Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Yritysbrändi 2015

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Brändinrakennusprosessi
Brändinrakennusprosessi
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 22 Ad

More Related Content

Slideshows for you (15)

Advertisement

Similar to Yritysbrändi 2015 (20)

More from Ville Tolvanen (20)

Advertisement

Yritysbrändi 2015

 1. 1. Yritysbrändi 2015 ”inhimillinen, avoin, kokemuksellinen, yhteisöllinen & vuorovaikutteinen.”
 2. 2. Keskeisimmät trendit ①  Sähköistyminen ②  Visualisoituminen, kuvat, kuvitus, liikkuva kuva, kokemuksellisuus ③  Rohkeus, Design läpi toiminnan ④  Omat kanavat, mediat ⑤  Yhteisöllisyys, vuorovaikutus läpi liiketoiminnan mm. Asiakaspalvelu verkossa
 3. 3. Yritysbrändin hierarkia Mitä? •  Yritystarina kertoo mitä tavoitellaan •  Yrityksen tavoitteet, strategia, visio Miten? •  Liiketoiminta-alueet todentavat miten yrityksen arvot ja tavoitteet konkretisoituvat Miksi? •  Tuotemarkkinointi kertoo yksittäisen tuotteen ja palvelun hyödyt …
 4. 4. Yritysbrändin rakentaminen
 5. 5. Yritysbrändin rakentuminen Liikeidea Yrityksen strategia Toiminta Yrityskulttuuri Brändi Missio Visio ME! Asiakaskokemus   Budjetti Kokemus
 6. 6. Brändätty Asiakaskokemus Liikeidea Yrityksen strategia Toiminta Yrityskulttuuri Brändi Vain Kokonaisvaltainen brändääminen synnyttää vahvan mielikuvan yrityksestä.
 7. 7. Yritystarina Ilme Kuvat Viestit Kokemus Miten 2010-luku eroaa edellisestä? Ilme slogan Kuvapankki Viestit Tuotemarkkinointi Kohderyhmänä ihminen, ei ammatti 2000- 2010-
 8. 8. BENCHMARKS Mission Driven communications Integrated strategy, Story & branding
 9. 9. Liiketoiminta 1080°
 10. 10. Rooman 1080°-ajattelu Tuotanto   Tuotekehitys   Jakelu   Myyn3     Markkinoin3   Asiakas   Brändi   Johtaminen   Strategia   Yrityskul;uuri   Tuotantotalous, 1900-luku Digiaika, 2010-luku
 11. 11. Millaista on tulevaisuuden markkinointi?
 12. 12. 5. Parempi, tehokkaampi ja toimivampi markkinointi ①  Markkinointi on yrityksen eri toimintojen synnyttämää palvelua ②  Integroitu asiakaskokemus verkossa, asiakkuusajattelu ③  Vaikuttaminen omissa kanavissa, huomion ansaitseminen, osallistuminen verkostoihin, vaikuttaminen verkossa ④  Markkinointi on erottamaton osa yrityksen kasvustrategiaa, liiketoimintoja ja mukana kaikissa rajapinnoissa asiakkuuksiin ⑤  Synkronoitu Go-To- Market mallit. Yhteistyötä läpi organisaatiorajojen ⑥  Kiinnostava ja vetovoimainen yritystarina, sisällöt, raportointi ja osallistuminen verkostoissa
 13. 13. Rome Advisors
 14. 14. Rooma on liiketoiminnan kehittämiseen ja digitalisoimiseen erikoistunut suunnittelutoimisto Autamme yritysjohtoa verkostoimaan ja verkottamaan liiketoimintaa sekä johtamaan liiketoimintaa digiaikana.
