SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
Virtuaalinen yhteistyö ja tietotekniset työkalut –kurssi
LUT 7.2.2015
Miia Kosonen
Jaa, kysy, kommentoi, ihmettele ja heitä tomaatilla myösTwitterissä #VYTT !
@MiiaKosonen
 Mitä?
 Kuka?
 Miten?
 Kenelle?
 Miksi?
1. Tavoitteellista yhteistyötä ja sen
uudelleenorganisointia
2. yksittäisten käyttäjien, ryhmien, yhteisöjen,
organisaatioiden ja ekosysteemien välillä
3. ”kokemuksellisesti digitaalisille” tuotteille ja
palveluille
4. yhteisöllisiä, osallistavia teknologioita
hyödyntäen.
 Tuo parhaat tekijät yhteen yli
virallisten organisaatiorajojen
 Ketteryys uuden tiedon
luomisessa – kokeilukulttuuri,
”bisneksen benji-hypyt”
 Ideat suoraan innokkailta
harrastajilta, käyttäjiltä ja
asiakkailta ilman portinvartijoita
 Vuorovaikutus, vertaistuki ja
palaute: samanmielisten heimot
Ei.
Teknologia: alustat
Ihmiset:
verkostot ja yhteisöt
Aineeton pääoma: suhdepääoma,
”communities as assets”
• Kontekstisidonnaista
• Ei jäljiteltävissä: ainutlaatuinen
kilpailuetu
Klassiset informaatiohyödykkeen
ominaisuudet: imitointi, nopea
levittäytyminen
KIELTÄMINEN TARKKAILU
passiivinen aktiivinen
AVUTTOMUUS TEKEMINEN
korkea
matala
ARVOSTUS
TOIMIJUUS
Monimutkaiset
tehtävät
=kompleksinen
verkosto ja
vuorovaikutus-
suhteet
Yksinkertaiset
tehtävät
Osallistujat
ennalta valittu
Avoin,
itseohjautuva
Virtuaalitiimit
Konsortiot,
”eliittiryhmät”
Mass collaboration,
joukkovoima
Yhteisöt
Parvet ja parvityö
Tilapäiset
ryhmät
 yhteisen intressin ympärille
rakentunut
 ihmisten välisiä suhteita korostava
 enemmän tai vähemmin
viestintäteknologiaa hyödyntävä
 ”ameebamainen”: yhteisön muoto
ja rakenne elää ja muuttuu
jatkuvasti
 Johtajuus usein kiertävää: pieni ydinryhmä
 Käskytystaktiikka ei toimi: ”Leadership is best
left to emerge naturally”
 Johtajaksi valikoituu
 Verkostossa keskeisen aseman omaava
 Aktiivisesti hyödyllistä tietoa jakava
 Sosiaalisesti taitava
Faraj, S., Kudaravalli,S. & Wasko, M. (2015). Leading Collaboration in Online Communities. MIS Quarterly, March 2015.
löyhä tiivis
Muokattu lähteestä Pönkä, H. et al. (2012): Sosiaalisen median opetuskäyttö: oppimisen teoriaa ja kokemuksia develOPE –hankkeesta.
http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9823-3
lyhytaikainen
pitkäaikainen
Fokusoitu online-yhteisö, esim.
vertaistukifoorumit,
harrastusryhmät, brändiyhteisöt
Formaali pitkäkestoinen yhteisö,
esim. työyhteisönYammer,
opiskelijavuosikurssin Fb-ryhmä
Formaali lyhytkestoinen yhteisö,
esim. kurssin verkkoympäristö
Fokusoitu kontekstisidonnainen
yhteisö, esim. parvet,
asiantuntijaryhmänTwitter-
keskustelu tietystä teemasta
Hajautuneet
asiantuntijaverkostot, esim.
Sometu –ryhmä, #seoppi,
#finnedchat
Sosiaaliset verkostopalvelut,
esim. Facebook, LinkedIn
Satunnaiset
ryhmäkeskustelut, esim.
reaaliaikainen chat
Kontekstisidonnaiset ryhmät,
esim. seminaarienTwitter-feed,
tapahtumat ja kampanjat,
#kutsumua, #jaajotain
• Tilapäinen yhteisö, joka organisoituu yhteisen
sosiaalisen kohteen - esimerkiksi idean,
ongelman tai projektin - ympärille osaamisen
ja kiinnostuksen perusteella. (Janne Ruohisto, Intunex Oy)
• Tekijät – haluavat ratkaista ongelman ja osallistuvat aktiivisesti
työskentelyyn
• Avustajat – mukana pienemmällä panostuksella, ei välttämättä
aikaa
• Seuraajat – kiinnostuneita aiheesta ja haluavat oppia, mutta eivät
osallistu itse.
 Ketterän kokeilukulttuurin ydintä nk.
propellipäät, innokkaat kehittäjät,
harrastajat, lead userit
 Sokeutuminen mahdollisuuksille: ”Se
mitä luulemme tietävämme, on
yleensä oman tietämyksen
yliarviointia.”
Robert Burton: On Being Certain, 2008
 Hiljainen tieto: tunteet, kokemus ja
intuitio ohjaavat myös ”järkevää”
päätöksentekoa!
Kauneus &Terveys –lehti, 5/2014
