Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Т.Зінкевич-Євстігнєєва. Казкотерапія

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 11 Ad

More Related Content

Slideshows for you (18)

Similar to Т.Зінкевич-Євстігнєєва. Казкотерапія (20)

Advertisement

More from Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Т.Зінкевич-Євстігнєєва. Казкотерапія

 1. 1. «Казка — це золоте намисто, яке впало на морське дно»… “Казкотерапія – найбільш давній у людській цивілізації метод практичної психології та один із наймолодших методів у сучасній науковій практиці” Т. Зінкевич-Євстігнєєва 
 2. 2. “Казка – це шифр людської душі” (М. Реріх) Казкотерапія – це терапія за допомогою казки та казкового середовища (творення казки, слухання, розігрування тощо). Казкотерапія - читання та обговорення казки Способи роботи з казкою: розбирати з дитиною вже існуючу казку; придумувати нові кінцівки для вже існуючих казок; скласти нову казку - самому або  разом із дитиною.
 3. 3. Як має звучати казка? У неї щебетливий голос мами? Чи, можливо, казка буркотливо усміхається з-під вуса, як дідусь? Або ніжно шепоче, як бабуся над ліжечком? А може, твоя казка вирегочує на всю хату разом із татом? Чи котиться смішками-пересмішками між твоїх старших братиків і сестричок? Казки, заховані в ошатні книжечки, мають свій власний голос! Навіть якщо ти читатимеш їх тихесенько сам собі, прислухайся - і зазвучить справжня жива музика Дива… (Наталія Марченко)
 4. 4. Основні види казок у Казкотерапії: Народні Авторські художні Дидактичні Психокорекційні Психотерапевтичні
 5. 5. Як правильно вибрати казку залежно від віку та статі дитини 1. Внутрішньоутробний період (реакція дитини на голоси та емоції батьків). 2. До 1,5 р. – сюжет казки не має великого значення. Головне – ритмічні конструкції, повтори, звуконаслідування для опанування рідної мови. 3. 1,5-3 р. – казки для розвитку образного мислення, пізнавального інтересу дитини, зв'язного мовлення (через переказ), збагачення словникового запасу. 4. 3-4 р. – казки із простими та яскравими сюжетами. Варто обговорювати емоції героїв, їх поведінку тощо. 5. У віці 4-6 років казка є основною мовою дитини. 6. До 10-12 років казка – неодмінна складова світу дитини. Катерина Єгорушкіна – казкотерапевт, письменниця
 6. 6. Радимо почитати: Національна бібліотека України для дітей 1. Петрище, В.Ю. Такі знайомі казки: Метод. посіб.: (Елементи казкотерапії в роботі з традиц. казками...) / В. Ю. Петрище; Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти. - Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2006. - 109 с. 2. Огурцова, Л. В. Подарок из прошлого: сказоч. терапия для начинающих / Огурцова, Лидия Викторовна; рис. на обл. J. C. Christensen. - Симферополь: Кримнавчпеддержвидав, 2010. - 97 с. 3. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д. Формы и методы работы со сказками: технологии института сказкотерапии / Зинкевич-Евстигнеева, Татьяна Дмитриевна; рис. И. Могутова. - СПб.: Речь, 2010. - 235 с. 4. Єгорушкіна К. Країна Сніговія / К. Єгорушкіна, С. Недериця ; муз. оформ. С. Недериці; ілюстр. П. Родрігес. – К. : Видавець ФО-П Недериця С. С., 2011. – 29 с.: ілюстр. + 1 CD. – (Музична казкотерапія для малят). 5. Єгорушкіна К. Будиночок з води / К. Єгорушкіна, С. Недериця; муз. оформ. С. Недериці; ілюстр. М. Рудської. – К. : Видавець ФО-П Недериця С. С., 2011. – 37 с. : ілюстр. + 1 CD. – (Музична казкотерапія для малят).
 7. 7. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.Сухомлинського 1. Локарєва, Г. В. Казкотерапія в підготовці соціальних педагогів до професійної діяльності: теорія і практика : монографія / Галина Локарєва, Олена Філь ; Запоріз. нац. ун-т, держ. вищ. навч. закл. - Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2016. - 415 с. 2. Солодухов, В. Л.. Казка як один з методів активного соціально-психологічного пізнання: монографія / Солодухов В. Л. ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т, держ. вищ. навч. закл. - Слов'янськ : Б. І. Маторіна, 2017. - 139 с. 3. Бурчик, О. В. Казкотерапія як нова педагогічна технологія // Проблеми сучасної педагогічної освіти : [зб. ст.]. Сер.: Педагогіка і психологія. Вип. 11 ; Ч. 1 / РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т" ; [редкол.: О. В. Глузман та ін.; відп. за вип. М. Я. Ігнатенко]. - Ялта : [Б. в.], 2006. - С.74- 82 4. Бреусенко-Кузнєцов, О. А. Казкотерапія: теоретичні основи і застосівання в освіті та соціальній роботі / О. А. Бреусенко-Кузнєцов. - С .3-12. Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. ст. Вип. 20 (23) / Ін-т соц. та політ. психології АПН України ; [редкол.: С. Д. Максименко (голов. ред.) та ін.]. - Київ : [б. в.], 2008 5. Гірченко, О. П. Порівняльний аналіз змісту казки та комп’ютерної гри як фактору впливу на емоційну сферу молодших школярів / О. П. Гірченко // Актуальні проблеми психології : альбом / Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України (Київ). - Київ : [б. в.], 2007. - Т. 8 : Психологічна теорія і технологія навчання, Вип. 3. - С. 141-146. 6. Солодухов, В. Л. Метафоричність казки як засіб активного соціально-психологічного навчання : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Солодухов Василь Леонідович ; Слов'ян. держ. пед. ін-т. - Івано-Франківськ : [Б. в.], 2007. – 19 с. 7. Філь, О. В. Казкотерапія в соціально-педагогічній практиці / О. В. Філь // Вісник Запорізького національного університету : [зб. наук. ст.] / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" . - Запоріжжя : [б. в.], 2008. - С. 225-230
 8. 8. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.Сухомлинського  8. Деркач, О. Педагогіка творчості: казкотерапія на допомогу вчителю, вихователю, практичному психологу : навч.-метод. посіб. / Оксана Деркач ; [відп. за вип. Г. С. Тарасенко]. - Вінниця: ВДПУ, 2010. - 43 с. 9. Політанська, С. Використання засобів казкотерапії у вихованні дітей старшого дошкільного віку / С. Політанська // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. - Вип. 549 : Педагогіка та психологія. - С. 139-145 10. Ставицька, О. Г. Технології казкотерапії у практиці психологічного консультування / О. Г. Ставицька // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. - Вип. 19. 11. Клименко, Н. Г. Казкотерапевтичні технології в сучасній практиці / Н. Г. Клименко // Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. Кам'янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2013. - Вип. 19. - С. 223-239
 9. 9. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.Сухомлинського  12. Підлипна, Л. Казкотерапія як еффективний метод психокорекції в роботі практичного психолога / Підлипна Л. //Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Вип. 18. Ч. 1 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол. : О. А. Ліщинська (голова редкол.), В. К. Ларіонова, Р. А. Арцишевський та ін. ; голов. ред. В. М. Головчак ; ред. Р. Боднар]. - Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т імені Василя Стефаника, 2013. -С.203-210  13. Жебєлєва, П. В. Казкотерапія як засіб психологічної допомоги особистості / Жебєлєва П.В. - Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. Вип. 7 (20) / Нац. акад. пед. наук України. Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; [голов. ред.: В. В. Олійник; редкол.: Т. Є. Бойченко (заст. голов. ред.) та ін.]. – К.: Атопол, 2012- С.284- 291  14. Смук, О. Формування міжособистісного спілкування дітей-сиріт засобами казкотерапії [Текст] / О. Смук // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика: зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К. : Ін-т обдарованої дитини, 2012. - Спецвип. № 3'2012 (9). - С. 182-190  15. Сагач, Г. М. Дивосвіт педагогічного красномовства В. О. Сухомлинського: мистецтво логокреації (казкотерапії) / Галина Сагач; комунал. вищ. навч. закл. "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. обл. ради . - Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2015. - 39 с.  16. Майданюк, І. С. Дитячий садок. Валеологія в казках / Інна Майданюк; ред. рада: М. Мосієнко [та ін.]. – К. : Ред. газет з дошкіл. та початкової освіти, 2014. – 117 с.
 10. 10. Державна науково-педагогічна бібліотекаУкраїни ім.В.О.Сухомлинського  Кулеша, Э. М. Эффективность сказкотерапии в обуздании страхов детьми в возрасте 6 лет [Текст] / Э. М. Кулеша, К. Курацки // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільськи : Медобори-2006, 2016. - Вип. 7, Т. 2. - С. 158-172  Казкотерапія для дітей та дорослих: методичні матеріали в допомогу бібліотекарям // http: Херсонська обласна універсальна бібліотека //biblio.lib.kherson.ua/ru-kazkoterapiya.htm  Фабрічева М. Казкотерапія: кращі методики для розвитку творчого ставлення до життя.- К.: Центр ресурсного розвитку М-АРТ, 2014
 11. 11. Матеріали нашого заходу Ви зможете отримати, коли напишете листа на електронну пошту: osvita- teka@ukr.net Тема листа: Казкотерапія

×