Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yritysbrändi 2015

3,565 views

Published on

Millainen on yritysbrändi vuonna 2015? Miten uudistat brändisi? Brändin rakentaminen digiaikana.

Published in: Business
 • Login to see the comments

Yritysbrändi 2015

 1. 1. Yritysbrändi 2015”inhimillinen, avoin,kokemuksellinen,yhteisöllinen &vuorovaikutteinen.”
 2. 2. Keskeisimmät trendit①  Sähköistyminen②  Visualisoituminen, kuvat, kuvitus, liikkuvakuva, kokemuksellisuus③  Rohkeus, Design läpi toiminnan④  Omat kanavat, mediat⑤  Yhteisöllisyys, vuorovaikutus läpiliiketoiminnan mm. Asiakaspalvelu verkossa
 3. 3. Yritysbrändin hierarkiaMitä?•  Yritystarina kertoo mitä tavoitellaan•  Yrityksen tavoitteet, strategia, visioMiten?•  Liiketoiminta-alueet todentavat mitenyrityksen arvot ja tavoitteet konkretisoituvatMiksi?•  Tuotemarkkinointi kertoo yksittäisen tuotteenja palvelun hyödyt …
 4. 4. Yritysbrändin rakentaminen
 5. 5. Yritysbrändin rakentuminenLiikeideaYrityksenstrategiaToimintaYrityskulttuuriBrändiMissioVisioME!Asiakaskokemus  BudjettiKokemus
 6. 6. Brändätty AsiakaskokemusLiikeideaYrityksenstrategiaToimintaYrityskulttuuriBrändiVain Kokonaisvaltainen brändääminen synnyttää vahvan mielikuvan yrityksestä.
 7. 7. YritystarinaIlmeKuvatViestitKokemusMiten 2010-luku eroaa edellisestä?IlmesloganKuvapankkiViestitTuotemarkkinointi Kohderyhmänä ihminen, ei ammatti2000- 2010-
 8. 8. BENCHMARKSMission DrivencommunicationsIntegrated strategy,Story & branding
 9. 9. Liiketoiminta 1080°
 10. 10. Rooman 1080°-ajatteluTuotanto  Tuotekehitys  Jakelu  Myyn3    Markkinoin3  Asiakas  Brändi  Johtaminen  Strategia  Yrityskul;uuri  Tuotantotalous, 1900-luku Digiaika, 2010-luku
 11. 11. Millaista ontulevaisuudenmarkkinointi?
 12. 12. 5. Parempi, tehokkaampi ja toimivampimarkkinointi①  Markkinointi on yrityksen eri toimintojensynnyttämää palvelua②  Integroitu asiakaskokemus verkossa,asiakkuusajattelu③  Vaikuttaminen omissa kanavissa, huomionansaitseminen, osallistuminen verkostoihin,vaikuttaminen verkossa④  Markkinointi on erottamaton osa yrityksenkasvustrategiaa, liiketoimintoja ja mukanakaikissa rajapinnoissa asiakkuuksiin⑤  Synkronoitu Go-To- Market mallit.Yhteistyötä läpi organisaatiorajojen⑥  Kiinnostava ja vetovoimainen yritystarina,sisällöt, raportointi ja osallistuminenverkostoissa
 13. 13. Rome Advisors
 14. 14. Rooma on liiketoiminnankehittämiseen ja digitalisoimiseenerikoistunut suunnittelutoimistoAutamme yritysjohtoa verkostoimaanja verkottamaan liiketoimintaa sekäjohtamaan liiketoimintaa digiaikana.
 15. 15. Sähköistyminen & verkostoituminen ovatkeskeisimpiä liiketoimintaympäristönmurroksia①  Asiakaslähtöisyys: Uudet liiketoimintamallit, ekosysteemit ja palvelut②  Vuorovaikutteinen innovaatio- ja tuotekehitystoiminta③  Tiedolla johtamisen renessanssi④  Uudet tuotteet, palvelut ja liiketoiminnat⑤  Verkkokauppa ja arvoverkostot⑥  Parempi, tehokkaampi ja toimivampimarkkinointi①  Myynnin uudenlainen tehtävä,uusi merkitys asiakaskokemuksilleJärjestelmät  Asiakas3edolla  johtaminen  Sähköinen  asioin3,  liiketoiminta  verkossa  
