SlideShare a Scribd company logo
1 of 68
Download to read offline
Tekoäly opetuksessa
& Adobe Express
Rantakylän yhtenäiskoulu 22.11.2023
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi Kuvan on luonut Matleena Laakso
tekoälyn avulla sivulla www.bing.com
Matleena Laakso
• Digipedagoginen asiantuntija ja
freelancer-kouluttaja,
työskentelee sivutoimisesti TAMKissa.
• Bloggaaja.
• Avoimen oppimisen vaikuttaja.
• Kouluttaa ympäri Suomea ja
paljon myös verkossa.
• Koulutukseltaan KM, AmO.
Teksti on Bingin AI-pohjaisen keskustelutilan
laatima esittely. Kuva on valittu sen
ehdotuksesta Instagramista.
Ohjelma klo 15-18
Tekoäly opetuksessa
• Johdanto tekoälyyn
• Näkökulmia opetukseen ja generatiivisen tekoälyn mahdollisuuksiin
• Suuret kielimallit ja esimerkkejä opetuskäytöstä
• Muita tekoälyä hyödyntäviä sovelluksia, kuvat, videot, diat,..
Adobe Express
• Kuvien generointi ja editointi tekoälyn avulla.
• Erilaisten kuvien, videoiden ja verkkojulkaisujen tekeminen.
Materiaalilinkit koulutuksen
Padletissa ja julkisesti:
www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
Tässä diasarjassa on käytetty PowerPointin kuvakkeita.
Kaupungin ohjeistus
• Työsähköpostilla ei saa kirjautua tekoälyohjelmiin.
• Käytä niihin omaa sähköpostitiliä.
• Työkonetta saat käyttää, mutta selaimen tulee suojatussa tilassa.
Chrome: Incognito Edge: InPrivate
Onko tekoäly scifiä?
Kuva: anaterate (AI-kuva), pixabay.com
Nykyinen tekoäly on heikkoa
Ks. esim. fi.wikipedia.org/wiki/Teko%C3%A4ly (17.2.2023)
Nykyinen kapea eli heikko tekoäly
toimii erilaisissa rajoitetuissa tehtävissä.
Sillä ei ole tietoisuutta, tahtoa eikä
ymmärrystä oman alansa ulkopuolella.
Vahvalla tekoälyllä olisi laaja ymmärrys
ja ihmisen kaltainen tietoisuus.
Super-tekoäly olisi ohittanut
ihmisen kyvykkyyden.
Tekoäly ei ole mitään uutta
Tekoälyn muodot
Euroopan komission määritelmä: bit.ly/45MsrHk
Ohjelmistot: hakukoneet, virtuaaliset avustajat,
kuvia analysoivat ohjelmistot, puheen- ja
kasvojen tunnistusjärjestelmät.
”Ruumiillistettu” tekoäly: robotit, droonit,
itseohjautuvat autot ja asioiden internet.
Mitä on tekoäly?
Tietojenkäsittelyä, jossa kehitetään perinteisesti ihmisen älyyn liitettyjä
taitoja. Tekoäly pystyy esim. oppimaan, luomaan uutta, ratkaisemaan
ongelmia tai reagoimaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin.
TUNI-kirjasto, Tiedonhaun opas, CC BY: libguides.tuni.fi/tiedonhaun-opas/tiedonhaku-tekoaly
Tekoäly opetuksen tukena 1 op, Waselius & Pölönen ym. CC BY (kuva):
www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
Opetettava kone
Tutustu koneoppimiseen GenAI-hankkeen kuvien luokittelijan avulla.
Ei kirjautumista, toimii myös mobiililaiteilla: www.generation-ai-stn.fi
Generatiivinen
tekoäly tarkoittaa
sovelluksia, jotka
luovat ihmisen
pyynnöstä uusia
sisältöjä (teksti, kuva,
video, dia, taulukko,..).
Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
Yhteistä monille generatiivista
tekoälyä hyödyntäville sovelluksille
• Helppoja.
• Maksuttomia kokeilla.
• Kokeilu- ja kehitysvaiheessa.
• Moni toimii suomeksikin,
mutta paremmin englanniksi.
• Tietosuoja harvoin EU:ssa
vaaditulla tasolla.
• Tekijänoikeuskysymyksissä
paljon epäselvää.
– Koulutusaineistot, oikeudet
ihmisellä tai organisaatiolla,
indemnity-ehto ja käyttöehdot
• Kun käytät, ilmaise se selkeästi.
Kuva: Matleena Laakso. Luotu tekoälyn avulla: www.bing.com/create
Tekoäly ihmistyön täydentäjänä
Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023.
www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista
”Näkemyksemme mukaan
generatiivisen tekoälyn vaikutus
Suomen työmarkkinoilla on
pikemminkin ihmistyötä täydentävä
kuin sitä korvaava.
Silti edessä on merkittävä murros,
johon valmistaudumme parhaiten
kokeilemalla ja hyödyntämällä
generatiivista tekoälyä
mahdollisimman etupainotteisesti.”
Etlan raportin näkökulmia
Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023.
www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista
Työtekijät jo kokeilevat,
organisaatiot joutuvat kieltämään.
Suurin uhka yhteiskunnassa on, että aidon ja tekoälyn
tuottaman sisällön erottaminen on mahdotonta.
”Teknologia ei ole hyvä tai paha –
eikä se myöskään ole neutraali.”
- Melvin Kranzberg
Integroituu opetuksen sovelluksiin
www.matleenalaakso.fi/2023/09/tekoaly-integroituu-opetuksen-sovelluksiin.html
Microsoft365 Microsoft Bing Google Bard H5P-työkalut
Adobe Express Canva ThingLink Padlet Quizizz
ja Firefly
Tukiäly = tekoäly toimii parhaiten
ihmisen kanssa yhteistyössä
Kuvat: pixabay.com
Tukiäly = tekoäly toimii parhaiten
ihmisen kanssa yhteistyössä
Kuvat: pixabay.com
Kuva: Matleena Laakso ja tekoälysovellus: www.bing.com/create
Opettajan
tukiäly
- ja
oppilaan!
Jyväskylän yliopiston kauppakorkean
suositusten tiivistys 1/2023
www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opintohallinnon-saadokset-ja-maaraykset/kauppakorkeakoulun-
linjaus-tekoalysovellusten-kayttoon
1. Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua.
2. Voi käyttää tekstinhuollossa.
3. Opiskelija on aina vastuussa tekstinsä sisällöstä.
4. Opiskelijoille pitää kertoa käytön periaatteet ja haitat.
5. Opettajien pitää huolehtia, ettei
huijaamalla voi saada hyvää arvosanaa.
6. Jos opiskelija on käyttänyt kielimallia,
hänen tulee kertoa, miten sitä käytti.
7. Näistä suosituksista voidaan poiketa
perustellusta syystä.
Oppiminen ei ole muuttunut
Oppiminen on oppijan aktiivista toimintaa.
• Muilta kopioimalla ei opi.
• Toisen tuotosta ei saa väittää omaksi.
• Jos tavoitteena ei ole oppia vaan vain suorittaa kursseja, houkutus
huijaamiseen voi kasvaa liiaksi – oli käytössä tekoälyä tai ei.
Heräsikö epäilys?
• Plagiaatintunnistuksen työkalut eivät ole luotettavia.
• Kysy asiasta suoraan.
• Pyydä selittämään asia omin sanoin.
• Laita oppija pohtimaan tekoaan kriittisesti:
(Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY)
– Mitä uusia taitoja ja käsitteitä olet oppinut ChatGPT:tä käyttäessäsi?
– Kuinka käyttäisit uusia taitojasi ja käsitteitä käytännössä?
– Mitä haasteita kohtasit tehtävissä ChatGPT:n avulla?
– Kuinka käyttäisit oppimiasi taitoja ja käsitteitä
vastaavanlaisessa tehtävässä ilman ChatGPT:n apua?
Mahdollisia oireita
• Teksti syntyy nopeasti.
• Teksti ei vaikuta opiskelijan kieleltä (ikätaso, sisältö, sanasto,..).
• Ei juurikaan kirjoitusvirheitä.
• Ympäripyöreä teksti.
• Asiavirheitä – tai toisaalta virheettömyyttä.
• Olemattomia tai ikäryhmälle ei-tyypillisiä lähteitä.
• Tekstin rakenne: Pitkähköt virkkeet ja monimutkaiset
lauserakenteet. Toisteisuutta kappaleissa.
• Vastauksen rakenne ChatGPT:lle tyypillinen ellei kehotteilla
muuhun ohjaa: johdanto, listaus ja yhteenveto.
• Vaikuttaa konekäännökseltä.
• Dokumentissa vain muutama muokkauskerta.
Oppilaan tukiäly
Väsymätön apuri kielen
oppimisessa kirjoittaen tai
keskustellen.
Vinkkejä ajanhallintaan,
opiskelustrategioihin ja
motivaation ylläpitämiseen.
Tehtävänannon mukainen käyttö,
esim. generoi tekstiä ja analysoi
tuotos (oikeellisuus, vinoumat,
kehotteet,..).
Harjoittelu tekoälyn kanssa
jutellen tai kertaaminen,
niin että tekoäly tekee
kysymyksiä ja antaa palautteen.
Kirjoittamisen apu, virheiden
osoittaminen, korjausehdotukset
tai kääntäminen.
Pyytää apua ymmärtämiseen
(selittäminen, esimerkit).
Kuva: YORIarts, pixabay.com
Millaisia kokemuksia sinulla on omasta
tai oppijoidesi tekoälyn käytöstä?
Heränneitä ajatuksia/kysymyksiä?
Suuret kielimallit
