SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ
Про хід та результати впровадження науково-
дослідної та експериментальної роботи за
темою:
«Формування загальнонавчальних
компетентностей учнів на засадах
інтегративно-діяльнісного підходу за
науково-педагогічним проектом «Росток»
у 2011-2016 р.р.
на базі школи І-ІІІ ступенів № 275 імені Кравчука
Володимира Деснянського району міста Києва
за 2011-2016 р.р.
Етапи проведення експерименту:
І. Підготовчий (червень- грудень 2011)
ІІ. Діагностично-концептуальний (січень-
червень 2012)
ІІІ. Організаційно-прогнозуючий (червень 2012 –
червень 2015)
ІV. Формуючий (червень 2015 – вересень 2016)
V. Узагальнюючий (вересень 2016 – грудень
2016)
Цілі та завдання експеременту
1. Апробувати педагогічні технології, спрямовані на формування
загальнонавчальних компетентностей, пов’язаних з використанням
програм та підручників, які розроблені за комплексною програмою
розвитку дітей «Росток».
2. Здійснити відповідну психолого-педагогічну підготовку
педагогічного колективу, батьків до організації і проведення
навчально-виховного процесу на основі інтегративно-діяльнісного
підходу за комплексною програмою розвитку дітей «Росток».
3. Розробити комплекс методичного інструментарію щодо
моніторингу рівня сформованості загальнонавчальних
компетентностей учнів.
4. Вивчити динаміку оволодіння загальнонавчальними
компетентностями учнями, навчання та виховання яких
здійснюється на засадах інтегровано-діяльнісного підходу.
Очікувані результати:
1. Розробка ефективної навчально-виховної системи,
спрямованої на формування загальнонавчальних
компетентностей учнів.
2. Підготовка методичних рекомендацій, дидактичних
матеріалів з проблеми «Формування
загальнонавчальних компетентностей учнів на засадах
інтегративно-діяльнісного підходу за науково-
педагогічним проектом «Росток».
3. Підвищення професійної майстерності вчителів
школи в умовах проведення дослідно-
експериментальної роботи, активізація їхньої творчо-
пошукової діяльності.
4. Узагальнення та розповсюдження досвіду роботи з
використання діяльнісного методу навчання за
Комплексною програмою розвитку дітей «Росток».
Звіт про виконання завдання програми
1. Апробували навчально-методичні комплекти щодо забезпечення
викладання курсів математики, навколишнього світу в початковій
школі за проектом «Росток».
2. Учасники експерименту ознайомилися з нормативно-правовою
базою дослідно-експериментальної діяльності.
3. Удосконалена робота педагогічного колективу:
- проведені відкриті уроки;
- педагогічні працівники, які приймають участь в експерименті,
забезпечені методичним інструментарієм;
- здійснено підготовку кадрів по підвищенню рівня професійної
компетентності;
- проектна діяльність з учнями 3-4 класів на уроках Навколишнього
світу.
- Педради та засідання методичних комісій.
- З метою посилення співпраці педагогічного колективу та батьків
учнів, задіяних в експерименті були проведені тематичні батьківські
збори та були розроблені пам’ятки для батьків.
- Творча група підготувала рекомендації батькам щодо підготовки
дитини до навчання в школі.
Проведено дослідження пізнавальної сфери учнів 1-4 класів,
творчих здібностей та діагностика адаптаційного процесу учнів.
Створено необхідні соціальні, психологічні, педагогічні умови
для всебічного розвитку творчої особистості на засадах створення
загальних уявлень про навколишній світ.
3.Проведена апробація програм, методичних рекомендацій,
підручників.
4.Розроблена система роботи з учнями щодо реалізації їх
можливостей в навчально-виховному процесі.
5. Проведений моніторинг результатів навчання і розвитку учнів,
який реалізує мету педагогічного експерименту .
З метою виявлення успішності було
проаналізовано рівень навчальних досягнень учнів
за період експерименту
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
1-А "Росток" 1-Б
загальноосвітній
25%
21%
62% 60%
13%
19%
Рівень навчальних досягненьз математики
учнів 1-А та 1-Б класівза 2012-2013 н.р.
В.р.
Д.р.
С.р.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1-А 2-А
25%
33%
58%
59%
17%
7%
Порівняння навчальних досягнень зматематики
учнів, що навчаютьза за програмою"Росток"
за 2012-2013 н.р
С.р
Д.р.
В.р.
12%
17%
14%
58%
62% 61%
30%
21%
25%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
1-А 2-А 3-А
Порівняння навчальних досягнень з
математики учнів, що навчаються за
програмою"Росток" за 2013-2014 н.р.
С.р
Д.р.
В.р.
Удосконалена система функціонування
психологічної служби
• 1 кл. Cкринінг-діагностика О.Єкжанової дає можливість визначити
властивості особистості дитини.
• 2 кл. Проводиться: – вивчення самооцінки школяра за модифікацією
тесту Дембо-Рубінштейна.
• 3 кл. Досліджується рівень творчих здібностей дитини за
модифікованою методикою Дж.Гілфорда та Е.Торренса.
• 4 кл. Дослідження інтелектуального розвитку проводиться за
допомогою тесту вербального розвитку на основі субтестів
Амтхауера, та окремого субтесту «Числові ряди».
Адаптація учнів 1-х класів
Результати дослідження на початок року
ВИСНОВОК:
Застосування компетентностей учнів на засадах інтегративно-
діяльнісного підходу сприяє підвищенню якості знань учнів. Учні
мають відповідний обсяг знань, умінь і навичок; активні, мають
потяг до самостійної роботи; логічно мислять; імпровізують, вміють
довести справу до кінця.
Участь в інноваційній діяльності активізує творчі здібності
вчителів та сприяє розвитку особистості учня – формування його
світогляду, високої культури, що необхідно для досягнення успіху в
соціумі.
Доцільно продовжити роботу в експерименті з метою розробки
критеріїв та показників визначення рівності сформованості
природничо-математичних компетентностей учнів; проведення
моніторингу результатів роботи в умовах дослідно-
експериментальної діяльності.
Узагальнення та розповсюдження досвіду роботи з
використання діяльнісного методу навчання за Комплексною
програмою розвитку дітей «Росток».

