Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Septembar

580 views

Published on

MK

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Septembar

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/290-004 Факс:018/290-005 E-mail:kraljpetarnis_ss@open.telekom.rs ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2014/2015 Наставни предмет: Музичка култура Разред и одељење: други Предметни наставник Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Огледни час 1. Где можемо да чујемо музику обрада Ф.,И.,Г. М.,Д.,ДМ. цд 2. Говоримо.певамо уз разбрајање, ходање и пљескање обрада Ф.,И.,Г. М.,Д.,ДМ цд дечји инстр 3. Песма и игра -куцање сата- обрада Ф.,И.,Г. М.,Д.,ДМ цд дечји инстр 4. Коларићу панићу -игра уз певање ( корелација физичко васпитање) обрада Ф.,И.,Г. М.,Д.,ДМ цд дечји инстр Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест- метода (Т);  Облик рад: Фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима.

×