Tietokonealgoritmi, joka on koulutettu tuottamaan ihmismäistä tekstiä.
• Tuottavat pientä satunnaista vaihtelua.
• Joihinkin kysymyksiin valmiita vastauksia.
• Kieltäytyvät vastaamasta joihinkin kysymyksiin.
• Kehotteilla annat oman panoksesi sisällölle.
.
Suuret kielimallit tuottavat tekstiä
koulutusdatan ja käyttäjän antaman
kehotteen perusteella tilastollisesti
ennustamalla sanan (tavun) kerrallaan.
Ne eivät ymmärrä sanoja eikä
niillä ole tavoitetta tai tietoisuutta.
Kuva: Blickpixel, pixabay.com
Suurten kielimallien mahdollisuuksia
• Hyvä muodollinen kielitaito.
• Generoi tekstiä kirjoittaen tai puhuen.
• Osaa luoda tekstiä halutulla tyylillä ja
kielitaitotasolla.
• Voi osata matematiikkaa ja koodausta.
• Taitava kääntäjä.
• Lisäosat monipuolistavat käyttöä.
• Muistavat keskustelua taaksepäin,
joten jatkokysymykset ovat mahdollisia
Kuva: Peggy_Marco, pixabay.com
Parhaimmillaan apulainen
tai kollega aiheessa,
jonka tunnet hyvin ☺
Kielimallien hyödyntäminen
Ideoinnin ja
ajattelun apu.
Kielenhuolto ja
palaute omasta
tekstistä
Selko- tai
puhekielistä-
minen.
Kääntäminen
(kielitaitotasot).
Tehtävien ja
materiaalien
eriyttäminen.
Käsitelistan tekijä
tai yleiskuvan
tarjoaja.
Selittäminen roolin
tai näkökulman
mukaan.
Yhteenveto,
tiivistys, luokittelu,
kysymysten teko.
Asioiden
yhdistäminen tai
vertailu.
Esimerkkien
luominen.
Tuntisuunnitelmien
ja tehtävien
luonnostelu
Virheiden
selittäminen.
Tiimin jäsen.
Oppimateriaalien
ja arviointi-
kriteerien teko.
Testaa
tehtävänanto
tarkentaaksesi
ohjetta.
Kahden kurssin
Integrointi-
suunnitelma.
Kielimallien ja tekoälyn haasteita
Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 ja Tarmo Toikkanen: bit.ly/3PhJXMR
• Ei ymmärrä sanojen merkityksiä – eikä käsittele sanoja. Ei muodosta
mielipidettä, ei ajattele, ei arvota, ei kritisoi, ei ennusta (Toikkanen, Sitra).
• Hallusinoi. Jokainen fakta tarkistettava!
• Ei ole hakukone! Ei kerro luotettavasti lähteitä.
• Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää.
• Datan oikeellisuus, kattavuus ja eettisyys.
• Kehittäjäyrityksen arvot.
• Tietosuoja: ole tietoinen, mitä voit jakaa.
• Tekijänoikeuskysymykset epäselviä.
• Rahalla saa paremman version.
• Toimii parhaiten englanniksi.
• Hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus
• Myös nettirikollisten työkalu.
Kuva: Qimono, pixabay.com
Kun tunnemme haasteet, miten
ne näkyvät tehtävänannoissa?
Kuva: Qimono, pixabay.com
Mitä muuttaisit tai lisäisit
Bing Chatin vastaukseen?
”Hyvä opetusvideo on sellainen, joka on selkeä, kiinnostava ja
opettavainen. Hyvä opetusvideo sisältää seuraavat kriteerit1:
• Se on napakka ja lyhyt, mieluiten alle kaksi minuuttia.
• Se tiivistää opetettavan asian ydinaineksen ja sillä on harkittu sanoma.
• Se konkretisoi teoreettisen asiasisällön esimerkeillä, vertauksilla tai
näyttämisellä.
• Se haastaa katsojan medialukutaitoa ja ottaa huomioon erilaiset oppimistavat.
• Se on kohdennettu ja räätälöity sen ensisijaiselle katsojaryhmälle.”
ChatGPT
1. Kirjaudu (Sign Up): chat.openai.com tai OpenAI:n mobiilisovellus.
– Ikäraja 13 v, alle 18 v. tarvitsee huoltajan luvan.
– Maksuton 3,5-versio koulutettu syyskuulle 2021 asti.
– Maksullinen 4-versio: lisäosia, pääsy nettiin, osaa matematiikkaa, kuuntelee
& puhuu, lokakuussa DALL-E 3 kuvien tuottamiseen jne.
2. Aloita uusi keskustelu: + New Chat.
3. Älä tyydy ensimmäiseen vastaukseen, vaan vuorovaikuta ☺.
ChatGPT:n ominaisuuksia
Custon instructions (esiasetukset)
• Voit määritellä mm. roolin ja vastausten tyylin. Kätevä, kun käytät
toistuvasti samanlaisia kehotteita.
• Ota tarvittaessa käyttöön uudessa chatissa.
Keskustele ääneen
• Selaimen lisäosa Voice Control for ChatGPT tai maksullinen 4-versio.
• Kieliharjoittelu: www.matleenalaakso.fi/2023/09/kieltenopettajan-tukialy.html
Vuorovaikutustilanteen simulointi
Kari A. Hintikka, ITK-webinaari 28.9.23
Microsoft Copilot: bing.com/chat
• Kielimalli, hakukone. Osaa kertoa kuvista ja luoda kuvia (DALL-E 3).
• Toimii Edgellä, rajatusti Chromella, tulossa muillekin. Android, iOS.
• Enterprise-versiolla parempi tietosuoja.
Tyyli
Edgessä voi
avata Bingin
myös
sivupalkkiin.
Turhautuneen opettajan viesti
Kuva: Matleena Laakso ja tekoäly: www.bing.com/chat
Kirjoita vaihtoehtoinen kuvaus
Kirjoita vaihtoehtoinen kuvaus
”Tämä on kuva ryhmästä ihmisiä,
jotka kävelevät kohti suurta
kasvihuonetta puistossa.
Kasvihuone on suuri lasirakennus,
jossa on kaareva katto. Ihmiset
kävelevät polkua pitkin, joka
johtaa kasvihuoneeseen.
Polun molemmin puolin on puita
ja ruohoa. Taivas on sininen ja
siellä on muutama pilvi.”
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Kuva: YORIarts, pixabay.com
Kokeilkaa jotain kielimallia:
ChatGPT, Google Bard, Bing
tai kirjautumatta toimivat:
padlet.com/matlaakso/ai
Jakakaa kokemuksia ja
ideoita.
Oppimistehtävien muutos
Muokataan tehtävää
tavoitteena estää
huijaaminen.
Luodaan uudenlaisia
tehtäviä, joissa
hyödynnetään tekoälyä -
mutta ei korvaamaan
omaa ajattelua.
Tekoälyajan tehtäviä
Kotona kirjoitetun tekstin sijaan oppija perehtyy
aiheeseen kotona, tekoälyn kanssa tai ilman.
Oppitunnilla hän vastaa muiden tekemiin kysymyksiin.
Pienryhmät perehtyvät aiheeseen etukäteen.
Oppitunnilla järjestetään väittely tai paneeli,
missä osaaminen osoitetaan.
Kirjoitelman sijaan video, podcast, ajatuskartta, infograafi,
posteri tms. – tosin niitäkin voi luoda tekoälyllä ☺
Tekoälyajan tehtäviä
Verkkokeskustelu tai lukupiiri, missä suuri kielimalli on
yhtenä osallistujana.
Vaihtoehtoiset kirjoitelmat:
• 4 sivua ilman tekoälyä.
• 2 sivua tekoälyä käyttäen ja 2 sivun pohdinta:
– käytettyjen kehotteiden arviointi, havainnot vinoumista
ja puuttuvista näkökulmista sekä tekoälyn käytön
haasteet ja edut omalle oppimiselle yms.
Luodaan sanapilvi opiskeltavaan asiaan liittyvistä
käsitteistä. Sen jälkeen luodaan niistä tietovisa.
www.matleenalaakso.fi/2023/10/sanapilvista-tietovisoja.html
Tekoälyajan tehtäviä
S2-opiskelijan oppimisen tuki käsitteellisesti vaikean
asian oppimisessa. - Matti Seisen idea.
Ovatko parityöt mahdottomia tosi ujolle oppijalle?
Kaipaako oppija lisää chat-/keskusteluharjoittelua ja
palautetta? Voisiko suuri kielimalli auttaa?
Opettaja käyttää tekoälyn generoimia oppimateriaaleja.
• Kriittinen lukutaito: vinoumat, hallusinaatiot, puutteet..?
Keskustelu opiskeltavalla kielellä kirjoittaen tai puhuen.
• www.matleenalaakso.fi/2023/09/kieltenopettajan-tukialy.html
• Voit antaa tekoälylle roolin, esim. ChatGPT:n Custom instructions.
Halutun kuvan generointi edellyttää osuvaa ja tarkkaa
kuvausta ja usein monta yritystä.
• Näytä kuva kaverille. Hänen tulee kuvailla kehotteet, millä
itse pyrkisi luomaan samanlaisen kuvan.
• Kerro kuvasta kaverille, kirjoita siitä pieni tarina,..
Kirjoita tarina ja pyydä kielimallia muokkaamaan sitä:
pidennä, lyhennä, lisää adjektiiveja, vaihda tyyliä,..
• Toimiiko? Vieläkö ymmärrät tekstin?
Tekoälyajan tehtäviä (kieltenopetus)
Entinen ja tekoälyajan tehtävä
HBC:n esimerkki / Matti Seise: www.facebook.com/groups/tekoalyoppimisentukena
Kuva Seisen OPH-seminaaripuheenvuoron esityksestä 20.11.2023
”Alkuperäinen tehtävänanto: Tutustu tietosuoja-
oppaisiin ja kirjoita 500 sanan essee siitä, millainen
on hyvä tietosuojaopas.
Uudistettu tehtävänanto: Hyödynnä vastauksissasi
valitsemaasi kielimallia, esim. ChatGPT:tä.
1. Olet nyt keskiaikainen ritari. Ritarille on epäselvää
mikä on tietosuojaseloste ja mitä sillä tarkoitetaan.
2. Olet nyt tokaluokkalainen oppilas suomalaisessa
