SlideShare a Scribd company logo
www.www.poslovnaznanja.composlovnaznanja.com
Miodrag Kostić i Marko BurazorMiodrag Kostić i Marko Burazor
Prodaja kupcima u maloprodajiProdaja kupcima u maloprodaji
Radimo za najbolje!Radimo za najbolje!
Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”
18 marta 2013 Privredna komora Beograda18 marta 2013 Privredna komora Beograda
Masashi Miodrag Marko TakashiMasashi Miodrag Marko Takashi
Yamanaka Kostic Burazor KimuraYamanaka Kostic Burazor Kimura
Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”
Trening “Strategija ključne B2B prodaje”Trening “Strategija ključne B2B prodaje”
održan 9.5.2013 u Privrednoj komori Beogradaodržan 9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda
Javni trening “Kako unaprediti B2B prodaju primenom LEAN iJavni trening “Kako unaprediti B2B prodaju primenom LEAN i
KAIZEN-a?” u Privrednoj komori Beograda – 5 jun 2014KAIZEN-a?” u Privrednoj komori Beograda – 5 jun 2014
Javni trening “Alati u pregovorima sa velikim kupcima”Javni trening “Alati u pregovorima sa velikim kupcima”
u Privrednoj komori Beograda – održan 2.12.2014u Privrednoj komori Beograda – održan 2.12.2014
Trening “Unapređenje maloprodaje” održan 2014 za klijentaTrening “Unapređenje maloprodaje” održan 2014 za klijenta
Javni trening unapređenja poslovanja primenom LeanJavni trening unapređenja poslovanja primenom Lean
metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016
Da li je lako prodavati u Srbiji?Da li je lako prodavati u Srbiji?
Od čega zavisi uspeh prodavnice?Od čega zavisi uspeh prodavnice?
1. Dobra lokacija1. Dobra lokacija
2. Roba koja se prodaje2. Roba koja se prodaje
3. Prodavci koji uspešno prodaju3. Prodavci koji uspešno prodaju
““Ljudi kupuju od ljudi koje vole!”Ljudi kupuju od ljudi koje vole!”
-- Harvi Mekej-- Harvi Mekej
Kako se uči u prodaji – životu?Kako se uči u prodaji – životu?
KADAKADA
Se uči naSe uči na
greškama?greškama?
Proba i greškaProba i greška
Kako ljudi doživljavaju zanimanje prodavca?Kako ljudi doživljavaju zanimanje prodavca?
Da li je lako biti prodavac?Da li je lako biti prodavac?
““Postoje gore stvari u životu od smrti!Postoje gore stvari u životu od smrti!
Jeste li ikada proveli veče u društvuJeste li ikada proveli veče u društvu
prodavca osiguranja?”prodavca osiguranja?”
-- Woody Allen-- Woody Allen
Kakav je kvalitet uslugeKakav je kvalitet usluge
kupcima u Srbiji?kupcima u Srbiji?
Da li i vaš kupac ima razloga za strah?Da li i vaš kupac ima razloga za strah?
““Prodaja je pružanje pomoći kupcu kako bi doneoProdaja je pružanje pomoći kupcu kako bi doneo
inteligentnu odluku o kupovini, bilo to DA ili NE”inteligentnu odluku o kupovini, bilo to DA ili NE”
Da li smatrate da je prodaja dobra profesija?Da li smatrate da je prodaja dobra profesija?
““Prodaja je profesija DAVANJA, ne UZIMANJA”Prodaja je profesija DAVANJA, ne UZIMANJA”
““Od toga kako vidite sami sebeOd toga kako vidite sami sebe
zavisiće da li ćete prodati ili ne.”zavisiće da li ćete prodati ili ne.”
-- Brian Tracy-- Brian Tracy
Trenuci istineTrenuci istine
Potrebno jePotrebno je 1212 svetlih trenutaka istine dasvetlih trenutaka istine da
kompenzuje zakompenzuje za 11 mračni trenutak istinemračni trenutak istine
Trenuci istine su situacije interakcije sa klijentom gde onTrenuci istine su situacije interakcije sa klijentom gde on
ima mogućnost da stekne utisak o usluživanjuima mogućnost da stekne utisak o usluživanju
““Naši kupci su zadovoljni jer mi nismo!”Naši kupci su zadovoljni jer mi nismo!”
-- Moto kompanije HONDA-- Moto kompanije HONDA
Kako se pripremiti za prodaju - usluživanje?Kako se pripremiti za prodaju - usluživanje?
““Sreća je naklonjena pripremljenom umu!”Sreća je naklonjena pripremljenom umu!”
-- Gete-- Gete
"Prodavci koji koriste sistematski prodajni proces imaju"Prodavci koji koriste sistematski prodajni proces imaju
92% šanse da ostvare prodaju, bez njega njihove šanse92% šanse da ostvare prodaju, bez njega njihove šanse
padaju na ispod 43%“padaju na ispod 43%“
-- Brooks Group-- Brooks Group
1.1. Pozdravi kupcaPozdravi kupca
2.2. Pozicioniraj sePozicioniraj se
3.3. Informiši o radnjiInformiši o radnji
4.4. Otkrij potrebe kupcaOtkrij potrebe kupca
5.5. Prezentiraj proizvodPrezentiraj proizvod
6.6. Prevaziđi prigovorePrevaziđi prigovore
7.7. Zatvori prodajuZatvori prodaju
8.8. Dodaj i povećajDodaj i povećaj
Koje korake čini prodavac?Koje korake čini prodavac?
Da saznamoDa saznamo
gde grešimo?gde grešimo?
Šta se dešava u glavi vašeg kupca?Šta se dešava u glavi vašeg kupca?
ProcesProces
uveravanjauveravanja
== AA
== II
== DD
AA==
1. Pozdravi kupca1. Pozdravi kupca
1. PAŽNJA1. PAŽNJA
Kako otvoriti komunikaciju sa kupcem?Kako otvoriti komunikaciju sa kupcem?
Koliko je važno ostvariti prvi utisak na kupca?Koliko je važno ostvariti prvi utisak na kupca?
Pravilo 20 – 20 - 60Pravilo 20 – 20 - 60
Posebna osobaPosebna osoba
“pozdravlja蔓pozdravljač”
Prvi utisakPrvi utisak
1.1. Kako izgledate?Kako izgledate?
2.2. Šta radite?Šta radite?
3.3. Šta kažete?Šta kažete?
4.4. Šta mislite?Šta mislite?
ZaZa koliko vremena svest stvara prvi utisakkoliko vremena svest stvara prvi utisak??
““Čovek bez osmeha na licu,Čovek bez osmeha na licu,
ne sme da otvori radnju!”ne sme da otvori radnju!”
-- Kineska poslovica-- Kineska poslovica
Šta radite?Šta radite?
Proaktivno - Bez pritiskaProaktivno - Bez pritiska
Šta radite na igranci?Šta radite na igranci?
Proaktivno - Bez pritiskaProaktivno - Bez pritiska
Šta mislite i kako se osećate?Šta mislite i kako se osećate?
Kao da su vam došliKao da su vam došli
