Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica

Miodrag Kostic, CMC
Miodrag Kostic, CMCConsultant, Facilitator, Trainer, Coach
Miodrag Kostić, CMC, CDC
Tijana Sekulic, CMC, CDC
www.poslovnaznanja.com
Trening digitalne transformacije
“Marsh open space” u Beogradu
Tijana Sekulić
Miodrag Kostić
Radionica “Digitalne transformacije”
U “Marsh Open Space u Beogradu”
Radionica “Digitalne transformacije”
U “Marsh Open Space u Beogradu”
Radionica “Digitalne transformacije”
U “Marsh Open Space u Beogradu”
Radionica “Digitalne transformacije”
U “Marsh Open Space u Beogradu”
Radimo za najbolje! www.poslovnaznanja.com
Šta je digitalna
transformacija?
Da li postoje kompanije koje se ne transformišu?
Postoje samo kompanije koje ne
žele da se tranformišu.
Koja je ovo kompanija?
Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica
Šta se dešava sa organizacijama koje ne
žele da se transformišu?
Шалтер сала
Organizaciona kultura
Digitalna transformacija nije samo korišćenje tehnologije, već
uključuje i promenu načina razmišljanja zaposlenih
Digitalna transformacija je integracija digitalne tehnologije u
sve oblasti poslovanja. Ona fundamentalno menja način kako
kompanije funkcionišu i pružaju vrednost svojim kupcima.
“(1) Automation applied to an efficient operation
will magnify the efficiency.
(2) Automation applied to an inefficient operation
will magnify the inefficiency.”
-- Bill Gates
Šta je najveći izazov
digitalne transformacije?
Šta je 4 industrijska revolucija?
Mehanizacija,
parna mašina
Masovna
proizvodnja
Kompjuteri,
automatizacija
Digitalno
fizički sistemi
• 1958 - S&P 500 kompanije opstajale su na listi 61 godinu
• 2005 - S&P 500 kompanije opstajale su na listi 22 godine
• Danas S&P 500 kompanije opstaju na listi samo 7 godina
Zašto?
Zašto je Blockbuster bankrotirao?
Šta znači reč “digitalni poremećaj”?
Šta je bila misija Blockbuster videa?
“To provide customers with the most convenient
means of accessing media entertainment”
Da pružimo kupcima najpogodniji način pristupa medijskoj zabavi
“You can't just ask customers what they want and then
try to give that to them. By the time you get it built,
they'll want something new.” -- Steve Jobs
Šta je fokus DT?
Zašto?
http://teddytheguardian.com/
IoT ili “Internet of Things”
IoT ili “Internet of Things”
AR - Augmented Reality
Proširena/dopunjena realnost, tehnologija koja
nadograđuje kompjuterski generisanu sliku korisnika na
stvarni svet, čime se pruža složeni prikaz.
VR - Vitruelna realnost/stvarnost
Virtuelna realnost prezentuje nam modifikovanu
realnost uz pomoć kompjutera sa kojom možemo vršiti
interakciju i istraživati je na neki način.
3D štampači
Robot i veštačka inteligencija
Po modelu
Centra za Digitalnu transfornmaciju
Austrijske Privredne komore
Digitalni
trendovi
SWOT &
Impact
analiza
Quick
Fixes
IzveštajRazvoj digitalne strategije
Kreiranje digitalne mape puta
(1 dan radionica)
Prioritet I
Prioritet II
Prioritet III
Detaljna strategija
prioriteta I
KMU Digital – Konsalting proces
TREND KARTICE
Po modelu
Centra za Digitalnu transfornmaciju
Austrijske Privredne komore
1
2
3
Zabavite se i budite uspešni u radu
sa trend karticama!
PROIZVODI I USLUGE PT
Doprinosi
korisnika
Hibridni proizvodi
Dodavanjem digitalnih mogućnosti čisto fizičkim
proizvodima kreiraju se unapređeni ili potpuno novi
proizvodi koji stvaraju dodatu vrednost za klijenta. Ovi
hibridni proizvodi čine Internet stvari.
Oni su usmereni na podatke, pametni, umreženi,
sposobni da komuniciraju, mogu fleksibilno da se
unaprede i da se prilagode od slučaja do slučaja.
Oni imaju potencijal da fundamentalno promene
čitave industrije, zato što omogućavaju nove poslovne
modele i/ili zamenjuju postojeće proizvode.