More Related Content

What's hot

презентація звіт
презентація звітпрезентація звіт
презентація звіт
grugorovka
 
план самоосвіти 2017 2018 н.р.
план самоосвіти 2017 2018 н.р.план самоосвіти 2017 2018 н.р.
план самоосвіти 2017 2018 н.р.
LudaKisa
 
портфоліо вчителя франц. мови (Гончаренко А.Г.)
портфоліо вчителя франц. мови (Гончаренко А.Г.)портфоліо вчителя франц. мови (Гончаренко А.Г.)
портфоліо вчителя франц. мови (Гончаренко А.Г.)
Angel Dak
 
Особливості змісту і методики трудового навчання учнів основної школи у 2016-...
Особливості	змісту і методики трудового навчання учнів основної школи у 2016-...Особливості	змісту і методики трудового навчання учнів основної школи у 2016-...
Особливості змісту і методики трудового навчання учнів основної школи у 2016-...
Institute of Pedagogy, Ukraine
 

What's hot (20)

Красікова Г.І. «Морально-духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровад...
Красікова Г.І. «Морально-духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровад...Красікова Г.І. «Морально-духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровад...
Красікова Г.І. «Морально-духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровад...
 
Про завершення дослідно-експериментальної роботи "Школа повного дня"
Про завершення дослідно-експериментальної роботи "Школа повного дня"Про завершення дослідно-експериментальної роботи "Школа повного дня"
Про завершення дослідно-експериментальної роботи "Школа повного дня"
 
Моніторинг діяльності навчального закладу «Школа повного дня»
Моніторинг діяльності навчального закладу «Школа повного дня»Моніторинг діяльності навчального закладу «Школа повного дня»
Моніторинг діяльності навчального закладу «Школа повного дня»
 
Ю.В.Корцова. Школа повного дня (на базі СШ №307)
Ю.В.Корцова. Школа повного дня (на базі СШ №307)Ю.В.Корцова. Школа повного дня (на базі СШ №307)
Ю.В.Корцова. Школа повного дня (на базі СШ №307)
 
презентація звіт
презентація звітпрезентація звіт
презентація звіт
 
план самоосвіти 2017 2018 н.р.
план самоосвіти 2017 2018 н.р.план самоосвіти 2017 2018 н.р.
план самоосвіти 2017 2018 н.р.
 
