SlideShare a Scribd company logo
Запрошуємо
на
навчання
Черкаський художньо-технічний фаховий коледж
- -державний
навчальнийзаклад
фаховоїпередвищої
освіти,котрий
забезпечуєсвоїх
студентів
високоякосноюосвітою
тавихованням.
Відділення
⚫Механіко-технологічне
⚫Архітектури та мистецтва
МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ
ВІДДІЛЕННЯ
Геодезія та землеустрій
Видавничо-поліграфічна справа
Комп'ютерні науки
Автомобільний транспорт
Прикладна механіка
Архітектура та містобудування
Графічний дизайн
Дизайн середовища
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація
Перукарське мистецтво та декоративна косметика
Геодезія та землеустрій
Земля – це найцінніший скарб України, адже у нас є
родючі чорноземи, зелені ліси, широкі ріки…
І щоб берегти і правильно
розпоряджатися цим багатством
потрібні справжні фахівці -
землевпорядники
Актуальність спеціальності:
Сучасні технології створення, обробки,
передачі та зберігання інформації
надають майбутньому фахівцеві досить
широкі можливості ефективно
виконувати свої професійні обов’язки.
♦ Основи сільськогосподарського
виробництва;
♦ Основи ґрунтознавства та геології;
♦ Топографія та землевпорядне креслення;
♦ Землевпорядне проектування;
♦ Геодезія;
♦ Фотограмметрія;
♦ Земельне право;
♦ Земельний кадастр;
♦ Державний контроль і моніторинг земель;
♦ Управління земельними ресурсами;
♦ Геодезичні роботи при землеустрої;
♦ Комп'ютеризація землевпорядного
виробництва;
♦ Грошова оцінка земель та нерухомого
майна;
♦ Автоматизація землекористування.
Дисципліни
Перевагами фахівців із
землевпорядкування є:
- значна потреба в
фахівцях;
- високий рівень зарплат;
- широкий спектр
можливих місць
працевлаштування –
державні, комунальні та
приватні структури, які
пов’язані з вирішенням
земельних питань;
- можуть працювати як
експертами з земельних
питаннях, так і
проектувальниками.
“Комп'ютерні
науки”
Програміст
Тестувальник(QA-інженер)
Менеджер проекту (PM)
Бізнес-аналітик
Системний адміністратор
UX/UI Дизайнер
Team Lead
Архітектор
Системний адміністратор
Головна задача системного адміністратора – покращувати та модернізувати всю
інформаційну інфраструктуру компанії, а також стежити за її працездатністю, реагувати
на виникаючі проблеми.
UX/UI Дизайнер
Дизайнер – це фахівець, який створює графічні
інтерфейси, основне завдання яких – вирішувати
задачі користувачів.
Дизайнери в IT проектують логічну структуру веб-
сайтів, додатків та програмного забезпечення,
продумують найбільш зручні способи відображення
інформації.
Менеджер проекту (PM)
Project Manager – це фахівець, чиїм головним завданням є управління проектом в
цілому: визначення та розставлення пріоритетів, планування виконання завдань,
контроль, комунікації, а також оперативне вирішення проблем.
Team Lead
Тімлід – це щось середнє між проектним менеджером і кваліфікованим розробником.
Під управлінську роль тімліда потрапляють такі обов’язки, як власне менеджмент,
розподіл і делегування завдань, всілякі оцінки та складання робочого графіку, контроль
стану проекту, а також мітинги, комунікації із замовником, керівництвом і всіма
членами команди
Архітектор
Software Architect – це IT-фахівець, який приймає рішення щодо внутрішнього устрою і
зовнішніх інтерфейсів програмного комплексу з урахуванням проектних вимог і
наявних ресурсів.
Бізнес-аналітик
Головна задача бізнес-аналітика – виявити проблеми бізнесу замовника і знайти
максимально ефективне її вирішення. Для цього він повинен володіти знаннями в
предметній області. Бізнес-аналітик працює з вимогами на всіх етапах життєвого циклу
розробки ПЗ і постійно виступає посередником між замовником і командою
програмістів.
Тестувальник(QA-інженер)
Тестувальник знає, як система працює, де вона не працює, і де працює не так, як
задумано. Він вміє визначити, чим викликана помилка, або хоча б знає, де це шукати.
Чим тестувальник досвідченіший, тим більш важкою і цікавою є його робота
Програміст
Програмісти – це кістяк IT-індустрії. Це фахівці, які
пишуть вихідний код програм і в кінцевому результаті
створюють технології. Роботу програміста можна
порівняти з роботою інженера-будівельника.
Наші студенти вивчають:
 конструкцію автомобілів;
 теорію експлуатаційних
властивостей;
