Successfully reported this slideshow.

A tabletek tanórai használatának pedagógiai-módszertani vonatkozásai

0

Share

1 of 19
1 of 19

A tabletek tanórai használatának pedagógiai-módszertani vonatkozásai

0

Share

Download to read offline

A tabletek népszerűsége miatt azok oktatási célú alkalmazására fokozott érdeklődés jellemző (Wan Hamzah, Yusoff, Ismail és Yacob, 2020), az IKT eszközök fontosságát és hasznosságát a tanulók is kiemelik (Barnucz és Fónai, 2020). A mobiltechnológia oktatásban való elterjedése új utakat nyitott meg a tanítás és a tanulás területén, új modelleket és lehetőségeket kínál a különböző tananyagtartalmak kezelésére, átadására, melyek közül a legtöbb még mindig fejlődésben van (Galway, Maddigan és Stordy, 2020). Az említett mobil eszközök nem csak a tanulók tanulási szokásait, hanem az osztálytermi folyamatokat is megváltoztathatja (Mang és Wardley, 2020), így a táblagépek oktatási célú használata előmozdíthatja a tanulóközpontú tanítást (Coyne és McCoy, 2020). Látható, hogy a mobil eszközök oktatási célú használata még mindig felfutóban van, ugyanakkor a pedagógusok mobiltechnológiával támogatott tanítására, annak pedagógiai-módszertani hátterére vonatkozó ismeretek még mindig korlátozottak.
Empirikus kutatásunk célja ehhez kapcsolódóan a tabletek tanórai használatának pedagógiai-módszertani hátterének vizsgálata volt. A féléves időtartamot felölelő kutatásunkban a pedagógusok minden tabletes és nem tabletes tanóra után kérdőívet töltöttek ki. Az 1283 kitöltött kérdőív segítségével arra kerestük a választ, hogy a vizsgált idegennyelv (angol) és matematika tantárgyak esetében (1) milyen didaktikai célok, munkaformák, módszerek voltak jellemzők a kutatási időszakban megtartott tanítási órákra, valamint (2) milyen különbségek voltak az alkalmazott didaktikai célok, munkaformák, módszerek időtartamában a vizsgált csoportok és a tantárgyak vonatkozásában? A didaktikai feladatok kapcsán a statisztika alátámasztotta, hogy a tabletes órákon a pedagógusok legrövidebb ideig az új ismeretek feldolgozásával foglalkoztak, ugyanakkor több időt fordítottak az ismétlő rendszerezésre, mely jól támogatható volt a mobil eszközökkel; ugyanakkor a tanárok a digitális eszközt alkalmazó órákon nem használták ki az elektronikus mérés-értékelés lehetőségét. A vizsgált módszereknél a vizsgálati csoportok esetében a legnagyobb hangsúlyt a tanulóközpontú módszerek kapták, mellyel párhuzamosan rövidebb idő jutott a közös tanári-tanulói, valamint a tanárközpontú módszerekre. A munkaformák terén – az előzetes feltételezéseinknek megfelelően – csökkent a frontális munkaforma időtartama a tabletes órákon, míg a nem tabletes órákon nem történt változás.

A tabletek népszerűsége miatt azok oktatási célú alkalmazására fokozott érdeklődés jellemző (Wan Hamzah, Yusoff, Ismail és Yacob, 2020), az IKT eszközök fontosságát és hasznosságát a tanulók is kiemelik (Barnucz és Fónai, 2020). A mobiltechnológia oktatásban való elterjedése új utakat nyitott meg a tanítás és a tanulás területén, új modelleket és lehetőségeket kínál a különböző tananyagtartalmak kezelésére, átadására, melyek közül a legtöbb még mindig fejlődésben van (Galway, Maddigan és Stordy, 2020). Az említett mobil eszközök nem csak a tanulók tanulási szokásait, hanem az osztálytermi folyamatokat is megváltoztathatja (Mang és Wardley, 2020), így a táblagépek oktatási célú használata előmozdíthatja a tanulóközpontú tanítást (Coyne és McCoy, 2020). Látható, hogy a mobil eszközök oktatási célú használata még mindig felfutóban van, ugyanakkor a pedagógusok mobiltechnológiával támogatott tanítására, annak pedagógiai-módszertani hátterére vonatkozó ismeretek még mindig korlátozottak.
Empirikus kutatásunk célja ehhez kapcsolódóan a tabletek tanórai használatának pedagógiai-módszertani hátterének vizsgálata volt. A féléves időtartamot felölelő kutatásunkban a pedagógusok minden tabletes és nem tabletes tanóra után kérdőívet töltöttek ki. Az 1283 kitöltött kérdőív segítségével arra kerestük a választ, hogy a vizsgált idegennyelv (angol) és matematika tantárgyak esetében (1) milyen didaktikai célok, munkaformák, módszerek voltak jellemzők a kutatási időszakban megtartott tanítási órákra, valamint (2) milyen különbségek voltak az alkalmazott didaktikai célok, munkaformák, módszerek időtartamában a vizsgált csoportok és a tantárgyak vonatkozásában? A didaktikai feladatok kapcsán a statisztika alátámasztotta, hogy a tabletes órákon a pedagógusok legrövidebb ideig az új ismeretek feldolgozásával foglalkoztak, ugyanakkor több időt fordítottak az ismétlő rendszerezésre, mely jól támogatható volt a mobil eszközökkel; ugyanakkor a tanárok a digitális eszközt alkalmazó órákon nem használták ki az elektronikus mérés-értékelés lehetőségét. A vizsgált módszereknél a vizsgálati csoportok esetében a legnagyobb hangsúlyt a tanulóközpontú módszerek kapták, mellyel párhuzamosan rövidebb idő jutott a közös tanári-tanulói, valamint a tanárközpontú módszerekre. A munkaformák terén – az előzetes feltételezéseinknek megfelelően – csökkent a frontális munkaforma időtartama a tabletes órákon, míg a nem tabletes órákon nem történt változás.

More Related Content

More from Balázs Czékmán

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

A tabletek tanórai használatának pedagógiai-módszertani vonatkozásai

 1. 1. A TABLETEK TANÓRAI HASZNÁLATÁNAK PEDAGÓGIAI-MÓDSZERTANI VONATKOZÁSAI Czékmán Balázs Puskás Ferenc Általános Iskola Debreceni Egyetem, BTK HTDI, abszolvált doktorandusz
 2. 2. TABLETEK ELTERJEDÉSE AZ OKTATÁSBAN  Tabletek megjelenése az oktatásban (2010) – új oktatástechnológiai eszköz (Marés, 2012), 1:1 hozzáférés  A tabletek népszerűsége miatt azok oktatási célú alkalmazására fokozott érdeklődés jellemző (Wan Hamzah et al., 2020), az IKT eszközöket a tanulók is hasznosnak tartják (Barnucz és Fónai, 2020).  A táblagépek 2010-es megjelenését követően, nemzetközi és hazai téren egyre több állami szinten támogatott, nagy volumenű informatikai kezdeményezés látott napvilágot, ugyanakkor ezek hatásai, eredményei vegyesek (Clarke és Svanaes, 2015). Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12.
 3. 3. TABLETEK ÉS PED-MÓDSZERTANI HÁTTÉR  A mobiltechnológia új utakat nyitott meg a tanítás és a tanulás területén, új modelleket és lehetőségeket kínál a különböző tananyagtartalmak kezelésére, átadására, (Galway, Maddigan és Stordy, 2020).  A mobil eszközök nem csak a tanulók tanulási szokásait, hanem az osztálytermi folyamatokat is megváltoztathatja (Mang és Wardley, 2020), előmozdíthatja a tanulóközpontú tanítást (Coyne és McCoy, 2020).  Kismintás előkutatásunk eredményei egy tradicionális osztálytermi gyakorlatot mutattak, melyek bár a konstruktív pedagógiában is alkalmazható módszerekkel egészültek ki, nem jelentettek számottevő változást (Czékmán, 2018). Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12.
 4. 4. KUTATÁS BEMUTATÁSA  A kutatás célja a tabletek tanórai használatának pedagógiai- módszertani hátterének vizsgálata volt.  A vizsgálat módszere, mérőeszköze: longitudinális vizsgálat, vizsgálati (tabletes) és kontroll csoport; saját összeállítású kérdőív  A vizsgálat lebonyolítása: arra kértük a pedagógusokat, hogy lehetőség szerint minden tabletes és nem tabletes óra után töltsék ki a kérdőíveket.  A vizsgálat adatfelvétele: 2019, 2. félév (COVID 19 előtti időszak) Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12.
 5. 5. MINTA BEMUTATÁSA Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12. vizsgálati kontroll összesen angol matem. angol matem. angol matem. csoportok 10 12 12 5 22 12 22 17 34 kérdőívek 386 413 290 194 676 607 799 484 1283  Kilenc általános iskola (egy budapesti tankerület)  Angol nyelv (5-6. osztály), matematika (4. osztály)
 6. 6. KUTATÁSI KÉRDÉSEK, HIPOTÉZISEK A vizsgált idegennyelv (angol) és matematika tantárgyak esetében  (1) milyen didaktikai célok, munkaformák, módszerek voltak jellemzők a kutatási időszakban megtartott tanítási órákra, valamint  (2) milyen különbségek voltak az alkalmazott didaktikai célok, munkaformák, módszerek időtartamában a tabletes és nem tabletes tanórákon? Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12.
 7. 7. DIDAKTIKAI FELADATOK – ÖSSZES TANÓRA (PERC) Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12. 1 4* 6 4 10 11 10 17* 14 2 7* 10 ebből tablet tabletes óra nem tabletes óra új ism. feldolg. új ism. alk. ismétlő rendsz. ellenőrzés, értékelés * Mann-Whitney U próba <0,05
 8. 8. DIDAKTIKAI FELADATOK – ANGOL (PERC) Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12. * Mann-Whitney U próba <0,05 2 4* 6 6 9 11 9 14 13 3 9* 10 ebből tablet tabletes óra nem tabletes óra új ism. feldolg. új ism. alk. ismétlő rendsz. ellenőrzés, értékelés
 9. 9. DIDAKTIKAI FELADATOK – MATEMATIKA (PERC) Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12. * Mann-Whitney U próba <0,05 1 5* 6 2 10 11 11 20* 15 1 5* 10 ebből tablet tabletes óra nem tabletes óra új ism. feldolg. új ism. alk. ismétlő rendsz. ellenőrzés, értékelés
 10. 10. MÓDSZEREK  Tanulási munka irányítása szerinti felosztás (Falus, 2003), Nádasi András (2015): tanuló- és tanárközpontú módszerek Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12. módszercsoportok módszerek tanári dominanciájú módszerek előadás, magyarázat, elbeszélés, szemléltetés közös tanári-tanulói módszerek tanulók kiselőadásai, megbeszélés, vita, projekt , kooperatív tanulás, szimuláció, szerepjáték, játék tanulói dom. módszerek munkáltató, házi feladat
 11. 11. MÓDSZEREK – ÖSSZES TANÓRA (PERC) Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12. * Mann-Whitney U próba <0,05 2 7* 10 5 12* 14 10 21* 19 ebből tablet tabletes óra nem tabletes óra tanárközpontú közös tanári-tanulói tanulóközpontú
 12. 12. MÓDSZEREK – ANGOL (PERC) Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12. * Mann-Whitney U próba <0,05 4 9 10 5 9* 14 14 26* 20 ebből tablet tabletes óra nem tabletes óra tanárközpontú közös tanári-tanulói tanulóközpontú
 13. 13. MÓDSZEREK – MATEMATIKA (PERC) Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12. * Mann-Whitney U próba <0,05 1 5* 10 5 15 15 6 17 17 ebből tablet tabletes óra nem tabletes óra tanárközpontú közös tanári-tanulói tanulóközpontú
 14. 14. MUNKAFORMÁK – ÖSSZES TANÓRA (PERC) Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12. * Mann-Whitney U próba <0,05 2 12* 14 1 3* 7 5 8* 5 11 21* 18 ebből tablet tabletes óra nem tabletes óra frontális csoportos páros egyéni
 15. 15. MUNKAFORMÁK – ANGOL (PERC) Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12. * Mann-Whitney U próba <0,05 4 13 12 2 3* 9 7 9* 5 11 19* 17 ebből tablet tabletes óra nem tabletes óra frontális csoportos páros egyéni
 16. 16. MUNKAFORMÁK – MATEMATIKA (PERC) Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12. * Mann-Whitney U próba <0,05 1 11* 16 1 3* 6 4 7* 5 11 23* 18 ebből tablet tabletes óra nem tabletes óra frontális csoportos páros egyéni
 17. 17. ÖSSZEGZÉS  Didaktikai feladatok esetében a tabletes órákon csökkent az új ismeretek feldolgozására, valamint az ellenőrzésre, értékelésre fordított idő, ugyanakkor nőtt az ismétlő rendszerezés időtartama. Utóbbihoz hosszabb időtartamú tablethasználat is járult.  A tabletes órákon csökkent a tanárközpontú és nőtt a tanulóközpontú módszerek időtartama.  A tabletes órákon csökkent a frontális és csoportos munkaformák időtartama, mellyel párhuzamosan nőtt a páros és egyéni munkaformákra fordított idő. A táblagépek leghosszabb ideig páros és egyéni munkaformákkal kerültek alkalmazásra. Oktatás - Informatika - PedagógiaKonferencia 2021, Debrecen, 2021. február 12.
 18. 18. Barnucz N., Fónai M. (2020). „Az IKT-eszközök használata az idegennyelv-oktatásban hátrányos helyzetű tanulók iskoláiban”, Információs Társadalom, 20(1), p7–28. Bryan Coyne & Selina McCoy (2020). Forbidden fruit? Student views on the use of tablet PCs in education, Technology, Pedagogy and Education, 29:3, 347-360, DOI: 10.1080/1475939X.2020.1754897 Clarke, B. & Svanaes, S. (2015). Updated Review of the Global Use of Mobile Technology in Education. https://learningfoundation.org.uk/wp-content/uploads/2016/02/T4S-FKY-Literature-Review-11.12.15-1- 1.pdf. Letöl-tés ideje: 2018. június 16. Galway, G. J.; Maddigan B. & Stordy, M. (2020). Teacher educator experiences of iPad integration in pre- service teacher education: successes and challenges, Technology, Pedagogy and Education, 29:5, p557-575 Mang C.F., Wardley L.J. (2020). Tablet Use in Higher Edu-cation. In: Tatnall A. (eds) Encyclopedia of Education and Information Technologies. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-10576-1_219 Marés, L. (2012). Tablets in education. Opportunities and challenges in one-to-one programs. http://bit.ly/25SrBoT (Letöltés: 2016. április 10.) Wan Hamzah, W., Yusoff, M., Ismail, I. & Yacob, A. (2020). The Behavioural Intentions of Secondary School Students to Use Tablet as a Mobile Learning Device. In-ternational Association of Online Engineering. Retrieved February 9, 2021 from https://www.learntechlib.org/p/217845/.
 19. 19. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Czékmán Balázs balazs.czekman@gmail.com puskas.kispest.hu edumobil.hu

×