, valamint tanulási motivációja. Robotika, kódolás kisgyermekkorban 5., Budapest, 2022. 04. 08.
 12. • A DST alkalmas a saját élmények vagy akár tantárgyhoz kapcsolódó ismeretek feldolgozására, valamint tantárgyiközi együttműködésben történő projektek megvalósítására. • A DST alkalmazásával lehetőség nyílik a komplex kompetenciafejlesztésre. • A DST pozitív hatást gyakorolhat a tanulók tanulási motivációjára. ÖSSZEFOGLALÁS Játék az Oktatásban és Kutatásban Konferencia, Kecskemét, 2019.06.24.
 13. Czékmán, B.,Aknai, D. O., & Fehér, P. (2016). Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségével. In Magyari, S., Bartha, K. & Balogh, B. (Szerk.), Oktatás határhelyzetben. Partium Kiadó. 16–22. Fehér, P. (2008):Towards effective student-centered, constructivist learning: BuildYour Own Digital Story!: (A Hungarian Case Study). In: Joseph, Luca; Edgar, R Weippl (szerk.) Proceedings of ED-MEDIA 2008 World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications ,Vienna,Ausztria : Association for the Advancement of Computing in Education (AACE) (2008) pp. 2364-2367. , 4. Fehér, P., Czékmán, B., & Aknai, D. O. (2018). Complex competency development with augmented reality supported digital storytelling. Hungarian Educational Research Journal (HERJ), 8(1), 93–96. Lanszki,A. (2015):A tanulói aktivitás szerepe a digitális történetmesélésben. In Interaktív oktatásinformatika (Szerk.: Lévai, D. és Papp-Danka,A.). 79–87. Eszterházy Károly Főiskola, Eger Meadows, D. (2003): Digital Storytelling: Research-Based Practice in New Media. Visual Communication, 189–193. Michalski, P. – Hodges, D. – Banister, S. (2005): Digital Storytelling in the Middle Childhood, Special Education Classroom:A teacher’s story of adaptations. Quinn Burke andYasmin B. Kafai. 2010. Programming & storytelling: opportunities for learning about coding & composition. In Proceedings of the 9th International Conference on Interaction Design and Children (IDC '10).Association for Computing Machinery, NewYork, NY, USA, 348–351.
 14. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Czékmán Balázs balazs.czekman@gmail.com edumobil.hu puskas.kispest.hu
Advertisement