kod kuće u gostekod kuće u goste
““Ljudi vole ljude koji im pozitivno promene stanje svesti”Ljudi vole ljude koji im pozitivno promene stanje svesti”
-- Antony Robins-- Antony Robins
Šta je maloprodajna paraliza?Šta je maloprodajna paraliza?
Kada se vaš kupac boji daKada se vaš kupac boji da
ga ne pritiskate da kupi, aga ne pritiskate da kupi, a
vi da ne budete odbijeni!vi da ne budete odbijeni!
Zašto kupac kaže “Samo gledam“?Zašto kupac kaže “Samo gledam“?
““Morate prvo prodatiMorate prvo prodati
poverenje, pa tek ondapoverenje, pa tek onda
proizvodproizvod””
-- Ron Martin-- Ron Martin
2. Pozicioniraj se u odnosu na kupca2. Pozicioniraj se u odnosu na kupca
1. PAŽNJA1. PAŽNJA
Zašto ne volite da uđete u prazan restoran?Zašto ne volite da uđete u prazan restoran?
Ne sedite - izgledajte zauzetiNe sedite - izgledajte zauzeti
Kako prići kupcu?Kako prići kupcu?
Pitajte se u kom pravcu ćePitajte se u kom pravcu će
kupac da krene, pa mukupac da krene, pa mu
priđite sa suprotne stranepriđite sa suprotne strane
Ne presrećite kupcaNe presrećite kupca
3. Informiši kupca o radnji3. Informiši kupca o radnji
1. PAŽNJA1. PAŽNJA
““Kupci koji moraju da traže ono što im treba,Kupci koji moraju da traže ono što im treba,
najčešće ga sami ne pronađu.”najčešće ga sami ne pronađu.”
-- Ron Martin-- Ron Martin
MMisijaisija kupacakupaca je da otkriju i saznajuje da otkriju i saznaju
više o vašoj radnji, ne da kupe.više o vašoj radnji, ne da kupe.
4. Otkrij potrebe kupca4. Otkrij potrebe kupca
2. INTERESOVANJE2. INTERESOVANJE
Želje i potrebe kupaca?
Fiziološki
Poštovanje
Samo-aktualizacija
Sigurnost
Pripadanje
Abraham Maslow
Hijerarhija potreba
Fiziološki
Moramo znati ko su naši kupci?Moramo znati ko su naši kupci?
Da bi razumeli njihove potrebeDa bi razumeli njihove potrebe
Kako viditeKako vidite kupckupcee
određuje vašeodređuje vaše
ponašanjeponašanje i okvirei okvire
vašeg uspeha uvašeg uspeha u prodajiprodaji
Ne pričajte o sebi,Ne pričajte o sebi,
pričajte o kupcu!pričajte o kupcu!
VAŽNOVAŽNO
Kako praktično utičemo na ljude?Kako praktično utičemo na ljude?
Šta su emocionalni okidači?Šta su emocionalni okidači?
Najmoćnija metodaNajmoćnija metoda
uticanja na ljude jeuticanja na ljude je
postavljanje pitanjapostavljanje pitanja
i aktivno slušanje!i aktivno slušanje!
Lista Najčešće Postavljanih PitanjaLista Najčešće Postavljanih Pitanja
LISTA pitanjaLISTA pitanja
5. Prezentiraj proizvod kupcu5. Prezentiraj proizvod kupcu
3. ŽELJA3. ŽELJA
““Da bi prodali nešto, morate o tome znatiDa bi prodali nešto, morate o tome znati
mnogo više od kupcamnogo više od kupca.”.”
-- Ron Martin-- Ron Martin
Šta prodaje ovaj oglas?Šta prodaje ovaj oglas?
OSOBINEOSOBINE
proizvodaproizvoda
RešavajuRešavaju
PROBLEMPROBLEM
Features tell,Features tell,
benefits sell!benefits sell!
Zašto kupci kupuju od vas?Zašto kupci kupuju od vas?
KORISTIKORISTI
od rešenjaod rešenja
Šta su osobine proizvoda-usluge?Šta su osobine proizvoda-usluge?
Koji je uticaj osobina naKoji je uticaj osobina na
zadovoljstvo kupaca?zadovoljstvo kupaca?
““Pretvorite osobine vašeg proizvoda u koristi za kupca”Pretvorite osobine vašeg proizvoda u koristi za kupca”
6. Rešavanje primedbi i prigovora6. Rešavanje primedbi i prigovora
3. ŽELJA3. ŽELJA
““Kupci su lažovi (buyers are liers)”Kupci su lažovi (buyers are liers)”
Prigovor prevazilazite takoPrigovor prevazilazite tako
što saznate istinu o njemušto saznate istinu o njemu
Kako prevazilazite prigovore?Kako prevazilazite prigovore?
Kupac mora da shvati daKupac mora da shvati da
zbir koristi koje ima odzbir koristi koje ima od
proizvoda prevazilaziproizvoda prevazilazi
njegovu cenunjegovu cenu
7. Zatvorite prodaju7. Zatvorite prodaju
4. AKCIJA4. AKCIJA
Zašto je neuspešna prodaja?Zašto je neuspešna prodaja?
Više od 50% prodaja propadne jerViše od 50% prodaja propadne jer
prodavci ne zatraže od kupca da kupiprodavci ne zatraže od kupca da kupi
Kupuje
Ne kupuje
Direktna korist
Izbegnuta šteta
Konkretna potreba
Percepcija vrednosti kupca
Problemi
Rizici
Skriveni dodaci
Cena
Cena koštanja rešenja
Vaga odlučivanjaVaga odlučivanja
““Nudimo kvalitet, uslugu i niske cene.Nudimo kvalitet, uslugu i niske cene.
Izaberite bilo koja dva!"Izaberite bilo koja dva!"
-- natpis na prodavnici u Engleskoj-- natpis na prodavnici u Engleskoj
Osnovni zadatakOsnovni zadatak
prodaje nije da proda,prodaje nije da proda,
već da obezbediveć da obezbedi
ponovnu porudžbinu!ponovnu porudžbinu!
8. Dodaj i povećaj prodaju8. Dodaj i povećaj prodaju
4. AKCIJA4. AKCIJA
Šta vi možete dodati?Šta vi možete dodati?
Šta razmišljate po okončanju prodaje?Šta razmišljate po okončanju prodaje?
Kad su i kupac, roba, i njegov novac ispred vas, mislite:Kad su i kupac, roba, i njegov novac ispred vas, mislite:
Šta još mogu ponuditi kupcu što bi mu bilo od koristi?Šta još mogu ponuditi kupcu što bi mu bilo od koristi?
Njutnov zakon inercijeNjutnov zakon inercije
““Kupce treba pogurati isključivo u smeruKupce treba pogurati isključivo u smeru
u kome se već i sami kreću“u kome se već i sami kreću“
-- Ron Martin-- Ron Martin
VašVaš
primer?primer?
Ovo je skraćena verzija prezentacije sa treninga kojiOvo je skraćena verzija prezentacije sa treninga koji
sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50%sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50%
treninga) i primera iz prakse domaćih preduzećatreninga) i primera iz prakse domaćih preduzeća
NAPOMENANAPOMENA
HVALA :)HVALA :)
www.markoburazor.comwww.markoburazor.com
www.poslovnaznanja.comwww.poslovnaznanja.com
www.miodragkostic.comwww.miodragkostic.com

