Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

В.Г.Орлова. Організаційно-педагогічні умови батьківсько-учнівського партнерства у формуванні соціокультурного простору сучасної школи

351 views

Published on

В.Г.Орлова. Організаційно-педагогічні умови батьківсько-учнівського партнерства у формуванні соціокультурного простору сучасної школи

Published in: Education
 • Be the first to comment

В.Г.Орлова. Організаційно-педагогічні умови батьківсько-учнівського партнерства у формуванні соціокультурного простору сучасної школи

 1. 1. СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМСПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМАНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ №85 М. КИЄВАВИВЧЕННЯМАНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ №85 М. КИЄВА «Організаційно-педагогічні умови батьківсько-вчительського партнерства у формуванні соціокультурного простору сучасної школи»
 2. 2. Дослідно-експериментальна робота за темою: «Організаційно-педагогічні умови батьківсько- вчительського партнерства у формуванні соціокультурного простору сучасної школи» (наказ МОН № 1073 від 12.10 2015р. «Про проведення дослідно – експериментальної роботи на базі СШ І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 85 міста Києва»)
 3. 3. необхідність створення відповідних умов батьківсько-вчительського партнерстства у навчанні та вихованні для кожного учня Актуальність дослідження:
 4. 4. формування соціокультурного простору школи залежить від організаційно-педагогічних умов батьківсько-вчительського партнерства та їх взаємозв’язку у виконанні спільних функцій у розвитку особистості дитини Гіпотеза дослідження
 5. 5. визначити та експериментально перевірити організаційно- педагогічні умови батьківсько-вчительського партнерства у формуванні соціокультурного простору сучасної школи Мета дослідження:
 6. 6. Завдання дослідження: • означити стан досліджуваної проблеми, визначити перспективні підходи до її вирішення, уточнити понятійний апарат; • визначити роль батьківсько-вчительського партнерства у формуванні соціокультурного простору школи; • розробити модель системи взаємодії батьків, вчителів та дітей; • розробити, обґрунтувати й апробувати організаційно-педагогічні умови батьківсько-вчительського партнерства у формуванні соціокультурного простору сучасної школи; • визначити критерії, показники та рівні ефективності батьківсько- вчительського партнерства у формуванні соціокультурного простору сучасної школи; • розробити програму роботи з батьками шляхом створення організаційно-педагогічних умов батьківського партнерства; • розробити методичні рекомендації для реалізації дослідно- експериментальної роботи.
 7. 7. • Визначення та експериментальна перевірка організаційно-педагогічних умов формування батьківсько-вчительського партнерства у формуванні соціокультурного простору сучасної школи; • обґрунтування організаційної та змістовної частин організаційно-педагогічних умов батьківсько- вчительського партнерства; • науково-методичне та інформаційне забезпечення родинного виховання учнів. Наукова новизна і теоретичне значення дослідження:
 8. 8. І. Організаційно-підготовчий етап (2015 р. –2016 р.): •вивчення та аналіз педагогічного досвіду, психолого-педагогічної літератури з проблеми експерименту з метою створення науково- методичної бази з теми дослідно-експериментальної роботи; •обґрунтування кошторису витрат для забезпечення реалізації програми дослідно-експериментальної роботи; •формування складу творчих груп вчителів, батьків щодо організації та проведення дослідно-експериментальної роботи; •налагодження спільної діяльності з установами, які здійснюють науково-методичне супроводження дослідно-експериментальної роботи; •проведення комплексної діагностики рівня готовності учасників навчально-виховного процесу до роботи в режимі експерименту; •підготовка та проведення спецкурсів, науково-методичних семінарів, круглих столів, видавнича діяльність тощо; •розробка професіограми педагогічних працівників по роботі з батьками; •підведення підсумків І (організаційно-підготовчого) етапу дослідно- експериментальної роботи.
 9. 9. ІІ. Концептуально-діагностичний етап (2016р.- 2017р.): •розробка концептуальних засад дослідно-експериментальної роботи, підбір методик і технологій дослідження, моніторингу експерименту, розробка науково-методичного забезпечення експерименту; •визначення психолого-педагогічного супроводження експерименту: методик та описів психодіагностичного інструментарію; •підбір комплексу методів та технологій родинного виховання; •проведення діагностики рівня педагогічної компетентності педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з проблеми дослідження; •розробка системи виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу на засадах батьківсько-вчительського партнерства; •розробка та наукове обґрунтування програми родинного виховання в загальноосвітньому навчальному закладі; •забезпечення психолого-педагогічного супроводження дослідно- експериментальної роботи; •визначення критерів, показників та рівнів ефективності батьківсько- вчительського партнерства у формуванні соціокультурного простору сучасної школи; •визначення результатів діяльності на ІІ етапі дослідно-експериментальної роботи; •підведення підсумків ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно- експериментальної роботи.
 10. 10. ІІІ. Формувальний етап (2017 р. - 2019 р.) •впровадження моделі системи взаємодії батьків, вчителів та дітей; •впровадження програми родинного виховання в навчально- виховний процес загальноосвітнього навчального закладу; •впровадження комплексу методів та технологій родинного виховання; •дослідження та експериментальна перевірка організаційно- педагогічних умов батьківсько-вчительського партнерства у формуванні соціокультурного простору сучасної школи; •апробація професіограми педагогічних працівників у роботі з батьками; •практична апробація, корекція комплексу психолого-педагогічного інструментарію діагностики у системі виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу; •визначення ефективності системи виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу; •підведення підсумків ІІІ (формувального) етапу дослідно- експериментальної роботи.
 11. 11. ІV. Узагальнювальний етап (2019 р. – 2020 р.) •аналіз динаміки змін у соціокультурному просторі школи та оцінка рівня батьківсько-вчительського партнерства у системі виховної роботи школи; •науково-практичний аналіз та визначення ефективності запровадження програми родинного виховання в навчально- виховний процес загальноосвітнього навчального закладу; •поширення досвіду експериментальної роботи шляхом публікації у фахових виданнях, участь у науково-методичних семінарах, круглих столах, брифінгах, науково-практичних конференціях тощо; •підготовка та видання методичних збірників, методичних рекомендацій за результатами дослідно-експериментальної роботи; •підведення підсумків проведення дослідно-експериментальної роботи.
 12. 12. • модель системи батьківсько-вчительського партнерства у формуванні соціо-культурного простору сучасної школи; • демократизація стосунків у школі: батьки-вчитель, батьки-учень, батьки-вчитель-учень; • демократизація управління виховним процесом, налагодження зворотного зв’язку сім’я – школа, школа- сім’я; • підвищення педагогічної культури батьків та поглиблення знань щодо основ виховання; • поліпшення стосунків дітей і батьків; • розширення світогляду та поглиблення педагогічної, психологічної та виховної компетенції батьків. Очікувані результати:
 13. 13. Наші контакти: Проспект Голосіївський, 36 525-84-59 525-71-64 E-mail: sch85@ukr.net Цікавить життя нашої школи?.. Долучайтеся до нас у соцмережі Facebook! Сторінка школи: Спеціалізована школа 85 м.Києва https://www.facebook.com/school85/?fref=ts   Група школи: Незвичайно звичайна київська 85-а школа https://www.facebook.com/groups/462425043914444/  

×