”Emme tarvitse loppukäyttäjien panosta
tuotekehityksessä, sillä omat suunnittelijamme
ovat myös tuotteen loppukäyttäjiä”
 Mitä vaaroja tässä asenteessa piilee?
 Vrt. Poetz & Schreier 2012 crowdsourcing -tutkimus:
yrityksen työntekijät arvioivat ulkopuolisten ideat
paremmiksi kuin omansa
 Asiantuntijan muuttuva rooli: ”varmuudella tietäjästä”
verkoston ja yhteisöjen fasilitaattoriksi!
tekijät
osallistujat
opportunistit
lurkkaajat
Jakavat tietoa, kommentoivat
Jakavat ja yhdistelevät tietoa,
tuottavat uusia ratkaisuja
Pyytävät apua itselleen
Vain seurailevat
nukkujatEi-aktiiviset tilit
1 %
9-19 %
80-90 %
Tämä voi kuulostaa
ongelmalta, mutta ei ole sitä
(mm. theory of strategic
interaction)
 Eri aika
 Eri paikka
 Erilaiset tehtävät
 Eri ryhmien jäsenyydet
 Eri organisaatiot
 Eri kulttuurit
LÖYDÄ OIKEAT
JATKUVUUSTEKIJÄT!
Ei onnistu ulkoa kaatamalla,
vaan ainoastaan toimimalla
aktiivisesti osana ryhmää ja
antamalla ihmisille aikaa
oppia ja sisäistää.
 Common task/goal
 Common values/beliefs
 Common practices
 Common media/platform
Users, customersCompany
Company
…within an
independent
community, or set
of sub-communities
…within
customer-
company
interface
Company Users, customersCompany 3rd party
…using an
intermediary
platform
Oma alusta
Kilpailu
Tapahtuma
Yhteisö
Välittäjä
Dell IdeaStorm GrabCAD
IBM Innovation Jam
Kickstarter
Innopinion
Mesenaatti.me
InnoCentive
SAPiens
Bombardier YouRail
Kosonen M. (2014) http://tohtorilletoita.wordpress.com/2014/09/13/open-collaboration-and-crowdsourcing-
compromised-my-solutions-vs-our-solutions/
SPONSORI
Open call –malli: kilpailevat ideat
SPONSORI
Etukäteen valittu ”elite circle” -malli
SPONSORI
Yhteisömalli: kollektiivinen ongelmanratkaisu iteroiden
Users, customersOrganization
Organization
…within an
independent
community, or set
of sub-communities
Dell
IdeaStorm.com
Ideas.LEGO.com
OmaOlivia.fi
#uusikoulutus
…within
customer-
company
interface
Company Users, customersOrganization
Innopinion
GrabCAD
Fold.it
…using an
intermediary
platform
Mahdoton.fi
CMAD.fi
Valio.fi
Suunto.com
Quirky.com
 Koska se toimii.
 Koska se on kivaa.
 Ihmisten ja organisaatioiden osaamisella ei
ole mitään arvoa, ellei sitä jaeta.
 Voin testata uusia ideoita ja saan hetkessä
palautetta verkostoltani.
 Se kaventaa havaitsemisen ja tekemisen
välistä kuilua, toisin kuin viralliset
viisivuotissuunnitelmat. Eli motivoi.
H2H – human-to-human, inhimillistäminen
B2C
C2B
B2B
C2C
Asiakkaiden välinen vuorovaikutus ja C2B tuki tuotekehitystä
ja lisäsi myyntiä enemmän kuin yrityksen viestiessä
asiakkaalle päin!
Jang & Chung, 2015, Journal of Product Innovation Management
Aineellinen pääoma
 Suora myynnin lisäys
Aineeton pääoma
 Sisällöt, ideat ja konseptit
 Suhteet: tunnettuus ja word-of-
mouth, uudet asiakassegmentit
 Osallistaminen ja kuunteleminen on
myös imagon luomista!
 Verkossa ja sosiaalisessa mediassa on
paikkansa hengailulle, mutta niissä tehdään
myös arvoa luovaa työtä – ja sen vasta harva
yritys on sisäistänyt.
 Tavoitteella ja tarkoituksella on eroa:
 haluatko vain lisätä myyntiä 24 %
 vai parantaa asiakkaidesi hyvinvointia?
”Oppimisen, tiedonluomisen, osallisuuden,
toimijuuden ja organisoitumisen idea pitäisi jo
viimein irrottaa nykyisistä medioista,
instituutioista ja rakenteista ja hyväksyä se,
että oppimisella ja toimijuudella on lopulta koti
korvien välissä ja kunkin omakohtaisissa
vertais- ja oppimisyhteisöissä.”
Jesse Soininen, Reworking of work –ryhmän perustaja
http://tohtorilletoita.wordpress.com
www.slideshare.net/miiak
Twitter: @MiiaKosonen
koomikoo (at) gmail.com
http://fi.linkedin.com/in/miia-kosonen
Lisätietoa ja koulutusta hajautuneen yhteistyön
johtamisesta, online-yhteisöistä ja sosiaalisen
median työkäytöstä:

More Related Content

What's hot

Yhteisojen elinkaari
Yhteisojen elinkaariYhteisojen elinkaari
Yhteisojen elinkaariMiia Kosonen
 
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)Harto Pönkä
 
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...Salla-Maaria Laaksonen
 
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuriYhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuriHarto Pönkä
 
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)Harto Pönkä
 
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassaKeskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassaMiia Kosonen
 
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössäSosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössäHarto Pönkä
 
Yhteisollisyys cmadfi-2022
Yhteisollisyys cmadfi-2022Yhteisollisyys cmadfi-2022
Yhteisollisyys cmadfi-2022Miia Kosonen
 
Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?
Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?
Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?Harto Pönkä
 
Sosiaalisen median yhteisöllisyys
Sosiaalisen median yhteisöllisyysSosiaalisen median yhteisöllisyys
Sosiaalisen median yhteisöllisyysHarto Pönkä
 
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatusKansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatusSanna Brauer
 
Digitaalinen kahvipöytä - miten mainetarinat syntyvät sosiaalisessa mediassa?
Digitaalinen kahvipöytä - miten mainetarinat syntyvät sosiaalisessa mediassa?Digitaalinen kahvipöytä - miten mainetarinat syntyvät sosiaalisessa mediassa?
Digitaalinen kahvipöytä - miten mainetarinat syntyvät sosiaalisessa mediassa?Salla-Maaria Laaksonen
 
Mitä on laadukas yhteisöllisyys somessa?
Mitä on laadukas yhteisöllisyys somessa?Mitä on laadukas yhteisöllisyys somessa?
Mitä on laadukas yhteisöllisyys somessa?Harto Pönkä
 
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019CMAD Finland
 
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostotSosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostotHarto Pönkä
 
Sosiaalinen media - Mitä se on?
Sosiaalinen media - Mitä se on?Sosiaalinen media - Mitä se on?
Sosiaalinen media - Mitä se on?Satu Luoma
 
Jaettu asiantuntijuus alvar
Jaettu asiantuntijuus alvarJaettu asiantuntijuus alvar
Jaettu asiantuntijuus alvarSanna Brauer
 
Piloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihin
Piloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihinPiloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihin
Piloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihinTerhi-Maija Itkonen-Isakov
 
Ykkösketju kuntoon 29.1.2012
Ykkösketju kuntoon 29.1.2012Ykkösketju kuntoon 29.1.2012
Ykkösketju kuntoon 29.1.2012Perttu Iso-Markku
 

What's hot (20)

Yhteisojen elinkaari
Yhteisojen elinkaariYhteisojen elinkaari
Yhteisojen elinkaari
 
Yhteisollisyys
YhteisollisyysYhteisollisyys
Yhteisollisyys
 
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
 
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
 
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuriYhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
 
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)
 
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassaKeskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
 
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössäSosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä
 
Yhteisollisyys cmadfi-2022
Yhteisollisyys cmadfi-2022Yhteisollisyys cmadfi-2022
Yhteisollisyys cmadfi-2022
 
Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?
Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?
Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?
 
Sosiaalisen median yhteisöllisyys
Sosiaalisen median yhteisöllisyysSosiaalisen median yhteisöllisyys
Sosiaalisen median yhteisöllisyys
 
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatusKansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
 
Digitaalinen kahvipöytä - miten mainetarinat syntyvät sosiaalisessa mediassa?
Digitaalinen kahvipöytä - miten mainetarinat syntyvät sosiaalisessa mediassa?Digitaalinen kahvipöytä - miten mainetarinat syntyvät sosiaalisessa mediassa?
Digitaalinen kahvipöytä - miten mainetarinat syntyvät sosiaalisessa mediassa?
 
Mitä on laadukas yhteisöllisyys somessa?
Mitä on laadukas yhteisöllisyys somessa?Mitä on laadukas yhteisöllisyys somessa?
Mitä on laadukas yhteisöllisyys somessa?
 
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
 
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostotSosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot
 
Sosiaalinen media - Mitä se on?
Sosiaalinen media - Mitä se on?Sosiaalinen media - Mitä se on?
Sosiaalinen media - Mitä se on?
 