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мовиКомпетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
 
Портфоліо, методиста Майструк Г.І.
Портфоліо, методиста Майструк Г.І.Портфоліо, методиста Майструк Г.І.
Портфоліо, методиста Майструк Г.І.
 
Методичне об'єднання вчителів української мови та літератури, зарубіжної літе...
Методичне об'єднання вчителів української мови та літератури, зарубіжної літе...Методичне об'єднання вчителів української мови та літератури, зарубіжної літе...
Методичне об'єднання вчителів української мови та літератури, зарубіжної літе...
 
портфоліо вчителя франц. мови (Гончаренко А.Г.)
портфоліо вчителя франц. мови (Гончаренко А.Г.)портфоліо вчителя франц. мови (Гончаренко А.Г.)
портфоліо вчителя франц. мови (Гончаренко А.Г.)
 
Н.І.Боринець. Технологія воркшопу в трудовому навчанні
Н.І.Боринець. Технологія воркшопу в трудовому навчанніН.І.Боринець. Технологія воркшопу в трудовому навчанні
Н.І.Боринець. Технологія воркшопу в трудовому навчанні
 
мTо № 10 (2)
мTо № 10 (2)мTо № 10 (2)
мTо № 10 (2)
 
горова
горовагорова
горова
 
звіт директора 2017
звіт директора 2017звіт директора 2017
звіт директора 2017
 
крохмаль н.бкрохмаль н.б
крохмаль н.бкрохмаль н.бкрохмаль н.бкрохмаль н.б
крохмаль н.бкрохмаль н.б
 
План роботи методоб'єднання на 2015- 2016 н/р
План роботи методоб'єднання на 2015- 2016 н/рПлан роботи методоб'єднання на 2015- 2016 н/р
План роботи методоб'єднання на 2015- 2016 н/р
 
Особливості змісту і методики трудового навчання учнів основної школи у 2016-...
Особливості	змісту і методики трудового навчання учнів основної школи у 2016-...Особливості	змісту і методики трудового навчання учнів основної школи у 2016-...
Особливості змісту і методики трудового навчання учнів основної школи у 2016-...
 
презентація роботи мо вчителів математики зош4
презентація роботи мо вчителів математики зош4презентація роботи мо вчителів математики зош4
презентація роботи мо вчителів математики зош4
 
Районне методичне об'єднання вчителів географії та економіки
Районне методичне об'єднання вчителів географії та економіки  Районне методичне об'єднання вчителів географії та економіки
Районне методичне об'єднання вчителів географії та економіки
 
сидоренко т.о.
сидоренко т.о.сидоренко т.о.
сидоренко т.о.
 

Similar to СШ № 275 імені Володимира Кравчука.

презентація про росток.2012 анимация
презентація про росток.2012 анимацияпрезентація про росток.2012 анимация
презентація про росток.2012 анимация
137nvk
 

Similar to СШ № 275 імені Володимира Кравчука. (20)

Фунікова В.М. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розвиток інтелектуа...
Фунікова В.М. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розвиток інтелектуа...Фунікова В.М. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розвиток інтелектуа...
Фунікова В.М. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розвиток інтелектуа...
 
Галабурда Л.П. «Застосування діяльнісного методу навчання у викладанні природ...
Галабурда Л.П. «Застосування діяльнісного методу навчання у викладанні природ...Галабурда Л.П. «Застосування діяльнісного методу навчання у викладанні природ...
Галабурда Л.П. «Застосування діяльнісного методу навчання у викладанні природ...
 
Антипіна Г.Б. «Викладання природничо-математичних дисциплін на основі інтегра...
Антипіна Г.Б. «Викладання природничо-математичних дисциплін на основі інтегра...Антипіна Г.Б. «Викладання природничо-математичних дисциплін на основі інтегра...
Антипіна Г.Б. «Викладання природничо-математичних дисциплін на основі інтегра...
 
