SlideShare a Scribd company logo
1 of 74
Download to read offline
Tekoäly opetuksessa
Professio Oy
Webinaari 16.1.2024
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Kuva: Koulutuksen verkkosivu
Matleena Laakso
• Digipedagoginen asiantuntija
• Freelancer-kouluttaja
• Sivutoimisesti työskentelee
TAMKissa
• Aktiivinen bloggaaja
• Avoimen oppimisen vaikuttaja
• Koulutukseltaan KM ja AmO
Teksti on Copilotin laatima esittely,
jota on hieman lyhennetty. Kuva on
valittu sen linkkiehdotuksista.
Ohjelma klo 13.00 – 16.00
13.00 Johdanto tekoälyyn
• Mistä tekoälyssä on kyse?
• Millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa opettajille ja oppijoille
• Millaisia haasteita tekoäly on tuonut ja miten niiden kanssa pärjää?
14.30 Tauko
14.45 Tekoälyä hyödyntävät sovellukset opetuksessa
• Suuret kielimallit kuten ChatGPT, Google Bard ja Microsoft Copilot
• Kuvien ja videoiden luominen ja editointi
• Muita sovelluksia, esim. äänitiedostot ja diasarjat
16.00 Kiitos! Koulutus päättyy
Koulutus järjestetään uudestaan toukokuussa 2024. Linkkaan
ilmoittautumistiedot blogiini: www.matleenalaakso.fi/p/tervetuloa.html
Millä fiiliksellä tekoälystä?
• Otsikoksi oma nimi
• Luo tekoälykuva
• Tekstikenttään voit kirjoittaa
vastauksen kysymykseen tai
kuvan kehotteen.
Työkaluna Padlet-muistitaulu.
Ks. ohjeet ja esimerkit:
padlet.com/matlaakso/padlet
Scifiä?
Kuva: anaterate (AI-kuva), pixabay.com
Ainakin todellisuutta
Nykyinen tekoäly on heikkoa
Ks. esim. fi.wikipedia.org/wiki/Teko%C3%A4ly (17.2.2023)
Nykyinen kapea eli heikko tekoäly
toimii erilaisissa rajoitetuissa tehtävissä.
Sillä ei ole tietoisuutta, tahtoa eikä
ymmärrystä oman alansa ulkopuolella.
Vahvalla tekoälyllä olisi laaja ymmärrys
ja ihmisen kaltainen tietoisuus.
Super-tekoäly olisi ohittanut
ihmisen kyvykkyyden.
Mitä on tekoäly?
Tietojenkäsittelyä, jossa kehitetään perinteisesti ihmisen älyyn liitettyjä
taitoja. Tekoäly pystyy esim. oppimaan, luomaan uutta, ratkaisemaan
ongelmia tai reagoimaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin.
TUNI-kirjasto, Tiedonhaun opas, CC BY: libguides.tuni.fi/tiedonhaun-opas/tiedonhaku-tekoaly
Tekoäly opetuksen tukena 1 op, Waselius & Pölönen ym. CC BY (kuva):
www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
Tekoälyn muodot
Euroopan komission määritelmä: bit.ly/45MsrHk
Ohjelmistot: hakukoneet, virtuaaliset avustajat,
kuvia analysoivat ohjelmistot, puheen- ja kasvojen
tunnistusjärjestelmät.
”Ruumiillistettu” tekoäly: robotit,
itseohjautuvat autot, droonit ja asioiden internet.
Koneoppiminen
Kone oppii annetun datan ja esimerkkien pohjalta ilman erillistä
sääntöjen ohjelmointia. Ohjelma koulutetaan suoriutumaan tehtävistä
tilanteissa, joita se ei ole välttämättä aiemmin kohdannut.
TUNI-kirjasto, Tiedonhaun opas, CC BY: libguides.tuni.fi/tiedonhaun-opas/tiedonhaku-tekoaly
Tekoäly opetuksen tukena 1 op, Waselius & Pölönen ym. CC BY (kuvat):
www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
Opetettava kone
www.generation-ai-stn.fi/genai-opetettava-kone
Tutustukaa koneoppimiseen GenAI-hankkeen opetettavan koneen
avulla. Ei kirjautumista, toimii mobiilistikin.
Generatiivinen
tekoäly tarkoittaa
sovelluksia, jotka
luovat ihmisen
pyynnöstä uusia
sisältöjä (teksti, kuva,
video, dia, taulukko,..).
Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
Tekoäly ihmistyön täydentäjänä
Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023.
www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista
”Näkemyksemme mukaan
generatiivisen tekoälyn vaikutus
Suomen työmarkkinoilla on
pikemminkin ihmistyötä täydentävä
kuin sitä korvaava.
Silti edessä on merkittävä murros,
johon valmistaudumme parhaiten
kokeilemalla ja hyödyntämällä
generatiivista tekoälyä
mahdollisimman etupainotteisesti.”
Etlan raportin näkökulmia
Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023.
www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista
Työtekijät jo kokeilevat,
organisaatiot joutuvat kieltämään.
Suurin uhka yhteiskunnassa on, että aidon ja tekoälyn
tuottaman sisällön erottaminen on mahdotonta.
”Teknologia ei ole hyvä tai paha –
eikä se myöskään ole neutraali.”
- Melvin Kranzberg
Koulutettu väestö
suurimmassa murroksessa
Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023.
www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista
Vertailtaessa generatiivista tekoälyä työelämässä
käyttäviä ja niitä jotka eivät käytä
• tekoälyä käyttäen työn tuottavuus paranee,
• heikommat työntekijät hyötyvät enemmän,
• usein laatu ja työtyytyväisyys paranivat.
Yliopiston tentissä
• tekoäly auttoi monivalinnoissa, mutta ei esseissä.
• heikoimmat hyötyivät eniten.
• toisinaan tekoäly heikensi tulosta,
kun siltä pyydettiin sellaista, mitä se ei osaa.
Monialaisuus on ihmisen tärkeimpiä
ominaisuuksia tekoälyyn verrattuna
Kun joku menee töissä pieleen,
älä sadattele vaan iloitse.
Odottamattomat tilanteet ovat yksi syy,
miksi sinut on palkattu työhön, ei tekoäly.
- Petteri Järvinen, 2023. Tekoäly ja minä.
Ihmisenä tekoälyn aikakaudella. Tammi.
Ihminen ei ehdi opiskella
monen alan asiantuntijaksi.
Tekoäly ehtii.
Näin se voi yhdistää
eri alojen asiantuntijuutta.
Teemu Arina
Vamian Digihyvä juttu –hankkeen
loppuwebinaari 8.11.2023
Kuva: Hermann, pixabay.com
100 kysymystä ja vastausta
Hannu Toivonen 2023
Tarvitaan taitoa purkaa ongelmat osiin
ja tehdä niistä kysymyksiä tekoälylle.
Tekoälystä ei haluta tehdä ihmisen
kaltaista, ettei se tee samoja virheitä.
Finlaysonilla syttyi hehkulamppu 1882
Kuva: Jprak, pixabay.com
Yhteistä monille generatiivista
tekoälyä hyödyntäville sovelluksille
• Helppoja.
• Maksuttomia kokeilla.
• Kokeilu- ja kehitysvaiheessa.
• Moni toimii suomeksikin,
mutta paremmin englanniksi.
• Tietosuoja harvoin EU:ssa
vaaditulla tasolla.
• Tekijänoikeuskysymyksissä
paljon epäselvää.
– Koulutusdata
– Oikeudet ihmisillä/organisaatioilla
– Indemnity-ehto
– Käyttöehdot (maininta)
• Kun käytät, ilmaise se selkeästi.
Kuva: Matleena Laakso. Luotu tekoälyn avulla: www.bing.com/create
Integroituu opetuksen sovelluksiin
www.matleenalaakso.fi/2023/09/tekoaly-integroituu-opetuksen-sovelluksiin.html
Microsoft 365 Microsoft Copilot Google Bard H5P-työkalut
Adobe Express Canva ThingLink Padlet Quizizz
ja Firefly
H5P-esimerkkinä Single Choice Set
Perättäisten monivalintakysymysten sarja.
Kehote Copilotille:
Tee viisi monivalintakysymystä tietosuojasta lukion opiskelijoille. Käytä
seuraavaa mallia. 1. riville kysymys. 2. riville oikea vastaus. 3. riville väärä
vastaus, joka on vain hiemen erilainen kuin oikea vastaus. 4. riville väärä
vastaus, joka on vain hieman erilainen kuin oikea vastaus. Lisää sitten tyhjä rivi
ja toista edellä mainittu. Älä selitä mitä teet. Älä numeroi kysymyksiä. Älä
kerro, mikä vastaus on oikein.
Valitse tekstimuotoinen editori
Vasemmalla oletusnäkymä,
alla tekstimuotoinen editori.
1. riville kysymys.
2. riville oikea vastaus.
3. rivistä alkaen muut vaihtoehdot.
Tyhjä rivi.
Tekoälyllä uusi vaihe työskentelyyn
Flinga-muistitaulu
• Kerätään ideoita, joista voidaan
myös äänestää.
• Annetaan suuren kielimallin tiivistää
vastaukset.
• Kysytään kielimallilta esim. mitä
näkökulmia vastauksista puuttui.
Sanapilvet (esim. answergarden.ch)
• Kerätään näkökulmia tai käsitteitä
• tehdään kuten edellä tai
• pyydetään Quizizz-sovellukselta
tietovisaa käsitteistä tai
• luodaan kysymykset ja vastaus-
vaihtoehdot tai aukkotehtävän teksti
suuren kielimallin avulla ja syötetään
H5P-työkalun tekstieditoriin.
Omaa ajattelua tai tiedonhakua
ei ole syytä korvata tekoälysovelluksilla
Kuva: ML, tehty Adobe Expressin tekoälyllä.
Kuva: Matleena Laakso ja tekoälysovellus: www.bing.com/create
Tukiäly = tekoäly toimii parhaiten
ihmisen kanssa yhteistyössä!
Opettajan tukiäly
Oppijan tukiäly
Moniin tekoälyn tuotoksiin
hyvä suhtautua luonnoksina,
jotka on vähintään
tarkastettava ja usein
ihmisvoimin muokattava
paremmiksi.
Oppijan tukiäly
Väsymätön apuri kielen
oppimisessa kirjoittaen tai
puhuen.
Vinkkejä ajanhallintaan,
opiskelustrategioihin ja
motivaation ylläpitämiseen.
Tehtävänannon mukainen käyttö,
esim. generoi tekstiä ja analysoi
tuotos (oikeellisuus, vinoumat,
kehotteet,..).
Harjoittelu tekoälyn kanssa
jutellen tai kertaaminen,
niin että tekoäly tekee
kysymyksiä ja antaa palautteen.
Kirjoittamisen apu, virheiden
osoittaminen, korjausehdotukset
tai kääntäminen.
Pyytää apua ymmärtämiseen
(selittäminen, esimerkit).
Jyväskylän yliopiston kauppakorkean
suositusten tiivistys 1/2023
www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opintohallinnon-saadokset-ja-maaraykset/kauppakorkeakoulun-linjaus-
tekoalysovellusten-kayttoon
1. Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua.
2. Voi käyttää tekstinhuollossa.
3. Opiskelija on aina vastuussa tekstinsä sisällöstä.
4. Opiskelijoille pitää kertoa käytön periaatteet ja haitat.
5. Opettajien pitää huolehtia, ettei
huijaamalla voi saada hyvää arvosanaa.
6. Jos opiskelija on käyttänyt kielimallia,
hänen tulee kertoa, miten sitä käytti.
7. Näistä suosituksista voidaan poiketa
perustellusta syystä.
Otteita Taitotalon ohjeistuksesta
