Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

О.А.Цимбалюк. Організаційно-педагогічні умови розбудови білінгвальної спеціалізованої школи І ступеня як закладу інноваційного типу розв

595 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

О.А.Цимбалюк. Організаційно-педагогічні умови розбудови білінгвальної спеціалізованої школи І ступеня як закладу інноваційного типу розв

  1. 1. ТЕМА: «Організаційно-педагогічні умови розбудови білінгвальної спеціалізованої школи I ступеня як закладу інноваційного типу розвитку» 1
  2. 2. Об’єктивні суперечності: - між суспільними та освітніми запитами; - між актуальним і необхідним рівнем володіння вчителями теоретичними засадами педагогічної інноватики та практичними механізмами інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу; - між запитом батьків на більш якісну освіту та відсутністю відповідного ЗНЗ. 2
  3. 3. Мета дослідження полягає у створенні організаційно-педагогічних умов ефективного розвитку білінгвальної школи, яка забезпечить формування випускника початкової школи, здатного адаптувати набуті знання, уміння, навички та сформовану мовленнєву компетенцію до умов навчання в школі середньої ланки. 3
  4. 4. 4 Об’єкт дослідження: інноваційний розвиток загальноосвітніх навчальних закладів. Предмет дослідження: організаційні (соціальні, ресурсні, управлінські) та педагогічні (дидактичні, методичні, психологічні) умови розбудови білінгвального навчального закладу I-го ступеня.
  5. 5. Завдання дослідження: визначити організаційно-педагогічні умови становлення та розвитку спеціалізованої білінгвальної школи з поглибленим вивченням англійської мови; розробити Концепцію розвитку білінгвального спеціалізованого навчального закладу; розробити прогностичну модель освітнього закладу І ступеня як ЗНЗ нового типу розвитку; експериментально перевірити ефективність її впровадження в практику діяльності школи. 5
  6. 6. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ Т Е О Р Е Т И Ч Н І Е М П І Р И Ч Н І С Т А Т И С Т И Ч Н І Основний метод дослідження – послідовний педагогічний експеримент. 6
  7. 7. Очікувані результати: виявлення та обґрунтування організаційно-педагогічних умов ефективного функціонування та розвитку білінгвального навчального закладу інноваційного типу розвитку; розроблення методичного супроводу щодо створення організаційно-педагогічних умов білінгвального навчального закладу; створення методичних рекомендацій, навчальних програм, посібників для вивчення предметів білінгвального циклу. 7
  8. 8. ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ 2014 – 2019 рр. I. Аналітико-концептуальний етап 2014 – 2015 рр. II. Проектувально-формувальний етап 2015 – 2018 рр. III. Рефлексивно-узагальнювальний етап 2018 – 2019 рр. 8

×