Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Februar

5,291 views

Published on

FV

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Februar

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/561-221; Факс:018/561-228 E-mail:Kralj Petar@bankerinter.net ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ ФЕБРУАР 2015/2016. Наставни предмет : Физичко васпитање Разред и одељење: други Предметни наставник_____________________________ Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Огледни час 59. Састав на тлу обрада Ф,И М,Д,ДМ струњаче 60. Комбиновано ношење и дизање разних предмета обрада Ф, И М,Д,ДМ лопте, клупе, 61. Састав на тлу обрада Ф, И М,Д,ДМ струњаче 62. Дизање, ношење и одлагање више палица или лопти обрада Ф, И М,Д,ДМ лопте, палице 63. Састав на тлу вежбање Ф, И М,Д,ДМ лопте, струњаче 64. Елементарне игре за развијање брзине и спретности вежбање Ф, И М,Д,ДМ лоптице, пикадо Легенда:
  2. 2.  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест- метода (Т).  Облик рад: фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима (П).

×