Anarkia tyopaikoilla

590 views

Published on

Esitelma pidetty marraskuussa 08 tyoelaman muutoksesta, joka johtuu nuorten uudenlaisista digitaalisista kayttokulttuureista ja viihdekayton murtautumisesta myos koulu- ja tyoelamaan.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anarkia tyopaikoilla

 1. 1. Anarkia vyöryy työpaikoille nuorten nettikulttuuri haastaa työelämän käytännöt [Sonja.kangas@souplala.net]
 2. 2. Net Generation MeWe-sukupolvi Uusavuttomien sukupolvi Facebook sukupolvi Pullamössösukupolvi Murroksen sukupolvi Millennials Helmitaulusukupolvi MikroMikko sukupolvi C64-sukupolvi Generation Y
 3. 3. Muutoksia tiedossa: Yhteiskunta Viestintä Työympäristö Ajankäyttö Tilallisuus Paikallisuus Aika ja roolit Työkalut Käytännöt Kulttuuri Palvelut Teknologia
 4. 4. Yhdistäminen, ryhmittely, …objektit, ihmiset, rikastaminen ryhmät… Luottamus tuntemattomiin, ”3 R”, 15 sekunnin julkisuus, ikuinen beta-vaihe, Välitön, julkinen, itseilmaisu, blockbuster logiikka luovuus, mielikuvitus, globaali vai crowdsourcing? kollaboraatio, proaktiivisuus, asenne, kollektiivinen äly, luottamus, läsnäolo...
 5. 5. Eihän tässä ole mitään uutta!? [ja hetkinen… mikä anarkia?] Toimintaympäristön muutokset: 1) Viihdekäytössä opitut toimintatavat ja roolit muuttavat työkulttuureita 2) Jatkuva beta-vaihe sosiaalisissa vinkkiverkoistoissa
 6. 6. Viihdeympyröistä opitut toimintatavat ja roolit muuttavat työkulttuureita Miksen voisi julkisesti kertoa mielipidettäni kehitteillä olevasta palvelustamme?
 7. 7. Sosiaalinen… mikä? Kuulostaa hyväntekeväisyydeltä! • Proaktiivisuus • Omien työkalujen ja opittujen toimintatapojen soveltaminen •Jatkuva beta-vaihe •Sosiaaliset vinkkiverkostot
 8. 8. Olisiko tästä jotain opittavaa?
 9. 9. Jos palveluiden ja käyttökulttuurien kehitys on nopeaa, dynaamista ja proaktiivista, mitä saavutetaan tutkimushankkeista, jotka kestävät 2-3 ++ vuotta? 1
 10. 10. 1. Tietoteknisten työkalujen ja prosessien (yhteiskunta ja yritykset) kehitys – Rapid prototyping, agile-prosessit, innovaatioprototypisointi, out of the box -ajattelu, uudet toimintatavat, työkalut ja prosessit 2. Käyttäjät innovaattoreina ja ideoijina – Parhaita tietäjiä ei tiedetä (ainakaan valitsemalla [aina samat] keitä haastatellaan, keneltä kysytään…)
 11. 11. Jos tietoteknisten sisältöjen kehitystä vie eteenpäin viihteellinen, multimediaalinen käyttäjälähtöinen sisältö – millä tavalla rahoittajat ja innovaatiotoimijat voisivat kehitystä tukea? 2
 12. 12. 1. Kokonaisajattelua palvelukehitykseen – Tekniikan kehitys ei ole irrallaan kulttuurisesta tai sisällöllisestä palvelukehityksestä. Kokonaisajattelu edistää ideoiden jalkauttamista myös työympäristössä 2. Yrityksissä muutos ei tapahdu hierarkioissa -- (myös) yksittäiset toimijat globaalisti verkottuneita – Vaikuttamiskanavalle on aina vaihtoehto: Ilmastosuunnitelma vs. Porkkanamafia; Opetussuunnitelma vs. Wikipedia; palautekirje vs. Nettiarvio; yrityksen hierarkia vs. vertaisverkosto
 13. 13. Miten hyödyntää avoimia verkostoja ja aktiivisia kayttäjiä tutkimus ja innovaatiotyössä? 3
 14. 14. 1. Tuotteiden ja palveluiden ikuinen beta- vaihe – Palveluiden pitää olla mielekkäitä, joustavia, hauskoja, helppoja. Millä motivoida aktiivikäyttäjiä ja muita innokkaita osallistumaan kehitystyöhön 2. Nuorten uudenlaiset odotukset ja toimintakulttuurit – Tietotekniset välineet mahdollistavat roolien ja ajan kerroksellisuuden (mm. työ(t), vapaa-aika ja virtuaaliset toimintaympäristöt), kerroksellisuutta voi myös hyödyntää
 15. 15. Keskustelua kiitos! Sonja.Kangas@ Soupala.net Images: Flickr

×