Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jun

5,274 views

Published on

FV

Published in: Education
  • Login to see the comments

Jun

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/561-221; Факс:018/561-228 E-mail:Kralj Petar@bankerinter.net ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ ЈУН 2015/2016. Наставни предмет : Физичко васпитање Разред и одељење: други Предметни наставник_____________________________ Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Огледни час 102. Мерење телесне тежине, ходање на штулама обрада Ф, И М,Д,ДМ вага, штуле 103. Мерење физичких и моторних способности, трчање на 30 метара провера Ф, И М,Д,ДМ штоперица 104. Мерење физичких способности, бацање медицинке провера Ф, И М,Д,ДМ лопте 105. Мерење физичких способности, скок у даљ из места провера Ф, И М,Д,ДМ метар 106. Мерење физичких способности , издржај у згибу провера Ф, И М,Д,ДМ штоперица 107. Прескакање дугачке вијаче на разне начине вежбање Ф, И М,Д,ДМ вијаче 108. Елементарне игре по избору ученика вежбање Ф, И М,Д,ДМ
  2. 2. Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест- метода (Т).  Облик рад: фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима (П).

×