Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018

99 views

Published on

Informatii europene

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018

  1. 1. Buletindeinformare europeană Buletin informativ electronic editat de Centrul Europe Direct Maramureş 6 apariții/an Cuprinsul Newsletterului: • Drepturile noastre în UE: Noi avantaje pentru consumatori • Evenimente Europe Direct Maramureș: -- Ziua Europei 2018 -- Concursul ”Start în afaceri”, organizat de Col. Tehn. ”G. Barițiu” Baia Mare • Util pentru TINEri: -- Corpul European de Solidaritate -- Concursul ”My Social City” -- #Ode2Joy Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Europeană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme europene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Noile avantaje pentru consumatori vor permite unor entități calificate să introducă acțiuni de reprezentare în numele consumatorilor și vor conferi autorităților de protecție a consumatorilor din statele membre competențe consolidate pentru aplicarea de sancțiuni. Totodată, ele vor extinde protecția acordată consumatorilor în mediul on-line și vor clarifica faptul că legislația UE interzice practicile de comer- cializare a prodselor cu dublu standard de calitate, care induc în eroare consumatorii. Comisarul european Věra Jourová, responsabil pentru justiție, consu- matori și egalitate de gen, a declarat: „Într-o lume globalizată în care marile societăți comerciale au un avantaj imens în fața consumatorilor individuali, trebuie să echilibrăm balanța. Acțiunile de reprezentare, în accepțiunea europeană a conceptului, vor duce la mai multă echitate pen- tru consumatori, nu la mai multă muncă pentru cabinetele de avocatu- ră. Totodată, sancțiunile mai severe legate de cifra de afaceri anuală a companiilor vor oferi în sfârșit autorităților de protecție a consumatorilor mijloace pentru a-i pedepsi aspru pe cei care trișează. A trișa nu poate fi rentabil.” Continuare în pag. 2 Anul X, Nr. 2 Martie-Aprilie 2018 Centrul EUROPE DIRECT Maramureş - proiect derulat de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ, în parteneriat cu CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ - entitate afiliată • Drepturile noastre în Uniunea Europeană Noi avantaje pentru consumatori În calitate de cetățeni europeni, avem drepturi de care putem beneficia, dar pe care, de multe ori nu le cunoaștem. Website-ul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_ro.htm, oferă sprijin şi consiliere pentru cetăţenii UE şi familiile lor. Pe portalul ”Europa ta” găsiți informații și sfaturi practice privind libera circulație în spațiul comunitar. Pe portalul oficial al UE, în secțiunea Spuneţi-vă părerea des- pre politicile UE”, puteți contribui la elaborarea politicilor europene: https://europa.eu/european-union/law/have-your-say_ro Vă prezentăm Pachetul de propuneri „Noi avantaje pentru con- sumatori”, prezentat de Comisia Europeană miercuri, 11 aprilie, menit să garanteze faptul că toți consumatorii europeni beneficiază pe deplin de drepturile conferite de legislația Uniunii.
