SlideShare a Scribd company logo
1 of 61
Download to read offline
Digipeda terveystiedon
opetuksessa
Terveystiedon didaktiikan kurssi
Tampereen yliopisto 5.2.2024
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Matleena Laakso
• Digipedagoginen asiantuntija
• Freelancer-kouluttaja
• Sivutoimisesti työskentelee
TAMKissa
• Aktiivinen bloggaaja
• Avoimen oppimisen vaikuttaja
• Koulutukseltaan KM ja AmO
Teksti on Copilotin laatima esittely,
jota on hieman lyhennetty. Kuva on
valittu sen linkkiehdotuksista.
Ohjelma klo 12.15 - 14.45
• Johdanto digipedagogiikkaan
• Sovelluksia terveystiedon opetukseen
• 15 min tauko
• Terveystiedon materiaaleja verkossa
• Tekoäly opettajan ja oppijan tukiälynä
Mitä haluat oppia tänään?
Minkä kysymyksen kanssa saavuit?
Opettajan osaaminen
Alkuräinen kuva julkaisijan luvalla: http://tpack.org © 2012 ja suomennos Harto Pönkä:
harto.wordpress.com/2015/09/18/2000-luvun-ydintaidot-oppimisen-tulevaisuus-ja-opetuksen-suunnittelu
TPACK-malli jäsentää
opettajan
osaamisvaatimuksia.
Tavoitteena opetus,
jossa yhdistyy
sisältötieto,
pedagogiikka ja
teknologia.
OPH / Uudet lukutaidot & Matleena Laakso:
Lisätty todellisuus - Vinkkejä perusopetukseen (thinglink.com) (CC BY-NC-ND)
https://twitter.com/VPaajanen/status/1382275912666873857?s=20
Keskeisimmät oppimiseen
vaikuttavat tekijät
Yhteistyö muiden kanssa
Omien ja ryhmän yhteisten
oppimisen prosessien säätely
Teknologian tuki
Lähteenä korkeakoulupedagogiikan UNIPSin sivulle: unips.fi/pedagogics-in-digital-learning
upotettu Oulun yliopiston Essi Vuopalan video (CC BY): youtu.be/OnWgTuaKUVo
Yhteisöllinen verkko-oppiminen
Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen-
edellytykset-nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY)
”Oppimisen tutkimus tukee vahvasti
näkemystä yhteisöllisen oppimisen
tehokkuudesta yksin opiskeluun verrattuna.”
Edellyttää oppijoilta
• sitoutumista tavoitteeseen ja
• tietoista ponnistelua ryhmän jäsenten
asiantuntijuuksia yhdistäen:
– selittämistä,
– argumentointia,
– kysymistä ja
– perspektiivin ottamista.
Yhteistä onnistuneille ryhmille
Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen-
edellytykset-nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY)
• Käsittelivät sisältöjen lisäksi ryhmän
työskentelyä.
• Käyttivät aikaa yhteisen toiminnan
suunnitteluun ja organisointiin.
• Vuorovaikutuksella pyrittiin myös
jännityksen lieventämiseen ja
yhteenkuuluvaisuuden ilmaisemiseen.
Itsesäätelyn taitojen tukeminen
Kati Mäenpää (artikkeli CC BY-SA, kuvan 7 strategian infograafi ©):
oamk.fi/oamkjournal/2022/monipuoliset-motivaation-saatelystrategiat-tukevat-oppimista-ja-opiskeluhyvinvointia
ja Motivaation säätelyllä vaikutusta hyvinvointiin: www.youtube.com/watch?v=prIFI4PTJac
Motivaatio ei automaattisesti pysy korkealla.
Siihen on hyvä oppia vaikuttamaan.
• Osattava mukauttaa opiskelutapoja tilanteen
mukaan, arvioida onnistumista tavoitteisiin
nähden ja hallittava erilaisia motivaation
säätelystrategioita.
Esimerkkejä keinoista:
• Osallistavat menetelmät
• Vuorovaikutus
• Tutkiva oppiminen
• Simulaatiot
• Kannustus ja palaute
10
sekuntia
22
sekuntia
Kuva: Studio-72, CC0, pixabay.com
Anna myös
aikaa ajatella
Kuva: Oscar Trompenaars, pixabay.com
Kuva: ReneGossner, pixabay.com
Vesiputous
1. Tee kysymys.
2. Anna aikaa ajatella ja kirjoittaa kommentti chattiin.
3. Jokainen julkaisee kommentin samaan aikaan.
Kuva: ReneGossner, pixabay.com
Millainen opetus tukee sinun oppimista
1. Tee kysymys.
2. Anna aikaa ajatella ja kirjoittaa kommentti chattiin.
3. Jokainen julkaisee kommentin samaan aikaan.
Kolme näkökulmaa: Kuka omistaa
datan? Mitä sillä saa tehdä?
Amerikkalainen Kiinalainen Eurooppalainen
Kuvat: pixabay.com
Mitä sovelluksia opetuksessa
voidaan käyttää?
Näkökulmia
• Käyttöehdot
• Tietosuoja-asetus GDPR
• Tietoturva
• Saavutettavuus
• Hinta / ansaintamalli
• Kirjautuminen (oma/organisaation tunnus; ope vai oppijat)
• Tarvittavat laitteet ja sovellukset
• Eettisyys, mm. tekijänoikeudet ja ikärajat
• Pedagoginen perustelu
→ Noudata ensisijaisesti oman organisaatiosi ohjeistusta.
→ Voit päättää vain omien henkilötietojesi luovuttamisesta.
Esimerkkinä TUNIn sipulimalli
Sisäkehän työkalut ovat ensisijaisia.
Käytettävissä maksutta. Tietoturva- ja tietosuoja kunnossa.
Ulkokehän työkalut: Tietoturva ja tietosuoja-asiat on tarkistettu,
mutta käyttötapa ja käytön kesto riippuu kunkin palvelun ehdoista ja
sopimuksesta. Käyttötukea ei aina ole saatavilla.
Myös muita palveluita voi käyttää,
mutta tutustuttava käyttöehtoihin.
Käyttäjä ottaa vastuun tietoturvan
ja –suojan noudattamisesta.
Kuva (ei CC-lisensoitu):
www.tuni.fi/tlc/suunnittelu/digipedagogiikka/oppimisymparistot-tyokalut
Muut palvelut/sovellukset
Voi käyttää sovelluksia, minne ei kirjauduta eikä luovuteta tietoja.
• Esim. Answergarden
Voi käyttää sovelluksia, joihin itse kirjautuu ja vie omia materiaaleja.
• Älä kirjaudu ulkopuolisiin palveluihin korkeakoulun tunnuksilla.
• Huomioi käyttöehdot – ja niiden muutokset!
• Esim. Padlet: padlet.com/matlaakso/hybridi tai videoeditointisovellukset.
Et voi päättää kirjautumisesta/tietojen luovuttamisesta toisten puolesta.
• Jos käytät verkon palveluja niin, että sinne tallentuu henkilötietoja (esim.
nimilista, sähköpostit, kirjautuminen), tarkista missä palvelun data ja
palvelimet sijaitsevat. Jos ne sijaitsevat EU:n ulkopuolella, sinun on
pyydettävä opiskelijoilta/kollegoilta lupa palvelun käyttöön - ja tarjottava
vaihtoehto.
• Esim. LinkedIn, Viestipalvelu X, Facebook
Sanapilvet terveystiedossa
Vastaa lyhyesti, mutta monta kertaa:
• Mitä kansantauteja tiedät tiedät?
• Mitä liittyy korkeaan verenpaineeseen?