School 250
School 250School 250
School 250
 
Л.В.Ярошенко. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розкриття та розвит...
Л.В.Ярошенко. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розкриття та розвит...Л.В.Ярошенко. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розкриття та розвит...
Л.В.Ярошенко. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розкриття та розвит...
 
Zvit 5etap
Zvit 5etapZvit 5etap
Zvit 5etap
 
план роботи метод проблема 2016 2021
план роботи метод проблема 2016 2021план роботи метод проблема 2016 2021
план роботи метод проблема 2016 2021
 
Л.А.Кузьменко. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розкриття та розви...
Л.А.Кузьменко. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розкриття та розви...Л.А.Кузьменко. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розкриття та розви...
Л.А.Кузьменко. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розкриття та розви...
 
звіт (1).pptx
звіт (1).pptxзвіт (1).pptx
звіт (1).pptx
 
Pr dobrohanska
Pr dobrohanskaPr dobrohanska
Pr dobrohanska
 
Pr dobrohanska
Pr dobrohanskaPr dobrohanska
Pr dobrohanska
 
І.В.Корнійчук. Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розви...
І.В.Корнійчук. Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розви...І.В.Корнійчук. Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розви...
І.В.Корнійчук. Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розви...
 
презентація про росток.2012 анимация
презентація про росток.2012 анимацияпрезентація про росток.2012 анимация
презентація про росток.2012 анимация
 
6. програма дослідно
6.   програма дослідно6.   програма дослідно
6. програма дослідно
 
Програма дослідно-експериментальної роботи з гуманної педагогіки
Програма дослідно-експериментальної роботи з гуманної педагогікиПрограма дослідно-експериментальної роботи з гуманної педагогіки
Програма дослідно-експериментальної роботи з гуманної педагогіки
 
Гійченська зош і ііі ст.жовківського р-ну
Гійченська зош і ііі ст.жовківського р-нуГійченська зош і ііі ст.жовківського р-ну
Гійченська зош і ііі ст.жовківського р-ну
 
план роботи школи 2016 2017
план роботи школи 2016 2017план роботи школи 2016 2017
план роботи школи 2016 2017
 
Доній В.В. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розвиток...
Доній В.В. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розвиток...Доній В.В. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розвиток...
Доній В.В. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розвиток...
 
річний звіт
річний звітрічний звіт
річний звіт
 
Нарада директора
Нарада директора Нарада директора
Нарада директора
 

More from Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ

More from Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ (20)

Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу
Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходуМоделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу
Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу
 
СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»
СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»
СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»
 
Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...
Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...
Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...
 
Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...
Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...
Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...
 
Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...
Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...
Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...
 
Організація особистісно орієнтованого навчання
Організація особистісно орієнтованого навчанняОрганізація особистісно орієнтованого навчання
Організація особистісно орієнтованого навчання
 
Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...
Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...
Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...
 
Початкова школа: освіта для життя
Початкова школа: освіта для життяПочаткова школа: освіта для життя
Початкова школа: освіта для життя
 
Перспективи співпраці України з НАТО
Перспективи співпраці України з НАТОПерспективи співпраці України з НАТО
Перспективи співпраці України з НАТО
 
Т.Зінкевич-Євстігнєєва. Казкотерапія
Т.Зінкевич-Євстігнєєва. КазкотерапіяТ.Зінкевич-Євстігнєєва. Казкотерапія
Т.Зінкевич-Євстігнєєва. Казкотерапія
 
Самоменеджмент. Планування робочого часу
Самоменеджмент. Планування робочого часуСамоменеджмент. Планування робочого часу
Самоменеджмент. Планування робочого часу
 
Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»
Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»
Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»
 
Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»
 
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
 
Удосконалення педагогчноъпроцесі формування педагогічної майстерності вчителя
Удосконалення педагогчноъпроцесі формування педагогічної майстерності вчителяУдосконалення педагогчноъпроцесі формування педагогічної майстерності вчителя
Удосконалення педагогчноъпроцесі формування педагогічної майстерності вчителя
 
