SlideShare a Scribd company logo
Розвиток соціально-емоційної
компетентності учнів закладів
загальної середньої освіти
Тривалість експерименту: 2017-2022 .
Завдання впровадження у практику
роботи вітчизняної школи Навчально-
методичного комплексу Lions Quest
«Соціальні та емоційні компетенції ХХІ
століття» :
об'єднання родин, педагогів та спільноти задля допомоги
учням у розвитку життєвих компетенцій та громадських
якостей у безпечному, турботливому і стабільному
середовищі.
Головні ідеї експериментально-
дослідної роботи:
 Збалансовані академічне, соціальне, емоційне і етичне
навчання в цілісному підході до освіти підлітків.
В основі освітнього підходу покладено соціально-емоційне
навчання базових компетенцій, інтегроване з позитивною
профілактикою, розвитком характеру особистості, навчання
волонтерській діяльності, а також об’єднання зусиль учнів,
колективу школи, родини і спільноти, що сприяє створенню
максимально сприятливого освітнього середовища. Програма
спрямована на розвиток компетенцій підлітків у чотирьох
головних сферах: самодисципліна, відповідальність,
правильний вибір та повага до інших.
Головні ідеї експериментально-
дослідної роботи:
 Партнерство між школою та родиною.
Залучення родини забезпечується постійним обміном
інформацією та ідеями, заохоченням до обміну досвідом, а
також міркуваннями в процесі спрямування підлітків до
оволодіння необхідними навичками. Визначаються чіткі форми
заохочення батьків до проходження програм, такі як участь у
роботі класу, створення громадської і шкільної мережі,
включення до команд з питань шкільного середовища і робота з
вчителями, адміністрацією, учнями та громадськістю заради
створення позитивної навчальної атмосфери, організації
заходів і подій, які розвивають навички, отримані у
навчальному процесі.
Головні ідеї експериментально-
дослідної роботи:
 Застосування освітньої методології реалізації
волонтерських проектів.
Передбачена комплексом Lions Quest використання у
освітньому процесі реалізація волонтерських проектів
служить створенню можливостей для учнів набувати й
застосовувати академічні, соціальні, емоційні та етичні
навички у вирішенні реальних проблем школи та
спільноти, задоволенні реальних потреб школи та
громади.
Мета дослідження:
теоретично обґрунтувати та експериментально
перевірити ефективність технології розвитку
соціально-емоційної компетентності учнів
закладів загальної середньої освіти шляхом
упровадження комплексу Lions Quest
Завдання експерименту:
 Теоретично обґрунтувати організаційно-педагогічні умови
розвитку соціально-емоційної компетентності учнів закладів
загальної середньої освіти.
 Здійснити аналіз змісту та технології розвитку соціально-
емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої
освіти за комплексом Lions Quest.
 Визначити критерії, показники та рівні сформованості
соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної
середньої освіти.
 Експериментально перевірити ефективність технології
розвитку соціально-емоційної компетентності учнів закладів
загальної середньої освіти за комплексом Lions Quest.
 Узагальнити результати дослідження у наукових публікаціях з
проблеми дослідження.
Наукова новизна дослідження :
теоретичне обґрунтування та експериментальна
перевірка ефективності технології розвитку
соціально-емоційної компетентності учнів на
основі впровадження комплексу Lions Quest в
умовах функціонування вітчизняних закладів
загальної середньої освіти.
Теоретичне значення дослідження:
Обґрунтування організаційно-педагогічних умов
розвитку соціально-емоційної компетентності
учнів закладів загальної середньої освіти,
теоретичний аналіз засад організації освітнього
процесу за комплексом Lions Quest.
Практичне значення дослідження:
впровадження та експериментальна перевірка
технології розвитку соціально-емоційної
компетентності учнів закладів загальної
середньої освіти за комплексом Lions Quest.
Етапи та терміни проведення
експерименту
Дослідно-експериментальна робота здійснюється у період
з 01 листопада 2017 року по 01 листопада 2022 року
відповідно до спеціально розробленої Програми за такими
етапами:
І етап – концептуально-діагностичний (листопад 2017-
листопад 2018 )
ІІ етап – формувальний (листопад 2018 - листопад 2021)
ІІІ етап - підсумковий (листопад 2021 - листопад 2022):
І етап – концептуально-діагностичний
(листопад 2017- листопад 2018 ):
 аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми
дослідження, змісту та технології розвитку соціально-емоційної
компетентності учнів закладів загальної середньої освіти за
комплексом Lions Quest;
 уточнення категоріально-діагностичного апарату дослідження,
діагностика рівня сформованості соціально-емоційної
компетентності учнів закладів загальної середньої освіти;
 забезпечення консультування учасників навчально-виховного
процесу (адміністрації навчального закладу, педагогів,
практичних психологів, батьків та членів родин учнів) для
роботи за комплексом Lions Quest.
ІІ етап – формувальний
(листопад 2018 - листопад 2021):
 впровадження технології розвитку соціально-емоційної
компетентності учнів закладів загальної середньої освіти за
комплексом Lions Quest;
 забезпечення консультування учасників навчально-виховного процесу
(адміністрації навчального закладу, педагогів, практичних
психологів, батьків та членів родин учнів) для роботи за комплексом
Lions Quest;
 моніторинг сформованості соціально-емоційної компетентності учнів
закладів загальної середньої освіти,
 проведення круглих столів та семінарів з питань розвитку соціально-
емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти за
комплексом Lions Quest;
 забезпечення функціонування постійно діючого інформаційного
каналу відображення ходу експерименту та комунікації учасників
експерименту.
ІІІ етап - підсумковий
(листопад 2021 - листопад 2022):
 проведення комплексного дослідження ефективності технології
розвитку соціально-емоційної компетентності учнів закладів
загальної середньої освіти за комплексом Lions Quest;
 узагальнення практики застосування змістовно-методичного
забезпечення освітнього процесу за комплексом Lions Quest,
вироблення пропозицій з удосконалення навчально-методичного
комплексу;
 узагальнення результатів попередніх етапів дослідження;
 проведення аналізу та інтерпретація результатів експерименту;
 підготовка заключного звіту за результатами дослідно-
експериментальної роботи.
Очікувані результати
Практичними результатами реалізації дослідно-
експериментальної роботи є впровадження
технології розвитку соціально-емоційної
компетентності учнів комплексом Lions Quest в
практику вітчизняних закладів загальної
середньої освіти.
Експериментальна база
дослідження:
 спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням англійської мови № 85 міста Києва
 середня загальноосвітня школа № 215 міста Києва
 середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №182 міста
Києва
 навчально-виховний комплекс № 30
“ЕкоНад”(спеціалізована школа І ступеня з
поглибленим вивченням іноземних мов – гімназія) міста
Києва
В експерименті беруть участь:
 учасники навчально-виховного процесу школи
(адміністрація навчального закладу, педагоги,
практичні психологи, батьки та члени родин учнів)
 Міжнародний фонд Lions Clubs International Foundation,
інтереси якого в Україні представляє Громадська
організація «Лайонс Клабс Інтернешнл – Україна»
Наукові керівники дослідно-
експериментальної роботи:
 Войцехівський Михайло Федорович, директор Інституту
післядипломної педагогічної освіти Київського університету
імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент;
 Данилюк Іван Васильович, декан факультету психології
Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, доктор психологічних наук, професор;
 Машкіна Світлана Вікторівна, старший науковий
співробітник науково-дослідної лабораторії
експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій
Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних
наук, доцент, старший науковий співробітник.
Члени науково-методичної ради:
 Федунова Тетяна Миколаївна, директор спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 85 міста Києва;
 Весельська Людмила Броніславівна, директор середньої
загальноосвітньої школи № 215 міста Києва;
 Соколов Юрій Георгійович, директор середньої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №182 м. Києва;
 Мельниченко Володимир Миколайович, директор навчально-виховного
комплексу № 30 “ЕкоНад”(спеціалізована школа І ступеня з поглибленим
вивченням іноземних мов – гімназія) м. Києва;
 Артеменко Оксана Петрівна, вчитель української мови та літератури
Русанівського ліцею міста Києва, Національний тренер Lions Quest в
Україні;
 Денісенко Сергій Іванович, координатор Lions Quest в Україні;
 Кравченко Валентин Євгенович, директор Інституту соціально-
емоційної освіти.
Знайомство з освітньою програмою
Lions Quest
Lions Quest очима освітян Києва -
листопад'2017
Lions Quest: педагогіка партнерства

