Successfully reported this slideshow.

Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica

1

Share

1 of 50
1 of 50

Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica

1

Share

Description

Interaktivna radionica "Šta je digitalna transformacija poslovanja?"
Kako sprovesti digitalnu transformaciju u vašoj organizaciji?
Miodrag Kostic - http://www.miodragkostic.com
POSLOVNA ZNANJA - http://www.poslovnaznanja.com

Transcript

 1. 1. Miodrag Kostić, CMC, CDC Tijana Sekulic, CMC, CDC www.poslovnaznanja.com Trening digitalne transformacije “Marsh open space” u Beogradu
 2. 2. Tijana Sekulić Miodrag Kostić
 3. 3. Radionica “Digitalne transformacije” U “Marsh Open Space u Beogradu”
 4. 4. Radionica “Digitalne transformacije” U “Marsh Open Space u Beogradu”
 5. 5. Radionica “Digitalne transformacije” U “Marsh Open Space u Beogradu”
 6. 6. Radionica “Digitalne transformacije” U “Marsh Open Space u Beogradu”
 7. 7. Radimo za najbolje! www.poslovnaznanja.com
 8. 8. Šta je digitalna transformacija?
 9. 9. Da li postoje kompanije koje se ne transformišu? Postoje samo kompanije koje ne žele da se tranformišu.
 10. 10. Koja je ovo kompanija?
 11. 11. Šta se dešava sa organizacijama koje ne žele da se transformišu? Шалтер сала
 12. 12. Organizaciona kultura Digitalna transformacija nije samo korišćenje tehnologije, već uključuje i promenu načina razmišljanja zaposlenih
 13. 13. Digitalna transformacija je integracija digitalne tehnologije u sve oblasti poslovanja. Ona fundamentalno menja način kako kompanije funkcionišu i pružaju vrednost svojim kupcima.
 14. 14. “(1) Automation applied to an efficient operation will magnify the efficiency. (2) Automation applied to an inefficient operation will magnify the inefficiency.” -- Bill Gates Šta je najveći izazov digitalne transformacije?
 15. 15. Šta je 4 industrijska revolucija? Mehanizacija, parna mašina Masovna proizvodnja Kompjuteri, automatizacija Digitalno fizički sistemi
 16. 16. • 1958 - S&P 500 kompanije opstajale su na listi 61 godinu • 2005 - S&P 500 kompanije opstajale su na listi 22 godine • Danas S&P 500 kompanije opstaju na listi samo 7 godina Zašto?
 17. 17. Zašto je Blockbuster bankrotirao? Šta znači reč “digitalni poremećaj”?
 18. 18. Šta je bila misija Blockbuster videa? “To provide customers with the most convenient means of accessing media entertainment” Da pružimo kupcima najpogodniji način pristupa medijskoj zabavi
 19. 19. “You can't just ask customers what they want and then try to give that to them. By the time you get it built, they'll want something new.” -- Steve Jobs Šta je fokus DT?
 20. 20. Zašto?
 21. 21. http://teddytheguardian.com/ IoT ili “Internet of Things”
 22. 22. IoT ili “Internet of Things”
 23. 23. AR - Augmented Reality Proširena/dopunjena realnost, tehnologija koja nadograđuje kompjuterski generisanu sliku korisnika na stvarni svet, čime se pruža složeni prikaz.
 24. 24. VR - Vitruelna realnost/stvarnost Virtuelna realnost prezentuje nam modifikovanu realnost uz pomoć kompjutera sa kojom možemo vršiti interakciju i istraživati je na neki način.
 25. 25. 3D štampači
 26. 26. Robot i veštačka inteligencija
 27. 27. Po modelu Centra za Digitalnu transfornmaciju Austrijske Privredne komore
 28. 28. Digitalni trendovi SWOT & Impact analiza Quick Fixes IzveštajRazvoj digitalne strategije Kreiranje digitalne mape puta (1 dan radionica) Prioritet I Prioritet II Prioritet III Detaljna strategija prioriteta I KMU Digital – Konsalting proces
 29. 29. TREND KARTICE Po modelu Centra za Digitalnu transfornmaciju Austrijske Privredne komore
