SlideShare a Scribd company logo
1 of 48
Download to read offline
6.2.2024 | 1
Johdanto tekoälyyn ja sen
hyödyntämiseen opetuksessa
Tekoäly ja opetus 3 op
Webinaari 6.2.2024 (1/5)
Matleena Laakso
TAMK: Uuden opettajuuden laboratorio -hanke
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Ohjelma klo 14.30-16.30
• Tervetuloa
• Hanke
• Koulutuksen käytännöt
• Me ja tavoitteet
• Johdanto tekoälyyn
• Tekoäly opetuksessa: muutama näkökulma ja
lisää tulevissa webinaareissa
Materiaalit, tallenteet ja oppimistehtävät
löydät koulutuksen Padletista.
Uuden opettajuuden
laboratorio
TAMKin OPH-rahoitteinen opetustoimen
täydennyskoulutushanke
• Virtuaalitodellisuus opetuksessa 3 op
• Lisätty todellisuus opetuksessa 3 op
• Tekoäly opetuksessa 3 op
• 3D- ja 360-sisällöt opetuksessa 3 op
Hanke: www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/pedapuffetti
Matleenan koulutukset (TAMK & muut):
www.matleenalaakso.fi/p/tervetuloa.html
Webinaarien teemat
Ti 6.2.2024 Johdanto tekoälyyn ja sen hyödyntämiseen
opetuksessa (Matleena)
To 15.2.: Suuria kielimalleja käyttävien sovellusten
hyödyntäminen opetuksessa (Mikko Turunen)
Ke 6.3.: Tekoäly osana opetuksessa jo käytettäviä sovelluksia
(Matleena)
Ma 18.3.: Visuaalisen materiaalin tuottaminen tekoälyllä
(Ville Palkinen)
Ti 26.3.: Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä (Matleena)
Tekoäly ja opetus 3 op
Suoritukset (dl su 21.4.2024)
• Viisi webinaaria
• Oppimistehtävinä (2 kpl) webinaareissa opitun soveltamista
omaan työhön. Ideana on tutustua itselle uusiin sovelluksiin tai
niiden uudenlaiseen käyttötapaan.
Ilmoittautuessasi olet sitoutunut
suorittamaan 3 op kokonaisuuden.
Todistukset tulevat opintopolkuun,
jos sotusi on tiedossamme.
Matleena Laakso
• Digipedagoginen asiantuntija
• Freelancer-kouluttaja
• Sivutoimisesti työskentelee
TAMKissa
• Aktiivinen bloggaaja
• Avoimen oppimisen vaikuttaja
• Koulutukseltaan KM ja AmO
Teksti on Copilotin laatima esittely,
jota on hieman lyhennetty. Kuva on
valittu sen linkkiehdotuksista.
Kuka olet? / Mitä kuuluu?
Millaisin odotuksin saavuit?
Kuvana Padlet-ympäristömme pohjakuva.
Konkreettiset tavoitteesi koulutukselle
Google Bard Flingan tavoitteista
Tiivistelmä:
• Opettajat odottavat Tekoäly ja opetus -koulutukselta käytännön-
läheistä tietoa ja taitoja tekoälyn hyödyntämiseen opetuksessa.
He toivovat myös keskustelua tekoälyn etiikasta ja sen roolista
tulevaisuuden koulutuksessa.
Mitä tärkeitä näkökulmia listauksesta puuttui, kun tarkastellaan
oppilaitoksia, opetusta ja generatiivista tekoälyä ja sen vaikutuksia
opettajan työhän tämän vuoden aikana? Vastaukset otsikkotasolla:
1. Opettajan roolin muutos
2. Oppimisen yksilöllistäminen
3. Tekoälyn etiikka ja vastuullinen käyttö
4. Tekoälyn työkalut ja resurssit
5. Jatkuva oppiminen
6. Yhteistyö ja vertaistuki
Ja Microsoft Copilotin kommentti
Listauksessa oli monia hyviä tavoitteita, toiveita ja odotuksia generatiivisen
tekoälyn hyödyntämisestä opetuksessa. Kuitenkin listauksesta puuttui joitakin
tärkeitä näkökulmia, kuten:
• Generatiivisen tekoälyn luotettavuus, läpinäkyvyys ja eettisyys.
Miten varmistetaan, että tekoäly tuottaa laadukasta, oikeaa ja sopivaa
sisältöä eri oppiaineisiin ja tasoihin? Miten opettajat ja oppilaat voivat arvioida
tekoälyn tuottaman sisällön lähteitä, tarkoitusperiä ja vaikutuksia? Miten
tekoälyn käyttöön liittyvät eettiset kysymykset, kuten tekijänoikeudet,
yksityisyys ja tasa-arvo, otetaan huomioon opetuksessa?
• Generatiivisen tekoälyn vaikutus opettajan ja oppilaan rooleihin ja
vuorovaikutukseen. Miten tekoäly muuttaa opettajan työtä ja vastuuta
opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa? Miten tekoäly tukee
oppilaan itseohjautuvuutta, motivaatiota ja oppimistuloksia? Miten tekoäly
edistää opettajan ja oppilaan välistä dialogia ja yhteistyötä?
• Generatiivisen tekoälyn integrointi opetussuunnitelmaan ja
oppimisympäristöihin. Miten tekoälyä hyödynnetään osana oppiaineiden
sisältöjä ja tavoitteita? Miten tekoälyä käytetään eri oppimisympäristöissä,
kuten luokkahuoneessa, verkossa tai ulkona? Miten tekoälyä sovelletaan eri
oppimistilanteisiin, kuten projekteihin, ryhmätöihin tai kokeisiin?
Tekoäly & Flinga
Työskentelyn vaiheet
1. Kerätään Flinga Walliin ideoita, ajatuksia, näkökulmia, tavoitteita tms.
Voidaan äänestää esim. mikä on tärkein tai tykätä niistä, jotka ovat
myös omia tavoitteita.
2. Annetaan suurta kielimallia hyödyntävän sovelluksen (ChatGPT, Copilot,
Bard,..) tiivistää ja luokitella vastaukset.
3. Kysytään kielimallilta esim. mitä näkökulmia vastauksista puuttui.
Täältä saat Flingan
viestit tekstinä.
Vie sessio –painike
luo niistä Excel-tiedoston.
Scifiä?
Kuva: anaterate (AI-kuva), pixabay.com
Ainakin todellisuutta
Nykyinen tekoäly on heikkoa
Ks. esim. fi.wikipedia.org/wiki/Teko%C3%A4ly (17.2.2023)
Nykyinen kapea eli heikko tekoäly
toimii erilaisissa rajoitetuissa tehtävissä.
Sillä ei ole tietoisuutta, tahtoa eikä
ymmärrystä oman alansa ulkopuolella.
Vahvalla tekoälyllä olisi laaja ymmärrys
ja ihmisen kaltainen tietoisuus.
Super-tekoäly olisi ohittanut
ihmisen kyvykkyyden.
Tekoälyn muodot
Euroopan komission määritelmä: bit.ly/45MsrHk
Ohjelmistot: hakukoneet, virtuaaliset avustajat,
