Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tabletek és pedagógusok: mobiltechnológiával támogatott oktatás intézményi szinten

181 views

Published on

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) oktatásra gyakorolt hatását számos tanulmány megerősíti; alkalmazásával a tanítás és a tanulás érdekesebbé, motiválóbbá tehető (Chapelle, 2001, idézi Hashim et al. 2017). Oktatási téren a különböző IKT eszközök közül a mobiltechnológián alapuló eszközök (laptop, okostelefon, tablet, e-könyvolvasó, hordozható és hordható okos eszközök) azok, amelyek a leginkább helyet kaphatnak az osztálytermekben.
Előnyeiket (például 1:1 (egy az egyhez) hozzáférés, praktikus méret, súly, hosszú üzemidő, könnyű használhatóság) számos tanulmány alátámasztja (Marés, 2012; Abonyi-Tóth – Turcsányi-Szabó, 2015; Hashim et al., 2017). Az információs és kommunikációs technológiák oktatási célú expanzióját nemzetközi (Marés, 2012; Fabian–Maclean, 2013; Clarke et al., 2014) és a hazai kutatások (Kis-Tóth – Borbás – Kárpáti, 2014; Abonyi-Tóth – Turcsányi-Szabó, 2015; Racsko – Herzog, 2015) eredményei is megerősítik. A nemzetközi trendeknek megfelelően hazánkban is több oktatási intézmény kezdett tableteket és okostelefonokat használni – több helyen BYOD hozzáférési modellt alkalmazva – az óvodától egészen a felsőoktatás szintjéig.
A bemutatott nemzetközi és hazai mobiltechnológiai implementációs kezdeményezéseknek megfelelően a budapesti Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola is elindította „Tablettel támogatott oktatás” pilot projektjét, mely a 2015-2016-os tanévtől kezdve alkalmazza és kutatja a mobil eszközökhöz való attitűdöt és hatékonyságot. A projekt egyéves előkészület után, az 1. és az 5. évfolyamokon, négy osztályban került elindításra a 2015-2016-os tanévben, 18 tablettel, majd a 2016-2017-es tanévben már intézményi szinten működött 46 táblagéppel, melyek segítségével a két éves időtartam alatt közel 400 tabletes óra került megtartásra. Előadásunkban a pedagógusok körében (N=15) végzett, online kérdőívvel felvett kutatásunkat mutatjuk be. A tabletek intézményi szintű implementációja kapcsán, vizsgálatunk (1) az eszközök általános használatát, alkalmazását; (2) az eszközök tanórai szintű alkalmazását, módszertani aspektusait; (3) az elektronikus tananyagok használatát; valamint (4) a pedagógusok mobiltechnológiával kapcsolatos attitűdjeit igyekezett feltárni. Deskriptív célú kutatásunk eredményei az eszközökhöz fűződő pozitív viszonyulást, módszertani sokszínűséget mutatják, ugyanakkor felhívják a figyelmet a technológia által generált műszaki kihívásokra, valamint az IKT-használatot megalapozó pedagógus továbbképzések szükségességére.

kulcsszavak: mobiltechnológia, tablet, attitűd

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tabletek és pedagógusok: mobiltechnológiával támogatott oktatás intézményi szinten

