Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maj

5,283 views

Published on

FV

Published in: Education
  • Be the first to comment

Maj

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/561-221; Факс:018/561-228 E-mail:Kralj Petar@bankerinter.net ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2015/2016. Наставни предмет : Физичко васпитање Разред и одељење: други Предметни наставник_____________________________ Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Огледни час 90. Брзо трчање са променом места обрада Ф, И,П М,Д,ДМ 91. Вођење лопте једном руком у ходу обрада Ф, И М,Д,ДМ лопте 92. Елементарне игре вежбање Ф, И М,Д,ДМ лопте, вијаче, обручи 93. Вођење лопте једном руком у ходу вежбање Ф, И М,Д,ДМ лопте 94. Вожење лопте једном руком провера Ф, И М,Д,ДМ лопте 95. Вођење лопте једном руком у ходу вежбање Ф, И М,Д, ДМ лопте 96. Вожење лопте једном руком провера Ф, И М,Д,ДМ лопте 97. Скок у вис из косог залета-маказице обрада Ф, И М,Д,ДМ ластиж 98. Штафетне игре брзим трчањем обрада Ф, И М,Д,ДМ палице 99. Скок у вис из косог залета-маказице вежбање Ф, И М,Д,ДМ ластиж 100. Скок у вис из косог залета-маказице провера Ф, И М,Д,ДМ ластиж
  2. 2. 101. Елементарне игре обрада Ф, И М,Д,ДМ Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест- метода (Т).  Облик рад: фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима (П).

×