kuvia analysoivat ohjelmistot, puheen- ja kasvojen
tunnistusjärjestelmät.
”Ruumiillistettu” tekoäly: robotit,
itseohjautuvat autot, droonit ja asioiden internet.
Mitä on tekoäly?
Tietojenkäsittelyä, jossa kehitetään perinteisesti ihmisen älyyn liitettyjä
taitoja. Tekoäly pystyy esim. oppimaan, luomaan uutta, ratkaisemaan
ongelmia tai reagoimaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin.
TUNI-kirjasto, Tiedonhaun opas, CC BY: libguides.tuni.fi/tiedonhaun-opas/tiedonhaku-tekoaly
Tekoäly opetuksen tukena 1 op, Waselius & Pölönen ym. CC BY (kuva):
www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
Koneoppiminen
Kone oppii annetun datan ja esimerkkien pohjalta ilman erillistä
sääntöjen ohjelmointia. Ohjelma koulutetaan suoriutumaan tehtävistä
tilanteissa, joita se ei ole välttämättä aiemmin kohdannut.
TUNI-kirjasto, Tiedonhaun opas, CC BY: libguides.tuni.fi/tiedonhaun-opas/tiedonhaku-tekoaly
Tekoäly opetuksen tukena 1 op, Waselius & Pölönen ym. CC BY (kuvat):
www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
Opetettava kone
www.generation-ai-stn.fi/genai-opetettava-kone
Tutustukaa koneoppimiseen GenAI-hankkeen opetettavan koneen
avulla. Ei kirjautumista, toimii mobiilistikin.
”Lasten ja nuorten oivalluttaminen
teknologiasta, josta tulevaisuuden
yhteiskunta on enenevässä määrin
riippuvainen, on yksi 2000-luvun
merkittävimmistä haasteista.”
www.generation-ai-stn.fi/tilannekuva-2022-tiivistelma
Generatiivinen
tekoäly tarkoittaa
sovelluksia, jotka
luovat ihmisen
pyynnöstä uusia
sisältöjä (teksti, kuva,
video, dia, taulukko,..).
Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
Tekoäly ihmistyön täydentäjänä
Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023.
www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista
”…vaikutus Suomen työmarkkinoilla on
pikemminkin ihmistyötä täydentävä
kuin sitä korvaava.
Silti edessä on merkittävä murros,
johon valmistaudumme parhaiten
kokeilemalla ja hyödyntämällä
generatiivista tekoälyä
mahdollisimman etupainotteisesti.”
Etlan raportin näkökulmia
Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023.
www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista
Työtekijät jo kokeilevat,
organisaatiot joutuvat kieltämään.
Suurin uhka yhteiskunnassa on, että aidon ja tekoälyn
tuottaman sisällön erottaminen on mahdotonta.
”Teknologia ei ole hyvä tai paha –
eikä se myöskään ole neutraali.”
- Melvin Kranzberg
Koulutettu väestö
suurimmassa murroksessa
Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023.
www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista
Vertailtaessa generatiivista tekoälyä työelämässä
käyttäviä ja niitä jotka eivät käytä
• tekoälyä käyttäen työn tuottavuus paranee,
• heikommat työntekijät hyötyvät enemmän,
• usein laatu ja työtyytyväisyys paranivat.
Yliopiston tentissä
• tekoäly auttoi monivalinnoissa, mutta ei esseissä.
• heikoimmat hyötyivät eniten.
• toisinaan tekoäly heikensi tulosta,
kun siltä pyydettiin sellaista, mitä se ei osaa.
Monialaisuus on ihmisen tärkeimpiä
ominaisuuksia tekoälyyn verrattuna
Kun joku menee töissä pieleen,
älä sadattele vaan iloitse.
Odottamattomat tilanteet ovat yksi syy,
miksi sinut on palkattu työhön, ei tekoäly.
- Petteri Järvinen, 2023. Tekoäly ja minä.
Ihmisenä tekoälyn aikakaudella. Tammi.
100 kysymystä ja vastausta
Hannu Toivonen 2023
Tarvitaan taitoa purkaa ongelmat
osiin ja tehdä niistä kysymyksiä
tekoälylle.
Tekoälystä ei haluta tehdä
ihmisen kaltaista, ettei se tee
samoja virheitä.
Ihminen ei ehdi opiskella
monen alan asiantuntijaksi.
Tekoäly ehtii.
Näin se voi yhdistää
eri alojen asiantuntijuutta.
Teemu Arina
Vamian Digihyvä juttu –hankkeen
loppuwebinaari 8.11.2023
Kuva: Hermann, pixabay.com
Tulevaa on mahdoton ennustaa
Juuso Pekkinen, Yle: Räjäytyskuva-podcast, Kausi 3: Tekoäly ja tulevaisuus (jakso 1):
areena.yle.fi/podcastit/1-62282689
Me ollaan nyt siinä vaiheessa,
että tuli on keksitty ja osataan
keittää vettä ja mietitään mitä
muuta sillä voisi kypsentää.
Meillä on vielä muutama askel
siihen höyrykoneeseen.
- Teemu Hallamaa
padlet.com/matlaakso/ai
Löydät linkin myös Matleenan blogin tekoälysivulta.
TOT-
verkosto
faktabaari.fi/dil/ai
Kivinen, K., Aslama Horowitz, M., Cronin, M., Havula, P., Härkönen, T., Pönkä, H., Saariaho, A., Saarinen, T.
(2023) Digitaalinen informaatiolukutaito,- Tekoälyopas, Faktabaari, Helsinki
Yhteistä monille generatiivista
tekoälyä hyödyntäville sovelluksille
• Helppoja.
• Maksuttomia kokeilla.
• Kokeilu- ja kehitysvaiheessa.
• Moni toimii suomeksikin,
mutta paremmin englanniksi.
• Tietosuoja harvoin EU:ssa
vaaditulla tasolla.
• Tekijänoikeuskysymyksissä
paljon epäselvää.
– Koulutusdata
– Oikeudet ihmisillä/organisaatioilla
– Indemnity-ehto
– Käyttöehdot (maininta)
• Kun käytät, ilmaise se selkeästi.
Kuva: Matleena Laakso. Luotu tekoälyn avulla: www.bing.com/create
Omaa ajattelua tai tiedonhakua
ei ole syytä korvata tekoälysovelluksilla
Kuva: ML, tehty Adobe Expressin tekoälyllä.
Kuva: Matleena Laakso ja tekoälysovellus: www.bing.com/create
Tukiäly = tekoäly toimii parhaiten
ihmisen kanssa yhteistyössä!
Opettajan tukiäly
Oppijan tukiäly
Moniin tekoälyn tuotoksiin
