Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Формування творчої самостійності учнів
у межах навчально-виховного процесу ліцею
«Престиж» м. Києва
(на прикладі дисциплін...
Актуальність дослідження зумовлена:
змінами в цілях навчання старшокласників у класах різних напрямів
профілізації, що пер...
Наукові керівники та автори
педагогічного експерименту:
• Митник О.Я., доктор педагогічних наук,
професор кафедри початков...
Вихідні ідеї експериментального
дослідження
• визнання неповторності та унікальності
психічної організації кожної дитини, ...
• Навчання − цілісний творчий процес
• Провідною метою навчання є розвиток
поняттєвого мислення, яке є підґрунтям
розвитку...
• Мета дослідження полягає в розробці моделі
формування творчої самостійності
учнів 5-9 класів
у межах навчально-виховного...
• Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес у ліцеї
«Престиж» м. Києва, професійна підготовка вчителя, який
викладає ...
Термін проведення експерименту:
вересень 2013 – червень 2018 роки
• 1. Підготовчий етап (вересень 2013 – серпень
2014 р.)
...
Завдання дослідження:
• Вивчити та проаналізувати стан розробки проблеми
формування творчої особистості у межах навчально-...
• Розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально
перевірити технологічні прийоми створення учнями
різноманітних пр...
Очікувані результати дослідження
• Розробка технологічних прийомів створення
учнями різноманітних продуктів дитячої творчо...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

О.Я.Митник. Формування творчої самостійності учнів у межах навчально-виховного процесу ліцею «Престиж»

585 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

О.Я.Митник. Формування творчої самостійності учнів у межах навчально-виховного процесу ліцею «Престиж»

 1. 1. Формування творчої самостійності учнів у межах навчально-виховного процесу ліцею «Престиж» м. Києва (на прикладі дисциплін природничо- математичного циклу в 5-9-х класах) “ПРЕСТИЖ” для тих, хто бажає досягти успіху!
 2. 2. Актуальність дослідження зумовлена: змінами в цілях навчання старшокласників у класах різних напрямів профілізації, що передбачають урахування умов навчання у вищих навчальних закладах відповідно до вимог Болонського процесу; 1 відмінностями у: рівні, успішності; темпі навчальної діяльності, якості виконання завдань та глибині їх осмислення; умінні самостійно працювати, відшукувати математичні, логічні залежності та проводити проблемно-пошукову діяльність; 2 потребами учнів у знаннях з природничо-математичних дисциплін для повсякденного життя та практичної діяльності; потребами учнів, що мають відмінності в навчальних інтересах, мотивації навчальної діяльності; 3 необхідністю розвивати творчі можливості, забезпечувати умови для розкриття індивідуальності учня з урахуванням його вікових особливостей на основі компетентісного підходу. Недостатньою сформованістю умінь учнів самостійно працювати. 4
 3. 3. Наукові керівники та автори педагогічного експерименту: • Митник О.Я., доктор педагогічних наук, професор кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка • Буковська О. І., кандидат педагогічних наук, заступник директора ліцею «Престиж» м. Києва з науково-методичної роботи
 4. 4. Вихідні ідеї експериментального дослідження • визнання неповторності та унікальності психічної організації кожної дитини, її творчих можливостей та необмежених потенцій до саморозвитку • cитуація розмірковування та ситуація успіху є домінуючими в навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу • В основі навчально-виховного процесу − конструктивна взаємодія між учителем та учнями
 5. 5. • Навчання − цілісний творчий процес • Провідною метою навчання є розвиток поняттєвого мислення, яке є підґрунтям розвитку творчого та дивергентного мислення • Учитель не тільки навчає, а й вчиться сам у процесі навчання школярів
 6. 6. • Мета дослідження полягає в розробці моделі формування творчої самостійності учнів 5-9 класів у межах навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу (на прикладі дисциплін природничо- математичного циклу) та її експериментальної апробації
 7. 7. • Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес у ліцеї «Престиж» м. Києва, професійна підготовка вчителя, який викладає дисципліни природничо-математичного циклу, до формування в учнів творчої самостійності у системі післядипломної педагогічної освіти. Предмет дослідження - мета, зміст, форми, методи, засоби навчання у загальноосвітньому навчальному закладі щодо формування в учнів творчої самостійності на уроках з дисциплін природничо-математичного циклу. Гіпотеза дослідження:процес формування в учнів творчої самостійності у межах навчально-виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу набуває ефективності за умови його використання як системи, що охоплює мету, зміст, форми, методи та засоби творчої діяльності дітей.
 8. 8. Термін проведення експерименту: вересень 2013 – червень 2018 роки • 1. Підготовчий етап (вересень 2013 – серпень 2014 р.) • 2. Аналітико-прогностичний етап (вересень 2013 р. – серпень 2014р.) • 3. Формувальний етап (вересень 2014 – серпень 2017 року) • 4. Узагальнювальний етап (2017 – 2018 н. р.)
 9. 9. Завдання дослідження: • Вивчити та проаналізувати стан розробки проблеми формування творчої особистості у межах навчально- виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу у психолого-педагогічній та методичній літературі. • Вивчити та проаналізувати динаміку готовності вчителя, який викладає дисципліни природничо-математичного циклу, до формування в учнів творчої самостійності. • Розробити та науково обґрунтувати зміст та структуру творчої самостійності учнів як інтегративного утворення особистості, яке складається з мотиваційного, пізнавального та соціального компонентів; • Розробити модель формування творчої самостійності учнів 5-9 класів у межах навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу (на прикладі дисциплін природничо-математичного циклу)
 10. 10. • Розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технологічні прийоми створення учнями різноманітних продуктів дитячої творчості на уроках з дисциплін природничо-математичного циклу. • Здійснити апробацію моделі формування творчої самостійності. • Провести на всіх етапах експерименту діагностику досягнень учнів, рівня сформованості умінь творчої самостійності, ефективності пропонованої методичної системи (використання існуючих діагностик та розробка власного комплексу діагностичного інструментарію). • Розробити методичний посібник «Формування творчих здібностей учнів 5-9 класів на уроках дисциплін природничо- математичного циклу». • Поширити досвід експериментальної роботи через публікації, участь у науково-практичних конференціях тощо.
 11. 11. Очікувані результати дослідження • Розробка технологічних прийомів створення учнями різноманітних продуктів дитячої творчості на уроках дисциплін природничо-математичного циклу. • Сформованість творчої самостійності як інтегративного утворення особистості, яке складається з мотиваційного, пізнавального та соціального компонентів. • Розробка методичного посібника «Формування творчих здібностей учнів 5-9 класів на уроках дисциплін природничо-математичного циклу»

×