www.taitotalo.fi/opiskelijalle/tekoalyn-ja-kielimallien-kaytto-taitotalossa (18.12.2023)
”Varoitukset
• Älä anna tekoälylle henkilötietoja tai salassa
pidettävää materiaalia! ​
• Selvitä työpaikkasi säännöt ja noudata niitä. ​
• Tekoäly voi antaa vääriä tietoja.​
• Tekoäly voi antaa vinoutuneita näkemyksiä.​
Vastuullinen käyttö tarkoittaa, että…​
• Tarkastat lähteet/faktat.​
• Selvität, puuttuuko jotain.​
• Tarkistat, ettei mukana ole plagiointia.​
• Tarkistat käyttöoikeudet.​
• Tarkistat kieliopin.​
• Kirjaat, mitä olet tehnyt ja kerrot sen avoimesti.​
• Tuot esiin oman ajattelusi.​”
Otteita Taitotalon ohjeistuksesta
www.taitotalo.fi/opiskelijalle/tekoalyn-ja-kielimallien-kaytto-taitotalossa
”Tekoälyn käyttö on aina sallittu oman oppimisen apuna
ja tukena.​ Pyydä, että tekoäly​
• selventää vaikeita käsitteitä​
• antaa esimerkkejä​
• antaa ideoita​
• luo ohjeita…​”
”Tekoälyn käyttö on rajoitettua tutkintojen ja tutkinnon
osien arvioitavissa materiaaleissa.​”
”Tekoälyn käyttö on kokonaan kielletty YTO-aineiden
arvioitavissa tehtävissä.​”
Oppiminen ei ole muuttunut
Oppiminen on oppijan aktiivista toimintaa.
• Muilta kopioimalla ei opi.
• Toisen tuotosta ei saa väittää omaksi.
• Jos tavoitteena ei ole oppia vaan vain suorittaa kursseja,
houkutus huijaamiseen voi kasvaa liiaksi.
Heräsikö epäilys?
• Plagiaatintunnistuksen työkalut eivät ole luotettavia.
• Kysy asiasta suoraan.
• Pyydä selittämään asia omin sanoin.
• Laita oppija pohtimaan tekoaan kriittisesti:
(Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY)
– Mitä uusia taitoja ja käsitteitä olet oppinut ChatGPT:tä käyttäessäsi?
– Kuinka käyttäisit uusia taitojasi ja käsitteitä käytännössä?
– Mitä haasteita kohtasit tehtävissä ChatGPT:n avulla?
– Kuinka käyttäisit oppimiasi taitoja ja käsitteitä
vastaavanlaisessa tehtävässä ilman ChatGPT:n apua?
Mahdollisia oireita
• Teksti syntyy nopeasti.
• Teksti ei vaikuta opiskelijan kieleltä (ikätaso, sisältö, sanasto,..).
• Ei juurikaan kirjoitusvirheitä.
• Ympäripyöreä teksti.
• Asiavirheitä – tai toisaalta virheettömyyttä.
• Olemattomia tai ikäryhmälle ei-tyypillisiä lähteitä.
• Tekstin rakenne: Pitkähköt virkkeet ja monimutkaiset
lauserakenteet. Toisteisuutta kappaleissa.
• Vaikuttaa konekäännökseltä.
• Dokumentissa vain muutama muokkauskerta.
• Vastauksen rakenne tekoälysovellukselle
tyypillinen ellei kehotteilla muuhun ohjaa:
esim. ChatGPT: johdanto, listaus ja yhteenveto.
Suuret kielimallit (LLM) ja niitä
hyödyntävät tekoälysovellukset
Kielimallit on koulutettu suurella tekstimäärällä. Ne hyödyntävät
sanojen (tavujen) tilastollisia todennäköisyyksiä esim. tuottaakseen,
tunnistaakseen tai kääntääkseen tekstiä tai puhetta.
• Esim. Open AI:n GPT ja Googlen LaMDA.
Kielimalleja hyödyntävät tekoälysovellukset
• Esim. ChatGPT, Microsoft Copilot (ent. Bing Chat) ja Google Bard.
• Voivat sisältää työkaluja myös esim. kuvien tunnistamiseen ja
generoimiseen tai internetin käyttöön.
ChatGPT, Copilot ja Google Bard
• Tuottavat tekstiä koulutusdatan ja kehotteen perusteella.
• Eivät käsittele tai ymmärrä sanoja, vaan todennäköisyyksiä.
→ Jokainen fakta tarkistettava.
• Tuottavat pientä satunnaista vaihtelua.
• Älä tyydy ensimmäiseen vastaukseen.
• Joihinkin kysymyksiin valmiita vastauksia.
• Kieltäytyvät vastaamasta joihinkin kysymyksiin.
ChatGPT: chat.openai.com
tai OpenAI:n mobiilisovellus
• Ikäraja 13 v, alle 18 v. tarvitsee huoltajan luvan.
• Maksuton 3,5-versio koulutettu 1/2022 asti. Ei pääsyä internettiin.
• Maksullinen 4-versio: koulutettu 4/2023 asti, pääsy nettiin, osaa matikkaa,
kuuntelee & puhuu, DALL-E 3 kuvien tuottamiseen, GPT-pohjaiset chatbotit jne.
• Nuolen kohdalta löytyy mm. Custon instructions (esiasetukset), joiden avulla
voit määritellä uuden keskustelun roolin ja vastausten tyylin.
copilot.microsoft.com
Pääsy internettiin, sis. kuvien generoinnin (DALL-E 3), osaa myös kertoa
kuvista, avoinna olevasta verkkosivusta/PDF:stä (sallittava asetuksista),..
Tyyli
Edgessä Copilot
löytyy myös
sivupalkista.
bard.google.com (+ Android)
• Google-kirjautuminen (18 v), maksuton.
• Kielimalli, hakukone. Osaa koodata ja laskea.
• Monipuolisempi, kun Google-tilin kielenä englanti.
– Osaa kertoa kuvista (Google Lens, esim. etsiä reseptin).
– Extensions (vain kuluttajaversiossa).
– Integroitavissa Googlen moniin palveluihin.
Tarkista engl. tekstin tiedot
hakukoneen avulla.
padlet.com/matlaakso/ai
Löydät tämän myös blogini tekoälysivulta: www.matleenalaakso.fi
TOT-
verkosto
Suurten kielimallien mahdollisuuksia
• Hyvä muodollinen kielitaito.
• Generoi tekstiä kirjoittaen tai puhuen.
• Osaa luoda tekstiä halutulla tyylillä ja
kielitaitotasolla.
• Voi osata matematiikkaa ja koodausta.
• Taitava kääntäjä.
• Lisäosat monipuolistavat käyttöä.
• Muistavat keskustelua taaksepäin,
joten jatkokysymykset ovat mahdollisia
Kuva: Peggy_Marco, pixabay.com
Käytä apulaisena tai
tai kollegana aiheessa,
jonka tunnet hyvin ☺
Kielimallien hyödyntäminen
Ideoinnin ja
ajattelun apu.
Kielenhuolto ja
palaute omasta
tekstistä
Selko- tai
puhekielistä-
minen.
Kääntäminen
(kielitaitotasot).
Tehtävien ja
materiaalien
eriyttäminen.
Käsitelistan tekijä
tai yleiskuvan
tarjoaja.
Selittäminen roolin
tai näkökulman
mukaan.
Yhteenveto,
tiivistys, luokittelu,
kysymysten teko.
Asioiden
yhdistäminen tai
vertailu.
Esimerkkien
luominen.
Tuntisuunnitelmien
ja tehtävien
luonnostelu
Virheiden
selittäminen.
Tiimin jäsen.
Oppimateriaalien
ja arviointi-
kriteerien teko.
Tehtävän
muokkaaminen
tekoälyaika-
kaudelle.
Kahden kurssin
Integrointi-
suunnitelma.
Milloin ChatGPT:n
käyttö on turvallista?
Flowchart devised by Aleksandr
Tiulkanov, AI and Data Policy
Lawyer, 2023, CC BY, suom.
energiaa.vamk.fi
www.iesalc.unesco.org/wp-
content/uploads/2023/04/ChatGPT-
and-Artificial-Intelligence-in-higher-
education-Quick-Start-
guide_EN_FINAL.pdf
* Muista tarkistaa
jokaisen syötetyn sanan
ja lauseen tarkkuus ja
käytä tervettä järkeä.
Hakukoneet:
• Luotettavat lähteet
• Uusin tieto ja internet
• Ekoteko
Kielimallien ja tekoälyn haasteita
Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 ja Tarmo Toikkanen: bit.ly/3PhJXMR
• Ei ymmärrä sanojen merkityksiä – eikä käsittele sanoja. Ei muodosta
mielipidettä, ei ajattele, ei arvota, ei kritisoi, ei ennusta (Toikkanen, Sitra).
• Hallusinoi. Jokainen fakta tarkistettava!
• Ei ole hakukone! Ei kerro luotettavasti lähteitä.
• Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää.
• Datan oikeellisuus, kattavuus ja eettisyys.
• Kehittäjäyrityksen arvot.
• Tietosuoja: ole tietoinen, mitä voit jakaa.
• Tekijänoikeuskysymykset epäselviä.
• Rahalla saa paremman version.
• Toimii parhaiten englanniksi.
• Hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus
• Myös nettirikollisten työkalu.
Kuva: Qimono, pixabay.com
→Ymmärrys tekoälystä
ja algoritmeista
→Informaatiolukutaito
ja kriittinen lukutaito
Esimerkki: Mitä muuttaisit tai lisäisit
Copilotin vastaukseen?
”Hyvä opetusvideo on sellainen, joka on selkeä, kiinnostava ja
opettavainen. Hyvä opetusvideo sisältää seuraavat kriteerit1:
• Se on napakka ja lyhyt, mieluiten alle kaksi minuuttia.
• Se tiivistää opetettavan asian ydinaineksen ja sillä on harkittu sanoma.
• Se konkretisoi teoreettisen asiasisällön esimerkeillä, vertauksilla tai
näyttämisellä.
• Se haastaa katsojan medialukutaitoa ja ottaa huomioon erilaiset oppimistavat.
• Se on kohdennettu ja räätälöity sen ensisijaiselle katsojaryhmälle.”
Vuorovaikutustilanteen simulointi
Onnistuu myös äänen keskustellen ja eri kielillä.
Copilotin Suno-lisäosa tai www.suno.ai
• s
Lisäosat ovat käytettävissä
henkilökohtaisilla tunnuksilla.
Ota niitä käyttöön ylänurkasta,
esim. Suno-lisäosa (PlugIn) ja
luo musiikkia.
Katso ja kuuntele:
www.matleenalaakso.fi/2024/01/
tekoaly-loi-laulun.html
Kuvan tekstivaste (Copilotin tarkempi tyyli)
”Tämä on kuva ryhmästä ihmisiä,
jotka kävelevät kohti suurta
kasvihuonetta puistossa.
Kasvihuone on suuri lasirakennus,
jossa on kaareva katto. Ihmiset
kävelevät polkua pitkin, joka
johtaa kasvihuoneeseen.
Polun molemmin puolin on puita
ja ruohoa. Taivas on sininen ja
siellä on muutama pilvi.”
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Oppimistehtävien muutos
Muokataan tehtävää
tavoitteena estää
huijaaminen.
Luodaan uudenlaisia
tehtäviä, joissa
hyödynnetään tekoälyä -
mutta ei korvaamaan
omaa ajattelua.
Entinen ja tekoälyajan tehtävä
HBC:n esimerkki / Matti Seise: www.facebook.com/groups/tekoalyoppimisentukena
AI-kuva: Matti Seise, OPH:n tekoälywebinaari 20.11.2023
Alkuperäinen tehtävänanto: Tutustu tietosuojaoppaisiin ja kirjoita
500 sanan essee siitä, millainen on hyvä tietosuojaopas.
Uudistettu tehtävänanto: Hyödynnä vastauksissasi valitsemaasi
kielimallia, esim. ChatGPT:tä.
1. Olet nyt keskiaikainen ritari...
2. Olet nyt tokaluokkalainen...
3. Olet amikessa IT-tukihenkilöksi opiskeleva...
4. Olet keskisuuren yrityksen viestintäjohtaja...
Mitä tietoja tietosuoja-selosteeseen tulee laittaa
ja mitä voi tapahtua jos sitä ei ole tehty kunnolla?
5. …viestintäjohtajana… luo tietosuojaseloste.
Kuvat apuna: salapoliisityyppiset
avoimet kysymykset
Suora lainaus ja AI-kuvat: Matti Seise, OPH:n tekoälywebinaari 20.11.2023