Jaettu asiantuntijuus alvar
Jaettu asiantuntijuus alvarJaettu asiantuntijuus alvar
Jaettu asiantuntijuus alvar
 
Piloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihin
Piloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihinPiloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihin
Piloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihin
 
Ykkösketju kuntoon 29.1.2012
Ykkösketju kuntoon 29.1.2012Ykkösketju kuntoon 29.1.2012
Ykkösketju kuntoon 29.1.2012
 

Viewers also liked

Nuori 2013 starttivalmennus ståhlberg tuuteri
Nuori 2013 starttivalmennus ståhlberg tuuteriNuori 2013 starttivalmennus ståhlberg tuuteri
Nuori 2013 starttivalmennus ståhlberg tuuteriJari Kivirinta
 
Yhteiskehittäminen & strategia 19112014
Yhteiskehittäminen & strategia 19112014Yhteiskehittäminen & strategia 19112014
Yhteiskehittäminen & strategia 19112014Krista Ker
 
Ryhmät ja uudet taloudelliset ilmentymät
Ryhmät ja uudet taloudelliset ilmentymätRyhmät ja uudet taloudelliset ilmentymät
Ryhmät ja uudet taloudelliset ilmentymätDemos Helsinki
 
ShopUp konsepti
ShopUp konseptiShopUp konsepti
ShopUp konseptiVesa Ilola
 
V-Celebrate At Vyom Labs
V-Celebrate At Vyom LabsV-Celebrate At Vyom Labs
V-Celebrate At Vyom LabsVyom Labs
 
Cooking book with the students
Cooking book with the studentsCooking book with the students
Cooking book with the studentsKrista Ker
 
Regional needs: forecasting and targeting university actions
Regional needs: forecasting and targeting university actionsRegional needs: forecasting and targeting university actions
Regional needs: forecasting and targeting university actionsTeemu Ylikoski
 
Asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta
Asiakaslähtöinen palveluliiketoimintaAsiakaslähtöinen palveluliiketoiminta
Asiakaslähtöinen palveluliiketoimintaTeemu Ylikoski
 
Yhteiskehittäminen - Mistä ideat syntyvät?
Yhteiskehittäminen - Mistä ideat syntyvät?Yhteiskehittäminen - Mistä ideat syntyvät?
Yhteiskehittäminen - Mistä ideat syntyvät?Ideapakka
 
Economic load dispatch
Economic load dispatchEconomic load dispatch
Economic load dispatchDeepak John
 

Viewers also liked (11)

Nuori 2013 starttivalmennus ståhlberg tuuteri
Nuori 2013 starttivalmennus ståhlberg tuuteriNuori 2013 starttivalmennus ståhlberg tuuteri
Nuori 2013 starttivalmennus ståhlberg tuuteri
 
Yhteiskehittäminen & strategia 19112014
Yhteiskehittäminen & strategia 19112014Yhteiskehittäminen & strategia 19112014
Yhteiskehittäminen & strategia 19112014
 
Ryhmät ja uudet taloudelliset ilmentymät
Ryhmät ja uudet taloudelliset ilmentymätRyhmät ja uudet taloudelliset ilmentymät
Ryhmät ja uudet taloudelliset ilmentymät
 
ShopUp konsepti
ShopUp konseptiShopUp konsepti
ShopUp konsepti
 
BMC (Better Place)
BMC (Better Place)BMC (Better Place)
BMC (Better Place)
 
V-Celebrate At Vyom Labs
V-Celebrate At Vyom LabsV-Celebrate At Vyom Labs
V-Celebrate At Vyom Labs
 
Cooking book with the students
Cooking book with the studentsCooking book with the students
Cooking book with the students
 
Regional needs: forecasting and targeting university actions
Regional needs: forecasting and targeting university actionsRegional needs: forecasting and targeting university actions
Regional needs: forecasting and targeting university actions
 
Asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta
Asiakaslähtöinen palveluliiketoimintaAsiakaslähtöinen palveluliiketoiminta
Asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta
 
Yhteiskehittäminen - Mistä ideat syntyvät?
Yhteiskehittäminen - Mistä ideat syntyvät?Yhteiskehittäminen - Mistä ideat syntyvät?
Yhteiskehittäminen - Mistä ideat syntyvät?
 
Economic load dispatch
Economic load dispatchEconomic load dispatch
Economic load dispatch
 

Similar to Online co-creation

Virtuaaliverkostot
VirtuaaliverkostotVirtuaaliverkostot
VirtuaaliverkostotMiia Kosonen
 
Pohto. Sosiaalisen median koulutus
Pohto. Sosiaalisen median koulutusPohto. Sosiaalisen median koulutus
Pohto. Sosiaalisen median koulutusrautasilta
 
Timo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiin
Timo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiinTimo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiin
Timo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiinKai Talonpoika
 
Verkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityöSovelto
 
Sosiaalinen media ja ideointi
Sosiaalinen media ja ideointiSosiaalinen media ja ideointi
Sosiaalinen media ja ideointiTuuli Kurkipää
 
Verkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityöJuha Laamanen
 
Verkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityöJuha Laamanen
 
Sosiaalinen media -luento 8.12.2011
Sosiaalinen media -luento 8.12.2011Sosiaalinen media -luento 8.12.2011
Sosiaalinen media -luento 8.12.2011Antti Leino
 
Sosiaalinen media tyoelama-oppilaitos yhteistyossa
Sosiaalinen media tyoelama-oppilaitos yhteistyossaSosiaalinen media tyoelama-oppilaitos yhteistyossa
Sosiaalinen media tyoelama-oppilaitos yhteistyossaTimo Rainio
 
Sosiaalisella medialla tehoa ja tuottavuutta teollisuuteen - kuinka mukaan ve...
Sosiaalisella medialla tehoa ja tuottavuutta teollisuuteen - kuinka mukaan ve...Sosiaalisella medialla tehoa ja tuottavuutta teollisuuteen - kuinka mukaan ve...
Sosiaalisella medialla tehoa ja tuottavuutta teollisuuteen - kuinka mukaan ve...Timo Rainio
 
Digitaalinen Markkinointi ja sosiaalinen media
Digitaalinen Markkinointi ja sosiaalinen mediaDigitaalinen Markkinointi ja sosiaalinen media
Digitaalinen Markkinointi ja sosiaalinen mediaAntti Leino
 
Ideasta innovaatioksi - Avoin innovointi käytännössä
Ideasta innovaatioksi - Avoin innovointi käytännössäIdeasta innovaatioksi - Avoin innovointi käytännössä
Ideasta innovaatioksi - Avoin innovointi käytännössäHarri Lakkala
 
Aalto Sosiaalinen Media Ja Kolmas Sektori
Aalto Sosiaalinen Media Ja Kolmas SektoriAalto Sosiaalinen Media Ja Kolmas Sektori
Aalto Sosiaalinen Media Ja Kolmas SektoriTuija Aalto
 
Sosiaalinen media yrityksen viestinnässä
Sosiaalinen media yrityksen viestinnässäSosiaalinen media yrityksen viestinnässä
Sosiaalinen media yrityksen viestinnässäEija Kalliala
 
Ideahyrrä Projektiraportti
Ideahyrrä ProjektiraporttiIdeahyrrä Projektiraportti
Ideahyrrä ProjektiraporttiSitra Maamerkit
 
Sosiaalisen median mahdollisuudet liiketoiminnassa
Sosiaalisen median mahdollisuudet liiketoiminnassaSosiaalisen median mahdollisuudet liiketoiminnassa
Sosiaalisen median mahdollisuudet liiketoiminnassaJukka-Pekka Sorvisto
 
Perusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassa
Perusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassaPerusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassa
Perusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassaDarwin Oy
 

Similar to Online co-creation (20)

Virtuaaliverkostot
VirtuaaliverkostotVirtuaaliverkostot
Virtuaaliverkostot
 
Pohto. Sosiaalisen median koulutus
Pohto. Sosiaalisen median koulutusPohto. Sosiaalisen median koulutus
Pohto. Sosiaalisen median koulutus
 
Timo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiin
Timo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiinTimo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiin
Timo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiin
 
Verkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
 
Sosiaalinen media ja ideointi
Sosiaalinen media ja ideointiSosiaalinen media ja ideointi
Sosiaalinen media ja ideointi
 
Verkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
 
Verkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
 
Sosiaalinen media -luento 8.12.2011
Sosiaalinen media -luento 8.12.2011Sosiaalinen media -luento 8.12.2011
Sosiaalinen media -luento 8.12.2011
 
Sosiaalinen media tyoelama-oppilaitos yhteistyossa
Sosiaalinen media tyoelama-oppilaitos yhteistyossaSosiaalinen media tyoelama-oppilaitos yhteistyossa
Sosiaalinen media tyoelama-oppilaitos yhteistyossa
 
Anarkia tyopaikoilla
Anarkia tyopaikoillaAnarkia tyopaikoilla
Anarkia tyopaikoilla
 
Sosiaalisella medialla tehoa ja tuottavuutta teollisuuteen - kuinka mukaan ve...
Sosiaalisella medialla tehoa ja tuottavuutta teollisuuteen - kuinka mukaan ve...Sosiaalisella medialla tehoa ja tuottavuutta teollisuuteen - kuinka mukaan ve...
Sosiaalisella medialla tehoa ja tuottavuutta teollisuuteen - kuinka mukaan ve...
 
Digitaalinen Markkinointi ja sosiaalinen media
Digitaalinen Markkinointi ja sosiaalinen mediaDigitaalinen Markkinointi ja sosiaalinen media
Digitaalinen Markkinointi ja sosiaalinen media
 
Ideasta innovaatioksi - Avoin innovointi käytännössä
Ideasta innovaatioksi - Avoin innovointi käytännössäIdeasta innovaatioksi - Avoin innovointi käytännössä
Ideasta innovaatioksi - Avoin innovointi käytännössä
 
Aalto Sosiaalinen Media Ja Kolmas Sektori
Aalto Sosiaalinen Media Ja Kolmas SektoriAalto Sosiaalinen Media Ja Kolmas Sektori
Aalto Sosiaalinen Media Ja Kolmas Sektori
 
Sosiaalisen median ilmiöitä
Sosiaalisen median ilmiöitäSosiaalisen median ilmiöitä
Sosiaalisen median ilmiöitä
 
Sosiaalinen media yrityksen viestinnässä
Sosiaalinen media yrityksen viestinnässäSosiaalinen media yrityksen viestinnässä
Sosiaalinen media yrityksen viestinnässä
 
Ideahyrrä Projektiraportti
Ideahyrrä ProjektiraporttiIdeahyrrä Projektiraportti
Ideahyrrä Projektiraportti
 
Yritysbrändi 2015
Yritysbrändi 2015Yritysbrändi 2015
Yritysbrändi 2015
 
Sosiaalisen median mahdollisuudet liiketoiminnassa
Sosiaalisen median mahdollisuudet liiketoiminnassaSosiaalisen median mahdollisuudet liiketoiminnassa
Sosiaalisen median mahdollisuudet liiketoiminnassa
 
Perusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassa
Perusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassaPerusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassa
Perusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassa
 

More from Miia Kosonen

Vastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-someaVastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-someaMiia Kosonen
 
Sinulle sopiva somestrategia
Sinulle sopiva somestrategiaSinulle sopiva somestrategia
Sinulle sopiva somestrategiaMiia Kosonen
 
Itsensajohtaminen muutostilanteissa
Itsensajohtaminen muutostilanteissaItsensajohtaminen muutostilanteissa
Itsensajohtaminen muutostilanteissaMiia Kosonen
 
Tietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimusTietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimusMiia Kosonen
 
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössäEettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössäMiia Kosonen
 
Some ja oppimisverkostot
Some ja oppimisverkostotSome ja oppimisverkostot
Some ja oppimisverkostotMiia Kosonen
 
Tiedolla johtamisen illuusio
Tiedolla johtamisen illuusioTiedolla johtamisen illuusio
Tiedolla johtamisen illuusioMiia Kosonen
 
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminenTietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminenMiia Kosonen
 
Online community death
Online community deathOnline community death
Online community deathMiia Kosonen
 
Humour in online innovation
Humour in online innovationHumour in online innovation
Humour in online innovationMiia Kosonen
 
Knowledge sharing in coopetitive alliances
Knowledge sharing in coopetitive alliancesKnowledge sharing in coopetitive alliances
Knowledge sharing in coopetitive alliancesMiia Kosonen
 
Hostility in virtual communities
Hostility in virtual communitiesHostility in virtual communities
Hostility in virtual communitiesMiia Kosonen
 
When is virtual virtuous
When is virtual virtuousWhen is virtual virtuous
When is virtual virtuousMiia Kosonen
 
Publisher capabilities and online innovations
Publisher capabilities and online innovationsPublisher capabilities and online innovations
Publisher capabilities and online innovationsMiia Kosonen
 

More from Miia Kosonen (19)

Vastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-someaVastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-somea
 
Sinulle sopiva somestrategia
Sinulle sopiva somestrategiaSinulle sopiva somestrategia
Sinulle sopiva somestrategia
 
Itsensajohtaminen muutostilanteissa
Itsensajohtaminen muutostilanteissaItsensajohtaminen muutostilanteissa
Itsensajohtaminen muutostilanteissa
 
Tietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimusTietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimus
 
Twitter-likes
Twitter-likesTwitter-likes
Twitter-likes
 
Sometutkimus
SometutkimusSometutkimus
Sometutkimus
 
Hinnoittelu
HinnoitteluHinnoittelu
Hinnoittelu
 
Tohtoriverkosto
TohtoriverkostoTohtoriverkosto
Tohtoriverkosto
 
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössäEettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
 
Some ja oppimisverkostot
Some ja oppimisverkostotSome ja oppimisverkostot
Some ja oppimisverkostot
 
Tiedolla johtamisen illuusio
Tiedolla johtamisen illuusioTiedolla johtamisen illuusio
Tiedolla johtamisen illuusio
 
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminenTietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
 
Yhteisot ja tieto
Yhteisot ja tietoYhteisot ja tieto
Yhteisot ja tieto
 
Online community death
Online community deathOnline community death
Online community death
 
Humour in online innovation
Humour in online innovationHumour in online innovation
Humour in online innovation
 
Knowledge sharing in coopetitive alliances
Knowledge sharing in coopetitive alliancesKnowledge sharing in coopetitive alliances
Knowledge sharing in coopetitive alliances
 
Hostility in virtual communities
Hostility in virtual communitiesHostility in virtual communities
Hostility in virtual communities
 
When is virtual virtuous
When is virtual virtuousWhen is virtual virtuous
When is virtual virtuous
 
Publisher capabilities and online innovations
Publisher capabilities and online innovationsPublisher capabilities and online innovations
Publisher capabilities and online innovations
 

Online co-creation

 • 1. Virtuaalinen yhteistyö ja tietotekniset työkalut –kurssi LUT 7.2.2015 Miia Kosonen Jaa, kysy, kommentoi, ihmettele ja heitä tomaatilla myösTwitterissä #VYTT ! @MiiaKosonen
 • 2.  Mitä?  Kuka?  Miten?  Kenelle?  Miksi?
 • 3. 1. Tavoitteellista yhteistyötä ja sen uudelleenorganisointia 2. yksittäisten käyttäjien, ryhmien, yhteisöjen, organisaatioiden ja ekosysteemien välillä 3. ”kokemuksellisesti digitaalisille” tuotteille ja palveluille 4. yhteisöllisiä, osallistavia teknologioita hyödyntäen.
 • 4.  Tuo parhaat tekijät yhteen yli virallisten organisaatiorajojen  Ketteryys uuden tiedon luomisessa – kokeilukulttuuri, ”bisneksen benji-hypyt”  Ideat suoraan innokkailta harrastajilta, käyttäjiltä ja asiakkailta ilman portinvartijoita  Vuorovaikutus, vertaistuki ja palaute: samanmielisten heimot
 • 5. Ei. Teknologia: alustat Ihmiset: verkostot ja yhteisöt Aineeton pääoma: suhdepääoma, ”communities as assets” • Kontekstisidonnaista • Ei jäljiteltävissä: ainutlaatuinen kilpailuetu Klassiset informaatiohyödykkeen ominaisuudet: imitointi, nopea levittäytyminen
 • 6. KIELTÄMINEN TARKKAILU passiivinen aktiivinen AVUTTOMUUS TEKEMINEN korkea matala ARVOSTUS TOIMIJUUS
 • 8.  yhteisen intressin ympärille rakentunut  ihmisten välisiä suhteita korostava  enemmän tai vähemmin viestintäteknologiaa hyödyntävä  ”ameebamainen”: yhteisön muoto ja rakenne elää ja muuttuu jatkuvasti
 • 9.  Johtajuus usein kiertävää: pieni ydinryhmä  Käskytystaktiikka ei toimi: ”Leadership is best left to emerge naturally”  Johtajaksi valikoituu  Verkostossa keskeisen aseman omaava  Aktiivisesti hyödyllistä tietoa jakava  Sosiaalisesti taitava Faraj, S., Kudaravalli,S. & Wasko, M. (2015). Leading Collaboration in Online Communities. MIS Quarterly, March 2015.
 • 10. löyhä tiivis Muokattu lähteestä Pönkä, H. et al. (2012): Sosiaalisen median opetuskäyttö: oppimisen teoriaa ja kokemuksia develOPE –hankkeesta. http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9823-3 lyhytaikainen pitkäaikainen Fokusoitu online-yhteisö, esim. vertaistukifoorumit, harrastusryhmät, brändiyhteisöt Formaali pitkäkestoinen yhteisö, esim. työyhteisönYammer, opiskelijavuosikurssin Fb-ryhmä Formaali lyhytkestoinen yhteisö, esim. kurssin verkkoympäristö Fokusoitu kontekstisidonnainen yhteisö, esim. parvet, asiantuntijaryhmänTwitter- keskustelu tietystä teemasta Hajautuneet asiantuntijaverkostot, esim. Sometu –ryhmä, #seoppi, #finnedchat Sosiaaliset verkostopalvelut, esim. Facebook, LinkedIn Satunnaiset ryhmäkeskustelut, esim. reaaliaikainen chat Kontekstisidonnaiset ryhmät, esim. seminaarienTwitter-feed, tapahtumat ja kampanjat, #kutsumua, #jaajotain
 • 11. • Tilapäinen yhteisö, joka organisoituu yhteisen sosiaalisen kohteen - esimerkiksi idean, ongelman tai projektin - ympärille osaamisen ja kiinnostuksen perusteella. (Janne Ruohisto, Intunex Oy) • Tekijät – haluavat ratkaista ongelman ja osallistuvat aktiivisesti työskentelyyn • Avustajat – mukana pienemmällä panostuksella, ei välttämättä aikaa • Seuraajat – kiinnostuneita aiheesta ja haluavat oppia, mutta eivät osallistu itse.
 • 12.  Ketterän kokeilukulttuurin ydintä nk. propellipäät, innokkaat kehittäjät, harrastajat, lead userit  Sokeutuminen mahdollisuuksille: ”Se mitä luulemme tietävämme, on yleensä oman tietämyksen yliarviointia.” Robert Burton: On Being Certain, 2008  Hiljainen tieto: tunteet, kokemus ja intuitio ohjaavat myös ”järkevää” päätöksentekoa! Kauneus &Terveys –lehti, 5/2014
