SlideShare a Scribd company logo
Курахівська гімназія №2
НЕВАРА АННА ІВАНІВНА
ВЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФІЇ
СПЕЦІАЛІСТ ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ
Тема роботи: “ МАСШТАБ ТА ЙОГО ВИДИ. СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ
ЗЕМЛІ 6 клас”.
Курахове 2024рік
Тема. МАСШТАБ ТА ЙОГО ВИДИ
Мета: поглиблення та розширення знань про масштаб, отриманих на
уроках математики та природознавства; формування знань про види
масштабу; розвиток первинних практичних умінь користування масштабом.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручники, картки із зображенням умовних знаків, глобус,
креслярське приладдя.
Опорні поняття: план, напрямок, відстань, умовні знаки.
Базові поняття: масштаб числовий, іменований, лінійний.
ЗМІСТ УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань і вмінь
1. Прийом «Бліц-опитування»
• Що таке план?
• Що таке умовні знаки?
• Наведіть приклади об’єктів, які зображуються за допомогою контурних,
значкових, лінійних умовних знаків.
• Людям яких професій необхідні плани?
• Наведіть приклади ситуацій, коли є необхідність скористатися планом.
2. Прийом «Картографічна розминка»
(Робота в групах)
Учитель називає умовний знак. Та група, яка малювала картку з таким
умовним знаком, піднімає її та характеризує знак.
3. Прийом «Міні-мандрівка»
(Продовження роботи в групах)
Завдання. Скласти оповідання-мініатюру (п’ять-шість речень) про
мандрівку з використанням підготовлених карток з умовними знаками. Під
час відповіді замість назв об’єкта використовувати його зображення.
IIІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
Прийом «Відстрочена відгадка»
Одну із загадок картографів ви розгадали під час минулого уроку. Це
спосіб зображення об’єктів за допомогою умовних знаків. Тепер настав час
зайнятися розгадкою ще однієї головоломки. В який спосіб картографам
удається на невеликому аркуші паперу зобразити відстані в десятки, сотні,
тисячі кілометрів? Погляньте на карту півкуль. Якщо вірити її назві, тут
помістилась уся наша планета, площа якої дорівнює понад 510 млн км2. Крім
того, картографи стверджують, що, розгадавши їх другу загадку, ви зможете
точно визначати відстань між двома населеними пунктами, не
переміщаючись з одного в другий! А поєднавши разом ці дві розгадки, ви
зможете не лише вміло користуватися планами місцевості, але й навіть
самостійно їх складати.
IV. Вивчення нового матеріалу
Розгорнутий план етапу
1. Формування поняття «масштаб»:
а) що показує масштаб;
б) як можна записати масштаб;
в) як правильно «прочитати» числовий масштаб. Вправи на «читання»
масштабу планів і карт атласу;
г) формулювання та запис визначення поняття «масштаб» у зошитах.
2. Види масштабів. Робота з атласом і заповнення таблиці.
Вид масштабу Спосіб запису Приклад
Числовий
У вигляді дробу, числівник
якого дорівнює 1, а
знаменник показує, у скільки
разів відстань на плані або
карті менша за відстань на
1 : 1000
місцевості
Іменований
Словами та цифрами показує,
яка відстань на місцевості
відповідає 1 см на плані чи
карті
В 1 см 10 м
Лінійний
У вигляді лінії, поділеної на
рівні відрізки завдовжки 1 см,
які відповідають відстані на
місцевості
