Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mart

5,934 views

Published on

SON

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mart

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/290-004 Факс:018/290-005 E-mail:kraljpetarnis_ss@open.telekom.rs ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2015/2016. Наставни предмет: СВЕТ ОКО НАС Разред и одељење: други Предметни наставник Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Стандарди 43. Различити делови тела – различити задаци обрада фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.1.4.4 1ПД.1.4.2 1ПД.1.4.5 44. Разноврсност биљака око нас обрада фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.1.4.4 1ПД.1.4.2 1ПД.1.4.5 45. Биљке око нас утврђивање фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.1.4.4 1ПД.1.4.2 1ПД.1.4.5 48. Жива бића – сличности и разлике утврђивање фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.1.1.4 1ПД.1.1.2 1ПД.1.1.3 1ПД.1.1.1 1ПД.2.1.1 1ПД.2.1.2 1ПД.2.2.4 1ПД.3.1.1 49. Како су повезани биљке, животиње и људи обрада фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.1.1.4 1ПД.1.1.2 1ПД.1.1.3 1ПД.1.1.1 1ПД.2.1.1 1ПД.2.1.2 1ПД.2.2.4 1ПД.3.1.1 50. Жива природа утврђивање фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.1.1.4 1ПД.1.1.2 1ПД.1.1.3 1ПД.1.1.1 1ПД.2.1.1 1ПД.2.1.2 1ПД.2.2.4 1ПД.3.1.1 51. Зашто су Сунчева светлост и топлота неопходни живим бићима утврђивање фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.1.1.4 1ПД.1.1.2 1ПД.1.1.3 1ПД.1.1.1 1ПД.2.1.1 1ПД.2.1.2 1ПД.2.2.4 1ПД.3.1.1 52. Зашто је ваздух неопходан живим бићима утврђивање фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.1.1.4 1ПД.1.1.2 1ПД.1.1.3 1ПД.1.1.1 1ПД.2.1.1 1ПД.2.1.2
  2. 2. 1ПД.2.2.4 1ПД.3.1.1 Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест- метода (Т);  Облик рад: Фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима ОСНОВНИ НИВО 1ПД. 1.1.1.Прави разлику између природе и производа људског рада 1ПД. 1.1.2.Зна ко и шта чини живу и неживу природу 1ПД. 1.1.3. Зна заједничке карактеристике живих бића 1ПД. 1.1.4.Уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума: изгледу, начину исхране, кретања и размножавања 1ПД. 1.4.2. Зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и десна страна, стране света, адреса, карактеристични објекти 1ПД. 1.4.4.Зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценија и век 1ПД. 1.4.5. Уме да прочита тражене информације са часовника и календара СРЕДЊИ НИВО 1ПД. 2.1.1. Разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима 1ПД. 2.1.2.Зна основне разлике између биљака, животиња и људи. 1ПД. 2.2.4. Зна шта је добробит животиња и поступке којима се она штити НАПРЕДНИ НИВО 1ПД. 3.1.1. Разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима

×