Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Septembar

7,028 views

Published on

SJ

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Septembar

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/561-221; Факс:018/561-228 E-mail:kraljpetar@bankerinter.net ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2015/2016. Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК Разред и одељење: други Предметни наставник Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Стандарди 1. Шта је у новим књигама обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 2. Распуст је био а на распусту-г.вежба вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 0.1.1. 3. Путовао сам /био сам на мору... вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 0.1.1. 4. Велико слово на почетку реченице личним именима, именима места, насловима обнављање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.3 1.3.4 5. Мајка у Јову у ружи родила- народна успаванка обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 2.2.8. 6. Школа- Драган Лукић обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 3.5.1. 7. Школа- Драган Лукић утврђивање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 3.5.1. 8. Ја као беба- описивање вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички 0.1.1. 9. Није увек лако бити мали- говорна и писмена вежба вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 0.1.1. 10. О чему говоре приче – прича, догађај, место и време збивања обнављање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.7
  2. 2. 11. Ликови – главни и споредни, дијалог обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 0.1.1. 12. Препричавање- слободно препричавање вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.7 13. Хајде да растемо- Љубивоје Ршумовић обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 2.2.8. 14. Хајде да растемо- Љубивоје Ршумовић утврђивање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 2.2.8. 15. Споразумевање и говор- обнављамо реченице утврђивање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.3 16. У библиотеци вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 0.1.1. 17. Обавештајне реченице обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.3 1.3.4 1.4.3. 18. Дечја штампа вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.7 19. Говорна и писмена вежба вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.3 0.1.1. 20. Испричаћу вам свој доживљај вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 0.1.1. 21. Шта знам и шта могу системат. фр.инд м.д.т уџбенички комплет 1.3.4. 22. Колико знам и колико могу провера фр.инд м.д.т уџбенички комплет 1.3.7. 1.3.3. 1.3.4. Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест-метода (Т);  Облик рад: Фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима
  3. 3. СТАНДАРДИ: ОСНОВНИ НИВО 1.3.7.препричава кратак једноставан текст 1.3.3.почиње реченицу великим словом,завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком 1.3.4.употребљава велико слово приликом писања личних имена,назива места,назива школе 0.1.1.познаје основна начела вођења разговора:уме да започне разговор,учествује у њему и оконча га;пажљиво слуша 1.4.3.препознаје врсте реченица по комуникативној функцији(обавештајне,упитне,узвичне,заповедне) и по потврдности(потврдне и одричне) СРЕДЊИ НИВО 2.2.8.износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада-не допада,због чега му је занимљив;да ли се слаже са поступцима ликова или не

×