Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pedagógusok általános digitális és mobil eszköz-használati kompetenciáinak változása egy tabletes kutatás tükrében

A globális oktatástechnológiai trendeket tekintve, a mobiltechnológia jelentős hatást gyakorolhat az oktatás folyamatára (Johnson et al., 2010), melynek eszközei közül elsősorban a tabletek emelkednek ki (NMC, 2010). Az 1:1 (egy az egyhez) hozzáférési modellt lehetővé tévő táblagépekből egyre több kerül a hazai oktatási intézményekbe is különböző multinacionális vállalatok kezdeményezései és állami informatikai eszközbeszerzések révén (lásd informatikai eszközbeszerzések: KK Szakmai Tanévnyitó, 2018). A tabletek alkalmazásában kulcsszerepet kapnak az azt használó pedagógusok, kiknek tabletes tanításával kapcsolatos pedagógiai és technológiai tudását, valamint attitűdjét ChanLin (2017) egy olyan dinamikus tanulási folyamatként írja le, melyet a közösségen belül számos különböző feltétel befolyásol. Churchill, Fox és King (2012) szerint a tabletek oktatásban való elterjedése elsősorban a pedagógusok tapasztalatain fog múlni, azon, hogy ők mennyire látják előnyösnek a technológiát. Herzog és Racsko (2016) kutatása szerint az új (tabletes) tanulási környezettel kapcsolatos tanári tapasztalatok azt mutatják, hogy a pedagógusok készek a szemléletváltásra, valamint az új helyzetekre és osztálytermi szituációkra.
Jelen kutatásunk célja a tableteket alkalmazó pedagógusok digitális kompetenciáinak felmérése volt. Vizsgálatunkat egy budapesti tankerületben végeztük, melynek keretében kilenc oktatási intézmény pedagógusainak (N=29) mértük fel általános digitális kompetenciáját az IKER keretrendszer, valamint mobil eszköz-használati kompetenciáját egy saját fejlesztésű online mérőeszköz segítségével. Feltételeztük, hogy a négyhónapos vizsgálati időszakban felvett bemeneti és kimeneti mérések összehasonlítását követően, mind (H1) a pedagógusok általános digitális kompetenciái, mind pedig (H2) a mobil eszközhasználati kompetenciái pozitív elmozdulást mutatnak a vizsgálati csoport körében. Általános digitális kompetencia terén a bemeneti eredmények azt mutatták, hogy a keretrendszer négy szintje közül a pedagógusok zöme az IKER1 és IKER2 szintre sorolta be magát. A kimeneti eredmények szintén hasonló eredményeket mutattak a teljes mintában, – ahogyan a vizsgálati és a kontrollcsoport esetében is – így itt nem találtunk statisztikailag igazolható eltérést. A mobil eszköz-használati kompetencia (ötfokozatú Likert-skála) esetében azonban több területen is pozitív elmozdulást mértünk a kontroll csoportra vonatkozólag. A páros t-próbával végzett statisztikai vizsgálat pozitív eltérést mutatott a két mérés eredménye között az „eszköz kezelése” (átlag: 3,41-ről 3,84-re; t(17)=-2,45, p=0,025), a „fájl- és mappaműveletek” (átlag: 3,1-ről 3,57-re; t(17)=-3,3, p=0,004), a „multimédia” (átlag: 2,48-ról 2,95-re; t(17)=-3,4, p=0,003), valamint az „oktatási célú használat” (átlag: 1,62-ről 1,83-ra; t(17)=-3,43, p=0,03) esetében.
kulcsszavak: mobiltechnológia, tablet, digitális kompetencia, mobil eszköz-használati kompetencia, változás

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pedagógusok általános digitális és mobil eszköz-használati kompetenciáinak változása egy tabletes kutatás tükrében

 1. 1. PEDAGÓGUSOK ÁLTALÁNOS DIGITÁLIS ÉS MOBIL ESZKÖZ-HASZNÁLATI KOMPETENCIÁINAK VÁLTOZÁSA EGY TABLETES KUTATÁS TÜKRÉBEN Czékmán Balázs Debreceni Egyetem, HTDI, PhD hallgató Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola
 2. 2. TABLETEK (EL)TERJEDÉSE AZ OKTATÁSBAN  Tabletek megjelenése az oktatásban (2010) – új oktatástechnológiai eszköz (Marés, 2012), 1:1 hozzáférés  Nagyvolumenű tabletes kezdeményezések számos országban (lásd Czékmán, 2019; Tamim et al., 2015)  Hazai kezdeményezések: EKF Médiainformatika Intézet, multinacionális vállalatok programjai (DIA, 2016; Herzog és Racsko, 2016; Rimányi, 2015;)  Informatikai közbeszerzések: KMR régióban 2017/2018-ban 7500 tablet (KK Szakmai Tanévnyitó, 2018)  tabletek zöme ebből a beszerzésből származik IV. Mobil eszközök az oktatásban konferencia, Balatonfűzfő, 2019. november 8-9.
