SlideShare a Scribd company logo
Робота
над словниковими
словами
в початковій школі
Інна Большакова
Марина Пристінська,
автори навчальних посібників
«Словникові слова. Дидактичний матеріал». 1 клас,
«Словникові слова. Дидактичний матеріал». 2 клас
Напрямки словникової роботи
• дотримання
функціонально-
стилістичного аспекту
розвитку мовлення учнів
• ознайомлення з
лексичною парадигмою,
що об’єднує тематичні
групи, синонімічні й
антонімічні ряди
• осмислення семантичних
відношень слів у тексті,
особливості їх
сполучуваності
• виховний і розвивальний
характер словникової
роботи
Екстралінгвістичний Синтагматичний
Функціональний
та
Контекстуальний
Парадигматичний
Принципи словникової роботи
слова і стійкі
словосполучення, з
якими учні
зустрічаються вперше
або значення яких не
зовсім розуміють
лексико-семантичні
ряди, групи слів, що
функціонують у
різних контекстах
співвідносні лексичні
засоби: слова
активної і пасивної
лексики, літературні і
поза літературні
слова, нейтральні і
стилістично
забарвлені слова
тощо
словниковий запас
учнів, відповідність
його літературній
нормі
ОБ’ЄКТИ СЛОВНИКОВОЇ РОБОТИ
 1. Ознайомлення із значенням
слова
 2. Виконання вправ на
розрізнення поняття, яке
називається даним словом
 3. Розширення уявлення про
семантичне поле слова
 4. Знайомство з історією
походження слова
 5. Вправляння у написанні слова
в початковій формі та в інших
формах
 6. Утворення споріднених слів
та вправляння в їх вживанні
 7. Приклади вживання слова в
мовленні
 8. Цікава інформація про
поняття
 1. Уточнення значення слова
 2. Розширення уявлення про
семантичне поле слова
 3. Знайомство з історією
походження слова
 4. Вправляння в написанні
слова в початковій формі та
в інших формах
 5. Утворення споріднених
слів та вправляння в їх
вживанні
 5. Спостереження за
прикладами вживання слова
в мовленні в різних
мовленнєвих ситуаціях
Робота над словниковими словами
Як
правильно
вимовляти
слово?
Які є
спільнокореневі
«родичі»
у слова?
До якої
частини мови
належить
слово? Які
форми має?
Яке має
значення?
Які є
синоніми,
антоніми?
Як
вживається
в мовленні?
ЖИТТЄВО
ЧИ
ПРОФЕСІЙНО
ЗНАЧУЩІ
СЛОВА
ОБ’ЄКТИ
АКТИВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
ЕМОЦІЙНО
ЗАБАРВЛЕНІ
СЛОВА
ПОВ’ЯЗАНІ З
ПОТРЕБАМИ
НЕЗВИЧНІСТЬ
ПРЕД’ЯВЛЕННЯ
СЛОВА
СИЛЬНІ
ФІЗИЧНІ
ПОДРАЗНИКИ
ПІВДИЩЕНА
ОРІЄНТУВАЛЬНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
(ПРИПИНЕННЯ ЧИ
ВІДНОВЛЕННЯ,
КОНТРАСТ, ЧАС ..)
ЩО ЗАПАМЯТОВУЄТЬСЯ МИМОВІЛЬНО?
Що враховувати при роботі над словниковими словами?
УСВІДОМЛЕННЯ
ЗНАЧУЩОСТІ
ЗАПАМ’ЯТОВУВАНОГО
ВИЯВЛЕННЯ ЙОГО
СТРУКТУРИ,
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ
ЕЛЕМЕНТІВ,
СЕМАНТИЧНЕ ЧИ
ПРОСТОРОВЕ
ГРУПУВАННЯ
МАТЕРІАЛУ
ГРАФІЧНЕ ПОДАННЯ
(СХЕМИ, ТАБЛИЦІ,
ДІАГРАМИ…)
ЗМІСТОВНІСТЬ ТА
ДОСТУПНІСТЬ,
СПІВВІДНЕСЕННЯ З
ДОСВІДОМ
УСТАНОВКА НА
НЕОБХІДНІСТЬ
ВИКОРИСТАННЯ В
ПОДАЛЬШОМУ
ДОВІЛЬНЕ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ
Це
важливо
для мене
Я розумію,
як це
пов’язано
з іншими
Я можу це
намалювати
Я знаю як
це поєднати
з тим, що я
знаю
Я це
розумію, бо
вже бачила
це
Я
використаю
це надалі
Що враховувати при роботі над словниковими словами?
Етапи повторення для запам’ятовування
(за Г.Еббінгаузом)
 Більша частина інформації
«губиться» одразу після
запам’ятовування. З часом
забувається все менша
кількість інформації.
 Мінімум 4 повторення.
 Після періоду навчання мозку
потрібен час для відновлення
та «переварювання»
інформації (хвилин десять -
двадцять після її першого
озвучення)
•Через 24 год
•Через тиждень
Що враховувати при роботі над словниковими словами?
«Метод асоціацій»
Що враховувати при роботі над словниковими словами?
АСОЦІАЦІЇ
ВЕДМІДЬ
ВЕДМЕЖИЙ
БАРЛІГ
ВЕДМЕЖАТКО
БІЛИЙ І
БУРИЙ
ВЕДМЕДІ
ЛІС
МЕД
ГРАФІЧНІ АСОЦІАЦІЇ
Приклади ознайомлення учнів із значенням слів
(за навчальним посібником І. Большакової, М. Пристінської
«Словникові слова. Дидактичний матеріал». 1 клас)
посередині
У середині, в центрі або
недалеко від центра чого-небудь.
Між двома особами або
предметами.
 Завдання 1.
Квітка рафлезія Арнольда має сильний, але неприємний запах.
Пахощі квітки приваблюють мух, які люблять їдкі та гнилісні запахи.
Чи можна назвати цю квітку духмяною?
 Квітку ______ можна назвати _________________, тому що
__________________________________________________________
 Завдання 2.
 У назвах деяких рослин є слово духмяний. Доповніть назви цих рослин словами:
духмяний, духмяна.
Приклади вправ на засвоєння значення слів
(за навчальним посібником І. Большакової, М. Пристінської
«Словникові слова. Дидактичний матеріал». 2 клас)
8. Допиши слова.
зозулястий зозуляста зозуляча зозуляче
Зозулячий чи зозулястий?
Зозулячий – той, який належить зозулі. Зозулястий – той, який схожий на
зозулю, рябий.
_________________ курка __________________ пісня
________________ півник __________________ яйце
Приклади завдань на розрізнення значень спільнокореневих слів
(за навчальним посібником І. Большакової, М. Пристінської
«Словникові слова. Дидактичний матеріал». 1 клас)
Приклади ознайомлення учнів із походженням слів
(за навчальним посібником І. Большакової, М. Пристінської
«Словникові слова. Дидактичний матеріал». 2 клас)
3. Прочитай текст. Обведи малюнки, де зображено, з чого виготовляють
цукор.
Цукор не росте на дереві чи у ґрунті .
Люди виготовляють цукор з рослин. Для цього вирощують цукровий
буряк чи цукрову тростину . Інколи роблять цукор із
соку цукрового клену чи пальми .
Приклади вправ з розширення знань учнів про поняття,
назване словниковим словом
(за навчальним посібником І. Большакової, М. Пристінської
«Словникові слова. Дидактичний матеріал». 1 клас)
2. З’єднай лініями слова і малюнки. Обведи зображення оленя.
БАРАН
ЛОСЬ
ОЛЕНЬ
Приклади вправ на розрізнення об’єктів
(за навчальним посібником І. Большакової, М. Пристінської
«Словникові слова. Дидактичний матеріал». 1 клас)
2. Допиши слово якір. Домалюй якір для човна.
_______________
корабля
_______________
катера
_______________
вітрильника
_______________
човна
Приклад вправи з написання словникового слова в початковій формі
(за навчальним посібником І. Большакової, М. Пристінської
«Словникові слова. Дидактичний матеріал». 1 клас)
Приклад завдання з правопису форм словникового слова
(за навчальним посібником І. Большакової, М. Пристінської
«Словникові слова. Дидактичний матеріал». 1 клас)
10. З’єднай слова і малюнки. Запиши звукову модель слів.
ЦУКЕРКА ЦУКЕРНИК ЦУКЕРНЯ
9. Прочитай вірш. Випиши виділені слова.
Я люблю цукерки,
цукерочки солодкі.
цукерник їх готує,
і мама їх купує
в цукерні гомінкій.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________
Приклади завдань з ознайомлення із спорідненими словами
(за навчальним посібником І. Большакової, М. Пристінської
«Словникові слова. Дидактичний матеріал». 1 клас)
Прочитай. Запиши виділені слова.
Диво, диво, дивина!
Не диван – галявина!
На дивані – квіти!
На дивані – віти!
На дивані сидить слон!
Не диван - диванний сон!
__________________________________________________________________
Приклади використання фонетичних асоціацій
(за навчальним посібником І. Большакової, М. Пристінської
«Словникові слова. Дидактичний матеріал». 2 клас)
 Прочитай речення. Закресли слово виразно у тому
реченні, де воно вжито недоцільно. Напиши зверху
слово, яке потрібно вжити.
 Півник виразно кукурікає.
 Півник виразно кличе на допомогу.
 Колобок виразно співає пісеньку.
 Лисичка виразно облизується.
 Мама виразно годує дитину.
Приклади завдань на доцільне вживання словникових слів у мовленні
(за навчальним посібником І. Большакової, М. Пристінської
«Словникові слова. Дидактичний матеріал». 1 клас)
Коли так говорять? Дивитися, як баран на нові ворота – дивитися на когось
або на щось здивовано, не розуміючи. Обведи учня, який дивиться, як баран
на нові ворота.
Допиши потрібні вислови.
Читає Миколка задачу. Нічого не розуміє. Дивиться на задачу, ____
_________________________________________________________.
Не вивчив Петрик урок. Відповідає біля дошки, ні в _____________
_________________________________________________________.
Приклади завдань пояснення значення фразеологізмів
(за навчальним посібником І. Большакової, М. Пристінської
«Словникові слова. Дидактичний матеріал». 1 клас)
7. Підкресли слово без помилок. Виправ помилки.
ЧИРЕВИКИ ЧЕРИВИКИ ЧЕРЕВІКИ ЧЕРЕВИКИ ЧІРЕВИКИ
Використання вправ з какографії
(за навчальним посібником І. Большакової, М. Пристінської
«Словникові слова. Дидактичний матеріал». 2 клас)
КАКОГРАФІЯ - один з видів орфографічних вправ при навчанні правопису, в
яких учням пропонують виправити помилки в неправильно написаних словах.
Ця методика має також назву- "коректура".

More Related Content

What's hot

Дидактичні ігри в початкових класах
Дидактичні ігри в початкових класахДидактичні ігри в початкових класах
Дидактичні ігри в початкових класах
Liliya_Zbarovska
 
ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ НОВАТОРИ
ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ НОВАТОРИВИДАТНІ ПЕДАГОГИ НОВАТОРИ
ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ НОВАТОРИ
Marina Radchenko
 
Презентація “Інтерактивні технології навчання”
Презентація “Інтерактивні технології навчання”Презентація “Інтерактивні технології навчання”
Презентація “Інтерактивні технології навчання”
Moon_ra
 
Тема: Україна – моя Батьківщина
Тема: Україна – моя БатьківщинаТема: Україна – моя Батьківщина
Тема: Україна – моя Батьківщина
Anhelina Mytsura
 
Діалог
ДіалогДіалог
Діалог
Olanik
 
Арт-терапія в логопедичній роботі
Арт-терапія в логопедичній роботіАрт-терапія в логопедичній роботі
Арт-терапія в логопедичній роботі
TatianaYaroshenko1
 
Портфоліо педагога-організатора
Портфоліо педагога-організатораПортфоліо педагога-організатора
Портфоліо педагога-організатора
Dmytro Kish
 
Мистецтво. 2 клас. Л. М. Масол О. В. Гайдамака О. М. Колотило
Мистецтво. 2 клас. Л. М. Масол О. В. Гайдамака О. М. КолотилоМистецтво. 2 клас. Л. М. Масол О. В. Гайдамака О. М. Колотило
Мистецтво. 2 клас. Л. М. Масол О. В. Гайдамака О. М. Колотило
Ulyana_M
 
Урок розвитку зв'язного мовлення 4 клас (РЗМ)
Урок розвитку зв'язного мовлення 4 клас (РЗМ)Урок розвитку зв'язного мовлення 4 клас (РЗМ)
Урок розвитку зв'язного мовлення 4 клас (РЗМ)
Ковпитська ЗОШ
 
Діяльнісний підхід
Діяльнісний підхідДіяльнісний підхід
Діяльнісний підхід
Ольга Голованова
 
Математика. 3 клас. Позатабличне множення та ділення
Математика. 3 клас. Позатабличне множення та діленняМатематика. 3 клас. Позатабличне множення та ділення
Математика. 3 клас. Позатабличне множення та ділення
Електронні книги Ранок
 
План виховної роботи 2023-2024 н. р..docx
План виховної роботи 2023-2024 н. р..docxПлан виховної роботи 2023-2024 н. р..docx
План виховної роботи 2023-2024 н. р..docx
keleberdaschool
 
Презентация "Обереги українського народу"
Презентация "Обереги українського народу"Презентация "Обереги українського народу"
Презентация "Обереги українського народу"
Center_Inspiration
 
презентація)))нетрадиційні методи корекції мовлення
презентація)))нетрадиційні методи корекції мовленняпрезентація)))нетрадиційні методи корекції мовлення
презентація)))нетрадиційні методи корекції мовлення
MARO51
 
Позакласне читання 4 клас (Конспекти уроків)
Позакласне читання 4 клас (Конспекти уроків)Позакласне читання 4 клас (Конспекти уроків)
Позакласне читання 4 клас (Конспекти уроків)
Ковпитська ЗОШ
 
індивідуальне оцінювання дітей з особливими освітніми потребами
індивідуальне оцінювання дітей з особливими освітніми потребамиіндивідуальне оцінювання дітей з особливими освітніми потребами
індивідуальне оцінювання дітей з особливими освітніми потребами
Светлана Брюховецкая
 
Заповіт Шевченка мовами Європи
Заповіт Шевченка мовами ЄвропиЗаповіт Шевченка мовами Європи
Заповіт Шевченка мовами Європи
Savua
 
Методична система "Щоденні 5" для розвитку мовлення
Методична система "Щоденні 5" для розвитку мовленняМетодична система "Щоденні 5" для розвитку мовлення
Методична система "Щоденні 5" для розвитку мовлення
Якість Освіти
 
Скрайбінг – "новітня техніка"
Скрайбінг – "новітня техніка"Скрайбінг – "новітня техніка"
Скрайбінг – "новітня техніка"
Андрій Довганюк
 

What's hot (20)

Дидактичні ігри в початкових класах
Дидактичні ігри в початкових класахДидактичні ігри в початкових класах
Дидактичні ігри в початкових класах
 
ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ НОВАТОРИ
ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ НОВАТОРИВИДАТНІ ПЕДАГОГИ НОВАТОРИ
ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ НОВАТОРИ
 
Презентація “Інтерактивні технології навчання”
Презентація “Інтерактивні технології навчання”Презентація “Інтерактивні технології навчання”
Презентація “Інтерактивні технології навчання”
 
Тема: Україна – моя Батьківщина
Тема: Україна – моя БатьківщинаТема: Україна – моя Батьківщина
Тема: Україна – моя Батьківщина
 
Діалог
ДіалогДіалог
Діалог
 
Арт-терапія в логопедичній роботі
Арт-терапія в логопедичній роботіАрт-терапія в логопедичній роботі
Арт-терапія в логопедичній роботі
 
Портфоліо педагога-організатора
Портфоліо педагога-організатораПортфоліо педагога-організатора
Портфоліо педагога-організатора
 
Мистецтво. 2 клас. Л. М. Масол О. В. Гайдамака О. М. Колотило
Мистецтво. 2 клас. Л. М. Масол О. В. Гайдамака О. М. КолотилоМистецтво. 2 клас. Л. М. Масол О. В. Гайдамака О. М. Колотило
Мистецтво. 2 клас. Л. М. Масол О. В. Гайдамака О. М. Колотило
 
Урок розвитку зв'язного мовлення 4 клас (РЗМ)
Урок розвитку зв'язного мовлення 4 клас (РЗМ)Урок розвитку зв'язного мовлення 4 клас (РЗМ)
Урок розвитку зв'язного мовлення 4 клас (РЗМ)
 
Діяльнісний підхід
Діяльнісний підхідДіяльнісний підхід
Діяльнісний підхід
 
Математика. 3 клас. Позатабличне множення та ділення
Математика. 3 клас. Позатабличне множення та діленняМатематика. 3 клас. Позатабличне множення та ділення
Математика. 3 клас. Позатабличне множення та ділення
 
План виховної роботи 2023-2024 н. р..docx
План виховної роботи 2023-2024 н. р..docxПлан виховної роботи 2023-2024 н. р..docx
План виховної роботи 2023-2024 н. р..docx
 
Презентация "Обереги українського народу"
Презентация "Обереги українського народу"Презентация "Обереги українського народу"
Презентация "Обереги українського народу"
 
презентація)))нетрадиційні методи корекції мовлення
презентація)))нетрадиційні методи корекції мовленняпрезентація)))нетрадиційні методи корекції мовлення
презентація)))нетрадиційні методи корекції мовлення
 
Позакласне читання 4 клас (Конспекти уроків)
Позакласне читання 4 клас (Конспекти уроків)Позакласне читання 4 клас (Конспекти уроків)
Позакласне читання 4 клас (Конспекти уроків)
 
індивідуальне оцінювання дітей з особливими освітніми потребами
індивідуальне оцінювання дітей з особливими освітніми потребамиіндивідуальне оцінювання дітей з особливими освітніми потребами
індивідуальне оцінювання дітей з особливими освітніми потребами
 
Заповіт Шевченка мовами Європи
Заповіт Шевченка мовами ЄвропиЗаповіт Шевченка мовами Європи
Заповіт Шевченка мовами Європи
 
Л.М.Фролова, І.Б.Королькевич. Розвиток слухового сприймання, слухової уваги т...
Л.М.Фролова, І.Б.Королькевич. Розвиток слухового сприймання, слухової уваги т...Л.М.Фролова, І.Б.Королькевич. Розвиток слухового сприймання, слухової уваги т...
Л.М.Фролова, І.Б.Королькевич. Розвиток слухового сприймання, слухової уваги т...
 
Методична система "Щоденні 5" для розвитку мовлення
Методична система "Щоденні 5" для розвитку мовленняМетодична система "Щоденні 5" для розвитку мовлення
Методична система "Щоденні 5" для розвитку мовлення
 
Скрайбінг – "новітня техніка"
Скрайбінг – "новітня техніка"Скрайбінг – "новітня техніка"
Скрайбінг – "новітня техніка"
 

Similar to І.Большакова, М.Пристінська. Робота над словниковими словами в початковій школі

лексична компетентність
лексична компетентністьлексична компетентність
лексична компетентність
Людмила Шведенко
 
презентація досвіду роботи
презентація досвіду роботипрезентація досвіду роботи
презентація досвіду роботи
Bestpresentoksana
 
Робота з текстом на уроках української мови як засіб активізації когнітивно-д...
Робота з текстом на уроках української мови як засіб активізації когнітивно-д...Робота з текстом на уроках української мови як засіб активізації когнітивно-д...
Робота з текстом на уроках української мови як засіб активізації когнітивно-д...
Надвірнянський інформаційно - методичний центр
 
відкритий світ
відкритий світвідкритий світ
відкритий світ
valentina31415
 
Формування правильної звуковимови та навичок фонематичного аналізу за допомог...
Формування правильної звуковимови та навичок фонематичного аналізу за допомог...Формування правильної звуковимови та навичок фонематичного аналізу за допомог...
Формування правильної звуковимови та навичок фонематичного аналізу за допомог...
Alyona Bilyk
 
Дистанційний урок (1).docx
Дистанційний урок (1).docxДистанційний урок (1).docx
Дистанційний урок (1).docx
Репетитор Історія України
 
діяльнісний підхід у підвищенні грамоти учнів
діяльнісний підхід у підвищенні грамоти учнівдіяльнісний підхід у підвищенні грамоти учнів
діяльнісний підхід у підвищенні грамоти учнів
Julia Kozhemiakina
 
самоопис роботи по темі
самоопис роботи по темісамоопис роботи по темі
самоопис роботи по темі
zoshnet1
 
Напрями і зміст роботи з розвитку мовлення першокласників у період навчання г...
Напрями і зміст роботи з розвитку мовлення першокласників у період навчання г...Напрями і зміст роботи з розвитку мовлення першокласників у період навчання г...
Напрями і зміст роботи з розвитку мовлення першокласників у період навчання г...
Електронні книги Ранок
 
розробка уроку макогон
розробка уроку макогонрозробка уроку макогон
розробка уроку макогон
Helen Golovina
 
презентація конкурс 2017 світлий фон
презентація конкурс 2017 світлий фонпрезентація конкурс 2017 світлий фон
презентація конкурс 2017 світлий фон
school8zv
 
Урок-прислівник
Урок-прислівникУрок-прислівник
Урок-прислівник
270479
 
портфоліо учителя -логопеда
портфоліо учителя -логопеда портфоліо учителя -логопеда
портфоліо учителя -логопеда
Методичний кабінет
 
зош 15 резоглазова о.о. урок української мови 3 клас
зош 15 резоглазова о.о. урок української мови 3 класзош 15 резоглазова о.о. урок української мови 3 клас
зош 15 резоглазова о.о. урок української мови 3 клас
Александр Дрон
 
6 кл не з іменниками
6 кл не з іменниками6 кл не з іменниками
6 кл не з іменниками
orestznak
 
урок апостроф №2
урок апостроф №2урок апостроф №2
урок апостроф №2
Наталія Наталія
 

Similar to І.Большакова, М.Пристінська. Робота над словниковими словами в початковій школі (20)

лексична компетентність
лексична компетентністьлексична компетентність
лексична компетентність
 
презентація досвіду роботи
презентація досвіду роботипрезентація досвіду роботи
презентація досвіду роботи
 
Розробка.doc
Розробка.docРозробка.doc
Розробка.doc
 
Розробка.doc
Розробка.docРозробка.doc
Розробка.doc
 
Робота з текстом на уроках української мови як засіб активізації когнітивно-д...
Робота з текстом на уроках української мови як засіб активізації когнітивно-д...Робота з текстом на уроках української мови як засіб активізації когнітивно-д...
Робота з текстом на уроках української мови як засіб активізації когнітивно-д...
 
відкритий світ
відкритий світвідкритий світ
відкритий світ
 
Формування правильної звуковимови та навичок фонематичного аналізу за допомог...
Формування правильної звуковимови та навичок фонематичного аналізу за допомог...Формування правильної звуковимови та навичок фонематичного аналізу за допомог...
Формування правильної звуковимови та навичок фонематичного аналізу за допомог...
 
Дистанційний урок (1).docx
Дистанційний урок (1).docxДистанційний урок (1).docx
Дистанційний урок (1).docx
 
діяльнісний підхід у підвищенні грамоти учнів
діяльнісний підхід у підвищенні грамоти учнівдіяльнісний підхід у підвищенні грамоти учнів
діяльнісний підхід у підвищенні грамоти учнів
 
самоопис роботи по темі
самоопис роботи по темісамоопис роботи по темі
самоопис роботи по темі
 
Напрями і зміст роботи з розвитку мовлення першокласників у період навчання г...
Напрями і зміст роботи з розвитку мовлення першокласників у період навчання г...Напрями і зміст роботи з розвитку мовлення першокласників у період навчання г...
Напрями і зміст роботи з розвитку мовлення першокласників у період навчання г...
 
розробка уроку макогон
розробка уроку макогонрозробка уроку макогон
розробка уроку макогон
 
Урок Дмитрук О.А.
Урок Дмитрук О.А.Урок Дмитрук О.А.
Урок Дмитрук О.А.
 
презентація конкурс 2017 світлий фон
презентація конкурс 2017 світлий фонпрезентація конкурс 2017 світлий фон
презентація конкурс 2017 світлий фон
 
Урок-прислівник
Урок-прислівникУрок-прислівник
Урок-прислівник
 
портфоліо учителя -логопеда
портфоліо учителя -логопеда портфоліо учителя -логопеда
портфоліо учителя -логопеда
 
зош 15 резоглазова о.о. урок української мови 3 клас
зош 15 резоглазова о.о. урок української мови 3 класзош 15 резоглазова о.о. урок української мови 3 клас
зош 15 резоглазова о.о. урок української мови 3 клас
 
6 кл не з іменниками
6 кл не з іменниками6 кл не з іменниками
6 кл не з іменниками
 
урок апостроф №2
урок апостроф №2урок апостроф №2
урок апостроф №2
 
115
115115
115
 

More from Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ

Нова українська школа навчаємось по-новому
Нова українська школа навчаємось по-новомуНова українська школа навчаємось по-новому
Нова українська школа навчаємось по-новому
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мовиКомпетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
СШ № 275 імені Володимира Кравчука.
СШ № 275 імені Володимира Кравчука.СШ № 275 імені Володимира Кравчука.
СШ № 275 імені Володимира Кравчука.
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»
СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»
СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
СШ № 263 імені Євгена Коновальця. Впровадження дослідно-експериментальної роб...
СШ № 263 імені Євгена Коновальця. Впровадження дослідно-експериментальної роб...СШ № 263 імені Євгена Коновальця. Впровадження дослідно-експериментальної роб...
СШ № 263 імені Євгена Коновальця. Впровадження дослідно-експериментальної роб...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...
НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...
НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...
Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...
Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...
Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...
Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...
Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...
Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Організація особистісно орієнтованого навчання
Організація особистісно орієнтованого навчанняОрганізація особистісно орієнтованого навчання
Організація особистісно орієнтованого навчання
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...
Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...
Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Початкова школа: освіта для життя
Початкова школа: освіта для життяПочаткова школа: освіта для життя
Початкова школа: освіта для життя
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньо...
Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньо...Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньо...
Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньо...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Перспективи співпраці України з НАТО
Перспективи співпраці України з НАТОПерспективи співпраці України з НАТО
Перспективи співпраці України з НАТО
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Т.Зінкевич-Євстігнєєва. Казкотерапія
Т.Зінкевич-Євстігнєєва. КазкотерапіяТ.Зінкевич-Євстігнєєва. Казкотерапія
Т.Зінкевич-Євстігнєєва. Казкотерапія
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Самоменеджмент. Планування робочого часу
Самоменеджмент. Планування робочого часуСамоменеджмент. Планування робочого часу
Самоменеджмент. Планування робочого часу
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»
Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»
Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Удосконалення педагогчноъпроцесі формування педагогічної майстерності вчителя
Удосконалення педагогчноъпроцесі формування педагогічної майстерності вчителяУдосконалення педагогчноъпроцесі формування педагогічної майстерності вчителя
Удосконалення педагогчноъпроцесі формування педагогічної майстерності вчителя
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 

More from Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ (20)

Нова українська школа навчаємось по-новому
Нова українська школа навчаємось по-новомуНова українська школа навчаємось по-новому
Нова українська школа навчаємось по-новому
 
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мовиКомпетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
 
СШ № 275 імені Володимира Кравчука.
СШ № 275 імені Володимира Кравчука.СШ № 275 імені Володимира Кравчука.
СШ № 275 імені Володимира Кравчука.
 
СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»
СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»
СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»
 
СШ № 263 імені Євгена Коновальця. Впровадження дослідно-експериментальної роб...
СШ № 263 імені Євгена Коновальця. Впровадження дослідно-експериментальної роб...СШ № 263 імені Євгена Коновальця. Впровадження дослідно-експериментальної роб...
СШ № 263 імені Євгена Коновальця. Впровадження дослідно-експериментальної роб...
 
НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...
НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...
НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...
 
Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...
Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...
Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...
 
Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...
Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...
Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...
 
Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...
Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...
Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...
 
Організація особистісно орієнтованого навчання
Організація особистісно орієнтованого навчанняОрганізація особистісно орієнтованого навчання
Організація особистісно орієнтованого навчання
 
Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...
Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...
Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...
 
Початкова школа: освіта для життя
Початкова школа: освіта для життяПочаткова школа: освіта для життя
Початкова школа: освіта для життя
 
Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньо...
Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньо...Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньо...
Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньо...
 
Перспективи співпраці України з НАТО
Перспективи співпраці України з НАТОПерспективи співпраці України з НАТО
Перспективи співпраці України з НАТО
 
Т.Зінкевич-Євстігнєєва. Казкотерапія
Т.Зінкевич-Євстігнєєва. КазкотерапіяТ.Зінкевич-Євстігнєєва. Казкотерапія
Т.Зінкевич-Євстігнєєва. Казкотерапія
 
Самоменеджмент. Планування робочого часу
Самоменеджмент. Планування робочого часуСамоменеджмент. Планування робочого часу
Самоменеджмент. Планування робочого часу
 
Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»
Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»
Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»
 
Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»
 
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
 
Удосконалення педагогчноъпроцесі формування педагогічної майстерності вчителя
Удосконалення педагогчноъпроцесі формування педагогічної майстерності вчителяУдосконалення педагогчноъпроцесі формування педагогічної майстерності вчителя
Удосконалення педагогчноъпроцесі формування педагогічної майстерності вчителя
 

Recently uploaded

Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
estet13
 
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex TopalЯк доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Collaborator.pro
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
IndianaCornell
 
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptxЛекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
ssuser78fc9e
 

Recently uploaded (6)

Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
 
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex TopalЯк доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
 
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptxЛекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
 

І.Большакова, М.Пристінська. Робота над словниковими словами в початковій школі

 • 1. Робота над словниковими словами в початковій школі Інна Большакова Марина Пристінська, автори навчальних посібників «Словникові слова. Дидактичний матеріал». 1 клас, «Словникові слова. Дидактичний матеріал». 2 клас
 • 3. • дотримання функціонально- стилістичного аспекту розвитку мовлення учнів • ознайомлення з лексичною парадигмою, що об’єднує тематичні групи, синонімічні й антонімічні ряди • осмислення семантичних відношень слів у тексті, особливості їх сполучуваності • виховний і розвивальний характер словникової роботи Екстралінгвістичний Синтагматичний Функціональний та Контекстуальний Парадигматичний Принципи словникової роботи
 • 4. слова і стійкі словосполучення, з якими учні зустрічаються вперше або значення яких не зовсім розуміють лексико-семантичні ряди, групи слів, що функціонують у різних контекстах співвідносні лексичні засоби: слова активної і пасивної лексики, літературні і поза літературні слова, нейтральні і стилістично забарвлені слова тощо словниковий запас учнів, відповідність його літературній нормі ОБ’ЄКТИ СЛОВНИКОВОЇ РОБОТИ
 • 5.  1. Ознайомлення із значенням слова  2. Виконання вправ на розрізнення поняття, яке називається даним словом  3. Розширення уявлення про семантичне поле слова  4. Знайомство з історією походження слова  5. Вправляння у написанні слова в початковій формі та в інших формах  6. Утворення споріднених слів та вправляння в їх вживанні  7. Приклади вживання слова в мовленні  8. Цікава інформація про поняття  1. Уточнення значення слова  2. Розширення уявлення про семантичне поле слова  3. Знайомство з історією походження слова  4. Вправляння в написанні слова в початковій формі та в інших формах  5. Утворення споріднених слів та вправляння в їх вживанні  5. Спостереження за прикладами вживання слова в мовленні в різних мовленнєвих ситуаціях
 • 6. Робота над словниковими словами Як правильно вимовляти слово? Які є спільнокореневі «родичі» у слова? До якої частини мови належить слово? Які форми має? Яке має значення? Які є синоніми, антоніми? Як вживається в мовленні?
 • 8. УСВІДОМЛЕННЯ ЗНАЧУЩОСТІ ЗАПАМ’ЯТОВУВАНОГО ВИЯВЛЕННЯ ЙОГО СТРУКТУРИ, ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЕЛЕМЕНТІВ, СЕМАНТИЧНЕ ЧИ ПРОСТОРОВЕ ГРУПУВАННЯ МАТЕРІАЛУ ГРАФІЧНЕ ПОДАННЯ (СХЕМИ, ТАБЛИЦІ, ДІАГРАМИ…) ЗМІСТОВНІСТЬ ТА ДОСТУПНІСТЬ, СПІВВІДНЕСЕННЯ З ДОСВІДОМ УСТАНОВКА НА НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ В ПОДАЛЬШОМУ ДОВІЛЬНЕ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ Це важливо для мене Я розумію, як це пов’язано з іншими Я можу це намалювати Я знаю як це поєднати з тим, що я знаю Я це розумію, бо вже бачила це Я використаю це надалі Що враховувати при роботі над словниковими словами?
 • 9. Етапи повторення для запам’ятовування (за Г.Еббінгаузом)  Більша частина інформації «губиться» одразу після запам’ятовування. З часом забувається все менша кількість інформації.  Мінімум 4 повторення.  Після періоду навчання мозку потрібен час для відновлення та «переварювання» інформації (хвилин десять - двадцять після її першого озвучення) •Через 24 год •Через тиждень Що враховувати при роботі над словниковими словами?
 • 10. «Метод асоціацій» Що враховувати при роботі над словниковими словами?
 • 13. Приклади ознайомлення учнів із значенням слів (за навчальним посібником І. Большакової, М. Пристінської «Словникові слова. Дидактичний матеріал». 1 клас) посередині У середині, в центрі або недалеко від центра чого-небудь. Між двома особами або предметами.
 • 14.  Завдання 1. Квітка рафлезія Арнольда має сильний, але неприємний запах. Пахощі квітки приваблюють мух, які люблять їдкі та гнилісні запахи. Чи можна назвати цю квітку духмяною?  Квітку ______ можна назвати _________________, тому що __________________________________________________________  Завдання 2.  У назвах деяких рослин є слово духмяний. Доповніть назви цих рослин словами: духмяний, духмяна. Приклади вправ на засвоєння значення слів (за навчальним посібником І. Большакової, М. Пристінської «Словникові слова. Дидактичний матеріал». 2 клас)
 • 15. 8. Допиши слова. зозулястий зозуляста зозуляча зозуляче Зозулячий чи зозулястий? Зозулячий – той, який належить зозулі. Зозулястий – той, який схожий на зозулю, рябий. _________________ курка __________________ пісня ________________ півник __________________ яйце Приклади завдань на розрізнення значень спільнокореневих слів (за навчальним посібником І. Большакової, М. Пристінської «Словникові слова. Дидактичний матеріал». 1 клас)
 • 16. Приклади ознайомлення учнів із походженням слів (за навчальним посібником І. Большакової, М. Пристінської «Словникові слова. Дидактичний матеріал». 2 клас)
 • 17. 3. Прочитай текст. Обведи малюнки, де зображено, з чого виготовляють цукор. Цукор не росте на дереві чи у ґрунті . Люди виготовляють цукор з рослин. Для цього вирощують цукровий буряк чи цукрову тростину . Інколи роблять цукор із соку цукрового клену чи пальми . Приклади вправ з розширення знань учнів про поняття, назване словниковим словом (за навчальним посібником І. Большакової, М. Пристінської «Словникові слова. Дидактичний матеріал». 1 клас)
 • 18. 2. З’єднай лініями слова і малюнки. Обведи зображення оленя. БАРАН ЛОСЬ ОЛЕНЬ Приклади вправ на розрізнення об’єктів (за навчальним посібником І. Большакової, М. Пристінської «Словникові слова. Дидактичний матеріал». 1 клас)
 • 19. 2. Допиши слово якір. Домалюй якір для човна. _______________ корабля _______________ катера _______________ вітрильника _______________ човна Приклад вправи з написання словникового слова в початковій формі (за навчальним посібником І. Большакової, М. Пристінської «Словникові слова. Дидактичний матеріал». 1 клас)
 • 20. Приклад завдання з правопису форм словникового слова (за навчальним посібником І. Большакової, М. Пристінської «Словникові слова. Дидактичний матеріал». 1 клас)
 • 21. 10. З’єднай слова і малюнки. Запиши звукову модель слів. ЦУКЕРКА ЦУКЕРНИК ЦУКЕРНЯ 9. Прочитай вірш. Випиши виділені слова. Я люблю цукерки, цукерочки солодкі. цукерник їх готує, і мама їх купує в цукерні гомінкій. _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ ____________________________________ Приклади завдань з ознайомлення із спорідненими словами (за навчальним посібником І. Большакової, М. Пристінської «Словникові слова. Дидактичний матеріал». 1 клас)
 • 22. Прочитай. Запиши виділені слова. Диво, диво, дивина! Не диван – галявина! На дивані – квіти! На дивані – віти! На дивані сидить слон! Не диван - диванний сон! __________________________________________________________________ Приклади використання фонетичних асоціацій (за навчальним посібником І. Большакової, М. Пристінської «Словникові слова. Дидактичний матеріал». 2 клас)
 • 23.  Прочитай речення. Закресли слово виразно у тому реченні, де воно вжито недоцільно. Напиши зверху слово, яке потрібно вжити.  Півник виразно кукурікає.  Півник виразно кличе на допомогу.  Колобок виразно співає пісеньку.  Лисичка виразно облизується.  Мама виразно годує дитину. Приклади завдань на доцільне вживання словникових слів у мовленні (за навчальним посібником І. Большакової, М. Пристінської «Словникові слова. Дидактичний матеріал». 1 клас)
 • 24. Коли так говорять? Дивитися, як баран на нові ворота – дивитися на когось або на щось здивовано, не розуміючи. Обведи учня, який дивиться, як баран на нові ворота. Допиши потрібні вислови. Читає Миколка задачу. Нічого не розуміє. Дивиться на задачу, ____ _________________________________________________________. Не вивчив Петрик урок. Відповідає біля дошки, ні в _____________ _________________________________________________________. Приклади завдань пояснення значення фразеологізмів (за навчальним посібником І. Большакової, М. Пристінської «Словникові слова. Дидактичний матеріал». 1 клас)
 • 25. 7. Підкресли слово без помилок. Виправ помилки. ЧИРЕВИКИ ЧЕРИВИКИ ЧЕРЕВІКИ ЧЕРЕВИКИ ЧІРЕВИКИ Використання вправ з какографії (за навчальним посібником І. Большакової, М. Пристінської «Словникові слова. Дидактичний матеріал». 2 клас) КАКОГРАФІЯ - один з видів орфографічних вправ при навчанні правопису, в яких учням пропонують виправити помилки в неправильно написаних словах. Ця методика має також назву- "коректура".