Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Septembar

5,477 views

Published on

FV

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Septembar

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/561-221; Факс:018/561-228 E-mail:Kralj Petar@bankerinter.net ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2015/2016. Наставни предмет : Физичко васпитање Разред и одељење: други Предметни наставник Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Огледни час 1. Договор о раду и значају вежбања Ф, И М, Д 2. Елементарне игре из првог разреда утврђивање Ф, И М,Д,ДМ лопте, вијаче 3. Фигуративно трчање обрада Ф, И М,Д,ДМ лопте, вијаче 4. Скок у даљ из места суножним одскоком обрада Ф, И М,Д,ДМ метар 5. Ходање и трчање у различитим формацијама обрада Ф, И М,Д,ДМ чуњеви, обручи 6. Скок у вис из места суножним одскоком обрада Ф, И М,Д,ДМ ластеж 7. Трчање променљивом брзином обрада Ф, И М,Д,ДМ 8. Препентравање разних објеката и справа обрада Ф, И М,Д,ДМ клупе, сандуци 9. Елементарне игре за развијање спретности обрада Ф, И М,Д,ДМ клупе, столице 10. Скок удаљ из залета обрада Ф, И М,Д,ДМ метар
  2. 2. 11. Увежбавање скока у даљ из залета утврђивање Ф, И М,Д,ДМ метар 12. Увежбавање скока у даљ из залета утврђивање Ф, И М,Д,ДМ метар Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест- метода (Т).  Облик рад: фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима (П).

×