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic 2/2018 Martie-Aprilie 2018 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM Maramureș, CJ Maramureș - entitate afiliată Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Continuare din pag. 1 Printre rezultatele așteptate se numără: - consolidarea drepturilor consumatorilor în mediul on-line, prin asigurarea unei transparențe mai mari în acest mediu, inclusiv în ce privește rezultatele căutărilor pe platformele online, dar și noi drepturi ale consumatorilor pentru serviciile digitale „gratuite”; - punerea la dispoziția consumatorilor a unor instrumente prin care să se asigure că le sunt respectate drepturile și să obțină despăgubiri, cum ar fi acțiunile de reprezentare și o mai bună protecție împotriva practicilor comerciale neloiale; - introducerea unor sancțiuni eficace pentru încălcările legislației UE privind protecția consu- matorilor; - abordarea produselor de consum cu dublu standard de calitate, o primă măsură fiind actualiza- rea Directivei privind practicile comerciale neloiale; - condiții îmbunătățite pentru companii, prin eliminarea sarcinilor administrative inutile și mai multă flexibilitate în comunicarea comercianților cu consumatorii. Pachetul „Noi avantaje pentru consumatori” include două propuneri privind directive: - o propunere de modificare a multor directive, și anume a Directivei privind clauzele abuzive în contrac- tele încheiate cu consumatorii, a celei privind protecția consumatorului, a celei privind practicile comerciale neloiale și a celei privind drepturile consumatorilor; - o propunere privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE privind acțiunile în încetare. Acest pachet de propuneri pentru consumatori a fost însoțit de o comunicare ce include un plan de acțiune pentru dezvoltarea și consolidarea acțiunilor coordonate de asigurare a respectării legislației între autorități, precum și a cooperării lor internaționale cu autoritățile țărilor care sunt principalii parteneri comerciali ai UE. De asemenea, a fost publicat un studiu privind transparența platformelor on-line, ce sprijină propunerile din pachet pe partea referitoare la piețele din mediul virtual. Următoarele etape: Propunerile Comisiei vor fi discutate de Parlamentul European și de Consiliu. • Evenimente Europe Direct Maramureș • Ziua Europei 2018 - Eveniment cultural-artistic ”ÎmprEUnă în Europa - 2018, Anul European al Patrimoniului Cultural” Centrul Europe Direct Maramureş, din cadrul Fundației CDIMM Maramureș, în parteneriat cu Con- siliul Județean Maramureș – entitate afiliată în pro- iect, vă invită să participați la Evenimentul cul- tural-artistic „ÎmprEUnă în Europa – 2018, Anul European al Patrimoniului Cultural”, ce va avea loc pe 9 Mai 2018, începând cu ora 12.00, la Centrul Millennium Baia Mare – sala M1. Ziua Europei 2018, la Baia Mare, se anunță a fi un eveniment deosebit, cu o implicare record și, sperăm, cu momente și prestații de calitate, dedicate culturii și diversității europene! 37 de echipe de la grădinițe, școli, licee și ONG-uri din Maramureș vor promova cultura, valorile, tradițiile și diversitatea europeană în cadrul Evenimentului ”ÎmprEUnă în Europa”, pe care-l vom organiza pe 9 Mai 2018 - Ziua Europei, pentru a celebra Anul European al Patrimoniului Cultural 2018. - 28 de echipe vor prezenta standuri și scurte momente culturale dedicate celor 28 de state membre ale UE; - 2 echipe cu voluntari străini vor pregăti standuri și momente multiculturale dedicate țărilor proprii; - 4 echipe vor prezenta cultura și valorile Maramureșului; - 3 echipe vor prezenta momente surpriză. Continuare în pag. 3