 30. 30. 1 2 3 Zabavite se i budite uspešni u radu sa trend karticama!
 31. 31. PROIZVODI I USLUGE PT Doprinosi korisnika Hibridni proizvodi
 32. 32. Dodavanjem digitalnih mogućnosti čisto fizičkim proizvodima kreiraju se unapređeni ili potpuno novi proizvodi koji stvaraju dodatu vrednost za klijenta. Ovi hibridni proizvodi čine Internet stvari. Oni su usmereni na podatke, pametni, umreženi, sposobni da komuniciraju, mogu fleksibilno da se unaprede i da se prilagode od slučaja do slučaja. Oni imaju potencijal da fundamentalno promene čitave industrije, zato što omogućavaju nove poslovne modele i/ili zamenjuju postojeće proizvode. PROIZVODI I USLUGE Hibridni proizvodi PT1 Proizvodi koji misle i komuniciraju
 33. 33. ODNOSI SA KLIJENTIMA I MARKETING KT Kredibilitet i ugled Digitalizacija na prodajnom mestu Digitalno prisustvo CRM sistemi
 34. 34. CRM sistemi pomažu da se evidentiraju sve tačke interakcije u odnosu sa klijentima i da se sistematski ocene dobijeni podaci. Oni obezbeđuju podatke o istorijatu klijenta (vrsti i predmetu poslovnog odnosa, pozivima, posetama, problemima, itd.) i tako doprinose optimalnoj brizi o klijentima. Evidentiranje upita od potencijalnih klijenata (zainteresovanih strana) daje dragocene impulse za dalji marketinški rad. Sve informacije su dostupne ovlašćenom osoblju „pritiskom na dugme". ODNOSI SA KLIJENTIMA I MARKETING CRM SISTEMI KT2 Digitalna optimizacija odnosa sa klijentima
 35. 35. PROCEDURE I PROCESI AT Digitalna valuta Upravljanje dokumentima Poslednja milja E-faktura Zaštita podataka Digitalni potpis
 36. 36. Dokumenti bilo koje vrste i formata se prave, registruju, skladište i njima se upravlja uz podršu IT. Princip se može takođe primenjivati na sve informacije koje postoje u sistemu IT, na primer: -digitalno poslati dokumenti / faksovi -fajlovi iz Office programa -XML tekstualni fajlovi -baze podataka -fotografije, grafici, multimedijalni dokumenti. Ovo znači da se velikom količinom različitih informacija može upravljati i obezbediti za različite poslovne procese. PROCEDURE I PROCESI Upravljanje dokumentima AT4 Kancelarija bez papira
 37. 37. POSLOVNI MODELI I LANCI VREDNOSTI GT 3D štampa Podaci kao resurs Inovacija usluga Industrija 4.0
 38. 38. Cilj je da se uvek razviju perspektivni, inovativni proizvodi, usluge ili poslovni modeli. Proces inovacija se menja i širi se iznad granica kompanija. Interakcija između unutrašnjih i spoljašnjih ideja, tehnologija, procesa i distributivnih kanala aktivno uključuje korporativno okruženje u inovacijski proces. Uključivanje zaposlenih, klijenata, dobavljača, vodećih korisnika, univerziteta, konkurenata ili kompanija iz drugih industrija povećava sopstveni potencijal za inovacije. POSLOVNI MODELI I LANCI VREDNOSTI Otvorene inovacije Inovacije za sve GT3
 39. 39. ZAPOSLENI I KORPORATIVNA KULTURA MT Obrazovanje i obuka Veštački radnici Ravna organizacija
 40. 40. Za kompanije i organizacije, stalno i kontinuirano obrazovanje zaposlenih u oblasti digitalizacije biće glavni izazov. Sve više i više znanja sada je dostupno po razumnim cenama (ponekada besplatno) i dostupno je širokoj grupi ljudi. Ključni resurs nije znanje samo po sebi, već sposobnost da se ono poveže i stvori nešto novo. Saradnja između različitih disciplina brzo će postati važna. ZAPOSLENI I KORPORATIVNA KULTURA Obrazovanje i obuka Digitalne kompetencije MT8
 41. 41. www.dogshirts.comwww.t-gallery.com 1995.g. 1996.g. Primer digitalne transformacije 1996 - 2018