PROIZVODI I USLUGE
Hibridni
proizvodi
PT1
Proizvodi koji misle i komuniciraju
ODNOSI SA KLIJENTIMA I MARKETING KT
Kredibilitet i ugled
Digitalizacija na
prodajnom mestu
Digitalno prisustvo
CRM sistemi
CRM sistemi pomažu da se evidentiraju sve tačke
interakcije u odnosu sa klijentima i da se
sistematski ocene dobijeni podaci.
Oni obezbeđuju podatke o istorijatu klijenta (vrsti i
predmetu poslovnog odnosa, pozivima, posetama,
problemima, itd.) i tako doprinose optimalnoj brizi o
klijentima.
Evidentiranje upita od potencijalnih klijenata
(zainteresovanih strana) daje dragocene impulse
za dalji marketinški rad.
Sve informacije su dostupne ovlašćenom osoblju
„pritiskom na dugme".
ODNOSI SA KLIJENTIMA I MARKETING
CRM
SISTEMI
KT2
Digitalna optimizacija odnosa
sa klijentima
PROCEDURE I PROCESI AT
Digitalna valuta
Upravljanje
dokumentima
Poslednja milja
E-faktura
Zaštita podataka
Digitalni potpis
Dokumenti bilo koje vrste i formata se prave,
registruju, skladište i njima se upravlja uz podršu
IT.
Princip se može takođe primenjivati na sve
informacije koje postoje u sistemu IT, na primer:
-digitalno poslati dokumenti / faksovi
-fajlovi iz Office programa
-XML tekstualni fajlovi
-baze podataka
-fotografije, grafici, multimedijalni dokumenti.
Ovo znači da se velikom količinom različitih informacija
može upravljati i obezbediti za različite poslovne
procese.
PROCEDURE I PROCESI
Upravljanje
dokumentima
AT4
Kancelarija bez papira
POSLOVNI MODELI I LANCI VREDNOSTI GT
3D štampa
Podaci kao resurs
Inovacija usluga
Industrija 4.0
Cilj je da se uvek razviju perspektivni, inovativni
proizvodi, usluge ili poslovni modeli.
Proces inovacija se menja i širi se iznad granica
kompanija.
Interakcija između unutrašnjih i spoljašnjih ideja,
tehnologija, procesa i distributivnih kanala aktivno
uključuje korporativno okruženje u inovacijski proces.
Uključivanje zaposlenih, klijenata, dobavljača, vodećih
korisnika, univerziteta, konkurenata ili kompanija iz
drugih industrija povećava sopstveni potencijal za
inovacije.
POSLOVNI MODELI I LANCI VREDNOSTI
Otvorene
inovacije
Inovacije za sve
GT3
ZAPOSLENI I KORPORATIVNA KULTURA MT
Obrazovanje i obuka
Veštački radnici
Ravna organizacija
Za kompanije i organizacije, stalno i kontinuirano
obrazovanje zaposlenih u oblasti digitalizacije biće
glavni izazov.
Sve više i više znanja sada je dostupno po
razumnim cenama (ponekada besplatno) i dostupno
je širokoj grupi ljudi.
Ključni resurs nije znanje samo po sebi, već
sposobnost da se ono poveže i stvori nešto novo.
Saradnja između različitih disciplina brzo će postati
važna.
ZAPOSLENI I KORPORATIVNA KULTURA
Obrazovanje i obuka
Digitalne kompetencije
MT8
www.dogshirts.comwww.t-gallery.com
1995.g. 1996.g.
Primer digitalne transformacije
1996 - 2018
PROIZVODI I USLUGE
Hybrid Products – Hibridni proizvodi – dodavanje digitalnih sposobnosti proizvodima
Wearables & Co – Napredni materijali – električna kola štampana na tkanini
The customer contributes - Ko-kreacija sa kupcima – kupci učestvuju u kreiranju proizvoda
Augmented Reality – 3D mirror/ogledalo – proba odeće u 3D virtuelnom prostoru
Internet of things – Internet stvari – povezivanje proizvoda u zajedničku mrežu
Koje trendove bi danas razmatrali za digitalizaciju poslovanja T-Gallery radnje?
MARKETING I ODNOSI SA KUPCIMA
Customer Journey – Na tragu kupca – praćenje i analiza doživljaja proizvoda i usluge
Social media - Društvene mreže – aktivnosti na društvenim mrežama
Digital Presence – Marketing u digitalnom svetu – websajt, pretraživači, blogovi
Web shop – Digitalna prodavnica – e-trgovina, razna e-plaćanja, personalizacija web sajta
CRM sistem – Digitalna optimizacija odnosa - praćenje i evaluacija interakcija sa kupcem
Digitalization at POS- Digitalizacija na prodajnom mestu – povezivanje on-line i off-line
Testimonials – Kupac kao marketing saradnik – kampanje na društvenim medijima
Koje trendove bi danas razmatrali za digitalizaciju poslovanja T-Gallery radnje?
PROCESI
Enterprise 4.0 – Digitalna transformacija kompanije – organizacione promene, kooperacija
Rapid Prototyping – Ubrzani razvoj proizvoda – brza reakcija na potrebe i želje kupaca
Document management - Upravljanje dokumentima – elektronsko upravljanje dokumentima
E-Procurement – Elektronska nabavka – nabavka robe i materijala elektronskim putem
E-Banking & Mobile Payment - Elektronsko i mobilno plaćanje – razni modeli e-plaćanja
Tracking & Tracing - Online praćenje porudžbina – kupci prate svoju pošiljku
POSLOVNI MODELI I LANCI VREDNOSTI
Business Model Innovation – Inoviranje poslovnih modela – promena ponašanja na tržištu
Innovation of Services – Inoviranje usluga – razvijanje novih usluga
Collaborative Tools – Alati za bolju kolaboraciju – više ljudi radi na istom poslu
3d Printing – Fabrika budućnosti – štampanje proizvoda na licu mesta
Design Thinking – Razvoj fokusiran na korisnika - angažujemo ljude različitih disciplina
Koje trendove bi danas razmatrali za digitalizaciju poslovanja T-Gallery radnje?
ZAPOSLENI I KULTURA
The Flat Organization – Kolaborativna ravna organizacija – minimum birokratije
Artificial Employees - Kolega Robot – digitalni asistenti, chat bots, veštačka inteligencija
E-Recruiting - Digitalno zapošljavanje – elektronska prijava za zaposlene
Mobile Working – Digitalni nomadi – zaposleni rade od kuće, kad im odgovara
Education and Training – Digitalne kompetencije – kontinuirano obrazovanje, online kursevi
Koje trendove bi danas razmatrali za digitalizaciju poslovanja T-Gallery radnje?
“You've got to start with the customer experience and
work backwards to the technology..” -- Steve Jobs
VEŽBA: KNJIŽARA BUDUĆNOSTI
Na flip-chart papiru nacrtajte ili opišite kako će izgledati
knjižara budućnosti.
Budite kreativni, u ovom trenutku niste sputani
budžetom.
Razmišljajte o tome koja nova iskustva i doživljaje
kupaca možete ostvariti primenom digitalne tehnologije
i na koji način možete primeniti digitalne poslovne
modele da bi unapredili vašu knjižaru.
Odaberite
4 ideje za unapređenje koje ćete odmah primeniti
Od svih ideja koje ste u prethodnoj vežbi nacrtali-opisali,
odaberite one koje možete odmah primeniti (šta možete
priuštiti u ovom trenutku i čime ćete postići najbolji
učinak unapređenja)
VEŽBA: KNJIŽARA BUDUĆNOSTI
HVALA 
Miodrag Kostić, CMC, CDC
Tijana Sekulic, CMC, CDC
www.poslovnaznanja.com
info@poslovnaznanja.com
1 of 50

Recommended

Šta je digitalna transformacija interaktivni trening obuka by
Šta je digitalna transformacija interaktivni trening obuka Šta je digitalna transformacija interaktivni trening obuka
Šta je digitalna transformacija interaktivni trening obuka Miodrag Kostic, CMC
867 views47 slides
Šta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenih by
Šta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenihŠta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenih
Šta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenihMiodrag Kostic, CMC
2.2K views54 slides
Digitalna transformacija trening obuka interaktivna radionica by
Digitalna transformacija trening obuka interaktivna radionicaDigitalna transformacija trening obuka interaktivna radionica
Digitalna transformacija trening obuka interaktivna radionicaMiodrag Kostic, CMC
219 views51 slides
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti by
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultantiKonsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultantiMiodrag Kostic, CMC
2.1K views49 slides
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting by
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsaltingDigitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsaltingMiodrag Kostic, CMC
490 views48 slides
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant by
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultantDigitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultantMiodrag Kostic, CMC
1.2K views49 slides

More Related Content

Similar to Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica

Tatjana Lukić - Poslovna analitika u oblaku - znanje na dohvat ruke, Controll... by
Tatjana Lukić - Poslovna analitika u oblaku - znanje na dohvat ruke, Controll...Tatjana Lukić - Poslovna analitika u oblaku - znanje na dohvat ruke, Controll...