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic 2/2018 Martie-Aprilie 2018 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM Maramureș, CJ Maramureș - entitate afiliată Standul cultural va consta în: • Echipele vor pregăti câte un panou de tip flipchart (adus la eveniment de fiecare echipă, împreună cu suportul) pe care să fie menționat denumirea statului UE ales, reprezentarea grafică a steagului acestuia și anul ade- rării la Uniunea Europeană. Pe panou vor fi postate creații originale, realizate de elevi/tineri/reprezentanți din instituția școlară/organizația înscrisă la eveniment: - 1 desen/pictură care să ilustreze un obiectiv cultural al țării alese (format A3); - 1 fotografie/ colaj de fotografii care să ilustreze elemente de patrimoniu cultural ale țări alese (format A3); • (opțional): mici obiecte/ creații/ reproduceri care să ilustreze comori culturale specifice țării alese: cărți, ele- mente tradiționale, fotografii, mici cartoline care să prezinte personalități și opere culturale; colecții de expre- sii, cugetări, proverbe specifice; rețete/creații culinare etc. • Momentul cultural-artistic va consta în prezentarea standului și a unui foarte scurt element cultural, repre- zentativ pentru țara aleasă: recitarea unei strofe dintr-o poezie, lectura unui fragment dintr-o operă literară, scenetă/dialog intercultural, interpretare dans/melodie tradiționale, prezentare costum popular etc. Standurile și momentele cultural-artistice vor fi votate de publicul participant la eveniment, pentru categoriile: ”Cel mai interesant stand” și ”Cea mai inovativă abordare”. Creațiile artistice – desen/pictură și colajele foto vor fi incluse în Concursul ”Comori culturale ale Europei”, vor fi postate în format electronic pe pagina de Facebook a Centrului Europe Direct Maramureș și vor putea fi votate online, la categoriile: ”Comori culturale europene – Desen/Pictură” și ”Comori culturale europene – Fotografie”, până pe 01 iunie 2018. Expoziția cu cele peste 50 de creații artistice incluse în Concursul ”Comori culturale ale Europei” va fi organizată la Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu” Baia Mare, în perioada 11 – 15 iunie 2018. Vernisajul expoziției și festivitatea de premiere a Concursului de creație artistică ”Comori cultu- rale ale Europei”, precum și festivitatea de premiere a Evenimentului cultural-artistic ”Împreună în Europa – 2018, Anul European al Patrimoniului Cultural” vor avea loc pe 11 iunie, ora 14.00, la sala de conferințe a Bibliotecii Județene ”Petre Dulfu” Baia Mare. Vor fi acordate PREMII și DIPLOME pentru fiecare din cele 2 categorii ale Concursului și pentru cele 2 cate- gorii ale Evenimentului dedicat Zilei Europei și Anului European al Patrimoniului Cultural 2018. • Premiul I: în valoare de 200 lei/echipă sau creație; • Premiul II: în valoare de 150 lei/ echipă sau creație; • Premiul III: în valoare de 100 lei/ echipă sau creație; • Premiul speciale: în valoare de 100 lei/ echipă sau creație. • Mențiuni speciale: 60 lei/ echipă sau creație (Toți ceilalți participanți la concurs/eveniment) • Concursul Naţional “Perspective moderne în învățământul tehnologic – Interferențe educaționale”, organizat de Colegiul Tehnic „George Bariţiu” din Baia Mare În perioada 4 – 5 mai 2018, la Colegiul Tehnic „George Bariţiu” din Baia Mare, va avea loc cea de a noua ediţie a Concursului Naţional “Perspective moderne în învățământul tehnologic – Interferențe educaționale” cuprins în Calendarul Concursurilor Naţionale Şcolare organizate în anul şcolar 2017-2018, fără finanţare MEN, poziţia 51. Centrul Europe Direct Maramureș este partener în cadrul concursului și va contribui cu acordarea de premii pentru Secțiunea ”Start în afaceri! Topul tinerilor antreprenori”. Concursul național „Perspective moderne în învăţământul tehnologic-Interferenţe educaţionale”, vizează valorizarea şi promovarea exemplelor de bună practică ce ilustrează creativitatea şi inovarea în învăţământul tehnologic preuniversitar, dezvoltarea competenţelor personale, profesionale şi sociale prin învăţarea pe tot parcursul vieţii. • SECŢIUNEA A1 – PENTRU ELEVII CLASELOR IX-XII • SECŢIUNEA A2 – PENTRU ELEVII CLASELOR A VIII-A • SECŢIUNEA B – Start în afaceri! Topul tinerilor antreprenori • SECȚIUNEA C – Simpozion Naţional „Interferenţe educaţionale” Detalii: http://europedirect.cdimm.org/noutati/invitatie-de-inscriere-la-concursul-national-perspective-mo- derne-in-invatamantul-tehnologic-interferente-educationale Continuare din pag. 2