 15. 15. Sähköistyminen & verkostoituminen ovat keskeisimpiä liiketoimintaympäristön murroksia ①  Asiakaslähtöisyys: Uudet liiketoimintamallit, ekosysteemit ja palvelut ②  Vuorovaikutteinen innovaatio- ja tuotekehitystoiminta ③  Tiedolla johtamisen renessanssi ④  Uudet tuotteet, palvelut ja liiketoiminnat ⑤  Verkkokauppa ja arvoverkostot ⑥  Parempi, tehokkaampi ja toimivampi markkinointi ①  Myynnin uudenlainen tehtävä, uusi merkitys asiakaskokemuksille Järjestelmät   Asiakas3edolla   johtaminen   Sähköinen   asioin3,   liiketoiminta   verkossa  
 16. 16. 1. Asiakaslähtöinen toimintakulttuuri: Uudet liiketoimintamallit, ekosysteemit ja palvelut ①  Yritysten tuotteet, palvelut ja palvelukanavat muodostavat arvoverkoston ②  Käyttäjä verkoston keskipisteessä ③  Uudet toimintamallit ja palvelut osana verkostoa. ④  Yhteisöllisyys ja verkottuminen muiden toimijoiden kanssa.
 17. 17. Digitaalisen ekosysteemin määrittely: Liiketoimintatavoitteiden asettaminen vertaamalla ja yhdistelemällä eri toimijoiden parhaita toimintatapoja Liikeidea digitaalisessa toimintaympäristössä T&K Tuote Jakelu Myynti Brändi Expedia Dell Ideastorm Amazon Coop Lego Spotify
 18. 18. 2. Vuorovaikutteinen innovaatio- ja tuotekehitystoiminta ①  Merkittävä osa kuluttajatuotteiden kehityksestä jo nyt joukkoistamalla ②  Uudet liikeideat ja palvelut käyttäjäryhmistä ③  Aktiivinen vuorovaikutus omissa yhteisöissä, keskustelu käyttäjien kanssa ④  Asiakas ja markkinalähtöinen innovaatiokulttuuri ⑤  Kysyntälähtöinen valikoima ja tuotteistaminen
 19. 19. BRÄNDI JAKELU MYYNTI MALLISTO TUOTE R&D LIIKEIDEA 3. Uudet tuotteet, palvelut ja liiketoiminnat ①  Arvoverkostolla parempi asiakaskokemus ②  Markkinointi palveluna ③  Asiakaspalvelu, automaatio ④  Asiakasyhteisöt ⑤  Uudenlaiset tuotteistukset, palvelutasosopimukset, asiakkuuksien hoitomallit Asiakaskokemus digitaalisessa toimintaympäristössä
 20. 20. 4. Verkkokauppa ja arvoverkostot Liiketoiminta verkossa ①  Jokainen joka voi, myy suoraan verkossa ②  Mitä tahansa voi myydä verkossa ③  Kohdistettu myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu ④  Arvoverkostosta kumppanien tuotteita ja palveluita ⑤  Asiakkuuksien hoitaminen elinkaarimallilla. Uudet liiketoiminnat osana tarjoamaa
 21. 21. Message Response Social Media Communities Content PR Marketing Direct Drives conference Events Meetings 5. Myynnin uusi tehtävä ①  Myynti jalkauttaa yrityksen strategian ja markkinoinnin ②  Myynnin tehtävä luoda merkityksellisiä asiakaskohtaamisia ③  Kohtaamisten merkitys kasvaa, tiedon jakamisesta tiedon soveltamiseen ja vuorovaikutukseen ④  Myynnin tehtävä yrityksen tarinan kouluttajana, brändin suurlähettiläänä ja ostamisen helpottajana
 22. 22. Asiakas Senior Advisor RoAd Tuottaja Tiimi f4 f3 f1 f2 Steering Project team Rooman tehtävä: Autamme yrityksiä digitalisoimaan liiketoimintaa ja muotoilemaan parempia yrityksiä ①  Rooma auttaa tunnistamaan, kirkastamaan ja hyödyntämään muutosta ②  Rooma auttaa suunnittelemaan parempaa ja tehokkaampaa liiketoimintaa edullisemmin ③  Rooma sitoutuu auttamaan asiakasta muutoksen johtamisessa ④  Rooma kehittää aktiivisesti omaa osaamistaan ⑤  Yhteisellä hankekartalla parhaat tulokset, hankemallinnus, alaprojektit, ketterä kehittäminen

×