Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Interaktív oktatástechnológia - jó gyakorlatok

238 views

Published on

.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Interaktív oktatástechnológia - jó gyakorlatok

 1. 1. Interaktív oktatástechnológia – jó gyakorlatok SE ETK IV. Oktatás- és Kutatásmódszertani Szakmai Nap 2017. február 1.
 2. 2.  Tanulás és tanítás az információs társdalomban ◦ Digitális kompetencia ◦ Tanári kompetenciák ◦ Tanulói kompetenciák ◦ Digitális Oktatási Stratégia ◦ Módszerek Mielőtt az én témámba belekezdenénk…
 3. 3.  Elsődleges és másodlagos digitális egyenlőtlenség Nem az életkor határozza meg a technológia felhasználásának minőségét A digitális kompetencia értelmezésének európai keretrendszere (DigComp 2013 és 2016) http://emagyarorszag.hu/wp-content/uploads/2013/10/DIGCOMP_teljes_HUN_151231.pdf
 4. 4. Ferrari,A.(2013):DIGCOMP:AFrameworkforDevelopingand UnderstandingDigitalCompetenceinEurope.Luxembourg: PublicationsOfficeoftheEuropeanUnion.
 5. 5.  Elsődleges és másodlagos digitális egyenlőtlenség  Önértékelés a digitális kompetencia mentén Nem az életkor határozza meg a technológia felhasználásának minőségét A digitális kompetencia értelmezésének európai keretrendszere (DigComp 2013 és 2016)
 6. 6. Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (MDOS) Forrás: http://www.kormany.hu/download/a/59/d0000/Magyarorsza%CC%8 1g%20Digita%CC%81lis%20Oktata%CC%81si%20Strate%CC%81gi a%CC%81ja.pdf
 7. 7.  információátadó?  tutor, mentor, facilitátor  a tanulási környezet szervezője, felépítője  ISTE: modellértékű technológiahasználat (aktív, produktív) Tanári szerepek és kompetenciák
 8. 8.  egyéni felelősség, önállóság, önszabályozás  tanulási szokások változása és azok hatása az oktatásra  ISTE: technológiahasználat mint képességfejlesztés Tanulói szerepek és kompetenciák
 9. 9.  tükrözött osztályterem (http://bit.ly/2aZykHS)  MOOC (http://bit.ly/2aWjbFc)  személyre szabott oktatás  gamification  ... stb. Innovatív oktatási trendek, módszerek
 10. 10. A személyes környezet és az online környezet kölcsönhatása Forrás: https://www.taschen.com/pages/en/catalogue/graphic_design/all/04624/facts.yang_liu_today_meets_yesterday.htm
 11. 11.  Integráció: iskolai (kontakt) / iskolán kívüli / otthoni / online tanulási környezet  Nem a technológia vezérli, hanem a kommunikáció és az információmegosztás célja  Tanulócsoportos példa Integrált tanulási környezet
 12. 12. Milyen ez az integrált környezet?  Interaktív  Interkonnektív  Hálózati  Mobil  Közösségi Forrás: Fehér K. (2016): Digitalizáció és új média. Trendek, stratégiák, illusztrációk. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 13. 13. Interaktivitás…  Tanuló-tanuló közötti kommunikáció és információmegosztás egy tanulási feladat során  Digitális oktatási tartalom kínál interakciót a tanuló számára  Tanuló-tanár közötti kommunikáció és információmegosztás _________________________________________________ Az interaktivitás ◦ lehet a tanulási feladat szerves része; ◦ lehet tervezett; ◦ alapulhat a tanuló saját döntésén; ◦ minden esetben visszacsatolást ad.
 14. 14. BYOD „Hozd magaddal a saját eszközödet!”  Interaktivitás okoseszközökkel támogatva  A természetes tanulási környezetet erősítő modell  Oktatási stratégiák része (Mo.-DOS; pl. Dánia)  Költség-, idő-, természet-kímélő megoldás  1:1 modell  https://www.k12blueprint.com/toolkits/byod
 15. 15. ! !
