SlideShare a Scribd company logo
1 of 46
Download to read offline
Tekoälyn käyttö opetuksessa
ja opettajan työn tukena
ammatillisessa koulutuksessa
Koulutuskeskus Salpaus
Pedagoginen iltapäivä verkossa 7.2.2024
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Kuva; Microsoft Copilot / DALL.E 3
Matleena Laakso
• Digipedagoginen asiantuntija
• Freelancer-kouluttaja
• Sivutoimisesti työskentelee
TAMKissa
• Aktiivinen bloggaaja
• Avoimen oppimisen vaikuttaja
• Koulutukseltaan KM ja AmO
Teksti on Copilotin laatima esittely,
jota on hieman lyhennetty.
Kuva on valittu sen linkkiehdotuksista.
Generatiivinen
tekoäly tarkoittaa
sovelluksia, jotka
luovat ihmisen
pyynnöstä uusia
sisältöjä (teksti, kuva,
video, dia, taulukko,..).
Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
Tekoäly ihmistyön täydentäjänä
Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023.
www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista
”…vaikutus Suomen työmarkkinoilla
on pikemminkin ihmistyötä
täydentävä kuin sitä korvaava.
Silti edessä on merkittävä murros,
johon valmistaudumme parhaiten
kokeilemalla ja hyödyntämällä
generatiivista tekoälyä
mahdollisimman etupainotteisesti.”
Etlan raportin näkökulmia
Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023.
www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista
Työtekijät jo kokeilevat,
organisaatiot joutuvat kieltämään.
Suurin uhka yhteiskunnassa on, että aidon ja tekoälyn
tuottaman sisällön erottaminen on mahdotonta.
”Teknologia ei ole hyvä tai paha –
eikä se myöskään ole neutraali.”
- Melvin Kranzberg
Monialaisuus on ihmisen tärkeimpiä
ominaisuuksia tekoälyyn verrattuna
Kun joku menee töissä pieleen,
älä sadattele vaan iloitse.
Odottamattomat tilanteet ovat yksi syy,
miksi sinut on palkattu työhön, ei tekoäly.
- Petteri Järvinen, 2023. Tekoäly ja minä.
Ihmisenä tekoälyn aikakaudella. Tammi.
Ihminen ei ehdi opiskella
monen alan asiantuntijaksi.
Tekoäly ehtii.
Näin se voi yhdistää
eri alojen asiantuntijuutta.
Teemu Arina
Vamian Digihyvä juttu –hankkeen
loppuwebinaari 8.11.2023
Kuva: Hermann, pixabay.com
100 kysymystä ja vastausta
Hannu Toivonen 2023
Tekoälystä ei haluta tehdä
ihmisen kaltaista, ettei se tee
samoja virheitä.
Tarvitaan taitoa purkaa ongelmat
osiin ja tehdä niistä kysymyksiä
tekoälylle.
Tulevaa on mahdoton ennustaa
Juuso Pekkinen, Yle: Räjäytyskuva-podcast, Kausi 3: Tekoäly ja tulevaisuus (jakso 1):
areena.yle.fi/podcastit/1-62282689
Me ollaan nyt siinä vaiheessa,
että tuli on keksitty ja osataan
keittää vettä ja mietitään mitä
muuta sillä voisi kypsentää.
Meillä on vielä muutama askel
siihen höyrykoneeseen.
- Teemu Hallamaa
Tekoälyllä uusi vaihe työskentelyyn
Flinga-muistitaulu
• Kerätään ideoita, joista voidaan
myös äänestää.
• Annetaan Copilotin/ChatGPT:n
tiivistää vastaukset.
• Kysytään kielimallilta esim. mitä
näkökulmia vastauksista puuttui.
Sanapilvet (esim. answergarden.ch)
• Kerätään näkökulmia tai käsitteitä
• tehdään kuten edellä tai
• pyydetään Quizizz-sovellukselta
tietovisaa käsitteistä tai
• luodaan kysymykset ja vastaus-
vaihtoehdot tai aukkotehtävän teksti
suuren kielimallin avulla ja syötetään
H5P-työkalun tekstieditoriin.
Omaa ajattelua ja tiedonhakua ei ole
syytä korvata tekoälysovelluksilla
Kuva: ML, tehty Adobe Expressin tekoälyllä.
Kuva: Matleena Laakso ja tekoälysovellus: www.bing.com/create
Tukiäly = tekoäly toimii parhaiten
ihmisen kanssa yhteistyössä!
Moniin tekoälyn tuotoksiin
hyvä suhtautua luonnoksina,
jotka on tarkastettava ja
usein ihmisvoimin
muokattava paremmiksi.
→ Eettinen käyttö.
→ Ole tietoinen, mitä tietoja voit
tekoälylle antaa.
→ Ymmärrys siitä, miten tekoäly
toimii.
→ Tekoälyn käytöstä kertominen
& lähdemerkinnät
Kielimalleja käyttävien
sovellusten hyödyntäminen
Ideoinnin ja
ajattelun apu.
Kielenhuolto ja
palaute omasta
tekstistä
Selko- tai
puhekielistä-
minen.
Kääntäminen
(kielitaitotasot).
Tehtävien ja
materiaalien
eriyttäminen.
Käsitelistan tekijä
tai yleiskuvan
tarjoaja.
Selittäminen roolin
tai näkökulman
mukaan.
Yhteenveto,
tiivistys, luokittelu,
kysymysten teko.
Asioiden
yhdistäminen tai
vertailu.
Esimerkkien
luominen.
Tuntisuunnitelmien
ja tehtävien
luonnostelu
Virheiden
selittäminen.
Tiimin jäsen.
Oppimateriaalien
ja arviointi-
kriteerien teko.
Tehtävän
muokkaaminen
tekoälyaika-
kaudelle.
Kahden kurssin
Integrointi-
suunnitelma.
Kielimallien ja tekoälyn haasteita
Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 ja Tarmo Toikkanen: bit.ly/3PhJXMR
• Ei ymmärrä sanojen merkityksiä. Esim. ChatGPT ja Copilot
tuottavat tekstiä koulutusdatan ja kehotteen perusteella.
• Hallusinoi.
• Ei ole hakukone!
• Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää.
• Datan oikeellisuus, kattavuus ja eettisyys.
• Kehittäjäyrityksen arvot.
• Tietosuoja: ole tietoinen, mitä voit jakaa.
• Tekijänoikeuskysymykset epäselviä.
• Rahalla saa paremman version.
• Toimii parhaiten englanniksi.
• Hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus
• Myös nettirikollisten työkalu.
Kuva: Qimono, pixabay.com
faktabaari.fi/dil/ai
Kivinen, K., Aslama Horowitz, M., Cronin, M., Havula, P., Härkönen, T., Pönkä, H., Saariaho, A., Saarinen, T.