 технічну експлуатацію та ремонт
автомобілів;
 основи технічної діагностики
автомобілівта багато інших
професійно-спрямованих
дисциплін
Під час навчання студенти проходять
практику в автосервісних центрах,
автосалонах, автопарках та інших
організаціях, пов'язаних з
автомобільним транспортом, що
дозволяє отримати практичний досвід
і знайомство з реальними умовами
роботи.
Після закінчення коледжу
Працювати на посадах:
 механік;
 механік автомобільної колони (гаража);
 механік з ремонту транспорту;
 механік дільниці;
 механік цеху;
 механік виробництва
Продовжувати навчання за
спрощеною формою, вступати
на 2-3 курси в інститути та
університети.
«Видавництво
та поліграфія»
Кваліфікація: технік-технолог :
ПРОТЯГОМ НАВЧАННЯ СТУДЕНТ ОВОЛОДІЄ СУЧАСНИМИ
КОМП'ЮТЕРНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ
Дизайн-проекти котрі будуть створювати студенти протягом навчання
▪ Журнали, каталоги, книги
▪ Календарі, планери
▪ Афіші, плакати, банери
▪ Брошури, буклети
▪ Візитки, флаєри
▪ Фотокниги і фотоальбоми
▪ Упаковка і HoReCa
▪ Мультимедійні видання
▪ Графіка для web-сайтів
▪ Друкована реклама
▪ Сувенірна продукція
▪ Рекламні інсталяції
▪ Концепт-арт
32
Випускники за напрямом підготовки
Видавництво та поліграфія можуть працювати:
 Технологом-видавцем;
 Технологом видавничо-поліграфічного виробництва;
 Технологом з розробки електронних мультимедійних видань;
 Web-дизайнером (UI / UX designer, visual designer);
 Комп’ютерне зіставлення, макетування та редагування книжково-журнальної
продукції;
 Дизайнером на поліграфічних підприємствах і видавництвах, рекламних
агентствах, дизайн-студіях, IT-компаніях, в редакціях журналів, газет, рекламних
відділах підприємств, маркетингових і торговельних фірм
Термін навчання на механіко-
технологічному відділенні
 на базі повної загальної середньої освіти
(11 класів) - 2 роки 10 місяців
 на базі базової середньої освіти (9 класів)
- 3 роки 10 місяців
34
УМОВИ ВСТУПУ
НА МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ
на основі 9х класів на бюджет
вступники проходять
співбесіду з математики або
української мови.
на основі 11 класу вступник
подає результати зовнішнього
незалежного оцінювання або
національного мультимедійного
тесту або співбесіду з
математики та української мови
у нашому закладі, мотиваційний
лист.
ВІДДІЛЕННЯ АРХІТЕКТУРИ
ТА МИСТЕЦТВ
Дизайнер –
професія для
тих, хто мріє
творити красу
Дизайн — художнє конструювання предметів побуту,
формування гармонійного предметного середовища,
створеного засобами промислового виробництва, для
забезпечення найкращих умов праці побуту та
відпочинку людей.
Чим займається Дизайнер інтер'єру?
• Він не тільки
художник, але і
конструктор,
проектувальник, і
навіть виконроб.
Створює простір з
неповторним
стилем, аурою,
енергетикою.
Утілює ідею нового
інтер'єру об*єкту в
ескізі, а потім в
кресленнях.
Ландшафтний
дизайн –
це художньо-конструкторське рішення
оформлення створення штучного середовища для
життєдіяльності людини
шляхом використання штучних
та природних елементів
ландшафту та флори
• академічний рисунок
• обміри
• робота над проектом
• пошук виробників
• поїздки на об’єкт
• пошук/вивчення
нових матеріалів
• креслення
• візуалізації
• авторський нагляд
• живопис
+ + +
Студенти опановують:
Дизайн невід’ємна складова нашого життя. Цей синтез
прагматичних і художніх ідей і рішень, спрямований
на покращення умов існування людини в цілісній
естетично довершеній формі.
Основні продукти графічного дизайну
брошури, буклети, календарі, візитки та
інша поліграфічна продукція;
фірмовий стиль організації і основний
його елемент— логотип;
веб дизайн;
упаковки, обкладинки, етикетки;
сувенірна продукція;
книжкові ілюстрації
• Видання книжки — складний творчий процес, у якому задіяні фахівці різних професій, кожен з
яких має своє завдання. Дизайнер-графік (або художній редактор) — як режисер видання. Його
головне завдання полягає в досягненні єдності змісту та художнього оформлення книги, а також
зручності користування нею. Відповідно до задуму він вибирає формат, шрифт, стиль, визначає
місце кожного зображення, намагаючися досягти гармонійного поєднання всіх елементів
художнього оформлення з текстом
Це одна із високооплачуваних професій в Україні