Tatjana Lukić - Poslovna analitika u oblaku - znanje na dohvat ruke, Controll...Menadžment Centar Beograd
323 views4 slides
brosura-razvoj-elektronskog-poslovanja[1] by
brosura-razvoj-elektronskog-poslovanja[1]brosura-razvoj-elektronskog-poslovanja[1]
brosura-razvoj-elektronskog-poslovanja[1]Adam Kennard
75 views16 slides
PC PRESS: CRM - Kako negovati stranke i osigurati njihovu lojalnost by
PC PRESS: CRM - Kako negovati stranke i osigurati njihovu lojalnostPC PRESS: CRM - Kako negovati stranke i osigurati njihovu lojalnost
PC PRESS: CRM - Kako negovati stranke i osigurati njihovu lojalnostMilan Maksić
174 views3 slides
Uvod by
UvodUvod
Uvodkslavuj
486 views30 slides
Marko Pjeralini, Manuel Velutini - Upravljanje učinkom sa strašću, Controllin... by
Marko Pjeralini, Manuel Velutini - Upravljanje učinkom sa strašću, Controllin...Marko Pjeralini, Manuel Velutini - Upravljanje učinkom sa strašću, Controllin...
Marko Pjeralini, Manuel Velutini - Upravljanje učinkom sa strašću, Controllin...Menadžment Centar Beograd
374 views3 slides
CIPF rad by
CIPF radCIPF rad
CIPF radMilos Jovicic
172 views5 slides

Similar to Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica(20)

Tatjana Lukić - Poslovna analitika u oblaku - znanje na dohvat ruke, Controll... by Menadžment Centar Beograd
Tatjana Lukić - Poslovna analitika u oblaku - znanje na dohvat ruke, Controll...Tatjana Lukić - Poslovna analitika u oblaku - znanje na dohvat ruke, Controll...
Tatjana Lukić - Poslovna analitika u oblaku - znanje na dohvat ruke, Controll...
brosura-razvoj-elektronskog-poslovanja[1] by Adam Kennard
brosura-razvoj-elektronskog-poslovanja[1]brosura-razvoj-elektronskog-poslovanja[1]
brosura-razvoj-elektronskog-poslovanja[1]
Adam Kennard75 views
PC PRESS: CRM - Kako negovati stranke i osigurati njihovu lojalnost by Milan Maksić
PC PRESS: CRM - Kako negovati stranke i osigurati njihovu lojalnostPC PRESS: CRM - Kako negovati stranke i osigurati njihovu lojalnost
PC PRESS: CRM - Kako negovati stranke i osigurati njihovu lojalnost
Milan Maksić174 views
Uvod by kslavuj
UvodUvod
Uvod
kslavuj486 views
Marko Pjeralini, Manuel Velutini - Upravljanje učinkom sa strašću, Controllin... by Menadžment Centar Beograd
Marko Pjeralini, Manuel Velutini - Upravljanje učinkom sa strašću, Controllin...Marko Pjeralini, Manuel Velutini - Upravljanje učinkom sa strašću, Controllin...
Marko Pjeralini, Manuel Velutini - Upravljanje učinkom sa strašću, Controllin...
5 .ICV kongres controllera 2017 - M&I SYSTEMS, CO. GROUP (Branislav Zobenica) by Menadžment Centar Beograd
5 .ICV kongres controllera 2017 - M&I SYSTEMS, CO. GROUP (Branislav Zobenica)5 .ICV kongres controllera 2017 - M&I SYSTEMS, CO. GROUP (Branislav Zobenica)
5 .ICV kongres controllera 2017 - M&I SYSTEMS, CO. GROUP (Branislav Zobenica)
Mobilni + Internet: The Good, The Bad & The Ugly by ITDogadjaji.com
Mobilni + Internet: The Good, The Bad & The UglyMobilni + Internet: The Good, The Bad & The Ugly
Mobilni + Internet: The Good, The Bad & The Ugly
ITDogadjaji.com454 views
Prof. dr Nebojša Savić, Bizit 3, 2. i 3. 11. 2016. by FEFA Faculty
Prof. dr Nebojša Savić, Bizit 3, 2. i 3. 11. 2016.Prof. dr Nebojša Savić, Bizit 3, 2. i 3. 11. 2016.
Prof. dr Nebojša Savić, Bizit 3, 2. i 3. 11. 2016.
FEFA Faculty120 views
Smart target - Korišcenje socijalnih mreža za sve zaposlene by Smart target
Smart target - Korišcenje socijalnih mreža za sve zaposleneSmart target - Korišcenje socijalnih mreža za sve zaposlene
Smart target - Korišcenje socijalnih mreža za sve zaposlene
Smart target1.6K views
Biznis inkubatori su specijalizovana preduzeća by Nebojsa Abadic
Biznis inkubatori su specijalizovana preduzećaBiznis inkubatori su specijalizovana preduzeća
Biznis inkubatori su specijalizovana preduzeća
Nebojsa Abadic446 views
Milan Jevtić, Saga Beograd: „Kako upoznati Korisnika? Put od kontakt centra, ... by goranvranic
Milan Jevtić, Saga Beograd: „Kako upoznati Korisnika? Put od kontakt centra, ...Milan Jevtić, Saga Beograd: „Kako upoznati Korisnika? Put od kontakt centra, ...
Milan Jevtić, Saga Beograd: „Kako upoznati Korisnika? Put od kontakt centra, ...
goranvranic598 views
HR World - Nikola Jovanović - Kolumna 4 - Let's talk about Digital Transforma... by Nikola Jovanovic
HR World - Nikola Jovanović - Kolumna 4 - Let's talk about Digital Transforma...HR World - Nikola Jovanović - Kolumna 4 - Let's talk about Digital Transforma...
HR World - Nikola Jovanović - Kolumna 4 - Let's talk about Digital Transforma...
Nikola Jovanovic14 views
Upoznaj svoje kupce da bi ih vise voleo by Sasa Jovanovic
Upoznaj svoje kupce da bi ih vise voleoUpoznaj svoje kupce da bi ih vise voleo
Upoznaj svoje kupce da bi ih vise voleo
Sasa Jovanovic339 views
24. ICV Srbija sastanak - Recanonizacija i CFO budućnosti, Controlling magazi... by Menadžment Centar Beograd
24. ICV Srbija sastanak - Recanonizacija i CFO budućnosti, Controlling magazi...24. ICV Srbija sastanak - Recanonizacija i CFO budućnosti, Controlling magazi...
24. ICV Srbija sastanak - Recanonizacija i CFO budućnosti, Controlling magazi...
Program Konferencije o IKT by komorabl
Program Konferencije o IKTProgram Konferencije o IKT
Program Konferencije o IKT
komorabl1K views
Program Konferencije o IKT by komorabl
Program Konferencije o IKTProgram Konferencije o IKT
Program Konferencije o IKT
komorabl481 views

More from Miodrag Kostic, CMC

Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening by
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji TreningStorytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji TreningMiodrag Kostic, CMC
86 views69 slides
Trening asertivna komunikacija obuka by
Trening asertivna komunikacija obuka Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka Miodrag Kostic, CMC
305 views58 slides
Webinar - How to handle difficult conversations at work by
Webinar - How to handle difficult conversations at workWebinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at workMiodrag Kostic, CMC
1.3K views66 slides
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar by
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinarHow to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinarMiodrag Kostic, CMC
1.7K views62 slides
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d... by
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...Miodrag Kostic, CMC
1.4K views75 slides
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia by
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade SerbiaMiodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade SerbiaMiodrag Kostic, CMC
393 views28 slides

More from Miodrag Kostic, CMC(20)

Webinar - How to handle difficult conversations at work by Miodrag Kostic, CMC
Webinar - How to handle difficult conversations at workWebinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Miodrag Kostic, CMC1.3K views
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar by Miodrag Kostic, CMC
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinarHow to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
Miodrag Kostic, CMC1.7K views
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d... by Miodrag Kostic, CMC
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Miodrag Kostic, CMC1.4K views
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia by Miodrag Kostic, CMC
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade SerbiaMiodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ... by Miodrag Kostic, CMC
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca by Miodrag Kostic, CMC
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavacaNaplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca by Miodrag Kostic, CMC
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavacaNaplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Workshop digital transformation strategy digital road-map training by Miodrag Kostic, CMC
Workshop digital transformation strategy digital road-map trainingWorkshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Miodrag Kostic, CMC32.2K views
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka by Miodrag Kostic, CMC
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obukaKurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Miodrag Kostic, CMC1.6K views
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori by Miodrag Kostic, CMC
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovoriTrening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Miodrag Kostic, CMC1.7K views
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju by Miodrag Kostic, CMC
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanjuTrening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Miodrag Kostic, CMC2.3K views
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina by Miodrag Kostic, CMC
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestinaVestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Miodrag Kostic, CMC5.1K views
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management by Miodrag Kostic, CMC
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time managementTrening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Miodrag Kostic, CMC1.1K views
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije by Miodrag Kostic, CMC
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Miodrag Kostic, CMC6.9K views
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa by Miodrag Kostic, CMC
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupaTrening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Miodrag Kostic, CMC10.2K views
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji by Miodrag Kostic, CMC
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodajiVestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Miodrag Kostic, CMC9.3K views
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih by Miodrag Kostic, CMC
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenihTrening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih

Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica

 • 1. Miodrag Kostić, CMC, CDC Tijana Sekulic, CMC, CDC www.poslovnaznanja.com Trening digitalne transformacije “Marsh open space” u Beogradu
 • 3. Radionica “Digitalne transformacije” U “Marsh Open Space u Beogradu”
 • 4. Radionica “Digitalne transformacije” U “Marsh Open Space u Beogradu”
 • 5. Radionica “Digitalne transformacije” U “Marsh Open Space u Beogradu”
 • 6. Radionica “Digitalne transformacije” U “Marsh Open Space u Beogradu”
 • 7. Radimo za najbolje! www.poslovnaznanja.com
 • 9. Da li postoje kompanije koje se ne transformišu? Postoje samo kompanije koje ne žele da se tranformišu.
 • 10. Koja je ovo kompanija?
 • 12. Šta se dešava sa organizacijama koje ne žele da se transformišu? Шалтер сала
 • 13. Organizaciona kultura Digitalna transformacija nije samo korišćenje tehnologije, već uključuje i promenu načina razmišljanja zaposlenih
 • 14. Digitalna transformacija je integracija digitalne tehnologije u sve oblasti poslovanja. Ona fundamentalno menja način kako kompanije funkcionišu i pružaju vrednost svojim kupcima.
 • 15. “(1) Automation applied to an efficient operation will magnify the efficiency. (2) Automation applied to an inefficient operation will magnify the inefficiency.” -- Bill Gates Šta je najveći izazov digitalne transformacije?
 • 16. Šta je 4 industrijska revolucija? Mehanizacija, parna mašina Masovna proizvodnja Kompjuteri, automatizacija Digitalno fizički sistemi
 • 17. • 1958 - S&P 500 kompanije opstajale su na listi 61 godinu • 2005 - S&P 500 kompanije opstajale su na listi 22 godine • Danas S&P 500 kompanije opstaju na listi samo 7 godina Zašto?
 • 18. Zašto je Blockbuster bankrotirao? Šta znači reč “digitalni poremećaj”?
 • 19. Šta je bila misija Blockbuster videa? “To provide customers with the most convenient means of accessing media entertainment” Da pružimo kupcima najpogodniji način pristupa medijskoj zabavi
 • 20. “You can't just ask customers what they want and then try to give that to them. By the time you get it built, they'll want something new.” -- Steve Jobs Šta je fokus DT?
 • 23. IoT ili “Internet of Things”
 • 24. AR - Augmented Reality Proširena/dopunjena realnost, tehnologija koja nadograđuje kompjuterski generisanu sliku korisnika na stvarni svet, čime se pruža složeni prikaz.
 • 25. VR - Vitruelna realnost/stvarnost Virtuelna realnost prezentuje nam modifikovanu realnost uz pomoć kompjutera sa kojom možemo vršiti interakciju i istraživati je na neki način.