peruskoulussa. Selitä mitä tarkoittaa tietosuojaseloste.
3. Olet nyt ammattikoulussa opiskeleva toisen vuoden IT-tukihenkilöksi opiskeleva
oppija. Selitä mikä tietosuojaseloste on ja miksi se on tärkeää ymmärtää.
4. Olet keskisuuren yrityksen viestintäjohtaja. Tehtävänäsi on pitää huolta,
että yrityksen tietosuojaseloste on ajan tasalla. Mitä tietoja tietosuoja-
selosteeseen tulee laittaa ja mitä voi tapahtua jos sitä ei ole tehty kunnolla?
5. Keskisuuren yrityksen viestintäjohtajana sinun tulee pitää huolta siitä,
että tietosuojaseloste on kunnossa. Luo tietosuojaseloste.”
Oppimistehtävien luominen
• Pyydä tekemään tekstistä/PDF:stä/videosta monivalintoja,
aukkotehtäviä, koekysymyksiä jne.
• Luo kieltenopetukseen sanalistoja ja niistä erilaisia tekstejä.
• Varioi tehtäviä, niiden vaikeutta, näkökulmaa tai kielitaitotasoa.
• Luo skenaarion tai pakopelin juoni ja hahmot.
• Luo muutama skenaario keskustelun pohjaksi.
• Luo mallivastauksia.
• Luo sisällöistäsi tiivistyksiä johdannoksi.
• Kerro aiempi tehtäväsi ja pyydä ideoita sen muuntamiseksi niin,
että siinä käytetään tekoälyä. Pyydä myös vinkkejä arvioinnista.
– Tähän löytyy myös erillisiä sovelluksia, esim. www.magicschool.ai
Sovelluksia kuvien generointiin
Sovellusten linkkejä: padlet.com/matlaakso/ai
Yksinkertaisia
• Padlet (vain ope kirjautuu)
• www.craiyon.com (ei kirjautumista)
– 1-2 min/kuvasetti
– Saat käyttää kuvia, mutta
ilmaisversion käyttäjiltä edellytetään
viittausta craiyon.com-sivustolle.
360-kuvat
• skybox.blockadelabs.com
Monipuolisemmat sovellukset
• Adobe Firefly ja Express
• Bing chat tai suora linkki:
www.bing.com/create (DALL-E 3)
Kehote (engl. prompt)
• Kuvaa yksityiskohtaisesti mitä kaikkea kuvaan haluat: henkilöt,
esineet, adjektiivit, sijainti,..
• Värimaailma, valon suunta
• Kuvakulma
• Polttoväli
• Tyyli (valokuva, maalaus, piirros, digitaalinen taide)
• Tyylilaji (renessanssi, surrealismi, kubismi)
• Maalaustekniikan (öljymaalaus, vesivärit, hiilipiirros)
• Tietyn taiteilijan tyyli
Myös kuvageneraattorit
hallusinoivat!
Videot: äänen kloonaus, videon
dubbaus ja tekstittäminen
elevenlabs.io (demo: www.youtube.com/@matleenalaakso)
• Osaan dubata suomenkieliset videot.
• Tekee tekstistä äänitiedostoja ym.
app.heygen.com
• Osaa dubata videot.
• Osaa huulisynkan.
• Ei osaa suomea.
listenmonster.com
• Tekstittäminen, ei kirjautumista.
• Lataa video palveluun, valitse kieli
ja saat tekstitystiedoston.
• Tee tarvittaessa pienikokoinen
tiedosto tekstitystä varten.
Luo animaatio: www.steve.ai
Pikainen demo: youtu.be/O9Otj9pb8zY
Animointi tekoälyn avulla ei toimi suomeksi.
Luo video: invideo.io
Luo dokumentteja muutamassa minuutissa. Anna pelkkä otsikko tai
3000 merkin kehote. Voit tarvittaessa muokata käsikirjoitusta ja videota.
Diasarjojen luominen
www.matleenalaakso.fi/2023/08/tekoalylla-diasarjoja.html
• gamma.app: Kirjoita lyhyt kuvaus. → Saat ehdotuksen diojen teemoista. →
Valitse tyyli ja saat diasarjan, jota voit muokata. Toimii suomeksi.
– Maksutta 400 AI-krediittiä, alaotsikon suosittelijan linkillä +200).
• Myös suurten kielimallien avulla voi kehitellä diojen tekstiä ja kopioida ne tai
pyytää VBA-koodia tai makroja siirtääkseen tekstit PowerPointiin.
Muita tekoälysovelluksia
Ks. ohjeita Esa Riutta – Webopettajan YouTubesta: www.youtube.com/c/webopettaja
ramblefix.com
• Puhu jäsentymättömästä ideasta ja saat siitä selkeän koonnin esim.
muistiinpanojen, listauksen tai somepostauksen muodossa.
goblin.tools Magic ToDo
• Kirjoita tehtävä (esim. luo video) ja kosketa taikasauvaa. Tehtävä jaetaan
vaiheisiin, joita voi muokata ennen jakamista oppijoille.
lightpdf.com / www.chatpdf.com
• Kuten suuret kielimallit, mutta käyttää sisältönä lataamaasi PDF-tiedostoa.
www.anysummary.app
• Tiivistää dokumentin, ei osaa suomea
gpt-persona.com
• Chattaile mm. historiallisten henkilöiden kanssa.
• Tämän dian ainoa aina kirjautumista edellyttävä sovellus.
www.matleenalaakso.fi/2023/04/itkn-tyopajapaivassa-nakyy-tekoaly.html
Tekstin lähde (tuskin alkuperäinen): twitter.com/jedipadmaster/status/559346871424925696/photo/1
www.adobe.com/fi/express
• Kokoelma työkaluja verkkosisältöjen luomiseen.
• Yhdessä muokkaaminen onnistuu ja jaettuja sisältöjä voi päivittää.
• Käytä selaimella, sillä mobiilisovellus päivittyy pian.
• Teillä Premium-lisenssi (K12), johon kuuluu tänään harjoiteltavien
selainpohjaisten työkalujen ohella mm. Rush videoiden ja Photoshop
Express kuvien editointiin.
Kuva: www.adobe.com/fi/education/express
Kirjautuneen käyttäjän näkymä
Voit luoda uuden sisällön
tyhjästä, käyttää
mallipohjaa tai
hyödyntää tekoälyä.
Sivupalkin toiminnot
Palaa aloitusnäkymään.
Luo uusi sisältö. Kolme vaihtoehtoa:
luo, pikatoiminnot tai mukautettu koko.
Aloitusnäkymä.
Aiemmat tuotoksesi ja sinulle jaetut sisällöt.
• Voit luoda oman/tiimin/oppilaitoksen visuaalisen
ilmeen (brändin) logoineen, väreineen ja fontteineen
ja jakaa sen muille (kirjasto).
Ajoita julkaisut linkittämällä tilisi somen palveluihin
Adoben Firefly-tekoälysovellus
Voit mm. luoda ja editoida
• suoraan Fireflyn sivulla
firefly.adobe.com
• Adobe Expressillä
new.express.adobe.com
• Maksuton lisenssi: 25 krediittiä/kk.
• K12-oppilaitos: 250 krediittiä/kk.
• Adoben maksullisilla sovelluksilla,
esim. Photoshopilla.
Kehitetty vastuullisesti
• ”…koulutetaan Adobe Stock -kuviin perustuvalla tietokannalla sekä avoimesti
lisensoidulla ja julkisella sisällöllä, jonka tekijänoikeus on vanhentunut.”
www.adobe.com/fi/sensei/generative-ai/discover/firefly-vs-dalle.html
Express: generatiivinen tekoäly
Kuvaile kuva,
minkä haluat
luoda.
Kuvaile
tekstitehoste
Editointinäkymä
Klikkaa elementtiä, jota haluat muokata.
Yläosan kuvakkeista löytyy mm. kumoa,
kutsu muokkaajia sekä ohjeita.
Lisää tekstiä,
kuvia, mediaa yms.
Nimeä tiedosto
Animoi äänestä
Videon pikatoiminnoista löytyvä ominaisuus max 2 min animaatioille.
Valitse hahmo, tausta ja koko. Äänitä viestisi.
Kuvan/videon jakaminen
JAA
• Voit jakaa linkillä, jolloin etuna on
mahdollisuus päivittää videota.
• Voit jakaa myös editointilinkin (kutsua
avustajia).
LATAA
• Saat videon tiedostona, jolloin
voit jakaa sen esim. YouTuben
tai organisaatiosi videopalvelun kautta.
Verkkosivut eli -julkaisut
Luo ohjevihkosia, tiedotteita, esitteitä ja
matkaraportteja tai teetä oppijoilla
portfolioita tai projektitöiden raportteja –
yksin tai yhdessä.
Näin onnistut
1. Klikkaa PLUS-merkkiä ja valitse
VERKKOSIVU.
2. Anna tiedostollesi nimi (yläpalkki).
3. Lisää otsikko, alaotsikko ja taustakuva.
4. Lisää sisällöt ja valitse teema.
5. Esikatsele ja jaa.
www.matleenalaakso.fi
• Yli 380 bloggausta ja lisää tulossa
• Päivittyvät diat ja ohjeet
– Tältä blogisivulta löydät Adobe Expressin ja
tekoälyn ohjeet ja linkkivinkit
• Sähköisten kokeiden sivu
• H5P-työkalujen sivu
• Webinaarikoonti
• Tervetuloa: tulevia koulutuksiani
Tervetuloa
• ITK-konferenssi 17.-19.4. & kevään webinaarisarja.
• Tekoälyn työpajapäivät Otavan opistolla 14.-15.6.
Kerro pienryhmässäsi,
mikä oli tärkeintä,
minkä opit tänään.
Voitte kertoa sen
myös chatissa ☺
• CC-lisenssien suomenkielinen verkkosivusto: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain-
välinen -lisenssi creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
lyhyesti:
– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen
hyödyntäminen on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän
diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0