Esimerkkinä ekosysteemin opetus
“Olet järven rannalla Keski-Suomessa. Järven rannalla on runsaasti kuolleita
kaloja. Mitkä asiat olisivat voineet johtaa näihin kalakuolemiin tällä alueella?
Tekoälylle vaikeita kysymyksiä
Suora lainaus ja AI-kuva: Matti Seise, OPH:n tekoälywebinaari 20.11.2023
Täysin avoin kysymys
“Pohdi miten voisimme ratkaista
ilmastonmuutosta?”
Vajaa informaatio
“Miten voimme parantaa katalyyttien
tehokkuutta ja valita sopivan katalyytin
tiettyyn kemialliseen reaktioon?”
Ei näkyvyyttä sisältöön
Valitse lukemastasi kirjasta kaksi henkilöä.
Kirjoita kirje henkilöltä toiselle valitsemasi
kohtauksen jälkeen.
Tehtävän ideoinut: Marjaana Svala, Järvenpään lukio
Tekoälyajan tehtäviä
Kotona kirjoitetun tekstin sijaan oppija perehtyy
aiheeseen kotona, tekoälyn kanssa tai ilman.
Oppitunnilla hän vastaa muiden tekemiin kysymyksiin.
Pienryhmät perehtyvät aiheeseen etukäteen.
Oppitunnilla järjestetään väittely tai paneeli,
missä osaaminen osoitetaan.
Kirjoitelman sijaan video, podcast, ajatuskartta,
infograafi, posteri tms. – tosin niitäkin voi luoda
tekoälyllä ☺
Kirjoitelmat muutoksessa
• Sido teksti oppitunnilla tehtyyn työskentelyyn.
• Pyydä tekoälyltä valmiin tekstin sijaan ohjetta sen
rakenteeksi tai vaihtoehtoisiksi näkökulmiksi.
• Kilpailu: Mikä ryhmä generoi parhaan esseen?
• Vertaa tekoälyn ja ihmisen tekemää tuotosta.
• Oppija palauttaa chat-historian (linkki/kuvakaappaus).
• Viimeistele tekoälyn avulla luotu teksti esim.
arvottamalla, katsomalla tulevaisuuteen tai lisäämällä
paikallisia näkökulmia.
• Vaihtoehtoiset esseet:
– 4 sivun essee ilman tekoälyä.
– 2 sivun essee tekoälyä käyttäen ja 2 sivun pohdinta
• käytettyjen kehotteiden arviointi
• havainnot vinoumista ja puuttuvista näkökulmista
• tekoälyn käytön haasteet ja edut omalle oppimiselle yms.
Tekoälyajan tehtäviä
Verkkokeskustelu tai lukupiiri, missä ChatGPT-4
on yhtenä osallistujana.
Ovatko parityöt mahdottomia tosi ujolle oppijalle?
Kaipaako oppija lisää chat-/keskusteluharjoittelua
ja palautetta? Voisiko Copilot auttaa?
S2 opiskelijan oppimisen tuki käsitteellisesti
vaikean asian oppimisessa. - Matti Seisen idea.
Kieltenopetus
Kaksi ensimmäistä esimerkkiä: Charlie's Lessons: ChatGPT Teacher Tutorial: AI for your ESL class!
www.youtube.com/watch?v=3Ft5G1VYoFE
Opettaja kirjoittaa kehotteen ja oppijat arvelevat,
millaisia sanoja Copilot vastauksessa käyttää.
Lopuksi katsotaan vastaus.
• Esim. ”Describe a typical summer day in England.”
Kirjoitetaan itse teksti ja muutetaan se
• puhekielisemmäksi → Verrataan tekstejä.
• toiselle kielitaitotasolle → Verrataan tekstejä.
Kirjoita teksti ja pyydä tekoälyä muokkaamaan sitä:
pidennä, lyhennä, lisää adjektiiveja, vaihda tyyliä,..
• Toimiiko? Vieläkö ymmärrät tekstin?
Keskustelu tai simulaatio kirjoittaen tai puhuen.
• Anna rooli kehotteena tai ChatGPT:n kohdasta Custom instructions.
Halutun kuvan generointi edellyttää tarkkaa kuvausta.
Harjoitelkaa generointia (esim. opiskeltavalla kielellä).
• Näytä kuva kaverille. Hänen tulee kuvailla kehotteet,
millä itse pyrkisi luomaan samanlaisen kuvan.
• Kerro kuvasta kaverille, kirjoita siitä pieni tarina,..
• Haaveista tavoitteita & ohjauksen tuki - Otavan opisto
Luodaan tekoälyn avulla lyhyitä luovia tekstejä,
joita sitten tulkitaan.
Tekoälyajan tehtäviä
Luovuus
• Voiko tekoäly olla luova?
• Riittääkö vanhan yhdistely uudella tavalla voi onko luovuus
jotain enemmän?
• Miten se toimii luovuuden työkaluna? Itseilmaisun apuna?
Kuva: Tiedekulma, prof. Hannu Toivonen: youtu.be/ipz_Ece8MkU
Käytä opettajana tekoälymateriaalia
Kerro oppijoille, miten oppimateriaalisi on tehty ja pysähtykää välillä
pohtimaan sen oikeellisuutta, vääristymiä, puutteita ja oivalluksia.
• Diasarjat: www.matleenalaakso.fi/2023/08/tekoalylla-diasarjoja.html
• Lyhyt dokumenttivideo: invideo.io
Generoi kuvia tekoälyn avulla
Esimerkkejä Keudasta:
• Sotkuiset hotellihuoneet.
• Huoneen sisustus.
• Mallikuvat hiusväreistä.
• Ideoinnin apu.
S2-opetuksen esimerkki Otavasta:
Mitä haluat tehdä isona?
• Luotiin kuvia käännöskoneen ja
tekoälyn avulla vuodelle 2040.
• Tehtiin toiveista päämääriä.
• Uraohjauksen apu.
Kehote (engl. prompt)
• Kuvaa yksityiskohtaisesti mitä kaikkea kuvaan haluat:
henkilöt, esineet, adjektiivit, sijainti,..
• Värimaailma, valon suunta
• Kuvakulma, polttoväli
• Tunnelma
• Tyyli (valokuva, maalaus, piirros, digitaalinen taide)
• Tyylilaji (renessanssi, surrealismi, kubismi)
• Maalaustekniikan (öljymaalaus, vesivärit, hiilipiirros)
• Tietyn taiteilijan tyyli
• Raflaavat adjektiivit
Myös kuvageneraattorit
hallusinoivat!
Sovelluksia kuvien generointiin
Sovellusten linkkejä: padlet.com/matlaakso/ai
Yksinkertaisia
• Padlet (vain ope kirjautuu)
• www.craiyon.com (ei kirjautumista)
Monipuolisemmat sovellukset
• Adobe Express (Firefly)
• Copilot (DALL-E 3)
360-kuvat
• skybox.blockadelabs.com
Adobe Firefly -tekoälytyökalu
Voit mm. luoda ja editoida kuvia
• Fireflyn sivulla: firefly.adobe.com
• Adobe Expressillä: new.express.adobe.com
• Adoben maksullisilla sovelluksilla (Photoshop, Illustrator).
”…koulutetaan Adobe Stock -kuviin
perustuvalla tietokannalla sekä avoimesti
lisensoidulla ja julkisella sisällöllä, jonka
tekijänoikeus on vanhentunut.”
www.adobe.com/fi/sensei/generative-ai/discover/firefly-vs-dalle.html
new.express.adobe.com
Erinomainen työkalu verkkosisältöjen
luomiseen yksin ja yhdessä,
tekoälyllä tai ilman.
• Esim. kuvat, grafiikat, julisteet,
somepostaukset, animaatiot, videot
ja verkkojulkaisut.
• Tekoälykrediitit
– Maksuton lisenssi: 25 krediittiä/kk.
– K12-oppilaitos: 250 krediittiä/kk.
• Ohjeet ja esimerkit:
www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
Express: generatiivinen tekoäly
Kuvaile kuva,
minkä haluat
luoda.
Kuvaile
tekstitehoste
Lataa oma
kuva → Lisää/
poista jotain.
Generoi
malleja (beta)
Adobe Express: animoi äänestä
Löytyy videon pikatoiminnoista
Videot: äänen kloonaus, videon
dubbaus ja tekstittäminen
elevenlabs.io (demo: www.youtube.com/@matleenalaakso)
• Osaan dubata suomenkieliset videot (ilman huulisynkkaa).
• Tekee tekstistä äänitiedostoja ym.
app.heygen.com
• Osaa dubata videot. Osaa huulisynkan.
Ei osaa suomea.
• Voit kloonata äänen ja videokuvan.
listenmonster.com
• Tekstittäminen, ei kirjautumista.
• Lataa video palveluun, valitse kieli
ja saat tekstitystiedoston. Tee tarvittaessa
pienikokoinen tiedosto tekstitystä varten.
Luo dokumentti: invideo.io
Lisää videosovelluksia: padlet.com/matlaakso/ai
Luo dokumentteja muutamassa minuutissa. Anna pelkkä otsikko tai
3000 merkin kehote. Voit tarvittaessa muokata käsikirjoitusta ja
vaihtaa kuvia tai videoklippejä.
Muita tekoälysovelluksia
Ks. ohjeita Esa Riutta – Webopettajan YouTubesta: www.youtube.com/c/webopettaja
ramblefix.com
• Puhu jäsentymättömästä ideasta ja saat siitä selkeän koonnin esim.
muistiinpanojen, listauksen tai somepostauksen muodossa.
goblin.tools Magic ToDo
• Kirjoita tehtävä (esim. luo video) ja kosketa taikasauvaa. Tehtävä jaetaan
vaiheisiin, joita voi muokata ennen jakamista oppijoille.
lightpdf.com / www.chatpdf.com
• Kuten ChatGPT, mutta käyttää sisältönä lataamaasi PDF-tiedostoa.
• Vastaava toiminto käytettävissä Copilitoilla Edgessä.
gpt-persona.com
• Chattaile mm. historiallisten henkilöiden kanssa. Kirjauduttava.
app.magicschool.ai
• Luo oppimistehtäviä, kirjoita viestejä huoltajille, luo laulun sanoja, tiivistää
tekstin, suunnittelee oppijan tukea jne. 50 + työkalua. Kirjauduttava.
Poiminnat tekoälyn 2024 trendeistä
santerikallio.com/tekoaly-trendit (lähes suora lainaus)
• Tekoälyä käyttävät tietotyöntekijät tekevät asioita 25 % muita nopeammin.
• Tekoälyä käyttävät eniten nuoret (15-16 v.), joista 84 % on käyttänyt sitä.
• 6 % eurooppalaisista yrityksistä on tehnyt onnistuneita projekteja tekoälyllä.
• GPT-4 tekoälymalli on markkinoiden tehokkain, mutta Google ihan kannoilla.
• 38 % kieliasiantuntijoista erottaa tekoälyn tekstin ihmisen tekemästä.
• Tekoälypalveluilla tuotettuun sisältöön ei keskimäärin luoteta,
eniten siihen luottavat nuoret, vähiten yli 65-vuotiaat.
• Suomalaisyritysten johto on erityisen huolissaan tekoälyn tietoturvasta
ja väärinkäytöksistä.
• GenAI:n vaikutus on suurin teknologia-, pankki-, terveys- ja opetusalalla.
• Suuri osa suomalaisista työntekijöistä tulee altistumaan tekoälylle,
ja 19 % tulee altistumaan paljon.
Kerro minulle jotain,
mitä sinä osaat tehdä,
mutta mitä tekoäly ei osaa!
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12.
Miten tekoälymatkasi jatkuu?
Matleena Laakso, CC BY; kuvat pixabay.com
www.matleenalaakso.fi
Lähes 400 bloggausta ja lisää #digipeda-
vinkkejä, ohjeita ja esimerkkejä blogisivuilla:
• Ohjeet ja diasarjat
• Generatiivinen tekoäly
• H5P-työkalut
• Sähköiset kokeet ja kyselyt
• Opetusalan webinaarit
• Tervetuloa: tulevia koulutuksiani
Lisätietoja
• CC-lisenssit: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain-
välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
lyhyesti:
– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen
on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen.
– Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0