 3. 3. TABLETEK ÉS PEDAGÓGUSOK  nemzetközi szinten: több állami szintű kezdeményezés sikertelen: nem megfelelő pedagógiai, technológiai és infrastruktúrához kötődő háttér (lásd például Bruyckere, 2017; Michels, 2013; Trucano, 2015)  hazai eredmények: tabletek használata könnyű, oktatási célú használat okoz nehézségeket (Kis-Tóth, Borbás és Kárpáti, 2014)  továbbképzés és folyamatos követés az új IKT eszközök bevezetésekor kiemelten fontos (Kárpáti et al., 2014)  Kérdés, hogy a tabletekkel rendelkező iskolák pedagógusai mennyire felkészültek azok oktatási célú használatára, továbbá az eszközök alkalmazásával változnak-e digitális kompetenciáik. IV. Mobil eszközök az oktatásban konferencia, Balatonfűzfő, 2019. november 8-9.
 4. 4. KUTATÁS BEMUTATÁSA  a kutatás körülményei:  „Tablettel támogatott tanulási környezet általános iskolában” (PhD kutatás)  jelen kutatás célja:  A kutatásba bevont pedagógusok általános digitális és mobil eszköz-használati kompetenciáinak feltérképezése.  vizsgálat módszere: online önkitöltős kérdőív  mérőeszközök: IKER mérőeszköz, saját összeállítású kérdőív  adatfelvétel: bemeneti: 2019. január; kimeneti: 2019. június IV. Mobil eszközök az oktatásban konferencia, Balatonfűzfő, 2019. november 8-9.
 5. 5. KUTATÁSBA BEVONTAK IV. Mobil eszközök az oktatásban konferencia, Balatonfűzfő, 2019. november 8-9. N % tanításban eltöltött évek száma 29 évnél fiatalabb 1 3,4 2 30-39 év 3 10,3 13,3 40-49 év 6 20,7 20,7 50-59 év 18 62,1 32,4 60 év felett 1 3,4 41 összesen 29 100,0 27,3 227  kutatásba bevontak: egy budapesti tankerület kilenc iskolájának pedagógusai, (N=29; nvizsg: 19; nkont: 10)
 6. 6. KUTATÁSI KÉRDÉSEK, HIPOTÉZISEK  K1: A kutatásba bevont pedagógusok milyen általános digitális és mobil eszköz-használati kompetenciákkal rendelkeznek?  H1: A pedagógusok általános digitális kompetenciája IKER1- es és IKER2-es szinten helyezkedik el.  H2: A pedagógusok mobil eszköz-használati kompetenciáinak területei közül a tanítási célú a legalacsonyabb.  K2: Mutatható-e ki változás a pedagógusok általános digitális és mobil eszköz-használati kompetenciában a bemeneti és a kimeneti mérés között?  H3: A vizsgálati csoportban résztvevő pedagógusok általános digitális kompetenciája és mobil eszköz-használati kompetenciája fejlődik a kontrollcsoporthoz viszonyítva. IV. Mobil eszközök az oktatásban konferencia, Balatonfűzfő, 2019. november 8-9.
 7. 7. ÁLTALÁNOS DIGITÁLIS KOMP. (TELJES MINTA) előteszt utóteszt IKER1 IKER2 IKER3 IKER4 területek IKER1 IKER2 IKER3 IKER4 7 14 6 0 információ gyűjtése, felhasználása, tárolása 6 15 7 1 10 13 4 0 digitális, internet alapú kommunikáció 9 10 8 2 13 11 2 1 egyszerű digitális tartalmak létrehozása és módosítása 15 11 3 0 18 6 3 0 problémamegoldás, gyakorlati alkalmazás 15 12 2 0 15 9 3 0 IKT biztonság 13 13 2 0 IV. Mobil eszközök az oktatásban konferencia, Balatonfűzfő, 2019. november 8-9.
 8. 8. ÁLTALÁNOS DIGITÁLIS KOMP. (ALMINTÁK) kontroll csoport vizsgálati csoport területek bemeneti kimeneti bemeneti kimeneti információ gyűjtése, felhasználása, tárolása 1,78 2,11 2,06 2,06 digitális, internet alapú kommunikáció 1,78 2,33 1,78 2,00 egyszerű digitális tartalmak létrehozása és módosítása 1,33 1,33 1,83 1,67 problémamegoldás, gyakorlati alkalmazás 1,22 1,33 1,56 1,61 IKT biztonság 1,44 1,67 1,61 1,67 IV. Mobil eszközök az oktatásban konferencia, Balatonfűzfő, 2019. november 8-9.
 9. 9. MOBILKOMP. – ELŐTESZT (TELJES MINTA) IV. Mobil eszközök az oktatásban konferencia, Balatonfűzfő, 2019. november 8-9. 1,60 2,48 2,54 3,92 3,10 3,48 oktatási célú használat egyéb, haladó használat multimédia Internet, online komm fájl- és mappaműveletek eszköz kezelése
 10. 10. MOBILKOMP. – VÁLTOZÁS (TELJES MINTA) IV. Mobil eszközök az oktatásban konferencia, Balatonfűzfő, 2019. november 8-9. 3,48 3,75 3,10* 3,44* 3,92 4,00 2,54* 2,98* 2,48 2,64 1,60* 1,82* eszköz kezelése fájl- és mappaműveletek Internet, online komm. multimédia egyéb, haladó oktatási célú használat bementi mérés; kimeneti mérés
 11. 11. MOBILKOMP. – VÁLTOZÁS (ALMINTÁK) IV. Mobil eszközök az oktatásban konferencia, Balatonfűzfő, 2019. november 8-9. -0,07 0,43* 0,08 0,48* -0,12 0,19 0,41 0,46* 0,26 0,11 0,25 0,21* eszköz kezelése fájl- és mappaműveletek Internet, online komm. multimédia egyéb, haladó oktatási célú használat kontroll csoport; vizsgálati csoport
 12. 12. MOBILKOMP. (VIZSGÁLATI CSOPORT) ESZKÖZ KEZELÉSE előteszt utóteszt bekapcsolás, kikapcsolás, képernyő feloldása 4,06 4,72* alapvető beállítások módosítása 3,89 4,00 applikációk elindítása, applikációkból való kilépés 3,78 4,06 futó alkalmazások közötti váltás 3,50 3,78 összes futó alkalmazás bezárása, egyenként vagy egyszerre 3,83 3,89 applikációk telepítése, eltávolítása 2,78 3,78* vezeték nélküli kapcsolatok használata 2,89 3,78* műholdas (GPS) navigáció használata 2,74 4,72 összesen 3,41 3,84 * IV. Mobil eszközök az oktatásban konferencia, Balatonfűzfő, 2019. november 8-9.
 13. 13. FÁJL- ÉS MAPPAMŰVELETEK előteszt utóteszt mobil eszköz csatlakoztatása asztali géphez vagy laptophoz 2,72 3,50* fájlok és mappák másolása, áthelyezése más eszközökről (asztali gépről, laptopról) 3,17 3,83* fájlok küldése és fogadása más mobil eszközről Bluetooth segítségével 2,83 3,17 fájlok és mappák másolása, áthelyezése az eszközön belül 3,28 3,67 mappa létrehozása 3,44 3,67 fájl átnevezése 3,50 3,89 másolás memóriakártyáról, memóriakártyára 2,72 3,28* összesen 3,09 3,57* IV. Mobil eszközök az oktatásban konferencia, Balatonfűzfő, 2019. november 8-9.
 14. 14. MULTIMÉDIA előteszt utóteszt fényképek készítése 4,06 4,22 videók készítése 3,72 3,94 hangfelvétel készítése 2,78 3,78* képek feliratozása 1,78 2,83* képek méretének módosítása 2,78 3,11 képek vágása, részeinek eltávolítása 2,56 3,11 egyszerű videó összeállítása képekből 1,61 1,94 videó összeállítása más videókból 1,56 1,89 komplex videó készítése (áttűnésekkel, feliratokkal) 1,50 1,67 összesen 2,48 2,95* IV. Mobil eszközök az oktatásban konferencia, Balatonfűzfő, 2019. november 8-9.
