Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Т.І.Рачук. Упровадження модульно-рейтингової системи в навчально-виховний процес «гімназії – школи повного дня» (гімназія біотехнологій

604 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Т.І.Рачук. Упровадження модульно-рейтингової системи в навчально-виховний процес «гімназії – школи повного дня» (гімназія біотехнологій

  1. 1. ГІМНАЗІЯ БІОТЕХНОЛОГІЙ №177 МІСТА КИЄВА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТА РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ ЗА ТЕМОЮ: термін: 2014-2019 роки «ВПРОВАДЖЕННЯ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС «ГІМНАЗІЇ – ШКОЛИ ПОВНОГО ДНЯ»
  2. 2. ГІМНАЗІЯ БІОТЕХНОЛОГІЙ №177 МІСТА КИЄВА «ШКОЛА ПОВНОГО ДНЯ» Гімназія біотехнологій №177 міста Києва – сучасний навчальний заклад , який успішно завершив експериментальну роботу в рамках впровадження системи «ШКОЛА ПОВНОГО ДНЯ»
  3. 3. НАГАЛЬНІ ПОТРЕБИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: - гуманізація навчального процесу; - підвищення мотивації учнів до навчання; - зменшення навчального та психологічного навантаження на учнів; - підвищення професійної майстерності вчителів; - підготовка учнів до навчання у ВНЗ.
  4. 4. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТА РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ ЗА ТЕМОЮ: «ВПРОВАДЖЕННЯ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС «ГІМНАЗІЇ – ШКОЛИ ПОВНОГО ДНЯ»
  5. 5. НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор ХОРУЖА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА
  6. 6. ОБ`ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ Організація навчально-виховного процесу та оцінювання знань учня «гімназії – школи повного дня» на основі впровадження модульно-рейтингової системи. ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ Зміст, форми і методи навчально-виховного процесу в умовах реалізації модульно-рейтингової системи в умовах «гімназії – школи повного дня». ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 1. Проведення контент-аналізу психолого-педагогічної літератури з теми дослідження, вивчення проблем освітньої практики організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах України. 2. Створення й апробація моделі модульно-рейтингової системи навчального- виховного процесу «гімназії – школи повного дня». 3. Розроблення рейтингів оцінювання знань учнів. 4. Здійснення моніторингу ефективності впровадження результатів дослідно- експериментальної роботи. 5. Розроблення науково-методичних рекомендацій щодо впровадження системи модульно-рейтингового змісту навчально-виховного процесу в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів.
  7. 7. ТЕРМІНИ ТА ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ: ІІІ. УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ ЕТАП (вересень 2018 року – серпень 2019 року) ІІ. ПРАКТИЧНИЙ ЕТАП (вересень 2015 року – серпень 2018 року) І. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП (вересень 2014 року – серпень 2015 року)
  8. 8. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 1. Гуманізація навчального процесу в навчальному закладі. 2. Підвищення мотивації учнів до навчання. 3. Покращення якості навчально-виховного процесу. 4. Зменшення навчального та психологічного навантаження на учнів гімназії. 5. Зростання рівня задоволеності батьків та учнів навчанням в умовах модульно- рейтингової системи. 6. Підвищення професійної майстерності вчителів. 7. Підготовка учнів до навчання у ВНЗ.

×