More Related Content

What's hot

AI Maturity Levels and the Analytics Translator
AI Maturity Levels and the Analytics TranslatorAI Maturity Levels and the Analytics Translator
AI Maturity Levels and the Analytics Translator
GoDataDriven
 
新入社員研修資料サンプル
新入社員研修資料サンプル新入社員研修資料サンプル
新入社員研修資料サンプル
creiajp
 

What's hot (20)

Trends and AI in PM v2 - Mar 2023.pdf
Trends and AI in PM v2 - Mar 2023.pdfTrends and AI in PM v2 - Mar 2023.pdf
Trends and AI in PM v2 - Mar 2023.pdf
 
アイデアワークショップ基本キット ver001
アイデアワークショップ基本キット ver001アイデアワークショップ基本キット ver001
アイデアワークショップ基本キット ver001
 
Using Generative AI
Using Generative AIUsing Generative AI
Using Generative AI
 
Fairness and Privacy in AI/ML Systems
Fairness and Privacy in AI/ML SystemsFairness and Privacy in AI/ML Systems
Fairness and Privacy in AI/ML Systems
 
Pivotの極意
Pivotの極意Pivotの極意
Pivotの極意
 
AI Chatbot
AI ChatbotAI Chatbot
AI Chatbot
 
AI in Finance: Moving forward!
AI in Finance: Moving forward!AI in Finance: Moving forward!
AI in Finance: Moving forward!
 