А.О.Хрущ. Майстер-клас „Durch Spiel“
А.О.Хрущ. Майстер-клас „Durch Spiel“А.О.Хрущ. Майстер-клас „Durch Spiel“
А.О.Хрущ. Майстер-клас „Durch Spiel“
 
О.В.Дудар. Борис Грінченко та Іван Нечуй-Левицький: боротьба за українське слово
О.В.Дудар. Борис Грінченко та Іван Нечуй-Левицький: боротьба за українське словоО.В.Дудар. Борис Грінченко та Іван Нечуй-Левицький: боротьба за українське слово
О.В.Дудар. Борис Грінченко та Іван Нечуй-Левицький: боротьба за українське слово
 
Ю.В.Беззуб. Еволюція громадських та особистих взаємин Бориса Грінченка і Лесі...
Ю.В.Беззуб. Еволюція громадських та особистих взаємин Бориса Грінченка і Лесі...Ю.В.Беззуб. Еволюція громадських та особистих взаємин Бориса Грінченка і Лесі...
Ю.В.Беззуб. Еволюція громадських та особистих взаємин Бориса Грінченка і Лесі...
 
Т.М.Єрмак, І.В.Карась. Профілактика учнівського булінгу
Т.М.Єрмак, І.В.Карась. Профілактика учнівського булінгуТ.М.Єрмак, І.В.Карась. Профілактика учнівського булінгу
Т.М.Єрмак, І.В.Карась. Профілактика учнівського булінгу
 
С.В.Олексенко. Протидія шкільному булінгу
С.В.Олексенко. Протидія шкільному булінгуС.В.Олексенко. Протидія шкільному булінгу
С.В.Олексенко. Протидія шкільному булінгу
 

Recently uploaded

Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
ssuser7541ef1
 

Recently uploaded (16)

Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
 
Презентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіПрезентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливості
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
 
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
 
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxПасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
 
70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання
 
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptxПроблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
 
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
 
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
 
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdf
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdfПрезентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdf
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdf
 
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptxЕнергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
 
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
 
Наказ ПК 2023-2024. pdf
Наказ ПК 2023-2024.          pdfНаказ ПК 2023-2024.          pdf
Наказ ПК 2023-2024. pdf
 
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
 

СШ № 275 імені Володимира Кравчука.