(2023) Digitaalinen informaatiolukutaito,- Tekoälyopas, Faktabaari, Helsinki
Linkkivinkit: padlet.com/matlaakso/ai
Löydät tämän muistitaulun myös Matleenan blogin tekoälysivulta.
Lisään nämä diat
muistitaulun
alimmalle riville.
Yhteistä monille generatiivista
tekoälyä hyödyntäville sovelluksille
• Helppoja.
• Maksuttomia kokeilla.
• Kokeilu- ja kehitysvaiheessa.
• Moni toimii suomeksikin,
mutta paremmin englanniksi.
• Tietosuoja harvoin EU:ssa
vaaditulla tasolla.
• Tekijänoikeuskysymyksissä
paljon epäselvää.
• Kielimallit integroituneet moniin
opetuksen soveluksiin.
• Kun käytät, ilmaise se selkeästi.
Kuva: Matleena Laakso. Luotu tekoälyn avulla: www.bing.com/create
ChatGPT
1. chat.openai.com tai OpenAI:n mobiilisovellus.
– Ikäraja 13 v, alle 18 v. tarvitsee huoltajan luvan.
– Maksuton 3,5-versio koulutettu 1/2022 asti. Ei pääsyä internettiin.
– Maksullinen 4-versio: koulutettu 4/2023 asti, pääsy nettiin, osaa matematiikkaa,
kuuntelee & puhuu, DALL-E 3 kuvien tuottamiseen, GPT-pohjaiset chatbotit jne.
2. Aloita uusi keskustelu: + New Chat.
3. Älä tyydy ensimmäiseen vastaukseen, vaan vuorovaikuta ☺.
ChatGPT:n ominaisuuksia
Custon instructions (esiasetukset)
• Voit määritellä mm. roolin ja vastausten tyylin. Kätevä, kun käytät
toistuvasti samanlaisia kehotteita.
• Ota tarvittaessa käyttöön uudessa chatissa.
Custon instructions -esimerkki
Englannin kielen aktivointi ennen matkaa
• Mitä hyvä tietää minusta:
– Olen digipedagogiikan asiantuntija ja
työskentelen kouluttajana kaikilla
kouluasteilla alakoulusta yliopistoon.
• Miten vastaat?
– Ole keskustelevat partneri. Vastaa
lyhyesti ja haasta minua hyvillä
kysymyksillä.
Custon instructions -esimerkki
Lauri Yä-Jussila, ITK-webinaari 28.9.23
• Mitä haluat kielimallin tietävän sinusta, roolistasi tai tehtävästäsi?
• Miten haluat kielimallin vastaavan sinulle?
ChatGPT 4
copilot.microsoft.com
Pääsy internettiin, sis. kuvien generoinnin (DALL-E 3), osaa kertoa kuvista,
avoinna olevasta verkkosivusta/PDF:stä (sallittava asetuksista),..
Henk.koht. tunnuksilla osaa luoda musiikkia (suno) ym.
Tyyli
Edgessä Copilot
löytyy myös
sivupalkista.
Oppimistehtävien muutos
Muokataan tehtävää
tavoitteena estää
huijaaminen.
Luodaan uudenlaisia
tehtäviä, joissa
hyödynnetään tekoälyä -
mutta ei korvaamaan
omaa ajattelua.
Entinen ja tekoälyajan tehtävä
HBC:n esimerkki / Matti Seise: www.facebook.com/groups/tekoalyoppimisentukena
AI-kuva: Matti Seise, OPH:n tekoälywebinaari 20.11.2023
Alkuperäinen tehtävänanto: Tutustu tietosuojaoppaisiin ja kirjoita
500 sanan essee siitä, millainen on hyvä tietosuojaopas.
Uudistettu tehtävänanto: Hyödynnä vastauksissasi valitsemaasi
kielimallia, esim. ChatGPT:tä.
1. Olet nyt keskiaikainen ritari...
2. Olet nyt tokaluokkalainen...
3. Olet amikessa IT-tukihenkilöksi opiskeleva...
4. Olet keskisuuren yrityksen viestintäjohtaja...
Mitä tietoja tietosuoja-selosteeseen tulee laittaa
ja mitä voi tapahtua jos sitä ei ole tehty kunnolla?
5. Keskisuuren yrityksen viestintäjohtajana sinun
tulee pitää huolta siitä, että tietosuojaseloste
on kunnossa. Luo tietosuojaseloste.
Tekoälylle vaikeita kysymyksiä
Suora lainaus ja AI-kuva: Matti Seise, OPH:n tekoälywebinaari 20.11.2023
Täysin avoin kysymys
“Pohdi miten voisimme ratkaista
ilmastonmuutosta?”
Vajaa informaatio
“Miten voimme parantaa katalyyttien
tehokkuutta ja valita sopivan katalyytin
tiettyyn kemialliseen reaktioon?”
Ei näkyvyyttä sisältöön
Valitse lukemastasi kirjasta kaksi henkilöä.
Kirjoita kirje henkilöltä toiselle valitsemasi
kohtauksen jälkeen.
- Tehtävän ideoinut: Marjaana Svala, Järvenpään lukio
Tekoälyajan tehtäviä
S2 opiskelijan oppimisen tuki käsitteellisesti vaikean
asian oppimisessa. - Matti Seisen idea.
Pienryhmät perehtyvät aiheeseen etukäteen.
Oppitunnilla järjestetään väittely tai paneeli,
missä osaaminen osoitetaan.
Kirjoitelman sijaan video, podcast, ajatuskartta,
infograafi, posteri tms. – tosin niitäkin voi luoda
tekoälyllä ☺
Kirjoitelmat muutoksessa
• Sido teksti oppitunnilla tehtyyn työskentelyyn.
• Pyydä tekoälyltä valmiin tekstin sijaan ohjetta sen
rakenteeksi tai vaihtoehtoisiksi näkökulmiksi.
• Kilpailu: Mikä ryhmä generoi parhaan esseen?
• Vertaa tekoälyn ja ihmisen tekemää tuotosta.
• Oppija palauttaa chat-historian (linkki/kuvakaappaus).
• Viimeistele tekoälyn avulla luotu teksti esim. arvottamalla
sitä tai luomalla suuntaviivoja tulevaisuuteen tai lisäämällä
paikallisia/alakohtaisia näkökulmia.
• Vaihtoehtoiset esseet:
– 4 sivun essee ilman tekoälyä.
– 2 sivun essee tekoälyä käyttäen ja 2 sivun pohdinta
• käytettyjen kehotteiden arviointi
• havainnot vinoumista ja puuttuvista näkökulmista
• tekoälyn käytön haasteet ja edut omalle oppimiselle yms.
Kieltenopetus: kirjoitetaan itse teksti ja muutetaan se
• puhekielisemmäksi → Verrataan tekstejä.
• toiselle kielitaitotasolle → Verrataan tekstejä.
Halutun kuvan generointi edellyttää tarkkaa kuvausta.
Harjoitelkaa generointia (esim. opiskeltavalla kielellä).
• Näytä kuva kaverille. Hänen tulee kuvailla kehotteet, millä itse
pyrkisi luomaan samanlaisen kuvan.
• Kerro kuvasta kaverille, kirjoita siitä pieni tarina,..
• Haaveista tavoitteita & ohjauksen tuki - Otavan opisto