• Miten mieluiten liikut?
• Mitkä terveelliset välipalat maistuvat sinulle?
• Mitä verkon sovelluksia käytät viikoittain?
• Mitä tiedät aiheesta?
• Odotukset ja toiveet
• Tavoitteet, aivoriihi, metafora, pikapalaute
• Mikä on tärkeää…?
• Mistä kolmesta asiasta aloitat?
• Mitä on huomioitava…?
• Mikä kaikki vaikuttaa…?
answergarden.ch
1. Luo uusi valitsemalla CREATE tai +-merkki.
2. Kirjoita kysymys tai otsikko (TOPIC), muut valinnat ovat vapaaehtoisia.
3. Valitse lopuksi CREATE ja jaa linkki/QR niille, joiden haluat osallistuvan.
4. Päivitä selain tai klikkaa REFRESH nähdäksesi kaikki vastaukset.
Kahdenlaisia Flinga-sessioita
ja vaiheistetut aktiviteetit
Suomalainen sovellus, minne saa
maksutta viisi yhtäaikaista sessiota
• flinga.fi tai korkeakoulut edu.flinga.fi
• Kielivalinta sivun alaosta (su/en)
• Ohjevideot ja kokeilulinkit:
www.matleenalaakso.fi/2020/04/flinga.html
Flinga Whiteboard
padlet.com/matlaakso/padlet
Kirjautuminen, ohjeet, kokeilulinkit ja esimerkit
Adobe Express
Luo videoita, verkkojulkaisuja, diasarjoja ja kuvia mallipohjia tai tekoälyä
hyödyntäen. Yhdessä muokkaaminen onnistuu ja jaettu voi päivittää.
• Peruskäyttö on maksutonta, myös kaupalliseen käyttöön (yli 13 v).
• GDPR-turvallinen Premium maksutta K12-koulutuksenjärjestäjille.
• Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
• Kirjaudu (TUNI): www.adobe.com/fi/express
Express: generatiivinen tekoäly
Kuvaile kuva,
minkä haluat
luoda.
Kuvaile
tekstitehoste
Lataa oma
kuva → Lisää/
poista jotain.
Generoi
malleja (beta)
Animoi äänestä
Videon pikatoiminnoista löytyvä ominaisuus max 2 min animaatioille, mutta voit
yhdistää useamman videon yhdeksi. Valitse hahmo, tausta ja koko. Äänitä viestisi.
Sähköiset kyselyt
www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html
Mielipidekyselyt, harjoitukset, kokeet, aktivointi ja pelillisyys
• Microsoft/Google Forms.
• Quizizz: monipuoliset monivalinnat ja mahdollisuus lisätä kyselyyn dioja.
• Blooket: monivalintavisat, mihin saa yllätyksellisyyttä (tuuria & taitoa)
erilaisen pelimoodin avulla, kyselyitä voi tuoda Quizletistä.
• Quizlet: sanaston ja termien opettelu
• Liikkuvan koulun X-breikki (kuvat)
Blooket - pelillinen monivalinta
Ohjeet ja kuva: www.matleenalaakso.fi/2021/04/blooket.html
.
classroomscreen.com
Lue lisää: www.matleenalaakso.fi/2019/02/classroomscreen.html
Materiaalia terveystiedon opettajille
Ammatilliset Facebook-ryhmät
• Terveystieto ja Lukion terveystiedon opettajat
Liito ry:n jäsensivut
• Kirjautuen löydät koonnin eri tahojen tuottamista
oppimateriaaleista.
• Julkisesti on jaettu mm. YouTube-soittolistoja.
www.ruokatutka.fi
• Ruokaviraston hanke, suunnattu
varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.
Anna Haapalaisen terveystiedon sivut
• Linkkejä muidenkin materiaaleihin,
esim. Ranja Kosken kokoamat nettilinkit
• sites.google.com/edu.mikkeli.fi/annanterveystiedon
sivut/jaa-materiaali
Avointen oppimateriaalien kirjasto
• Opettajille, oppijoille ja kaikille kansalaisillekouluasteille: aoe.fi
• CC-lisensoituja oppimateriaaleja sekä opettajille että oppijoille eri
• Materiaalit ovat löydettävissä myös finna.fi:sta.
Creative Commons
Maailman käytetyin avoin lisenssi eli käyttölupa.
creativecommons.fi
• Kun jaat materiaalejasi.
• Kun haluat hyödyntää muiden jakamaa.
• Käytetään laajasti niin opetuksen kentällä
kuin esim. julkishallinnossa.
Avointa materiaalia
• Suomen avoin data: www.avoindata.fi/fi
• Kuvia, musiikkia, videoklippejä ym: pixabay.com
• Teemaviikko: jaajotain.wordpress.com
Kuva: Anne Rongas, CC BY
Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: Tekijänoikeudet ja Creative Commons datan avaajille:
www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle
Creative Commons -ehdot
Yhdistelemällä neljää ehtoa, saadaan seuraavan dian lisenssit.
Kerro tekijä ja lähde!
Oppimateriaaleille sopivat parhaiten
CC BY ja CC BY-SA -lisenssit
Suosituksesta poikkeamiseen kannattaa olla mietitty perustelu
Yleisin →
Generatiivinen
tekoäly tarkoittaa
sovelluksia, jotka
luovat ihmisen
pyynnöstä uusia
sisältöjä (teksti, kuva,
video, dia, taulukko,..).
Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
Millä fiiliksellä tekoälystä?
• Otsikoksi oma nimi
• Luo tekoälykuva vastaukseksi
kysymykseesi.
– Englanninkielinen kehote toimii
usein suomenkielistä paremmin.
• Kuvaukseen voit lisätä kuvan
kehotteen.
Työkaluna Padlet-muistitaulu.
Tekoäly ihmistyön täydentäjänä
Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023.
www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista
”…vaikutus Suomen työmarkkinoilla on
pikemminkin ihmistyötä täydentävä
kuin sitä korvaava.
Silti edessä on merkittävä murros,
johon valmistaudumme parhaiten
kokeilemalla ja hyödyntämällä
generatiivista tekoälyä
mahdollisimman etupainotteisesti.”
Etlan raportin näkökulmia
Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023.
www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista
Työtekijät jo kokeilevat,
organisaatiot joutuvat kieltämään.
Suurin uhka yhteiskunnassa on, että aidon ja tekoälyn
tuottaman sisällön erottaminen on mahdotonta.
”Teknologia ei ole hyvä tai paha –
eikä se myöskään ole neutraali.”
- Melvin Kranzberg
Yhteistä monille generatiivista
tekoälyä hyödyntäville sovelluksille
• Helppoja.
• Maksuttomia kokeilla.
• Kokeilu- ja kehitysvaiheessa.
• Moni toimii suomeksikin,
mutta paremmin englanniksi.
• Tietosuoja harvoin EU:ssa
vaaditulla tasolla.
• Tekijänoikeuskysymyksissä
paljon epäselvää.
• Kun käytät, ilmaise se selkeästi.
Kuva: Matleena Laakso. Luotu tekoälyn avulla: www.bing.com/create
Integroituu opetuksen sovelluksiin
www.matleenalaakso.fi/2023/09/tekoaly-integroituu-opetuksen-sovelluksiin.html