SQIP2015講演資料「チケット駆動開発の運用パターン集~問題はチケットに分割して統治せよ」
SQIP2015講演資料「チケット駆動開発の運用パターン集~問題はチケットに分割して統治せよ」SQIP2015講演資料「チケット駆動開発の運用パターン集~問題はチケットに分割して統治せよ」
SQIP2015講演資料「チケット駆動開発の運用パターン集~問題はチケットに分割して統治せよ」
 
How to Build an AI/ML Product and Sell it by SalesChoice CPO
How to Build an AI/ML Product and Sell it by SalesChoice CPOHow to Build an AI/ML Product and Sell it by SalesChoice CPO
How to Build an AI/ML Product and Sell it by SalesChoice CPO
 
Künstliche Intelligenz (KI)
Künstliche Intelligenz (KI)Künstliche Intelligenz (KI)
Künstliche Intelligenz (KI)
 
AI, Machine Learning, and Data Science Concepts
AI, Machine Learning, and Data Science ConceptsAI, Machine Learning, and Data Science Concepts
AI, Machine Learning, and Data Science Concepts
 
ビズリーチの機械学習基盤
ビズリーチの機械学習基盤ビズリーチの機械学習基盤
ビズリーチの機械学習基盤
 
Artificial Intelligence for Business
Artificial Intelligence for BusinessArtificial Intelligence for Business
Artificial Intelligence for Business
 
プロダクトの強い軸を作るプロダクトマネジメントフレームワーク
プロダクトの強い軸を作るプロダクトマネジメントフレームワークプロダクトの強い軸を作るプロダクトマネジメントフレームワーク
プロダクトの強い軸を作るプロダクトマネジメントフレームワーク
 
正しいものを正しく作る塾-設計コース
正しいものを正しく作る塾-設計コース正しいものを正しく作る塾-設計コース
正しいものを正しく作る塾-設計コース
 
AI Singapore OpenPOWER presentation
AI Singapore OpenPOWER presentationAI Singapore OpenPOWER presentation
AI Singapore OpenPOWER presentation
 
The age of GANs
The age of GANsThe age of GANs
The age of GANs
 
Ashen Bhatti - How I Build Companies with LLM.pdf
Ashen Bhatti - How I Build Companies with LLM.pdfAshen Bhatti - How I Build Companies with LLM.pdf
Ashen Bhatti - How I Build Companies with LLM.pdf
 
AI Maturity Levels and the Analytics Translator
AI Maturity Levels and the Analytics TranslatorAI Maturity Levels and the Analytics Translator
AI Maturity Levels and the Analytics Translator
 
新入社員研修資料サンプル
新入社員研修資料サンプル新入社員研修資料サンプル
新入社員研修資料サンプル
 

Similar to Tekoäly opetuksessa 16.1.24

Similar to Tekoäly opetuksessa 16.1.24 (20)

Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
 
Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23
Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23
Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23
 
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
 
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
 
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
 
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
 
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
 
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
 
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
 
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdf
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdfTekoäly on tullut 13.12.23.pdf
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdf
 
Tekoäly opetuksessa 31.8.23
Tekoäly opetuksessa 31.8.23Tekoäly opetuksessa 31.8.23
Tekoäly opetuksessa 31.8.23
 
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
 
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
 
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
 
Opintojaksojen rikastaminen tekoälyn avulla 14.2.24
Opintojaksojen rikastaminen tekoälyn avulla 14.2.24Opintojaksojen rikastaminen tekoälyn avulla 14.2.24
Opintojaksojen rikastaminen tekoälyn avulla 14.2.24
 
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
 
Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24
Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24
Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24
 
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
 
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhönTekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
 
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
 

More from Matleena Laakso

More from Matleena Laakso (20)

Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
 
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
 
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
 
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfFasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
 
