Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Szóasszociációs módszerrel végzett tudásszerkezet vizsgálat saját fejlesztésű alkalmazással

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 22 Ad

Szóasszociációs módszerrel végzett tudásszerkezet vizsgálat saját fejlesztésű alkalmazással

Download to read offline

A modern, oktatást segítő eszközökhöz sok esetben konstruktív pedagógiai megközelítések úgy mint konstruktív tanulási környezetek, konnektivizmus, trialogikus tanulás (ld. Nanjappa, A. - M. Grant, 2003; Fehér, 2014, 2015; Komenczi, 2009; Kulcsár, 2009; Ollé et al. 2013; Racsko, 2012;) kapcsolódnak. Az új tanulási környezetek által generált, megváltozott tanulási és tanítási szokások azonban új mérési módszerek kifejlesztését és használatát indokolják. A tanulók tudásának felmérésére, tudásszerkezetének vizsgálatára szóasszociációs módszerek is alkalmazhatók (Shavelson, Ruiz-Primo és Wiley, 2005 idézi Nakiboglu, 2008). A vizsgálatok háttere, hogy a nyelvi rendszer, s annak szemantikus memóriájában tárolt fogalmai közötti kapcsolatok mintázatokba rendeződnek (Barabási, 2006), melyek elemei között kapcsolatok vannak (Daru és Tóth, 2013). Szóasszociációs vizsgálat alkalmazása során, egy-egy hívószó, kapcsolódó fogalmakat idézhet fel, melyek vizsgálatával, elemzésével feltérképezhető az egyén fogalmi hálója. A vizsgálati módszer már egészen kisgyermekkortól lehetőséget biztosít a tudásszerkezet felmérésére; alkalmazható óvodás (ld. Daru és Tóth, 2014), általános iskolás diákoktól (ld. Malmos – Revákné, 2015) egészen középiskolás tanulók, valamint felsőoktatásban tanuló hallgatókig.
A szóasszociációs tudásszerkezet vizsgálat egy viszonylag egyszerű módszer, mely tanórák végén is alkalmazható, így használatával könnyen és gyorsan kapható visszajelzés a diákok tudásáról. Az 5-6 hívófogalomra adott asszociációk összegyűjtése 5-7 perc alatt megtörténhet, melyek feldolgozása azonban hosszabb időt vesz igénybe. Ezt kívántuk könnyebbé tenni saját fejlesztésű, automatizált, online alkalmazásunkkal, mely teljes egészében elvégezhető IKT eszközökkel is, jelentősen lerövidítve a vizsgálathoz szükséges időt. Mobil eszközök használatával –akár a BYOD hozzáférés alkalmazásával, a tanulók saját eszközeit segítségül hívva– gyorsabbá és könnyebbé válhat az adatok begyűjtése, feldolgozása a papíralapú eszközökhöz viszonyítva. Előadásomban a saját fejlesztésű alkalmazást, és az ahhoz kapcsolódó vizsgálati módszer kivitelezését bemutató jó gyakorlatot kívánom megosztani, a vizsgálat előkészítésétől, az adatok begyűjtésén át, egészen a feldolgozásig. Az első eredmények kapcsán, egy általános iskolában végzett (n=149) „internet-használati” kutatás eredményeit mutatom be. A kutatás részletesen kitér a különböző évfolyamok közötti változásokra, s szemlélteti, olykor magyarázza, az idősebb diákok fogalmi hálójának bővülését.
kulcsszavak: tudásszerkezet vizsgálat, szóasszociációs vizsgálati módszer, IKT eszközök, mobil eszközök