Microsoft 365 Microsoft Copilot Google Bard Padlet H5P-työkalut
esim. Designer
Adobe Express Canva ThingLink Quizizz Kahoot
ja Firefly
Omaa ajattelua tai tiedonhakua
ei ole syytä korvata tekoälysovelluksilla
Kuva: ML, tehty Adobe Expressin tekoälyllä.
Kuva: Matleena Laakso ja tekoälysovellus: www.bing.com/create
Tukiäly = tekoäly toimii parhaiten
ihmisen kanssa yhteistyössä!
Opettajan tukiäly
Oppijan tukiäly
Moniin tekoälyn tuotoksiin
hyvä suhtautua luonnoksina,
jotka on vähintään
tarkastettava ja usein
ihmisvoimin muokattava
paremmiksi.
Suuret kielimallit (LLM) ja niitä
hyödyntävät tekoälysovellukset
Kielimallit on koulutettu suurella tekstimäärällä. Ne hyödyntävät
sanojen (tavujen) tilastollisia todennäköisyyksiä esim. tuottaakseen,
tunnistaakseen tai kääntääkseen tekstiä tai puhetta.
• Esim. Open AI:n GPT ja Googlen LaMDA.
Kielimalleja hyödyntävät tekoälysovellukset
• Esim. ChatGPT, Microsoft Copilot (ent. Bing Chat) ja Google Bard.
• Voivat sisältää työkaluja myös esim. kuvien tunnistamiseen ja
generoimiseen tai internetin käyttöön.
ChatGPT, Copilot ja Google Bard
• Tuottavat tekstiä koulutusdatan ja kehotteen perusteella.
• Eivät käsittele tai ymmärrä sanoja, vaan todennäköisyyksiä.
→ Jokainen fakta tarkistettava.
• Tuottavat pientä satunnaista vaihtelua.
• Joihinkin kysymyksiin valmiita vastauksia.
• Kieltäytyvät vastaamasta joihinkin kysymyksiin.
Kielimallien hyödyntäminen
Ideoinnin ja
ajattelun apu.
Kielenhuolto ja
palaute omasta
tekstistä
Selko- tai
puhekielistä-
minen.
Kääntäminen
(kielitaitotasot).
Tehtävien ja
materiaalien
eriyttäminen.
Käsitelistan tekijä
tai yleiskuvan
tarjoaja.
Selittäminen roolin
tai näkökulman
mukaan.
Yhteenveto,
tiivistys, luokittelu,
kysymysten teko.
Asioiden
yhdistäminen tai
vertailu.
Esimerkkien
luominen.
Tuntisuunnitelmien
ja tehtävien
luonnostelu
Virheiden
selittäminen.
Tiimin jäsen.
Oppimateriaalien
ja arviointi-
kriteerien teko.
Tehtävän
muokkaaminen
tekoälyaika-
kaudelle.
Kahden kurssin
Integrointi-
suunnitelma.
Kielimallien ja tekoälyn haasteita
Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 ja Tarmo Toikkanen: bit.ly/3PhJXMR
• Ei ymmärrä sanojen merkityksiä – eikä käsittele sanoja. Ei muodosta
mielipidettä, ei ajattele, ei arvota, ei kritisoi, ei ennusta (Toikkanen, Sitra).
• Hallusinoi. Jokainen fakta tarkistettava!
• Ei ole hakukone! Ei kerro luotettavasti lähteitä.
• Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää.
• Datan oikeellisuus, kattavuus ja eettisyys.
• Kehittäjäyrityksen arvot.
• Tietosuoja: ole tietoinen, mitä voit jakaa.
• Tekijänoikeuskysymykset epäselviä.
• Rahalla saa paremman version.
• Toimii parhaiten englanniksi.
• Hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus
• Myös nettirikollisten työkalu.
Kuva: Qimono, pixabay.com
→Ymmärrys tekoälystä
ja algoritmeista
→Informaatiolukutaito
ja kriittinen lukutaito
Tekoälyllä uusi vaihe työskentelyyn
Flinga-muistitaulu
• Kerätään ideoita, joista voidaan
myös äänestää.
• Annetaan suuren kielimallin tiivistää
vastaukset.
• Kysytään kielimallilta esim. mitä
näkökulmia vastauksista puuttui.
Sanapilvet (esim. answergarden.ch)
• Kerätään näkökulmia tai käsitteitä
• tehdään kuten edellä tai
• pyydetään Quizizz-sovellukselta
tietovisaa käsitteistä tai
• luodaan kysymykset ja vastaus-
vaihtoehdot tai aukkotehtävän teksti
suuren kielimallin avulla ja syötetään
H5P-työkalun tekstieditoriin.
redmenta.com
Sovellus interaktiivisten verkkosisältöjen luomiseen.
Tarjolla myös avoin sisältökirjasto.
• Voit tehdä tehtäviä (worksheet), joihin voit
luoda itse tai tekoälyn avulla lukuisia tehtäviä ja
upottaa media.
• 11 kieltä, ei sis. suomea, mutta ymmärtää sitä.
• Tarjolla opettajille maksuton lisenssi, mutta
lisäominaisuuksia saat maksaen tai suosittelijan
lisenssistä rekisteröityen:
www.matleenalaakso.fi/p/suosittelut.html
• 11 kieltä, ei sis. suomea, mutta ymmärtää sitä.
app.magicschool.ai
• Noin 70 työkalua, osaa suomea – tai ainakin kääntää suomeksi.
• Luo oppimistehtäviä, kirjoita viestejä huoltajille, luo laulun sanoja,
tiivistää tekstin, suunnittelee oppijan tukea jne.
beta.diffit.me
• Opettajille aina maksuton lisenssi, mutta kirjautumalla saa 60 päiväksi
Premiumin (noin $ 15/kk). Tarjolla myös koululisenssejä.
• Maksutta saa sisältöjä, mutta Premiumilla ne saa myös Googlen tiedostoina
(slides, docs, Forms) tai suoraan Classroomiin jaettuna.
• Luo materiaaleja kehotteesta, linkistä, tekstistä,..
• Toimii suomeksikin.
Diffit: Suomen presidentinvaalit
Diffit: Suomen presidentinvaalit
padlet.com/matlaakso/ai
Löydät linkin myös Matleenan blogin tekoälysivulta.
Valitse kuva, joka kertoo…
Heruta ohjaustarvetta ja palautetta
• Pyydä reflektioita myös kesken kurssin.
• Bloggaus kuvakorteista ja visualisoinnista
www.matleenalaakso.fi/2020/03/kuvakortit.html
Kuvat: Matleena Laakso, CC BY
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
Kuvakollaasi: Matleena Laakso CC BY, kuvat: CCO, Pixabay.com
www.matleenalaakso.fi
Lähes 400 bloggausta ja lisää #digipeda-
vinkkejä, ohjeita ja esimerkkejä blogisivuilla:
• Ohjeet ja diasarjat
• Generatiivinen tekoäly
• H5P-työkalut
• Sähköiset kokeet ja kyselyt
• Opetusalan webinaarit
• Tervetuloa: tulevia koulutuksiani
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
• CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0
Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
– Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa,
myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään
ja lisäät linkin tähän diasarjaan.
– Jos teet tästä diasarjasta oman version,
se tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi

More Related Content

Similar to Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24

Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15Matleena Laakso
 
Lukion ruotsinopettajien ainetiimitapaaminen
Lukion ruotsinopettajien ainetiimitapaaminenLukion ruotsinopettajien ainetiimitapaaminen
Lukion ruotsinopettajien ainetiimitapaaminenMatleena Laakso
 
Näyttö opintojaksosta Verkkoympäristöt
Näyttö opintojaksosta VerkkoympäristötNäyttö opintojaksosta Verkkoympäristöt
Näyttö opintojaksosta VerkkoympäristötMatleena Laakso
 
Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23
Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23
Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23Matleena Laakso
 
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut, osa 1.pdf
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut, osa 1.pdfVerkko-opetuksen digitaaliset työkalut, osa 1.pdf
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut, osa 1.pdfMatleena Laakso
 
Vuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissa
Vuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissaVuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissa
Vuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissaMatleena Laakso
 
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21 Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21 Matleena Laakso
 
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)Matleena Laakso
 
Oppijoiden osallistaminen ja vuorovaikutus 3. 4.11.21
Oppijoiden osallistaminen ja vuorovaikutus 3. 4.11.21Oppijoiden osallistaminen ja vuorovaikutus 3. 4.11.21
Oppijoiden osallistaminen ja vuorovaikutus 3. 4.11.21Matleena Laakso
 
Osallistavat menetelmät ohjauskoulutuksessa
Osallistavat menetelmät ohjauskoulutuksessaOsallistavat menetelmät ohjauskoulutuksessa
Osallistavat menetelmät ohjauskoulutuksessaMatleena Laakso
 
Innostava verkkoläsnäolo 12.10.23
Innostava verkkoläsnäolo 12.10.23Innostava verkkoläsnäolo 12.10.23
Innostava verkkoläsnäolo 12.10.23Matleena Laakso
 
Digitutoreiden aloituspäivä
Digitutoreiden aloituspäiväDigitutoreiden aloituspäivä
Digitutoreiden aloituspäiväMatleena Laakso
 
Digipedagogiikka ensiapukoulutuksissa 18.4.23
Digipedagogiikka ensiapukoulutuksissa 18.4.23 Digipedagogiikka ensiapukoulutuksissa 18.4.23
Digipedagogiikka ensiapukoulutuksissa 18.4.23 Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä 1.2.23
Pedagogin digitystä 1.2.23Pedagogin digitystä 1.2.23
Pedagogin digitystä 1.2.23Matleena Laakso
 
Oppimisen aktivointi 10.9.21
Oppimisen aktivointi 10.9.21Oppimisen aktivointi 10.9.21
Oppimisen aktivointi 10.9.21Matleena Laakso
 
Miten järjestää webinaari 30.5.2018
Miten järjestää webinaari 30.5.2018Miten järjestää webinaari 30.5.2018
Miten järjestää webinaari 30.5.2018Matleena Laakso
 
Kollegakouluttajien tvt-koulutuspäivä
Kollegakouluttajien tvt-koulutuspäiväKollegakouluttajien tvt-koulutuspäivä
Kollegakouluttajien tvt-koulutuspäiväMatleena Laakso
 
Pelilliset sovellukset kieltenopetuksessa 17.8.22
Pelilliset sovellukset kieltenopetuksessa 17.8.22Pelilliset sovellukset kieltenopetuksessa 17.8.22
Pelilliset sovellukset kieltenopetuksessa 17.8.22Matleena Laakso
 
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16Pedagoginen piristysruiske 28.01.16
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16Matleena Laakso
 
Yhteisöllinen työskentely verkon välineillä 3.4.23
Yhteisöllinen työskentely verkon välineillä 3.4.23Yhteisöllinen työskentely verkon välineillä 3.4.23
Yhteisöllinen työskentely verkon välineillä 3.4.23Matleena Laakso
 

Similar to Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24 (20)

Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15
 
Lukion ruotsinopettajien ainetiimitapaaminen
Lukion ruotsinopettajien ainetiimitapaaminenLukion ruotsinopettajien ainetiimitapaaminen
Lukion ruotsinopettajien ainetiimitapaaminen
 