 16. 16. Okoseszközzel támogatott interaktív tevékenységek  Kommunikáció  A tanulási folyamat dokumentálása  Digitális mérés-értékelés  Kiterjesztett valóság
 17. 17. Kommunikáció  Telenor Research (2016) ◦ 16-35 év közöttiek ◦ Leggyakoribb okostelefonos tevékenységek:  telefonálás (78%)  üzenőapp-ok használata (72%) ◦ Napi rendszerességgel…  57% küld emailt a telefonjáról  36% küld SMS-t  28% használ Skype-ot  20% indít videóhívást
 18. 18. Kommunikáció SZINKRON (konferenciahívás, chat) ASZINKRON virtuális fogadóóra fórum iskolák közötti projektmunka hazai vagy nemzetközi szinten blog tanulói együttműködés iskolán belül vagy kívül Twitter valós idejű értékelés űrlap, kérdőív
 19. 19. A tanulási folyamat dokumentálása Mi a célja?  Önmagában egy (komplex) feladat  A tanuló tananyagkészítő szerepbe léphet  Tudásmegosztás, tudásközösség  Többféle módszer és szerep
 20. 20. A tanulási folyamat dokumentálása 1. A komplex feladat kiadása ◦ Fotó készítése ◦ Képernyőkép készítése ◦ Hangjegyzet készítése ◦ Videó készítése ◦ Podcast készítése 2. A produktumok megosztása ◦ Virtuális osztályteremben ◦ Blogon 3. Értékelés
 21. 21. Digitális mérés-értékelés SZAVAZÁS TESZTELÉS Elsősorban formatív értékeléshez! Elsősorban szummatív értékeléshez! Gyors, azonnali, motiváló Időzítések, pontozások, adaptivitás Socrative SMART Notebook Kahoot Spiral.ac Redmenta GoConqr Quizlet Moodle, NEOLMS, Canvas
 22. 22. Szavazás  Belépés ◦ Böngészőben: https://socrative.com/ - Student login ◦ Applikációval: Socrative Student ◦ Room name: PDASOC
 23. 23. Kiterjesztett valóság • a valódi világ elemeihez rendel 1-1 plusz információ réteget (ami lehet pl. videó, animáció, 3D modell)
 24. 24. Kiterjesztett valóság az oktatásban 1) Szemléltetés 3D modellekkel pl. Anatomy 4D
 25. 25. Kiterjesztett valóság az oktatásban 2) AR készítése pl. Aurasma
 26. 26. Kiterjesztett valóság az oktatásban 3) QR kódok • Csoportmunka szervezése • Weboldalak elérhetősége • Feladatok kiosztása • Jigsaw reading • Önellenőrzés • Kincskeresés
 27. 27. https://www.qrcode-monkey.com/
 28. 28. Köszönöm szépen a figyelmet! dr. Papp-Danka Adrienn danka.adrienn@gmail.com
 29. 29. Források  Antal P., Babiczki T., Borbás L., Csernai Z., Kis-Tóth L., Komló Cs., Könczöl T., Racsko R., Varga T. (2016): Digitális átállás a köznevelésben. A mobilkommunikációs eszközök bevezetése és alkalmazása az oktatásban. Eger.  Fehér K. (2016): Digitalizáció és új média. Trendek, stratégiák, illusztrációk. Akadémiai Kiadó, Budapest.  Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V., and Freeman, A. (2015): NMC Horizon Report: 2015 K-12 Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium.  Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V., Freeman, A., Kampylis, P., Vuorikari, R., and Punie, Y. (2014): Horizon Report Europe: 2014 Schools Edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union, & Austin, Texas: The New Media Consortium.  Lévai D. – Papp-Danka A. (szerk.) (2015): Interaktív oktatásinformatika. EKF, Eger  Ollé J. (2016): Tanulási környezet. https://www.youtube.com/watch?v=-PCf6ZFBsu8  Papp-Danka A. (2014): Az online tanulási környezettel támogatott oktatási formák tanulásmódszertanának vizsgálata. www.eltereader.hu/media/.../Papp_Danka_A_Online_tanulasi_READER.pdf  Poore, M. (2015): Hogyan használjuk a közösségi médiát az oktatásban? Wolters Kluwer, Budapest.  Tóth-Mózer Sz., Főző A. L. (2015, szerk): A mobiltechnológiával támogatott tanulás és tanítás módszerei. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest.

×