More Related Content

What's hot

Біла Л.О.
Біла Л.О.Біла Л.О.
Біла Л.О.
Sergey Pika
 
Презентація ОНВК 49
Презентація ОНВК 49Презентація ОНВК 49
Презентація ОНВК 49
Одесский УВК №49
 
Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...
Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...
Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Красікова Г.І. «Морально-духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровад...
Красікова Г.І. «Морально-духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровад...Красікова Г.І. «Морально-духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровад...
Красікова Г.І. «Морально-духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровад...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Процес формування громадянської компетентності як інтегрованої якості осо...
Процес формування громадянської компетентності як інтегрованої якості осо...Процес формування громадянської компетентності як інтегрованої якості осо...
Процес формування громадянської компетентності як інтегрованої якості осо...
Електронні книги Ранок
 
Посібник "Основи педагогічного оцінювання", Канівець Т. М.
Посібник "Основи педагогічного оцінювання", Канівець Т. М.Посібник "Основи педагогічного оцінювання", Канівець Т. М.
Посібник "Основи педагогічного оцінювання", Канівець Т. М.
Наталья Полищук
 
Zvit 2019 2020
Zvit 2019 2020Zvit 2019 2020
Zvit 2019 2020
Олег М
 
Звіт директора НВК № 111 за 2020-2021 н.р.
Звіт директора НВК № 111 за 2020-2021 н.р.Звіт директора НВК № 111 за 2020-2021 н.р.
Звіт директора НВК № 111 за 2020-2021 н.р.
Оксана Козачек
 
горова
горовагорова
горова
Tamara Emec
 
презентація початкової школи
презентація початкової школипрезентація початкової школи
презентація початкової школиolga_ruo
 
довідка. зарубіжна літ ра
довідка. зарубіжна літ радовідка. зарубіжна літ ра
довідка. зарубіжна літ ра
olha1koval
 
Методична оперативна нарада 19.01.16
Методична оперативна нарада 19.01.16Методична оперативна нарада 19.01.16
Методична оперативна нарада 19.01.16
Alexandr Zhuk
 
презентация виступу триль н.і. на конференції
презентация виступу триль н.і. на конференціїпрезентация виступу триль н.і. на конференції
презентация виступу триль н.і. на конференції
Tamara Emec
 
155 презентація 2012-2013
155 презентація 2012-2013155 презентація 2012-2013
155 презентація 2012-2013olga_ruo
 
звіт директора 2017
звіт директора 2017звіт директора 2017
звіт директора 2017
Tetyana Hitrik
 
мо учителів філологічних дисциплін
мо учителів філологічних дисциплінмо учителів філологічних дисциплін
мо учителів філологічних дисциплін
smela_school7
 
школа молодого педагога позашкільника. (Семенишина В. С.)
школа молодого педагога позашкільника. (Семенишина В. С.)школа молодого педагога позашкільника. (Семенишина В. С.)
школа молодого педагога позашкільника. (Семенишина В. С.)
Наталья Качковская
 

What's hot (20)

Біла Л.О.
Біла Л.О.Біла Л.О.
Біла Л.О.
 
Презентація ОНВК 49
Презентація ОНВК 49Презентація ОНВК 49
Презентація ОНВК 49
 
Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...
Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...
Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...
 
Красікова Г.І. «Морально-духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровад...
Красікова Г.І. «Морально-духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровад...Красікова Г.І. «Морально-духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровад...
Красікова Г.І. «Морально-духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровад...
 
Процес формування громадянської компетентності як інтегрованої якості осо...
Процес формування громадянської компетентності як інтегрованої якості осо...Процес формування громадянської компетентності як інтегрованої якості осо...
Процес формування громадянської компетентності як інтегрованої якості осо...
 
Посібник "Основи педагогічного оцінювання", Канівець Т. М.
Посібник "Основи педагогічного оцінювання", Канівець Т. М.Посібник "Основи педагогічного оцінювання", Канівець Т. М.
Посібник "Основи педагогічного оцінювання", Канівець Т. М.
 
Zvit 2019 2020
Zvit 2019 2020Zvit 2019 2020
Zvit 2019 2020
 
Звіт директора НВК № 111 за 2020-2021 н.р.
Звіт директора НВК № 111 за 2020-2021 н.р.Звіт директора НВК № 111 за 2020-2021 н.р.
Звіт директора НВК № 111 за 2020-2021 н.р.
 
горова
горовагорова
горова
 
презентація початкової школи
презентація початкової школипрезентація початкової школи
презентація початкової школи
 
довідка. зарубіжна літ ра
довідка. зарубіжна літ радовідка. зарубіжна літ ра
довідка. зарубіжна літ ра
 
директор
директордиректор
директор
 
26,10,21
26,10,2126,10,21
26,10,21
 
Методична оперативна нарада 19.01.16
Методична оперативна нарада 19.01.16Методична оперативна нарада 19.01.16
Методична оперативна нарада 19.01.16
 
презентация виступу триль н.і. на конференції
презентация виступу триль н.і. на конференціїпрезентация виступу триль н.і. на конференції
презентация виступу триль н.і. на конференції
 
155 презентація 2012-2013
155 презентація 2012-2013155 презентація 2012-2013
155 презентація 2012-2013
 
звіт директора 2017
звіт директора 2017звіт директора 2017
звіт директора 2017
 
Zolushka
ZolushkaZolushka
Zolushka
 
мо учителів філологічних дисциплін
мо учителів філологічних дисциплінмо учителів філологічних дисциплін
мо учителів філологічних дисциплін
 
школа молодого педагога позашкільника. (Семенишина В. С.)
школа молодого педагога позашкільника. (Семенишина В. С.)школа молодого педагога позашкільника. (Семенишина В. С.)
школа молодого педагога позашкільника. (Семенишина В. С.)
 

Similar to Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти

презентация педагогічного досвіду
презентация педагогічного досвідупрезентация педагогічного досвіду
презентация педагогічного досвіду
Оксана Тимофеева
 
проект Від шкільного життя – до мистецтва жити”
проект Від шкільного життя – до мистецтва жити”проект Від шкільного життя – до мистецтва жити”
проект Від шкільного життя – до мистецтва жити”opilipchuk2007
 
Звіт І етап
Звіт І етапЗвіт І етап
Звіт І етап
Михаил Пушкин
 
НМК 2009
НМК 2009НМК 2009
НМК 2009bti14
 
нарада 8.10.15
нарада 8.10.15нарада 8.10.15
нарада 8.10.15
Elena Kryachun
 
Анотація
Анотація Анотація
Анотація
kattynon
 
Анотація
АнотаціяАнотація
Анотація
kattynon
 
моніторинг виховного простору онанко о.
моніторинг виховного простору онанко о.моніторинг виховного простору онанко о.
моніторинг виховного простору онанко о.
MARO51
 
Виховна робота в Гадяцькій СШ І-ІІІ ст. №3
Виховна робота в Гадяцькій СШ І-ІІІ ст. №3Виховна робота в Гадяцькій СШ І-ІІІ ст. №3
Виховна робота в Гадяцькій СШ І-ІІІ ст. №3Tamara Emec
 
річний звіт
річний звітрічний звіт
річний звіт
Светлана Турчина
 
Презентація Гвіздської ЗОШ І - ІІІ ст.
Презентація Гвіздської ЗОШ І - ІІІ ст.Презентація Гвіздської ЗОШ І - ІІІ ст.
Презентація Гвіздської ЗОШ І - ІІІ ст.
Надвірнянський інформаційно - методичний центр
 
річний звіт
річний звітрічний звіт
річний звіт
Светлана Турчина
 
Бойко Н.М., Вакуленко Н.А.
Бойко Н.М., Вакуленко Н.А.Бойко Н.М., Вакуленко Н.А.
Бойко Н.М., Вакуленко Н.А.Егор Громов
 
опис опорної школи
опис опорної школиопис опорної школи
опис опорної школи
borzna
 
Анотація перспективного педагогічного досвіду
Анотація перспективного педагогічного досвідуАнотація перспективного педагогічного досвіду
Анотація перспективного педагогічного досвіду
School 20, Zaporizhzhya
 
2015вп звіт готовий_кол.(2)
2015вп звіт готовий_кол.(2)2015вп звіт готовий_кол.(2)
2015вп звіт готовий_кол.(2)
MARO51
 
Zvit 1 etap kzsh 122
Zvit 1 etap kzsh 122Zvit 1 etap kzsh 122
Zvit 1 etap kzsh 122
Юля Яловая
 
Zvit exsperement 1 etap
Zvit exsperement 1 etapZvit exsperement 1 etap
Zvit exsperement 1 etap
Юля Яловая
 

Similar to Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти (20)

презентация педагогічного досвіду
презентация педагогічного досвідупрезентация педагогічного досвіду
презентация педагогічного досвіду
 
проект Від шкільного життя – до мистецтва жити”
проект Від шкільного життя – до мистецтва жити”проект Від шкільного життя – до мистецтва жити”
проект Від шкільного життя – до мистецтва жити”
 
Звіт І етап
Звіт І етапЗвіт І етап
Звіт І етап
 
НМК 2009
НМК 2009НМК 2009
НМК 2009
 
нарада 8.10.15
нарада 8.10.15нарада 8.10.15
нарада 8.10.15
 
Анотація
Анотація Анотація
Анотація
 
Анотація
АнотаціяАнотація
Анотація
 
виховати особистість
виховати особистістьвиховати особистість
виховати особистість
 
В.Л.Почтар. Управління інноваційними процесами в «Школі повного року навчання»
В.Л.Почтар. Управління інноваційними процесами в «Школі повного року навчання»В.Л.Почтар. Управління інноваційними процесами в «Школі повного року навчання»
В.Л.Почтар. Управління інноваційними процесами в «Школі повного року навчання»
 
моніторинг виховного простору онанко о.
моніторинг виховного простору онанко о.моніторинг виховного простору онанко о.
моніторинг виховного простору онанко о.
 
Виховна робота в Гадяцькій СШ І-ІІІ ст. №3
Виховна робота в Гадяцькій СШ І-ІІІ ст. №3Виховна робота в Гадяцькій СШ І-ІІІ ст. №3
Виховна робота в Гадяцькій СШ І-ІІІ ст. №3
 
річний звіт
річний звітрічний звіт
річний звіт
 
Презентація Гвіздської ЗОШ І - ІІІ ст.
Презентація Гвіздської ЗОШ І - ІІІ ст.Презентація Гвіздської ЗОШ І - ІІІ ст.
Презентація Гвіздської ЗОШ І - ІІІ ст.
 
річний звіт
річний звітрічний звіт
річний звіт
 
Бойко Н.М., Вакуленко Н.А.
Бойко Н.М., Вакуленко Н.А.Бойко Н.М., Вакуленко Н.А.
Бойко Н.М., Вакуленко Н.А.
 
опис опорної школи
опис опорної школиопис опорної школи
опис опорної школи
 
Анотація перспективного педагогічного досвіду
Анотація перспективного педагогічного досвідуАнотація перспективного педагогічного досвіду
Анотація перспективного педагогічного досвіду
 
2015вп звіт готовий_кол.(2)
2015вп звіт готовий_кол.(2)2015вп звіт готовий_кол.(2)
2015вп звіт готовий_кол.(2)
 
Zvit 1 etap kzsh 122
Zvit 1 etap kzsh 122Zvit 1 etap kzsh 122
Zvit 1 etap kzsh 122
 
Zvit exsperement 1 etap
Zvit exsperement 1 etapZvit exsperement 1 etap
Zvit exsperement 1 etap
 

More from Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ

Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу
Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходуМоделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу
Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мовиКомпетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...
НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...
НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...
Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...
Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...
Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...
Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Організація особистісно орієнтованого навчання
Організація особистісно орієнтованого навчанняОрганізація особистісно орієнтованого навчання
Організація особистісно орієнтованого навчання
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...
Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...
Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Початкова школа: освіта для життя
Початкова школа: освіта для життяПочаткова школа: освіта для життя
Початкова школа: освіта для життя
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Перспективи співпраці України з НАТО
Перспективи співпраці України з НАТОПерспективи співпраці України з НАТО
Перспективи співпраці України з НАТО
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Т.Зінкевич-Євстігнєєва. Казкотерапія
Т.Зінкевич-Євстігнєєва. КазкотерапіяТ.Зінкевич-Євстігнєєва. Казкотерапія
Т.Зінкевич-Євстігнєєва. Казкотерапія
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Самоменеджмент. Планування робочого часу
Самоменеджмент. Планування робочого часуСамоменеджмент. Планування робочого часу
Самоменеджмент. Планування робочого часу
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»
Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»
Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Удосконалення педагогчноъпроцесі формування педагогічної майстерності вчителя
Удосконалення педагогчноъпроцесі формування педагогічної майстерності вчителяУдосконалення педагогчноъпроцесі формування педагогічної майстерності вчителя
Удосконалення педагогчноъпроцесі формування педагогічної майстерності вчителя
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
А.О.Хрущ. Майстер-клас „Durch Spiel“
А.О.Хрущ. Майстер-клас „Durch Spiel“А.О.Хрущ. Майстер-клас „Durch Spiel“
О.В.Дудар. Борис Грінченко та Іван Нечуй-Левицький: боротьба за українське слово
О.В.Дудар. Борис Грінченко та Іван Нечуй-Левицький: боротьба за українське словоО.В.Дудар. Борис Грінченко та Іван Нечуй-Левицький: боротьба за українське слово
О.В.Дудар. Борис Грінченко та Іван Нечуй-Левицький: боротьба за українське слово
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Ю.В.Беззуб. Еволюція громадських та особистих взаємин Бориса Грінченка і Лесі...
Ю.В.Беззуб. Еволюція громадських та особистих взаємин Бориса Грінченка і Лесі...Ю.В.Беззуб. Еволюція громадських та особистих взаємин Бориса Грінченка і Лесі...
Ю.В.Беззуб. Еволюція громадських та особистих взаємин Бориса Грінченка і Лесі...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Т.М.Єрмак, І.В.Карась. Профілактика учнівського булінгу
Т.М.Єрмак, І.В.Карась. Профілактика учнівського булінгуТ.М.Єрмак, І.В.Карась. Профілактика учнівського булінгу
Т.М.Єрмак, І.В.Карась. Профілактика учнівського булінгу
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
С.В.Олексенко. Протидія шкільному булінгу
С.В.Олексенко. Протидія шкільному булінгуС.В.Олексенко. Протидія шкільному булінгу
С.В.Олексенко. Протидія шкільному булінгу
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 