A modern, oktatást segítő eszközökhöz sok esetben konstruktív pedagógiai megközelítések úgy mint konstruktív tanulási környezetek, konnektivizmus, trialogikus tanulás (ld. Nanjappa, A. - M. Grant, 2003; Fehér, 2014, 2015; Komenczi, 2009; Kulcsár, 2009; Ollé et al. 2013; Racsko, 2012;) kapcsolódnak. Az új tanulási környezetek által generált, megváltozott tanulási és tanítási szokások azonban új mérési módszerek kifejlesztését és használatát indokolják. A tanulók tudásának felmérésére, tudásszerkezetének vizsgálatára szóasszociációs módszerek is alkalmazhatók (Shavelson, Ruiz-Primo és Wiley, 2005 idézi Nakiboglu, 2008). A vizsgálatok háttere, hogy a nyelvi rendszer, s annak szemantikus memóriájában tárolt fogalmai közötti kapcsolatok mintázatokba rendeződnek (Barabási, 2006), melyek elemei között kapcsolatok vannak (Daru és Tóth, 2013). Szóasszociációs vizsgálat alkalmazása során, egy-egy hívószó, kapcsolódó fogalmakat idézhet fel, melyek vizsgálatával, elemzésével feltérképezhető az egyén fogalmi hálója. A vizsgálati módszer már egészen kisgyermekkortól lehetőséget biztosít a tudásszerkezet felmérésére; alkalmazható óvodás (ld. Daru és Tóth, 2014), általános iskolás diákoktól (ld. Malmos – Revákné, 2015) egészen középiskolás tanulók, valamint felsőoktatásban tanuló hallgatókig.
A szóasszociációs tudásszerkezet vizsgálat egy viszonylag egyszerű módszer, mely tanórák végén is alkalmazható, így használatával könnyen és gyorsan kapható visszajelzés a diákok tudásáról. Az 5-6 hívófogalomra adott asszociációk összegyűjtése 5-7 perc alatt megtörténhet, melyek feldolgozása azonban hosszabb időt vesz igénybe. Ezt kívántuk könnyebbé tenni saját fejlesztésű, automatizált, online alkalmazásunkkal, mely teljes egészében elvégezhető IKT eszközökkel is, jelentősen lerövidítve a vizsgálathoz szükséges időt. Mobil eszközök használatával –akár a BYOD hozzáférés alkalmazásával, a tanulók saját eszközeit segítségül hívva– gyorsabbá és könnyebbé válhat az adatok begyűjtése, feldolgozása a papíralapú eszközökhöz viszonyítva. Előadásomban a saját fejlesztésű alkalmazást, és az ahhoz kapcsolódó vizsgálati módszer kivitelezését bemutató jó gyakorlatot kívánom megosztani, a vizsgálat előkészítésétől, az adatok begyűjtésén át, egészen a feldolgozásig. Az első eredmények kapcsán, egy általános iskolában végzett (n=149) „internet-használati” kutatás eredményeit mutatom be. A kutatás részletesen kitér a különböző évfolyamok közötti változásokra, s szemlélteti, olykor magyarázza, az idősebb diákok fogalmi hálójának bővülését.
kulcsszavak: tudásszerkezet vizsgálat, szóasszociációs vizsgálati módszer, IKT eszközök, mobil eszközök

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Balázs Czékmán (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Szóasszociációs módszerrel végzett tudásszerkezet vizsgálat saját fejlesztésű alkalmazással

