Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

В.І.Ковальчук. Упровадження моделі громадсько-активної школи в загальноосвітньому навчальному закладі

1,204 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

В.І.Ковальчук. Упровадження моделі громадсько-активної школи в загальноосвітньому навчальному закладі

 1. 1. Ковальчук Василь Іванович, завідувач НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук
 2. 2. Експериментальна база:  № 129, 234, гімназії №30 «ЕкоНад» Дніпровського р-ну;  162, 205, 317 Святошинського р-ну;  №23 Деснянського р-ну;  ліцею №157 Оболонського р-ну.
 3. 3. Основними завданнями дослідження відповідно до плану роботи на рік передбачалося : 1. Розробити заявку та програму дослідно-експериментальної роботи; 2. Провести в педагогічних колективах обговорення основних ідей та завдань експерименту; 3. Створити ініціативні творчі групи з питань реалізації програми дослідно- експериментальної роботи; 4. Провести навчальні тренінги щодо створення та розвитку громадськоактивної школи;
 4. 4. Основними завданнями дослідження відповідно до плану роботи на рік передбачалося : 5. Провести аналіз потреб місцевої громади та розробити проект ГАШ на основі отриманих результатів; 6. Розробити моделі трансформації власної школи у громадсько-активну з урахуванням місцевих умов і особливостей кожного навчального закладу-учасника експерименту; 7. Залучити до співпраці громадські, партнерські, шефські організації; 8. Здійснити узагальнення результатів підготовчого етапу експерименту.
 5. 5. Здійснено Аналіз сутнісних характеристик ГАШ Узагальнення зарубіжного і вітчизняного досвіду функціонування ГАШ
 6. 6. Методологічні засади моделювання ГАШ Філософський розвиток НЗ Соціальні проекти Модель ГАШ
 7. 7. Громадсько-активна школа Демократизація Розвиток громади Партнерство Волонтерство
 8. 8. Отримані результати допоможуть виявити чинники, що сприяють чи гальмують розвиток кожної конкретної школи або окремих напрямів її діяльності; нададуть можливість ухвалювати управлінські рішення відповідно наступного етапу експериментально-дослідної роботи; сприятимуть розробці системи заходів щодо корегування дій педагогів, організувати діяльність з регулювання відносин, прогнозування подальшого розвитку освітнього закладу та ін.
 9. 9. Організація дослідно-експериментальної роботи Створення ГАШ: вибір Ради ГАШ, координатора ГАШ Вивчення аналізу потреб місцевої громади та розвитку проекту ГАШ Розробка моделі трансформації кожної школи у громадсько-активну з урахуванням місцевих умов Розробка діагностичного інструментарію Проведення анкетування вчительського колективу та громадських організацій-партнерів Участь громадсько-активних шкіл в он-лайн базі даних громадсько-активних шкіл Залучення до співпраці громадські, партнерські, шефські організації
 10. 10. Трансформація закладів освіти в громадсько-активні здійснювалась через - роботу з педагогічними колективами шкіл - роботу з батьками шкіл та залучення їх до активної співпраці - роботу з учнівським самоврядуванням школи - роботу з учнями 1-11 класів
 11. 11. Методичний супровід становлення та розвитку ГАШ Навчальні тренінги «Створення та розвиток ГАШ» 25-27 Березня 2013 року «Міжнародні стандарти якості діяльності ГАШ» 31 жовтня – 1 листопада 2013 року Міжнародна конференція «10 років упровадження програми в Україні: знання, практика, досвід» 25-26 листопада 2013 року
 12. 12. Партнери громадсько-активних шкіл міста Києва Київський міський центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді Київський центр здоров'я Українська асоціація планування сім'ї Громадська організація «Центр психосоціальної реабілітації і хімічної залежності молоді «Крок за кроком» Інформаційний центр українських жіночих організацій України і діаспори (ІЦУЖО) Всеукраїнська громадська організація «Ніхто крім нас» Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи
 13. 13. Партнери громадсько-активних шкіл міста Києва Європейський університет. Інститут права і безпеки Київська Національна Академія Права Міжнародний благодійний фонд «Творчість» Російський центр науки і культури в м. Києві Благодійна організація «Діти. Молодь. Третє тисячоліття» Асоціація чемпіонів Європи, світу та олімпійських ігор
 14. 14. Експериментально-дослідна робота потребує 1 системно-діяльнісного підходу щодо моделювання шкільних освітніх систем та більш активних, інноваційних технологій його формалізації 2 створення відповідних організаційно-педагогічних умов для формування в усіх учасників навчально-виховного процесу практичних умінь та навичок 3 широкого впровадження соціальних проектів в практику навчально-виховної роботи шкіл 4 масштабність і новизна досліджуваної проблеми, її суспільна значущість потребує координації зусиль шкіл з іншими установами, які займаються цим питанням
 15. 15. Дякую за увагу!

×