More Related Content

Similar to Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23

Tekoäly opetuksessa 16.1.24
Tekoäly opetuksessa 16.1.24Tekoäly opetuksessa 16.1.24
Tekoäly opetuksessa 16.1.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24Matleena Laakso
 
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä 5.3.24: Osallistaminen
Pedagogin digitystä 5.3.24: OsallistaminenPedagogin digitystä 5.3.24: Osallistaminen
Pedagogin digitystä 5.3.24: OsallistaminenMatleena Laakso
 
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Tekoäly opetuksessa 6.9.23Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Tekoäly opetuksessa 6.9.23Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23
Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23
Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23Matleena Laakso
 
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23Matleena Laakso
 
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdf
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdfTekoäly on tullut 13.12.23.pdf
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdfMatleena Laakso
 
Tekoäly yto-opetuksessa 20.12.23
Tekoäly yto-opetuksessa 20.12.23Tekoäly yto-opetuksessa 20.12.23
Tekoäly yto-opetuksessa 20.12.23Matleena Laakso
 
Digi opetuksessa 20.2.23
Digi opetuksessa 20.2.23Digi opetuksessa 20.2.23
Digi opetuksessa 20.2.23Matleena Laakso
 
Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24
Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24
Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24Matleena Laakso
 
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)Matleena Laakso
 
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24Matleena Laakso
 
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23Matleena Laakso
 
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...Matleena Laakso
 
Opintojaksojen rikastaminen tekoälyn avulla 14.2.24
Opintojaksojen rikastaminen tekoälyn avulla 14.2.24Opintojaksojen rikastaminen tekoälyn avulla 14.2.24
Opintojaksojen rikastaminen tekoälyn avulla 14.2.24Matleena Laakso
 
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Matleena Laakso
 

Similar to Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 (20)

Tekoäly opetuksessa 16.1.24
Tekoäly opetuksessa 16.1.24Tekoäly opetuksessa 16.1.24
Tekoäly opetuksessa 16.1.24
 
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
 
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
 
Pedagogin digitystä 5.3.24: Osallistaminen
Pedagogin digitystä 5.3.24: OsallistaminenPedagogin digitystä 5.3.24: Osallistaminen
Pedagogin digitystä 5.3.24: Osallistaminen
 
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
 
Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23
 
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
 
Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Tekoäly opetuksessa 6.9.23Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Tekoäly opetuksessa 6.9.23
 
Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23
Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23
Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23
 
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
 
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdf
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdfTekoäly on tullut 13.12.23.pdf
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdf
 
Tekoäly yto-opetuksessa 20.12.23
Tekoäly yto-opetuksessa 20.12.23Tekoäly yto-opetuksessa 20.12.23
Tekoäly yto-opetuksessa 20.12.23
 
Digi opetuksessa 20.2.23
Digi opetuksessa 20.2.23Digi opetuksessa 20.2.23
Digi opetuksessa 20.2.23
 
Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24
Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24
Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24
 
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)
 
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24
 
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23
 
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
 
Opintojaksojen rikastaminen tekoälyn avulla 14.2.24
Opintojaksojen rikastaminen tekoälyn avulla 14.2.24Opintojaksojen rikastaminen tekoälyn avulla 14.2.24
Opintojaksojen rikastaminen tekoälyn avulla 14.2.24
 