hyvä suhtautua luonnoksina,
jotka on vähintään
tarkastettava ja usein
ihmisvoimin muokattava
paremmiksi.
Ikiliikkuja keksitty?
Kuvat tehty tekoälyn avulla sovelluksella www.canva.com
Opettaja luo ja arvioi tehtävät tekoälyn avulla?
Oppija ratkaisee tehtävät tekoälyn avulla?
Hyviä kysymyksiä
Miten tekoäly
suoriutuisi sinun
antamista tehtävistä?
Miten luonnostelet
tehtäviä ja materiaaleja
tekoälyn avulla?
• Miten käytät tekoälyä
oppimisen tukena?
• Mitä on eettinen ja
vastuullinen käyttö?
• Milloin ja miten
saa käyttää?
• Miten merkitään
lähteet?
Jyväskylän yliopiston kauppakorkean
suositusten tiivistys 1/2023
www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opintohallinnon-saadokset-ja-maaraykset/kauppakorkeakoulun-linjaus-
tekoalysovellusten-kayttoon
1. Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua.
2. Voi käyttää tekstinhuollossa.
3. Opiskelija on aina vastuussa tekstinsä sisällöstä.
4. Opiskelijoille pitää kertoa käytön periaatteet ja haitat.
5. Opettajien pitää huolehtia, ettei
huijaamalla voi saada hyvää arvosanaa.
6. Jos opiskelija on käyttänyt kielimallia,
hänen tulee kertoa, miten sitä käytti.
7. Näistä suosituksista voidaan poiketa
perustellusta syystä.
Otteita Taitotalon ohjeistuksesta
www.taitotalo.fi/opiskelijalle/tekoalyn-ja-kielimallien-kaytto-taitotalossa (18.12.2023)
”Varoitukset
• Älä anna tekoälylle henkilötietoja tai salassa
pidettävää materiaalia!
• Selvitä työpaikkasi säännöt ja noudata niitä.
• Tekoäly voi antaa vääriä tietoja.
• Tekoäly voi antaa vinoutuneita näkemyksiä.
Vastuullinen käyttö tarkoittaa, että…
• Tarkastat lähteet/faktat.
• Selvität, puuttuuko jotain.
• Tarkistat, ettei mukana ole plagiointia.
• Tarkistat käyttöoikeudet.
• Tarkistat kieliopin.
• Kirjaat, mitä olet tehnyt ja kerrot sen avoimesti.
• Tuot esiin oman ajattelusi.”
Otteita Taitotalon ohjeistuksesta
www.taitotalo.fi/opiskelijalle/tekoalyn-ja-kielimallien-kaytto-taitotalossa
”Tekoälyn käyttö on aina sallittu oman oppimisen apuna
ja tukena. Pyydä, että tekoäly
• selventää vaikeita käsitteitä
• antaa esimerkkejä
• antaa ideoita
• luo ohjeita…”
”Tekoälyn käyttö on rajoitettua tutkintojen ja tutkinnon
osien arvioitavissa materiaaleissa.”
”Tekoälyn käyttö on kokonaan kielletty YTO-aineiden
arvioitavissa tehtävissä.”
Oppiminen ei ole muuttunut
Oppiminen on oppijan aktiivista toimintaa.
• Muilta kopioimalla ei opi.
• Toisen tuotosta ei saa väittää omaksi.
• Jos tavoitteena ei ole oppia vaan vain suorittaa kursseja,
houkutus huijaamiseen voi kasvaa liiaksi.
Luokaa selvät pelisäännöt
• Järkevä käyttö voi edistää oppimista
• Plagiaatintunnistuksen työkalut eivät tunnista
tekoälyn luomaa sisältöä.
Mahdollisia oireita
• Teksti syntyy nopeasti.
• Teksti ei vaikuta opiskelijan kieleltä (ikätaso, sisältö, sanasto,..).
• Ei juurikaan kirjoitusvirheitä.
• Ympäripyöreä teksti.
• Asiavirheitä – tai toisaalta virheettömyyttä.
• Olemattomia tai ikäryhmälle ei-tyypillisiä lähteitä.
• Tekstin rakenne: Pitkähköt virkkeet ja monimutkaiset
lauserakenteet. Toisteisuutta kappaleissa.
• Vaikuttaa konekäännökseltä.
• Dokumentissa vain muutama muokkauskerta.
• Vastauksen rakenne tekoälysovellukselle
tyypillinen ellei kehotteilla muuhun ohjaa:
esim. ChatGPT: johdanto, listaus ja yhteenveto.
Suuret kielimallit (LLM) ja niitä
hyödyntävät tekoälysovellukset
Kielimallit on koulutettu suurella tekstimäärällä. Ne hyödyntävät
sanojen (tavujen) tilastollisia todennäköisyyksiä esim. tuottaakseen,
tunnistaakseen tai kääntääkseen tekstiä tai puhetta.
• Esim. Open AI:n GPT ja Googlen LaMDA.
Kielimalleja hyödyntävät tekoälysovellukset
• Esim. ChatGPT, Microsoft Copilot (ent. Bing Chat) ja Google Bard (→ Gemini).
• Sisältävät työkaluja myös esim. kuvien tunnistamiseen ja generoimiseen,
musiikin luomiseen ja internetin käyttöön.
ChatGPT, Copilot ja Google Bard
Tuottavat tekstiä koulutusdatan ja kehotteen perusteella.
Eivät käsittele tai ymmärrä sanoja, vaan todennäköisyyksiä.
→ Jokainen fakta tarkistettava.
• Tuottavat pientä satunnaista vaihtelua.
• Joihinkin kysymyksiin valmiita vastauksia.
• Kieltäytyvät vastaamasta joihinkin kysymyksiin.
Kerro minulle jotain,
mitä sinä osaat tehdä,
mutta mitä tekoäly ei osaa!
Reflektiokuvan yritelmiä
Kuvat: ML/Microsoft Copilot, DALL.E 3
Miltä tekoäly maistuu juuri nyt? Matleena Laakson kuvakollaasi Microsoft Copilotin/DALL.E 3:n kuvista.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18.
19. 20. 21. 22. 23. 24.
www.matleenalaakso.fi
Lähes 400 bloggausta ja lisää #digipeda-
vinkkejä, ohjeita ja esimerkkejä blogisivuilla:
• Ohjeet ja diasarjat
• Generatiivinen tekoäly
• H5P-työkalut
• Sähköiset kokeet ja kyselyt
• Opetusalan webinaarit
• Tervetuloa: tulevia koulutuksiani
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
• CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0
Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
• Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa,
myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu.
• Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja
lisäät linkin tähän diasarjaan.
• Jos teet diasarjasta oman version, se tulee lisäksi
jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi

More Related Content

Similar to Tekoäly ja opetus 6.2.24

Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24Matleena Laakso
 
Digioppimisen käytännöt ja välineet
Digioppimisen käytännöt ja välineetDigioppimisen käytännöt ja välineet
Digioppimisen käytännöt ja välineetMatleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 16.1.24
Tekoäly opetuksessa 16.1.24Tekoäly opetuksessa 16.1.24
Tekoäly opetuksessa 16.1.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Matleena Laakso
 
Pedagoginen piristysruiske 130217
Pedagoginen piristysruiske 130217Pedagoginen piristysruiske 130217
Pedagoginen piristysruiske 130217Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Matleena Laakso
 
Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24
Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24
Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24Matleena Laakso
 
Digi opetuksessa – ilmaistyökaluja oman työnsä kehittäjille
Digi opetuksessa – ilmaistyökaluja oman työnsä kehittäjilleDigi opetuksessa – ilmaistyökaluja oman työnsä kehittäjille
Digi opetuksessa – ilmaistyökaluja oman työnsä kehittäjilleMatleena Laakso
 
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Matleena Laakso
 
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Matleena Laakso
 
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16Pedagoginen piristysruiske 28.01.16
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16Matleena Laakso
 
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23
Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23
Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23Matleena Laakso
 
Kaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulusta
Kaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulustaKaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulusta
Kaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulustaUnelmakoulu
 
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdf
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdfTekoäly on tullut 13.12.23.pdf
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdfMatleena Laakso
 
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä 14.2.24
Pedagogin digitystä 14.2.24Pedagogin digitystä 14.2.24
Pedagogin digitystä 14.2.24Matleena Laakso
 