 • 13. ”Emme tarvitse loppukäyttäjien panosta tuotekehityksessä, sillä omat suunnittelijamme ovat myös tuotteen loppukäyttäjiä”  Mitä vaaroja tässä asenteessa piilee?  Vrt. Poetz & Schreier 2012 crowdsourcing -tutkimus: yrityksen työntekijät arvioivat ulkopuolisten ideat paremmiksi kuin omansa  Asiantuntijan muuttuva rooli: ”varmuudella tietäjästä” verkoston ja yhteisöjen fasilitaattoriksi!
 • 14. tekijät osallistujat opportunistit lurkkaajat Jakavat tietoa, kommentoivat Jakavat ja yhdistelevät tietoa, tuottavat uusia ratkaisuja Pyytävät apua itselleen Vain seurailevat nukkujatEi-aktiiviset tilit 1 % 9-19 % 80-90 % Tämä voi kuulostaa ongelmalta, mutta ei ole sitä (mm. theory of strategic interaction)
 • 15.  Eri aika  Eri paikka  Erilaiset tehtävät  Eri ryhmien jäsenyydet  Eri organisaatiot  Eri kulttuurit LÖYDÄ OIKEAT JATKUVUUSTEKIJÄT! Ei onnistu ulkoa kaatamalla, vaan ainoastaan toimimalla aktiivisesti osana ryhmää ja antamalla ihmisille aikaa oppia ja sisäistää.
 • 16.  Common task/goal  Common values/beliefs  Common practices  Common media/platform
 • 17. Users, customersCompany Company …within an independent community, or set of sub-communities …within customer- company interface Company Users, customersCompany 3rd party …using an intermediary platform
 • 18. Oma alusta Kilpailu Tapahtuma Yhteisö Välittäjä Dell IdeaStorm GrabCAD IBM Innovation Jam Kickstarter Innopinion Mesenaatti.me InnoCentive SAPiens Bombardier YouRail
 • 19. Kosonen M. (2014) http://tohtorilletoita.wordpress.com/2014/09/13/open-collaboration-and-crowdsourcing- compromised-my-solutions-vs-our-solutions/ SPONSORI Open call –malli: kilpailevat ideat SPONSORI Etukäteen valittu ”elite circle” -malli SPONSORI Yhteisömalli: kollektiivinen ongelmanratkaisu iteroiden
 • 20. Users, customersOrganization Organization …within an independent community, or set of sub-communities Dell IdeaStorm.com Ideas.LEGO.com OmaOlivia.fi #uusikoulutus …within customer- company interface Company Users, customersOrganization Innopinion GrabCAD Fold.it …using an intermediary platform Mahdoton.fi CMAD.fi Valio.fi Suunto.com Quirky.com
 • 21.  Koska se toimii.  Koska se on kivaa.  Ihmisten ja organisaatioiden osaamisella ei ole mitään arvoa, ellei sitä jaeta.  Voin testata uusia ideoita ja saan hetkessä palautetta verkostoltani.  Se kaventaa havaitsemisen ja tekemisen välistä kuilua, toisin kuin viralliset viisivuotissuunnitelmat. Eli motivoi.
 • 22. H2H – human-to-human, inhimillistäminen B2C C2B B2B C2C Asiakkaiden välinen vuorovaikutus ja C2B tuki tuotekehitystä ja lisäsi myyntiä enemmän kuin yrityksen viestiessä asiakkaalle päin! Jang & Chung, 2015, Journal of Product Innovation Management
 • 23. Aineellinen pääoma  Suora myynnin lisäys Aineeton pääoma  Sisällöt, ideat ja konseptit  Suhteet: tunnettuus ja word-of- mouth, uudet asiakassegmentit  Osallistaminen ja kuunteleminen on myös imagon luomista!
 • 24.  Verkossa ja sosiaalisessa mediassa on paikkansa hengailulle, mutta niissä tehdään myös arvoa luovaa työtä – ja sen vasta harva yritys on sisäistänyt.  Tavoitteella ja tarkoituksella on eroa:  haluatko vain lisätä myyntiä 24 %  vai parantaa asiakkaidesi hyvinvointia?
 • 25. ”Oppimisen, tiedonluomisen, osallisuuden, toimijuuden ja organisoitumisen idea pitäisi jo viimein irrottaa nykyisistä medioista, instituutioista ja rakenteista ja hyväksyä se, että oppimisella ja toimijuudella on lopulta koti korvien välissä ja kunkin omakohtaisissa vertais- ja oppimisyhteisöissä.” Jesse Soininen, Reworking of work –ryhmän perustaja
 • 26. http://tohtorilletoita.wordpress.com www.slideshare.net/miiak Twitter: @MiiaKosonen koomikoo (at) gmail.com http://fi.linkedin.com/in/miia-kosonen Lisätietoa ja koulutusta hajautuneen yhteistyön johtamisesta, online-yhteisöistä ja sosiaalisen median työkäytöstä: