Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Heikki polonen oaj-areena-cmad2019

Miten rakennetaan yhteisöllisyyttä tukeva digitaalinen ratkaisu organisaatiorajat ylittävässä projektissa? Ambientian asiakas kertoo, puhujana verkkoviestintäpäällikkö Heikki Pölönen, OAJ

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Heikki polonen oaj-areena-cmad2019

 1. 1. Miten rakennetaan yhteisöllisyyttä tukeva digitaalinen ratkaisu organisaatiorajat ylittävässä projektissa? Heikki Pölönen Verkkoviestintäpäällikkö Opetusalan Ammattijärjestö OAJ @hesep @oajry
 2. 2. OAJ on 120 000 jäsenensä ääni ja turva työmarkkinoilla ja koulutuspolitiikassa. Toiminnan ytimessä on 6000 aktiivijäsentä, jotka toimivat Suomen jokaisessa koulussa, päiväkodissa ja oppilaitoksessa. MITEN HEIDÄN KANSSAAN PITÄISI VUONNA 2019 OLLA VUOROVAIKUTUKSESSA?
 3. 3. Tästä lähdimme liikkeelle.
 4. 4. Ja kun printtaamisesta ja kirjepostista luovuttiin*… *ei, mobiililaitteilla ei tänne ollut mitään asiaa.
 5. 5. Löytyisikö keinoa, jolla järjestön aktiiveille suunnattu viestintä yltäisi vähän ykköstä kauemmas? 1. Selkeä tiedottaminen ja faktat 2. Johdettu keskustelu 3. Yhteisöllisyyden rakentaminen 4. Vastuullinen dialogi ja mahdollisuus vaikuttaa Strategisen sidosryhmäviestinnän malli* * Juholin, Elisa: Communicare! Viestinnän tekijän käsikirja.
 6. 6. Mitäs sitten tehtiinkään?
 7. 7. 1. Nykytilan kartoitus. • Mitä verkkopalveluja meillä on? • Miten ne edistävät strategian toteutumista? Vastaavatko ne käyttäjien palvelutarpeisiin? • Ovatko ne helppokäyttöisiä? • Ovatko ne teknisessä mielessä ajan tasalla? Keskustelevatko eri verkkopalvelut keskenään? 2. Toiveiden ja odotusten kartoitus. • Mikä nykytilassa on verkkopalveluiden käyttäjien mielestä hyvää? Entä huonoa? Mitä käyttäjät toivoisivat verkkopalveluiltamme (yleensä eivät kovin paljoa)?
 8. 8. 3. Palvelun konsepti • Suhtaudu kriittisesti jokaiseen ajatukseen siitä, mitä sisältöjä ja/tai toimintoja verkkopalvelussa olisi tärkeää olla. Turvaudu tarvittaessa dataan. • Erittele mahdollisimman perusteellisesti teille tärkeät käyttäjäryhmät ja luokaa selvä käyttäjäryhmäkohtainen palvelulupaus. Hän käyttää palvelua tämän takia ja haluaa vaikuttaa tähän asiaan, joten hänelle palvelu tarjoaa tätä. • Ymmärrämmekö käyttäjien sielunelämää? Kuuluuko projektiryhmässä heidän äänensä? Mitäs asioita kysely nostikaan esiin?
 9. 9. 3. Teknologian kartoitus: Ei, et ole todennäköisesti keksinyt mitään kovin uutta. Yritä selvitä mahdollisimman vähällä koodaamisella. Huomioi sisällöntuottajat. 4. Tekninen vaatimus- määrittely: Haluatko välttyä yllätyksiltä budjetin ja aikataulun suhteen? Hyödynnä ulkopuolista apua (ellet ole teknologiaguru). 5. Toteutus: Hyvin konseptoitu ja määritelty on helposti tarjouskilpailtu. Määrittelyjen tarkentamiseen ei tuhraudu aikaa, vaan toteutus alkaa sutjakkaasti. Sisältösuunnittelu ja sisällöntuotanto kulkevat teknisen toteutuksen rinnalla.
 10. 10. Mitä enemmän pidätte kaikkien näiden vaiheiden ajan tärkeimpiä sidosryhmiä mukana, osallisina ja oikeasti ajan tasalla, sitä todennäköisempää on, että homma ei karahda kiville.
 11. 11. 5. Testaus: Toimiiko järjestelmä, kuten pitää? Osaavatko ihmiset käyttää sitä? Pilotoikaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa! 4. Käyttöönotto: Maraton-varoitus: itse olet tässä vaiheessa jo kyllästynyt, ja tiedät projektista aivan liikaa. Muut eivät tiedä. Koulutusta, ohjeistusta, muistuttelua jne. pitää tehdä mieluummin liikaa kuin liian vähän. Kannusta myös antamaan palautetta! 6.Ja sitten se tärkein… Sisältösuunnittelu ja sisällöntuotanto kulkevat teknisen toteutuksen rinnalla.
 12. 12. Tärkeintä on pitää mielessä, että verkkopalvelu ei ole koskaan valmis • Verkkopalvelu-uudistuksella me mahdollistimme paljon uutta ja pyrimme tukemaan yhteisöllisyyden rakentumista ja käyttäjien osallisuutta mahdollisimman paljon jo toteutusvaiheessa.
 13. 13. Kulttuuri ja rutiinit uudistuvat paljon verkkopalvelua hitaammin. • Olennaista on nyt, että käyttäjät kokevat aidosti saavansa lisäarvoa palvelusta ja että he tuntevat palvelun mahdollisuudet tarpeeksi hyvin. Siten he voivat arjessaan saada ahaa-elämyksen: olemme aina tehneet tämän näin – voisiko homman hoitaa jotenkin fiksummin?
 14. 14. Olennaista on nyt se, että… • meillä on palvelu, joka toimii paljon aiempaa paremmin (kyllä, myös mobiilissa – ja kyllä, myös haku toimii) • ja joka mahdollistaa ihan uudella tavalla yhteisöllisyyden syntymisen myös verkossa.
 15. 15. KIITOS! HEIKKI PÖLÖNEN • OAJ:n verkkoviestintäpäällikkö • @hesep • heikki.polonen@oaj.fi • 0400 673 837 OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ • oaj.fi • opettaja.fi • @oajry

×