Similar to Tekoäly ja opetus 6.2.24 (20)

Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
 
Digioppimisen käytännöt ja välineet
Digioppimisen käytännöt ja välineetDigioppimisen käytännöt ja välineet
Digioppimisen käytännöt ja välineet
 
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
 
Tekoäly opetuksessa 16.1.24
Tekoäly opetuksessa 16.1.24Tekoäly opetuksessa 16.1.24
Tekoäly opetuksessa 16.1.24
 
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
 
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
 
Pedagoginen piristysruiske 130217
Pedagoginen piristysruiske 130217Pedagoginen piristysruiske 130217
Pedagoginen piristysruiske 130217
 
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
 
Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24
Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24
Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24
 
Digi opetuksessa – ilmaistyökaluja oman työnsä kehittäjille
Digi opetuksessa – ilmaistyökaluja oman työnsä kehittäjilleDigi opetuksessa – ilmaistyökaluja oman työnsä kehittäjille
Digi opetuksessa – ilmaistyökaluja oman työnsä kehittäjille
 
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
 
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
 
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16Pedagoginen piristysruiske 28.01.16
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16
 
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
 
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
 
Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23
Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23
Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23
 
Kaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulusta
Kaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulustaKaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulusta
Kaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulusta
 
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdf
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdfTekoäly on tullut 13.12.23.pdf
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdf
 
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
 
Pedagogin digitystä 14.2.24
Pedagogin digitystä 14.2.24Pedagogin digitystä 14.2.24
Pedagogin digitystä 14.2.24
 

More from Matleena Laakso

Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Matleena Laakso
 
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Matleena Laakso
 
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfFasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfMatleena Laakso
 
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Matleena Laakso
 
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Matleena Laakso
 
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Matleena Laakso
 
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Matleena Laakso
 
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24Matleena Laakso
 
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Matleena Laakso
 
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Matleena Laakso
 
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Matleena Laakso
 
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Matleena Laakso
 
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24Matleena Laakso
 
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24Matleena Laakso
 

More from Matleena Laakso (20)

Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
 
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
 
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
 
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfFasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
 
