Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mart

6,800 views

Published on

SJ

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mart

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/561-221; Факс:018/561-228 E-mail:kraljpetar@bankerinter.net ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2015/2016. Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК Разред и одељење: други Предметни наставник Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Стандарди 108. Шаренорепа – Гроздана Олујић обрада фр.инд. м.д.т. уџбеник 1.2.1. 3.5.1 109. Шаренорепа – Гроздана Олујић обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.2. 3.5.1 110. Моја омиљена животиња – п.вежба вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.2.1. 1.3.3. 111. Све вредне ствари систематиз. фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 0.1.1. 112. Припрема за проверу знања вежбање фр.инд. м.т.д. наставни лист 1.3.4. 113. Колико знамо – толико вредимо провера фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.4. 114. Слова латинице – F, H обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.2.1. 1.3.3. 115. Научили смо штампана слова латинице утврђивање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 2.5.4. 116. Песма за мамине очи-Мира Алечковић обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 2.2.8. 3.5.1. 117. Честитка за маму вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.2.1. 118. Моја мама-писмена вежба вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.3.
  2. 2. 119. Два писма- Александар Поповић обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 2.2.8. 3.5.1. 120. Два писма- Александар Поповић драмска импровизација вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 2.2.8. 121. Пишемо латиницу-писана слова: A,E,J,O,K,M,T обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.2.1. 1.3.3. 122. Род именица обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.3. 123. Пишемо латиницом – писана слова: I, V, U обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.3. 1.2.1. 124. Лисица и гавран-народна басна обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.2. 3.5.1. 125. Лисица и гавран-препричавање по плану г.вежба вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 0.1.4. 3.5.1. 126. Пишемо латиницом-писана слова: N, Nj обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.2.1. 1.3.3. 127. Глаголски облици за исказивање садашњег,прошлог и будућег времене обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.3. 128. Глаголски облици за исказивање садашњег,прошлог и будућег времене утврђивање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.3. 129. Род именица утврђивање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.3. 130. Пишемо латиницом – писана слова: C,Č,Ć обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.2.1. 1.3.3. Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест- метода (Т);  Облик рад: Фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима СТАНДАРДИ ОСНОВНИ
  3. 3. 1.2.1.влада основном техником читања ћириличног и латиничног текста 1.3.3.почиње реченицу великим словом,завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком 1.5.2.препознаје књизевне врсте(бајку и басну) 1.5.3.одређује главне догађаје и ликове СРЕДЊИ 2.2.8.износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада-не допада,због чега му је занимљив;да ли се слаже са поступцима ликова или не 0.1.4.уме да преприча изабрани текст на основу претходне израде плана НАПРЕДНИ 3.5.1.тумачи особине,понашање и поступке ликова позивајући се на текст 3.2.7.објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту

×