Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Формування
ключових і предметних компетентностей
учнів у навчально-виховному процесі
школи повного дня
на базі ліцею «Прес...
Основні положенняОсновні положення
процес формування
ключових і предметних
компетентностей
учнів у навчально-
виховному пр...
Мета дослідженняМета дослідження::
 розробити та запровадити в роботурозробити та запровадити в роботу
ліцею «Престиж» м....
Термін проведення експерименту:
вересень 2013 – червень 2018 роки
• 1. Підготовчий етап
(травень 2013 –
серпень 2013 р.):
...
Наукове керівництво здійснюватиме
Топузов Олег Михайлович – доктор
педагогічних наук, професор, директор Інституту
педагог...
Завдання дослідження:
• Проаналізувати психолого-
педагогічну та науково-
методичну літературу
за темою дослідження.
• Роз...
Удосконалення
системи освіти,
її змісту
• Створення експериментального навчального плану,
який дозволить інтегрувати погли...
Актуальність дослідження
У 2005 році в Європейському Союзі,
враховуючи наявний досвід
компетентнісної освіти і перспективи
розвитку школи у ХХІ сто...
• Зазначається, що розроблення Національної стратегії
зумовлено необхідністю кардинальних змін,
спрямованих на підвищення ...
Форум міністрів освіти європейських країн
«Школа XXI століття: Київські ініціативи»,
на якому проголошено напрями євроінте...
Очікувані результатиОчікувані результати
Упровадження в ліцеї навчально-
виховного процесу,
спрямованого на ефективне
форм...
Очікувані результатиОчікувані результати
Спеціальна методична система
формування мовної
культури ліцеїстів,
спрямована на ...
О.М.Топузов. Формування ключових і предметних компетентностей учнів у навчально-виховному процесі школи повного дня
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

О.М.Топузов. Формування ключових і предметних компетентностей учнів у навчально-виховному процесі школи повного дня

1,840 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

О.М.Топузов. Формування ключових і предметних компетентностей учнів у навчально-виховному процесі школи повного дня

 1. 1. Формування ключових і предметних компетентностей учнів у навчально-виховному процесі школи повного дня на базі ліцею «Престиж» м. Києва
 2. 2. Основні положенняОсновні положення процес формування ключових і предметних компетентностей учнів у навчально- виховному процесі школи повного дня Об'єкт дослідження умови формування ключових і предметних компетентностей учнів у навчально-виховному процесі в умовах роботи школи повного дня Предмет дослідження
 3. 3. Мета дослідженняМета дослідження::  розробити та запровадити в роботурозробити та запровадити в роботу ліцею «Престиж» м. Києваліцею «Престиж» м. Києва модель навчально-виховного процесу,модель навчально-виховного процесу, спрямованого на формуванняспрямованого на формування ключових і предметнихключових і предметних компетентностей учнівкомпетентностей учнів у навчально-виховному процесіу навчально-виховному процесі школи повного дняшколи повного дня та дослідити ефективність її впливута дослідити ефективність її впливу на розвиток особистості учня і вчителяна розвиток особистості учня і вчителя
 4. 4. Термін проведення експерименту: вересень 2013 – червень 2018 роки • 1. Підготовчий етап (травень 2013 – серпень 2013 р.): • 2. Аналітико- прогностичний етап (вересень 2013 р. – серпень 2014р.) • 3. Формувальний етап (вересень 2014 – серпень 2017 року) • 4. Узагальнювальний етап (2017 – 2018 навчальний рік
 5. 5. Наукове керівництво здійснюватиме Топузов Олег Михайлович – доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогіки НАПН України. Наукові консультанти: Глобін Олександр Ігорович – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії математичної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України; Лапінський Віталій Васильович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач лабораторії навчання інформатики Інституту педагогіки НАПН України;
 6. 6. Завдання дослідження: • Проаналізувати психолого- педагогічну та науково- методичну літературу за темою дослідження. • Розробити інноваційну модель навчально-виховного процесу школи повного дня, спрямованого на формування в учнів ліцею ключових і предметних компетентностей на прикладі одночасного поглибленого вивчення іноземної мови та фізико- математичних дисциплін, інформаційних технологій. • Забезпечити реалізацію розробленої моделі відповідним науково- методичним супроводом та необхідним матеріально- технічним оснащенням. • Запровадити названу модель у практику роботи ліцею та здійснити експериментальну перевірку її ефективності в умовах допрофільного та профільного навчання.
 7. 7. Удосконалення системи освіти, її змісту • Створення експериментального навчального плану, який дозволить інтегрувати поглиблене вивчення технічних і природничих навчальних предметів (математики, фізики, інформатики, технологій, хімії, біології) з поглибленим вивченням іноземних мов, зокрема англійської, шляхом природного поєднання навчальної позакласної та позашкільної діяльності в умовах роботи школи повного дня. Підготовка учнів до життя в умовах інформаційного суспільства Основні завдання дослідження
 8. 8. Актуальність дослідження
 9. 9. У 2005 році в Європейському Союзі, враховуючи наявний досвід компетентнісної освіти і перспективи розвитку школи у ХХІ столітті, було визначено довідкову систему ключових компетентностей. Вона охоплює вісім компетентностей: • спілкування рідною мовою; • спілкування іноземною мовою; • математична компетентність та базові компетентності з науки і технологій; • цифрова компетентність; • уміння вчитись; • міжособистісна, міжкультурна і соціальна компетентності та громадянська компетентність; • підприємливість; • культурна виразність. Актуальність дослідження Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (23.11.2011) Ключові компетентності: • Уміння вчитися та спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами; • Математична та базові компетентності в галузі природознавства і техніки; • Інформаційно-комунікаційна, соціальна, громадянська, загальнокультурна, підприємницька, здолровязбережувальна компетентність Предметні компетентності: • Комунікативна; • Літературна, мистецька, міжпредметна естетична; • Природничо-наукова, математична; • Проектно-технологічна, інформативно- комунікаційна; • Суспільствознавча, історична
 10. 10. • Зазначається, що розроблення Національної стратегії зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості й конкурентноспроможності освіти в нових економічних і соціокультурних умовах, прискорення інтеграції України у міжнародний освітній простір. • Сучасний ринок праці вимагає від випускника не лише глибоких теоретичних знань, а і здатності самостійно застосовувати їх у нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях, переходу від суспільства знань до суспільства життєво компетентних громадян. • Ключовим завданням освіти у XXI столітті є розвиток мислення, орієнтованого на майбутнє.
 11. 11. Форум міністрів освіти європейських країн «Школа XXI століття: Київські ініціативи», на якому проголошено напрями євроінтеграції середньої освіти і проекти практичних дій за кожним із них : • «Через мову до взаєморозуміння», • «ІКТ-освіта без кордонів», • «Від шкіл-партнерів до партнерів-країн», • «Новій освіті Європи – новий європейський учитель» Актуальність дослідження
 12. 12. Очікувані результатиОчікувані результати Упровадження в ліцеї навчально- виховного процесу, спрямованого на ефективне формування в учнів ключових і предметних компетентностей, підвищення рівня природничо- математичної освіти випускників на основі доцільного використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, ґрунтовну підготовку учнів з іноземних мов (в основному англійської).
 13. 13. Очікувані результатиОчікувані результати Спеціальна методична система формування мовної культури ліцеїстів, спрямована на розвиток їх можливостей та готовності до іншомовної комунікативної діяльності в процесі майбутньої професійної взаємодії, перетворення знань іноземної мови в одну з ключових компетентностей сучасного професіонала міжнародного класу

×