More Related Content

What's hot

Osnovni principi vestine prodaje
Osnovni principi vestine prodajeOsnovni principi vestine prodaje
Osnovni principi vestine prodaje
Sasa Bastian Jovanovic
 
Sprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizen
Sprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizenSprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizen
Sprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizen
Miodrag Kostic, CMC
 
Kompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcima
Kompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcimaKompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcima
Kompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcima
Miodrag Kostic, CMC
 
Komunikacija i tehnike direktne prodaje
Komunikacija i tehnike direktne prodajeKomunikacija i tehnike direktne prodaje
Komunikacija i tehnike direktne prodajejcinis
 
Vestine prodaje trening vestina prodajnog pregovaranja
Vestine prodaje trening vestina prodajnog pregovaranjaVestine prodaje trening vestina prodajnog pregovaranja
Vestine prodaje trening vestina prodajnog pregovaranja
Miodrag Kostic, CMC
 
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanjaProdajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovoriTrening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Miodrag Kostic, CMC
 
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanjaProdajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcimaAlati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Miodrag Kostic, CMC
 
Inoviranje poslovanja unapredjenje vestina prodaje b2b kupcima
Inoviranje poslovanja unapredjenje vestina prodaje b2b kupcima Inoviranje poslovanja unapredjenje vestina prodaje b2b kupcima
Inoviranje poslovanja unapredjenje vestina prodaje b2b kupcima
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna ZnanjaTrening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Sta je prodaja i kako unaprediti prodaju
Sta je prodaja i kako unaprediti prodajuSta je prodaja i kako unaprediti prodaju
Sta je prodaja i kako unaprediti prodaju
Miodrag Kostic, CMC
 
Resavanje primedbi i prigovora kupaca u prodaji
Resavanje primedbi i prigovora kupaca u prodajiResavanje primedbi i prigovora kupaca u prodaji
Resavanje primedbi i prigovora kupaca u prodaji
Miodrag Kostic, CMC
 
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnikaMotivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Miodrag Kostic, CMC
 
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii treningProdajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Miodrag Kostic, CMC
 
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbijaTimbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Miodrag Kostic, CMC
 
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Miodrag Kostic, CMC
 
Zatvaranje prodaje i pokretanje kupca na akciju
Zatvaranje prodaje i pokretanje kupca na akcijuZatvaranje prodaje i pokretanje kupca na akciju
Zatvaranje prodaje i pokretanje kupca na akciju
Miodrag Kostic, CMC
 
Kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka
Kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obukaKako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka
Kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka
Miodrag Kostic, CMC
 
Kako kreirati plan prodaje trening prodajna strategija prodajno planiranje
Kako kreirati plan prodaje trening prodajna strategija prodajno planiranjeKako kreirati plan prodaje trening prodajna strategija prodajno planiranje
Kako kreirati plan prodaje trening prodajna strategija prodajno planiranje
Miodrag Kostic, CMC
 

What's hot (20)

Osnovni principi vestine prodaje
Osnovni principi vestine prodajeOsnovni principi vestine prodaje
Osnovni principi vestine prodaje
 
Sprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizen
Sprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizenSprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizen
Sprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizen
 
Kompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcima
Kompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcimaKompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcima
Kompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcima
 
Komunikacija i tehnike direktne prodaje
Komunikacija i tehnike direktne prodajeKomunikacija i tehnike direktne prodaje
Komunikacija i tehnike direktne prodaje
 
Vestine prodaje trening vestina prodajnog pregovaranja
Vestine prodaje trening vestina prodajnog pregovaranjaVestine prodaje trening vestina prodajnog pregovaranja
Vestine prodaje trening vestina prodajnog pregovaranja
 
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanjaProdajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
 
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovoriTrening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
 
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanjaProdajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
 
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcimaAlati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
 
Inoviranje poslovanja unapredjenje vestina prodaje b2b kupcima
Inoviranje poslovanja unapredjenje vestina prodaje b2b kupcima Inoviranje poslovanja unapredjenje vestina prodaje b2b kupcima
Inoviranje poslovanja unapredjenje vestina prodaje b2b kupcima
 
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna ZnanjaTrening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
 
Sta je prodaja i kako unaprediti prodaju
Sta je prodaja i kako unaprediti prodajuSta je prodaja i kako unaprediti prodaju
Sta je prodaja i kako unaprediti prodaju
 
Resavanje primedbi i prigovora kupaca u prodaji
Resavanje primedbi i prigovora kupaca u prodajiResavanje primedbi i prigovora kupaca u prodaji
Resavanje primedbi i prigovora kupaca u prodaji
 
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnikaMotivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
 
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii treningProdajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
 
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbijaTimbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
 
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
 
Zatvaranje prodaje i pokretanje kupca na akciju
Zatvaranje prodaje i pokretanje kupca na akcijuZatvaranje prodaje i pokretanje kupca na akciju
Zatvaranje prodaje i pokretanje kupca na akciju
 
Kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka
Kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obukaKako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka
Kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka
 
Kako kreirati plan prodaje trening prodajna strategija prodajno planiranje
Kako kreirati plan prodaje trening prodajna strategija prodajno planiranjeKako kreirati plan prodaje trening prodajna strategija prodajno planiranje
Kako kreirati plan prodaje trening prodajna strategija prodajno planiranje
 

Viewers also liked

Savjeti kojima ćete prodati gotovo sve proizvode sa zalihe
Savjeti kojima ćete prodati gotovo sve proizvode sa zaliheSavjeti kojima ćete prodati gotovo sve proizvode sa zalihe
Savjeti kojima ćete prodati gotovo sve proizvode sa zalihe
Marker - web izrada stranica
 
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna ZnanjaRešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Creativity and innovation to competitive advantage training businessknowledge...
Creativity and innovation to competitive advantage training businessknowledge...Creativity and innovation to competitive advantage training businessknowledge...
Creativity and innovation to competitive advantage training businessknowledge...
Miodrag Kostic, CMC
 
Obuka prodaje na malo trening koucing prodavaca u maloprodaji
Obuka prodaje na malo trening koucing prodavaca u maloprodajiObuka prodaje na malo trening koucing prodavaca u maloprodaji
Obuka prodaje na malo trening koucing prodavaca u maloprodaji
Miodrag Kostic, CMC
 
Usluzivanje kupaca u maloprodaji bolja usluga kupcima
Usluzivanje kupaca u maloprodaji bolja usluga kupcimaUsluzivanje kupaca u maloprodaji bolja usluga kupcima
Usluzivanje kupaca u maloprodaji bolja usluga kupcima
Miodrag Kostic, CMC
 
Naplata potrazivanja Kako naplatiti potrazivanje i zadrzati klijenta?
Naplata potrazivanja Kako naplatiti potrazivanje i zadrzati klijenta?Naplata potrazivanja Kako naplatiti potrazivanje i zadrzati klijenta?
Naplata potrazivanja Kako naplatiti potrazivanje i zadrzati klijenta?
Miodrag Kostic, CMC
 
Upravljanje stresom na poslu stres menadžment trening obuka
Upravljanje stresom na poslu stres menadžment trening obukaUpravljanje stresom na poslu stres menadžment trening obuka
Upravljanje stresom na poslu stres menadžment trening obuka
Miodrag Kostic, CMC
 
Upravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kurs
Upravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kursUpravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kurs
Upravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kurs
Miodrag Kostic, CMC
 

Viewers also liked (8)

Savjeti kojima ćete prodati gotovo sve proizvode sa zalihe
Savjeti kojima ćete prodati gotovo sve proizvode sa zaliheSavjeti kojima ćete prodati gotovo sve proizvode sa zalihe
Savjeti kojima ćete prodati gotovo sve proizvode sa zalihe
 
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna ZnanjaRešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
 
Creativity and innovation to competitive advantage training businessknowledge...
Creativity and innovation to competitive advantage training businessknowledge...Creativity and innovation to competitive advantage training businessknowledge...
Creativity and innovation to competitive advantage training businessknowledge...
 
Obuka prodaje na malo trening koucing prodavaca u maloprodaji
Obuka prodaje na malo trening koucing prodavaca u maloprodajiObuka prodaje na malo trening koucing prodavaca u maloprodaji
Obuka prodaje na malo trening koucing prodavaca u maloprodaji
 
Usluzivanje kupaca u maloprodaji bolja usluga kupcima
Usluzivanje kupaca u maloprodaji bolja usluga kupcimaUsluzivanje kupaca u maloprodaji bolja usluga kupcima
Usluzivanje kupaca u maloprodaji bolja usluga kupcima
 
Naplata potrazivanja Kako naplatiti potrazivanje i zadrzati klijenta?
Naplata potrazivanja Kako naplatiti potrazivanje i zadrzati klijenta?Naplata potrazivanja Kako naplatiti potrazivanje i zadrzati klijenta?
Naplata potrazivanja Kako naplatiti potrazivanje i zadrzati klijenta?
 
Upravljanje stresom na poslu stres menadžment trening obuka
Upravljanje stresom na poslu stres menadžment trening obukaUpravljanje stresom na poslu stres menadžment trening obuka
Upravljanje stresom na poslu stres menadžment trening obuka
 
Upravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kurs
Upravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kursUpravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kurs
Upravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kurs
 

Similar to Prodaja kupcima u maloprodaji trening za prodavce maloprodaje

Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)
Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)
Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)
Marko Burazor
 
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
Marko Burazor
 
Odnosi sa klijentima u turizmu usluživanje gostiju turista trening za giz
Odnosi sa klijentima u turizmu usluživanje gostiju turista trening za gizOdnosi sa klijentima u turizmu usluživanje gostiju turista trening za giz
Odnosi sa klijentima u turizmu usluživanje gostiju turista trening za giz
Miodrag Kostic, CMC
 
Prezentiranje proizvoda i kreiranje zelje za proizvodom kod kupca
Prezentiranje proizvoda i kreiranje zelje za proizvodom kod kupcaPrezentiranje proizvoda i kreiranje zelje za proizvodom kod kupca
Prezentiranje proizvoda i kreiranje zelje za proizvodom kod kupca
Miodrag Kostic, CMC
 
Resalesučitenatudjimgreškama
ResalesučitenatudjimgreškamaResalesučitenatudjimgreškama
Resalesučitenatudjimgreškama
Aleksandar Grbović
 
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Miodrag Kostic, CMC
 
Otkrivanje potreba i pokretanje interesovanja kupaca
Otkrivanje potreba i pokretanje interesovanja kupacaOtkrivanje potreba i pokretanje interesovanja kupaca
Otkrivanje potreba i pokretanje interesovanja kupaca
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Miodrag Kostic, CMC
 
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obukaKurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Miodrag Kostic, CMC
 
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenihTimski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
Miodrag Kostic, CMC
 
Tim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbe
Tim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbeTim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbe
Tim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbe
Miodrag Kostic, CMC
 
Merchandiser Merčendajzing
Merchandiser Merčendajzing Merchandiser Merčendajzing
Merchandiser Merčendajzing
Aleksandar Karapandza
 
Marketing: Šta jeste, a šta nije
Marketing: Šta jeste, a šta nijeMarketing: Šta jeste, a šta nije
Marketing: Šta jeste, a šta nije
Ana Jovanovic
 
Timski webinar 24 kako uspešno promovisati proizvode sa tripleclicksa
Timski webinar 24 kako uspešno promovisati proizvode sa tripleclicksaTimski webinar 24 kako uspešno promovisati proizvode sa tripleclicksa
Timski webinar 24 kako uspešno promovisati proizvode sa tripleclicksa
markusx13
 

Similar to Prodaja kupcima u maloprodaji trening za prodavce maloprodaje (15)

Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)
Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)
Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)
 
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
 
Odnosi sa klijentima u turizmu usluživanje gostiju turista trening za giz
Odnosi sa klijentima u turizmu usluživanje gostiju turista trening za gizOdnosi sa klijentima u turizmu usluživanje gostiju turista trening za giz
Odnosi sa klijentima u turizmu usluživanje gostiju turista trening za giz
 
Prodajne bolesti, XVII modul Akademije
Prodajne bolesti, XVII modul Akademije Prodajne bolesti, XVII modul Akademije
Prodajne bolesti, XVII modul Akademije
 
Prezentiranje proizvoda i kreiranje zelje za proizvodom kod kupca
Prezentiranje proizvoda i kreiranje zelje za proizvodom kod kupcaPrezentiranje proizvoda i kreiranje zelje za proizvodom kod kupca
Prezentiranje proizvoda i kreiranje zelje za proizvodom kod kupca
 
Resalesučitenatudjimgreškama
ResalesučitenatudjimgreškamaResalesučitenatudjimgreškama
Resalesučitenatudjimgreškama
 
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
 
Otkrivanje potreba i pokretanje interesovanja kupaca
Otkrivanje potreba i pokretanje interesovanja kupacaOtkrivanje potreba i pokretanje interesovanja kupaca
Otkrivanje potreba i pokretanje interesovanja kupaca
 
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
 
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obukaKurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
 
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenihTimski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
 
Tim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbe
Tim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbeTim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbe
Tim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbe
 
Merchandiser Merčendajzing
Merchandiser Merčendajzing Merchandiser Merčendajzing
Merchandiser Merčendajzing
 
Marketing: Šta jeste, a šta nije
Marketing: Šta jeste, a šta nijeMarketing: Šta jeste, a šta nije
Marketing: Šta jeste, a šta nije
 
Timski webinar 24 kako uspešno promovisati proizvode sa tripleclicksa
Timski webinar 24 kako uspešno promovisati proizvode sa tripleclicksaTimski webinar 24 kako uspešno promovisati proizvode sa tripleclicksa
Timski webinar 24 kako uspešno promovisati proizvode sa tripleclicksa
 

More from Miodrag Kostic, CMC

Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji TreningStorytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka
Miodrag Kostic, CMC
 
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at workWebinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Miodrag Kostic, CMC
 
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinarHow to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
Miodrag Kostic, CMC
 
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Miodrag Kostic, CMC
 
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade SerbiaMiodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic, CMC
 
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Miodrag Kostic, CMC
 
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavacaNaplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Miodrag Kostic, CMC
 
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavacaNaplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Miodrag Kostic, CMC
 
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map trainingWorkshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Miodrag Kostic, CMC
 
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultantDigitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Miodrag Kostic, CMC
 
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsaltingDigitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Miodrag Kostic, CMC
 
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultantiKonsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Miodrag Kostic, CMC
 
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clientsMiodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanjuTrening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Miodrag Kostic, CMC
 
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestinaVestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time managementTrening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Miodrag Kostic, CMC
 
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupaTrening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenihTrening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Miodrag Kostic, CMC
 

More from Miodrag Kostic, CMC (20)

Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji TreningStorytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
 
Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka
 
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at workWebinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at work
 
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinarHow to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
 
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
 
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade SerbiaMiodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
 
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
 
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavacaNaplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
 
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavacaNaplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
 
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map trainingWorkshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
 
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultantDigitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
 
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsaltingDigitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
 
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultantiKonsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
 
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clientsMiodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clients
 
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanjuTrening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
 
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestinaVestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
 
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time managementTrening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
 
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
 
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupaTrening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
 
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenihTrening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
 

Prodaja kupcima u maloprodaji trening za prodavce maloprodaje

 • 1. www.www.poslovnaznanja.composlovnaznanja.com Miodrag Kostić i Marko BurazorMiodrag Kostić i Marko Burazor Prodaja kupcima u maloprodajiProdaja kupcima u maloprodaji
 • 3.
 • 4. Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji” 18 marta 2013 Privredna komora Beograda18 marta 2013 Privredna komora Beograda
 • 5. Masashi Miodrag Marko TakashiMasashi Miodrag Marko Takashi Yamanaka Kostic Burazor KimuraYamanaka Kostic Burazor Kimura
 • 6. Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”
 • 7. Trening “Strategija ključne B2B prodaje”Trening “Strategija ključne B2B prodaje” održan 9.5.2013 u Privrednoj komori Beogradaodržan 9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda
 • 8. Javni trening “Kako unaprediti B2B prodaju primenom LEAN iJavni trening “Kako unaprediti B2B prodaju primenom LEAN i KAIZEN-a?” u Privrednoj komori Beograda – 5 jun 2014KAIZEN-a?” u Privrednoj komori Beograda – 5 jun 2014
 • 9. Javni trening “Alati u pregovorima sa velikim kupcima”Javni trening “Alati u pregovorima sa velikim kupcima” u Privrednoj komori Beograda – održan 2.12.2014u Privrednoj komori Beograda – održan 2.12.2014
 • 10. Trening “Unapređenje maloprodaje” održan 2014 za klijentaTrening “Unapređenje maloprodaje” održan 2014 za klijenta
 • 11. Javni trening unapređenja poslovanja primenom LeanJavni trening unapređenja poslovanja primenom Lean metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016
 • 12. Da li je lako prodavati u Srbiji?Da li je lako prodavati u Srbiji?
 • 13. Od čega zavisi uspeh prodavnice?Od čega zavisi uspeh prodavnice? 1. Dobra lokacija1. Dobra lokacija 2. Roba koja se prodaje2. Roba koja se prodaje 3. Prodavci koji uspešno prodaju3. Prodavci koji uspešno prodaju
 • 14. ““Ljudi kupuju od ljudi koje vole!”Ljudi kupuju od ljudi koje vole!” -- Harvi Mekej-- Harvi Mekej
 • 15. Kako se uči u prodaji – životu?Kako se uči u prodaji – životu? KADAKADA Se uči naSe uči na greškama?greškama? Proba i greškaProba i greška
 • 16. Kako ljudi doživljavaju zanimanje prodavca?Kako ljudi doživljavaju zanimanje prodavca? Da li je lako biti prodavac?Da li je lako biti prodavac?
 • 17. ““Postoje gore stvari u životu od smrti!Postoje gore stvari u životu od smrti! Jeste li ikada proveli veče u društvuJeste li ikada proveli veče u društvu prodavca osiguranja?”prodavca osiguranja?” -- Woody Allen-- Woody Allen
 • 18. Kakav je kvalitet uslugeKakav je kvalitet usluge kupcima u Srbiji?kupcima u Srbiji? Da li i vaš kupac ima razloga za strah?Da li i vaš kupac ima razloga za strah?
 • 19. ““Prodaja je pružanje pomoći kupcu kako bi doneoProdaja je pružanje pomoći kupcu kako bi doneo inteligentnu odluku o kupovini, bilo to DA ili NE”inteligentnu odluku o kupovini, bilo to DA ili NE”
 • 20. Da li smatrate da je prodaja dobra profesija?Da li smatrate da je prodaja dobra profesija? ““Prodaja je profesija DAVANJA, ne UZIMANJA”Prodaja je profesija DAVANJA, ne UZIMANJA”
 • 21. ““Od toga kako vidite sami sebeOd toga kako vidite sami sebe zavisiće da li ćete prodati ili ne.”zavisiće da li ćete prodati ili ne.” -- Brian Tracy-- Brian Tracy
 • 22. Trenuci istineTrenuci istine Potrebno jePotrebno je 1212 svetlih trenutaka istine dasvetlih trenutaka istine da kompenzuje zakompenzuje za 11 mračni trenutak istinemračni trenutak istine Trenuci istine su situacije interakcije sa klijentom gde onTrenuci istine su situacije interakcije sa klijentom gde on ima mogućnost da stekne utisak o usluživanjuima mogućnost da stekne utisak o usluživanju
 • 23. ““Naši kupci su zadovoljni jer mi nismo!”Naši kupci su zadovoljni jer mi nismo!” -- Moto kompanije HONDA-- Moto kompanije HONDA
 • 24. Kako se pripremiti za prodaju - usluživanje?Kako se pripremiti za prodaju - usluživanje?
 • 25. ““Sreća je naklonjena pripremljenom umu!”Sreća je naklonjena pripremljenom umu!” -- Gete-- Gete "Prodavci koji koriste sistematski prodajni proces imaju"Prodavci koji koriste sistematski prodajni proces imaju 92% šanse da ostvare prodaju, bez njega njihove šanse92% šanse da ostvare prodaju, bez njega njihove šanse padaju na ispod 43%“padaju na ispod 43%“ -- Brooks Group-- Brooks Group
 • 26. 1.1. Pozdravi kupcaPozdravi kupca 2.2. Pozicioniraj sePozicioniraj se 3.3. Informiši o radnjiInformiši o radnji 4.4. Otkrij potrebe kupcaOtkrij potrebe kupca 5.5. Prezentiraj proizvodPrezentiraj proizvod 6.6. Prevaziđi prigovorePrevaziđi prigovore 7.7. Zatvori prodajuZatvori prodaju 8.8. Dodaj i povećajDodaj i povećaj Koje korake čini prodavac?Koje korake čini prodavac? Da saznamoDa saznamo gde grešimo?gde grešimo?
 • 27. Šta se dešava u glavi vašeg kupca?Šta se dešava u glavi vašeg kupca?
 • 29. 1. Pozdravi kupca1. Pozdravi kupca 1. PAŽNJA1. PAŽNJA
 • 30. Kako otvoriti komunikaciju sa kupcem?Kako otvoriti komunikaciju sa kupcem? Koliko je važno ostvariti prvi utisak na kupca?Koliko je važno ostvariti prvi utisak na kupca? Pravilo 20 – 20 - 60Pravilo 20 – 20 - 60
 • 32. Prvi utisakPrvi utisak 1.1. Kako izgledate?Kako izgledate? 2.2. Šta radite?Šta radite? 3.3. Šta kažete?Šta kažete? 4.4. Šta mislite?Šta mislite? ZaZa koliko vremena svest stvara prvi utisakkoliko vremena svest stvara prvi utisak??
 • 33. ““Čovek bez osmeha na licu,Čovek bez osmeha na licu, ne sme da otvori radnju!”ne sme da otvori radnju!” -- Kineska poslovica-- Kineska poslovica
 • 34. Šta radite?Šta radite? Proaktivno - Bez pritiskaProaktivno - Bez pritiska
 • 35. Šta radite na igranci?Šta radite na igranci? Proaktivno - Bez pritiskaProaktivno - Bez pritiska
 • 36. Šta mislite i kako se osećate?Šta mislite i kako se osećate?
