Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jaettu asiantuntijuus alvar

755 views

Published on

Esitykseni ALVARin päivässä 5.10.2010

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jaettu asiantuntijuus alvar

 1. 1. Jaettu asiantuntijuus ja avoin toiminta verkossa Sanna Brauer Sosiaalisen median tuottaja Otavan Opisto
 2. 2. Sosiaalinen media - mistä on kyse?
 3. 3. ERILAISIA YMPÄRISTÖJÄ •Erilaisia ihmisiä
 4. 4. http://www.flickr.com/photos/mlibrarianus/3742252739/sizes/l/in/photostream/ SOSIAALINEN MEDIA “Yhteinen prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä, sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla” Tarmo Toikkanen ja Eija Kalliala: Sosiaalinen media opetuksessa
 5. 5. Sosiaalinen media muuttaa maailmaa Uudet ympäristöt Yhteistoiminnan taidot Avoimuus ja vapaus Uusi asiantuntijuus
 6. 6. Tuoreet tavat toimia vaativat muutosta Yhteiskunnallinen muutos: teollisesta kohti palveluja ja tietoyhteiskuntaa Hierarkioista yhteistoimintaan ja tiimeihin Tiedoista taitoihin Luovuuden tukeminen ja tunnistaminen Elinikäinen oppiminen: koulujen porteista kohti kannustavia kumppanuuksia Tiedon monimuotoisuus, sovellettavuus ja jakaminen European Policy Center, Event report S24/09
 7. 7. Tietoyhteiskunnan kansalaisena toimiminen edellyttää luovaa, kriittistä ja sosiaalista mediataitoa sekä teknis- käytännöllistä osaamista TIEKE tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
 8. 8. KAIKKI VIRTAA… • Uusikäsitys tiedosta ja sen käytettävyydestä • Käytettävissä oleva tiedon määrä, on verkostossa oleva ja syntyvä tiedon määrä.
 9. 9. KAIKKI VIRTAA… • Kukaan ei voi enää hallita kokonaisuuksia yksin – tiedonvälitys on nopeaa ja sirpaleista, josta on pystyttävä löytämään tarvitsemansa. http://www.flickr.com/photos/anua22a/2165517892/
 10. 10. Uusi asiantuntijuus syntyy verkosta ja verkostoissa
 11. 11. Tulevaisuus haastaa meidät
 12. 12. Osaaminen ja ammattitaito nyt ja tulevaisuudessa http://www.flickr.com/photos/sergio_one/116015471/
 13. 13. Mikä on oppimisen alue, jolla tänään liikutaan? Muuttuva maailma Mahdollisuuksien tasa-arvo Henkilökohtaiset oppimispolut Yhteistyö- ja -toiminta http://www.flickr.com/photos/the_richards/4010867361/
 14. 14. Jaettu asiantuntijuus on innovointia samalla foorumilla Tiedonvälitys ja yhteisöön Opiskelijat työskentelemään kuuluvuuden tunne tulevaisuuden työkaluilla Välineiden maksuttomuus ja helppokäyttöisyys Madaltunut vuorovaikutuskynnys Läpinäkyvyys, palautteen Tavoitettavuus - kaikki ovat saaminen, osallistuminen samalla foorumilla Innovatiivisuuden edistäminen Verkostoituminen, kaksisuuntainen viestintä Hiljaisen tiedon dokumentointi Parempi ja nopeampi informaation kulku
 15. 15. Kantavat siivet kasvavat verkostoissa • Yhteisöllinen oppiminen • Reflektio • Epävarmuuden sietokyky • Vuorovaikutusosaaminen • Luottamus omaan osaamiseen kasvaa• Neuvottelutaidot • Itsetuntemus • Ihmistuntemus • Ongelmanratkaisu • Eettisyys, erilaisuuden • Tiedon soveltaminen hyväksyminen • Kokemuksesta oppiminen • Osaa ottaa vastaan • Maalaisjärki sallittu palautetta • Osaa antaa palautetta
 16. 16. Uuden ajan asiantuntija osaa kysyä neuvoa Oppimisverkostot kantavat kohti tulevaisuutta Kanssakulkijasta kumppaniksi Osaamisen näytöt digitaaliseksi portfolioksi Ammattiosaamisen yrityselämän rajapinta http://www.flickr.com/photos/sovietuk/5861614/
 17. 17. Teknologia mahdollistaa toimintatapojen muutoksen • Uudet näkökulmat ja oivallukset synnyttävät uutta tietoa • Uusien tietojen ja ajatusten muuttuminen osaksi omaa ajattelua on oppimista • Teknologia mahdollistaa ja tukee tiedonmuodostusta • Digitaaliset jalanjäljet http://www.flickr.com/photos/anua22a/2215721291/in/set-72157609877718838/
 18. 18. Sosiaalinen media on osa yleissivistystä - tämän päivän kansalaistaito-
 19. 19. Avoimuutta oppimassa Avoimet toimintatavat Avoimet ympäristöt Avoimet ihmiset http://www.flickr.com/photos/brenda-starr/3509344100/#/
 20. 20. Avoimuus toiminnassa Toiminnan läpinäkyvyys Päällekkäisyyksien purku Tavoitteet ja tulokset esiin http://www.flickr.com/photos/brenda-starr/3509344100/#/
 21. 21. Avoimet ympäristöt Tiedon jakaminen Yhteistuottaminen Ajantasaisuus Kuva: Taru kekkonen
 22. 22. B to B = P to P People to people Peer to peer Kuva: Yolanda hirvi
 23. 23. T örmäytystä tarvitaan http://www.flickr.com/photos/1stpix_diecast_dioramas/
 24. 24. Yhteistyön ytimessä Jaettu asiantijuus Jaetut ratkaisut Jaetut tulokset Yhdessä osaamme Ihmiset enemmän http://www.flickr.com/photos/darwinbell/ 303874154/in/set-72157594369349147/
 25. 25. Rohkeutta kokeilla ja toimia toisin totutusta Uudet tavat toteuttaa koulutusta - yhdessä Vahvuuksien tunnistaminen ja tunnustaminen Laatu Koulutuksen tavoitettavuus Simultaanipaja
 26. 26. Avoimuutta oppimassa - kokemuksia jakamassa ”Moka on lahja! Emme tee enää samoja virheitä - jatkossa teemme uusia virheitä” Anne Rongas ja Pauliina Mäkelä Tavoitteet ja tulokset
 27. 27. Erilaisia ihmisiä - erilaisia kulttuureita Mahdollisuus kuulla ja tulla kuulluksi Mahdollisuus vaikuttaa ja voimaantua Yhdessä oppimista - henkilökohtaista ohjausta Sosiaalinen media ei muuta yksinään toimintakulttuuria
 28. 28. Jaettu asiantuntijuus on osa uutta tietoa ja osaamista Otavan Opisto järjestää ammatilliseen-, aikuiskoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön liittyvää henkilöstökoulutusta . Partnereita verkostohankkeissa ovat Koulutuskeskus Salpaus ja Hermia Oy. Verkostona kykenemme tarjoamaan organisaatioiden rajat ylittävää toimintamallia koulutusten toteuttamiseen hyödyntäen verkoston toimijoiden osaamis- ja vahvuusalueita.
 29. 29. Kiitos! Harjoitellaan kurkistusviestintää...
 30. 30. Sanna Brauer sanna.brauer@otavanopisto.fi http://www.slideshare.net/slahdenp http://recognisingcreativity.wordpress.com http://www.sometu.fi/profile/SannaBrauer http://twitter.com/sannabrauer http://paja.internetix.fi/ http://openingcoope.internetix.fi/

×