Kirjoita teksti ja pyydä kielimallia muokkaamaan sitä:
pidennä, lisää adjektiiveja, vaihda tyyliä tai kielitaitotasoa.
• Toimiiko? Miten muuttui? Vieläkö ymmärrät tekstin?
Tekoälyajan tehtäviä
Kuvien generointi
Luo kuvia, joita kuvapankeista ei löydy.
• Sotkuiset hotellihuoneet.
• Turvallisuusriskit.
Opiskelijat luovat kuvia ammattialan
tarpeisiin
• Mallikuvat partamalleista.
• Suunnitelmasta valokuva.
S2-opetuksen esimerkki Otavasta:
• Luotiin kuvia käännöskoneen ja tekoälyn
avulla vuodelle 2040.
• Tehtiin toiveista päämääriä.
• Uraohjauksen apu.
Kuvat oppimistehtävissä:
salapoliisityyppiset avoimet kysymykset
Suora lainaus ja AI-kuvat: Matti Seise, OPH:n tekoälywebinaari 20.11.2023
Esimerkkinä ekosysteemin opetus
“Olet järven rannalla Keski-Suomessa. Järven rannalla on runsaasti kuolleita
kaloja. Mitkä asiat olisivat voineet johtaa näihin kalakuolemiin tällä alueella?
Sovelluksia kuvien generointiin
Sovellusten linkkejä: padlet.com/matlaakso/ai
Yksinkertaisia
• Padlet (vain ope kirjautuu)
• www.craiyon.com (ei kirjautumista)
Monipuolisempia
• DALL-E 3. Toimii maksutta Microsoft Copilotilla
ja maksullisella ChatGPT 4:lla.
• Adobe Firefly: toimii maksutta Expressillä sekä
maksullisen Photoshopin ja Illustratorin kautta
Ammattilaisen vinkit DALL.E:n ja Fireflyn oheen
• Laadullisesti paras: StableDiffusion (selaimella rundiffusion.com)
• Midjourney
• Kansainvälisesti palkitun Digital Artist Antti Karppisen vinkit Rastorin webinaarista 31.1.24.
Tallenne yhteystietoja vastaan: www.matleenalaakso.fi/p/webinaarit.html
360-kuvat: skybox.blockadelabs.com
Kehote (engl. prompt)
• Kuvaa yksityiskohtaisesti mitä kaikkea kuvaan haluat: henkilöt,
esineet, adjektiivit, sijainti,..
• Värimaailma, valon suunta
• Kuvakulma
• Polttoväli
• Tyyli (valokuva, maalaus, piirros, digitaalinen taide)
• Tyylilaji (renessanssi, surrealismi, kubismi)
• Maalaustekniikan (öljymaalaus, vesivärit, hiilipiirros)
• Tietyn taiteilijan tyyli
• Raflaavat adjektiivit
A picture of a Belgian guy
by @Kenzokrijgsman (Thomas Berger)
Adobe Firefly -tekoälytyökalu
Voit mm. luoda ja editoida kuvia
• Fireflyn sivulla: firefly.adobe.com
• Adobe Expressillä: new.express.adobe.com
• Maksuton lisenssi: 25 krediittiä/kk.
• K12-oppilaitos: 250 krediittiä/kk.
• Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
• Adoben maksullisilla sovelluksilla (Photoshop, Illustrator).
”…koulutetaan Adobe Stock -kuviin
perustuvalla tietokannalla sekä avoimesti
lisensoidulla ja julkisella sisällöllä, jonka
tekijänoikeus on vanhentunut.”
www.adobe.com/fi/sensei/generative-ai/discover/firefly-vs-dalle.html
Express: generatiivinen tekoäly
Kuvaile kuva,
minkä haluat
luoda.
Kuvaile
tekstitehoste
Lataa oma
kuva → Lisää/
poista jotain.
Generoi
malleja (beta)
Adobe Express: animoi äänestä
Löytyy videon pikatoiminnoista
Videot: äänen kloonaus, videon
dubbaus ja tekstittäminen
elevenlabs.io (demo: www.youtube.com/@matleenalaakso)
• Osaan dubata suomenkieliset videot (ilman huulisynkkaa).
• Tekee tekstistä äänitiedostoja ym.
app.heygen.com
• Osaa dubata videot. Osaa huulisynkan.
Ei osaa suomea.
• Voit kloonata äänen ja videokuvan.
listenmonster.com
• Tekstittäminen, ei kirjautumista.
• Lataa video palveluun, valitse kieli
ja saat tekstitystiedoston. Tee tarvittaessa
pienikokoinen tiedosto tekstitystä varten.
ramblefix.com
Puhu jäsentymättömästä ideasta ja saat
siitä selkeän koonnin esim. muistiinpanojen,
listauksen tai somepostauksen muodossa.
• Osaa suomea.
• Toimii myös kirjautumatta.
redmenta.com
Sovellus interaktiivisten verkkosisältöjen luomiseen.
Tarjolla myös avoin sisältökirjasto.
• Voit luoda tehtäviä (worksheet).
• Tarjolla opettajille maksuton lisenssi, mutta
lisäominaisuuksia saat maksaen tai suosittelijan
lisenssistä rekisteröityen:
www.matleenalaakso.fi/p/suosittelut.html
• 11 kieltä, ei siss. suomea, mutta ymmärtää sitä.
beta.diffit.me
• Opettajille aina maksuton lisenssi, mutta kirjautumalla saa 60 päiväksi
Premiumin (noin $ 15/kk). Tarjolla myös koululisenssejä.
• Maksutta saa sisältöjä, mutta Premiumilla ne saa myös Googlen tiedostoina
(slides, docs, Forms) tai suoraan Classroomiin jaettuna.
• Luo materiaaleja kehotteesta, linkistä, tekstistä,..
• Toimii suomeksikin.
Diffit: Suomen presidentinvaalit
Diffit: Suomen presidentinvaalit
www.matleenalaakso.fi/2023/04/itkn-tyopajapaivassa-nakyy-tekoaly.html
Miltä tekoäly maistuu juuri nyt? Matleena Laakson kuvakollaasi Microsoft Copilotin/DALL.E 3:n kuvista.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18.
19. 20. 21. 22. 23. 24.
www.matleenalaakso.fi
Lähes 400 bloggausta ja lisää #digipeda-
vinkkejä, ohjeita ja esimerkkejä blogisivuilla:
• Ohjeet ja diasarjat
• Generatiivinen tekoäly
• H5P-työkalut
• Sähköiset kokeet ja kyselyt
• Opetusalan webinaarit
• Tervetuloa: tulevia koulutuksiani
Lisätietoja
• CC-lisenssit: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain-
välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
lyhyesti:
– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen
on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen.
– Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0

More Related Content

What's hot

Aktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiäAktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiä
Anu Ylitalo
 

What's hot (20)

Aktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiäAktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiä
 
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallitYhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit
 
Yhteisöllinen työskentely 28.2.22
Yhteisöllinen työskentely 28.2.22Yhteisöllinen työskentely 28.2.22
Yhteisöllinen työskentely 28.2.22
 
Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Sosiaalisen median katsaus 02/2024Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Sosiaalisen median katsaus 02/2024
 
Pelilliset sovellukset kieltenopetuksessa 17.8.22
Pelilliset sovellukset kieltenopetuksessa 17.8.22Pelilliset sovellukset kieltenopetuksessa 17.8.22
Pelilliset sovellukset kieltenopetuksessa 17.8.22
 
Veso2023 - Tekoäly koulussa.pptx
Veso2023 - Tekoäly koulussa.pptxVeso2023 - Tekoäly koulussa.pptx
Veso2023 - Tekoäly koulussa.pptx
 
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
 
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020
 
Erilaiset oppimistehtävät 26.9.22
Erilaiset oppimistehtävät 26.9.22Erilaiset oppimistehtävät 26.9.22
Erilaiset oppimistehtävät 26.9.22
 
Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Tekoäly opetuksessa 6.9.23Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Tekoäly opetuksessa 6.9.23
 
Oppimateriaalia verkosta!
Oppimateriaalia verkosta!Oppimateriaalia verkosta!
Oppimateriaalia verkosta!
 