 • 27. Robot i veštačka inteligencija
 • 28. Po modelu Centra za Digitalnu transfornmaciju Austrijske Privredne komore
 • 29. Digitalni trendovi SWOT & Impact analiza Quick Fixes IzveštajRazvoj digitalne strategije Kreiranje digitalne mape puta (1 dan radionica) Prioritet I Prioritet II Prioritet III Detaljna strategija prioriteta I KMU Digital – Konsalting proces
 • 30. TREND KARTICE Po modelu Centra za Digitalnu transfornmaciju Austrijske Privredne komore
 • 31. 1 2 3 Zabavite se i budite uspešni u radu sa trend karticama!
 • 32. PROIZVODI I USLUGE PT Doprinosi korisnika Hibridni proizvodi
 • 33. Dodavanjem digitalnih mogućnosti čisto fizičkim proizvodima kreiraju se unapređeni ili potpuno novi proizvodi koji stvaraju dodatu vrednost za klijenta. Ovi hibridni proizvodi čine Internet stvari. Oni su usmereni na podatke, pametni, umreženi, sposobni da komuniciraju, mogu fleksibilno da se unaprede i da se prilagode od slučaja do slučaja. Oni imaju potencijal da fundamentalno promene čitave industrije, zato što omogućavaju nove poslovne modele i/ili zamenjuju postojeće proizvode. PROIZVODI I USLUGE Hibridni proizvodi PT1 Proizvodi koji misle i komuniciraju
 • 34. ODNOSI SA KLIJENTIMA I MARKETING KT Kredibilitet i ugled Digitalizacija na prodajnom mestu Digitalno prisustvo CRM sistemi
 • 35. CRM sistemi pomažu da se evidentiraju sve tačke interakcije u odnosu sa klijentima i da se sistematski ocene dobijeni podaci. Oni obezbeđuju podatke o istorijatu klijenta (vrsti i predmetu poslovnog odnosa, pozivima, posetama, problemima, itd.) i tako doprinose optimalnoj brizi o klijentima. Evidentiranje upita od potencijalnih klijenata (zainteresovanih strana) daje dragocene impulse za dalji marketinški rad. Sve informacije su dostupne ovlašćenom osoblju „pritiskom na dugme". ODNOSI SA KLIJENTIMA I MARKETING CRM SISTEMI KT2 Digitalna optimizacija odnosa sa klijentima
 • 36. PROCEDURE I PROCESI AT Digitalna valuta Upravljanje dokumentima Poslednja milja E-faktura Zaštita podataka Digitalni potpis
 • 37. Dokumenti bilo koje vrste i formata se prave, registruju, skladište i njima se upravlja uz podršu IT. Princip se može takođe primenjivati na sve informacije koje postoje u sistemu IT, na primer: -digitalno poslati dokumenti / faksovi -fajlovi iz Office programa -XML tekstualni fajlovi -baze podataka -fotografije, grafici, multimedijalni dokumenti. Ovo znači da se velikom količinom različitih informacija može upravljati i obezbediti za različite poslovne procese. PROCEDURE I PROCESI Upravljanje dokumentima AT4 Kancelarija bez papira
 • 38. POSLOVNI MODELI I LANCI VREDNOSTI GT 3D štampa Podaci kao resurs Inovacija usluga Industrija 4.0
 • 39. Cilj je da se uvek razviju perspektivni, inovativni proizvodi, usluge ili poslovni modeli. Proces inovacija se menja i širi se iznad granica kompanija. Interakcija između unutrašnjih i spoljašnjih ideja, tehnologija, procesa i distributivnih kanala aktivno uključuje korporativno okruženje u inovacijski proces. Uključivanje zaposlenih, klijenata, dobavljača, vodećih korisnika, univerziteta, konkurenata ili kompanija iz drugih industrija povećava sopstveni potencijal za inovacije. POSLOVNI MODELI I LANCI VREDNOSTI Otvorene inovacije Inovacije za sve GT3
 • 40. ZAPOSLENI I KORPORATIVNA KULTURA MT Obrazovanje i obuka Veštački radnici Ravna organizacija
 • 41. Za kompanije i organizacije, stalno i kontinuirano obrazovanje zaposlenih u oblasti digitalizacije biće glavni izazov. Sve više i više znanja sada je dostupno po razumnim cenama (ponekada besplatno) i dostupno je širokoj grupi ljudi. Ključni resurs nije znanje samo po sebi, već sposobnost da se ono poveže i stvori nešto novo. Saradnja između različitih disciplina brzo će postati važna. ZAPOSLENI I KORPORATIVNA KULTURA Obrazovanje i obuka Digitalne kompetencije MT8
 • 43. PROIZVODI I USLUGE Hybrid Products – Hibridni proizvodi – dodavanje digitalnih sposobnosti proizvodima Wearables & Co – Napredni materijali – električna kola štampana na tkanini The customer contributes - Ko-kreacija sa kupcima – kupci učestvuju u kreiranju proizvoda Augmented Reality – 3D mirror/ogledalo – proba odeće u 3D virtuelnom prostoru Internet of things – Internet stvari – povezivanje proizvoda u zajedničku mrežu Koje trendove bi danas razmatrali za digitalizaciju poslovanja T-Gallery radnje?