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
 
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
 
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
 
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
 
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
 
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
 
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
 
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
 
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
 
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
 
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
 
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
 
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
 
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
 
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
 

Tekoäly ja opetus 6.2.24

 • 1. 6.2.2024 | 1 Johdanto tekoälyyn ja sen hyödyntämiseen opetuksessa Tekoäly ja opetus 3 op Webinaari 6.2.2024 (1/5) Matleena Laakso TAMK: Uuden opettajuuden laboratorio -hanke Blogi: www.matleenalaakso.fi
 • 2. Ohjelma klo 14.30-16.30 • Tervetuloa • Hanke • Koulutuksen käytännöt • Me ja tavoitteet • Johdanto tekoälyyn • Tekoäly opetuksessa: muutama näkökulma ja lisää tulevissa webinaareissa Materiaalit, tallenteet ja oppimistehtävät löydät koulutuksen Padletista.
 • 3. Uuden opettajuuden laboratorio TAMKin OPH-rahoitteinen opetustoimen täydennyskoulutushanke • Virtuaalitodellisuus opetuksessa 3 op • Lisätty todellisuus opetuksessa 3 op • Tekoäly opetuksessa 3 op • 3D- ja 360-sisällöt opetuksessa 3 op Hanke: www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/pedapuffetti Matleenan koulutukset (TAMK & muut): www.matleenalaakso.fi/p/tervetuloa.html
 • 4. Webinaarien teemat Ti 6.2.2024 Johdanto tekoälyyn ja sen hyödyntämiseen opetuksessa (Matleena) To 15.2.: Suuria kielimalleja käyttävien sovellusten hyödyntäminen opetuksessa (Mikko Turunen) Ke 6.3.: Tekoäly osana opetuksessa jo käytettäviä sovelluksia (Matleena) Ma 18.3.: Visuaalisen materiaalin tuottaminen tekoälyllä (Ville Palkinen) Ti 26.3.: Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä (Matleena)
 • 5. Tekoäly ja opetus 3 op Suoritukset (dl su 21.4.2024) • Viisi webinaaria • Oppimistehtävinä (2 kpl) webinaareissa opitun soveltamista omaan työhön. Ideana on tutustua itselle uusiin sovelluksiin tai niiden uudenlaiseen käyttötapaan. Ilmoittautuessasi olet sitoutunut suorittamaan 3 op kokonaisuuden. Todistukset tulevat opintopolkuun, jos sotusi on tiedossamme.
 • 6. Matleena Laakso • Digipedagoginen asiantuntija • Freelancer-kouluttaja • Sivutoimisesti työskentelee TAMKissa • Aktiivinen bloggaaja • Avoimen oppimisen vaikuttaja • Koulutukseltaan KM ja AmO Teksti on Copilotin laatima esittely, jota on hieman lyhennetty. Kuva on valittu sen linkkiehdotuksista.
 • 7. Kuka olet? / Mitä kuuluu? Millaisin odotuksin saavuit? Kuvana Padlet-ympäristömme pohjakuva.
 • 9. Google Bard Flingan tavoitteista Tiivistelmä: • Opettajat odottavat Tekoäly ja opetus -koulutukselta käytännön- läheistä tietoa ja taitoja tekoälyn hyödyntämiseen opetuksessa. He toivovat myös keskustelua tekoälyn etiikasta ja sen roolista tulevaisuuden koulutuksessa. Mitä tärkeitä näkökulmia listauksesta puuttui, kun tarkastellaan oppilaitoksia, opetusta ja generatiivista tekoälyä ja sen vaikutuksia opettajan työhän tämän vuoden aikana? Vastaukset otsikkotasolla: 1. Opettajan roolin muutos 2. Oppimisen yksilöllistäminen 3. Tekoälyn etiikka ja vastuullinen käyttö 4. Tekoälyn työkalut ja resurssit 5. Jatkuva oppiminen 6. Yhteistyö ja vertaistuki
 • 10. Ja Microsoft Copilotin kommentti Listauksessa oli monia hyviä tavoitteita, toiveita ja odotuksia generatiivisen tekoälyn hyödyntämisestä opetuksessa. Kuitenkin listauksesta puuttui joitakin tärkeitä näkökulmia, kuten: • Generatiivisen tekoälyn luotettavuus, läpinäkyvyys ja eettisyys. Miten varmistetaan, että tekoäly tuottaa laadukasta, oikeaa ja sopivaa sisältöä eri oppiaineisiin ja tasoihin? Miten opettajat ja oppilaat voivat arvioida tekoälyn tuottaman sisällön lähteitä, tarkoitusperiä ja vaikutuksia? Miten tekoälyn käyttöön liittyvät eettiset kysymykset, kuten tekijänoikeudet, yksityisyys ja tasa-arvo, otetaan huomioon opetuksessa? • Generatiivisen tekoälyn vaikutus opettajan ja oppilaan rooleihin ja vuorovaikutukseen. Miten tekoäly muuttaa opettajan työtä ja vastuuta opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa? Miten tekoäly tukee oppilaan itseohjautuvuutta, motivaatiota ja oppimistuloksia? Miten tekoäly edistää opettajan ja oppilaan välistä dialogia ja yhteistyötä? • Generatiivisen tekoälyn integrointi opetussuunnitelmaan ja oppimisympäristöihin. Miten tekoälyä hyödynnetään osana oppiaineiden sisältöjä ja tavoitteita? Miten tekoälyä käytetään eri oppimisympäristöissä, kuten luokkahuoneessa, verkossa tai ulkona? Miten tekoälyä sovelletaan eri oppimistilanteisiin, kuten projekteihin, ryhmätöihin tai kokeisiin?
 • 11. Tekoäly & Flinga Työskentelyn vaiheet 1. Kerätään Flinga Walliin ideoita, ajatuksia, näkökulmia, tavoitteita tms. Voidaan äänestää esim. mikä on tärkein tai tykätä niistä, jotka ovat myös omia tavoitteita. 2. Annetaan suurta kielimallia hyödyntävän sovelluksen (ChatGPT, Copilot, Bard,..) tiivistää ja luokitella vastaukset. 3. Kysytään kielimallilta esim. mitä näkökulmia vastauksista puuttui. Täältä saat Flingan viestit tekstinä. Vie sessio –painike luo niistä Excel-tiedoston.