 42. 42. PROIZVODI I USLUGE Hybrid Products – Hibridni proizvodi – dodavanje digitalnih sposobnosti proizvodima Wearables & Co – Napredni materijali – električna kola štampana na tkanini The customer contributes - Ko-kreacija sa kupcima – kupci učestvuju u kreiranju proizvoda Augmented Reality – 3D mirror/ogledalo – proba odeće u 3D virtuelnom prostoru Internet of things – Internet stvari – povezivanje proizvoda u zajedničku mrežu Koje trendove bi danas razmatrali za digitalizaciju poslovanja T-Gallery radnje?
 43. 43. MARKETING I ODNOSI SA KUPCIMA Customer Journey – Na tragu kupca – praćenje i analiza doživljaja proizvoda i usluge Social media - Društvene mreže – aktivnosti na društvenim mrežama Digital Presence – Marketing u digitalnom svetu – websajt, pretraživači, blogovi Web shop – Digitalna prodavnica – e-trgovina, razna e-plaćanja, personalizacija web sajta CRM sistem – Digitalna optimizacija odnosa - praćenje i evaluacija interakcija sa kupcem Digitalization at POS- Digitalizacija na prodajnom mestu – povezivanje on-line i off-line Testimonials – Kupac kao marketing saradnik – kampanje na društvenim medijima Koje trendove bi danas razmatrali za digitalizaciju poslovanja T-Gallery radnje?
 44. 44. PROCESI Enterprise 4.0 – Digitalna transformacija kompanije – organizacione promene, kooperacija Rapid Prototyping – Ubrzani razvoj proizvoda – brza reakcija na potrebe i želje kupaca Document management - Upravljanje dokumentima – elektronsko upravljanje dokumentima E-Procurement – Elektronska nabavka – nabavka robe i materijala elektronskim putem E-Banking & Mobile Payment - Elektronsko i mobilno plaćanje – razni modeli e-plaćanja Tracking & Tracing - Online praćenje porudžbina – kupci prate svoju pošiljku POSLOVNI MODELI I LANCI VREDNOSTI Business Model Innovation – Inoviranje poslovnih modela – promena ponašanja na tržištu Innovation of Services – Inoviranje usluga – razvijanje novih usluga Collaborative Tools – Alati za bolju kolaboraciju – više ljudi radi na istom poslu 3d Printing – Fabrika budućnosti – štampanje proizvoda na licu mesta Design Thinking – Razvoj fokusiran na korisnika - angažujemo ljude različitih disciplina Koje trendove bi danas razmatrali za digitalizaciju poslovanja T-Gallery radnje?
 45. 45. ZAPOSLENI I KULTURA The Flat Organization – Kolaborativna ravna organizacija – minimum birokratije Artificial Employees - Kolega Robot – digitalni asistenti, chat bots, veštačka inteligencija E-Recruiting - Digitalno zapošljavanje – elektronska prijava za zaposlene Mobile Working – Digitalni nomadi – zaposleni rade od kuće, kad im odgovara Education and Training – Digitalne kompetencije – kontinuirano obrazovanje, online kursevi Koje trendove bi danas razmatrali za digitalizaciju poslovanja T-Gallery radnje?
 46. 46. “You've got to start with the customer experience and work backwards to the technology..” -- Steve Jobs
 47. 47. VEŽBA: KNJIŽARA BUDUĆNOSTI Na flip-chart papiru nacrtajte ili opišite kako će izgledati knjižara budućnosti. Budite kreativni, u ovom trenutku niste sputani budžetom. Razmišljajte o tome koja nova iskustva i doživljaje kupaca možete ostvariti primenom digitalne tehnologije i na koji način možete primeniti digitalne poslovne modele da bi unapredili vašu knjižaru.
 48. 48. Odaberite 4 ideje za unapređenje koje ćete odmah primeniti Od svih ideja koje ste u prethodnoj vežbi nacrtali-opisali, odaberite one koje možete odmah primeniti (šta možete priuštiti u ovom trenutku i čime ćete postići najbolji učinak unapređenja) VEŽBA: KNJIŽARA BUDUĆNOSTI
 49. 49. HVALA  Miodrag Kostić, CMC, CDC Tijana Sekulic, CMC, CDC www.poslovnaznanja.com info@poslovnaznanja.com