 • 1. ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ Про хід та результати впровадження науково- дослідної та експериментальної роботи за темою: «Формування загальнонавчальних компетентностей учнів на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічним проектом «Росток» у 2011-2016 р.р. на базі школи І-ІІІ ступенів № 275 імені Кравчука Володимира Деснянського району міста Києва за 2011-2016 р.р.
 • 2. Етапи проведення експерименту: І. Підготовчий (червень- грудень 2011) ІІ. Діагностично-концептуальний (січень- червень 2012) ІІІ. Організаційно-прогнозуючий (червень 2012 – червень 2015) ІV. Формуючий (червень 2015 – вересень 2016) V. Узагальнюючий (вересень 2016 – грудень 2016)
 • 3. Цілі та завдання експеременту 1. Апробувати педагогічні технології, спрямовані на формування загальнонавчальних компетентностей, пов’язаних з використанням програм та підручників, які розроблені за комплексною програмою розвитку дітей «Росток». 2. Здійснити відповідну психолого-педагогічну підготовку педагогічного колективу, батьків до організації і проведення навчально-виховного процесу на основі інтегративно-діяльнісного підходу за комплексною програмою розвитку дітей «Росток». 3. Розробити комплекс методичного інструментарію щодо моніторингу рівня сформованості загальнонавчальних компетентностей учнів. 4. Вивчити динаміку оволодіння загальнонавчальними компетентностями учнями, навчання та виховання яких здійснюється на засадах інтегровано-діяльнісного підходу.
 • 4. Очікувані результати: 1. Розробка ефективної навчально-виховної системи, спрямованої на формування загальнонавчальних компетентностей учнів. 2. Підготовка методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів з проблеми «Формування загальнонавчальних компетентностей учнів на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науково- педагогічним проектом «Росток». 3. Підвищення професійної майстерності вчителів школи в умовах проведення дослідно- експериментальної роботи, активізація їхньої творчо- пошукової діяльності. 4. Узагальнення та розповсюдження досвіду роботи з використання діяльнісного методу навчання за Комплексною програмою розвитку дітей «Росток».
 • 5. Звіт про виконання завдання програми 1. Апробували навчально-методичні комплекти щодо забезпечення викладання курсів математики, навколишнього світу в початковій школі за проектом «Росток». 2. Учасники експерименту ознайомилися з нормативно-правовою базою дослідно-експериментальної діяльності. 3. Удосконалена робота педагогічного колективу: - проведені відкриті уроки; - педагогічні працівники, які приймають участь в експерименті, забезпечені методичним інструментарієм; - здійснено підготовку кадрів по підвищенню рівня професійної компетентності; - проектна діяльність з учнями 3-4 класів на уроках Навколишнього світу.
 • 6. - Педради та засідання методичних комісій. - З метою посилення співпраці педагогічного колективу та батьків учнів, задіяних в експерименті були проведені тематичні батьківські збори та були розроблені пам’ятки для батьків. - Творча група підготувала рекомендації батькам щодо підготовки дитини до навчання в школі. Проведено дослідження пізнавальної сфери учнів 1-4 класів, творчих здібностей та діагностика адаптаційного процесу учнів. Створено необхідні соціальні, психологічні, педагогічні умови для всебічного розвитку творчої особистості на засадах створення загальних уявлень про навколишній світ. 3.Проведена апробація програм, методичних рекомендацій, підручників. 4.Розроблена система роботи з учнями щодо реалізації їх можливостей в навчально-виховному процесі. 5. Проведений моніторинг результатів навчання і розвитку учнів, який реалізує мету педагогічного експерименту .
 • 7. З метою виявлення успішності було проаналізовано рівень навчальних досягнень учнів за період експерименту
 • 8. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 1-А "Росток" 1-Б загальноосвітній 25% 21% 62% 60% 13% 19% Рівень навчальних досягненьз математики учнів 1-А та 1-Б класівза 2012-2013 н.р. В.р. Д.р. С.р.
 • 9. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1-А 2-А 25% 33% 58% 59% 17% 7% Порівняння навчальних досягнень зматематики учнів, що навчаютьза за програмою"Росток" за 2012-2013 н.р С.р Д.р. В.р.
 • 10. 12% 17% 14% 58% 62% 61% 30% 21% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 1-А 2-А 3-А Порівняння навчальних досягнень з математики учнів, що навчаються за програмою"Росток" за 2013-2014 н.р. С.р Д.р. В.р.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19. Удосконалена система функціонування психологічної служби • 1 кл. Cкринінг-діагностика О.Єкжанової дає можливість визначити властивості особистості дитини. • 2 кл. Проводиться: – вивчення самооцінки школяра за модифікацією тесту Дембо-Рубінштейна. • 3 кл. Досліджується рівень творчих здібностей дитини за модифікованою методикою Дж.Гілфорда та Е.Торренса. • 4 кл. Дослідження інтелектуального розвитку проводиться за допомогою тесту вербального розвитку на основі субтестів Амтхауера, та окремого субтесту «Числові ряди».
 • 20. Адаптація учнів 1-х класів Результати дослідження на початок року
 • 21.
 • 22. ВИСНОВОК: Застосування компетентностей учнів на засадах інтегративно- діяльнісного підходу сприяє підвищенню якості знань учнів. Учні мають відповідний обсяг знань, умінь і навичок; активні, мають потяг до самостійної роботи; логічно мислять; імпровізують, вміють довести справу до кінця. Участь в інноваційній діяльності активізує творчі здібності вчителів та сприяє розвитку особистості учня – формування його світогляду, високої культури, що необхідно для досягнення успіху в соціумі. Доцільно продовжити роботу в експерименті з метою розробки критеріїв та показників визначення рівності сформованості природничо-математичних компетентностей учнів; проведення моніторингу результатів роботи в умовах дослідно- експериментальної діяльності. Узагальнення та розповсюдження досвіду роботи з використання діяльнісного методу навчання за Комплексною програмою розвитку дітей «Росток».