Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 22 Ad

Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти

Download to read offline

Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти

Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти (20)

Advertisement

More from Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти

 1. 1. Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти Тривалість експерименту: 2017-2022 .
 2. 2. Завдання впровадження у практику роботи вітчизняної школи Навчально- методичного комплексу Lions Quest «Соціальні та емоційні компетенції ХХІ століття» : об'єднання родин, педагогів та спільноти задля допомоги учням у розвитку життєвих компетенцій та громадських якостей у безпечному, турботливому і стабільному середовищі.
 3. 3. Головні ідеї експериментально- дослідної роботи:  Збалансовані академічне, соціальне, емоційне і етичне навчання в цілісному підході до освіти підлітків. В основі освітнього підходу покладено соціально-емоційне навчання базових компетенцій, інтегроване з позитивною профілактикою, розвитком характеру особистості, навчання волонтерській діяльності, а також об’єднання зусиль учнів, колективу школи, родини і спільноти, що сприяє створенню максимально сприятливого освітнього середовища. Програма спрямована на розвиток компетенцій підлітків у чотирьох головних сферах: самодисципліна, відповідальність, правильний вибір та повага до інших.
 4. 4. Головні ідеї експериментально- дослідної роботи:  Партнерство між школою та родиною. Залучення родини забезпечується постійним обміном інформацією та ідеями, заохоченням до обміну досвідом, а також міркуваннями в процесі спрямування підлітків до оволодіння необхідними навичками. Визначаються чіткі форми заохочення батьків до проходження програм, такі як участь у роботі класу, створення громадської і шкільної мережі, включення до команд з питань шкільного середовища і робота з вчителями, адміністрацією, учнями та громадськістю заради створення позитивної навчальної атмосфери, організації заходів і подій, які розвивають навички, отримані у навчальному процесі.
 5. 5. Головні ідеї експериментально- дослідної роботи:  Застосування освітньої методології реалізації волонтерських проектів. Передбачена комплексом Lions Quest використання у освітньому процесі реалізація волонтерських проектів служить створенню можливостей для учнів набувати й застосовувати академічні, соціальні, емоційні та етичні навички у вирішенні реальних проблем школи та спільноти, задоволенні реальних потреб школи та громади.
 6. 6. Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність технології розвитку соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти шляхом упровадження комплексу Lions Quest
 7. 7. Завдання експерименту:  Теоретично обґрунтувати організаційно-педагогічні умови розвитку соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти.  Здійснити аналіз змісту та технології розвитку соціально- емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти за комплексом Lions Quest.  Визначити критерії, показники та рівні сформованості соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти.  Експериментально перевірити ефективність технології розвитку соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти за комплексом Lions Quest.  Узагальнити результати дослідження у наукових публікаціях з проблеми дослідження.
 8. 8. Наукова новизна дослідження : теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка ефективності технології розвитку соціально-емоційної компетентності учнів на основі впровадження комплексу Lions Quest в умовах функціонування вітчизняних закладів загальної середньої освіти.
 9. 9. Теоретичне значення дослідження: Обґрунтування організаційно-педагогічних умов розвитку соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти, теоретичний аналіз засад організації освітнього процесу за комплексом Lions Quest.
 10. 10. Практичне значення дослідження: впровадження та експериментальна перевірка технології розвитку соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти за комплексом Lions Quest.
 11. 11. Етапи та терміни проведення експерименту Дослідно-експериментальна робота здійснюється у період з 01 листопада 2017 року по 01 листопада 2022 року відповідно до спеціально розробленої Програми за такими етапами: І етап – концептуально-діагностичний (листопад 2017- листопад 2018 ) ІІ етап – формувальний (листопад 2018 - листопад 2021) ІІІ етап - підсумковий (листопад 2021 - листопад 2022):
 12. 12. І етап – концептуально-діагностичний (листопад 2017- листопад 2018 ):  аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження, змісту та технології розвитку соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти за комплексом Lions Quest;  уточнення категоріально-діагностичного апарату дослідження, діагностика рівня сформованості соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти;  забезпечення консультування учасників навчально-виховного процесу (адміністрації навчального закладу, педагогів, практичних психологів, батьків та членів родин учнів) для роботи за комплексом Lions Quest.
 13. 13. ІІ етап – формувальний (листопад 2018 - листопад 2021):  впровадження технології розвитку соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти за комплексом Lions Quest;  забезпечення консультування учасників навчально-виховного процесу (адміністрації навчального закладу, педагогів, практичних психологів, батьків та членів родин учнів) для роботи за комплексом Lions Quest;  моніторинг сформованості соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти,  проведення круглих столів та семінарів з питань розвитку соціально- емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти за комплексом Lions Quest;  забезпечення функціонування постійно діючого інформаційного каналу відображення ходу експерименту та комунікації учасників експерименту.
 14. 14. ІІІ етап - підсумковий (листопад 2021 - листопад 2022):  проведення комплексного дослідження ефективності технології розвитку соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти за комплексом Lions Quest;  узагальнення практики застосування змістовно-методичного забезпечення освітнього процесу за комплексом Lions Quest, вироблення пропозицій з удосконалення навчально-методичного комплексу;  узагальнення результатів попередніх етапів дослідження;  проведення аналізу та інтерпретація результатів експерименту;  підготовка заключного звіту за результатами дослідно- експериментальної роботи.
 15. 15. Очікувані результати Практичними результатами реалізації дослідно- експериментальної роботи є впровадження технології розвитку соціально-емоційної компетентності учнів комплексом Lions Quest в практику вітчизняних закладів загальної середньої освіти.
 16. 16. Експериментальна база дослідження:  спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 85 міста Києва  середня загальноосвітня школа № 215 міста Києва  середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №182 міста Києва  навчально-виховний комплекс № 30 “ЕкоНад”(спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов – гімназія) міста Києва
 17. 17. В експерименті беруть участь:  учасники навчально-виховного процесу школи (адміністрація навчального закладу, педагоги, практичні психологи, батьки та члени родин учнів)  Міжнародний фонд Lions Clubs International Foundation, інтереси якого в Україні представляє Громадська організація «Лайонс Клабс Інтернешнл – Україна»
 18. 18. Наукові керівники дослідно- експериментальної роботи:  Войцехівський Михайло Федорович, директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент;  Данилюк Іван Васильович, декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор психологічних наук, професор;  Машкіна Світлана Вікторівна, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник.
 19. 19. Члени науково-методичної ради:  Федунова Тетяна Миколаївна, директор спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 85 міста Києва;  Весельська Людмила Броніславівна, директор середньої загальноосвітньої школи № 215 міста Києва;  Соколов Юрій Георгійович, директор середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №182 м. Києва;  Мельниченко Володимир Миколайович, директор навчально-виховного комплексу № 30 “ЕкоНад”(спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов – гімназія) м. Києва;  Артеменко Оксана Петрівна, вчитель української мови та літератури Русанівського ліцею міста Києва, Національний тренер Lions Quest в Україні;  Денісенко Сергій Іванович, координатор Lions Quest в Україні;  Кравченко Валентин Євгенович, директор Інституту соціально- емоційної освіти.
 20. 20. Знайомство з освітньою програмою Lions Quest
 21. 21. Lions Quest очима освітян Києва - листопад'2017
 22. 22. Lions Quest: педагогіка партнерства

×