3. Переведення масштабів з одного виду в другий.
Приклад 1. Переведіть числовий масштаб 1 : 5000 в іменований.
Щоб перевести числовий масштаб в іменований, необхідно знаменник
перевести із сантиметрів у метри (якщо в знаменнику число має більш ніж
п’ять нулів, слід перевести його в кілометри, пам’ятаючи, що в 1 км 100 000
см):
5000 : 100 = 50.
Відповідь. В 1 см 50 м.
Приклад 2. Переведіть іменований масштаб «в 1 см 250 м» у числовий.
Щоб перевести іменований масштаб у числовий, потрібно метри
(кілометри) перевести в сантиметри та записати у вигляді дробу:
250 * 100 = 25 000.
Відповідь. 1 : 25 000.
4. Визначення дійсних відстаней за планом і картою.
Приклад 1. Визначте відстань на плані в атласі від млина до джерела.
Для визначення дійсної відстані на місцевості між двома об’єктами
потрібно лінійкою виміряти відстань між ними в сантиметрах, помножити на
величину масштабу та перевести в метри (або кілометри).
Відстань на плані між млином і джерелом становить 3,4 см, а величина
масштабу — 10 000 см.
3,4 * 10 000 = 34 000 (см) = 340 (м).
Приклад 2. За фізичною картою України в атласі визначте відстань між
Києвом і Харковом.
Відстань на карті між Києвом і Харковом дорівнює 11,7 см. Для
обчислення великих відстаней зручно користуватися іменованим масштабом.
Масштаб фізичної карти України — в 1 см 35 км.
11,7 * 35 = 409,5 (км).
V. Закріплення вивченого матеріалу
Практичні роботи № 3, 4
Альтернативні варіанти
1. «Картографічний практикум»
(Робота в парах)
Варіант І Переведіть числовий масштаб в іменований.
1 : 200 000.
1 : 500.
1 : 1 000 000.
1 : 1000
Варіант ІІ Переведіть іменований масштаб у числовий.
В 1 см 200 м.
В 1 см 1 км.
В 1 см 5 м.
В 1 см 80 км
2. Взаємоперевірка
3. Визначте масштаб карти, якщо відстань на місцевості:
 500 км являє собою на карті відрізок завдовжки 5 см.
Розв’язання: 1) 500 км = 50 000 000 см. 2) 50 000 000 : 5 = 10 000 000.
Відповідь М 1 : 10 000 000, або в 1 см 100 км
 100 км являє со-бою на карті відрізок завдовжки 2 см.
Розв’язання: 1) 100 км = 10 000 000 см. 2) 10 000 000 : 2 = 5 000 000.
Відповідь М 1 : 5 000 000, або в 1 см 50 км
Прийом «Проблемне питання»
1*. Відстань на місцевості становить 500 м. Зобразіть цю відстань у
вигляді відрізків у масштабах 1 : 5000, 1 : 10 000, 1 : 25 000.
Дайте відповіді на запитання:
а) Який із запропонованих масштабів найбільший? Який найдрібніший?
б) В якому масштабі місцевість зображено з більшими подробицями?
Закінчіть формулювання висновку: «Чим більший масштаб, тим
місцевість зображена...».
2*. Як визначити масштаб глобуса, якщо він не вказаний?
3*. Як за допомогою лінійного масштабу та вимірника можна виміряти
довжину не лише прямих, але й кривих ліній?
VI. Підсумок уроку
Заключне слово вчителя
• Для того щоб зобразити великі території на аркуші паперу, користуються
масштабом. Масштаб показує, у скільки разів відстань на плані менша, ніж
на місцевості.
• Розрізняють числовий, іменований і лінійний масштаб.
• За допомогою масштабу, лінійки та вимірника можна визначити дійсну
відстань на місцевості.
VII. Домашнє завдання
• Опрацювати текст параграфа.
• Побудувати план своєї кімнати та записати послідовність своїх дій.
• Повторити умовні знаки.
• Скласти завдання на використання масштабів.

