Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yhteisollisyys

Yhteisöllisyys - kun tykkäily ei riitä. Esitykseni some- ja yhteisömanagereiden #cmadfi -seminaarissa 2019.

 • Login to see the comments

Yhteisollisyys

 1. 1. YHTEISÖLLISYYS - KUN TYKKÄILY EI RIITÄ Miia Kosonen KTT, tki-asiantuntija, Xamk, Digitalia
 2. 2. “Kerro minulle yhteisösi, niin minä kerron kuka olet” Tehtävä cmadfi-paluumatkalle: hahmottele oheiseen pohjaan 5-10 tärkeintä yhteisöäsi. Mitä opit? @MiiaKosonen
 3. 3. @MiiaKosonen Tiivis Löyhä Tunne Tieto Pysyvä Tilapäinen Vapaa- aika Työ
 4. 4. Retropätkä 1: #cmadfi 2015 Hyväksy, ettet voi rakentaa yhteisöä, ainoastaan luoda sille otolliset olosuhteet. Tue yhteisöllistä työskentelyä, etenkin keskustelua. Retropätkä 2: lektioluento 2008 Virtuaaliyhteisöjä ei luoda johdon mahtikäskyllä. Niitä syntyy sinne, missä ihmisillä on tarve löytää muita samoista asioista kiinnostuneita, ja missä heidän on mahdollista keskustella avoimesti keskenään. Jaettu tieto syntyy vuorovaikutuksessa ja vaatii aikaa rakentuakseen. Harto Pönkä: Mitä on laadukas yhteisöllisyys somessa? Harto.wordpress.com 27.1.2015 Miia Kosonen,Verkkoyhteisöt –blogi 12.12.2008
 5. 5. Yhteisöllisyys on… • tunnetta yhteenkuuluvuudesta • jäsenten merkitystä toinen toisilleen • jaettua uskoa siihen, että kuuluminen juuri tähän yhteisöön auttaa täyttämään jäsenten tarpeet McMillan &Chavis, 1986; Blanchard, 2004, 2008 @MiiaKosonen
 6. 6. Pikatesti: tunteeko ainakin osa ryhmäsi jäsenistä toisensa ja pitää yhteyttä keskenään? Vuosituhannen sometrendi: yhteisöön kuuluminen. LinkedIn Pulse, 25.1.2017 @MiiaKosonen
 7. 7. Yhteisöllisyyden prosessi • Osaaminen ja infra • Temperamentti ja persoonallisuus • Tarpeet ja odotetut hyödyt, U&G, Katz et al. 1973 • Kognitiiviset: informaatio, uuden oppiminen • Affektiiviset: hauskuus, viihtyminen • Henkilökohtaiset: uskottavuus, status, maine • Sosiaaliset: ihmisten kohtaaminen, yhteydenpito • Jännitteiden poistaminen: huomion suuntaaminen toisaalle, tunteiden varaventtiili, eskapismi Edellytykset • Erottuva jäsenyys • Identifioituminen • Rutiinit ja käytännöt • Tuen jakaminen, vuorovaikutus • Luottamus Elementit • Aktiivinen osallistuminen • Tiedon jakaminen • Sitoutuminen, uskollisuus • Yhteisö • Tuote tai palvelu • Suositukset, word-of-mouth Koettu yhteisöllisyys @MiiaKosonen
 8. 8. Yhteisöllisyyden mittaaminen SUBJEKTIIVINEN 1) Jäsenyyden tunne 2) Vaikuttamisen mahdollisuus 3) Erottuva henkilökohtainen identiteetti 4) Jaettu sosiaalinen identiteetti 5) Vahva emotionaalinen yhteys OBJEKTIIVINEN 1) Jäsenyyden kesto ja vaihe 2) Käyttökerrat 3) Osallistuminen (keskusteluun/ sisällön tuottamiseen/ tuotekehitykseen) 4) Yhteisössä vietetty aika @MiiaKosonen
 9. 9. Esimerkkejä subjektiivisista mittareista JÄSENYYS • Tuntuu hyvältä olla tämän ryhmän jäsen • Ryhmän jäsenyys merkitsee minulle paljon • Tunnen olevani kuin kotonani tässä ryhmässä VAIKUTTAMINEN • Koen voivani vaikuttaa ryhmässä käsiteltäviin aiheisiin • Välitän siitä, mitä muut ihmiset ajattelevat toiminnastani ryhmässä • Ryhmän jäsenet vaikuttavat toinen toisiinsa Tonteri, Kosonen, Ellonen &Tarkiainen, 2011. Antecedents of an experienced sense of virtual community. Computers in Human Behavior, 27, 2215-23. @MiiaKosonen
 10. 10. 3 vinkkiä yhteisöllisyyden tukemiseen @MiiaKosonen
 11. 11. Ihmisten yhteenkuuluminen ja tiedon jakaminen ruokkivat toinen toisiaan. Etienne Wenger, 1998. Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity ARVIOITKO AKTIIVISUUTTA JA OSALLISTUMISTA, MUTTA ET YHTEENKUULUVUUTTA? OTA AVUKSI YHTEISÖLLISYYSMITTARIT. @MiiaKosonen
 12. 12. Ihmiset suuntaavat huomionsa niihin jäseniin, joilla on saman verran tai enemmän yhteisön kannalta arvokkaita resursseja kuin heillä. Assia Lasfer & Emmanuelle Vaast, 2018: A Relational Approach on Collaborative Resource Spending in Online Communities TIEDÄTKÖ, MITÄ NÄMÄ OVAT SINUN YHTEISÖSI TAPAUKSESSA? OTA AVUKSI TIETOKARTAT JA VERKOSTOANALYYSI. @MiiaKosonen
 13. 13. #Peukkukapina TYKKÄÄMINEN ON HELPPOA, MUTTA MYÖS PERSOONATONTA. YHTEISÖLLISYYTTÄ LUO KOHTAAMINEN JA KUULLUKSI TULEMINEN. JO MUUTAMALLA SANALLA VOI SAADA IHMEITÄ AIKAAN. @MiiaKosonen Et ole yksin Tästä ei voi tykätä, mutta kiitos että otit asian esille. #JeSuisPyllytar Just tämä, ja lisäisin vielä…
 14. 14. Sosiaalisen median nykykartta muistuttaa Fingerporia, jossa mies osti treenihousut ja kaveri totesi: ”Pian sinä voit hankkia oikeat housut.” Osaamme jo kaikissa ikäryhmissä nettisosiaalisuuden alkeet, nyt tarvitsemme enää vain paremmat alustat sen toteuttamiseen. https://tohtorilletoita.wordpress.com/2017/12/15/peukkukapina-ja-some-addiktiot/
 15. 15. Tack! Etsitkö lisätietoa, lähteitä, mittareita? Nappaa nettihihasta: tohtorilletoita.com digitalia.fi

×