 • 37. Kao da su vam došliKao da su vam došli kod kuće u gostekod kuće u goste
 • 38. ““Ljudi vole ljude koji im pozitivno promene stanje svesti”Ljudi vole ljude koji im pozitivno promene stanje svesti” -- Antony Robins-- Antony Robins
 • 39. Šta je maloprodajna paraliza?Šta je maloprodajna paraliza? Kada se vaš kupac boji daKada se vaš kupac boji da ga ne pritiskate da kupi, aga ne pritiskate da kupi, a vi da ne budete odbijeni!vi da ne budete odbijeni! Zašto kupac kaže “Samo gledam“?Zašto kupac kaže “Samo gledam“?
 • 40. ““Morate prvo prodatiMorate prvo prodati poverenje, pa tek ondapoverenje, pa tek onda proizvodproizvod”” -- Ron Martin-- Ron Martin
 • 41. 2. Pozicioniraj se u odnosu na kupca2. Pozicioniraj se u odnosu na kupca 1. PAŽNJA1. PAŽNJA
 • 42. Zašto ne volite da uđete u prazan restoran?Zašto ne volite da uđete u prazan restoran? Ne sedite - izgledajte zauzetiNe sedite - izgledajte zauzeti
 • 43. Kako prići kupcu?Kako prići kupcu? Pitajte se u kom pravcu ćePitajte se u kom pravcu će kupac da krene, pa mukupac da krene, pa mu priđite sa suprotne stranepriđite sa suprotne strane Ne presrećite kupcaNe presrećite kupca
 • 44. 3. Informiši kupca o radnji3. Informiši kupca o radnji 1. PAŽNJA1. PAŽNJA
 • 45. ““Kupci koji moraju da traže ono što im treba,Kupci koji moraju da traže ono što im treba, najčešće ga sami ne pronađu.”najčešće ga sami ne pronađu.” -- Ron Martin-- Ron Martin MMisijaisija kupacakupaca je da otkriju i saznajuje da otkriju i saznaju više o vašoj radnji, ne da kupe.više o vašoj radnji, ne da kupe.
 • 46. 4. Otkrij potrebe kupca4. Otkrij potrebe kupca 2. INTERESOVANJE2. INTERESOVANJE
 • 47. Želje i potrebe kupaca? Fiziološki Poštovanje Samo-aktualizacija Sigurnost Pripadanje Abraham Maslow Hijerarhija potreba Fiziološki
 • 48. Moramo znati ko su naši kupci?Moramo znati ko su naši kupci? Da bi razumeli njihove potrebeDa bi razumeli njihove potrebe
 • 49. Kako viditeKako vidite kupckupcee određuje vašeodređuje vaše ponašanjeponašanje i okvirei okvire vašeg uspeha uvašeg uspeha u prodajiprodaji
 • 50. Ne pričajte o sebi,Ne pričajte o sebi, pričajte o kupcu!pričajte o kupcu! VAŽNOVAŽNO
 • 51. Kako praktično utičemo na ljude?Kako praktično utičemo na ljude? Šta su emocionalni okidači?Šta su emocionalni okidači?
 • 52. Najmoćnija metodaNajmoćnija metoda uticanja na ljude jeuticanja na ljude je postavljanje pitanjapostavljanje pitanja i aktivno slušanje!i aktivno slušanje!
 • 53. Lista Najčešće Postavljanih PitanjaLista Najčešće Postavljanih Pitanja LISTA pitanjaLISTA pitanja
 • 54. 5. Prezentiraj proizvod kupcu5. Prezentiraj proizvod kupcu 3. ŽELJA3. ŽELJA
 • 55. ““Da bi prodali nešto, morate o tome znatiDa bi prodali nešto, morate o tome znati mnogo više od kupcamnogo više od kupca.”.” -- Ron Martin-- Ron Martin
 • 56. Šta prodaje ovaj oglas?Šta prodaje ovaj oglas?
 • 57. OSOBINEOSOBINE proizvodaproizvoda RešavajuRešavaju PROBLEMPROBLEM Features tell,Features tell, benefits sell!benefits sell! Zašto kupci kupuju od vas?Zašto kupci kupuju od vas? KORISTIKORISTI od rešenjaod rešenja
 • 58. Šta su osobine proizvoda-usluge?Šta su osobine proizvoda-usluge? Koji je uticaj osobina naKoji je uticaj osobina na zadovoljstvo kupaca?zadovoljstvo kupaca? ““Pretvorite osobine vašeg proizvoda u koristi za kupca”Pretvorite osobine vašeg proizvoda u koristi za kupca”
 • 59. 6. Rešavanje primedbi i prigovora6. Rešavanje primedbi i prigovora 3. ŽELJA3. ŽELJA
 • 60. ““Kupci su lažovi (buyers are liers)”Kupci su lažovi (buyers are liers)”
 • 61. Prigovor prevazilazite takoPrigovor prevazilazite tako što saznate istinu o njemušto saznate istinu o njemu Kako prevazilazite prigovore?Kako prevazilazite prigovore?
 • 62. Kupac mora da shvati daKupac mora da shvati da zbir koristi koje ima odzbir koristi koje ima od proizvoda prevazilaziproizvoda prevazilazi njegovu cenunjegovu cenu
 • 63. 7. Zatvorite prodaju7. Zatvorite prodaju 4. AKCIJA4. AKCIJA
 • 64. Zašto je neuspešna prodaja?Zašto je neuspešna prodaja? Više od 50% prodaja propadne jerViše od 50% prodaja propadne jer prodavci ne zatraže od kupca da kupiprodavci ne zatraže od kupca da kupi
 • 65. Kupuje Ne kupuje Direktna korist Izbegnuta šteta Konkretna potreba Percepcija vrednosti kupca Problemi Rizici Skriveni dodaci Cena Cena koštanja rešenja Vaga odlučivanjaVaga odlučivanja
 • 66. ““Nudimo kvalitet, uslugu i niske cene.Nudimo kvalitet, uslugu i niske cene. Izaberite bilo koja dva!"Izaberite bilo koja dva!" -- natpis na prodavnici u Engleskoj-- natpis na prodavnici u Engleskoj
 • 67. Osnovni zadatakOsnovni zadatak prodaje nije da proda,prodaje nije da proda, već da obezbediveć da obezbedi ponovnu porudžbinu!ponovnu porudžbinu!
 • 68. 8. Dodaj i povećaj prodaju8. Dodaj i povećaj prodaju 4. AKCIJA4. AKCIJA Šta vi možete dodati?Šta vi možete dodati?
 • 69. Šta razmišljate po okončanju prodaje?Šta razmišljate po okončanju prodaje? Kad su i kupac, roba, i njegov novac ispred vas, mislite:Kad su i kupac, roba, i njegov novac ispred vas, mislite: Šta još mogu ponuditi kupcu što bi mu bilo od koristi?Šta još mogu ponuditi kupcu što bi mu bilo od koristi?
 • 70. Njutnov zakon inercijeNjutnov zakon inercije ““Kupce treba pogurati isključivo u smeruKupce treba pogurati isključivo u smeru u kome se već i sami kreću“u kome se već i sami kreću“ -- Ron Martin-- Ron Martin VašVaš primer?primer?
 • 71. Ovo je skraćena verzija prezentacije sa treninga kojiOvo je skraćena verzija prezentacije sa treninga koji sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50%sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50% treninga) i primera iz prakse domaćih preduzećatreninga) i primera iz prakse domaćih preduzeća NAPOMENANAPOMENA