Näyttö opintojaksosta Verkkoympäristöt
Näyttö opintojaksosta VerkkoympäristötNäyttö opintojaksosta Verkkoympäristöt
Näyttö opintojaksosta Verkkoympäristöt
 
Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23
Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23
Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23
 
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut, osa 1.pdf
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut, osa 1.pdfVerkko-opetuksen digitaaliset työkalut, osa 1.pdf
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut, osa 1.pdf
 
Vuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissa
Vuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissaVuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissa
Vuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissa
 
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21 Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
 
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)
 
Oppijoiden osallistaminen ja vuorovaikutus 3. 4.11.21
Oppijoiden osallistaminen ja vuorovaikutus 3. 4.11.21Oppijoiden osallistaminen ja vuorovaikutus 3. 4.11.21
Oppijoiden osallistaminen ja vuorovaikutus 3. 4.11.21
 
Osallistavat menetelmät ohjauskoulutuksessa
Osallistavat menetelmät ohjauskoulutuksessaOsallistavat menetelmät ohjauskoulutuksessa
Osallistavat menetelmät ohjauskoulutuksessa
 
Innostava verkkoläsnäolo 12.10.23
Innostava verkkoläsnäolo 12.10.23Innostava verkkoläsnäolo 12.10.23
Innostava verkkoläsnäolo 12.10.23
 
Digitutoreiden aloituspäivä
Digitutoreiden aloituspäiväDigitutoreiden aloituspäivä
Digitutoreiden aloituspäivä
 
Digipedagogiikka ensiapukoulutuksissa 18.4.23
Digipedagogiikka ensiapukoulutuksissa 18.4.23 Digipedagogiikka ensiapukoulutuksissa 18.4.23
Digipedagogiikka ensiapukoulutuksissa 18.4.23
 
Pedagogin digitystä 1.2.23
Pedagogin digitystä 1.2.23Pedagogin digitystä 1.2.23
Pedagogin digitystä 1.2.23
 
Oppimisen aktivointi 10.9.21
Oppimisen aktivointi 10.9.21Oppimisen aktivointi 10.9.21
Oppimisen aktivointi 10.9.21
 
Miten järjestää webinaari 30.5.2018
Miten järjestää webinaari 30.5.2018Miten järjestää webinaari 30.5.2018
Miten järjestää webinaari 30.5.2018
 
Kollegakouluttajien tvt-koulutuspäivä
Kollegakouluttajien tvt-koulutuspäiväKollegakouluttajien tvt-koulutuspäivä
Kollegakouluttajien tvt-koulutuspäivä
 
Pelilliset sovellukset kieltenopetuksessa 17.8.22
Pelilliset sovellukset kieltenopetuksessa 17.8.22Pelilliset sovellukset kieltenopetuksessa 17.8.22
Pelilliset sovellukset kieltenopetuksessa 17.8.22
 
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16Pedagoginen piristysruiske 28.01.16
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16
 
Yhteisöllinen työskentely verkon välineillä 3.4.23
Yhteisöllinen työskentely verkon välineillä 3.4.23Yhteisöllinen työskentely verkon välineillä 3.4.23
Yhteisöllinen työskentely verkon välineillä 3.4.23
 

More from Matleena Laakso

Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Matleena Laakso
 
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Matleena Laakso
 
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24Matleena Laakso
 
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24Matleena Laakso
 
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhönTekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhönMatleena Laakso
 
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä 5.3.24: Osallistaminen
Pedagogin digitystä 5.3.24: OsallistaminenPedagogin digitystä 5.3.24: Osallistaminen
Pedagogin digitystä 5.3.24: OsallistaminenMatleena Laakso
 
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24Matleena Laakso
 
Interaktiiviset verkkomateriaalit 16.2.24
Interaktiiviset verkkomateriaalit 16.2.24Interaktiiviset verkkomateriaalit 16.2.24
Interaktiiviset verkkomateriaalit 16.2.24Matleena Laakso
 
Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24
Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24
Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä 14.2.24
Pedagogin digitystä 14.2.24Pedagogin digitystä 14.2.24
Pedagogin digitystä 14.2.24Matleena Laakso
 

More from Matleena Laakso (20)

Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
 
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
 
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
 
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
 
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
 
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
 
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
 
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
 
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
 
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
 
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
 
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
 
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhönTekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
 
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
 
Pedagogin digitystä 5.3.24: Osallistaminen
Pedagogin digitystä 5.3.24: OsallistaminenPedagogin digitystä 5.3.24: Osallistaminen
Pedagogin digitystä 5.3.24: Osallistaminen
 
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24
 
Interaktiiviset verkkomateriaalit 16.2.24
Interaktiiviset verkkomateriaalit 16.2.24Interaktiiviset verkkomateriaalit 16.2.24
Interaktiiviset verkkomateriaalit 16.2.24
 
Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24
Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24
Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24
 
Pedagogin digitystä 14.2.24
Pedagogin digitystä 14.2.24Pedagogin digitystä 14.2.24
Pedagogin digitystä 14.2.24
 

Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24

 • 1. Digipeda terveystiedon opetuksessa Terveystiedon didaktiikan kurssi Tampereen yliopisto 5.2.2024 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 • 2. Matleena Laakso • Digipedagoginen asiantuntija • Freelancer-kouluttaja • Sivutoimisesti työskentelee TAMKissa • Aktiivinen bloggaaja • Avoimen oppimisen vaikuttaja • Koulutukseltaan KM ja AmO Teksti on Copilotin laatima esittely, jota on hieman lyhennetty. Kuva on valittu sen linkkiehdotuksista.
 • 3. Ohjelma klo 12.15 - 14.45 • Johdanto digipedagogiikkaan • Sovelluksia terveystiedon opetukseen • 15 min tauko • Terveystiedon materiaaleja verkossa • Tekoäly opettajan ja oppijan tukiälynä
 • 4. Mitä haluat oppia tänään? Minkä kysymyksen kanssa saavuit?
 • 5. Opettajan osaaminen Alkuräinen kuva julkaisijan luvalla: http://tpack.org © 2012 ja suomennos Harto Pönkä: harto.wordpress.com/2015/09/18/2000-luvun-ydintaidot-oppimisen-tulevaisuus-ja-opetuksen-suunnittelu TPACK-malli jäsentää opettajan osaamisvaatimuksia. Tavoitteena opetus, jossa yhdistyy sisältötieto, pedagogiikka ja teknologia.
 • 6. OPH / Uudet lukutaidot & Matleena Laakso: Lisätty todellisuus - Vinkkejä perusopetukseen (thinglink.com) (CC BY-NC-ND)
 • 8. Keskeisimmät oppimiseen vaikuttavat tekijät Yhteistyö muiden kanssa Omien ja ryhmän yhteisten oppimisen prosessien säätely Teknologian tuki Lähteenä korkeakoulupedagogiikan UNIPSin sivulle: unips.fi/pedagogics-in-digital-learning upotettu Oulun yliopiston Essi Vuopalan video (CC BY): youtu.be/OnWgTuaKUVo
 • 9. Yhteisöllinen verkko-oppiminen Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen- edellytykset-nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY) ”Oppimisen tutkimus tukee vahvasti näkemystä yhteisöllisen oppimisen tehokkuudesta yksin opiskeluun verrattuna.” Edellyttää oppijoilta • sitoutumista tavoitteeseen ja • tietoista ponnistelua ryhmän jäsenten asiantuntijuuksia yhdistäen: – selittämistä, – argumentointia, – kysymistä ja – perspektiivin ottamista.
 • 10. Yhteistä onnistuneille ryhmille Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen- edellytykset-nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY) • Käsittelivät sisältöjen lisäksi ryhmän työskentelyä. • Käyttivät aikaa yhteisen toiminnan suunnitteluun ja organisointiin. • Vuorovaikutuksella pyrittiin myös jännityksen lieventämiseen ja yhteenkuuluvaisuuden ilmaisemiseen.
 • 11. Itsesäätelyn taitojen tukeminen Kati Mäenpää (artikkeli CC BY-SA, kuvan 7 strategian infograafi ©): oamk.fi/oamkjournal/2022/monipuoliset-motivaation-saatelystrategiat-tukevat-oppimista-ja-opiskeluhyvinvointia ja Motivaation säätelyllä vaikutusta hyvinvointiin: www.youtube.com/watch?v=prIFI4PTJac Motivaatio ei automaattisesti pysy korkealla. Siihen on hyvä oppia vaikuttamaan. • Osattava mukauttaa opiskelutapoja tilanteen mukaan, arvioida onnistumista tavoitteisiin nähden ja hallittava erilaisia motivaation säätelystrategioita. Esimerkkejä keinoista: • Osallistavat menetelmät • Vuorovaikutus • Tutkiva oppiminen • Simulaatiot • Kannustus ja palaute
 • 13. Anna myös aikaa ajatella Kuva: Oscar Trompenaars, pixabay.com
 • 14. Kuva: ReneGossner, pixabay.com Vesiputous 1. Tee kysymys. 2. Anna aikaa ajatella ja kirjoittaa kommentti chattiin. 3. Jokainen julkaisee kommentin samaan aikaan.
 • 15. Kuva: ReneGossner, pixabay.com Millainen opetus tukee sinun oppimista 1. Tee kysymys. 2. Anna aikaa ajatella ja kirjoittaa kommentti chattiin. 3. Jokainen julkaisee kommentin samaan aikaan.
 • 16. Kolme näkökulmaa: Kuka omistaa datan? Mitä sillä saa tehdä? Amerikkalainen Kiinalainen Eurooppalainen Kuvat: pixabay.com
 • 17. Mitä sovelluksia opetuksessa voidaan käyttää? Näkökulmia • Käyttöehdot • Tietosuoja-asetus GDPR • Tietoturva • Saavutettavuus • Hinta / ansaintamalli • Kirjautuminen (oma/organisaation tunnus; ope vai oppijat) • Tarvittavat laitteet ja sovellukset • Eettisyys, mm. tekijänoikeudet ja ikärajat • Pedagoginen perustelu → Noudata ensisijaisesti oman organisaatiosi ohjeistusta. → Voit päättää vain omien henkilötietojesi luovuttamisesta.
 • 18. Esimerkkinä TUNIn sipulimalli Sisäkehän työkalut ovat ensisijaisia. Käytettävissä maksutta. Tietoturva- ja tietosuoja kunnossa. Ulkokehän työkalut: Tietoturva ja tietosuoja-asiat on tarkistettu, mutta käyttötapa ja käytön kesto riippuu kunkin palvelun ehdoista ja sopimuksesta. Käyttötukea ei aina ole saatavilla. Myös muita palveluita voi käyttää, mutta tutustuttava käyttöehtoihin. Käyttäjä ottaa vastuun tietoturvan ja –suojan noudattamisesta. Kuva (ei CC-lisensoitu): www.tuni.fi/tlc/suunnittelu/digipedagogiikka/oppimisymparistot-tyokalut
 • 19. Muut palvelut/sovellukset Voi käyttää sovelluksia, minne ei kirjauduta eikä luovuteta tietoja. • Esim. Answergarden Voi käyttää sovelluksia, joihin itse kirjautuu ja vie omia materiaaleja. • Älä kirjaudu ulkopuolisiin palveluihin korkeakoulun tunnuksilla. • Huomioi käyttöehdot – ja niiden muutokset! • Esim. Padlet: padlet.com/matlaakso/hybridi tai videoeditointisovellukset. Et voi päättää kirjautumisesta/tietojen luovuttamisesta toisten puolesta. • Jos käytät verkon palveluja niin, että sinne tallentuu henkilötietoja (esim. nimilista, sähköpostit, kirjautuminen), tarkista missä palvelun data ja palvelimet sijaitsevat. Jos ne sijaitsevat EU:n ulkopuolella, sinun on pyydettävä opiskelijoilta/kollegoilta lupa palvelun käyttöön - ja tarjottava vaihtoehto. • Esim. LinkedIn, Viestipalvelu X, Facebook
 • 20.