та світі! Безумовно, розмір зарплати залежить від
його кваліфікації, досвіду, навичок, знань та місця
роботи.
Основними місцями роботи є:
 Видавництва, типографії
 Редакції журналів, газет.
 Дизайнерські бюро і студії
 Рекламні агентства
 Приватні замовники та фірми
 IT-компанії та веб-студії
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
«Трипільське золото»
Розпис на склі
ПЕРУКАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО ТА ДЕКОРАТИВНА
КОСМЕТИКА
• Сьогодні перукар це не просто
фахівець, який робить різні види
стрижок, фарбування, хімічну завивку
і укладку, займається лікуванням
волоссям.
• Перукар - це фахівець, який відчуває
бажання клієнтів, виконує роботу з
урахуванням індивідуальних
особливостей споживачів, вміє знайти
з ними спільну мову, володіє
спеціальними знаннями, досвідом і
навичками, завжди залишається в
курсі всіх модних віянь, вивчає нові
технології і тенденції моди
(використовуючи при цьому Інтернет
та інформаційні технології) і
впроваджує їх.
Декоративна косметика, грим
Практичні роботи студентів з аквагриму
Основи композиції
Основи манікюру
Моделювання та художнє
оформлення зачіски
Відвідування міжнародних виставок з
перукарського мистецтва
Участь студентів в конкурсах з
перукарського мистецтва
Архітектура та містобудування
Професія архітектора – це
завжди актуальна,
високооплачувана, динамічна
та цікава творча професія.
.
Навчальна програма передбачає творчі завдання з
постійним підвищенням рівня складності
Випускники отримують знання в галузі:
♦ національного колориту в оздобленні будівель і
споруд;
♦ проектування і будівництва будівель і споруд;
♦ художнього оформлення внутрішнього середовища
приміщень і обладнання будівель і споруд;
♦ проектування природних паркових зон,
національних парків та інших об'єктів
ландшафтної архітектури приміських зон;
♦ відновлення або реставрації існуючих
конструкцій
Бути архітектором означає зробити свій
неоціненний вклад в історію, подарувати світові нові
творіння, а з ними й нові емоції.
Освой цю професію, відчуй себе значущим!
Умови вступу
на
відділення архітектури та мистецтв
на основі 9х класів на бюджет
вступники проходять творчий
конкурс з рисунку,
випробування з української
мови, мотиваційний лист
на основі 11 класу вступник
проходить творчий конкурс з
рисунку та мотиваційний лист.
РОБІТНИЧІ ПРОФЕСІЇ
Електрогазозварник
Перукар
(перукар-модельєр)
Електрогазозварник
Зварювання - це мистецтво
з'єднання металевих деталей з
використанням високих температур
і спеціальних матеріалів. Професія
зварювальника відіграє ключову
роль у різних галузях
промисловості та має чіткі вимоги
до навичок, навчання та безпеки
Сучасний світ повністю тримається на металі. Без нього
неможна побудувати високі будівлі, машини. Метал
використовується : у биту, у промисловості, у будівництві.
Тому, спеціаліст по металу, який зєднує металеві деталі у
важкі конструкції при допомозі електричного зварювання,
буде потрібен завжди.
З в а р н и к - професія відповідальна, від якості роботи якої
залежить багато – долговічність та стійкість будівельних
конструкцій, робота та строк служби різної техніки.
Переваги професії
До плюсів професії можна віднести престижність і високу
затребуваність на ринку праці, як в державному секторі економіки, так і
в приватному. Молодим фахівцям, які щойно закінчили коледж,
роботу довго шукати не доведеться - вона знаходить їх сама.
Зварників без досвіду охоче приймають в житлово-комунальні
господарства, в приватні організації сфери обслуговування. З набуттям
досвіду, їм доручають більш відповідальні справи і роботи в
промисловості, на будівництвах. Відповідно, збільшується заробітна
плата.
Переваги вступу на робітничі професії
Вступ до коледжу без екзаменів, без
сертифікатів ЗНО або національного
мультимедійного тесту, за співбесідою.
 Випускники можуть продовжити
навчання в коледжі до рівня фахового
молодшого бакалавра за спорідненою
спеціальністю.
Документи для вступу
Документи, що посвідчують особу та підтверджують
громадянство України:
паспорт (ID-карткою або книжечкою)
свідоцтво про народження приймається лише в особи,
якій виповнилось 14 років після 01 січня 2024 року.
Дружній колектив чекає на тебе!!!

More Related Content

Similar to Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей

U sviti suchasnyh_profesiy
U sviti suchasnyh_profesiyU sviti suchasnyh_profesiy
U sviti suchasnyh_profesiy
elena elena
 
SodaPDF-converted-Методичка КП 2020_2021.pptx
SodaPDF-converted-Методичка КП 2020_2021.pptxSodaPDF-converted-Методичка КП 2020_2021.pptx
SodaPDF-converted-Методичка КП 2020_2021.pptx
ssuser0da14d
 
Programna injeneria1
Programna injeneria1Programna injeneria1
Programna injeneria1
Sery Fomin
 
Programna ingeneria
Programna ingeneriaProgramna ingeneria
Programna ingeneria
Sery Fomin
 

Similar to Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей (20)

Професія — 
UX дизайнер. Чим займається та до чого готуватися.
Професія — 
UX дизайнер. Чим займається та до чого готуватися.Професія — 
UX дизайнер. Чим займається та до чого готуватися.
Професія — 
UX дизайнер. Чим займається та до чого готуватися.
 
Faculty of Applied Sciences UCU
Faculty of Applied Sciences UCUFaculty of Applied Sciences UCU
Faculty of Applied Sciences UCU
 
Ucu apps cs_ba_presentation_march2019
Ucu apps cs_ba_presentation_march2019Ucu apps cs_ba_presentation_march2019
Ucu apps cs_ba_presentation_march2019
 
Kompyuterna_grafika
Kompyuterna_grafikaKompyuterna_grafika
Kompyuterna_grafika
 
Komp 39 yuterna_grafika (1)
Komp 39 yuterna_grafika (1)Komp 39 yuterna_grafika (1)
Komp 39 yuterna_grafika (1)
 
Kompyuterna_grafika
Kompyuterna_grafikaKompyuterna_grafika
Kompyuterna_grafika
 
Up
UpUp
Up
 
окн 2011
окн 2011окн 2011
окн 2011
 
Тема 1 Введення в програмну інженерію
Тема 1 Введення в програмну інженеріюТема 1 Введення в програмну інженерію
Тема 1 Введення в програмну інженерію
 
UP-ua
UP-uaUP-ua
UP-ua
 
U sviti suchasnyh_profesiy
U sviti suchasnyh_profesiyU sviti suchasnyh_profesiy
U sviti suchasnyh_profesiy
 
The makers
The makersThe makers
The makers
 
Презентація DataX 23.06.2023
Презентація DataX 23.06.2023Презентація DataX 23.06.2023
Презентація DataX 23.06.2023
 
Презентація факультету інформатики та математики РДГУ
Презентація факультету інформатики та математики РДГУПрезентація факультету інформатики та математики РДГУ
Презентація факультету інформатики та математики РДГУ
 
Програмна інженерія
Програмна інженеріяПрограмна інженерія
Програмна інженерія
 
Творчий проект з трудового навчання “Трілетствующа Ікона”
Творчий проект з трудового навчання “Трілетствующа Ікона”Творчий проект з трудового навчання “Трілетствующа Ікона”
Творчий проект з трудового навчання “Трілетствующа Ікона”
 
1 Історія графічної культури
1 Історія графічної культури1 Історія графічної культури
1 Історія графічної культури
 
SodaPDF-converted-Методичка КП 2020_2021.pptx
SodaPDF-converted-Методичка КП 2020_2021.pptxSodaPDF-converted-Методичка КП 2020_2021.pptx
SodaPDF-converted-Методичка КП 2020_2021.pptx
 
Programna injeneria1
Programna injeneria1Programna injeneria1
Programna injeneria1
 
Programna ingeneria
Programna ingeneriaProgramna ingeneria
Programna ingeneria
 

Recently uploaded

Симон Петлюра – видатний борець за незалежність
Симон Петлюра – видатний борець за незалежністьСимон Петлюра – видатний борець за незалежність
Симон Петлюра – видатний борець за незалежність
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdfдод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
ssuser46127c
 
Сучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослин
Сучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослинСучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослин
Сучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослин
tetiana1958
 
Презентація-Поняття-про-глобальні-проблеми-людства.-Роль-світової-громадськос...
Презентація-Поняття-про-глобальні-проблеми-людства.-Роль-світової-громадськос...Презентація-Поняття-про-глобальні-проблеми-людства.-Роль-світової-громадськос...
Презентація-Поняття-про-глобальні-проблеми-людства.-Роль-світової-громадськос...
santomihail264
 

Recently uploaded (10)

Симон Петлюра – видатний борець за незалежність
Симон Петлюра – видатний борець за незалежністьСимон Петлюра – видатний борець за незалежність
Симон Петлюра – видатний борець за незалежність
 
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdfдод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
 
Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у РівномуСтабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
 
Сучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослин
Сучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослинСучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослин
Сучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослин
 
Албанія
АлбаніяАлбанія
Албанія
 
Наказ ПК 2023-2024. pdf
Наказ ПК 2023-2024.          pdfНаказ ПК 2023-2024.          pdf
Наказ ПК 2023-2024. pdf
 
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській областіГрафіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
 
Р.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляху
Р.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляхуР.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляху
Р.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляху
 
Роберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідка
Роберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідкаРоберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідка
Роберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідка
 
Презентація-Поняття-про-глобальні-проблеми-людства.-Роль-світової-громадськос...
Презентація-Поняття-про-глобальні-проблеми-людства.-Роль-світової-громадськос...Презентація-Поняття-про-глобальні-проблеми-людства.-Роль-світової-громадськос...
Презентація-Поняття-про-глобальні-проблеми-людства.-Роль-світової-громадськос...
 

Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей

 • 2. Черкаський художньо-технічний фаховий коледж - -державний навчальнийзаклад фаховоїпередвищої освіти,котрий забезпечуєсвоїх студентів високоякосноюосвітою тавихованням.
 • 4. МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ Геодезія та землеустрій Видавничо-поліграфічна справа Комп'ютерні науки Автомобільний транспорт Прикладна механіка
 • 5. Архітектура та містобудування Графічний дизайн Дизайн середовища Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Перукарське мистецтво та декоративна косметика
 • 7. Земля – це найцінніший скарб України, адже у нас є родючі чорноземи, зелені ліси, широкі ріки… І щоб берегти і правильно розпоряджатися цим багатством потрібні справжні фахівці - землевпорядники
 • 9. Сучасні технології створення, обробки, передачі та зберігання інформації надають майбутньому фахівцеві досить широкі можливості ефективно виконувати свої професійні обов’язки.
 • 10. ♦ Основи сільськогосподарського виробництва; ♦ Основи ґрунтознавства та геології; ♦ Топографія та землевпорядне креслення; ♦ Землевпорядне проектування; ♦ Геодезія; ♦ Фотограмметрія; ♦ Земельне право; ♦ Земельний кадастр; ♦ Державний контроль і моніторинг земель; ♦ Управління земельними ресурсами; ♦ Геодезичні роботи при землеустрої; ♦ Комп'ютеризація землевпорядного виробництва; ♦ Грошова оцінка земель та нерухомого майна; ♦ Автоматизація землекористування. Дисципліни
 • 11. Перевагами фахівців із землевпорядкування є: - значна потреба в фахівцях; - високий рівень зарплат; - широкий спектр можливих місць працевлаштування – державні, комунальні та приватні структури, які пов’язані з вирішенням земельних питань; - можуть працювати як експертами з земельних питаннях, так і проектувальниками.
 • 14. Системний адміністратор Головна задача системного адміністратора – покращувати та модернізувати всю інформаційну інфраструктуру компанії, а також стежити за її працездатністю, реагувати на виникаючі проблеми.
 • 15. UX/UI Дизайнер Дизайнер – це фахівець, який створює графічні інтерфейси, основне завдання яких – вирішувати задачі користувачів. Дизайнери в IT проектують логічну структуру веб- сайтів, додатків та програмного забезпечення, продумують найбільш зручні способи відображення інформації.
 • 16. Менеджер проекту (PM) Project Manager – це фахівець, чиїм головним завданням є управління проектом в цілому: визначення та розставлення пріоритетів, планування виконання завдань, контроль, комунікації, а також оперативне вирішення проблем.
 • 17. Team Lead Тімлід – це щось середнє між проектним менеджером і кваліфікованим розробником. Під управлінську роль тімліда потрапляють такі обов’язки, як власне менеджмент, розподіл і делегування завдань, всілякі оцінки та складання робочого графіку, контроль стану проекту, а також мітинги, комунікації із замовником, керівництвом і всіма членами команди
 • 18. Архітектор Software Architect – це IT-фахівець, який приймає рішення щодо внутрішнього устрою і зовнішніх інтерфейсів програмного комплексу з урахуванням проектних вимог і наявних ресурсів.
 • 19. Бізнес-аналітик Головна задача бізнес-аналітика – виявити проблеми бізнесу замовника і знайти максимально ефективне її вирішення. Для цього він повинен володіти знаннями в предметній області. Бізнес-аналітик працює з вимогами на всіх етапах життєвого циклу розробки ПЗ і постійно виступає посередником між замовником і командою програмістів.
 • 20. Тестувальник(QA-інженер) Тестувальник знає, як система працює, де вона не працює, і де працює не так, як задумано. Він вміє визначити, чим викликана помилка, або хоча б знає, де це шукати. Чим тестувальник досвідченіший, тим більш важкою і цікавою є його робота
 • 21. Програміст Програмісти – це кістяк IT-індустрії. Це фахівці, які пишуть вихідний код програм і в кінцевому результаті створюють технології. Роботу програміста можна порівняти з роботою інженера-будівельника.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25. Наші студенти вивчають:  конструкцію автомобілів;  теорію експлуатаційних властивостей;  технічну експлуатацію та ремонт автомобілів;  основи технічної діагностики автомобілівта багато інших професійно-спрямованих дисциплін
 • 26. Під час навчання студенти проходять практику в автосервісних центрах, автосалонах, автопарках та інших організаціях, пов'язаних з автомобільним транспортом, що дозволяє отримати практичний досвід і знайомство з реальними умовами роботи.
 • 27. Після закінчення коледжу Працювати на посадах:  механік;  механік автомобільної колони (гаража);  механік з ремонту транспорту;  механік дільниці;  механік цеху;  механік виробництва Продовжувати навчання за спрощеною формою, вступати на 2-3 курси в інститути та університети.
 • 29.
 • 30.
 • 31. ПРОТЯГОМ НАВЧАННЯ СТУДЕНТ ОВОЛОДІЄ СУЧАСНИМИ КОМП'ЮТЕРНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ
 • 32. Дизайн-проекти котрі будуть створювати студенти протягом навчання ▪ Журнали, каталоги, книги ▪ Календарі, планери ▪ Афіші, плакати, банери ▪ Брошури, буклети ▪ Візитки, флаєри ▪ Фотокниги і фотоальбоми ▪ Упаковка і HoReCa ▪ Мультимедійні видання ▪ Графіка для web-сайтів ▪ Друкована реклама ▪ Сувенірна продукція ▪ Рекламні інсталяції ▪ Концепт-арт 32
 • 33. Випускники за напрямом підготовки Видавництво та поліграфія можуть працювати:  Технологом-видавцем;  Технологом видавничо-поліграфічного виробництва;  Технологом з розробки електронних мультимедійних видань;  Web-дизайнером (UI / UX designer, visual designer);  Комп’ютерне зіставлення, макетування та редагування книжково-журнальної продукції;  Дизайнером на поліграфічних підприємствах і видавництвах, рекламних агентствах, дизайн-студіях, IT-компаніях, в редакціях журналів, газет, рекламних відділах підприємств, маркетингових і торговельних фірм
 • 34. Термін навчання на механіко- технологічному відділенні  на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) - 2 роки 10 місяців  на базі базової середньої освіти (9 класів) - 3 роки 10 місяців 34
 • 35. УМОВИ ВСТУПУ НА МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ на основі 9х класів на бюджет вступники проходять співбесіду з математики або української мови. на основі 11 класу вступник подає результати зовнішнього незалежного оцінювання або національного мультимедійного тесту або співбесіду з математики та української мови у нашому закладі, мотиваційний лист.
 • 37. Дизайнер – професія для тих, хто мріє творити красу
 • 38.
 • 39. Дизайн — художнє конструювання предметів побуту, формування гармонійного предметного середовища, створеного засобами промислового виробництва, для забезпечення найкращих умов праці побуту та відпочинку людей.
 • 40. Чим займається Дизайнер інтер'єру? • Він не тільки художник, але і конструктор, проектувальник, і навіть виконроб. Створює простір з неповторним стилем, аурою, енергетикою. Утілює ідею нового інтер'єру об*єкту в ескізі, а потім в кресленнях.
 • 41. Ландшафтний дизайн – це художньо-конструкторське рішення оформлення створення штучного середовища для життєдіяльності людини шляхом використання штучних та природних елементів ландшафту та флори
 • 42. • академічний рисунок • обміри • робота над проектом • пошук виробників • поїздки на об’єкт • пошук/вивчення нових матеріалів • креслення • візуалізації • авторський нагляд • живопис + + + Студенти опановують:
 • 43.
 • 44. Дизайн невід’ємна складова нашого життя. Цей синтез прагматичних і художніх ідей і рішень, спрямований на покращення умов існування людини в цілісній естетично довершеній формі.
 • 45. Основні продукти графічного дизайну брошури, буклети, календарі, візитки та інша поліграфічна продукція; фірмовий стиль організації і основний його елемент— логотип; веб дизайн; упаковки, обкладинки, етикетки; сувенірна продукція; книжкові ілюстрації
 • 46. • Видання книжки — складний творчий процес, у якому задіяні фахівці різних професій, кожен з яких має своє завдання. Дизайнер-графік (або художній редактор) — як режисер видання. Його головне завдання полягає в досягненні єдності змісту та художнього оформлення книги, а також зручності користування нею. Відповідно до задуму він вибирає формат, шрифт, стиль, визначає місце кожного зображення, намагаючися досягти гармонійного поєднання всіх елементів художнього оформлення з текстом
 • 47. Це одна із високооплачуваних професій в Україні та світі! Безумовно, розмір зарплати залежить від його кваліфікації, досвіду, навичок, знань та місця роботи. Основними місцями роботи є:  Видавництва, типографії  Редакції журналів, газет.  Дизайнерські бюро і студії  Рекламні агентства  Приватні замовники та фірми  IT-компанії та веб-студії
 • 48. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
 • 50.
 • 51.
 • 52.
 • 53.
 • 54.
 • 55.
 • 56. ПЕРУКАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО ТА ДЕКОРАТИВНА КОСМЕТИКА
 • 57. • Сьогодні перукар це не просто фахівець, який робить різні види стрижок, фарбування, хімічну завивку і укладку, займається лікуванням волоссям. • Перукар - це фахівець, який відчуває бажання клієнтів, виконує роботу з урахуванням індивідуальних особливостей споживачів, вміє знайти з ними спільну мову, володіє спеціальними знаннями, досвідом і навичками, завжди залишається в курсі всіх модних віянь, вивчає нові технології і тенденції моди (використовуючи при цьому Інтернет та інформаційні технології) і впроваджує їх.
 • 63. Відвідування міжнародних виставок з перукарського мистецтва
 • 64.
 • 65. Участь студентів в конкурсах з перукарського мистецтва
 • 67. Професія архітектора – це завжди актуальна, високооплачувана, динамічна та цікава творча професія. .
 • 68. Навчальна програма передбачає творчі завдання з постійним підвищенням рівня складності
 • 69. Випускники отримують знання в галузі: ♦ національного колориту в оздобленні будівель і споруд; ♦ проектування і будівництва будівель і споруд; ♦ художнього оформлення внутрішнього середовища приміщень і обладнання будівель і споруд; ♦ проектування природних паркових зон, національних парків та інших об'єктів ландшафтної архітектури приміських зон; ♦ відновлення або реставрації існуючих конструкцій
 • 70. Бути архітектором означає зробити свій неоціненний вклад в історію, подарувати світові нові творіння, а з ними й нові емоції. Освой цю професію, відчуй себе значущим!
 • 71. Умови вступу на відділення архітектури та мистецтв на основі 9х класів на бюджет вступники проходять творчий конкурс з рисунку, випробування з української мови, мотиваційний лист на основі 11 класу вступник проходить творчий конкурс з рисунку та мотиваційний лист.
 • 73. Електрогазозварник Зварювання - це мистецтво з'єднання металевих деталей з використанням високих температур і спеціальних матеріалів. Професія зварювальника відіграє ключову роль у різних галузях промисловості та має чіткі вимоги до навичок, навчання та безпеки
 • 74. Сучасний світ повністю тримається на металі. Без нього неможна побудувати високі будівлі, машини. Метал використовується : у биту, у промисловості, у будівництві. Тому, спеціаліст по металу, який зєднує металеві деталі у важкі конструкції при допомозі електричного зварювання, буде потрібен завжди. З в а р н и к - професія відповідальна, від якості роботи якої залежить багато – долговічність та стійкість будівельних конструкцій, робота та строк служби різної техніки.
 • 75. Переваги професії До плюсів професії можна віднести престижність і високу затребуваність на ринку праці, як в державному секторі економіки, так і в приватному. Молодим фахівцям, які щойно закінчили коледж, роботу довго шукати не доведеться - вона знаходить їх сама. Зварників без досвіду охоче приймають в житлово-комунальні господарства, в приватні організації сфери обслуговування. З набуттям досвіду, їм доручають більш відповідальні справи і роботи в промисловості, на будівництвах. Відповідно, збільшується заробітна плата.
 • 76. Переваги вступу на робітничі професії Вступ до коледжу без екзаменів, без сертифікатів ЗНО або національного мультимедійного тесту, за співбесідою.  Випускники можуть продовжити навчання в коледжі до рівня фахового молодшого бакалавра за спорідненою спеціальністю.
 • 77.
 • 78. Документи для вступу Документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України: паспорт (ID-карткою або книжечкою) свідоцтво про народження приймається лише в особи, якій виповнилось 14 років після 01 січня 2024 року.
 • 79.