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
 
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
 
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
 
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
 
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
 
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
 
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
 
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
 
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
 
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
 
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
 
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
 
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
 
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
 
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
 

Tekoäly opetuksessa 16.1.24

 • 1. Tekoäly opetuksessa Professio Oy Webinaari 16.1.2024 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Kuva: Koulutuksen verkkosivu
 • 2. Matleena Laakso • Digipedagoginen asiantuntija • Freelancer-kouluttaja • Sivutoimisesti työskentelee TAMKissa • Aktiivinen bloggaaja • Avoimen oppimisen vaikuttaja • Koulutukseltaan KM ja AmO Teksti on Copilotin laatima esittely, jota on hieman lyhennetty. Kuva on valittu sen linkkiehdotuksista.
 • 3. Ohjelma klo 13.00 – 16.00 13.00 Johdanto tekoälyyn • Mistä tekoälyssä on kyse? • Millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa opettajille ja oppijoille • Millaisia haasteita tekoäly on tuonut ja miten niiden kanssa pärjää? 14.30 Tauko 14.45 Tekoälyä hyödyntävät sovellukset opetuksessa • Suuret kielimallit kuten ChatGPT, Google Bard ja Microsoft Copilot • Kuvien ja videoiden luominen ja editointi • Muita sovelluksia, esim. äänitiedostot ja diasarjat 16.00 Kiitos! Koulutus päättyy Koulutus järjestetään uudestaan toukokuussa 2024. Linkkaan ilmoittautumistiedot blogiini: www.matleenalaakso.fi/p/tervetuloa.html
 • 4. Millä fiiliksellä tekoälystä? • Otsikoksi oma nimi • Luo tekoälykuva • Tekstikenttään voit kirjoittaa vastauksen kysymykseen tai kuvan kehotteen. Työkaluna Padlet-muistitaulu. Ks. ohjeet ja esimerkit: padlet.com/matlaakso/padlet
 • 7. Nykyinen tekoäly on heikkoa Ks. esim. fi.wikipedia.org/wiki/Teko%C3%A4ly (17.2.2023) Nykyinen kapea eli heikko tekoäly toimii erilaisissa rajoitetuissa tehtävissä. Sillä ei ole tietoisuutta, tahtoa eikä ymmärrystä oman alansa ulkopuolella. Vahvalla tekoälyllä olisi laaja ymmärrys ja ihmisen kaltainen tietoisuus. Super-tekoäly olisi ohittanut ihmisen kyvykkyyden.
 • 8. Mitä on tekoäly? Tietojenkäsittelyä, jossa kehitetään perinteisesti ihmisen älyyn liitettyjä taitoja. Tekoäly pystyy esim. oppimaan, luomaan uutta, ratkaisemaan ongelmia tai reagoimaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin. TUNI-kirjasto, Tiedonhaun opas, CC BY: libguides.tuni.fi/tiedonhaun-opas/tiedonhaku-tekoaly Tekoäly opetuksen tukena 1 op, Waselius & Pölönen ym. CC BY (kuva): www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
 • 9. Tekoälyn muodot Euroopan komission määritelmä: bit.ly/45MsrHk Ohjelmistot: hakukoneet, virtuaaliset avustajat, kuvia analysoivat ohjelmistot, puheen- ja kasvojen tunnistusjärjestelmät. ”Ruumiillistettu” tekoäly: robotit, itseohjautuvat autot, droonit ja asioiden internet.
 • 10. Koneoppiminen Kone oppii annetun datan ja esimerkkien pohjalta ilman erillistä sääntöjen ohjelmointia. Ohjelma koulutetaan suoriutumaan tehtävistä tilanteissa, joita se ei ole välttämättä aiemmin kohdannut. TUNI-kirjasto, Tiedonhaun opas, CC BY: libguides.tuni.fi/tiedonhaun-opas/tiedonhaku-tekoaly Tekoäly opetuksen tukena 1 op, Waselius & Pölönen ym. CC BY (kuvat): www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
 • 11. Opetettava kone www.generation-ai-stn.fi/genai-opetettava-kone Tutustukaa koneoppimiseen GenAI-hankkeen opetettavan koneen avulla. Ei kirjautumista, toimii mobiilistikin.
 • 12. Generatiivinen tekoäly tarkoittaa sovelluksia, jotka luovat ihmisen pyynnöstä uusia sisältöjä (teksti, kuva, video, dia, taulukko,..). Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
 • 13. Tekoäly ihmistyön täydentäjänä Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023. www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista ”Näkemyksemme mukaan generatiivisen tekoälyn vaikutus Suomen työmarkkinoilla on pikemminkin ihmistyötä täydentävä kuin sitä korvaava. Silti edessä on merkittävä murros, johon valmistaudumme parhaiten kokeilemalla ja hyödyntämällä generatiivista tekoälyä mahdollisimman etupainotteisesti.”
 • 14. Etlan raportin näkökulmia Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023. www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista Työtekijät jo kokeilevat, organisaatiot joutuvat kieltämään. Suurin uhka yhteiskunnassa on, että aidon ja tekoälyn tuottaman sisällön erottaminen on mahdotonta. ”Teknologia ei ole hyvä tai paha – eikä se myöskään ole neutraali.” - Melvin Kranzberg
 • 15. Koulutettu väestö suurimmassa murroksessa Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023. www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista Vertailtaessa generatiivista tekoälyä työelämässä käyttäviä ja niitä jotka eivät käytä • tekoälyä käyttäen työn tuottavuus paranee, • heikommat työntekijät hyötyvät enemmän, • usein laatu ja työtyytyväisyys paranivat. Yliopiston tentissä • tekoäly auttoi monivalinnoissa, mutta ei esseissä. • heikoimmat hyötyivät eniten. • toisinaan tekoäly heikensi tulosta, kun siltä pyydettiin sellaista, mitä se ei osaa.
 • 16. Monialaisuus on ihmisen tärkeimpiä ominaisuuksia tekoälyyn verrattuna Kun joku menee töissä pieleen, älä sadattele vaan iloitse. Odottamattomat tilanteet ovat yksi syy, miksi sinut on palkattu työhön, ei tekoäly. - Petteri Järvinen, 2023. Tekoäly ja minä. Ihmisenä tekoälyn aikakaudella. Tammi.
 • 17. Ihminen ei ehdi opiskella monen alan asiantuntijaksi. Tekoäly ehtii. Näin se voi yhdistää eri alojen asiantuntijuutta. Teemu Arina Vamian Digihyvä juttu –hankkeen loppuwebinaari 8.11.2023 Kuva: Hermann, pixabay.com
 • 18. 100 kysymystä ja vastausta Hannu Toivonen 2023 Tarvitaan taitoa purkaa ongelmat osiin ja tehdä niistä kysymyksiä tekoälylle. Tekoälystä ei haluta tehdä ihmisen kaltaista, ettei se tee samoja virheitä.
 • 19. Finlaysonilla syttyi hehkulamppu 1882 Kuva: Jprak, pixabay.com
 • 20. Yhteistä monille generatiivista tekoälyä hyödyntäville sovelluksille • Helppoja. • Maksuttomia kokeilla. • Kokeilu- ja kehitysvaiheessa. • Moni toimii suomeksikin, mutta paremmin englanniksi. • Tietosuoja harvoin EU:ssa vaaditulla tasolla. • Tekijänoikeuskysymyksissä paljon epäselvää. – Koulutusdata – Oikeudet ihmisillä/organisaatioilla – Indemnity-ehto – Käyttöehdot (maininta) • Kun käytät, ilmaise se selkeästi. Kuva: Matleena Laakso. Luotu tekoälyn avulla: www.bing.com/create
 • 21. Integroituu opetuksen sovelluksiin www.matleenalaakso.fi/2023/09/tekoaly-integroituu-opetuksen-sovelluksiin.html Microsoft 365 Microsoft Copilot Google Bard H5P-työkalut Adobe Express Canva ThingLink Padlet Quizizz ja Firefly
 • 22. H5P-esimerkkinä Single Choice Set Perättäisten monivalintakysymysten sarja. Kehote Copilotille: Tee viisi monivalintakysymystä tietosuojasta lukion opiskelijoille. Käytä seuraavaa mallia. 1. riville kysymys. 2. riville oikea vastaus. 3. riville väärä vastaus, joka on vain hiemen erilainen kuin oikea vastaus. 4. riville väärä vastaus, joka on vain hieman erilainen kuin oikea vastaus. Lisää sitten tyhjä rivi ja toista edellä mainittu. Älä selitä mitä teet. Älä numeroi kysymyksiä. Älä kerro, mikä vastaus on oikein.
 • 23. Valitse tekstimuotoinen editori Vasemmalla oletusnäkymä, alla tekstimuotoinen editori. 1. riville kysymys. 2. riville oikea vastaus. 3. rivistä alkaen muut vaihtoehdot. Tyhjä rivi.
 • 24. Tekoälyllä uusi vaihe työskentelyyn Flinga-muistitaulu • Kerätään ideoita, joista voidaan myös äänestää. • Annetaan suuren kielimallin tiivistää vastaukset. • Kysytään kielimallilta esim. mitä näkökulmia vastauksista puuttui. Sanapilvet (esim. answergarden.ch) • Kerätään näkökulmia tai käsitteitä • tehdään kuten edellä tai • pyydetään Quizizz-sovellukselta tietovisaa käsitteistä tai • luodaan kysymykset ja vastaus- vaihtoehdot tai aukkotehtävän teksti suuren kielimallin avulla ja syötetään H5P-työkalun tekstieditoriin.
 • 25. Omaa ajattelua tai tiedonhakua ei ole syytä korvata tekoälysovelluksilla Kuva: ML, tehty Adobe Expressin tekoälyllä.
 • 26. Kuva: Matleena Laakso ja tekoälysovellus: www.bing.com/create Tukiäly = tekoäly toimii parhaiten ihmisen kanssa yhteistyössä! Opettajan tukiäly Oppijan tukiäly Moniin tekoälyn tuotoksiin hyvä suhtautua luonnoksina, jotka on vähintään tarkastettava ja usein ihmisvoimin muokattava paremmiksi.
 • 27. Oppijan tukiäly Väsymätön apuri kielen oppimisessa kirjoittaen tai puhuen. Vinkkejä ajanhallintaan, opiskelustrategioihin ja motivaation ylläpitämiseen. Tehtävänannon mukainen käyttö, esim. generoi tekstiä ja analysoi tuotos (oikeellisuus, vinoumat, kehotteet,..). Harjoittelu tekoälyn kanssa jutellen tai kertaaminen, niin että tekoäly tekee kysymyksiä ja antaa palautteen. Kirjoittamisen apu, virheiden osoittaminen, korjausehdotukset tai kääntäminen. Pyytää apua ymmärtämiseen (selittäminen, esimerkit).