 • 21. Sanapilvet terveystiedossa Vastaa lyhyesti, mutta monta kertaa: • Mitä kansantauteja tiedät tiedät? • Mitä liittyy korkeaan verenpaineeseen? • Miten mieluiten liikut? • Mitkä terveelliset välipalat maistuvat sinulle? • Mitä verkon sovelluksia käytät viikoittain? • Mitä tiedät aiheesta? • Odotukset ja toiveet • Tavoitteet, aivoriihi, metafora, pikapalaute • Mikä on tärkeää…? • Mistä kolmesta asiasta aloitat? • Mitä on huomioitava…? • Mikä kaikki vaikuttaa…?
 • 22. answergarden.ch 1. Luo uusi valitsemalla CREATE tai +-merkki. 2. Kirjoita kysymys tai otsikko (TOPIC), muut valinnat ovat vapaaehtoisia. 3. Valitse lopuksi CREATE ja jaa linkki/QR niille, joiden haluat osallistuvan. 4. Päivitä selain tai klikkaa REFRESH nähdäksesi kaikki vastaukset.
 • 23.
 • 24. Kahdenlaisia Flinga-sessioita ja vaiheistetut aktiviteetit Suomalainen sovellus, minne saa maksutta viisi yhtäaikaista sessiota • flinga.fi tai korkeakoulut edu.flinga.fi • Kielivalinta sivun alaosta (su/en) • Ohjevideot ja kokeilulinkit: www.matleenalaakso.fi/2020/04/flinga.html
 • 27. Adobe Express Luo videoita, verkkojulkaisuja, diasarjoja ja kuvia mallipohjia tai tekoälyä hyödyntäen. Yhdessä muokkaaminen onnistuu ja jaettu voi päivittää. • Peruskäyttö on maksutonta, myös kaupalliseen käyttöön (yli 13 v). • GDPR-turvallinen Premium maksutta K12-koulutuksenjärjestäjille. • Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html • Kirjaudu (TUNI): www.adobe.com/fi/express
 • 28. Express: generatiivinen tekoäly Kuvaile kuva, minkä haluat luoda. Kuvaile tekstitehoste Lataa oma kuva → Lisää/ poista jotain. Generoi malleja (beta)
 • 29. Animoi äänestä Videon pikatoiminnoista löytyvä ominaisuus max 2 min animaatioille, mutta voit yhdistää useamman videon yhdeksi. Valitse hahmo, tausta ja koko. Äänitä viestisi.
 • 30. Sähköiset kyselyt www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html Mielipidekyselyt, harjoitukset, kokeet, aktivointi ja pelillisyys • Microsoft/Google Forms. • Quizizz: monipuoliset monivalinnat ja mahdollisuus lisätä kyselyyn dioja. • Blooket: monivalintavisat, mihin saa yllätyksellisyyttä (tuuria & taitoa) erilaisen pelimoodin avulla, kyselyitä voi tuoda Quizletistä. • Quizlet: sanaston ja termien opettelu • Liikkuvan koulun X-breikki (kuvat)
 • 31. Blooket - pelillinen monivalinta Ohjeet ja kuva: www.matleenalaakso.fi/2021/04/blooket.html .
 • 33. Materiaalia terveystiedon opettajille Ammatilliset Facebook-ryhmät • Terveystieto ja Lukion terveystiedon opettajat Liito ry:n jäsensivut • Kirjautuen löydät koonnin eri tahojen tuottamista oppimateriaaleista. • Julkisesti on jaettu mm. YouTube-soittolistoja. www.ruokatutka.fi • Ruokaviraston hanke, suunnattu varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Anna Haapalaisen terveystiedon sivut • Linkkejä muidenkin materiaaleihin, esim. Ranja Kosken kokoamat nettilinkit • sites.google.com/edu.mikkeli.fi/annanterveystiedon sivut/jaa-materiaali
 • 34. Avointen oppimateriaalien kirjasto • Opettajille, oppijoille ja kaikille kansalaisillekouluasteille: aoe.fi • CC-lisensoituja oppimateriaaleja sekä opettajille että oppijoille eri • Materiaalit ovat löydettävissä myös finna.fi:sta.
 • 35.
 • 36. Creative Commons Maailman käytetyin avoin lisenssi eli käyttölupa. creativecommons.fi • Kun jaat materiaalejasi. • Kun haluat hyödyntää muiden jakamaa. • Käytetään laajasti niin opetuksen kentällä kuin esim. julkishallinnossa. Avointa materiaalia • Suomen avoin data: www.avoindata.fi/fi • Kuvia, musiikkia, videoklippejä ym: pixabay.com • Teemaviikko: jaajotain.wordpress.com Kuva: Anne Rongas, CC BY
 • 37. Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: Tekijänoikeudet ja Creative Commons datan avaajille: www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle Creative Commons -ehdot Yhdistelemällä neljää ehtoa, saadaan seuraavan dian lisenssit. Kerro tekijä ja lähde!
 • 38. Oppimateriaaleille sopivat parhaiten CC BY ja CC BY-SA -lisenssit Suosituksesta poikkeamiseen kannattaa olla mietitty perustelu Yleisin →
 • 39. Generatiivinen tekoäly tarkoittaa sovelluksia, jotka luovat ihmisen pyynnöstä uusia sisältöjä (teksti, kuva, video, dia, taulukko,..). Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
 • 40. Millä fiiliksellä tekoälystä? • Otsikoksi oma nimi • Luo tekoälykuva vastaukseksi kysymykseesi. – Englanninkielinen kehote toimii usein suomenkielistä paremmin. • Kuvaukseen voit lisätä kuvan kehotteen. Työkaluna Padlet-muistitaulu.
 • 41. Tekoäly ihmistyön täydentäjänä Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023. www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista ”…vaikutus Suomen työmarkkinoilla on pikemminkin ihmistyötä täydentävä kuin sitä korvaava. Silti edessä on merkittävä murros, johon valmistaudumme parhaiten kokeilemalla ja hyödyntämällä generatiivista tekoälyä mahdollisimman etupainotteisesti.”
 • 42. Etlan raportin näkökulmia Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023. www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista Työtekijät jo kokeilevat, organisaatiot joutuvat kieltämään. Suurin uhka yhteiskunnassa on, että aidon ja tekoälyn tuottaman sisällön erottaminen on mahdotonta. ”Teknologia ei ole hyvä tai paha – eikä se myöskään ole neutraali.” - Melvin Kranzberg
 • 43. Yhteistä monille generatiivista tekoälyä hyödyntäville sovelluksille • Helppoja. • Maksuttomia kokeilla. • Kokeilu- ja kehitysvaiheessa. • Moni toimii suomeksikin, mutta paremmin englanniksi. • Tietosuoja harvoin EU:ssa vaaditulla tasolla. • Tekijänoikeuskysymyksissä paljon epäselvää. • Kun käytät, ilmaise se selkeästi. Kuva: Matleena Laakso. Luotu tekoälyn avulla: www.bing.com/create
 • 44. Integroituu opetuksen sovelluksiin www.matleenalaakso.fi/2023/09/tekoaly-integroituu-opetuksen-sovelluksiin.html Microsoft 365 Microsoft Copilot Google Bard Padlet H5P-työkalut esim. Designer Adobe Express Canva ThingLink Quizizz Kahoot ja Firefly
 • 45. Omaa ajattelua tai tiedonhakua ei ole syytä korvata tekoälysovelluksilla Kuva: ML, tehty Adobe Expressin tekoälyllä.
 • 46. Kuva: Matleena Laakso ja tekoälysovellus: www.bing.com/create Tukiäly = tekoäly toimii parhaiten ihmisen kanssa yhteistyössä! Opettajan tukiäly Oppijan tukiäly Moniin tekoälyn tuotoksiin hyvä suhtautua luonnoksina, jotka on vähintään tarkastettava ja usein ihmisvoimin muokattava paremmiksi.
 • 47. Suuret kielimallit (LLM) ja niitä hyödyntävät tekoälysovellukset Kielimallit on koulutettu suurella tekstimäärällä. Ne hyödyntävät sanojen (tavujen) tilastollisia todennäköisyyksiä esim. tuottaakseen, tunnistaakseen tai kääntääkseen tekstiä tai puhetta. • Esim. Open AI:n GPT ja Googlen LaMDA. Kielimalleja hyödyntävät tekoälysovellukset • Esim. ChatGPT, Microsoft Copilot (ent. Bing Chat) ja Google Bard. • Voivat sisältää työkaluja myös esim. kuvien tunnistamiseen ja generoimiseen tai internetin käyttöön.
 • 48. ChatGPT, Copilot ja Google Bard • Tuottavat tekstiä koulutusdatan ja kehotteen perusteella. • Eivät käsittele tai ymmärrä sanoja, vaan todennäköisyyksiä. → Jokainen fakta tarkistettava. • Tuottavat pientä satunnaista vaihtelua. • Joihinkin kysymyksiin valmiita vastauksia. • Kieltäytyvät vastaamasta joihinkin kysymyksiin.
 • 49. Kielimallien hyödyntäminen Ideoinnin ja ajattelun apu. Kielenhuolto ja palaute omasta tekstistä Selko- tai puhekielistä- minen. Kääntäminen (kielitaitotasot). Tehtävien ja materiaalien eriyttäminen. Käsitelistan tekijä tai yleiskuvan tarjoaja. Selittäminen roolin tai näkökulman mukaan. Yhteenveto, tiivistys, luokittelu, kysymysten teko. Asioiden yhdistäminen tai vertailu. Esimerkkien luominen. Tuntisuunnitelmien ja tehtävien luonnostelu Virheiden selittäminen. Tiimin jäsen. Oppimateriaalien ja arviointi- kriteerien teko. Tehtävän muokkaaminen tekoälyaika- kaudelle. Kahden kurssin Integrointi- suunnitelma.
 • 50. Kielimallien ja tekoälyn haasteita Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 ja Tarmo Toikkanen: bit.ly/3PhJXMR • Ei ymmärrä sanojen merkityksiä – eikä käsittele sanoja. Ei muodosta mielipidettä, ei ajattele, ei arvota, ei kritisoi, ei ennusta (Toikkanen, Sitra). • Hallusinoi. Jokainen fakta tarkistettava! • Ei ole hakukone! Ei kerro luotettavasti lähteitä. • Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää. • Datan oikeellisuus, kattavuus ja eettisyys. • Kehittäjäyrityksen arvot. • Tietosuoja: ole tietoinen, mitä voit jakaa. • Tekijänoikeuskysymykset epäselviä. • Rahalla saa paremman version. • Toimii parhaiten englanniksi. • Hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus • Myös nettirikollisten työkalu. Kuva: Qimono, pixabay.com →Ymmärrys tekoälystä ja algoritmeista →Informaatiolukutaito ja kriittinen lukutaito
 • 51. Tekoälyllä uusi vaihe työskentelyyn Flinga-muistitaulu • Kerätään ideoita, joista voidaan myös äänestää. • Annetaan suuren kielimallin tiivistää vastaukset. • Kysytään kielimallilta esim. mitä näkökulmia vastauksista puuttui. Sanapilvet (esim. answergarden.ch) • Kerätään näkökulmia tai käsitteitä • tehdään kuten edellä tai • pyydetään Quizizz-sovellukselta tietovisaa käsitteistä tai • luodaan kysymykset ja vastaus- vaihtoehdot tai aukkotehtävän teksti suuren kielimallin avulla ja syötetään H5P-työkalun tekstieditoriin.
 • 52. redmenta.com Sovellus interaktiivisten verkkosisältöjen luomiseen. Tarjolla myös avoin sisältökirjasto. • Voit tehdä tehtäviä (worksheet), joihin voit luoda itse tai tekoälyn avulla lukuisia tehtäviä ja upottaa media. • 11 kieltä, ei sis. suomea, mutta ymmärtää sitä. • Tarjolla opettajille maksuton lisenssi, mutta lisäominaisuuksia saat maksaen tai suosittelijan lisenssistä rekisteröityen: www.matleenalaakso.fi/p/suosittelut.html • 11 kieltä, ei sis. suomea, mutta ymmärtää sitä.
 • 53. app.magicschool.ai • Noin 70 työkalua, osaa suomea – tai ainakin kääntää suomeksi. • Luo oppimistehtäviä, kirjoita viestejä huoltajille, luo laulun sanoja, tiivistää tekstin, suunnittelee oppijan tukea jne.
 • 54. beta.diffit.me • Opettajille aina maksuton lisenssi, mutta kirjautumalla saa 60 päiväksi Premiumin (noin $ 15/kk). Tarjolla myös koululisenssejä. • Maksutta saa sisältöjä, mutta Premiumilla ne saa myös Googlen tiedostoina (slides, docs, Forms) tai suoraan Classroomiin jaettuna. • Luo materiaaleja kehotteesta, linkistä, tekstistä,.. • Toimii suomeksikin.
 • 57. padlet.com/matlaakso/ai Löydät linkin myös Matleenan blogin tekoälysivulta.
 • 58. Valitse kuva, joka kertoo… Heruta ohjaustarvetta ja palautetta • Pyydä reflektioita myös kesken kurssin. • Bloggaus kuvakorteista ja visualisoinnista www.matleenalaakso.fi/2020/03/kuvakortit.html Kuvat: Matleena Laakso, CC BY
 • 59. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kuvakollaasi: Matleena Laakso CC BY, kuvat: CCO, Pixabay.com
 • 60. www.matleenalaakso.fi Lähes 400 bloggausta ja lisää #digipeda- vinkkejä, ohjeita ja esimerkkejä blogisivuilla: • Ohjeet ja diasarjat • Generatiivinen tekoäly • H5P-työkalut • Sähköiset kokeet ja kyselyt • Opetusalan webinaarit • Tervetuloa: tulevia koulutuksiani
 • 61. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 • CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi – Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. – Jos teet tästä diasarjasta oman version, se tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi