A tabletek tanórai használatának pedagógiai-módszertani vonatkozásai

A TABLETEK TANÓRAI HASZNÁLATÁNAK
PEDAGÓGIAI-MÓDSZERTANI VONATKOZÁSAI
Czékmán Balázs
Puskás Ferenc Általános Iskola
Debreceni Egyetem, BTK HTDI,
abszolvált doktorandusz
TABLETEK ELTERJEDÉSE AZ OKTATÁSBAN
 Tabletek megjelenése az oktatásban (2010) –
új oktatástechnológiai eszköz (Marés, 2012), 1:1 hozzáférés
 A tabletek népszerűsége miatt azok oktatási célú alkalmazására
fokozott érdeklődés jellemző (Wan Hamzah et al., 2020), az IKT
eszközöket a tanulók is hasznosnak tartják (Barnucz és Fónai, 2020).
 A táblagépek 2010-es megjelenését követően, nemzetközi és hazai
téren egyre több állami szinten támogatott, nagy volumenű informatikai
kezdeményezés látott napvilágot, ugyanakkor ezek hatásai, eredményei
vegyesek (Clarke és Svanaes, 2015).
Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12.
TABLETEK ÉS PED-MÓDSZERTANI HÁTTÉR
 A mobiltechnológia új utakat nyitott meg a tanítás és a tanulás területén,
új modelleket és lehetőségeket kínál a különböző tananyagtartalmak
kezelésére, átadására, (Galway, Maddigan és Stordy, 2020).
 A mobil eszközök nem csak a tanulók tanulási szokásait, hanem az
osztálytermi folyamatokat is megváltoztathatja (Mang és Wardley,
2020), előmozdíthatja a tanulóközpontú tanítást (Coyne és McCoy, 2020).
 Kismintás előkutatásunk eredményei egy tradicionális osztálytermi
gyakorlatot mutattak, melyek bár a konstruktív pedagógiában is
alkalmazható módszerekkel egészültek ki, nem jelentettek számottevő
változást (Czékmán, 2018).
Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12.
KUTATÁS BEMUTATÁSA
 A kutatás célja a tabletek tanórai használatának pedagógiai-
módszertani hátterének vizsgálata volt.
 A vizsgálat módszere, mérőeszköze: longitudinális vizsgálat,
vizsgálati (tabletes) és kontroll csoport; saját összeállítású kérdőív
 A vizsgálat lebonyolítása: arra kértük a pedagógusokat, hogy
lehetőség szerint minden tabletes és nem tabletes óra után töltsék ki
a kérdőíveket.
 A vizsgálat adatfelvétele: 2019, 2. félév (COVID 19 előtti időszak)
Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12.
MINTA BEMUTATÁSA
Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12.
vizsgálati kontroll összesen
angol matem. angol matem. angol matem.
csoportok 10 12 12 5 22 12
22 17 34
kérdőívek 386 413 290 194 676 607
799 484 1283
 Kilenc általános iskola (egy budapesti tankerület)
 Angol nyelv (5-6. osztály), matematika (4. osztály)
KUTATÁSI KÉRDÉSEK, HIPOTÉZISEK
A vizsgált idegennyelv (angol) és matematika tantárgyak esetében
 (1) milyen didaktikai célok, munkaformák, módszerek voltak
jellemzők a kutatási időszakban megtartott tanítási órákra,
valamint
 (2) milyen különbségek voltak az alkalmazott didaktikai célok,
munkaformák, módszerek időtartamában a tabletes és nem
tabletes tanórákon?
Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12.
DIDAKTIKAI FELADATOK – ÖSSZES TANÓRA (PERC)
Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12.
1
4*
6
4
10
11
10
17*
14
2
7*
10
ebből tablet
tabletes óra
nem tabletes óra
új ism. feldolg. új ism. alk. ismétlő rendsz. ellenőrzés, értékelés
* Mann-Whitney U próba <0,05
DIDAKTIKAI FELADATOK – ANGOL (PERC)
Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12.
* Mann-Whitney U próba <0,05
2
4*
6
6
9
11
9
14
13
3
9*
10
ebből tablet
tabletes óra
nem tabletes óra
új ism. feldolg. új ism. alk. ismétlő rendsz. ellenőrzés, értékelés
DIDAKTIKAI FELADATOK – MATEMATIKA (PERC)
Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12.
* Mann-Whitney U próba <0,05
1
5*
6
2
10
11
11
20*
15
1
5*
10
ebből tablet
tabletes óra
nem tabletes óra
új ism. feldolg. új ism. alk. ismétlő rendsz. ellenőrzés, értékelés
MÓDSZEREK
 Tanulási munka irányítása szerinti felosztás (Falus, 2003),
Nádasi András (2015): tanuló- és tanárközpontú módszerek
Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12.
módszercsoportok módszerek
tanári dominanciájú módszerek
előadás, magyarázat, elbeszélés,
szemléltetés
közös tanári-tanulói módszerek
tanulók kiselőadásai, megbeszélés, vita,
projekt , kooperatív tanulás, szimuláció,
szerepjáték, játék
tanulói dom. módszerek munkáltató, házi feladat
MÓDSZEREK – ÖSSZES TANÓRA (PERC)
Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12.
* Mann-Whitney U próba <0,05
2
7*
10
5
12*
14
10
21*
19
ebből tablet
tabletes óra
nem tabletes óra
tanárközpontú közös tanári-tanulói tanulóközpontú
MÓDSZEREK – ANGOL (PERC)
Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12.
* Mann-Whitney U próba <0,05
4
9
10
5
9*
14
14
26*
20
ebből tablet
tabletes óra
nem tabletes óra
tanárközpontú közös tanári-tanulói tanulóközpontú
MÓDSZEREK – MATEMATIKA (PERC)
Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12.
* Mann-Whitney U próba <0,05
1
5*
10
5
15
15
6
17
17
ebből tablet
tabletes óra
nem tabletes óra
tanárközpontú közös tanári-tanulói tanulóközpontú
MUNKAFORMÁK – ÖSSZES TANÓRA (PERC)
Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12.
* Mann-Whitney U próba <0,05
2
12*
14
1
3*
7
5
8*
5
11
21*
18
ebből tablet
tabletes óra
nem tabletes óra
frontális csoportos páros egyéni
MUNKAFORMÁK – ANGOL (PERC)
Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12.
* Mann-Whitney U próba <0,05
4
13
12
2
3*
9
7
9*
5
11
19*
17
ebből tablet
tabletes óra
nem tabletes óra
frontális csoportos páros egyéni
MUNKAFORMÁK – MATEMATIKA (PERC)
Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12.
* Mann-Whitney U próba <0,05
1
11*
16
1
3*
6
4
7*
5
11
23*
18
ebből tablet
tabletes óra
nem tabletes óra
frontális csoportos páros egyéni
ÖSSZEGZÉS
 Didaktikai feladatok esetében a tabletes órákon csökkent az új
ismeretek feldolgozására, valamint az ellenőrzésre, értékelésre
fordított idő, ugyanakkor nőtt az ismétlő rendszerezés időtartama.
Utóbbihoz hosszabb időtartamú tablethasználat is járult.
 A tabletes órákon csökkent a tanárközpontú és nőtt a tanulóközpontú
módszerek időtartama.
 A tabletes órákon csökkent a frontális és csoportos munkaformák
időtartama, mellyel párhuzamosan nőtt a páros és egyéni
munkaformákra fordított idő. A táblagépek leghosszabb ideig páros és
egyéni munkaformákkal kerültek alkalmazásra.
Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12.
Barnucz N., Fónai M. (2020). „Az IKT-eszközök használata az idegennyelv-oktatásban hátrányos helyzetű
tanulók iskoláiban”, Információs Társadalom, 20(1), p7–28.
Bryan Coyne & Selina McCoy (2020). Forbidden fruit? Student views on the use of tablet PCs in education,
Technology, Pedagogy and Education, 29:3, 347-360, DOI: 10.1080/1475939X.2020.1754897
Clarke, B. & Svanaes, S. (2015). Updated Review of the Global Use of Mobile Technology in Education.
https://learningfoundation.org.uk/wp-content/uploads/2016/02/T4S-FKY-Literature-Review-11.12.15-1-
1.pdf. Letöl-tés ideje: 2018. június 16.
Galway, G. J.; Maddigan B. & Stordy, M. (2020). Teacher educator experiences of iPad integration in pre-
service teacher education: successes and challenges, Technology, Pedagogy and Education, 29:5, p557-575
Mang C.F., Wardley L.J. (2020). Tablet Use in Higher Edu-cation. In: Tatnall A. (eds) Encyclopedia of Education
and Information Technologies. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-10576-1_219
Marés, L. (2012). Tablets in education. Opportunities and challenges in one-to-one programs.
http://bit.ly/25SrBoT (Letöltés: 2016. április 10.)
Wan Hamzah, W., Yusoff, M., Ismail, I. & Yacob, A. (2020). The Behavioural Intentions of Secondary School
Students to Use Tablet as a Mobile Learning Device. In-ternational Association of Online Engineering.
Retrieved February 9, 2021 from https://www.learntechlib.org/p/217845/.
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
Czékmán Balázs
balazs.czekman@gmail.com
puskas.kispest.hu
edumobil.hu
1 of 19

Recommended

Tabletek az oktatásban: az intézményi szintű alkalmazás infrastrukturális fe... by
Tabletek az oktatásban: az intézményi szintű alkalmazás infrastrukturális fe...Tabletek az oktatásban: az intézményi szintű alkalmazás infrastrukturális fe...
Tabletek az oktatásban: az intézményi szintű alkalmazás infrastrukturális fe...Balázs Czékmán
1.1K views14 slides
Játékos tabletek, tabletes játékok alsó tagozaton. Playing with tablets in lo... by
Játékos tabletek, tabletes játékok alsó tagozaton. Playing with tablets in lo...Játékos tabletek, tabletes játékok alsó tagozaton. Playing with tablets in lo...
Játékos tabletek, tabletes játékok alsó tagozaton. Playing with tablets in lo...Balázs Czékmán
2K views16 slides
Pedagógusok mobil eszköz-használati háttere egy tabletes kutatás tükrében by
Pedagógusok mobil eszköz-használati háttere egy tabletes kutatás tükrébenPedagógusok mobil eszköz-használati háttere egy tabletes kutatás tükrében
Pedagógusok mobil eszköz-használati háttere egy tabletes kutatás tükrébenBalázs Czékmán
656 views15 slides
Pedagógusok tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalatai by
Pedagógusok tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalataiPedagógusok tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalatai
Pedagógusok tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalataiBalázs Czékmán
598 views18 slides
Tanulók, tanulás, mobil eszközök: mivel? mennyit? hol? by
Tanulók, tanulás, mobil eszközök: mivel? mennyit? hol?Tanulók, tanulás, mobil eszközök: mivel? mennyit? hol?
Tanulók, tanulás, mobil eszközök: mivel? mennyit? hol?Balázs Czékmán
417 views14 slides
Pedagógusok általános digitális és mobil eszköz-használati kompetenciáinak vá... by
Pedagógusok általános digitális és mobil eszköz-használati kompetenciáinak vá...Pedagógusok általános digitális és mobil eszköz-használati kompetenciáinak vá...
Pedagógusok általános digitális és mobil eszköz-használati kompetenciáinak vá...Balázs Czékmán
1.5K views18 slides

More Related Content

What's hot

„Digitális mesefal” – digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR)... by
„Digitális mesefal” – digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR)...„Digitális mesefal” – digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR)...
„Digitális mesefal” – digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR)...IKT Masterminds Research Group
1.3K views22 slides
Kompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségével by
Kompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségévelKompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségével
Kompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségévelIKT Masterminds Research Group
764 views35 slides
Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségé... by
Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségé...Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségé...
Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségé...Balázs Czékmán
559 views18 slides
József Attila, az oktatás magyar "Nostradamusa" by
József Attila, az oktatás magyar "Nostradamusa"József Attila, az oktatás magyar "Nostradamusa"
József Attila, az oktatás magyar "Nostradamusa"IKT Masterminds Research Group
358 views22 slides
InformáCióS éS KommunikáCióS EszköZöK AlkalmazáSa Az OktatáSban by
InformáCióS éS KommunikáCióS EszköZöK AlkalmazáSa Az OktatáSbanInformáCióS éS KommunikáCióS EszköZöK AlkalmazáSa Az OktatáSban
InformáCióS éS KommunikáCióS EszköZöK AlkalmazáSa Az OktatáSbansaribence
1.2K views29 slides
Interaktív oktatástechnológia - jó gyakorlatok by
Interaktív oktatástechnológia - jó gyakorlatokInteraktív oktatástechnológia - jó gyakorlatok
Interaktív oktatástechnológia - jó gyakorlatokAdrienn Papp-Danka
319 views30 slides

What's hot(7)

„Digitális mesefal” – digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR)... by IKT Masterminds Research Group
„Digitális mesefal” – digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR)...„Digitális mesefal” – digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR)...
„Digitális mesefal” – digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR)...
Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségé... by Balázs Czékmán
Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségé...Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségé...
Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségé...
Balázs Czékmán559 views
InformáCióS éS KommunikáCióS EszköZöK AlkalmazáSa Az OktatáSban by saribence
InformáCióS éS KommunikáCióS EszköZöK AlkalmazáSa Az OktatáSbanInformáCióS éS KommunikáCióS EszköZöK AlkalmazáSa Az OktatáSban
InformáCióS éS KommunikáCióS EszköZöK AlkalmazáSa Az OktatáSban
saribence1.2K views
Interaktív oktatástechnológia - jó gyakorlatok by Adrienn Papp-Danka
Interaktív oktatástechnológia - jó gyakorlatokInteraktív oktatástechnológia - jó gyakorlatok
Interaktív oktatástechnológia - jó gyakorlatok
Adrienn Papp-Danka319 views
Kiterjesztett valóság (AR) alkalmazások használata és készítése – lehetősége... by IKT Masterminds Research Group
Kiterjesztett valóság (AR) alkalmazások használata és készítése – lehetősége...Kiterjesztett valóság (AR) alkalmazások használata és készítése – lehetősége...
Kiterjesztett valóság (AR) alkalmazások használata és készítése – lehetősége...

Similar to A tabletek tanórai használatának pedagógiai-módszertani vonatkozásai

A kiterjesztett valóság alkalmazási lehetőségei az oktatás különböző szintjein by
A kiterjesztett valóság alkalmazási lehetőségei az oktatás különböző szintjeinA kiterjesztett valóság alkalmazási lehetőségei az oktatás különböző szintjein
A kiterjesztett valóság alkalmazási lehetőségei az oktatás különböző szintjeinBalázs Czékmán
64 views18 slides
A kiterjesztett valóság tanórai használatának vizsgálata a szituatív tanulás ... by
A kiterjesztett valóság tanórai használatának vizsgálata a szituatív tanulás ...A kiterjesztett valóság tanórai használatának vizsgálata a szituatív tanulás ...
A kiterjesztett valóság tanórai használatának vizsgálata a szituatív tanulás ...Balázs Czékmán
296 views23 slides
Online oktatási környezet és ikt tényezők összehasonlító vizsgálata a felsőok... by
Online oktatási környezet és ikt tényezők összehasonlító vizsgálata a felsőok...Online oktatási környezet és ikt tényezők összehasonlító vizsgálata a felsőok...
Online oktatási környezet és ikt tényezők összehasonlító vizsgálata a felsőok...Balazs Pankasz
339 views28 slides
E-learning-modszerek-a-hazai-iskolak-gyakorlataban by
E-learning-modszerek-a-hazai-iskolak-gyakorlatabanE-learning-modszerek-a-hazai-iskolak-gyakorlataban
E-learning-modszerek-a-hazai-iskolak-gyakorlatabanFrobben
196 views3 slides
Prompt prezi v1_pécs by
Prompt prezi v1_pécsPrompt prezi v1_pécs
Prompt prezi v1_pécsITStudy Ltd.
252 views28 slides
Történetek blokkokban – Kódolással támogatott digitális történetmesélés by
Történetek blokkokban – Kódolással támogatott digitális történetmesélésTörténetek blokkokban – Kódolással támogatott digitális történetmesélés
Történetek blokkokban – Kódolással támogatott digitális történetmesélésBalázs Czékmán
787 views14 slides

Similar to A tabletek tanórai használatának pedagógiai-módszertani vonatkozásai(20)

A kiterjesztett valóság alkalmazási lehetőségei az oktatás különböző szintjein by Balázs Czékmán
A kiterjesztett valóság alkalmazási lehetőségei az oktatás különböző szintjeinA kiterjesztett valóság alkalmazási lehetőségei az oktatás különböző szintjein
A kiterjesztett valóság alkalmazási lehetőségei az oktatás különböző szintjein
A kiterjesztett valóság tanórai használatának vizsgálata a szituatív tanulás ... by Balázs Czékmán
A kiterjesztett valóság tanórai használatának vizsgálata a szituatív tanulás ...A kiterjesztett valóság tanórai használatának vizsgálata a szituatív tanulás ...
A kiterjesztett valóság tanórai használatának vizsgálata a szituatív tanulás ...
Balázs Czékmán296 views
Online oktatási környezet és ikt tényezők összehasonlító vizsgálata a felsőok... by Balazs Pankasz
Online oktatási környezet és ikt tényezők összehasonlító vizsgálata a felsőok...Online oktatási környezet és ikt tényezők összehasonlító vizsgálata a felsőok...
Online oktatási környezet és ikt tényezők összehasonlító vizsgálata a felsőok...
Balazs Pankasz339 views
E-learning-modszerek-a-hazai-iskolak-gyakorlataban by Frobben
E-learning-modszerek-a-hazai-iskolak-gyakorlatabanE-learning-modszerek-a-hazai-iskolak-gyakorlataban
E-learning-modszerek-a-hazai-iskolak-gyakorlataban
Frobben196 views
Prompt prezi v1_pécs by ITStudy Ltd.
Prompt prezi v1_pécsPrompt prezi v1_pécs
Prompt prezi v1_pécs
ITStudy Ltd.252 views
Történetek blokkokban – Kódolással támogatott digitális történetmesélés by Balázs Czékmán
Történetek blokkokban – Kódolással támogatott digitális történetmesélésTörténetek blokkokban – Kódolással támogatott digitális történetmesélés
Történetek blokkokban – Kódolással támogatott digitális történetmesélés
Balázs Czékmán787 views
Idegennyelv-tanulás tabletekkel: tapasztalatok egy készülő digitális tananyag... by Balázs Czékmán
Idegennyelv-tanulás tabletekkel: tapasztalatok egy készülő digitális tananyag...Idegennyelv-tanulás tabletekkel: tapasztalatok egy készülő digitális tananyag...
Idegennyelv-tanulás tabletekkel: tapasztalatok egy készülő digitális tananyag...
Balázs Czékmán120 views
Magyaróra 2.0 rezümé by fe_gergo
Magyaróra 2.0 rezüméMagyaróra 2.0 rezümé
Magyaróra 2.0 rezümé
fe_gergo616 views
Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának... by digitalisnemzedek
Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának...Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának...
Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának...
digitalisnemzedek471 views
InformáCióS éS KommunikáCióS TechnikáK Az OktatáSban 2 by saribence
InformáCióS éS KommunikáCióS TechnikáK Az OktatáSban 2InformáCióS éS KommunikáCióS TechnikáK Az OktatáSban 2
InformáCióS éS KommunikáCióS TechnikáK Az OktatáSban 2
saribence436 views
InformáCióS éS KommunikáCióS EszköZöK AlkalmazáSa Az OktatáSban by saribence
InformáCióS éS KommunikáCióS EszköZöK AlkalmazáSa Az OktatáSbanInformáCióS éS KommunikáCióS EszköZöK AlkalmazáSa Az OktatáSban
InformáCióS éS KommunikáCióS EszköZöK AlkalmazáSa Az OktatáSban
saribence459 views
Tabletek a pedagógia szemszögéből: mi történik tanórán? by Balázs Czékmán
Tabletek a pedagógia szemszögéből: mi történik tanórán?Tabletek a pedagógia szemszögéből: mi történik tanórán?
Tabletek a pedagógia szemszögéből: mi történik tanórán?
Balázs Czékmán282 views
Remete-project beszámoló by reverr
Remete-project beszámolóRemete-project beszámoló
Remete-project beszámoló
reverr830 views
eloadas a 2. OKTINF konferencián (2010. jan. 22.) by Virányi Anita
eloadas a 2. OKTINF konferencián (2010. jan. 22.)eloadas a 2. OKTINF konferencián (2010. jan. 22.)
eloadas a 2. OKTINF konferencián (2010. jan. 22.)
Virányi Anita539 views
Értelmi sérült diákok fejlesztése táblagép alkalmazásával by Dóra Orsolya Aknai
Értelmi sérült diákok fejlesztése táblagép alkalmazásávalÉrtelmi sérült diákok fejlesztése táblagép alkalmazásával
Értelmi sérült diákok fejlesztése táblagép alkalmazásával
IKT tényezők vizsgálata a felsőoktatásban. Kérdőíves felmérés a Pécsi Tudomán... by Balazs Pankasz
IKT tényezők vizsgálata a felsőoktatásban. Kérdőíves felmérés a Pécsi Tudomán...IKT tényezők vizsgálata a felsőoktatásban. Kérdőíves felmérés a Pécsi Tudomán...
IKT tényezők vizsgálata a felsőoktatásban. Kérdőíves felmérés a Pécsi Tudomán...
Balazs Pankasz1K views

More from Balázs Czékmán

Educational Robotics in Primary Schools: Institutional Conditions and Student... by
Educational Robotics in Primary Schools: Institutional Conditions and Student...Educational Robotics in Primary Schools: Institutional Conditions and Student...
Educational Robotics in Primary Schools: Institutional Conditions and Student...Balázs Czékmán
260 views19 slides
A programozás (robotika) tanulásának körülményei általános iskolában by
A programozás (robotika) tanulásának körülményei általános iskolábanA programozás (robotika) tanulásának körülményei általános iskolában
A programozás (robotika) tanulásának körülményei általános iskolábanBalázs Czékmán
561 views14 slides
Studying the application of AR in the classroom from the perspective of situa... by
Studying the application of AR in the classroom from the perspective of situa...Studying the application of AR in the classroom from the perspective of situa...
Studying the application of AR in the classroom from the perspective of situa...Balázs Czékmán
207 views23 slides
The possibilities of using augmented reality at different levels of education by
The possibilities of using augmented reality at different levels of educationThe possibilities of using augmented reality at different levels of education
The possibilities of using augmented reality at different levels of educationBalázs Czékmán
827 views19 slides
A Tablet Research: Changes in Teachers’ General Digital Competences and Mobil... by
A Tablet Research: Changes in Teachers’ General Digital Competences and Mobil...A Tablet Research: Changes in Teachers’ General Digital Competences and Mobil...
A Tablet Research: Changes in Teachers’ General Digital Competences and Mobil...Balázs Czékmán
1.2K views18 slides
A technológia tanórai alkalmazásának szintjei: az SAMR-modell lehetőségei a t... by
A technológia tanórai alkalmazásának szintjei: az SAMR-modell lehetőségei a t...A technológia tanórai alkalmazásának szintjei: az SAMR-modell lehetőségei a t...
A technológia tanórai alkalmazásának szintjei: az SAMR-modell lehetőségei a t...Balázs Czékmán
2.7K views16 slides

More from Balázs Czékmán(17)

Educational Robotics in Primary Schools: Institutional Conditions and Student... by Balázs Czékmán
Educational Robotics in Primary Schools: Institutional Conditions and Student...Educational Robotics in Primary Schools: Institutional Conditions and Student...
Educational Robotics in Primary Schools: Institutional Conditions and Student...
Balázs Czékmán260 views
A programozás (robotika) tanulásának körülményei általános iskolában by Balázs Czékmán
A programozás (robotika) tanulásának körülményei általános iskolábanA programozás (robotika) tanulásának körülményei általános iskolában
A programozás (robotika) tanulásának körülményei általános iskolában
Balázs Czékmán561 views
Studying the application of AR in the classroom from the perspective of situa... by Balázs Czékmán
Studying the application of AR in the classroom from the perspective of situa...Studying the application of AR in the classroom from the perspective of situa...
Studying the application of AR in the classroom from the perspective of situa...
Balázs Czékmán207 views
The possibilities of using augmented reality at different levels of education by Balázs Czékmán
The possibilities of using augmented reality at different levels of educationThe possibilities of using augmented reality at different levels of education
The possibilities of using augmented reality at different levels of education
Balázs Czékmán827 views
A Tablet Research: Changes in Teachers’ General Digital Competences and Mobil... by Balázs Czékmán
A Tablet Research: Changes in Teachers’ General Digital Competences and Mobil...A Tablet Research: Changes in Teachers’ General Digital Competences and Mobil...
A Tablet Research: Changes in Teachers’ General Digital Competences and Mobil...
Balázs Czékmán1.2K views
A technológia tanórai alkalmazásának szintjei: az SAMR-modell lehetőségei a t... by Balázs Czékmán
A technológia tanórai alkalmazásának szintjei: az SAMR-modell lehetőségei a t...A technológia tanórai alkalmazásának szintjei: az SAMR-modell lehetőségei a t...
A technológia tanórai alkalmazásának szintjei: az SAMR-modell lehetőségei a t...
Balázs Czékmán2.7K views
Játék-alapú tanulás és technológia: A Seppo alkalmazása tanórán by Balázs Czékmán
Játék-alapú tanulás és technológia: A Seppo alkalmazása tanóránJáték-alapú tanulás és technológia: A Seppo alkalmazása tanórán
Játék-alapú tanulás és technológia: A Seppo alkalmazása tanórán
Balázs Czékmán588 views
Fuss a következő szintre! Okos eszközök használata a sportpedagógiában by Balázs Czékmán
Fuss a következő szintre! Okos eszközök használata a sportpedagógiábanFuss a következő szintre! Okos eszközök használata a sportpedagógiában
Fuss a következő szintre! Okos eszközök használata a sportpedagógiában
Balázs Czékmán245 views
Kódolás mindenkor(ban)? Egy Micro:bites projekt tapasztalatai by Balázs Czékmán
Kódolás mindenkor(ban)? Egy Micro:bites projekt tapasztalataiKódolás mindenkor(ban)? Egy Micro:bites projekt tapasztalatai
Kódolás mindenkor(ban)? Egy Micro:bites projekt tapasztalatai
Balázs Czékmán481 views
With or Without Tablets? The Effectiveness of Mobile Technology Assisted Lang... by Balázs Czékmán
With or Without Tablets? The Effectiveness of Mobile Technology Assisted Lang...With or Without Tablets? The Effectiveness of Mobile Technology Assisted Lang...
With or Without Tablets? The Effectiveness of Mobile Technology Assisted Lang...
Balázs Czékmán192 views
Tabletek és pedagógusok: mobiltechnológiával támogatott oktatás intézményi sz... by Balázs Czékmán
Tabletek és pedagógusok: mobiltechnológiával támogatott oktatás intézményi sz...Tabletek és pedagógusok: mobiltechnológiával támogatott oktatás intézményi sz...
Tabletek és pedagógusok: mobiltechnológiával támogatott oktatás intézményi sz...
Balázs Czékmán327 views
Tablet Supported Education: Attitude of Students and Teachers by Balázs Czékmán
Tablet Supported Education: Attitude of Students and TeachersTablet Supported Education: Attitude of Students and Teachers
Tablet Supported Education: Attitude of Students and Teachers
Balázs Czékmán182 views
Czékmán Balázs - Barnucz Nóra: Mobiltechnológiával támogatott idegennyelv-okt... by Balázs Czékmán
Czékmán Balázs - Barnucz Nóra: Mobiltechnológiával támogatott idegennyelv-okt...Czékmán Balázs - Barnucz Nóra: Mobiltechnológiával támogatott idegennyelv-okt...
Czékmán Balázs - Barnucz Nóra: Mobiltechnológiával támogatott idegennyelv-okt...
Balázs Czékmán496 views
Tabletek iskolai alkalmazásának hatékonyságmérési lehetőségei a nemzetközi sz... by Balázs Czékmán
Tabletek iskolai alkalmazásának hatékonyságmérési lehetőségei a nemzetközi sz...Tabletek iskolai alkalmazásának hatékonyságmérési lehetőségei a nemzetközi sz...
Tabletek iskolai alkalmazásának hatékonyságmérési lehetőségei a nemzetközi sz...
Balázs Czékmán324 views
Kompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségével by Balázs Czékmán
Kompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségévelKompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségével
Kompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségével
Balázs Czékmán144 views
Kocsis Judit - Martinák Márta: IKT az idegennyelv-oktatásban by Balázs Czékmán
Kocsis Judit - Martinák Márta: IKT az idegennyelv-oktatásbanKocsis Judit - Martinák Márta: IKT az idegennyelv-oktatásban
Kocsis Judit - Martinák Márta: IKT az idegennyelv-oktatásban
Balázs Czékmán164 views
Az IKT-val támogatott probléma-alapú tanulás és lehetőségei az idegennyelv ta... by Balázs Czékmán
Az IKT-val támogatott probléma-alapú tanulás és lehetőségei az idegennyelv ta...Az IKT-val támogatott probléma-alapú tanulás és lehetőségei az idegennyelv ta...
Az IKT-val támogatott probléma-alapú tanulás és lehetőségei az idegennyelv ta...
Balázs Czékmán360 views

A tabletek tanórai használatának pedagógiai-módszertani vonatkozásai

 • 1. A TABLETEK TANÓRAI HASZNÁLATÁNAK PEDAGÓGIAI-MÓDSZERTANI VONATKOZÁSAI Czékmán Balázs Puskás Ferenc Általános Iskola Debreceni Egyetem, BTK HTDI, abszolvált doktorandusz
 • 2. TABLETEK ELTERJEDÉSE AZ OKTATÁSBAN  Tabletek megjelenése az oktatásban (2010) – új oktatástechnológiai eszköz (Marés, 2012), 1:1 hozzáférés  A tabletek népszerűsége miatt azok oktatási célú alkalmazására fokozott érdeklődés jellemző (Wan Hamzah et al., 2020), az IKT eszközöket a tanulók is hasznosnak tartják (Barnucz és Fónai, 2020).  A táblagépek 2010-es megjelenését követően, nemzetközi és hazai téren egyre több állami szinten támogatott, nagy volumenű informatikai kezdeményezés látott napvilágot, ugyanakkor ezek hatásai, eredményei vegyesek (Clarke és Svanaes, 2015). Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12.
 • 3. TABLETEK ÉS PED-MÓDSZERTANI HÁTTÉR  A mobiltechnológia új utakat nyitott meg a tanítás és a tanulás területén, új modelleket és lehetőségeket kínál a különböző tananyagtartalmak kezelésére, átadására, (Galway, Maddigan és Stordy, 2020).  A mobil eszközök nem csak a tanulók tanulási szokásait, hanem az osztálytermi folyamatokat is megváltoztathatja (Mang és Wardley, 2020), előmozdíthatja a tanulóközpontú tanítást (Coyne és McCoy, 2020).  Kismintás előkutatásunk eredményei egy tradicionális osztálytermi gyakorlatot mutattak, melyek bár a konstruktív pedagógiában is alkalmazható módszerekkel egészültek ki, nem jelentettek számottevő változást (Czékmán, 2018). Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12.
 • 4. KUTATÁS BEMUTATÁSA  A kutatás célja a tabletek tanórai használatának pedagógiai- módszertani hátterének vizsgálata volt.  A vizsgálat módszere, mérőeszköze: longitudinális vizsgálat, vizsgálati (tabletes) és kontroll csoport; saját összeállítású kérdőív  A vizsgálat lebonyolítása: arra kértük a pedagógusokat, hogy lehetőség szerint minden tabletes és nem tabletes óra után töltsék ki a kérdőíveket.  A vizsgálat adatfelvétele: 2019, 2. félév (COVID 19 előtti időszak) Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12.
 • 5. MINTA BEMUTATÁSA Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12. vizsgálati kontroll összesen angol matem. angol matem. angol matem. csoportok 10 12 12 5 22 12 22 17 34 kérdőívek 386 413 290 194 676 607 799 484 1283  Kilenc általános iskola (egy budapesti tankerület)  Angol nyelv (5-6. osztály), matematika (4. osztály)
 • 6. KUTATÁSI KÉRDÉSEK, HIPOTÉZISEK A vizsgált idegennyelv (angol) és matematika tantárgyak esetében  (1) milyen didaktikai célok, munkaformák, módszerek voltak jellemzők a kutatási időszakban megtartott tanítási órákra, valamint  (2) milyen különbségek voltak az alkalmazott didaktikai célok, munkaformák, módszerek időtartamában a tabletes és nem tabletes tanórákon? Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12.
 • 7. DIDAKTIKAI FELADATOK – ÖSSZES TANÓRA (PERC) Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12. 1 4* 6 4 10 11 10 17* 14 2 7* 10 ebből tablet tabletes óra nem tabletes óra új ism. feldolg. új ism. alk. ismétlő rendsz. ellenőrzés, értékelés * Mann-Whitney U próba <0,05
 • 8. DIDAKTIKAI FELADATOK – ANGOL (PERC) Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12. * Mann-Whitney U próba <0,05 2 4* 6 6 9 11 9 14 13 3 9* 10 ebből tablet tabletes óra nem tabletes óra új ism. feldolg. új ism. alk. ismétlő rendsz. ellenőrzés, értékelés
 • 9. DIDAKTIKAI FELADATOK – MATEMATIKA (PERC) Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12. * Mann-Whitney U próba <0,05 1 5* 6 2 10 11 11 20* 15 1 5* 10 ebből tablet tabletes óra nem tabletes óra új ism. feldolg. új ism. alk. ismétlő rendsz. ellenőrzés, értékelés
 • 10. MÓDSZEREK  Tanulási munka irányítása szerinti felosztás (Falus, 2003), Nádasi András (2015): tanuló- és tanárközpontú módszerek Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12. módszercsoportok módszerek tanári dominanciájú módszerek előadás, magyarázat, elbeszélés, szemléltetés közös tanári-tanulói módszerek tanulók kiselőadásai, megbeszélés, vita, projekt , kooperatív tanulás, szimuláció, szerepjáték, játék tanulói dom. módszerek munkáltató, házi feladat
 • 11. MÓDSZEREK – ÖSSZES TANÓRA (PERC) Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12. * Mann-Whitney U próba <0,05 2 7* 10 5 12* 14 10 21* 19 ebből tablet tabletes óra nem tabletes óra tanárközpontú közös tanári-tanulói tanulóközpontú
 • 12. MÓDSZEREK – ANGOL (PERC) Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12. * Mann-Whitney U próba <0,05 4 9 10 5 9* 14 14 26* 20 ebből tablet tabletes óra nem tabletes óra tanárközpontú közös tanári-tanulói tanulóközpontú
 • 13. MÓDSZEREK – MATEMATIKA (PERC) Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12. * Mann-Whitney U próba <0,05 1 5* 10 5 15 15 6 17 17 ebből tablet tabletes óra nem tabletes óra tanárközpontú közös tanári-tanulói tanulóközpontú
 • 14. MUNKAFORMÁK – ÖSSZES TANÓRA (PERC) Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12. * Mann-Whitney U próba <0,05 2 12* 14 1 3* 7 5 8* 5 11 21* 18 ebből tablet tabletes óra nem tabletes óra frontális csoportos páros egyéni
 • 15. MUNKAFORMÁK – ANGOL (PERC) Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12. * Mann-Whitney U próba <0,05 4 13 12 2 3* 9 7 9* 5 11 19* 17 ebből tablet tabletes óra nem tabletes óra frontális csoportos páros egyéni
 • 16. MUNKAFORMÁK – MATEMATIKA (PERC) Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12. * Mann-Whitney U próba <0,05 1 11* 16 1 3* 6 4 7* 5 11 23* 18 ebből tablet tabletes óra nem tabletes óra frontális csoportos páros egyéni
 • 17. ÖSSZEGZÉS  Didaktikai feladatok esetében a tabletes órákon csökkent az új ismeretek feldolgozására, valamint az ellenőrzésre, értékelésre fordított idő, ugyanakkor nőtt az ismétlő rendszerezés időtartama. Utóbbihoz hosszabb időtartamú tablethasználat is járult.  A tabletes órákon csökkent a tanárközpontú és nőtt a tanulóközpontú módszerek időtartama.  A tabletes órákon csökkent a frontális és csoportos munkaformák időtartama, mellyel párhuzamosan nőtt a páros és egyéni munkaformákra fordított idő. A táblagépek leghosszabb ideig páros és egyéni munkaformákkal kerültek alkalmazásra. Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12.
 • 18. Barnucz N., Fónai M. (2020). „Az IKT-eszközök használata az idegennyelv-oktatásban hátrányos helyzetű tanulók iskoláiban”, Információs Társadalom, 20(1), p7–28. Bryan Coyne & Selina McCoy (2020). Forbidden fruit? Student views on the use of tablet PCs in education, Technology, Pedagogy and Education, 29:3, 347-360, DOI: 10.1080/1475939X.2020.1754897 Clarke, B. & Svanaes, S. (2015). Updated Review of the Global Use of Mobile Technology in Education. https://learningfoundation.org.uk/wp-content/uploads/2016/02/T4S-FKY-Literature-Review-11.12.15-1- 1.pdf. Letöl-tés ideje: 2018. június 16. Galway, G. J.; Maddigan B. & Stordy, M. (2020). Teacher educator experiences of iPad integration in pre- service teacher education: successes and challenges, Technology, Pedagogy and Education, 29:5, p557-575 Mang C.F., Wardley L.J. (2020). Tablet Use in Higher Edu-cation. In: Tatnall A. (eds) Encyclopedia of Education and Information Technologies. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-10576-1_219 Marés, L. (2012). Tablets in education. Opportunities and challenges in one-to-one programs. http://bit.ly/25SrBoT (Letöltés: 2016. április 10.) Wan Hamzah, W., Yusoff, M., Ismail, I. & Yacob, A. (2020). The Behavioural Intentions of Secondary School Students to Use Tablet as a Mobile Learning Device. In-ternational Association of Online Engineering. Retrieved February 9, 2021 from https://www.learntechlib.org/p/217845/.
 • 19. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Czékmán Balázs balazs.czekman@gmail.com puskas.kispest.hu edumobil.hu