 1. 1. TABLETEK ÉS PEDAGÓGUSOK: MOBILTECHNOLÓGIÁVAL TÁMOGATOTT OKTATÁS INTÉZMÉNYI SZINTEN Czékmán Balázs Debreceni Egyetem PhD hallgató, III. évfolyam
 2. 2. IKT ÉS MOBILTECHNOLÓGIA  Horizon Report, 2010, mobiltechnológia elterjedése (NMC, 2010)  mobil eszközök elterjedése az oktatásban; számos előny (Marés, 2012; Abonyi-Tóth – Turcsányi-Szabó, 2015; Hashim et al., 2017)  1:1 hozzáférés expanziója (lásd Bebell és O'Dwyer, 2010; Fleischer, 2012; Zucker és Light, 2009; Clarke et al., 2013)  Eszközellátottság: okostelefon (83% ), táblagép (50% felett), laptop (47%), asztali számítógép (37%) követ (DIA, 2016) Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen, 2017. szeptember 22-23.
 3. 3. A PILOT PROJEKT BEMUTATÁSA Időtartam Módszerek, eszközök Pedagógusok képzése Résztvevők Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen, 2017. szeptember 22-23.
 4. 4. KUTATÁS BEMUTATÁSA  a kutatás célja:  A pedagógusok tanórai mobiltechnológia használata és az ezzel kapcsolatos tapasztalatok, vélemények vizsgálata.  minta:  „tablettel támogatott oktatási” projektben résztvevő pedagógusok (N=15)  vizsgálat módszere:  Deskriptív kutatás  adatgyűjtés:  online felmérés, kérdőív Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen, 2017. szeptember 22-23.
 5. 5. A MINTA BEMUTATÁSA Neme Tagozat Hány éve van a pályán? Férfi 5 Alsó tagozat 3 30-nál több 5 Nő 10 Felső tagozat 8 21-30 1 Mindkettő 4 11-20 4 6-10 2 1-5 3Mióta használ mobil eszközöket tanórán? 1 éve 3 2 éve 12 Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen, 2017. szeptember 22-23.
 6. 6. ÁLTALÁNOS HASZNÁLAT, ALKALMAZÁS mobil eszközök fajtája tablet 15 okostelefon 7 notebook 6 e-könyvolvasó 0 Milyen tulajdonú mobil eszközökkel dolgoznak a diákok? csak iskolai tabletekkel 8 a tanulók az iskolában rendelkezésre álló mobil eszközöket a sajátjaikkal egészítik ki 7 csak saját okostelefonjaikkal 0 Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen, 2017. szeptember 22-23.
 7. 7. minden órán hetente havonta néha soha tablet 1 4 7 3 0 CD/DVD-lejátszó 2 2 3 5 3 projektor 1 3 1 5 5 notebook 0 3 2 5 5 okostelefon 1 2 2 4 6 interaktív tábla 1 2 0 5 7 MP3/MP4-lejátszó 0 2 1 4 8 digitális fényképezőgép 0 0 0 3 12 digitális kamera 0 0 0 2 13 okosóra 0 0 1 1 13 e-könyvolvasó 0 0 0 0 15 GPS-vevő 0 0 0 0 15 IKT eszközök használatának gyakorisága Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen, 2017. szeptember 22-23.
 8. 8. 36-45 perc 7% 26-35 perc 20% 16-25 perc 60% 5-15 perc 13% Mobil eszközök tanórai használatának időtartama TANÓRAI ALKALMAZÁS Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen, 2017. szeptember 22-23.
 9. 9. minden órán hetente havonta néha soha motiválás 3 5 2 5 0 új ismeret alkalmazása, gyakorlása 2 4 5 4 0 ismétlés, rendszerezés 2 4 2 6 1 szemléltetés 1 3 6 4 1 új ismeret közlése 1 2 7 3 2 ellenőrzés, értékelés 1 4 1 6 3 Mobil eszközök használatának gyakorisága különböző didaktikai feladatok esetében minden órán hetente havonta néha soha páros 1 3 3 7 1 egyéni munka 3 4 2 4 2 csoportos 0 4 3 5 3 frontális 2 4 1 3 5 Mobil eszközök használatának gyakorisága különböző munkaformák esetében Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen, 2017. szeptember 22-23.
 10. 10. minden órán hetente havonta néha soha magyarázat 1 4 2 7 1 szemléltetés 1 4 5 3 2 játék 0 4 3 5 3 előadás 1 3 1 4 6 kooperatív tanulás 0 0 2 7 6 megbeszélés 0 3 4 1 7 házi feladat 0 0 2 6 7 tanulók kiselőadásai 0 0 1 6 8 vita 0 1 0 4 10 projekt 0 1 1 3 10 szimuláció 0 2 1 2 10 elbeszélés 0 0 1 3 11 szerepjáték 0 0 0 3 12 Mobil eszközök használatának gyakorisága különböző módszerek esetében Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen, 2017. szeptember 22-23.
 11. 11. ELEKTRONIKUS TANANYAGOK, APPLIKÁCIÓK HASZNÁLATA minden órán hetente havonta néha soha LearningApps 2 2 6 4 1 Redmenta 0 2 2 7 4 Digitális történetmeséléshez kapcsolódó applikációk 0 0 2 3 10 Socrative 0 0 0 4 11 MindMap-gondolattérkép 0 0 1 3 11 OneDrive/GoogleDrive 0 0 1 3 11 Kiterjesztett valóság (AR) applikációk 0 0 1 3 11 Kahoot 0 0 0 2 13 Virtuális Valóság (VR) applikációk 0 0 0 2 13 Padlet 0 0 1 0 14 OneNote 0 0 0 1 14 Titanpad 0 0 0 0 15 Moodle 0 0 0 0 15 Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen, 2017. szeptember 22-23.
 12. 12. Tanórán használt elektronikus tananyag beszerzése internetről 12 saját magam által összeállított 12 iskolai közös összeállítás 6 tankönyvkiadó 2 más cég(ek) 0 Tankocka 10 PowerPoint 7 Redmenta 2 Quizlet 1 Quizizz 1 Padlet 1 Aurasma 1 Kvíz 1 Elektronikus tananyag készítésének eszköze max. 15 perc 2 körülbelül 16-30 perc 6 körülbelül 31-45 perc 4 körülbelül 46-60 perc 3 Elektronikus tananyag készítésének többletideje (tanóránként) Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen, 2017. szeptember 22-23.
 13. 13. VÉLEMÉNYEK, TAPASZTALATOK Könnyebben és hatékonyabban tanítok mobil eszközökkel. 12 Nehezebben, de hatékonyabban tanítok mobil eszközökkel. 3 Könnyebben tanítok mobil eszközökkel, de a hatékonyságot nem javítja. 1 Nehezebben és kevésbé hatékonyan tanítok az mobil eszközökkel. 0 Nem tapasztalok különbséget. 0 Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen, 2017. szeptember 22-23. Pedagógusok véleménye az eszközök hatékonyságáról
 14. 14. Az eszközök használatával a diákok motiváltabbak és ez a motiváltság hosszú ideig fennmarad 11 Az eszközök használatával a diákok motiváltabbak, azonban a motiváltság csak egy ideig tart (az idő múlásával elmúlik az eszköz varázsa). 3 Nem motiválja az eszköz használata a diákokat. 1 Az eszköz zavarja a diákok tanulását. 0 Nem tapasztalok változást. 0 Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen, 2017. szeptember 22-23. Pedagógusok véleménye az eszközök motivációra gyakorolt hatásáról.
 15. 15. Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen, 2017. szeptember 22-23.
 16. 16. ÖSSZEGZÉS  Tabletek, okostelefonok. Iskolai tulajdon, saját eszközökkel kiegészítve.  Tabletek használata a leggyakoribb, kiegészítve a megszokott (hagyományos) eszközökkel.  Internetről letöltött és saját készítésű tananyagok (Tankocka, Redmenta) használata a készekkel szemben.  Könnyebb és hatékonyabb tanítás, hosszabban fenntartható motiváció.  Főleg infrastruktúrára vonatkozó negatív tapasztalatok. Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen, 2017. szeptember 22-23.
 17. 17. KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! Czékmán Balázs balazs.czekman@gmail.com edumobil.hu

×