Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verkostomainen ja luova tiimityö

257 views

Published on

Puheenvuoroni Projektipäivillä 2012

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Verkostomainen ja luova tiimityö

 1. 1. Verkostomainen ja luova tiimityöJuha Laamane/ Sovelto Vartti tunnista
 2. 2. Agenda• Läpinäkyvyyden aika • Tieto on arvokasta, eikä sitä pidä jakaa kenelle tahansa?• Organisaatio on yhteisö, ei koneisto• Sosiaalinen intranet• Miten alun perin vapaa-ajalta tutut käytännöt esim. sosiaalisen tekniikan välineissä muuttavat ammattiviestintää? 2
 3. 3. Sosiaalisuus ja työelämä• kuulumista ryhmään• kommunikointia ja vuorovaikutusta• vaikutuksen luomista• "jäljen jättämistä"• lajitoveruutta
 4. 4. Joitain määritelmiä sosiaalisestamediasta• Sosiaalinen media on prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla lähde: Wikipedia• Yhteisöllisesti tuotettua sisältöä• Tuotetaan vapaasti hyödynnettävillä web-työkaluilla joiden sisältöä palvelun ylläpitäjä ei aktiivisesti ohjaa • keskustelupalstat • blogit • virtuaalimaailmat • sisällönjakopalvelut • Verkostoitumispalvelut • Yrityksen sisäiset verkostot ja palvelut (Wikit ja intra)
 5. 5. ”Sosiaalinen media on mielentila”• ” Sosiaalinen media ei ole media tai markkinointia. Se ei myöskään ole tekniikkaa, softa, alusta tai facebook. Sosiaalinen media on mielentila jossa tärkeintä on kuunteleminen, seuraaminen, jakaminen ja kertominen. Yrityksen/asiakkaiden, asiakkaiden ja yrityksen henkilöiden, johdon ja työntekijoiden, organisaation jäsenten kesken jne” • Juha Laamanen/Sovelto • http://kilta.sovelto.fi/creative/digimarkkinointi/some-on-mielentila-mita- olen-oppinut-somesta-vuoden-aikana/
 6. 6. 6
 7. 7. Miksi FB Menestyi?• Feedi ja käyttökokemus!• Jakaminen• Ryhmäytyminen • Yli Miljardi käyttäjää• Ihmislajille ominaista käytöstä • Ohitti suosiossa Googlen• http://www.1stwebdesigner.com/des kesällä 2012 (Alexa) ign/facebook-success-and- competitors/ 7
 8. 8. Jakaminen, yhteistyö ja yhteinentiedonrakentelu• Lähde: Ilkka Olander, Sometek.fi 8
 9. 9. Oivallus• EK: Oivallus raportti http://ek.multiedition.fi/oivallus/fi/arkisto/julkaisut/index. php?we_objectID=152 • “Teollisuusyhteiskunnasta on siirrytty kohti tietoyhteiskuntaa tai kokeiluyhteiskuntaa. Keskeiseksi on noussut se, osataanko työskennellä uudella tavalla ja siten saada aikaan uudistettuja tai uusia ratkaisuja. Haasteeseen vastatakseen yritykset muuttavat työn tekemisen tapojaan. Mekaaninen ajattelu, ”by the book”, on valttia yhä harvemmin. Tarkat ohjeet korvautuvat suuntaviivoilla ja tavoitteiden abstraktiotaso kasvaa. Työn sisällöt ja säännöt määritellään usein itse tai yhdessä muiden kanssa." 9
 10. 10. Ryhmä on kokemusten ja tietämyksenresurssi- jakamalla ei voi hävitä Yhteinen tavoite Tehokkuus Luovuus Hauskuus 10
 11. 11. Läpinäkyvyyden aika• http://kulttuuristrategia.fi/2012/02/13/transparency-brings- sloads-of-good/• Äärimmäinen esimerkki. Joidenkin mielestä vaarallinen ;-) • Murtaa perinteiset konventiot ja menestyy• Myös Great Place to Work Instituutin tutkimat maailman parhaat monikansalliset yritykset nimesivät yrityskulttuurin tekijäksi, josta ne saavat suurimman (80%) liiketoiminnallisen hyödyn.• Läpinäkyvyyden kulttuuri mahdollistaa aidon “yritysälyn” muodostumisen. • Yhteisö vs. koneisto/ Organismi vs. prosessi. 11
 12. 12. Kumpi onpi parempi? Yhteisö, Koneisto, Organismi Prosessi 12
 13. 13. SosiaalinenIntranetMiksi koulukaverit 80- luvultaovat tavoitettavampia kuinkollegat omassaorganisaatiossa? 13
 14. 14. Sosiaalinen Intranet?• Sosiaalinen media on paljon muutakin kuin Facebook. Se on myös yhteisöllinen toimintatapa, joka antaa useita uusia mahdollisuuksia organisaation sisäisen työskentelyn tehostamiseen, hiljaisen tiedon tallentamiseen, tiedonhallintaan ja ajankäyttöön sekä työntekijöiden perehdyttämiseen. • Kaija Pöysti, Intosome• Vuorovaikutusseinillä (vrt. Facebook) sisältö virtaa reaaliaikaisesti ja niitä on siksi kätevä kaikkeen välittömään vuorovaikutukseen. Seinien etu on kommunikoinnin nopeus, minkä vuoksi ne ovat luonteva kanava päivittäisten ja ajankohtaisten asioiden hoitoon (esim. dokumenttien jako, vinkit, linkit, tiedotus, uutiset).• Kun yksilön vapaus yhdistetään jakamiseen, tuloksena voi olla hedelmällinen jaettu työprosessi. 14
 15. 15. Kulttuurimuutos tarvitaan1. Johto sitoutuu itse käyttämään sosiaalista intranetiä ainakin ajoittain, ja sallii myös asiantuntijoiden käyttää keskusteluun aikaansa2. Sosiaaliseen intraan suhtaudutaan virallisena viestintäkanavana – ei vapaaehtoisena foorumina3. Sosiaalisella intranetilla on omistaja, joka ohjaa muita käyttäjiä oikeaan suuntaan ja näyttää esimerkkiä4. Työntekijöitä palkitaan tiedon jakamisesta ja siten opetetaan siihen, että vain jaettu tieto on arvokasta5. Myös huumori sallitaan!• Puolet sosiaalisen intranetin käyttöönotosta on kulttuurin muutosta ja puolet työkalun käyttöönottoa.• Heidi Selkäinaho/Sininen Meteoriitti 15
 16. 16. Ajasta, paikasta ja päätelaitteestariippumaton työ• Samalla kannattaa ehdottomasti huolehtia että “sisäinen some” on käytettävissä helposti missä tahansa.• Case: Yammer, “Company Facebook” 16
 17. 17. 17
 18. 18. Loppusanat• Sosiaaliset tekniikat toimivat todistetusti hyvin• Vaativat osallistavan ja avoimen työkulttuurin• Onnistuessaan sosiaalinen intranet ja viestintätapa vähentävät sähköpostihässäkkää ja mahdollistavat aidon organisaatioälyn kasvamisen• Yrityskulttuuri mahdollistaa kasvun!• Sosiaalinen ERP, CRM, Office, 365…. • sosiaalinen kerros tulee kattavasti kaikkiin työkaluihin Roadmap SP/Yammer 18
 19. 19. Kiitos! 19

×