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; web: http://europedirect.cdimm.org/ Informaţii despre Uniunea Europeană; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş- Structura gazdă a Centrului Europe Direct Maramureș. Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/ fax: +40-262-224.870, 222.409; www.cdimm.org. Consultanţă în afaceri, cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie CDIMM Maramureș Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Consiliul Județean Maramureș Răzvan MANȚA Radu LUCIAN Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter Util pentru TINEri • A fost lansată Pagina de Facebook a Corpului European de Solidaritate (CES) - România Ce faci între 18 și 30 de ani? Dacă îți plac provocări- le și dorești să îi ajuți pe ceilalți, încearcă Corpul European de Solidaritate! Ca participant te poți implica în proiecte europene de volunta- riat sau de tip internship în care vei avea ocazia să te implici într- o comunitate din Europa sau din România precum și să te (re)des- coperi lucrând în cu alți tineri care au aceleași tip de pasiuni ca tine dar de prevenind din culturi diferite! Ca organizație ai ocazia să dezvolți proiecte prin care să contribui atât la dezvoltarea organizației tale cât și a comunității. La aproape 20 de luni de la „impulsul“ lansat de președintele CE, Jean-Claude Juncker, în anul 2016, conceptul Corpului European de Solidaritate a ge- nerat un adevărat fenomen de masă, modificând radical modul în care sunt percepute și aplicate con- ceptele de coeziune și incluziune la nivelul Uniuni Europene. Iar acest lucru este posibil cu ajutorul a zeci de mii de tineri care s-au înscris deja, România aflându-se printre cele mai active țări ca număr de candidați înscriși în Corpul European de Solidaritate, cu aproape 2.000 de tineri români înscriși în CES. Facebook CES - România: https://www.face- book.com/CorpulEuropeandeSolidaritate/ Website CES: https://europa.eu/youth/SOLI- DARIty_ro • Concursuleuropeandefotografie“MySocialCity” Ești fotograf amator sau profesionist, ai cel puțin 18 ani și locuiești într-unul din cele 28 de state membre ale UE? Participă la concurs înainte de 30 iunie 2018, 23:59 CET și poți să câștigi un echipament foto și o excursie la Bruxelles! Tema aleasă pentru anul acesta este “My Social City”. Poți trimite fotografia ta care prezintă proiecte sociale și/sau relații sociale în orașul tău. Un juriu va selecta 3 câștigători care vor primi premii, inclusiv o călătorie pentru două persoane la Bruxelles, în săptămâna când va avea loc ceremo- nia de decernare a premiilor, în perioada octombrie - decembrie 2018, și echipament fotografic. Mai multe informații: http://pes.cor.europa. eu/Meetings/Events/Pages/mysocialcity.aspx. • #Ode2Joy - Inițiativă social media Cu ocazia Anului european al patrimoniului cul- tural 2018, toată lumea este invitată să participe la #Ode2Joy, inițiativă social media care celebrează patrimoniul cultural european. Lasă-te inspirat de Odă bucuriei compusă de Ludwig van Beethoven! Această muzică celebră a devenit un simbol al Eu- ropei și este imnul Europei. Regăsește partitura originală sau creează propria versiune și susține-o într-unul dintre siturile de pa- trimoniu care este important pentru tine: o mică bi- serică parohială, un teatru istoric celebru, o grădină din satul tău sau un muzeu din orașul tău. Înregistrează-ți creația și distribuie pe rețelele sociale pe 9 mai 2018, Ziua Europei! Nu uita să uti- lizezi hashtag-ul #Ode2Joy și să menționezi contul de social media al Europa Nostra (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube). Mai multe informații: http://www.europa- nostra.org/ode-joy-challenge/ Consiliul Județean Maramureş - Entitate afiliată pentru Centrul Europe Direct Maramureș Str. Gh. Șincai nr. 46, 430311 Baia Mare; tel: +40-262-212.110; email: office@cjmaramures.ro; web: https://www.cjmaramures.ro/ CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ Buletin informativ electronic 2/2018 Martie-Aprilie 2018 Sursa informațiilor de pe această pagină: PORTALUL EUROPEAN PENTRU TINERET http://europa.eu/youth/RO_ro și http://www.eurodesk.ro/

×