Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

šTa je algoritam i programiranje

8,469 views

Published on

Programiranje

Published in: Education
 • Be the first to comment

šTa je algoritam i programiranje

 1. 1. Šta je algoritam i programiranje Od igračke do računara IV razred osnovne škole Suzana Miljković
 2. 2. Alogoritam je opis za rešavanje nekog problema. Reč dolazi iz prezimena persijskog matematičara Al Horezmija
 3. 3. Algoritam je niz koraka kojih se moramo pridržavati kako bi smo došli do rešenja nekog zadatka.
 4. 4. POSTOJE 3 RAZLIČITA TIPA ALGORITAMA;  Linijski algoritam- koji se izvršava korak po korak; pratimo korake od prvog do poslednjeg da bi smo došli do rešenja i svaki korak se izvršava samo jednaput. /KVADRAT crtanje/  Ciklični algoritam – koji sadrži u sebi ponavljanje  Razgranati /uslovni/ algoritmi-rešenja zadatak akoja zavise od nekog pitanja tj. uslova. To znači da će se nake naredbe izvršiti a neke neće u zavisnosti od ispunjenosti uslova.  Detaljnije - https://www.youtube.com/watch?v=_dgWyVai3k c
 5. 5. 5/4 4 © Nikola Klem 2006-2011. Linijska struktura Algoritamski koraci se izvršavaju jedan za drugim redosledom kojim su napisani. Primer Algoritam za zamenu točka na automobilu. POČETAK KRAJ 1. Pripremi dizalicu 2. Pripremi rezervni točak 3. Olabavi šrafove na točku 4. Podigni auto 5. Odvrni šrafove na točku 6. Skini točak 7. Stavi rezervni točak 8 . Zavrni šrafove na točku 9. Spusti auto 10. Zategni šrafove 11. Spremi dizalicu 12. Spremi rezervni točak
 6. 6. 6/4 4 © Nikola Klem 2006-2011. Ciklični 2. Uzmi praznu bocu 3. Napuni je vodom 4. Zatvori bocu 5. Odloži punu bocu KRAJ 6. Zatvori vodu POČETAK 1. Otvori vodu Ponovi 10 puta Konstantna ciklička struktura Uslovna ciklička struktura Nema vozila 4. Pređi ulicu 3. Sačekaj malo KRAJ POČETAK 1. Stani ispred kolovoza DANE 2. Pogledaj levo i desno
 7. 7. 7/4 4 © Nikola Klem 2006-2011. Razgranata struktura Struktura algoritma u kojoj tok operacija zavisi od ispunjenosti nekih uslova zove se razgranata struktura. Primer Algoritam za prelazak ulice sa semaforom. POČETAK KRAJ 1. Stani ispred kolovoza 2. Pogledaj semafor Zeleno svetlo DANE 3. Pređi ulicu 3. Čekaj zeleno svetlo 4. Pređi ulicu
 8. 8. ALGORITMI Grafički simbol Značenje Terminator Unošenje podataka Izdavanje podataka Obrada podataka Odluka Povezivanje algoritamskih koraka
 9. 9. Osobine algoritama : Alg.oritamski koraci Redosled algoritamskih koraka
 10. 10. Pisanje algoritama Rečenicama – koristimo komandne rečenice /recepti/ Grafičkim simboloma-alg. je precizniji, nedvosmislen, ne zavisi od jezika
 11. 11. Osnovni algoritamski koraci Najmanje 3 manje funkcionalne celine ulaz, obrada, izlaz
 12. 12. Pet osnovnih algoritamskih koraka: Početak, ulaz, obrada, izlaz, kraj. Ovo je i redosled algoritamskih koraka!
 13. 13. Znači, algoritam se sastavlja povezivanjem algoritamskih koraka od alg. koraka za početak do alg. koraka za kraj.
 14. 14. Opis algoritma u nekom programskom jeziku naziva se program
 15. 15. Jedan takav program je i Scratch
 16. 16. Komunikacija sa računarom 01100111101
 17. 17. Binarni brojevni sistem je pozicioni brojevni sistem sa bazom 2 u kojem se zapis sastoji samo od dve cifre: 0 i 1. To znači da se svaki broj može predstaviti kao zbir eksponenata broja 2. Koncept ovog brojevnog sistema omogućen je tek sa uvođenjem pojma nule u sistemu arapskih cifara. Binarni sistem je, zbog jednostavnosti primene u elektronskim kolima, svoju glavnu praktičnu upotrebu našao u računarstvu. Gotovo svi moderni računari koriste binarnu logiku, tj. podatke zapisuju i interpretiraju u obliku nula i jedinica.
 18. 18. BINARNI SISTEM
 19. 19. Algoritmičarima su se ranije zvali oni matematičari koji ne operišu simbolima množina predstavljenim na abakusu, nego jednim (indijskim ili arapskim) sistemom znakova za brojeve (od 16. veka raširenim u Evropi).
 20. 20.  U novije vreme, algoritam je pojam koji se gotovo isključivo vezuje za informatiku i, mada ne postoji jedinstvena opšteprihvaćena definicija, podrazumeva se da je u pitanju nekako opisana procedura za obavljanje posla. U tu svrhu se definišu algoritamski jezici. Jedan od ti jezika je Scrathc .To su formalizovani jezici kojima se relativno lako opisuju postupci rešavanja problema predstavljenih algoritmom, takvi su na primer programski jezici Algol, Fortran i Kobol.

×