 16. 16. 1. Asiakaslähtöinen toimintakulttuuri: Uudetliiketoimintamallit, ekosysteemit ja palvelut①  Yritysten tuotteet, palvelutja palvelukanavatmuodostavat arvoverkoston②  Käyttäjä verkostonkeskipisteessä③  Uudet toimintamallit japalvelut osana verkostoa.④  Yhteisöllisyys javerkottuminen muidentoimijoiden kanssa.
 17. 17. Digitaalisen ekosysteemin määrittely:Liiketoimintatavoitteiden asettaminen vertaamalla jayhdistelemällä eri toimijoiden parhaita toimintatapojaLiikeidea digitaalisessatoimintaympäristössäT&K Tuote Jakelu Myynti BrändiExpediaDellIdeastormAmazon Coop LegoSpotify
 18. 18. 2. Vuorovaikutteinen innovaatio- jatuotekehitystoiminta①  Merkittävä osa kuluttajatuotteidenkehityksestä jo nyt joukkoistamalla②  Uudet liikeideat ja palvelutkäyttäjäryhmistä③  Aktiivinen vuorovaikutus omissayhteisöissä, keskustelu käyttäjienkanssa④  Asiakas ja markkinalähtöineninnovaatiokulttuuri⑤  Kysyntälähtöinen valikoima jatuotteistaminen
 19. 19. BRÄNDIJAKELUMYYNTIMALLISTOTUOTER&DLIIKEIDEA3. Uudet tuotteet, palvelut ja liiketoiminnat①  Arvoverkostolla parempiasiakaskokemus②  Markkinointi palveluna③  Asiakaspalvelu,automaatio④  Asiakasyhteisöt⑤  Uudenlaisettuotteistukset,palvelutasosopimukset,asiakkuuksien hoitomallitAsiakaskokemusdigitaalisessatoimintaympäristössä
 20. 20. 4. Verkkokauppa ja arvoverkostotLiiketoiminta verkossa①  Jokainen joka voi, myy suoraanverkossa②  Mitä tahansa voi myydäverkossa③  Kohdistettu myynti,markkinointi ja asiakaspalvelu④  Arvoverkostosta kumppanientuotteita ja palveluita⑤  Asiakkuuksien hoitaminenelinkaarimallilla. Uudetliiketoiminnat osana tarjoamaa
 21. 21. MessageResponseSocial MediaCommunitiesContentPRMarketingDirectDrives conference EventsMeetings5. Myynnin uusi tehtävä①  Myynti jalkauttaa yrityksenstrategian ja markkinoinnin②  Myynnin tehtävä luodamerkityksellisiäasiakaskohtaamisia③  Kohtaamisten merkitys kasvaa,tiedon jakamisesta tiedonsoveltamiseen javuorovaikutukseen④  Myynnin tehtävä yrityksentarinan kouluttajana, brändinsuurlähettiläänä ja ostamisenhelpottajana
 22. 22. AsiakasSeniorAdvisorRoAdTuottajaTiimif4f3f1f2SteeringProject teamRooman tehtävä: Autamme yrityksiä digitalisoimaanliiketoimintaa ja muotoilemaan parempia yrityksiä①  Rooma auttaa tunnistamaan,kirkastamaan ja hyödyntämäänmuutosta②  Rooma auttaa suunnittelemaanparempaa ja tehokkaampaaliiketoimintaa edullisemmin③  Rooma sitoutuu auttamaanasiakasta muutoksen johtamisessa④  Rooma kehittää aktiivisesti omaaosaamistaan⑤  Yhteisellä hankekartalla parhaattulokset, hankemallinnus,alaprojektit, ketterä kehittäminen

×