 • 14. Nykyinen tekoäly on heikkoa Ks. esim. fi.wikipedia.org/wiki/Teko%C3%A4ly (17.2.2023) Nykyinen kapea eli heikko tekoäly toimii erilaisissa rajoitetuissa tehtävissä. Sillä ei ole tietoisuutta, tahtoa eikä ymmärrystä oman alansa ulkopuolella. Vahvalla tekoälyllä olisi laaja ymmärrys ja ihmisen kaltainen tietoisuus. Super-tekoäly olisi ohittanut ihmisen kyvykkyyden.
 • 15. Tekoälyn muodot Euroopan komission määritelmä: bit.ly/45MsrHk Ohjelmistot: hakukoneet, virtuaaliset avustajat, kuvia analysoivat ohjelmistot, puheen- ja kasvojen tunnistusjärjestelmät. ”Ruumiillistettu” tekoäly: robotit, itseohjautuvat autot, droonit ja asioiden internet.
 • 16. Mitä on tekoäly? Tietojenkäsittelyä, jossa kehitetään perinteisesti ihmisen älyyn liitettyjä taitoja. Tekoäly pystyy esim. oppimaan, luomaan uutta, ratkaisemaan ongelmia tai reagoimaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin. TUNI-kirjasto, Tiedonhaun opas, CC BY: libguides.tuni.fi/tiedonhaun-opas/tiedonhaku-tekoaly Tekoäly opetuksen tukena 1 op, Waselius & Pölönen ym. CC BY (kuva): www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
 • 17. Koneoppiminen Kone oppii annetun datan ja esimerkkien pohjalta ilman erillistä sääntöjen ohjelmointia. Ohjelma koulutetaan suoriutumaan tehtävistä tilanteissa, joita se ei ole välttämättä aiemmin kohdannut. TUNI-kirjasto, Tiedonhaun opas, CC BY: libguides.tuni.fi/tiedonhaun-opas/tiedonhaku-tekoaly Tekoäly opetuksen tukena 1 op, Waselius & Pölönen ym. CC BY (kuvat): www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
 • 18. Opetettava kone www.generation-ai-stn.fi/genai-opetettava-kone Tutustukaa koneoppimiseen GenAI-hankkeen opetettavan koneen avulla. Ei kirjautumista, toimii mobiilistikin.
 • 19. ”Lasten ja nuorten oivalluttaminen teknologiasta, josta tulevaisuuden yhteiskunta on enenevässä määrin riippuvainen, on yksi 2000-luvun merkittävimmistä haasteista.” www.generation-ai-stn.fi/tilannekuva-2022-tiivistelma
 • 20. Generatiivinen tekoäly tarkoittaa sovelluksia, jotka luovat ihmisen pyynnöstä uusia sisältöjä (teksti, kuva, video, dia, taulukko,..). Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
 • 21. Tekoäly ihmistyön täydentäjänä Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023. www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista ”…vaikutus Suomen työmarkkinoilla on pikemminkin ihmistyötä täydentävä kuin sitä korvaava. Silti edessä on merkittävä murros, johon valmistaudumme parhaiten kokeilemalla ja hyödyntämällä generatiivista tekoälyä mahdollisimman etupainotteisesti.”
 • 22. Etlan raportin näkökulmia Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023. www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista Työtekijät jo kokeilevat, organisaatiot joutuvat kieltämään. Suurin uhka yhteiskunnassa on, että aidon ja tekoälyn tuottaman sisällön erottaminen on mahdotonta. ”Teknologia ei ole hyvä tai paha – eikä se myöskään ole neutraali.” - Melvin Kranzberg
 • 23. Koulutettu väestö suurimmassa murroksessa Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023. www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista Vertailtaessa generatiivista tekoälyä työelämässä käyttäviä ja niitä jotka eivät käytä • tekoälyä käyttäen työn tuottavuus paranee, • heikommat työntekijät hyötyvät enemmän, • usein laatu ja työtyytyväisyys paranivat. Yliopiston tentissä • tekoäly auttoi monivalinnoissa, mutta ei esseissä. • heikoimmat hyötyivät eniten. • toisinaan tekoäly heikensi tulosta, kun siltä pyydettiin sellaista, mitä se ei osaa.
 • 24. Monialaisuus on ihmisen tärkeimpiä ominaisuuksia tekoälyyn verrattuna Kun joku menee töissä pieleen, älä sadattele vaan iloitse. Odottamattomat tilanteet ovat yksi syy, miksi sinut on palkattu työhön, ei tekoäly. - Petteri Järvinen, 2023. Tekoäly ja minä. Ihmisenä tekoälyn aikakaudella. Tammi.
 • 25. 100 kysymystä ja vastausta Hannu Toivonen 2023 Tarvitaan taitoa purkaa ongelmat osiin ja tehdä niistä kysymyksiä tekoälylle. Tekoälystä ei haluta tehdä ihmisen kaltaista, ettei se tee samoja virheitä.
 • 26. Ihminen ei ehdi opiskella monen alan asiantuntijaksi. Tekoäly ehtii. Näin se voi yhdistää eri alojen asiantuntijuutta. Teemu Arina Vamian Digihyvä juttu –hankkeen loppuwebinaari 8.11.2023 Kuva: Hermann, pixabay.com
 • 27. Tulevaa on mahdoton ennustaa Juuso Pekkinen, Yle: Räjäytyskuva-podcast, Kausi 3: Tekoäly ja tulevaisuus (jakso 1): areena.yle.fi/podcastit/1-62282689 Me ollaan nyt siinä vaiheessa, että tuli on keksitty ja osataan keittää vettä ja mietitään mitä muuta sillä voisi kypsentää. Meillä on vielä muutama askel siihen höyrykoneeseen. - Teemu Hallamaa
 • 28.
 • 29. padlet.com/matlaakso/ai Löydät linkin myös Matleenan blogin tekoälysivulta. TOT- verkosto
 • 30. faktabaari.fi/dil/ai Kivinen, K., Aslama Horowitz, M., Cronin, M., Havula, P., Härkönen, T., Pönkä, H., Saariaho, A., Saarinen, T. (2023) Digitaalinen informaatiolukutaito,- Tekoälyopas, Faktabaari, Helsinki
 • 31. Yhteistä monille generatiivista tekoälyä hyödyntäville sovelluksille • Helppoja. • Maksuttomia kokeilla. • Kokeilu- ja kehitysvaiheessa. • Moni toimii suomeksikin, mutta paremmin englanniksi. • Tietosuoja harvoin EU:ssa vaaditulla tasolla. • Tekijänoikeuskysymyksissä paljon epäselvää. – Koulutusdata – Oikeudet ihmisillä/organisaatioilla – Indemnity-ehto – Käyttöehdot (maininta) • Kun käytät, ilmaise se selkeästi. Kuva: Matleena Laakso. Luotu tekoälyn avulla: www.bing.com/create