Lapsen kaksi kotia – entä etuudet ja palvelut?
Lapsen kaksi kotia – entä etuudet ja palvelut?Lapsen kaksi kotia – entä etuudet ja palvelut?
Lapsen kaksi kotia – entä etuudet ja palvelut?
 
Generatiivinen tekoäly opetuksessa
Generatiivinen tekoäly opetuksessaGeneratiivinen tekoäly opetuksessa
Generatiivinen tekoäly opetuksessa
 
Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23
 
Opiskelijan aktivointi luennolla
Opiskelijan aktivointi luennollaOpiskelijan aktivointi luennolla
Opiskelijan aktivointi luennolla
 
Johdanto hybridipedagogiikkaan 7.11.22
Johdanto hybridipedagogiikkaan 7.11.22Johdanto hybridipedagogiikkaan 7.11.22
Johdanto hybridipedagogiikkaan 7.11.22
 
Verkkokurssin rakentajan 10 askelta
Verkkokurssin rakentajan 10 askeltaVerkkokurssin rakentajan 10 askelta
Verkkokurssin rakentajan 10 askelta
 
Pedagogin digitystä 26.1.23
Pedagogin digitystä 26.1.23Pedagogin digitystä 26.1.23
Pedagogin digitystä 26.1.23
 
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23
 
Eurooppalainen DigComp perusdigitaitojen viitekehys käyttöön
Eurooppalainen DigComp perusdigitaitojen viitekehys käyttöönEurooppalainen DigComp perusdigitaitojen viitekehys käyttöön
Eurooppalainen DigComp perusdigitaitojen viitekehys käyttöön
 

Similar to Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuksessa

Similar to Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuksessa (20)

Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
 
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdf
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdfTekoäly on tullut 13.12.23.pdf
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdf
 
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
 
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
 
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhönTekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
 
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
 
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
 
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
 
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
 
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
 
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
 
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
 
Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
 
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
 
Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23
 
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
 
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
 
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
 
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
 
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24
 

More from Matleena Laakso

More from Matleena Laakso (19)

Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
 
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfFasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
 
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
 
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
 
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
 
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
 
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
 
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
 
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
 
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
 
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
 
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
 
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
 
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
 
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
 
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
 
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
 
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
 

Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuksessa

 • 1. Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuksessa Koulutuskeskus Salpaus Pedagoginen iltapäivä verkossa 7.2.2024 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Kuva; Microsoft Copilot / DALL.E 3
 • 2. Matleena Laakso • Digipedagoginen asiantuntija • Freelancer-kouluttaja • Sivutoimisesti työskentelee TAMKissa • Aktiivinen bloggaaja • Avoimen oppimisen vaikuttaja • Koulutukseltaan KM ja AmO Teksti on Copilotin laatima esittely, jota on hieman lyhennetty. Kuva on valittu sen linkkiehdotuksista.
 • 3. Generatiivinen tekoäly tarkoittaa sovelluksia, jotka luovat ihmisen pyynnöstä uusia sisältöjä (teksti, kuva, video, dia, taulukko,..). Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
 • 4. Tekoäly ihmistyön täydentäjänä Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023. www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista ”…vaikutus Suomen työmarkkinoilla on pikemminkin ihmistyötä täydentävä kuin sitä korvaava. Silti edessä on merkittävä murros, johon valmistaudumme parhaiten kokeilemalla ja hyödyntämällä generatiivista tekoälyä mahdollisimman etupainotteisesti.”
 • 5. Etlan raportin näkökulmia Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023. www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista Työtekijät jo kokeilevat, organisaatiot joutuvat kieltämään. Suurin uhka yhteiskunnassa on, että aidon ja tekoälyn tuottaman sisällön erottaminen on mahdotonta. ”Teknologia ei ole hyvä tai paha – eikä se myöskään ole neutraali.” - Melvin Kranzberg
 • 6. Monialaisuus on ihmisen tärkeimpiä ominaisuuksia tekoälyyn verrattuna Kun joku menee töissä pieleen, älä sadattele vaan iloitse. Odottamattomat tilanteet ovat yksi syy, miksi sinut on palkattu työhön, ei tekoäly. - Petteri Järvinen, 2023. Tekoäly ja minä. Ihmisenä tekoälyn aikakaudella. Tammi.
 • 7. Ihminen ei ehdi opiskella monen alan asiantuntijaksi. Tekoäly ehtii. Näin se voi yhdistää eri alojen asiantuntijuutta. Teemu Arina Vamian Digihyvä juttu –hankkeen loppuwebinaari 8.11.2023 Kuva: Hermann, pixabay.com
 • 8. 100 kysymystä ja vastausta Hannu Toivonen 2023 Tekoälystä ei haluta tehdä ihmisen kaltaista, ettei se tee samoja virheitä. Tarvitaan taitoa purkaa ongelmat osiin ja tehdä niistä kysymyksiä tekoälylle.
 • 9. Tulevaa on mahdoton ennustaa Juuso Pekkinen, Yle: Räjäytyskuva-podcast, Kausi 3: Tekoäly ja tulevaisuus (jakso 1): areena.yle.fi/podcastit/1-62282689 Me ollaan nyt siinä vaiheessa, että tuli on keksitty ja osataan keittää vettä ja mietitään mitä muuta sillä voisi kypsentää. Meillä on vielä muutama askel siihen höyrykoneeseen. - Teemu Hallamaa
 • 10. Tekoälyllä uusi vaihe työskentelyyn Flinga-muistitaulu • Kerätään ideoita, joista voidaan myös äänestää. • Annetaan Copilotin/ChatGPT:n tiivistää vastaukset. • Kysytään kielimallilta esim. mitä näkökulmia vastauksista puuttui. Sanapilvet (esim. answergarden.ch) • Kerätään näkökulmia tai käsitteitä • tehdään kuten edellä tai • pyydetään Quizizz-sovellukselta tietovisaa käsitteistä tai • luodaan kysymykset ja vastaus- vaihtoehdot tai aukkotehtävän teksti suuren kielimallin avulla ja syötetään H5P-työkalun tekstieditoriin.
 • 11. Omaa ajattelua ja tiedonhakua ei ole syytä korvata tekoälysovelluksilla Kuva: ML, tehty Adobe Expressin tekoälyllä.
 • 12. Kuva: Matleena Laakso ja tekoälysovellus: www.bing.com/create Tukiäly = tekoäly toimii parhaiten ihmisen kanssa yhteistyössä! Moniin tekoälyn tuotoksiin hyvä suhtautua luonnoksina, jotka on tarkastettava ja usein ihmisvoimin muokattava paremmiksi. → Eettinen käyttö. → Ole tietoinen, mitä tietoja voit tekoälylle antaa. → Ymmärrys siitä, miten tekoäly toimii. → Tekoälyn käytöstä kertominen & lähdemerkinnät
 • 13. Kielimalleja käyttävien sovellusten hyödyntäminen Ideoinnin ja ajattelun apu. Kielenhuolto ja palaute omasta tekstistä Selko- tai puhekielistä- minen. Kääntäminen (kielitaitotasot). Tehtävien ja materiaalien eriyttäminen. Käsitelistan tekijä tai yleiskuvan tarjoaja. Selittäminen roolin tai näkökulman mukaan. Yhteenveto, tiivistys, luokittelu, kysymysten teko. Asioiden yhdistäminen tai vertailu. Esimerkkien luominen. Tuntisuunnitelmien ja tehtävien luonnostelu Virheiden selittäminen. Tiimin jäsen. Oppimateriaalien ja arviointi- kriteerien teko. Tehtävän muokkaaminen tekoälyaika- kaudelle. Kahden kurssin Integrointi- suunnitelma.
 • 14. Kielimallien ja tekoälyn haasteita Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 ja Tarmo Toikkanen: bit.ly/3PhJXMR • Ei ymmärrä sanojen merkityksiä. Esim. ChatGPT ja Copilot tuottavat tekstiä koulutusdatan ja kehotteen perusteella. • Hallusinoi. • Ei ole hakukone! • Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää. • Datan oikeellisuus, kattavuus ja eettisyys. • Kehittäjäyrityksen arvot. • Tietosuoja: ole tietoinen, mitä voit jakaa. • Tekijänoikeuskysymykset epäselviä. • Rahalla saa paremman version. • Toimii parhaiten englanniksi. • Hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus • Myös nettirikollisten työkalu. Kuva: Qimono, pixabay.com
 • 15. faktabaari.fi/dil/ai Kivinen, K., Aslama Horowitz, M., Cronin, M., Havula, P., Härkönen, T., Pönkä, H., Saariaho, A., Saarinen, T. (2023) Digitaalinen informaatiolukutaito,- Tekoälyopas, Faktabaari, Helsinki
 • 16. Linkkivinkit: padlet.com/matlaakso/ai Löydät tämän muistitaulun myös Matleenan blogin tekoälysivulta. Lisään nämä diat muistitaulun alimmalle riville.
 • 17. Yhteistä monille generatiivista tekoälyä hyödyntäville sovelluksille • Helppoja. • Maksuttomia kokeilla. • Kokeilu- ja kehitysvaiheessa. • Moni toimii suomeksikin, mutta paremmin englanniksi. • Tietosuoja harvoin EU:ssa vaaditulla tasolla. • Tekijänoikeuskysymyksissä paljon epäselvää. • Kielimallit integroituneet moniin opetuksen soveluksiin. • Kun käytät, ilmaise se selkeästi. Kuva: Matleena Laakso. Luotu tekoälyn avulla: www.bing.com/create
 • 18. ChatGPT 1. chat.openai.com tai OpenAI:n mobiilisovellus. – Ikäraja 13 v, alle 18 v. tarvitsee huoltajan luvan. – Maksuton 3,5-versio koulutettu 1/2022 asti. Ei pääsyä internettiin. – Maksullinen 4-versio: koulutettu 4/2023 asti, pääsy nettiin, osaa matematiikkaa, kuuntelee & puhuu, DALL-E 3 kuvien tuottamiseen, GPT-pohjaiset chatbotit jne. 2. Aloita uusi keskustelu: + New Chat. 3. Älä tyydy ensimmäiseen vastaukseen, vaan vuorovaikuta ☺.
 • 19. ChatGPT:n ominaisuuksia Custon instructions (esiasetukset) • Voit määritellä mm. roolin ja vastausten tyylin. Kätevä, kun käytät toistuvasti samanlaisia kehotteita. • Ota tarvittaessa käyttöön uudessa chatissa.
 • 20. Custon instructions -esimerkki Englannin kielen aktivointi ennen matkaa • Mitä hyvä tietää minusta: – Olen digipedagogiikan asiantuntija ja työskentelen kouluttajana kaikilla kouluasteilla alakoulusta yliopistoon. • Miten vastaat? – Ole keskustelevat partneri. Vastaa lyhyesti ja haasta minua hyvillä kysymyksillä.
 • 21. Custon instructions -esimerkki Lauri Yä-Jussila, ITK-webinaari 28.9.23 • Mitä haluat kielimallin tietävän sinusta, roolistasi tai tehtävästäsi? • Miten haluat kielimallin vastaavan sinulle?
 • 23. copilot.microsoft.com Pääsy internettiin, sis. kuvien generoinnin (DALL-E 3), osaa kertoa kuvista, avoinna olevasta verkkosivusta/PDF:stä (sallittava asetuksista),.. Henk.koht. tunnuksilla osaa luoda musiikkia (suno) ym. Tyyli Edgessä Copilot löytyy myös sivupalkista.
 • 24. Oppimistehtävien muutos Muokataan tehtävää tavoitteena estää huijaaminen. Luodaan uudenlaisia tehtäviä, joissa hyödynnetään tekoälyä - mutta ei korvaamaan omaa ajattelua.
 • 25. Entinen ja tekoälyajan tehtävä HBC:n esimerkki / Matti Seise: www.facebook.com/groups/tekoalyoppimisentukena AI-kuva: Matti Seise, OPH:n tekoälywebinaari 20.11.2023 Alkuperäinen tehtävänanto: Tutustu tietosuojaoppaisiin ja kirjoita 500 sanan essee siitä, millainen on hyvä tietosuojaopas. Uudistettu tehtävänanto: Hyödynnä vastauksissasi valitsemaasi kielimallia, esim. ChatGPT:tä. 1. Olet nyt keskiaikainen ritari... 2. Olet nyt tokaluokkalainen... 3. Olet amikessa IT-tukihenkilöksi opiskeleva... 4. Olet keskisuuren yrityksen viestintäjohtaja... Mitä tietoja tietosuoja-selosteeseen tulee laittaa ja mitä voi tapahtua jos sitä ei ole tehty kunnolla? 5. Keskisuuren yrityksen viestintäjohtajana sinun tulee pitää huolta siitä, että tietosuojaseloste on kunnossa. Luo tietosuojaseloste.
 • 26. Tekoälylle vaikeita kysymyksiä Suora lainaus ja AI-kuva: Matti Seise, OPH:n tekoälywebinaari 20.11.2023 Täysin avoin kysymys “Pohdi miten voisimme ratkaista ilmastonmuutosta?” Vajaa informaatio “Miten voimme parantaa katalyyttien tehokkuutta ja valita sopivan katalyytin tiettyyn kemialliseen reaktioon?” Ei näkyvyyttä sisältöön Valitse lukemastasi kirjasta kaksi henkilöä. Kirjoita kirje henkilöltä toiselle valitsemasi kohtauksen jälkeen. - Tehtävän ideoinut: Marjaana Svala, Järvenpään lukio
 • 27. Tekoälyajan tehtäviä S2 opiskelijan oppimisen tuki käsitteellisesti vaikean asian oppimisessa. - Matti Seisen idea. Pienryhmät perehtyvät aiheeseen etukäteen. Oppitunnilla järjestetään väittely tai paneeli, missä osaaminen osoitetaan. Kirjoitelman sijaan video, podcast, ajatuskartta, infograafi, posteri tms. – tosin niitäkin voi luoda tekoälyllä ☺
 • 28. Kirjoitelmat muutoksessa • Sido teksti oppitunnilla tehtyyn työskentelyyn. • Pyydä tekoälyltä valmiin tekstin sijaan ohjetta sen rakenteeksi tai vaihtoehtoisiksi näkökulmiksi. • Kilpailu: Mikä ryhmä generoi parhaan esseen? • Vertaa tekoälyn ja ihmisen tekemää tuotosta. • Oppija palauttaa chat-historian (linkki/kuvakaappaus). • Viimeistele tekoälyn avulla luotu teksti esim. arvottamalla sitä tai luomalla suuntaviivoja tulevaisuuteen tai lisäämällä paikallisia/alakohtaisia näkökulmia. • Vaihtoehtoiset esseet: – 4 sivun essee ilman tekoälyä. – 2 sivun essee tekoälyä käyttäen ja 2 sivun pohdinta • käytettyjen kehotteiden arviointi • havainnot vinoumista ja puuttuvista näkökulmista • tekoälyn käytön haasteet ja edut omalle oppimiselle yms.