 1. 1. Czékmán Balázs Puskás Ferenc Általános Iskola Debreceni Egyetem IKT MasterMinds SZÓASSZOCIÁCIÓS MÓDSZERREL VÉGZETT TUDÁSSZERKEZET VIZSGÁLAT IKT ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL
 2. 2. TUDÁSSZERKEZET VÁLTOZÁSÁNAK MÉRÉSE Előtte Utána II. OKTATÁSTERVEZÉSI ÉS OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA, Eger, 2017. február 3-4.
 3. 3. ELMÉLETI HÁTTÉR  IKT  Új (konstruktív) tanulási környezetek, konnektivizmus, trialogikus tanulás (lásd Nanjappa, A. - M. Grant, 2003; Fehér, 2014, 2015; Komenczi, 2009; Kulcsár, 2009; Ollé et al. 2013; Racsko, 2012;)  új mérési módszerek kifejlesztését és használatát indokolják  KÉPZETTÁRSÍTÁS gondolata  ókori filozófusok (Platón, Arisztotelész); 18. századi angol filozófusok; valamint napjaink filozófusai, pszichológusai is használják.  VIZSGÁLATOK HÁTTERE: nyelvi rendszer, szemantikus memória, mintázatok (Barabási, 2006)  ezek elemei között kapcsolatok (Daru és Tóth, 2013) II. OKTATÁSTERVEZÉSI ÉS OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA, Eger, 2017. február 3-4.
 4. 4. e f X Ya b c d X Y e f X Ya c d X Y X Ya X Y b c (forrás: Tóth Zoltán, 2016) II. OKTATÁSTERVEZÉSI ÉS OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA, Eger, 2017. február 3-4.
 5. 5.  Hívószavak (3 – 10), Kis füzetben, változó sorrendben  Rögzített idő (0,5 – 1 perc), Visszalapozni nem lehet  Kapcsolati együtthatók megállapítása a közös asszociációk száma és rangszáma alapján (Garskof- Houston)  A hívószavak közötti kapcsolat erősségét a közös asszociációk száma és sorrendje szabja meg  Az egyedi kapcsolati együtthatók átlagolása a vizsgált csoportra  A fogalmi háló megrajzolása, a kapcsolat erősségének szemléltetése különböző vastagságú vonalakkal  Az egyes hívószavakra kapott asszociációk gyakoriságának szemléltetése VIZSGÁLAT LEBONYOLÍTÁSA (forrás: Tóth Zoltán, 2016) II. OKTATÁSTERVEZÉSI ÉS OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA, Eger, 2017. február 3-4.
 6. 6. (forrás: Tóth Zoltán, 2016) II. OKTATÁSTERVEZÉSI ÉS OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA, Eger, 2017. február 3-4.
 7. 7. SZÓASSZOCIÁCIÓS VIZSGÁLAT – IKT ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL Adatok összegyűjtése Adatok feldolgozása Kapcsolati együtthatók (RC) kiszámítása Leggyakoribb asszociációk meghatározása Összefüggések grafikus ábrázolása II. OKTATÁSTERVEZÉSI ÉS OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA, Eger, 2017. február 3-4.
 8. 8. SZÓASSZOCIÁCIÓS VIZSGÁLAT – IKT ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL II. OKTATÁSTERVEZÉSI ÉS OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA, Eger, 2017. február 3-4.
 9. 9. SAJÁT FEJLESZTÉSŰ APPLIKÁCIÓ 6 hívófogalom felvitele Teszt megosztása a diákokkal Belépés, teszt kitöltése Gráf megjelenése a mobil eszközön II. OKTATÁSTERVEZÉSI ÉS OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA, Eger, 2017. február 3-4.
 10. 10. SZAVAK FELVITELE, TESZT KIOSZTÁSA II. OKTATÁSTERVEZÉSI ÉS OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA, Eger, 2017. február 3-4.
 11. 11. BELÉPÉS, KITÖLTÉS II. OKTATÁSTERVEZÉSI ÉS OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA, Eger, 2017. február 3-4.
 12. 12. GRÁF A MOBIL ESZKÖZÖN II. OKTATÁSTERVEZÉSI ÉS OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA, Eger, 2017. február 3-4.
 13. 13. KUTATÁS  Informatika: általános internethasználat, internetbiztonság  Minta:  Teljes felső tagozat: N=149  5.o: n=36  6.o: n=36  7.o: n=37  8.o: n=40  6 hívófogalom, 5 válaszlehetőség  adattisztítás: Messenger, Facebook, YouTube, játékok, Skype II. OKTATÁSTERVEZÉSI ÉS OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA, Eger, 2017. február 3-4.
 14. 14. EREDMÉNYEK – TELJES FELSŐ TAGOZAT n=149 3121 válasz II. OKTATÁSTERVEZÉSI ÉS OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA, Eger, 2017. február 3-4.
 15. 15. EREDMÉNYEK – TELJES FELSŐ TAGOZAT n=149 3121 válasz II. OKTATÁSTERVEZÉSI ÉS OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA, Eger, 2017. február 3-4.
 16. 16. EREDMÉNYEK – 5.OSZTÁLY n=36 II. OKTATÁSTERVEZÉSI ÉS OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA, Eger, 2017. február 3-4.
 17. 17. EREDMÉNYEK – 6.OSZTÁLY n=36 II. OKTATÁSTERVEZÉSI ÉS OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA, Eger, 2017. február 3-4.
 18. 18. EREDMÉNYEK – 7.OSZTÁLY n=37 II. OKTATÁSTERVEZÉSI ÉS OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA, Eger, 2017. február 3-4.
 19. 19. EREDMÉNYEK – 8.OSZTÁLY n=40 II. OKTATÁSTERVEZÉSI ÉS OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA, Eger, 2017. február 3-4.
 20. 20. 5.o 6.o 7.o 8.o II. OKTATÁSTERVEZÉSI ÉS OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA, Eger, 2017. február 3-4.
 21. 21. JÖVŐBENI TERVEK Eredmények összevetése Mérőeszköz validálási kísérlete Mérési módszer elterjsztése Mérőeszköz kipróbálása más tantárgyaknál További lehetőségek feltárása… II. OKTATÁSTERVEZÉSI ÉS OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA, Eger, 2017. február 3-4.
 22. 22. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Czékmán Balázs balazs.czekman@gmail.com puskas.kispest.hu edumobil.hu

×