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
 

More from Matleena Laakso

Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Matleena Laakso
 
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Matleena Laakso
 
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24Matleena Laakso
 
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24Matleena Laakso
 
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhönTekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhönMatleena Laakso
 
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24Matleena Laakso
 
Interaktiiviset verkkomateriaalit 16.2.24
Interaktiiviset verkkomateriaalit 16.2.24Interaktiiviset verkkomateriaalit 16.2.24
Interaktiiviset verkkomateriaalit 16.2.24Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä 14.2.24
Pedagogin digitystä 14.2.24Pedagogin digitystä 14.2.24
Pedagogin digitystä 14.2.24Matleena Laakso
 
Tekoäly ja opetus 6.2.24
Tekoäly ja opetus 6.2.24Tekoäly ja opetus 6.2.24
Tekoäly ja opetus 6.2.24Matleena Laakso
 
Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24
Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24
Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24Matleena Laakso
 
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24Matleena Laakso
 
Esimerkkejä oppimateriaalien avaamisesta
Esimerkkejä oppimateriaalien avaamisestaEsimerkkejä oppimateriaalien avaamisesta
Esimerkkejä oppimateriaalien avaamisestaMatleena Laakso
 
Opiskelijoiden osallistaminen ja verkko-materiaalien luominen 12.1.24
Opiskelijoiden osallistaminen ja verkko-materiaalien luominen 12.1.24Opiskelijoiden osallistaminen ja verkko-materiaalien luominen 12.1.24
Opiskelijoiden osallistaminen ja verkko-materiaalien luominen 12.1.24Matleena Laakso
 
Opiskelijoiden aktivoinnin työkalut ja verkkomateriaalit 12.1.24
Opiskelijoiden aktivoinnin työkalut ja verkkomateriaalit 12.1.24Opiskelijoiden aktivoinnin työkalut ja verkkomateriaalit 12.1.24
Opiskelijoiden aktivoinnin työkalut ja verkkomateriaalit 12.1.24Matleena Laakso
 

More from Matleena Laakso (19)

Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
 
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
 
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
 
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
 
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
 
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
 
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
 
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
 
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
 
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhönTekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
 
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
 
Interaktiiviset verkkomateriaalit 16.2.24
Interaktiiviset verkkomateriaalit 16.2.24Interaktiiviset verkkomateriaalit 16.2.24
Interaktiiviset verkkomateriaalit 16.2.24
 
Pedagogin digitystä 14.2.24
Pedagogin digitystä 14.2.24Pedagogin digitystä 14.2.24
Pedagogin digitystä 14.2.24
 
Tekoäly ja opetus 6.2.24
Tekoäly ja opetus 6.2.24Tekoäly ja opetus 6.2.24
Tekoäly ja opetus 6.2.24
 
Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24
Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24
Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24
 
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
 
Esimerkkejä oppimateriaalien avaamisesta
Esimerkkejä oppimateriaalien avaamisestaEsimerkkejä oppimateriaalien avaamisesta
Esimerkkejä oppimateriaalien avaamisesta
 
Opiskelijoiden osallistaminen ja verkko-materiaalien luominen 12.1.24
Opiskelijoiden osallistaminen ja verkko-materiaalien luominen 12.1.24Opiskelijoiden osallistaminen ja verkko-materiaalien luominen 12.1.24
Opiskelijoiden osallistaminen ja verkko-materiaalien luominen 12.1.24
 
Opiskelijoiden aktivoinnin työkalut ja verkkomateriaalit 12.1.24
Opiskelijoiden aktivoinnin työkalut ja verkkomateriaalit 12.1.24Opiskelijoiden aktivoinnin työkalut ja verkkomateriaalit 12.1.24
Opiskelijoiden aktivoinnin työkalut ja verkkomateriaalit 12.1.24
 

Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23

 • 1. Tekoäly opetuksessa & Adobe Express Rantakylän yhtenäiskoulu 22.11.2023 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Kuvan on luonut Matleena Laakso tekoälyn avulla sivulla www.bing.com
 • 2. Matleena Laakso • Digipedagoginen asiantuntija ja freelancer-kouluttaja, työskentelee sivutoimisesti TAMKissa. • Bloggaaja. • Avoimen oppimisen vaikuttaja. • Kouluttaa ympäri Suomea ja paljon myös verkossa. • Koulutukseltaan KM, AmO. Teksti on Bingin AI-pohjaisen keskustelutilan laatima esittely. Kuva on valittu sen ehdotuksesta Instagramista.
 • 3. Ohjelma klo 15-18 Tekoäly opetuksessa • Johdanto tekoälyyn • Näkökulmia opetukseen ja generatiivisen tekoälyn mahdollisuuksiin • Suuret kielimallit ja esimerkkejä opetuskäytöstä • Muita tekoälyä hyödyntäviä sovelluksia, kuvat, videot, diat,.. Adobe Express • Kuvien generointi ja editointi tekoälyn avulla. • Erilaisten kuvien, videoiden ja verkkojulkaisujen tekeminen. Materiaalilinkit koulutuksen Padletissa ja julkisesti: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html Tässä diasarjassa on käytetty PowerPointin kuvakkeita.
 • 4. Kaupungin ohjeistus • Työsähköpostilla ei saa kirjautua tekoälyohjelmiin. • Käytä niihin omaa sähköpostitiliä. • Työkonetta saat käyttää, mutta selaimen tulee suojatussa tilassa. Chrome: Incognito Edge: InPrivate
 • 5. Onko tekoäly scifiä? Kuva: anaterate (AI-kuva), pixabay.com
 • 6. Nykyinen tekoäly on heikkoa Ks. esim. fi.wikipedia.org/wiki/Teko%C3%A4ly (17.2.2023) Nykyinen kapea eli heikko tekoäly toimii erilaisissa rajoitetuissa tehtävissä. Sillä ei ole tietoisuutta, tahtoa eikä ymmärrystä oman alansa ulkopuolella. Vahvalla tekoälyllä olisi laaja ymmärrys ja ihmisen kaltainen tietoisuus. Super-tekoäly olisi ohittanut ihmisen kyvykkyyden.
 • 7. Tekoäly ei ole mitään uutta
 • 8. Tekoälyn muodot Euroopan komission määritelmä: bit.ly/45MsrHk Ohjelmistot: hakukoneet, virtuaaliset avustajat, kuvia analysoivat ohjelmistot, puheen- ja kasvojen tunnistusjärjestelmät. ”Ruumiillistettu” tekoäly: robotit, droonit, itseohjautuvat autot ja asioiden internet.
 • 9. Mitä on tekoäly? Tietojenkäsittelyä, jossa kehitetään perinteisesti ihmisen älyyn liitettyjä taitoja. Tekoäly pystyy esim. oppimaan, luomaan uutta, ratkaisemaan ongelmia tai reagoimaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin. TUNI-kirjasto, Tiedonhaun opas, CC BY: libguides.tuni.fi/tiedonhaun-opas/tiedonhaku-tekoaly Tekoäly opetuksen tukena 1 op, Waselius & Pölönen ym. CC BY (kuva): www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
 • 10. Opetettava kone Tutustu koneoppimiseen GenAI-hankkeen kuvien luokittelijan avulla. Ei kirjautumista, toimii myös mobiililaiteilla: www.generation-ai-stn.fi
 • 11. Generatiivinen tekoäly tarkoittaa sovelluksia, jotka luovat ihmisen pyynnöstä uusia sisältöjä (teksti, kuva, video, dia, taulukko,..). Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
 • 12. Yhteistä monille generatiivista tekoälyä hyödyntäville sovelluksille • Helppoja. • Maksuttomia kokeilla. • Kokeilu- ja kehitysvaiheessa. • Moni toimii suomeksikin, mutta paremmin englanniksi. • Tietosuoja harvoin EU:ssa vaaditulla tasolla. • Tekijänoikeuskysymyksissä paljon epäselvää. – Koulutusaineistot, oikeudet ihmisellä tai organisaatiolla, indemnity-ehto ja käyttöehdot • Kun käytät, ilmaise se selkeästi. Kuva: Matleena Laakso. Luotu tekoälyn avulla: www.bing.com/create
 • 13. Tekoäly ihmistyön täydentäjänä Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023. www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista ”Näkemyksemme mukaan generatiivisen tekoälyn vaikutus Suomen työmarkkinoilla on pikemminkin ihmistyötä täydentävä kuin sitä korvaava. Silti edessä on merkittävä murros, johon valmistaudumme parhaiten kokeilemalla ja hyödyntämällä generatiivista tekoälyä mahdollisimman etupainotteisesti.”
 • 14. Etlan raportin näkökulmia Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023. www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista Työtekijät jo kokeilevat, organisaatiot joutuvat kieltämään. Suurin uhka yhteiskunnassa on, että aidon ja tekoälyn tuottaman sisällön erottaminen on mahdotonta. ”Teknologia ei ole hyvä tai paha – eikä se myöskään ole neutraali.” - Melvin Kranzberg
 • 15. Integroituu opetuksen sovelluksiin www.matleenalaakso.fi/2023/09/tekoaly-integroituu-opetuksen-sovelluksiin.html Microsoft365 Microsoft Bing Google Bard H5P-työkalut Adobe Express Canva ThingLink Padlet Quizizz ja Firefly
 • 16. Tukiäly = tekoäly toimii parhaiten ihmisen kanssa yhteistyössä Kuvat: pixabay.com
 • 17. Tukiäly = tekoäly toimii parhaiten ihmisen kanssa yhteistyössä Kuvat: pixabay.com
 • 18. Kuva: Matleena Laakso ja tekoälysovellus: www.bing.com/create Opettajan tukiäly - ja oppilaan!
 • 19. Jyväskylän yliopiston kauppakorkean suositusten tiivistys 1/2023 www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opintohallinnon-saadokset-ja-maaraykset/kauppakorkeakoulun- linjaus-tekoalysovellusten-kayttoon 1. Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua. 2. Voi käyttää tekstinhuollossa. 3. Opiskelija on aina vastuussa tekstinsä sisällöstä. 4. Opiskelijoille pitää kertoa käytön periaatteet ja haitat. 5. Opettajien pitää huolehtia, ettei huijaamalla voi saada hyvää arvosanaa. 6. Jos opiskelija on käyttänyt kielimallia, hänen tulee kertoa, miten sitä käytti. 7. Näistä suosituksista voidaan poiketa perustellusta syystä.
 • 20. Oppiminen ei ole muuttunut Oppiminen on oppijan aktiivista toimintaa. • Muilta kopioimalla ei opi. • Toisen tuotosta ei saa väittää omaksi. • Jos tavoitteena ei ole oppia vaan vain suorittaa kursseja, houkutus huijaamiseen voi kasvaa liiaksi – oli käytössä tekoälyä tai ei.
 • 21. Heräsikö epäilys? • Plagiaatintunnistuksen työkalut eivät ole luotettavia. • Kysy asiasta suoraan. • Pyydä selittämään asia omin sanoin. • Laita oppija pohtimaan tekoaan kriittisesti: (Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY) – Mitä uusia taitoja ja käsitteitä olet oppinut ChatGPT:tä käyttäessäsi? – Kuinka käyttäisit uusia taitojasi ja käsitteitä käytännössä? – Mitä haasteita kohtasit tehtävissä ChatGPT:n avulla? – Kuinka käyttäisit oppimiasi taitoja ja käsitteitä vastaavanlaisessa tehtävässä ilman ChatGPT:n apua?
 • 22. Mahdollisia oireita • Teksti syntyy nopeasti. • Teksti ei vaikuta opiskelijan kieleltä (ikätaso, sisältö, sanasto,..). • Ei juurikaan kirjoitusvirheitä. • Ympäripyöreä teksti. • Asiavirheitä – tai toisaalta virheettömyyttä. • Olemattomia tai ikäryhmälle ei-tyypillisiä lähteitä. • Tekstin rakenne: Pitkähköt virkkeet ja monimutkaiset lauserakenteet. Toisteisuutta kappaleissa. • Vastauksen rakenne ChatGPT:lle tyypillinen ellei kehotteilla muuhun ohjaa: johdanto, listaus ja yhteenveto. • Vaikuttaa konekäännökseltä. • Dokumentissa vain muutama muokkauskerta.
 • 23. Oppilaan tukiäly Väsymätön apuri kielen oppimisessa kirjoittaen tai keskustellen. Vinkkejä ajanhallintaan, opiskelustrategioihin ja motivaation ylläpitämiseen. Tehtävänannon mukainen käyttö, esim. generoi tekstiä ja analysoi tuotos (oikeellisuus, vinoumat, kehotteet,..). Harjoittelu tekoälyn kanssa jutellen tai kertaaminen, niin että tekoäly tekee kysymyksiä ja antaa palautteen. Kirjoittamisen apu, virheiden osoittaminen, korjausehdotukset tai kääntäminen. Pyytää apua ymmärtämiseen (selittäminen, esimerkit).
 • 24. Kuva: YORIarts, pixabay.com Millaisia kokemuksia sinulla on omasta tai oppijoidesi tekoälyn käytöstä? Heränneitä ajatuksia/kysymyksiä?
 • 25. Suuret kielimallit Tietokonealgoritmi, joka on koulutettu tuottamaan ihmismäistä tekstiä. • Tuottavat pientä satunnaista vaihtelua. • Joihinkin kysymyksiin valmiita vastauksia. • Kieltäytyvät vastaamasta joihinkin kysymyksiin. • Kehotteilla annat oman panoksesi sisällölle. .
 • 26. Suuret kielimallit tuottavat tekstiä koulutusdatan ja käyttäjän antaman kehotteen perusteella tilastollisesti ennustamalla sanan (tavun) kerrallaan. Ne eivät ymmärrä sanoja eikä niillä ole tavoitetta tai tietoisuutta. Kuva: Blickpixel, pixabay.com
 • 27. Suurten kielimallien mahdollisuuksia • Hyvä muodollinen kielitaito. • Generoi tekstiä kirjoittaen tai puhuen. • Osaa luoda tekstiä halutulla tyylillä ja kielitaitotasolla. • Voi osata matematiikkaa ja koodausta. • Taitava kääntäjä. • Lisäosat monipuolistavat käyttöä. • Muistavat keskustelua taaksepäin, joten jatkokysymykset ovat mahdollisia Kuva: Peggy_Marco, pixabay.com Parhaimmillaan apulainen tai kollega aiheessa, jonka tunnet hyvin ☺
 • 28. Kielimallien hyödyntäminen Ideoinnin ja ajattelun apu. Kielenhuolto ja palaute omasta tekstistä Selko- tai puhekielistä- minen. Kääntäminen (kielitaitotasot). Tehtävien ja materiaalien eriyttäminen. Käsitelistan tekijä tai yleiskuvan tarjoaja. Selittäminen roolin tai näkökulman mukaan. Yhteenveto, tiivistys, luokittelu, kysymysten teko. Asioiden yhdistäminen tai vertailu. Esimerkkien luominen. Tuntisuunnitelmien ja tehtävien luonnostelu Virheiden selittäminen. Tiimin jäsen. Oppimateriaalien ja arviointi- kriteerien teko. Testaa tehtävänanto tarkentaaksesi ohjetta. Kahden kurssin Integrointi- suunnitelma.
 • 29. Kielimallien ja tekoälyn haasteita Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 ja Tarmo Toikkanen: bit.ly/3PhJXMR • Ei ymmärrä sanojen merkityksiä – eikä käsittele sanoja. Ei muodosta mielipidettä, ei ajattele, ei arvota, ei kritisoi, ei ennusta (Toikkanen, Sitra). • Hallusinoi. Jokainen fakta tarkistettava! • Ei ole hakukone! Ei kerro luotettavasti lähteitä. • Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää. • Datan oikeellisuus, kattavuus ja eettisyys. • Kehittäjäyrityksen arvot. • Tietosuoja: ole tietoinen, mitä voit jakaa. • Tekijänoikeuskysymykset epäselviä. • Rahalla saa paremman version. • Toimii parhaiten englanniksi. • Hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus • Myös nettirikollisten työkalu. Kuva: Qimono, pixabay.com
 • 30. Kun tunnemme haasteet, miten ne näkyvät tehtävänannoissa? Kuva: Qimono, pixabay.com
 • 31. Mitä muuttaisit tai lisäisit Bing Chatin vastaukseen? ”Hyvä opetusvideo on sellainen, joka on selkeä, kiinnostava ja opettavainen. Hyvä opetusvideo sisältää seuraavat kriteerit1: • Se on napakka ja lyhyt, mieluiten alle kaksi minuuttia. • Se tiivistää opetettavan asian ydinaineksen ja sillä on harkittu sanoma. • Se konkretisoi teoreettisen asiasisällön esimerkeillä, vertauksilla tai näyttämisellä. • Se haastaa katsojan medialukutaitoa ja ottaa huomioon erilaiset oppimistavat. • Se on kohdennettu ja räätälöity sen ensisijaiselle katsojaryhmälle.”
 • 32. ChatGPT 1. Kirjaudu (Sign Up): chat.openai.com tai OpenAI:n mobiilisovellus. – Ikäraja 13 v, alle 18 v. tarvitsee huoltajan luvan. – Maksuton 3,5-versio koulutettu syyskuulle 2021 asti. – Maksullinen 4-versio: lisäosia, pääsy nettiin, osaa matematiikkaa, kuuntelee & puhuu, lokakuussa DALL-E 3 kuvien tuottamiseen jne. 2. Aloita uusi keskustelu: + New Chat. 3. Älä tyydy ensimmäiseen vastaukseen, vaan vuorovaikuta ☺.
 • 33. ChatGPT:n ominaisuuksia Custon instructions (esiasetukset) • Voit määritellä mm. roolin ja vastausten tyylin. Kätevä, kun käytät toistuvasti samanlaisia kehotteita. • Ota tarvittaessa käyttöön uudessa chatissa. Keskustele ääneen • Selaimen lisäosa Voice Control for ChatGPT tai maksullinen 4-versio. • Kieliharjoittelu: www.matleenalaakso.fi/2023/09/kieltenopettajan-tukialy.html
 • 34. Vuorovaikutustilanteen simulointi Kari A. Hintikka, ITK-webinaari 28.9.23
 • 35. Microsoft Copilot: bing.com/chat • Kielimalli, hakukone. Osaa kertoa kuvista ja luoda kuvia (DALL-E 3). • Toimii Edgellä, rajatusti Chromella, tulossa muillekin. Android, iOS. • Enterprise-versiolla parempi tietosuoja. Tyyli Edgessä voi avata Bingin myös sivupalkkiin.
 • 36. Turhautuneen opettajan viesti Kuva: Matleena Laakso ja tekoäly: www.bing.com/chat
 • 38. Kirjoita vaihtoehtoinen kuvaus ”Tämä on kuva ryhmästä ihmisiä, jotka kävelevät kohti suurta kasvihuonetta puistossa. Kasvihuone on suuri lasirakennus, jossa on kaareva katto. Ihmiset kävelevät polkua pitkin, joka johtaa kasvihuoneeseen. Polun molemmin puolin on puita ja ruohoa. Taivas on sininen ja siellä on muutama pilvi.” Kuva: Matleena Laakso, CC BY Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 • 39. Kuva: YORIarts, pixabay.com Kokeilkaa jotain kielimallia: ChatGPT, Google Bard, Bing tai kirjautumatta toimivat: padlet.com/matlaakso/ai Jakakaa kokemuksia ja ideoita.
 • 40. Oppimistehtävien muutos Muokataan tehtävää tavoitteena estää huijaaminen. Luodaan uudenlaisia tehtäviä, joissa hyödynnetään tekoälyä - mutta ei korvaamaan omaa ajattelua.
 • 41. Tekoälyajan tehtäviä Kotona kirjoitetun tekstin sijaan oppija perehtyy aiheeseen kotona, tekoälyn kanssa tai ilman. Oppitunnilla hän vastaa muiden tekemiin kysymyksiin. Pienryhmät perehtyvät aiheeseen etukäteen. Oppitunnilla järjestetään väittely tai paneeli, missä osaaminen osoitetaan. Kirjoitelman sijaan video, podcast, ajatuskartta, infograafi, posteri tms. – tosin niitäkin voi luoda tekoälyllä ☺
 • 42. Tekoälyajan tehtäviä Verkkokeskustelu tai lukupiiri, missä suuri kielimalli on yhtenä osallistujana. Vaihtoehtoiset kirjoitelmat: • 4 sivua ilman tekoälyä. • 2 sivua tekoälyä käyttäen ja 2 sivun pohdinta: – käytettyjen kehotteiden arviointi, havainnot vinoumista ja puuttuvista näkökulmista sekä tekoälyn käytön haasteet ja edut omalle oppimiselle yms. Luodaan sanapilvi opiskeltavaan asiaan liittyvistä käsitteistä. Sen jälkeen luodaan niistä tietovisa. www.matleenalaakso.fi/2023/10/sanapilvista-tietovisoja.html
 • 43. Tekoälyajan tehtäviä S2-opiskelijan oppimisen tuki käsitteellisesti vaikean asian oppimisessa. - Matti Seisen idea. Ovatko parityöt mahdottomia tosi ujolle oppijalle? Kaipaako oppija lisää chat-/keskusteluharjoittelua ja palautetta? Voisiko suuri kielimalli auttaa? Opettaja käyttää tekoälyn generoimia oppimateriaaleja. • Kriittinen lukutaito: vinoumat, hallusinaatiot, puutteet..?
 • 44. Keskustelu opiskeltavalla kielellä kirjoittaen tai puhuen. • www.matleenalaakso.fi/2023/09/kieltenopettajan-tukialy.html • Voit antaa tekoälylle roolin, esim. ChatGPT:n Custom instructions. Halutun kuvan generointi edellyttää osuvaa ja tarkkaa kuvausta ja usein monta yritystä. • Näytä kuva kaverille. Hänen tulee kuvailla kehotteet, millä itse pyrkisi luomaan samanlaisen kuvan. • Kerro kuvasta kaverille, kirjoita siitä pieni tarina,.. Kirjoita tarina ja pyydä kielimallia muokkaamaan sitä: pidennä, lyhennä, lisää adjektiiveja, vaihda tyyliä,.. • Toimiiko? Vieläkö ymmärrät tekstin? Tekoälyajan tehtäviä (kieltenopetus)
 • 45. Entinen ja tekoälyajan tehtävä HBC:n esimerkki / Matti Seise: www.facebook.com/groups/tekoalyoppimisentukena Kuva Seisen OPH-seminaaripuheenvuoron esityksestä 20.11.2023 ”Alkuperäinen tehtävänanto: Tutustu tietosuoja- oppaisiin ja kirjoita 500 sanan essee siitä, millainen on hyvä tietosuojaopas. Uudistettu tehtävänanto: Hyödynnä vastauksissasi valitsemaasi kielimallia, esim. ChatGPT:tä. 1. Olet nyt keskiaikainen ritari. Ritarille on epäselvää mikä on tietosuojaseloste ja mitä sillä tarkoitetaan. 2. Olet nyt tokaluokkalainen oppilas suomalaisessa peruskoulussa. Selitä mitä tarkoittaa tietosuojaseloste. 3. Olet nyt ammattikoulussa opiskeleva toisen vuoden IT-tukihenkilöksi opiskeleva oppija. Selitä mikä tietosuojaseloste on ja miksi se on tärkeää ymmärtää. 4. Olet keskisuuren yrityksen viestintäjohtaja. Tehtävänäsi on pitää huolta, että yrityksen tietosuojaseloste on ajan tasalla. Mitä tietoja tietosuoja- selosteeseen tulee laittaa ja mitä voi tapahtua jos sitä ei ole tehty kunnolla? 5. Keskisuuren yrityksen viestintäjohtajana sinun tulee pitää huolta siitä, että tietosuojaseloste on kunnossa. Luo tietosuojaseloste.”
 • 46. Oppimistehtävien luominen • Pyydä tekemään tekstistä/PDF:stä/videosta monivalintoja, aukkotehtäviä, koekysymyksiä jne. • Luo kieltenopetukseen sanalistoja ja niistä erilaisia tekstejä. • Varioi tehtäviä, niiden vaikeutta, näkökulmaa tai kielitaitotasoa. • Luo skenaarion tai pakopelin juoni ja hahmot. • Luo muutama skenaario keskustelun pohjaksi. • Luo mallivastauksia. • Luo sisällöistäsi tiivistyksiä johdannoksi. • Kerro aiempi tehtäväsi ja pyydä ideoita sen muuntamiseksi niin, että siinä käytetään tekoälyä. Pyydä myös vinkkejä arvioinnista. – Tähän löytyy myös erillisiä sovelluksia, esim. www.magicschool.ai
 • 47. Sovelluksia kuvien generointiin Sovellusten linkkejä: padlet.com/matlaakso/ai Yksinkertaisia • Padlet (vain ope kirjautuu) • www.craiyon.com (ei kirjautumista) – 1-2 min/kuvasetti – Saat käyttää kuvia, mutta ilmaisversion käyttäjiltä edellytetään viittausta craiyon.com-sivustolle. 360-kuvat • skybox.blockadelabs.com Monipuolisemmat sovellukset • Adobe Firefly ja Express • Bing chat tai suora linkki: www.bing.com/create (DALL-E 3)
 • 48. Kehote (engl. prompt) • Kuvaa yksityiskohtaisesti mitä kaikkea kuvaan haluat: henkilöt, esineet, adjektiivit, sijainti,.. • Värimaailma, valon suunta • Kuvakulma • Polttoväli • Tyyli (valokuva, maalaus, piirros, digitaalinen taide) • Tyylilaji (renessanssi, surrealismi, kubismi) • Maalaustekniikan (öljymaalaus, vesivärit, hiilipiirros) • Tietyn taiteilijan tyyli Myös kuvageneraattorit hallusinoivat!
 • 49. Videot: äänen kloonaus, videon dubbaus ja tekstittäminen elevenlabs.io (demo: www.youtube.com/@matleenalaakso) • Osaan dubata suomenkieliset videot. • Tekee tekstistä äänitiedostoja ym. app.heygen.com • Osaa dubata videot. • Osaa huulisynkan. • Ei osaa suomea. listenmonster.com • Tekstittäminen, ei kirjautumista. • Lataa video palveluun, valitse kieli ja saat tekstitystiedoston. • Tee tarvittaessa pienikokoinen tiedosto tekstitystä varten.
 • 50. Luo animaatio: www.steve.ai Pikainen demo: youtu.be/O9Otj9pb8zY Animointi tekoälyn avulla ei toimi suomeksi.
 • 51. Luo video: invideo.io Luo dokumentteja muutamassa minuutissa. Anna pelkkä otsikko tai 3000 merkin kehote. Voit tarvittaessa muokata käsikirjoitusta ja videota.
 • 52. Diasarjojen luominen www.matleenalaakso.fi/2023/08/tekoalylla-diasarjoja.html • gamma.app: Kirjoita lyhyt kuvaus. → Saat ehdotuksen diojen teemoista. → Valitse tyyli ja saat diasarjan, jota voit muokata. Toimii suomeksi. – Maksutta 400 AI-krediittiä, alaotsikon suosittelijan linkillä +200). • Myös suurten kielimallien avulla voi kehitellä diojen tekstiä ja kopioida ne tai pyytää VBA-koodia tai makroja siirtääkseen tekstit PowerPointiin.
 • 53. Muita tekoälysovelluksia Ks. ohjeita Esa Riutta – Webopettajan YouTubesta: www.youtube.com/c/webopettaja ramblefix.com • Puhu jäsentymättömästä ideasta ja saat siitä selkeän koonnin esim. muistiinpanojen, listauksen tai somepostauksen muodossa. goblin.tools Magic ToDo • Kirjoita tehtävä (esim. luo video) ja kosketa taikasauvaa. Tehtävä jaetaan vaiheisiin, joita voi muokata ennen jakamista oppijoille. lightpdf.com / www.chatpdf.com • Kuten suuret kielimallit, mutta käyttää sisältönä lataamaasi PDF-tiedostoa. www.anysummary.app • Tiivistää dokumentin, ei osaa suomea gpt-persona.com • Chattaile mm. historiallisten henkilöiden kanssa. • Tämän dian ainoa aina kirjautumista edellyttävä sovellus.
 • 55.
 • 56. Tekstin lähde (tuskin alkuperäinen): twitter.com/jedipadmaster/status/559346871424925696/photo/1
 • 57. www.adobe.com/fi/express • Kokoelma työkaluja verkkosisältöjen luomiseen. • Yhdessä muokkaaminen onnistuu ja jaettuja sisältöjä voi päivittää. • Käytä selaimella, sillä mobiilisovellus päivittyy pian. • Teillä Premium-lisenssi (K12), johon kuuluu tänään harjoiteltavien selainpohjaisten työkalujen ohella mm. Rush videoiden ja Photoshop Express kuvien editointiin. Kuva: www.adobe.com/fi/education/express
 • 58. Kirjautuneen käyttäjän näkymä Voit luoda uuden sisällön tyhjästä, käyttää mallipohjaa tai hyödyntää tekoälyä.
 • 59. Sivupalkin toiminnot Palaa aloitusnäkymään. Luo uusi sisältö. Kolme vaihtoehtoa: luo, pikatoiminnot tai mukautettu koko. Aloitusnäkymä. Aiemmat tuotoksesi ja sinulle jaetut sisällöt. • Voit luoda oman/tiimin/oppilaitoksen visuaalisen ilmeen (brändin) logoineen, väreineen ja fontteineen ja jakaa sen muille (kirjasto). Ajoita julkaisut linkittämällä tilisi somen palveluihin
 • 60. Adoben Firefly-tekoälysovellus Voit mm. luoda ja editoida • suoraan Fireflyn sivulla firefly.adobe.com • Adobe Expressillä new.express.adobe.com • Maksuton lisenssi: 25 krediittiä/kk. • K12-oppilaitos: 250 krediittiä/kk. • Adoben maksullisilla sovelluksilla, esim. Photoshopilla. Kehitetty vastuullisesti • ”…koulutetaan Adobe Stock -kuviin perustuvalla tietokannalla sekä avoimesti lisensoidulla ja julkisella sisällöllä, jonka tekijänoikeus on vanhentunut.” www.adobe.com/fi/sensei/generative-ai/discover/firefly-vs-dalle.html
 • 61. Express: generatiivinen tekoäly Kuvaile kuva, minkä haluat luoda. Kuvaile tekstitehoste
 • 62. Editointinäkymä Klikkaa elementtiä, jota haluat muokata. Yläosan kuvakkeista löytyy mm. kumoa, kutsu muokkaajia sekä ohjeita. Lisää tekstiä, kuvia, mediaa yms. Nimeä tiedosto
 • 63. Animoi äänestä Videon pikatoiminnoista löytyvä ominaisuus max 2 min animaatioille. Valitse hahmo, tausta ja koko. Äänitä viestisi.
 • 64. Kuvan/videon jakaminen JAA • Voit jakaa linkillä, jolloin etuna on mahdollisuus päivittää videota. • Voit jakaa myös editointilinkin (kutsua avustajia). LATAA • Saat videon tiedostona, jolloin voit jakaa sen esim. YouTuben tai organisaatiosi videopalvelun kautta.
 • 65. Verkkosivut eli -julkaisut Luo ohjevihkosia, tiedotteita, esitteitä ja matkaraportteja tai teetä oppijoilla portfolioita tai projektitöiden raportteja – yksin tai yhdessä. Näin onnistut 1. Klikkaa PLUS-merkkiä ja valitse VERKKOSIVU. 2. Anna tiedostollesi nimi (yläpalkki). 3. Lisää otsikko, alaotsikko ja taustakuva. 4. Lisää sisällöt ja valitse teema. 5. Esikatsele ja jaa.
 • 66. www.matleenalaakso.fi • Yli 380 bloggausta ja lisää tulossa • Päivittyvät diat ja ohjeet – Tältä blogisivulta löydät Adobe Expressin ja tekoälyn ohjeet ja linkkivinkit • Sähköisten kokeiden sivu • H5P-työkalujen sivu • Webinaarikoonti • Tervetuloa: tulevia koulutuksiani Tervetuloa • ITK-konferenssi 17.-19.4. & kevään webinaarisarja. • Tekoälyn työpajapäivät Otavan opistolla 14.-15.6.
 • 67. Kerro pienryhmässäsi, mikä oli tärkeintä, minkä opit tänään. Voitte kertoa sen myös chatissa ☺
 • 68. • CC-lisenssien suomenkielinen verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0