More from Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ (20)

Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу
Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходуМоделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу
Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу
 
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мовиКомпетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
 
НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...
НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...
НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...
 
Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...
Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...
Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...
 
Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...
Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...
Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...
 
Організація особистісно орієнтованого навчання
Організація особистісно орієнтованого навчанняОрганізація особистісно орієнтованого навчання
Організація особистісно орієнтованого навчання
 
Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...
Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...
Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...
 
Початкова школа: освіта для життя
Початкова школа: освіта для життяПочаткова школа: освіта для життя
Початкова школа: освіта для життя
 
Перспективи співпраці України з НАТО
Перспективи співпраці України з НАТОПерспективи співпраці України з НАТО
Перспективи співпраці України з НАТО
 
Т.Зінкевич-Євстігнєєва. Казкотерапія
Т.Зінкевич-Євстігнєєва. КазкотерапіяТ.Зінкевич-Євстігнєєва. Казкотерапія
Т.Зінкевич-Євстігнєєва. Казкотерапія
 
Самоменеджмент. Планування робочого часу
Самоменеджмент. Планування робочого часуСамоменеджмент. Планування робочого часу
Самоменеджмент. Планування робочого часу
 
Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»
Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»
Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»
 
Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»
 
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
 
Удосконалення педагогчноъпроцесі формування педагогічної майстерності вчителя
Удосконалення педагогчноъпроцесі формування педагогічної майстерності вчителяУдосконалення педагогчноъпроцесі формування педагогічної майстерності вчителя
Удосконалення педагогчноъпроцесі формування педагогічної майстерності вчителя
 
А.О.Хрущ. Майстер-клас „Durch Spiel“
А.О.Хрущ. Майстер-клас „Durch Spiel“А.О.Хрущ. Майстер-клас „Durch Spiel“
А.О.Хрущ. Майстер-клас „Durch Spiel“
 
О.В.Дудар. Борис Грінченко та Іван Нечуй-Левицький: боротьба за українське слово
О.В.Дудар. Борис Грінченко та Іван Нечуй-Левицький: боротьба за українське словоО.В.Дудар. Борис Грінченко та Іван Нечуй-Левицький: боротьба за українське слово
О.В.Дудар. Борис Грінченко та Іван Нечуй-Левицький: боротьба за українське слово
 
Ю.В.Беззуб. Еволюція громадських та особистих взаємин Бориса Грінченка і Лесі...
Ю.В.Беззуб. Еволюція громадських та особистих взаємин Бориса Грінченка і Лесі...Ю.В.Беззуб. Еволюція громадських та особистих взаємин Бориса Грінченка і Лесі...
Ю.В.Беззуб. Еволюція громадських та особистих взаємин Бориса Грінченка і Лесі...
 
Т.М.Єрмак, І.В.Карась. Профілактика учнівського булінгу
Т.М.Єрмак, І.В.Карась. Профілактика учнівського булінгуТ.М.Єрмак, І.В.Карась. Профілактика учнівського булінгу
Т.М.Єрмак, І.В.Карась. Профілактика учнівського булінгу
 
С.В.Олексенко. Протидія шкільному булінгу
С.В.Олексенко. Протидія шкільному булінгуС.В.Олексенко. Протидія шкільному булінгу
С.В.Олексенко. Протидія шкільному булінгу
 

Recently uploaded

Передвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової КатериниПередвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової Катерини
tetiana1958
 
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptxЗвіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
ssuserd0ab23
 
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". БуковинаПроєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
НБУ для дітей
 
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
gravebabyjohn
 
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
ssuser46127c
 
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використанняЗернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
yevheniiakhyzhuk
 
Передвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора СтаніславаПередвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора Станіслава
tetiana1958
 
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій ЯкутовичаМайстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
НБУ для дітей
 
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна нормаБезбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
ssuser15a891
 
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
olha1koval
 
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdfСОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
ssuser46127c
 
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографіяКриптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
ssuser172ac3
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
ssuser59c0a2
 
курсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математикикурсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математики
ssuser3a363c
 
ЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
ЛТО КАНКУЛИ..........................pdfЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
ЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
ssuser46127c
 

Recently uploaded (18)

Передвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової КатериниПередвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової Катерини
 
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptxЗвіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
 
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". БуковинаПроєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
 
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
 
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
 
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
 
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
 
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використанняЗернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
 
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
 
Передвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора СтаніславаПередвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора Станіслава
 
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій ЯкутовичаМайстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
 
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна нормаБезбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
 
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
 
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdfСОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
 
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографіяКриптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
 
курсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математикикурсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математики
 
ЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
ЛТО КАНКУЛИ..........................pdfЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
ЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
 

Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти

 • 1. Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти Тривалість експерименту: 2017-2022 .
 • 2. Завдання впровадження у практику роботи вітчизняної школи Навчально- методичного комплексу Lions Quest «Соціальні та емоційні компетенції ХХІ століття» : об'єднання родин, педагогів та спільноти задля допомоги учням у розвитку життєвих компетенцій та громадських якостей у безпечному, турботливому і стабільному середовищі.
 • 3. Головні ідеї експериментально- дослідної роботи:  Збалансовані академічне, соціальне, емоційне і етичне навчання в цілісному підході до освіти підлітків. В основі освітнього підходу покладено соціально-емоційне навчання базових компетенцій, інтегроване з позитивною профілактикою, розвитком характеру особистості, навчання волонтерській діяльності, а також об’єднання зусиль учнів, колективу школи, родини і спільноти, що сприяє створенню максимально сприятливого освітнього середовища. Програма спрямована на розвиток компетенцій підлітків у чотирьох головних сферах: самодисципліна, відповідальність, правильний вибір та повага до інших.
 • 4. Головні ідеї експериментально- дослідної роботи:  Партнерство між школою та родиною. Залучення родини забезпечується постійним обміном інформацією та ідеями, заохоченням до обміну досвідом, а також міркуваннями в процесі спрямування підлітків до оволодіння необхідними навичками. Визначаються чіткі форми заохочення батьків до проходження програм, такі як участь у роботі класу, створення громадської і шкільної мережі, включення до команд з питань шкільного середовища і робота з вчителями, адміністрацією, учнями та громадськістю заради створення позитивної навчальної атмосфери, організації заходів і подій, які розвивають навички, отримані у навчальному процесі.
 • 5. Головні ідеї експериментально- дослідної роботи:  Застосування освітньої методології реалізації волонтерських проектів. Передбачена комплексом Lions Quest використання у освітньому процесі реалізація волонтерських проектів служить створенню можливостей для учнів набувати й застосовувати академічні, соціальні, емоційні та етичні навички у вирішенні реальних проблем школи та спільноти, задоволенні реальних потреб школи та громади.
 • 6. Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність технології розвитку соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти шляхом упровадження комплексу Lions Quest
 • 7. Завдання експерименту:  Теоретично обґрунтувати організаційно-педагогічні умови розвитку соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти.  Здійснити аналіз змісту та технології розвитку соціально- емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти за комплексом Lions Quest.  Визначити критерії, показники та рівні сформованості соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти.  Експериментально перевірити ефективність технології розвитку соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти за комплексом Lions Quest.  Узагальнити результати дослідження у наукових публікаціях з проблеми дослідження.
 • 8. Наукова новизна дослідження : теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка ефективності технології розвитку соціально-емоційної компетентності учнів на основі впровадження комплексу Lions Quest в умовах функціонування вітчизняних закладів загальної середньої освіти.
 • 9. Теоретичне значення дослідження: Обґрунтування організаційно-педагогічних умов розвитку соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти, теоретичний аналіз засад організації освітнього процесу за комплексом Lions Quest.
 • 10. Практичне значення дослідження: впровадження та експериментальна перевірка технології розвитку соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти за комплексом Lions Quest.
 • 11. Етапи та терміни проведення експерименту Дослідно-експериментальна робота здійснюється у період з 01 листопада 2017 року по 01 листопада 2022 року відповідно до спеціально розробленої Програми за такими етапами: І етап – концептуально-діагностичний (листопад 2017- листопад 2018 ) ІІ етап – формувальний (листопад 2018 - листопад 2021) ІІІ етап - підсумковий (листопад 2021 - листопад 2022):
 • 12. І етап – концептуально-діагностичний (листопад 2017- листопад 2018 ):  аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження, змісту та технології розвитку соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти за комплексом Lions Quest;  уточнення категоріально-діагностичного апарату дослідження, діагностика рівня сформованості соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти;  забезпечення консультування учасників навчально-виховного процесу (адміністрації навчального закладу, педагогів, практичних психологів, батьків та членів родин учнів) для роботи за комплексом Lions Quest.
 • 13. ІІ етап – формувальний (листопад 2018 - листопад 2021):  впровадження технології розвитку соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти за комплексом Lions Quest;  забезпечення консультування учасників навчально-виховного процесу (адміністрації навчального закладу, педагогів, практичних психологів, батьків та членів родин учнів) для роботи за комплексом Lions Quest;  моніторинг сформованості соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти,  проведення круглих столів та семінарів з питань розвитку соціально- емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти за комплексом Lions Quest;  забезпечення функціонування постійно діючого інформаційного каналу відображення ходу експерименту та комунікації учасників експерименту.
 • 14. ІІІ етап - підсумковий (листопад 2021 - листопад 2022):  проведення комплексного дослідження ефективності технології розвитку соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти за комплексом Lions Quest;  узагальнення практики застосування змістовно-методичного забезпечення освітнього процесу за комплексом Lions Quest, вироблення пропозицій з удосконалення навчально-методичного комплексу;  узагальнення результатів попередніх етапів дослідження;  проведення аналізу та інтерпретація результатів експерименту;  підготовка заключного звіту за результатами дослідно- експериментальної роботи.
 • 15. Очікувані результати Практичними результатами реалізації дослідно- експериментальної роботи є впровадження технології розвитку соціально-емоційної компетентності учнів комплексом Lions Quest в практику вітчизняних закладів загальної середньої освіти.
 • 16. Експериментальна база дослідження:  спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 85 міста Києва  середня загальноосвітня школа № 215 міста Києва  середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №182 міста Києва  навчально-виховний комплекс № 30 “ЕкоНад”(спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов – гімназія) міста Києва
 • 17. В експерименті беруть участь:  учасники навчально-виховного процесу школи (адміністрація навчального закладу, педагоги, практичні психологи, батьки та члени родин учнів)  Міжнародний фонд Lions Clubs International Foundation, інтереси якого в Україні представляє Громадська організація «Лайонс Клабс Інтернешнл – Україна»
 • 18. Наукові керівники дослідно- експериментальної роботи:  Войцехівський Михайло Федорович, директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент;  Данилюк Іван Васильович, декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор психологічних наук, професор;  Машкіна Світлана Вікторівна, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник.
 • 19. Члени науково-методичної ради:  Федунова Тетяна Миколаївна, директор спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 85 міста Києва;  Весельська Людмила Броніславівна, директор середньої загальноосвітньої школи № 215 міста Києва;  Соколов Юрій Георгійович, директор середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №182 м. Києва;  Мельниченко Володимир Миколайович, директор навчально-виховного комплексу № 30 “ЕкоНад”(спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов – гімназія) м. Києва;  Артеменко Оксана Петрівна, вчитель української мови та літератури Русанівського ліцею міста Києва, Національний тренер Lions Quest в Україні;  Денісенко Сергій Іванович, координатор Lions Quest в Україні;  Кравченко Валентин Євгенович, директор Інституту соціально- емоційної освіти.
 • 20. Знайомство з освітньою програмою Lions Quest
 • 21. Lions Quest очима освітян Києва - листопад'2017
 • 22. Lions Quest: педагогіка партнерства