 • 44. MARKETING I ODNOSI SA KUPCIMA Customer Journey – Na tragu kupca – praćenje i analiza doživljaja proizvoda i usluge Social media - Društvene mreže – aktivnosti na društvenim mrežama Digital Presence – Marketing u digitalnom svetu – websajt, pretraživači, blogovi Web shop – Digitalna prodavnica – e-trgovina, razna e-plaćanja, personalizacija web sajta CRM sistem – Digitalna optimizacija odnosa - praćenje i evaluacija interakcija sa kupcem Digitalization at POS- Digitalizacija na prodajnom mestu – povezivanje on-line i off-line Testimonials – Kupac kao marketing saradnik – kampanje na društvenim medijima Koje trendove bi danas razmatrali za digitalizaciju poslovanja T-Gallery radnje?
 • 45. PROCESI Enterprise 4.0 – Digitalna transformacija kompanije – organizacione promene, kooperacija Rapid Prototyping – Ubrzani razvoj proizvoda – brza reakcija na potrebe i želje kupaca Document management - Upravljanje dokumentima – elektronsko upravljanje dokumentima E-Procurement – Elektronska nabavka – nabavka robe i materijala elektronskim putem E-Banking & Mobile Payment - Elektronsko i mobilno plaćanje – razni modeli e-plaćanja Tracking & Tracing - Online praćenje porudžbina – kupci prate svoju pošiljku POSLOVNI MODELI I LANCI VREDNOSTI Business Model Innovation – Inoviranje poslovnih modela – promena ponašanja na tržištu Innovation of Services – Inoviranje usluga – razvijanje novih usluga Collaborative Tools – Alati za bolju kolaboraciju – više ljudi radi na istom poslu 3d Printing – Fabrika budućnosti – štampanje proizvoda na licu mesta Design Thinking – Razvoj fokusiran na korisnika - angažujemo ljude različitih disciplina Koje trendove bi danas razmatrali za digitalizaciju poslovanja T-Gallery radnje?
 • 46. ZAPOSLENI I KULTURA The Flat Organization – Kolaborativna ravna organizacija – minimum birokratije Artificial Employees - Kolega Robot – digitalni asistenti, chat bots, veštačka inteligencija E-Recruiting - Digitalno zapošljavanje – elektronska prijava za zaposlene Mobile Working – Digitalni nomadi – zaposleni rade od kuće, kad im odgovara Education and Training – Digitalne kompetencije – kontinuirano obrazovanje, online kursevi Koje trendove bi danas razmatrali za digitalizaciju poslovanja T-Gallery radnje?
 • 47. “You've got to start with the customer experience and work backwards to the technology..” -- Steve Jobs
 • 48. VEŽBA: KNJIŽARA BUDUĆNOSTI Na flip-chart papiru nacrtajte ili opišite kako će izgledati knjižara budućnosti. Budite kreativni, u ovom trenutku niste sputani budžetom. Razmišljajte o tome koja nova iskustva i doživljaje kupaca možete ostvariti primenom digitalne tehnologije i na koji način možete primeniti digitalne poslovne modele da bi unapredili vašu knjižaru.
 • 49. Odaberite 4 ideje za unapređenje koje ćete odmah primeniti Od svih ideja koje ste u prethodnoj vežbi nacrtali-opisali, odaberite one koje možete odmah primeniti (šta možete priuštiti u ovom trenutku i čime ćete postići najbolji učinak unapređenja) VEŽBA: KNJIŽARA BUDUĆNOSTI
 • 50. HVALA  Miodrag Kostić, CMC, CDC Tijana Sekulic, CMC, CDC www.poslovnaznanja.com info@poslovnaznanja.com