 • 32. Omaa ajattelua tai tiedonhakua ei ole syytä korvata tekoälysovelluksilla Kuva: ML, tehty Adobe Expressin tekoälyllä.
 • 33. Kuva: Matleena Laakso ja tekoälysovellus: www.bing.com/create Tukiäly = tekoäly toimii parhaiten ihmisen kanssa yhteistyössä! Opettajan tukiäly Oppijan tukiäly Moniin tekoälyn tuotoksiin hyvä suhtautua luonnoksina, jotka on vähintään tarkastettava ja usein ihmisvoimin muokattava paremmiksi.
 • 34. Ikiliikkuja keksitty? Kuvat tehty tekoälyn avulla sovelluksella www.canva.com Opettaja luo ja arvioi tehtävät tekoälyn avulla? Oppija ratkaisee tehtävät tekoälyn avulla?
 • 35. Hyviä kysymyksiä Miten tekoäly suoriutuisi sinun antamista tehtävistä? Miten luonnostelet tehtäviä ja materiaaleja tekoälyn avulla? • Miten käytät tekoälyä oppimisen tukena? • Mitä on eettinen ja vastuullinen käyttö? • Milloin ja miten saa käyttää? • Miten merkitään lähteet?
 • 36. Jyväskylän yliopiston kauppakorkean suositusten tiivistys 1/2023 www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opintohallinnon-saadokset-ja-maaraykset/kauppakorkeakoulun-linjaus- tekoalysovellusten-kayttoon 1. Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua. 2. Voi käyttää tekstinhuollossa. 3. Opiskelija on aina vastuussa tekstinsä sisällöstä. 4. Opiskelijoille pitää kertoa käytön periaatteet ja haitat. 5. Opettajien pitää huolehtia, ettei huijaamalla voi saada hyvää arvosanaa. 6. Jos opiskelija on käyttänyt kielimallia, hänen tulee kertoa, miten sitä käytti. 7. Näistä suosituksista voidaan poiketa perustellusta syystä.
 • 37. Otteita Taitotalon ohjeistuksesta www.taitotalo.fi/opiskelijalle/tekoalyn-ja-kielimallien-kaytto-taitotalossa (18.12.2023) ”Varoitukset • Älä anna tekoälylle henkilötietoja tai salassa pidettävää materiaalia! • Selvitä työpaikkasi säännöt ja noudata niitä. • Tekoäly voi antaa vääriä tietoja. • Tekoäly voi antaa vinoutuneita näkemyksiä. Vastuullinen käyttö tarkoittaa, että… • Tarkastat lähteet/faktat. • Selvität, puuttuuko jotain. • Tarkistat, ettei mukana ole plagiointia. • Tarkistat käyttöoikeudet. • Tarkistat kieliopin. • Kirjaat, mitä olet tehnyt ja kerrot sen avoimesti. • Tuot esiin oman ajattelusi.”
 • 38. Otteita Taitotalon ohjeistuksesta www.taitotalo.fi/opiskelijalle/tekoalyn-ja-kielimallien-kaytto-taitotalossa ”Tekoälyn käyttö on aina sallittu oman oppimisen apuna ja tukena. Pyydä, että tekoäly • selventää vaikeita käsitteitä • antaa esimerkkejä • antaa ideoita • luo ohjeita…” ”Tekoälyn käyttö on rajoitettua tutkintojen ja tutkinnon osien arvioitavissa materiaaleissa.” ”Tekoälyn käyttö on kokonaan kielletty YTO-aineiden arvioitavissa tehtävissä.”
 • 39. Oppiminen ei ole muuttunut Oppiminen on oppijan aktiivista toimintaa. • Muilta kopioimalla ei opi. • Toisen tuotosta ei saa väittää omaksi. • Jos tavoitteena ei ole oppia vaan vain suorittaa kursseja, houkutus huijaamiseen voi kasvaa liiaksi. Luokaa selvät pelisäännöt • Järkevä käyttö voi edistää oppimista • Plagiaatintunnistuksen työkalut eivät tunnista tekoälyn luomaa sisältöä.
 • 40. Mahdollisia oireita • Teksti syntyy nopeasti. • Teksti ei vaikuta opiskelijan kieleltä (ikätaso, sisältö, sanasto,..). • Ei juurikaan kirjoitusvirheitä. • Ympäripyöreä teksti. • Asiavirheitä – tai toisaalta virheettömyyttä. • Olemattomia tai ikäryhmälle ei-tyypillisiä lähteitä. • Tekstin rakenne: Pitkähköt virkkeet ja monimutkaiset lauserakenteet. Toisteisuutta kappaleissa. • Vaikuttaa konekäännökseltä. • Dokumentissa vain muutama muokkauskerta. • Vastauksen rakenne tekoälysovellukselle tyypillinen ellei kehotteilla muuhun ohjaa: esim. ChatGPT: johdanto, listaus ja yhteenveto.
 • 41. Suuret kielimallit (LLM) ja niitä hyödyntävät tekoälysovellukset Kielimallit on koulutettu suurella tekstimäärällä. Ne hyödyntävät sanojen (tavujen) tilastollisia todennäköisyyksiä esim. tuottaakseen, tunnistaakseen tai kääntääkseen tekstiä tai puhetta. • Esim. Open AI:n GPT ja Googlen LaMDA. Kielimalleja hyödyntävät tekoälysovellukset • Esim. ChatGPT, Microsoft Copilot (ent. Bing Chat) ja Google Bard (→ Gemini). • Sisältävät työkaluja myös esim. kuvien tunnistamiseen ja generoimiseen, musiikin luomiseen ja internetin käyttöön.
 • 42. ChatGPT, Copilot ja Google Bard Tuottavat tekstiä koulutusdatan ja kehotteen perusteella. Eivät käsittele tai ymmärrä sanoja, vaan todennäköisyyksiä. → Jokainen fakta tarkistettava. • Tuottavat pientä satunnaista vaihtelua. • Joihinkin kysymyksiin valmiita vastauksia. • Kieltäytyvät vastaamasta joihinkin kysymyksiin.
 • 43. Kerro minulle jotain, mitä sinä osaat tehdä, mutta mitä tekoäly ei osaa!
 • 44.
 • 46. Miltä tekoäly maistuu juuri nyt? Matleena Laakson kuvakollaasi Microsoft Copilotin/DALL.E 3:n kuvista. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
 • 47. www.matleenalaakso.fi Lähes 400 bloggausta ja lisää #digipeda- vinkkejä, ohjeita ja esimerkkejä blogisivuilla: • Ohjeet ja diasarjat • Generatiivinen tekoäly • H5P-työkalut • Sähköiset kokeet ja kyselyt • Opetusalan webinaarit • Tervetuloa: tulevia koulutuksiani
 • 48. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 • CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi • Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. • Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. • Jos teet diasarjasta oman version, se tulee lisäksi jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi