SlideShare a Scribd company logo
Verkostomainen ja luova tiimityö

Juha Laamane/ Sovelto


              Vartti tunnista
Agenda
• Läpinäkyvyyden aika
  • Tieto on arvokasta, eikä sitä pidä jakaa kenelle tahansa?
• Organisaatio on yhteisö, ei koneisto
• Sosiaalinen intranet
•  Miten alun perin vapaa-ajalta tutut käytännöt esim. sosiaalisen
  tekniikan välineissä muuttavat ammattiviestintää?
                                    2
Sosiaalisuus ja työelämä
• kuulumista ryhmään
• kommunikointia ja vuorovaikutusta
• vaikutuksen luomista
• "jäljen jättämistä"
• lajitoveruutta
Joitain määritelmiä sosiaalisesta
mediasta
• Sosiaalinen media on prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat
 yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden
 avulla
  lähde: Wikipedia

• Yhteisöllisesti tuotettua sisältöä
• Tuotetaan vapaasti hyödynnettävillä web-työkaluilla joiden
 sisältöä palvelun ylläpitäjä ei aktiivisesti ohjaa
  •  keskustelupalstat
  •  blogit
  •  virtuaalimaailmat
  •  sisällönjakopalvelut
  •  Verkostoitumispalvelut
  •  Yrityksen sisäiset verkostot ja palvelut (Wikit ja intra)
”Sosiaalinen media on mielentila”
• ” Sosiaalinen media ei ole media tai markkinointia. Se ei
 myöskään ole tekniikkaa, softa, alusta tai facebook. Sosiaalinen
 media on mielentila jossa tärkeintä on
 kuunteleminen, seuraaminen, jakaminen ja kertominen.
 Yrityksen/asiakkaiden, asiakkaiden ja yrityksen
 henkilöiden, johdon ja työntekijoiden, organisaation jäsenten
 kesken jne”
  • Juha Laamanen/Sovelto
  • http://kilta.sovelto.fi/creative/digimarkkinointi/some-on-mielentila-mita-
   olen-oppinut-somesta-vuoden-aikana/
6
Miksi FB Menestyi?
• Feedi ja käyttökokemus!
• Jakaminen
• Ryhmäytyminen             • Yli Miljardi käyttäjää
• Ihmislajille ominaista käytöstä    • Ohitti suosiossa Googlen
•  http://www.1stwebdesigner.com/des   kesällä 2012 (Alexa)
  ign/facebook-success-and-
  competitors/
                                   7
Jakaminen, yhteistyö ja yhteinen
tiedonrakentelu
• Lähde: Ilkka Olander, Sometek.fi
                   8
Oivallus
• EK: Oivallus
 raportti http://ek.multiedition.fi/oivallus/fi/arkisto/julkaisut/index.
 php?we_objectID=152
  • “Teollisuusyhteiskunnasta on siirrytty kohti tietoyhteiskuntaa tai
   kokeiluyhteiskuntaa. Keskeiseksi on noussut se, osataanko työskennellä
   uudella tavalla ja siten saada aikaan uudistettuja tai uusia ratkaisuja.
   Haasteeseen vastatakseen yritykset muuttavat työn tekemisen tapojaan.
   Mekaaninen ajattelu, ”by the book”, on valttia yhä harvemmin. Tarkat
   ohjeet korvautuvat suuntaviivoilla ja tavoitteiden abstraktiotaso kasvaa.
   Työn sisällöt ja säännöt määritellään usein itse tai yhdessä muiden
   kanssa."
                                         9
Ryhmä on kokemusten ja tietämyksen
resurssi- jakamalla ei voi hävitä


   Yhteinen tavoite

 Tehokkuus   Luovuus   Hauskuus


                   10
Läpinäkyvyyden aika
• http://kulttuuristrategia.fi/2012/02/13/transparency-brings-
 sloads-of-good/
• Äärimmäinen esimerkki. Joidenkin mielestä vaarallinen ;-)
  • Murtaa perinteiset konventiot ja menestyy
• Myös Great Place to Work Instituutin tutkimat maailman parhaat
 monikansalliset yritykset nimesivät yrityskulttuurin tekijäksi, josta
 ne saavat suurimman (80%) liiketoiminnallisen hyödyn.
• Läpinäkyvyyden kulttuuri mhdollistaa aidon “yritysälyn”
 muodostumisen.
  • Yhteisö vs. koneisto/ Organismi vs. prosessi.
                                     11
Kumpi onpi parempi? Yhteisö,      Koneisto,
 Organismi      Prosessi                 12
Sosiaalinen
Intranet
Miksi koulukaverit 80- luvulta
ovat tavoitettavampia kuin
kollegat omassa
organisaatiossa?                 13
Sosiaalinen Intranet?
•  Sosiaalinen media on paljon muutakin kuin Facebook. Se on myös
  yhteisöllinen toimintatapa, joka antaa useita uusia mahdollisuuksia
  organisaation sisäisen työskentelyn tehostamiseen, hiljaisen tiedon
  tallentamiseen, tiedonhallintaan ja ajankäyttöön sekä työntekijöiden
  perehdyttämiseen.
  • Kaija Pöysti, Intosome
•  Vuorovaikutusseinillä (vrt. Facebook) sisältö virtaa reaaliaikaisesti ja niitä
  on siksi kätevä kaikkeen välittömään vuorovaikutukseen. Seinien etu on
  kommunikoinnin nopeus, minkä vuoksi ne ovat luonteva kanava
  päivittäisten ja ajankohtaisten asioiden hoitoon (esim. dokumenttien
  jako, vinkit, linkit, tiedotus, uutiset).
•  Kun yksilön vapaus yhdistetään jakamiseen, tuloksena voi olla
  hedelmällinen jaettu työprosessi.
                                           14
Kulttuurimuutos tarvitaan
1.  Johto sitoutuu itse käyttämään sosiaalista intranetiä ainakin ajoittain, ja
   sallii myös asiantuntijoiden käyttää keskusteluun aikaansa
2.  Sosiaaliseen intraan suhtaudutaan virallisena viestintäkanavana – ei
   vapaaehtoisena foorumina
3.  Sosiaalisella intranetilla on omistaja, joka ohjaa muita käyttäjiä oikeaan
   suuntaan ja näyttää esimerkkiä
4.  Työntekijöitä palkitaan tiedon jakamisesta ja siten opetetaan siihen, että
   vain jaettu tieto on arvokasta
5.  Myös huumori sallitaan!
•  Puolet sosiaalisen intranetin käyttöönotosta on kulttuurin muutosta ja
   puolet työkalun käyttöönottoa.
•  Heidi Selkäinaho/Sininen Meteoriitti                                          15
Ajasta, paikasta ja päätelaitteesta
riippumaton työ
• Samalla kannattaa ehdottomasti huolehtia että “sisäinen some”
 on käytettävissä helposti missä tahansa.
• Case: Yammer, “Company Facebook”
                                 16
17
Loppusanat
• Sosiaaliset tekniikat toimivat todistetusti hyvin
• Vaativat osallistavan ja avoimen työkulttuurin
• Onnistuessaan sosiaalinen intranet ja viestintätapa vähentävät
 sähköpostihässäkkää ja mahdollistavat aidon organisaatioälyn
 kasvamisen
• Yrityskulttuuri mahdollistaa kasvun!
• Sosiaalinen ERP, CRM, Office, 365….
  • sosiaalinen kerros tulee kattavasti kaikkiin työkaluihin

                Roadmap SP/Yammer
                                  18
Kiitos!
     19

More Related Content

What's hot

Enterprise social ja viestintäammattilaisen uudet roolit
Enterprise social ja viestintäammattilaisen uudet roolitEnterprise social ja viestintäammattilaisen uudet roolit
Enterprise social ja viestintäammattilaisen uudet roolit
Sininen Meteoriitti / Blue Meteorite
 
Online co-creation
Online co-creationOnline co-creation
Online co-creation
Miia Kosonen
 
Sosiaalinen media johtamisessa
Sosiaalinen media johtamisessaSosiaalinen media johtamisessa
Sosiaalinen media johtamisessa
Miia Kosonen
 
Miten mitata sosiaalisen intranetin liiketoimintahyötyjä?
Miten mitata sosiaalisen intranetin liiketoimintahyötyjä?Miten mitata sosiaalisen intranetin liiketoimintahyötyjä?
Miten mitata sosiaalisen intranetin liiketoimintahyötyjä?
Descom
 
Verkko ja verkkoyhteisöt mitä annettavaa kulttuurialan yrittäjille? epky 2010
Verkko ja verkkoyhteisöt  mitä annettavaa kulttuurialan yrittäjille? epky 2010Verkko ja verkkoyhteisöt  mitä annettavaa kulttuurialan yrittäjille? epky 2010
Verkko ja verkkoyhteisöt mitä annettavaa kulttuurialan yrittäjille? epky 2010
Sanna Brauer
 