Description

Interaktivna radionica "Šta je digitalna transformacija poslovanja?"
Kako sprovesti digitalnu transformaciju u vašoj organizaciji?
Miodrag Kostic - http://www.miodragkostic.com
POSLOVNA ZNANJA - http://www.poslovnaznanja.com

Transcript

 1. 1. Miodrag Kostić, CMC, CDC Tijana Sekulic, CMC, CDC www.poslovnaznanja.com Trening digitalne transformacije “Marsh open space” u Beogradu
 2. 2. Tijana Sekulić Miodrag Kostić
 3. 3. Radionica “Digitalne transformacije” U “Marsh Open Space u Beogradu”
 4. 4. Radionica “Digitalne transformacije” U “Marsh Open Space u Beogradu”
 5. 5. Radionica “Digitalne transformacije” U “Marsh Open Space u Beogradu”
 6. 6. Radionica “Digitalne transformacije” U “Marsh Open Space u Beogradu”
 7. 7. Radimo za najbolje! www.poslovnaznanja.com
 8. 8. Šta je digitalna transformacija?
 9. 9. Da li postoje kompanije koje se ne transformišu? Postoje samo kompanije koje ne žele da se tranformišu.
 10. 10. Koja je ovo kompanija?
 11. 11. Šta se dešava sa organizacijama koje ne žele da se transformišu? Шалтер сала
 12. 12. Organizaciona kultura Digitalna transformacija nije samo korišćenje tehnologije, već uključuje i promenu načina razmišljanja zaposlenih
 13. 13. Digitalna transformacija je integracija digitalne tehnologije u sve oblasti poslovanja. Ona fundamentalno menja način kako kompanije funkcionišu i pružaju vrednost svojim kupcima.
 14. 14. “(1) Automation applied to an efficient operation will magnify the efficiency. (2) Automation applied to an inefficient operation will magnify the inefficiency.” -- Bill Gates Šta je najveći izazov digitalne transformacije?
 15. 15. Šta je 4 industrijska revolucija? Mehanizacija, parna mašina Masovna proizvodnja Kompjuteri, automatizacija Digitalno fizički sistemi
 16. 16. • 1958 - S&P 500 kompanije opstajale su na listi 61 godinu • 2005 - S&P 500 kompanije opstajale su na listi 22 godine • Danas S&P 500 kompanije opstaju na listi samo 7 godina Zašto?
 17. 17. Zašto je Blockbuster bankrotirao? Šta znači reč “digitalni poremećaj”?
 18. 18. Šta je bila misija Blockbuster videa? “To provide customers with the most convenient means of accessing media entertainment” Da pružimo kupcima najpogodniji način pristupa medijskoj zabavi
 19. 19. “You can't just ask customers what they want and then try to give that to them. By the time you get it built, they'll want something new.” -- Steve Jobs Šta je fokus DT?
 20. 20. Zašto?
 21. 21. http://teddytheguardian.com/ IoT ili “Internet of Things”
 22. 22. IoT ili “Internet of Things”
 23. 23. AR - Augmented Reality Proširena/dopunjena realnost, tehnologija koja nadograđuje kompjuterski generisanu sliku korisnika na stvarni svet, čime se pruža složeni prikaz.
 24. 24. VR - Vitruelna realnost/stvarnost Virtuelna realnost prezentuje nam modifikovanu realnost uz pomoć kompjutera sa kojom možemo vršiti interakciju i istraživati je na neki način.
 25. 25. 3D štampači
 26. 26. Robot i veštačka inteligencija
 27. 27. Po modelu Centra za Digitalnu transfornmaciju Austrijske Privredne komore
 28. 28. Digitalni trendovi SWOT & Impact analiza Quick Fixes IzveštajRazvoj digitalne strategije Kreiranje digitalne mape puta (1 dan radionica) Prioritet I Prioritet II Prioritet III Detaljna strategija prioriteta I KMU Digital – Konsalting proces
 29. 29. TREND KARTICE Po modelu Centra za Digitalnu transfornmaciju Austrijske Privredne komore
 30. 30. 1 2 3 Zabavite se i budite uspešni u radu sa trend karticama!
 31. 31. PROIZVODI I USLUGE PT Doprinosi korisnika Hibridni proizvodi
 32. 32. Dodavanjem digitalnih mogućnosti čisto fizičkim proizvodima kreiraju se unapređeni ili potpuno novi proizvodi koji stvaraju dodatu vrednost za klijenta. Ovi hibridni proizvodi čine Internet stvari. Oni su usmereni na podatke, pametni, umreženi, sposobni da komuniciraju, mogu fleksibilno da se unaprede i da se prilagode od slučaja do slučaja. Oni imaju potencijal da fundamentalno promene čitave industrije, zato što omogućavaju nove poslovne modele i/ili zamenjuju postojeće proizvode. PROIZVODI I USLUGE Hibridni proizvodi PT1 Proizvodi koji misle i komuniciraju
 33. 33. ODNOSI SA KLIJENTIMA I MARKETING KT Kredibilitet i ugled Digitalizacija na prodajnom mestu Digitalno prisustvo CRM sistemi
 34. 34. CRM sistemi pomažu da se evidentiraju sve tačke interakcije u odnosu sa klijentima i da se sistematski ocene dobijeni podaci. Oni obezbeđuju podatke o istorijatu klijenta (vrsti i predmetu poslovnog odnosa, pozivima, posetama, problemima, itd.) i tako doprinose optimalnoj brizi o klijentima. Evidentiranje upita od potencijalnih klijenata (zainteresovanih strana) daje dragocene impulse za dalji marketinški rad. Sve informacije su dostupne ovlašćenom osoblju „pritiskom na dugme". ODNOSI SA KLIJENTIMA I MARKETING CRM SISTEMI KT2 Digitalna optimizacija odnosa sa klijentima
 35. 35. PROCEDURE I PROCESI AT Digitalna valuta Upravljanje dokumentima Poslednja milja E-faktura Zaštita podataka Digitalni potpis
 36. 36. Dokumenti bilo koje vrste i formata se prave, registruju, skladište i njima se upravlja uz podršu IT. Princip se može takođe primenjivati na sve informacije koje postoje u sistemu IT, na primer: -digitalno poslati dokumenti / faksovi -fajlovi iz Office programa -XML tekstualni fajlovi -baze podataka -fotografije, grafici, multimedijalni dokumenti. Ovo znači da se velikom količinom različitih informacija može upravljati i obezbediti za različite poslovne procese. PROCEDURE I PROCESI Upravljanje dokumentima AT4 Kancelarija bez papira
 37. 37. POSLOVNI MODELI I LANCI VREDNOSTI GT 3D štampa Podaci kao resurs Inovacija usluga Industrija 4.0
 38. 38. Cilj je da se uvek razviju perspektivni, inovativni proizvodi, usluge ili poslovni modeli. Proces inovacija se menja i širi se iznad granica kompanija. Interakcija između unutrašnjih i spoljašnjih ideja, tehnologija, procesa i distributivnih kanala aktivno uključuje korporativno okruženje u inovacijski proces. Uključivanje zaposlenih, klijenata, dobavljača, vodećih korisnika, univerziteta, konkurenata ili kompanija iz drugih industrija povećava sopstveni potencijal za inovacije. POSLOVNI MODELI I LANCI VREDNOSTI Otvorene inovacije Inovacije za sve GT3
 39. 39. ZAPOSLENI I KORPORATIVNA KULTURA MT Obrazovanje i obuka Veštački radnici Ravna organizacija
 40. 40. Za kompanije i organizacije, stalno i kontinuirano obrazovanje zaposlenih u oblasti digitalizacije biće glavni izazov. Sve više i više znanja sada je dostupno po razumnim cenama (ponekada besplatno) i dostupno je širokoj grupi ljudi. Ključni resurs nije znanje samo po sebi, već sposobnost da se ono poveže i stvori nešto novo. Saradnja između različitih disciplina brzo će postati važna. ZAPOSLENI I KORPORATIVNA KULTURA Obrazovanje i obuka Digitalne kompetencije MT8
 41. 41. www.dogshirts.comwww.t-gallery.com 1995.g. 1996.g. Primer digitalne transformacije 1996 - 2018