 15. 15. OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLAT előteszt utóteszt interaktív feladatkészítő alkalmazások 2,28 2,94* prezentációs alkalmazások 3,00 3,00 gondolattérkép készítő alkalmazások 1,39 1,83* szófelhőkészítő 1,61 1,89 online kollaboratív felület 1,17 1,11 online tárhely 2,33 2,56 tananyagkezelő rendszerek 1,78 1,89 online jegyzetfüzet (pl. OneNote) 1,50 1,61 QR-kód készítő alkalmazások 1,17 1,56 kiterjesztett valóság alkalmazások (AR) 1,17 1,11 virtuális valóság alkalmazások (VR) (VR- szemüveggel) 1,07 1,07 digitális történetmesélést támogató alkalmazások 1,06 1,06 saját tantárgyhoz kapcsolódó applikációk 2,17 2,56 GPS-es használatához kapcsolódó alkalmazások 1,06 1,33 összesen 1,62 1,83* IV. Mobil eszközök az oktatásban konferencia, Balatonfűzfő, 2019. november 8-9.
 16. 16. ÖSSZEGZÉS  H1: A pedagógusok zöme az IKER1 és IKER2 szintre sorolta be magát.  H2: Mobil eszköz-használati kompetencia terén az internethasználat, online kommunikáció és az általános használat emelkedett ki, a leggyengébb terület az oktatási célú mobil eszköz-használat volt.  H3: A pedagógusok általános digitális kompetenciájában nem volt mérhető változás. A mobil kompetencia terén azonban a kontroll csoport négy területen is fejlődést mutatott („eszköz kezelése”, „fájl- és mappaműveletek”, „multimédia”; „oktatási célú használat”). IV. Mobil eszközök az oktatásban konferencia, Balatonfűzfő, 2019. november 8-9.
 17. 17. Bruyckere, P. (2017). A story about iPad-schools in the Netherlands. https://theeconomyofmeaning.com/2017/11/13/a-story-about-ipad-schools-in-the-netherlands/ (Letöltés: 2018. március 15.) Digital Identity Agency Magyarország (DIA) (2016b): (2016b). A Hipersuli Program szakmai monitoringja - második riport. https://bit.ly/2t5fCaP (Letöltés: 2018. május 17.) Digital Identity Agency Magyarország (DIA). (2016a). A Hipersuli Program szakmai monitoringja - első riport. https://bit.ly/2gX52hZ (Letöltés: 2018. május 17.) Herzog, C. & Racsko, R. (2016). Táblagép az osztályteremben. Az új tanulási környezettel kapcsolatos tanári tapasztalatok. Iskolakultúra, 26(10), 3–22. Kárpáti, A. (2014). Tanári szerepek az informatizált iskolában. Iskolakultúra, 24.(3.), 3-13. Keleblsberg Központ (KK) (2018): Szakmai tanévnyitó 2018. A Klebelsberg Központ legfontosabb feladatai és fejlesztései. https://bit.ly/2YnFwor [Hozzáférés: 2019.03.25.] Kis-Tóth L. - Borbás L. - Kárpáti A. (2014): Táblagépek alkalmazása az oktatásban: tanári tapasztalatok. In.: Iskolakultúra, (24. évf.) 9. sz. 50-71. Marés, L. (2012). Tablets in education. Opportunities and challenges in one-to-one programs. http://bit.ly/25SrBoT (Letöltés: 2016. április 10.) Michels, P. (2013). The High Cost of iPad-mania in Public Schools. https://www.texasobserver.org/run-school-ipad- program/ (Letöltés: 2018. március 15.) Rimányi, Z. (2015). Digitális hátizsákkal az iskolában. Új Köznevelés, 71(5–6), 34-36. Tamim, R. M., Borokhovski, E., Pickup, D., Bernard, R. M. & El Saadi, L. (2015). Tablets for Teaching and Learning. A Systematic Review and Meta-Analysis. http://bit.ly/2xch5fI (Letöltés: 2017. október 21.) Trucano, M. (2015). Tablets in education. https://blogs.worldbank.org/edutech/category/tags/tablets (Letöltés: 2018. március 15.)
 18. 18. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Czékmán Balázs balazs.czekman@gmail.com edumobil.hu puskas.kispest.hu

×