Tekevätkö ihmiset kohta kaiken itse? Mihin organisaatioita enää tarvitaan?
Tekevätkö ihmiset kohta kaiken itse? Mihin organisaatioita enää tarvitaan?Tekevätkö ihmiset kohta kaiken itse? Mihin organisaatioita enää tarvitaan?
Tekevätkö ihmiset kohta kaiken itse? Mihin organisaatioita enää tarvitaan?
Pauliina Seppälä
 
Sosiaalinen media ja ideointi
Sosiaalinen media ja ideointiSosiaalinen media ja ideointi
Sosiaalinen media ja ideointi
Tuuli Kurkipää
 
Elintarvikepäivät, Pirkka Aunola
Elintarvikepäivät, Pirkka AunolaElintarvikepäivät, Pirkka Aunola
Elintarvikepäivät, Pirkka Aunola
Pirkka Aunola
 
Toimittajana somessa
Toimittajana somessaToimittajana somessa
Toimittajana somessa
Tuija Aalto
 
Jaettu asiantuntijuus alvar
Jaettu asiantuntijuus alvarJaettu asiantuntijuus alvar
Jaettu asiantuntijuus alvar
Sanna Brauer
 
Sometutkimus
SometutkimusSometutkimus
Sometutkimus
Miia Kosonen
 
Jaettu asiantuntijuus -muuttuva työelämä
Jaettu asiantuntijuus -muuttuva työelämäJaettu asiantuntijuus -muuttuva työelämä
Jaettu asiantuntijuus -muuttuva työelämä
rautasilta
 
Timo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiin
Timo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiinTimo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiin
Timo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiin
Kai Talonpoika
 
Sosiaalinen media: yhteisöt, sisältö & keskustelut
Sosiaalinen media: yhteisöt, sisältö & keskustelutSosiaalinen media: yhteisöt, sisältö & keskustelut
Sosiaalinen media: yhteisöt, sisältö & keskustelut
Antti Leino
 
Voimaa verkostoitumalla
Voimaa verkostoitumallaVoimaa verkostoitumalla
Voimaa verkostoitumalla
Tiina Sarisalmi
 
Sosiaalinen Media Organisaatioille
Sosiaalinen Media OrganisaatioilleSosiaalinen Media Organisaatioille
Sosiaalinen Media Organisaatioille
Mervi Jansson-Aalto
 
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuriYhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Harto Pönkä
 
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteetVerkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Harto Pönkä
 

What's hot (19)

Enterprise social ja viestintäammattilaisen uudet roolit
Enterprise social ja viestintäammattilaisen uudet roolitEnterprise social ja viestintäammattilaisen uudet roolit
Enterprise social ja viestintäammattilaisen uudet roolit
 
Online co-creation
Online co-creationOnline co-creation
Online co-creation
 
Sosiaalinen media johtamisessa
Sosiaalinen media johtamisessaSosiaalinen media johtamisessa
Sosiaalinen media johtamisessa
 
Miten mitata sosiaalisen intranetin liiketoimintahyötyjä?
Miten mitata sosiaalisen intranetin liiketoimintahyötyjä?Miten mitata sosiaalisen intranetin liiketoimintahyötyjä?
Miten mitata sosiaalisen intranetin liiketoimintahyötyjä?
 
Metropolia Studia Generalia
Metropolia Studia GeneraliaMetropolia Studia Generalia
Metropolia Studia Generalia
 
Verkko ja verkkoyhteisöt mitä annettavaa kulttuurialan yrittäjille? epky 2010
Verkko ja verkkoyhteisöt  mitä annettavaa kulttuurialan yrittäjille? epky 2010Verkko ja verkkoyhteisöt  mitä annettavaa kulttuurialan yrittäjille? epky 2010
Verkko ja verkkoyhteisöt mitä annettavaa kulttuurialan yrittäjille? epky 2010
 
Tekevätkö ihmiset kohta kaiken itse? Mihin organisaatioita enää tarvitaan?
Tekevätkö ihmiset kohta kaiken itse? Mihin organisaatioita enää tarvitaan?Tekevätkö ihmiset kohta kaiken itse? Mihin organisaatioita enää tarvitaan?
Tekevätkö ihmiset kohta kaiken itse? Mihin organisaatioita enää tarvitaan?
 