 • 28. Jyväskylän yliopiston kauppakorkean suositusten tiivistys 1/2023 www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opintohallinnon-saadokset-ja-maaraykset/kauppakorkeakoulun-linjaus- tekoalysovellusten-kayttoon 1. Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua. 2. Voi käyttää tekstinhuollossa. 3. Opiskelija on aina vastuussa tekstinsä sisällöstä. 4. Opiskelijoille pitää kertoa käytön periaatteet ja haitat. 5. Opettajien pitää huolehtia, ettei huijaamalla voi saada hyvää arvosanaa. 6. Jos opiskelija on käyttänyt kielimallia, hänen tulee kertoa, miten sitä käytti. 7. Näistä suosituksista voidaan poiketa perustellusta syystä.
 • 29. Otteita Taitotalon ohjeistuksesta www.taitotalo.fi/opiskelijalle/tekoalyn-ja-kielimallien-kaytto-taitotalossa (18.12.2023) ”Varoitukset • Älä anna tekoälylle henkilötietoja tai salassa pidettävää materiaalia! ​ • Selvitä työpaikkasi säännöt ja noudata niitä. ​ • Tekoäly voi antaa vääriä tietoja.​ • Tekoäly voi antaa vinoutuneita näkemyksiä.​ Vastuullinen käyttö tarkoittaa, että…​ • Tarkastat lähteet/faktat.​ • Selvität, puuttuuko jotain.​ • Tarkistat, ettei mukana ole plagiointia.​ • Tarkistat käyttöoikeudet.​ • Tarkistat kieliopin.​ • Kirjaat, mitä olet tehnyt ja kerrot sen avoimesti.​ • Tuot esiin oman ajattelusi.​”
 • 30. Otteita Taitotalon ohjeistuksesta www.taitotalo.fi/opiskelijalle/tekoalyn-ja-kielimallien-kaytto-taitotalossa ”Tekoälyn käyttö on aina sallittu oman oppimisen apuna ja tukena.​ Pyydä, että tekoäly​ • selventää vaikeita käsitteitä​ • antaa esimerkkejä​ • antaa ideoita​ • luo ohjeita…​” ”Tekoälyn käyttö on rajoitettua tutkintojen ja tutkinnon osien arvioitavissa materiaaleissa.​” ”Tekoälyn käyttö on kokonaan kielletty YTO-aineiden arvioitavissa tehtävissä.​”
 • 31. Oppiminen ei ole muuttunut Oppiminen on oppijan aktiivista toimintaa. • Muilta kopioimalla ei opi. • Toisen tuotosta ei saa väittää omaksi. • Jos tavoitteena ei ole oppia vaan vain suorittaa kursseja, houkutus huijaamiseen voi kasvaa liiaksi.
 • 32. Heräsikö epäilys? • Plagiaatintunnistuksen työkalut eivät ole luotettavia. • Kysy asiasta suoraan. • Pyydä selittämään asia omin sanoin. • Laita oppija pohtimaan tekoaan kriittisesti: (Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY) – Mitä uusia taitoja ja käsitteitä olet oppinut ChatGPT:tä käyttäessäsi? – Kuinka käyttäisit uusia taitojasi ja käsitteitä käytännössä? – Mitä haasteita kohtasit tehtävissä ChatGPT:n avulla? – Kuinka käyttäisit oppimiasi taitoja ja käsitteitä vastaavanlaisessa tehtävässä ilman ChatGPT:n apua?
 • 33. Mahdollisia oireita • Teksti syntyy nopeasti. • Teksti ei vaikuta opiskelijan kieleltä (ikätaso, sisältö, sanasto,..). • Ei juurikaan kirjoitusvirheitä. • Ympäripyöreä teksti. • Asiavirheitä – tai toisaalta virheettömyyttä. • Olemattomia tai ikäryhmälle ei-tyypillisiä lähteitä. • Tekstin rakenne: Pitkähköt virkkeet ja monimutkaiset lauserakenteet. Toisteisuutta kappaleissa. • Vaikuttaa konekäännökseltä. • Dokumentissa vain muutama muokkauskerta. • Vastauksen rakenne tekoälysovellukselle tyypillinen ellei kehotteilla muuhun ohjaa: esim. ChatGPT: johdanto, listaus ja yhteenveto.
 • 34. Suuret kielimallit (LLM) ja niitä hyödyntävät tekoälysovellukset Kielimallit on koulutettu suurella tekstimäärällä. Ne hyödyntävät sanojen (tavujen) tilastollisia todennäköisyyksiä esim. tuottaakseen, tunnistaakseen tai kääntääkseen tekstiä tai puhetta. • Esim. Open AI:n GPT ja Googlen LaMDA. Kielimalleja hyödyntävät tekoälysovellukset • Esim. ChatGPT, Microsoft Copilot (ent. Bing Chat) ja Google Bard. • Voivat sisältää työkaluja myös esim. kuvien tunnistamiseen ja generoimiseen tai internetin käyttöön.
 • 35. ChatGPT, Copilot ja Google Bard • Tuottavat tekstiä koulutusdatan ja kehotteen perusteella. • Eivät käsittele tai ymmärrä sanoja, vaan todennäköisyyksiä. → Jokainen fakta tarkistettava. • Tuottavat pientä satunnaista vaihtelua. • Älä tyydy ensimmäiseen vastaukseen. • Joihinkin kysymyksiin valmiita vastauksia. • Kieltäytyvät vastaamasta joihinkin kysymyksiin.
 • 36. ChatGPT: chat.openai.com tai OpenAI:n mobiilisovellus • Ikäraja 13 v, alle 18 v. tarvitsee huoltajan luvan. • Maksuton 3,5-versio koulutettu 1/2022 asti. Ei pääsyä internettiin. • Maksullinen 4-versio: koulutettu 4/2023 asti, pääsy nettiin, osaa matikkaa, kuuntelee & puhuu, DALL-E 3 kuvien tuottamiseen, GPT-pohjaiset chatbotit jne. • Nuolen kohdalta löytyy mm. Custon instructions (esiasetukset), joiden avulla voit määritellä uuden keskustelun roolin ja vastausten tyylin.
 • 37. copilot.microsoft.com Pääsy internettiin, sis. kuvien generoinnin (DALL-E 3), osaa myös kertoa kuvista, avoinna olevasta verkkosivusta/PDF:stä (sallittava asetuksista),.. Tyyli Edgessä Copilot löytyy myös sivupalkista.
 • 38. bard.google.com (+ Android) • Google-kirjautuminen (18 v), maksuton. • Kielimalli, hakukone. Osaa koodata ja laskea. • Monipuolisempi, kun Google-tilin kielenä englanti. – Osaa kertoa kuvista (Google Lens, esim. etsiä reseptin). – Extensions (vain kuluttajaversiossa). – Integroitavissa Googlen moniin palveluihin. Tarkista engl. tekstin tiedot hakukoneen avulla.
 • 39. padlet.com/matlaakso/ai Löydät tämän myös blogini tekoälysivulta: www.matleenalaakso.fi TOT- verkosto
 • 40. Suurten kielimallien mahdollisuuksia • Hyvä muodollinen kielitaito. • Generoi tekstiä kirjoittaen tai puhuen. • Osaa luoda tekstiä halutulla tyylillä ja kielitaitotasolla. • Voi osata matematiikkaa ja koodausta. • Taitava kääntäjä. • Lisäosat monipuolistavat käyttöä. • Muistavat keskustelua taaksepäin, joten jatkokysymykset ovat mahdollisia Kuva: Peggy_Marco, pixabay.com Käytä apulaisena tai tai kollegana aiheessa, jonka tunnet hyvin ☺
 • 41. Kielimallien hyödyntäminen Ideoinnin ja ajattelun apu. Kielenhuolto ja palaute omasta tekstistä Selko- tai puhekielistä- minen. Kääntäminen (kielitaitotasot). Tehtävien ja materiaalien eriyttäminen. Käsitelistan tekijä tai yleiskuvan tarjoaja. Selittäminen roolin tai näkökulman mukaan. Yhteenveto, tiivistys, luokittelu, kysymysten teko. Asioiden yhdistäminen tai vertailu. Esimerkkien luominen. Tuntisuunnitelmien ja tehtävien luonnostelu Virheiden selittäminen. Tiimin jäsen. Oppimateriaalien ja arviointi- kriteerien teko. Tehtävän muokkaaminen tekoälyaika- kaudelle. Kahden kurssin Integrointi- suunnitelma.
 • 42. Milloin ChatGPT:n käyttö on turvallista? Flowchart devised by Aleksandr Tiulkanov, AI and Data Policy Lawyer, 2023, CC BY, suom. energiaa.vamk.fi www.iesalc.unesco.org/wp- content/uploads/2023/04/ChatGPT- and-Artificial-Intelligence-in-higher- education-Quick-Start- guide_EN_FINAL.pdf * Muista tarkistaa jokaisen syötetyn sanan ja lauseen tarkkuus ja käytä tervettä järkeä. Hakukoneet: • Luotettavat lähteet • Uusin tieto ja internet • Ekoteko
 • 43. Kielimallien ja tekoälyn haasteita Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 ja Tarmo Toikkanen: bit.ly/3PhJXMR • Ei ymmärrä sanojen merkityksiä – eikä käsittele sanoja. Ei muodosta mielipidettä, ei ajattele, ei arvota, ei kritisoi, ei ennusta (Toikkanen, Sitra). • Hallusinoi. Jokainen fakta tarkistettava! • Ei ole hakukone! Ei kerro luotettavasti lähteitä. • Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää. • Datan oikeellisuus, kattavuus ja eettisyys. • Kehittäjäyrityksen arvot. • Tietosuoja: ole tietoinen, mitä voit jakaa. • Tekijänoikeuskysymykset epäselviä. • Rahalla saa paremman version. • Toimii parhaiten englanniksi. • Hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus • Myös nettirikollisten työkalu. Kuva: Qimono, pixabay.com →Ymmärrys tekoälystä ja algoritmeista →Informaatiolukutaito ja kriittinen lukutaito
 • 44. Esimerkki: Mitä muuttaisit tai lisäisit Copilotin vastaukseen? ”Hyvä opetusvideo on sellainen, joka on selkeä, kiinnostava ja opettavainen. Hyvä opetusvideo sisältää seuraavat kriteerit1: • Se on napakka ja lyhyt, mieluiten alle kaksi minuuttia. • Se tiivistää opetettavan asian ydinaineksen ja sillä on harkittu sanoma. • Se konkretisoi teoreettisen asiasisällön esimerkeillä, vertauksilla tai näyttämisellä. • Se haastaa katsojan medialukutaitoa ja ottaa huomioon erilaiset oppimistavat. • Se on kohdennettu ja räätälöity sen ensisijaiselle katsojaryhmälle.”
 • 45. Vuorovaikutustilanteen simulointi Onnistuu myös äänen keskustellen ja eri kielillä.
 • 46. Copilotin Suno-lisäosa tai www.suno.ai • s Lisäosat ovat käytettävissä henkilökohtaisilla tunnuksilla. Ota niitä käyttöön ylänurkasta, esim. Suno-lisäosa (PlugIn) ja luo musiikkia. Katso ja kuuntele: www.matleenalaakso.fi/2024/01/ tekoaly-loi-laulun.html
 • 47. Kuvan tekstivaste (Copilotin tarkempi tyyli) ”Tämä on kuva ryhmästä ihmisiä, jotka kävelevät kohti suurta kasvihuonetta puistossa. Kasvihuone on suuri lasirakennus, jossa on kaareva katto. Ihmiset kävelevät polkua pitkin, joka johtaa kasvihuoneeseen. Polun molemmin puolin on puita ja ruohoa. Taivas on sininen ja siellä on muutama pilvi.” Kuva: Matleena Laakso, CC BY Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 • 48. Oppimistehtävien muutos Muokataan tehtävää tavoitteena estää huijaaminen. Luodaan uudenlaisia tehtäviä, joissa hyödynnetään tekoälyä - mutta ei korvaamaan omaa ajattelua.
 • 49. Entinen ja tekoälyajan tehtävä HBC:n esimerkki / Matti Seise: www.facebook.com/groups/tekoalyoppimisentukena AI-kuva: Matti Seise, OPH:n tekoälywebinaari 20.11.2023 Alkuperäinen tehtävänanto: Tutustu tietosuojaoppaisiin ja kirjoita 500 sanan essee siitä, millainen on hyvä tietosuojaopas. Uudistettu tehtävänanto: Hyödynnä vastauksissasi valitsemaasi kielimallia, esim. ChatGPT:tä. 1. Olet nyt keskiaikainen ritari... 2. Olet nyt tokaluokkalainen... 3. Olet amikessa IT-tukihenkilöksi opiskeleva... 4. Olet keskisuuren yrityksen viestintäjohtaja... Mitä tietoja tietosuoja-selosteeseen tulee laittaa ja mitä voi tapahtua jos sitä ei ole tehty kunnolla? 5. …viestintäjohtajana… luo tietosuojaseloste.