 42. 42. PROIZVODI I USLUGE Hybrid Products – Hibridni proizvodi – dodavanje digitalnih sposobnosti proizvodima Wearables & Co – Napredni materijali – električna kola štampana na tkanini The customer contributes - Ko-kreacija sa kupcima – kupci učestvuju u kreiranju proizvoda Augmented Reality – 3D mirror/ogledalo – proba odeće u 3D virtuelnom prostoru Internet of things – Internet stvari – povezivanje proizvoda u zajedničku mrežu Koje trendove bi danas razmatrali za digitalizaciju poslovanja T-Gallery radnje?
 43. 43. MARKETING I ODNOSI SA KUPCIMA Customer Journey – Na tragu kupca – praćenje i analiza doživljaja proizvoda i usluge Social media - Društvene mreže – aktivnosti na društvenim mrežama Digital Presence – Marketing u digitalnom svetu – websajt, pretraživači, blogovi Web shop – Digitalna prodavnica – e-trgovina, razna e-plaćanja, personalizacija web sajta CRM sistem – Digitalna optimizacija odnosa - praćenje i evaluacija interakcija sa kupcem Digitalization at POS- Digitalizacija na prodajnom mestu – povezivanje on-line i off-line Testimonials – Kupac kao marketing saradnik – kampanje na društvenim medijima Koje trendove bi danas razmatrali za digitalizaciju poslovanja T-Gallery radnje?
 44. 44. PROCESI Enterprise 4.0 – Digitalna transformacija kompanije – organizacione promene, kooperacija Rapid Prototyping – Ubrzani razvoj proizvoda – brza reakcija na potrebe i želje kupaca Document management - Upravljanje dokumentima – elektronsko upravljanje dokumentima E-Procurement – Elektronska nabavka – nabavka robe i materijala elektronskim putem E-Banking & Mobile Payment - Elektronsko i mobilno plaćanje – razni modeli e-plaćanja Tracking & Tracing - Online praćenje porudžbina – kupci prate svoju pošiljku POSLOVNI MODELI I LANCI VREDNOSTI Business Model Innovation – Inoviranje poslovnih modela – promena ponašanja na tržištu Innovation of Services – Inoviranje usluga – razvijanje novih usluga Collaborative Tools – Alati za bolju kolaboraciju – više ljudi radi na istom poslu 3d Printing – Fabrika budućnosti – štampanje proizvoda na licu mesta Design Thinking – Razvoj fokusiran na korisnika - angažujemo ljude različitih disciplina Koje trendove bi danas razmatrali za digitalizaciju poslovanja T-Gallery radnje?
 45. 45. ZAPOSLENI I KULTURA The Flat Organization – Kolaborativna ravna organizacija – minimum birokratije Artificial Employees - Kolega Robot – digitalni asistenti, chat bots, veštačka inteligencija E-Recruiting - Digitalno zapošljavanje – elektronska prijava za zaposlene Mobile Working – Digitalni nomadi – zaposleni rade od kuće, kad im odgovara Education and Training – Digitalne kompetencije – kontinuirano obrazovanje, online kursevi Koje trendove bi danas razmatrali za digitalizaciju poslovanja T-Gallery radnje?
 46. 46. “You've got to start with the customer experience and work backwards to the technology..” -- Steve Jobs
 47. 47. VEŽBA: KNJIŽARA BUDUĆNOSTI Na flip-chart papiru nacrtajte ili opišite kako će izgledati knjižara budućnosti. Budite kreativni, u ovom trenutku niste sputani budžetom. Razmišljajte o tome koja nova iskustva i doživljaje kupaca možete ostvariti primenom digitalne tehnologije i na koji način možete primeniti digitalne poslovne modele da bi unapredili vašu knjižaru.
 48. 48. Odaberite 4 ideje za unapređenje koje ćete odmah primeniti Od svih ideja koje ste u prethodnoj vežbi nacrtali-opisali, odaberite one koje možete odmah primeniti (šta možete priuštiti u ovom trenutku i čime ćete postići najbolji učinak unapređenja) VEŽBA: KNJIŽARA BUDUĆNOSTI
 49. 49. HVALA  Miodrag Kostić, CMC, CDC Tijana Sekulic, CMC, CDC www.poslovnaznanja.com info@poslovnaznanja.com

More Related Content

More from Miodrag Kostic, CMC

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×