 • 29. Kieltenopetus: kirjoitetaan itse teksti ja muutetaan se • puhekielisemmäksi → Verrataan tekstejä. • toiselle kielitaitotasolle → Verrataan tekstejä. Halutun kuvan generointi edellyttää tarkkaa kuvausta. Harjoitelkaa generointia (esim. opiskeltavalla kielellä). • Näytä kuva kaverille. Hänen tulee kuvailla kehotteet, millä itse pyrkisi luomaan samanlaisen kuvan. • Kerro kuvasta kaverille, kirjoita siitä pieni tarina,.. • Haaveista tavoitteita & ohjauksen tuki - Otavan opisto Kirjoita teksti ja pyydä kielimallia muokkaamaan sitä: pidennä, lisää adjektiiveja, vaihda tyyliä tai kielitaitotasoa. • Toimiiko? Miten muuttui? Vieläkö ymmärrät tekstin? Tekoälyajan tehtäviä
 • 30. Kuvien generointi Luo kuvia, joita kuvapankeista ei löydy. • Sotkuiset hotellihuoneet. • Turvallisuusriskit. Opiskelijat luovat kuvia ammattialan tarpeisiin • Mallikuvat partamalleista. • Suunnitelmasta valokuva. S2-opetuksen esimerkki Otavasta: • Luotiin kuvia käännöskoneen ja tekoälyn avulla vuodelle 2040. • Tehtiin toiveista päämääriä. • Uraohjauksen apu.
 • 31. Kuvat oppimistehtävissä: salapoliisityyppiset avoimet kysymykset Suora lainaus ja AI-kuvat: Matti Seise, OPH:n tekoälywebinaari 20.11.2023 Esimerkkinä ekosysteemin opetus “Olet järven rannalla Keski-Suomessa. Järven rannalla on runsaasti kuolleita kaloja. Mitkä asiat olisivat voineet johtaa näihin kalakuolemiin tällä alueella?
 • 32. Sovelluksia kuvien generointiin Sovellusten linkkejä: padlet.com/matlaakso/ai Yksinkertaisia • Padlet (vain ope kirjautuu) • www.craiyon.com (ei kirjautumista) Monipuolisempia • DALL-E 3. Toimii maksutta Microsoft Copilotilla ja maksullisella ChatGPT 4:lla. • Adobe Firefly: toimii maksutta Expressillä sekä maksullisen Photoshopin ja Illustratorin kautta Ammattilaisen vinkit DALL.E:n ja Fireflyn oheen • Laadullisesti paras: StableDiffusion (selaimella rundiffusion.com) • Midjourney • Kansainvälisesti palkitun Digital Artist Antti Karppisen vinkit Rastorin webinaarista 31.1.24. Tallenne yhteystietoja vastaan: www.matleenalaakso.fi/p/webinaarit.html 360-kuvat: skybox.blockadelabs.com
 • 33. Kehote (engl. prompt) • Kuvaa yksityiskohtaisesti mitä kaikkea kuvaan haluat: henkilöt, esineet, adjektiivit, sijainti,.. • Värimaailma, valon suunta • Kuvakulma • Polttoväli • Tyyli (valokuva, maalaus, piirros, digitaalinen taide) • Tyylilaji (renessanssi, surrealismi, kubismi) • Maalaustekniikan (öljymaalaus, vesivärit, hiilipiirros) • Tietyn taiteilijan tyyli • Raflaavat adjektiivit A picture of a Belgian guy by @Kenzokrijgsman (Thomas Berger)
 • 34. Adobe Firefly -tekoälytyökalu Voit mm. luoda ja editoida kuvia • Fireflyn sivulla: firefly.adobe.com • Adobe Expressillä: new.express.adobe.com • Maksuton lisenssi: 25 krediittiä/kk. • K12-oppilaitos: 250 krediittiä/kk. • Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html • Adoben maksullisilla sovelluksilla (Photoshop, Illustrator). ”…koulutetaan Adobe Stock -kuviin perustuvalla tietokannalla sekä avoimesti lisensoidulla ja julkisella sisällöllä, jonka tekijänoikeus on vanhentunut.” www.adobe.com/fi/sensei/generative-ai/discover/firefly-vs-dalle.html
 • 35. Express: generatiivinen tekoäly Kuvaile kuva, minkä haluat luoda. Kuvaile tekstitehoste Lataa oma kuva → Lisää/ poista jotain. Generoi malleja (beta)
 • 36. Adobe Express: animoi äänestä Löytyy videon pikatoiminnoista
 • 37. Videot: äänen kloonaus, videon dubbaus ja tekstittäminen elevenlabs.io (demo: www.youtube.com/@matleenalaakso) • Osaan dubata suomenkieliset videot (ilman huulisynkkaa). • Tekee tekstistä äänitiedostoja ym. app.heygen.com • Osaa dubata videot. Osaa huulisynkan. Ei osaa suomea. • Voit kloonata äänen ja videokuvan. listenmonster.com • Tekstittäminen, ei kirjautumista. • Lataa video palveluun, valitse kieli ja saat tekstitystiedoston. Tee tarvittaessa pienikokoinen tiedosto tekstitystä varten.
 • 38. ramblefix.com Puhu jäsentymättömästä ideasta ja saat siitä selkeän koonnin esim. muistiinpanojen, listauksen tai somepostauksen muodossa. • Osaa suomea. • Toimii myös kirjautumatta.
 • 39. redmenta.com Sovellus interaktiivisten verkkosisältöjen luomiseen. Tarjolla myös avoin sisältökirjasto. • Voit luoda tehtäviä (worksheet). • Tarjolla opettajille maksuton lisenssi, mutta lisäominaisuuksia saat maksaen tai suosittelijan lisenssistä rekisteröityen: www.matleenalaakso.fi/p/suosittelut.html • 11 kieltä, ei siss. suomea, mutta ymmärtää sitä.
 • 40. beta.diffit.me • Opettajille aina maksuton lisenssi, mutta kirjautumalla saa 60 päiväksi Premiumin (noin $ 15/kk). Tarjolla myös koululisenssejä. • Maksutta saa sisältöjä, mutta Premiumilla ne saa myös Googlen tiedostoina (slides, docs, Forms) tai suoraan Classroomiin jaettuna. • Luo materiaaleja kehotteesta, linkistä, tekstistä,.. • Toimii suomeksikin.
 • 44. Miltä tekoäly maistuu juuri nyt? Matleena Laakson kuvakollaasi Microsoft Copilotin/DALL.E 3:n kuvista. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
 • 45. www.matleenalaakso.fi Lähes 400 bloggausta ja lisää #digipeda- vinkkejä, ohjeita ja esimerkkejä blogisivuilla: • Ohjeet ja diasarjat • Generatiivinen tekoäly • H5P-työkalut • Sähköiset kokeet ja kyselyt • Opetusalan webinaarit • Tervetuloa: tulevia koulutuksiani
 • 46. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen. – Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0