More Related Content

Similar to 17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx

Площа паралелограма
 Площа паралелограма Площа паралелограма
Площа паралелограма
sveta7940
 
Обчислення площі прямокутної ділянки. Задачі на знаходження площі прямокутника.
Обчислення площі прямокутної ділянки. Задачі на знаходження площі прямокутника.Обчислення площі прямокутної ділянки. Задачі на знаходження площі прямокутника.
Обчислення площі прямокутної ділянки. Задачі на знаходження площі прямокутника.
Школа №7 Миргород
 
Площа трикутника
Площа трикутника Площа трикутника
Площа трикутника
sveta7940
 
1041 прямокутник. трикутник. квадрат. (математика 5)
1041 прямокутник. трикутник. квадрат. (математика 5)1041 прямокутник. трикутник. квадрат. (математика 5)
1041 прямокутник. трикутник. квадрат. (математика 5)
urvlan
 
1549 прямокутний паралелепіпед. 5 клас
1549 прямокутний паралелепіпед. 5 клас1549 прямокутний паралелепіпед. 5 клас
1549 прямокутний паралелепіпед. 5 клас
urvlan
 

Similar to 17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx (17)

Масштаб
Масштаб Масштаб
Масштаб
 
площа прямокутника 5 клас
площа прямокутника 5 класплоща прямокутника 5 клас
площа прямокутника 5 клас
 
Площа паралелограма
 Площа паралелограма Площа паралелограма
Площа паралелограма
 
Розв'язування задач на знаходження площі многокутників.docx
Розв'язування задач на знаходження площі многокутників.docxРозв'язування задач на знаходження площі многокутників.docx
Розв'язування задач на знаходження площі многокутників.docx
 
географічні задачі
географічні задачігеографічні задачі
географічні задачі
 
додаток 1
додаток 1додаток 1
додаток 1
 
6 клас основна властивість дробу (математика)
6 клас основна властивість дробу (математика)6 клас основна властивість дробу (математика)
6 клас основна властивість дробу (математика)
 
Обчислення площі прямокутної ділянки. Задачі на знаходження площі прямокутника.
Обчислення площі прямокутної ділянки. Задачі на знаходження площі прямокутника.Обчислення площі прямокутної ділянки. Задачі на знаходження площі прямокутника.
Обчислення площі прямокутної ділянки. Задачі на знаходження площі прямокутника.
 
Площа трикутника
Площа трикутника Площа трикутника
Площа трикутника
 
1041 прямокутник. трикутник. квадрат. (математика 5)
1041 прямокутник. трикутник. квадрат. (математика 5)1041 прямокутник. трикутник. квадрат. (математика 5)
1041 прямокутник. трикутник. квадрат. (математика 5)
 
9 klas geometrija_bevz_2017
9 klas geometrija_bevz_20179 klas geometrija_bevz_2017
9 klas geometrija_bevz_2017
 
Geometrija 9-klas-bevz-2017
Geometrija 9-klas-bevz-2017Geometrija 9-klas-bevz-2017
Geometrija 9-klas-bevz-2017
 
9
99
9
 
9 geom bev_2017
9 geom bev_20179 geom bev_2017
9 geom bev_2017
 
1549 прямокутний паралелепіпед. 5 клас
1549 прямокутний паралелепіпед. 5 клас1549 прямокутний паралелепіпед. 5 клас
1549 прямокутний паралелепіпед. 5 клас
 
88 КЛ д.н.геометрія 8
88 КЛ д.н.геометрія 888 КЛ д.н.геометрія 8
88 КЛ д.н.геометрія 8
 
ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ
ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ
ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ
 

More from Репетитор Історія України

More from Репетитор Історія України (20)

29.05.2024.docx29.05.2024.docx29.05.2024.docx
29.05.2024.docx29.05.2024.docx29.05.2024.docx29.05.2024.docx29.05.2024.docx29.05.2024.docx
29.05.2024.docx29.05.2024.docx29.05.2024.docx
 
17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx
17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx
17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx
 
07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx
07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx
07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx
 
25.03.2024.docx25.03.2024.docx25.03.2024.docx
25.03.2024.docx25.03.2024.docx25.03.2024.docx25.03.2024.docx25.03.2024.docx25.03.2024.docx
25.03.2024.docx25.03.2024.docx25.03.2024.docx
 
20.03.2024.2.pdf20.03.2024.2.pdf20.03.2024.2.pdf
20.03.2024.2.pdf20.03.2024.2.pdf20.03.2024.2.pdf20.03.2024.2.pdf20.03.2024.2.pdf20.03.2024.2.pdf
20.03.2024.2.pdf20.03.2024.2.pdf20.03.2024.2.pdf
 
24.03.2024.1.doc24.03.2024.1.doc24.03.2024.1.doc
24.03.2024.1.doc24.03.2024.1.doc24.03.2024.1.doc24.03.2024.1.doc24.03.2024.1.doc24.03.2024.1.doc
24.03.2024.1.doc24.03.2024.1.doc24.03.2024.1.doc
 
04.03.2024.docx04.03.2024.docx04.03.2024.docx
04.03.2024.docx04.03.2024.docx04.03.2024.docx04.03.2024.docx04.03.2024.docx04.03.2024.docx
04.03.2024.docx04.03.2024.docx04.03.2024.docx
 
25.02.2024.pptx25.02.2024.pptx25.02.2024.pptx
25.02.2024.pptx25.02.2024.pptx25.02.2024.pptx25.02.2024.pptx25.02.2024.pptx25.02.2024.pptx
25.02.2024.pptx25.02.2024.pptx25.02.2024.pptx
 
22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf
22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf
22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf
 
20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx
20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx
20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx
 
Кібербезпека.pptxКібербезпека.pptxКібербезпека.pptx
Кібербезпека.pptxКібербезпека.pptxКібербезпека.pptxКібербезпека.pptxКібербезпека.pptxКібербезпека.pptx
Кібербезпека.pptxКібербезпека.pptxКібербезпека.pptx
 
онлайн квест онлайн квест онлайн квест онлайн квест
онлайн квест онлайн квест онлайн квест онлайн квестонлайн квест онлайн квест онлайн квест онлайн квест
онлайн квест онлайн квест онлайн квест онлайн квест
 
Сценарій онлайн квесту Врятовані дива.docx
Сценарій онлайн квесту Врятовані дива.docxСценарій онлайн квесту Врятовані дива.docx
Сценарій онлайн квесту Врятовані дива.docx
 
3
33
3
 
2
22
2
 
1
11
1
 
методична_розробка козацтво.pdf
методична_розробка козацтво.pdfметодична_розробка козацтво.pdf
методична_розробка козацтво.pdf
 
Презентация Microsoft Office PowerPoint.pptx
Презентация Microsoft Office PowerPoint.pptxПрезентация Microsoft Office PowerPoint.pptx
Презентация Microsoft Office PowerPoint.pptx
 
Укрмова. 9 клас.doc
Укрмова. 9 клас.docУкрмова. 9 клас.doc
Укрмова. 9 клас.doc
 
10.09.2023.docx
10.09.2023.docx10.09.2023.docx
10.09.2023.docx
 

Recently uploaded

дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdfдод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
ssuser46127c
 
Сучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослин
Сучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослинСучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослин
Сучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослин
tetiana1958
 
Презентація-Поняття-про-глобальні-проблеми-людства.-Роль-світової-громадськос...
Презентація-Поняття-про-глобальні-проблеми-людства.-Роль-світової-громадськос...Презентація-Поняття-про-глобальні-проблеми-людства.-Роль-світової-громадськос...
Презентація-Поняття-про-глобальні-проблеми-людства.-Роль-світової-громадськос...
santomihail264
 
Симон Петлюра – видатний борець за незалежність
Симон Петлюра – видатний борець за незалежністьСимон Петлюра – видатний борець за незалежність
Симон Петлюра – видатний борець за незалежність
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 

Recently uploaded (10)

дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdfдод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
 
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській областіГрафіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
 
Сучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослин
Сучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослинСучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослин
Сучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослин
 
Р.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляху
Р.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляхуР.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляху
Р.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляху
 
Презентація-Поняття-про-глобальні-проблеми-людства.-Роль-світової-громадськос...
Презентація-Поняття-про-глобальні-проблеми-людства.-Роль-світової-громадськос...Презентація-Поняття-про-глобальні-проблеми-людства.-Роль-світової-громадськос...
Презентація-Поняття-про-глобальні-проблеми-людства.-Роль-світової-громадськос...
 
Роберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідка
Роберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідкаРоберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідка
Роберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідка
 
Симон Петлюра – видатний борець за незалежність
Симон Петлюра – видатний борець за незалежністьСимон Петлюра – видатний борець за незалежність
Симон Петлюра – видатний борець за незалежність
 
Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у РівномуСтабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
 
Албанія
АлбаніяАлбанія
Албанія
 
Наказ ПК 2023-2024. pdf
Наказ ПК 2023-2024.          pdfНаказ ПК 2023-2024.          pdf
Наказ ПК 2023-2024. pdf
 

17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx

 • 1. Курахівська гімназія №2 НЕВАРА АННА ІВАНІВНА ВЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФІЇ СПЕЦІАЛІСТ ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ Тема роботи: “ МАСШТАБ ТА ЙОГО ВИДИ. СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМЛІ 6 клас”. Курахове 2024рік
 • 2. Тема. МАСШТАБ ТА ЙОГО ВИДИ Мета: поглиблення та розширення знань про масштаб, отриманих на уроках математики та природознавства; формування знань про види масштабу; розвиток первинних практичних умінь користування масштабом. Тип уроку: комбінований. Обладнання: підручники, картки із зображенням умовних знаків, глобус, креслярське приладдя. Опорні поняття: план, напрямок, відстань, умовні знаки. Базові поняття: масштаб числовий, іменований, лінійний. ЗМІСТ УРОКУ I. Організаційний момент II. Актуалізація опорних знань і вмінь 1. Прийом «Бліц-опитування» • Що таке план? • Що таке умовні знаки? • Наведіть приклади об’єктів, які зображуються за допомогою контурних, значкових, лінійних умовних знаків. • Людям яких професій необхідні плани? • Наведіть приклади ситуацій, коли є необхідність скористатися планом. 2. Прийом «Картографічна розминка» (Робота в групах) Учитель називає умовний знак. Та група, яка малювала картку з таким умовним знаком, піднімає її та характеризує знак. 3. Прийом «Міні-мандрівка» (Продовження роботи в групах) Завдання. Скласти оповідання-мініатюру (п’ять-шість речень) про мандрівку з використанням підготовлених карток з умовними знаками. Під час відповіді замість назв об’єкта використовувати його зображення.
 • 3. IIІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності Прийом «Відстрочена відгадка» Одну із загадок картографів ви розгадали під час минулого уроку. Це спосіб зображення об’єктів за допомогою умовних знаків. Тепер настав час зайнятися розгадкою ще однієї головоломки. В який спосіб картографам удається на невеликому аркуші паперу зобразити відстані в десятки, сотні, тисячі кілометрів? Погляньте на карту півкуль. Якщо вірити її назві, тут помістилась уся наша планета, площа якої дорівнює понад 510 млн км2. Крім того, картографи стверджують, що, розгадавши їх другу загадку, ви зможете точно визначати відстань між двома населеними пунктами, не переміщаючись з одного в другий! А поєднавши разом ці дві розгадки, ви зможете не лише вміло користуватися планами місцевості, але й навіть самостійно їх складати. IV. Вивчення нового матеріалу Розгорнутий план етапу 1. Формування поняття «масштаб»: а) що показує масштаб; б) як можна записати масштаб; в) як правильно «прочитати» числовий масштаб. Вправи на «читання» масштабу планів і карт атласу; г) формулювання та запис визначення поняття «масштаб» у зошитах. 2. Види масштабів. Робота з атласом і заповнення таблиці. Вид масштабу Спосіб запису Приклад Числовий У вигляді дробу, числівник якого дорівнює 1, а знаменник показує, у скільки разів відстань на плані або карті менша за відстань на 1 : 1000
 • 4. місцевості Іменований Словами та цифрами показує, яка відстань на місцевості відповідає 1 см на плані чи карті В 1 см 10 м Лінійний У вигляді лінії, поділеної на рівні відрізки завдовжки 1 см, які відповідають відстані на місцевості 3. Переведення масштабів з одного виду в другий. Приклад 1. Переведіть числовий масштаб 1 : 5000 в іменований. Щоб перевести числовий масштаб в іменований, необхідно знаменник перевести із сантиметрів у метри (якщо в знаменнику число має більш ніж п’ять нулів, слід перевести його в кілометри, пам’ятаючи, що в 1 км 100 000 см): 5000 : 100 = 50. Відповідь. В 1 см 50 м. Приклад 2. Переведіть іменований масштаб «в 1 см 250 м» у числовий. Щоб перевести іменований масштаб у числовий, потрібно метри (кілометри) перевести в сантиметри та записати у вигляді дробу: 250 * 100 = 25 000. Відповідь. 1 : 25 000. 4. Визначення дійсних відстаней за планом і картою. Приклад 1. Визначте відстань на плані в атласі від млина до джерела. Для визначення дійсної відстані на місцевості між двома об’єктами потрібно лінійкою виміряти відстань між ними в сантиметрах, помножити на величину масштабу та перевести в метри (або кілометри).
 • 5. Відстань на плані між млином і джерелом становить 3,4 см, а величина масштабу — 10 000 см. 3,4 * 10 000 = 34 000 (см) = 340 (м). Приклад 2. За фізичною картою України в атласі визначте відстань між Києвом і Харковом. Відстань на карті між Києвом і Харковом дорівнює 11,7 см. Для обчислення великих відстаней зручно користуватися іменованим масштабом. Масштаб фізичної карти України — в 1 см 35 км. 11,7 * 35 = 409,5 (км). V. Закріплення вивченого матеріалу Практичні роботи № 3, 4 Альтернативні варіанти 1. «Картографічний практикум» (Робота в парах) Варіант І Переведіть числовий масштаб в іменований. 1 : 200 000. 1 : 500. 1 : 1 000 000. 1 : 1000 Варіант ІІ Переведіть іменований масштаб у числовий. В 1 см 200 м. В 1 см 1 км. В 1 см 5 м. В 1 см 80 км 2. Взаємоперевірка 3. Визначте масштаб карти, якщо відстань на місцевості:  500 км являє собою на карті відрізок завдовжки 5 см. Розв’язання: 1) 500 км = 50 000 000 см. 2) 50 000 000 : 5 = 10 000 000.
 • 6. Відповідь М 1 : 10 000 000, або в 1 см 100 км  100 км являє со-бою на карті відрізок завдовжки 2 см. Розв’язання: 1) 100 км = 10 000 000 см. 2) 10 000 000 : 2 = 5 000 000. Відповідь М 1 : 5 000 000, або в 1 см 50 км Прийом «Проблемне питання» 1*. Відстань на місцевості становить 500 м. Зобразіть цю відстань у вигляді відрізків у масштабах 1 : 5000, 1 : 10 000, 1 : 25 000. Дайте відповіді на запитання: а) Який із запропонованих масштабів найбільший? Який найдрібніший? б) В якому масштабі місцевість зображено з більшими подробицями? Закінчіть формулювання висновку: «Чим більший масштаб, тим місцевість зображена...». 2*. Як визначити масштаб глобуса, якщо він не вказаний? 3*. Як за допомогою лінійного масштабу та вимірника можна виміряти довжину не лише прямих, але й кривих ліній? VI. Підсумок уроку Заключне слово вчителя • Для того щоб зобразити великі території на аркуші паперу, користуються масштабом. Масштаб показує, у скільки разів відстань на плані менша, ніж на місцевості. • Розрізняють числовий, іменований і лінійний масштаб. • За допомогою масштабу, лінійки та вимірника можна визначити дійсну відстань на місцевості. VII. Домашнє завдання • Опрацювати текст параграфа.
 • 7. • Побудувати план своєї кімнати та записати послідовність своїх дій. • Повторити умовні знаки. • Скласти завдання на використання масштабів.