 • 50. Kuvat apuna: salapoliisityyppiset avoimet kysymykset Suora lainaus ja AI-kuvat: Matti Seise, OPH:n tekoälywebinaari 20.11.2023 Esimerkkinä ekosysteemin opetus “Olet järven rannalla Keski-Suomessa. Järven rannalla on runsaasti kuolleita kaloja. Mitkä asiat olisivat voineet johtaa näihin kalakuolemiin tällä alueella?
 • 51. Tekoälylle vaikeita kysymyksiä Suora lainaus ja AI-kuva: Matti Seise, OPH:n tekoälywebinaari 20.11.2023 Täysin avoin kysymys “Pohdi miten voisimme ratkaista ilmastonmuutosta?” Vajaa informaatio “Miten voimme parantaa katalyyttien tehokkuutta ja valita sopivan katalyytin tiettyyn kemialliseen reaktioon?” Ei näkyvyyttä sisältöön Valitse lukemastasi kirjasta kaksi henkilöä. Kirjoita kirje henkilöltä toiselle valitsemasi kohtauksen jälkeen. Tehtävän ideoinut: Marjaana Svala, Järvenpään lukio
 • 52. Tekoälyajan tehtäviä Kotona kirjoitetun tekstin sijaan oppija perehtyy aiheeseen kotona, tekoälyn kanssa tai ilman. Oppitunnilla hän vastaa muiden tekemiin kysymyksiin. Pienryhmät perehtyvät aiheeseen etukäteen. Oppitunnilla järjestetään väittely tai paneeli, missä osaaminen osoitetaan. Kirjoitelman sijaan video, podcast, ajatuskartta, infograafi, posteri tms. – tosin niitäkin voi luoda tekoälyllä ☺
 • 53. Kirjoitelmat muutoksessa • Sido teksti oppitunnilla tehtyyn työskentelyyn. • Pyydä tekoälyltä valmiin tekstin sijaan ohjetta sen rakenteeksi tai vaihtoehtoisiksi näkökulmiksi. • Kilpailu: Mikä ryhmä generoi parhaan esseen? • Vertaa tekoälyn ja ihmisen tekemää tuotosta. • Oppija palauttaa chat-historian (linkki/kuvakaappaus). • Viimeistele tekoälyn avulla luotu teksti esim. arvottamalla, katsomalla tulevaisuuteen tai lisäämällä paikallisia näkökulmia. • Vaihtoehtoiset esseet: – 4 sivun essee ilman tekoälyä. – 2 sivun essee tekoälyä käyttäen ja 2 sivun pohdinta • käytettyjen kehotteiden arviointi • havainnot vinoumista ja puuttuvista näkökulmista • tekoälyn käytön haasteet ja edut omalle oppimiselle yms.
 • 54. Tekoälyajan tehtäviä Verkkokeskustelu tai lukupiiri, missä ChatGPT-4 on yhtenä osallistujana. Ovatko parityöt mahdottomia tosi ujolle oppijalle? Kaipaako oppija lisää chat-/keskusteluharjoittelua ja palautetta? Voisiko Copilot auttaa? S2 opiskelijan oppimisen tuki käsitteellisesti vaikean asian oppimisessa. - Matti Seisen idea.
 • 55. Kieltenopetus Kaksi ensimmäistä esimerkkiä: Charlie's Lessons: ChatGPT Teacher Tutorial: AI for your ESL class! www.youtube.com/watch?v=3Ft5G1VYoFE Opettaja kirjoittaa kehotteen ja oppijat arvelevat, millaisia sanoja Copilot vastauksessa käyttää. Lopuksi katsotaan vastaus. • Esim. ”Describe a typical summer day in England.” Kirjoitetaan itse teksti ja muutetaan se • puhekielisemmäksi → Verrataan tekstejä. • toiselle kielitaitotasolle → Verrataan tekstejä. Kirjoita teksti ja pyydä tekoälyä muokkaamaan sitä: pidennä, lyhennä, lisää adjektiiveja, vaihda tyyliä,.. • Toimiiko? Vieläkö ymmärrät tekstin?
 • 56. Keskustelu tai simulaatio kirjoittaen tai puhuen. • Anna rooli kehotteena tai ChatGPT:n kohdasta Custom instructions. Halutun kuvan generointi edellyttää tarkkaa kuvausta. Harjoitelkaa generointia (esim. opiskeltavalla kielellä). • Näytä kuva kaverille. Hänen tulee kuvailla kehotteet, millä itse pyrkisi luomaan samanlaisen kuvan. • Kerro kuvasta kaverille, kirjoita siitä pieni tarina,.. • Haaveista tavoitteita & ohjauksen tuki - Otavan opisto Luodaan tekoälyn avulla lyhyitä luovia tekstejä, joita sitten tulkitaan. Tekoälyajan tehtäviä
 • 57. Luovuus • Voiko tekoäly olla luova? • Riittääkö vanhan yhdistely uudella tavalla voi onko luovuus jotain enemmän? • Miten se toimii luovuuden työkaluna? Itseilmaisun apuna? Kuva: Tiedekulma, prof. Hannu Toivonen: youtu.be/ipz_Ece8MkU
 • 58. Käytä opettajana tekoälymateriaalia Kerro oppijoille, miten oppimateriaalisi on tehty ja pysähtykää välillä pohtimaan sen oikeellisuutta, vääristymiä, puutteita ja oivalluksia. • Diasarjat: www.matleenalaakso.fi/2023/08/tekoalylla-diasarjoja.html • Lyhyt dokumenttivideo: invideo.io
 • 59. Generoi kuvia tekoälyn avulla Esimerkkejä Keudasta: • Sotkuiset hotellihuoneet. • Huoneen sisustus. • Mallikuvat hiusväreistä. • Ideoinnin apu. S2-opetuksen esimerkki Otavasta: Mitä haluat tehdä isona? • Luotiin kuvia käännöskoneen ja tekoälyn avulla vuodelle 2040. • Tehtiin toiveista päämääriä. • Uraohjauksen apu.
 • 60. Kehote (engl. prompt) • Kuvaa yksityiskohtaisesti mitä kaikkea kuvaan haluat: henkilöt, esineet, adjektiivit, sijainti,.. • Värimaailma, valon suunta • Kuvakulma, polttoväli • Tunnelma • Tyyli (valokuva, maalaus, piirros, digitaalinen taide) • Tyylilaji (renessanssi, surrealismi, kubismi) • Maalaustekniikan (öljymaalaus, vesivärit, hiilipiirros) • Tietyn taiteilijan tyyli • Raflaavat adjektiivit Myös kuvageneraattorit hallusinoivat!
 • 61. Sovelluksia kuvien generointiin Sovellusten linkkejä: padlet.com/matlaakso/ai Yksinkertaisia • Padlet (vain ope kirjautuu) • www.craiyon.com (ei kirjautumista) Monipuolisemmat sovellukset • Adobe Express (Firefly) • Copilot (DALL-E 3) 360-kuvat • skybox.blockadelabs.com
 • 62. Adobe Firefly -tekoälytyökalu Voit mm. luoda ja editoida kuvia • Fireflyn sivulla: firefly.adobe.com • Adobe Expressillä: new.express.adobe.com • Adoben maksullisilla sovelluksilla (Photoshop, Illustrator). ”…koulutetaan Adobe Stock -kuviin perustuvalla tietokannalla sekä avoimesti lisensoidulla ja julkisella sisällöllä, jonka tekijänoikeus on vanhentunut.” www.adobe.com/fi/sensei/generative-ai/discover/firefly-vs-dalle.html
 • 63. new.express.adobe.com Erinomainen työkalu verkkosisältöjen luomiseen yksin ja yhdessä, tekoälyllä tai ilman. • Esim. kuvat, grafiikat, julisteet, somepostaukset, animaatiot, videot ja verkkojulkaisut. • Tekoälykrediitit – Maksuton lisenssi: 25 krediittiä/kk. – K12-oppilaitos: 250 krediittiä/kk. • Ohjeet ja esimerkit: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
 • 64. Express: generatiivinen tekoäly Kuvaile kuva, minkä haluat luoda. Kuvaile tekstitehoste Lataa oma kuva → Lisää/ poista jotain. Generoi malleja (beta)
 • 65. Adobe Express: animoi äänestä Löytyy videon pikatoiminnoista
 • 66. Videot: äänen kloonaus, videon dubbaus ja tekstittäminen elevenlabs.io (demo: www.youtube.com/@matleenalaakso) • Osaan dubata suomenkieliset videot (ilman huulisynkkaa). • Tekee tekstistä äänitiedostoja ym. app.heygen.com • Osaa dubata videot. Osaa huulisynkan. Ei osaa suomea. • Voit kloonata äänen ja videokuvan. listenmonster.com • Tekstittäminen, ei kirjautumista. • Lataa video palveluun, valitse kieli ja saat tekstitystiedoston. Tee tarvittaessa pienikokoinen tiedosto tekstitystä varten.
 • 67. Luo dokumentti: invideo.io Lisää videosovelluksia: padlet.com/matlaakso/ai Luo dokumentteja muutamassa minuutissa. Anna pelkkä otsikko tai 3000 merkin kehote. Voit tarvittaessa muokata käsikirjoitusta ja vaihtaa kuvia tai videoklippejä.
 • 68. Muita tekoälysovelluksia Ks. ohjeita Esa Riutta – Webopettajan YouTubesta: www.youtube.com/c/webopettaja ramblefix.com • Puhu jäsentymättömästä ideasta ja saat siitä selkeän koonnin esim. muistiinpanojen, listauksen tai somepostauksen muodossa. goblin.tools Magic ToDo • Kirjoita tehtävä (esim. luo video) ja kosketa taikasauvaa. Tehtävä jaetaan vaiheisiin, joita voi muokata ennen jakamista oppijoille. lightpdf.com / www.chatpdf.com • Kuten ChatGPT, mutta käyttää sisältönä lataamaasi PDF-tiedostoa. • Vastaava toiminto käytettävissä Copilitoilla Edgessä. gpt-persona.com • Chattaile mm. historiallisten henkilöiden kanssa. Kirjauduttava. app.magicschool.ai • Luo oppimistehtäviä, kirjoita viestejä huoltajille, luo laulun sanoja, tiivistää tekstin, suunnittelee oppijan tukea jne. 50 + työkalua. Kirjauduttava.
 • 69. Poiminnat tekoälyn 2024 trendeistä santerikallio.com/tekoaly-trendit (lähes suora lainaus) • Tekoälyä käyttävät tietotyöntekijät tekevät asioita 25 % muita nopeammin. • Tekoälyä käyttävät eniten nuoret (15-16 v.), joista 84 % on käyttänyt sitä. • 6 % eurooppalaisista yrityksistä on tehnyt onnistuneita projekteja tekoälyllä. • GPT-4 tekoälymalli on markkinoiden tehokkain, mutta Google ihan kannoilla. • 38 % kieliasiantuntijoista erottaa tekoälyn tekstin ihmisen tekemästä. • Tekoälypalveluilla tuotettuun sisältöön ei keskimäärin luoteta, eniten siihen luottavat nuoret, vähiten yli 65-vuotiaat. • Suomalaisyritysten johto on erityisen huolissaan tekoälyn tietoturvasta ja väärinkäytöksistä. • GenAI:n vaikutus on suurin teknologia-, pankki-, terveys- ja opetusalalla. • Suuri osa suomalaisista työntekijöistä tulee altistumaan tekoälylle, ja 19 % tulee altistumaan paljon.
 • 70. Kerro minulle jotain, mitä sinä osaat tehdä, mutta mitä tekoäly ei osaa!
 • 71.
 • 72. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Miten tekoälymatkasi jatkuu? Matleena Laakso, CC BY; kuvat pixabay.com
 • 73. www.matleenalaakso.fi Lähes 400 bloggausta ja lisää #digipeda- vinkkejä, ohjeita ja esimerkkejä blogisivuilla: • Ohjeet ja diasarjat • Generatiivinen tekoäly • H5P-työkalut • Sähköiset kokeet ja kyselyt • Opetusalan webinaarit • Tervetuloa: tulevia koulutuksiani
 • 74. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen. – Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0