Sosiaalinen media ja ideointi
Sosiaalinen media ja ideointiSosiaalinen media ja ideointi
Sosiaalinen media ja ideointi
 
Elintarvikepäivät, Pirkka Aunola
Elintarvikepäivät, Pirkka AunolaElintarvikepäivät, Pirkka Aunola
Elintarvikepäivät, Pirkka Aunola
 
Toimittajana somessa
Toimittajana somessaToimittajana somessa
Toimittajana somessa
 
Jaettu asiantuntijuus alvar
Jaettu asiantuntijuus alvarJaettu asiantuntijuus alvar
Jaettu asiantuntijuus alvar
 
Sometutkimus
SometutkimusSometutkimus
Sometutkimus
 
Jaettu asiantuntijuus -muuttuva työelämä
Jaettu asiantuntijuus -muuttuva työelämäJaettu asiantuntijuus -muuttuva työelämä
Jaettu asiantuntijuus -muuttuva työelämä
 
Timo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiin
Timo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiinTimo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiin
Timo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiin
 
Sosiaalinen media: yhteisöt, sisältö & keskustelut
Sosiaalinen media: yhteisöt, sisältö & keskustelutSosiaalinen media: yhteisöt, sisältö & keskustelut
Sosiaalinen media: yhteisöt, sisältö & keskustelut
 
Voimaa verkostoitumalla
Voimaa verkostoitumallaVoimaa verkostoitumalla
Voimaa verkostoitumalla
 
Sosiaalinen Media Organisaatioille
Sosiaalinen Media OrganisaatioilleSosiaalinen Media Organisaatioille
Sosiaalinen Media Organisaatioille
 
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuriYhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
 
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteetVerkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
 

Viewers also liked

Consagración servicio—mariaal servicio
Consagración servicio—mariaal servicioConsagración servicio—mariaal servicio
Consagración servicio—mariaal servicio
Hernandez Sanchez
 
New World University OpenEd16
New World University OpenEd16New World University OpenEd16
New World University OpenEd16
Steve Foerster
 
Цифровые издания: пути развития, тренды, монетизация
Цифровые издания: пути развития, тренды, монетизацияЦифровые издания: пути развития, тренды, монетизация
Цифровые издания: пути развития, тренды, монетизация
Консалт-Центр
 
Mapa 1 gerencia de proyecto de tecnologia zul
Mapa 1 gerencia de proyecto de tecnologia zulMapa 1 gerencia de proyecto de tecnologia zul
Mapa 1 gerencia de proyecto de tecnologia zul
Zul Celis
 
健康資訊
健康資訊健康資訊
健康資訊
thomas poon
 
Canyon Estate Dahab Rent Sale Property Investment
Canyon Estate Dahab Rent Sale Property InvestmentCanyon Estate Dahab Rent Sale Property Investment
Canyon Estate Dahab Rent Sale Property Investment
Lorenzo Uberti
 
BLESSED ARE THE PEACEMAKERS
BLESSED ARE THE PEACEMAKERSBLESSED ARE THE PEACEMAKERS
BLESSED ARE THE PEACEMAKERS
JAMES H WILLIAMS
 
PALACIO REAL MADRID
PALACIO REAL MADRIDPALACIO REAL MADRID
PALACIO REAL MADRID
pelayo_nieves
 
Grey trujillobonilla actividad1_mapac
Grey trujillobonilla actividad1_mapacGrey trujillobonilla actividad1_mapac
Grey trujillobonilla actividad1_mapac
GREYTRUJILLOBONILLA
 
Obesidad prueda
Obesidad pruedaObesidad prueda
Obesidad prueda
ggagag gagaga
 

Viewers also liked (20)

Consagración servicio—mariaal servicio
Consagración servicio—mariaal servicioConsagración servicio—mariaal servicio
Consagración servicio—mariaal servicio
 
New World University OpenEd16
New World University OpenEd16New World University OpenEd16
New World University OpenEd16
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Цифровые издания: пути развития, тренды, монетизация
Цифровые издания: пути развития, тренды, монетизацияЦифровые издания: пути развития, тренды, монетизация
Цифровые издания: пути развития, тренды, монетизация
 
Alicia salamanca actividad1_mapa_c
Alicia salamanca actividad1_mapa_cAlicia salamanca actividad1_mapa_c
Alicia salamanca actividad1_mapa_c
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Mapa 1 gerencia de proyecto de tecnologia zul
Mapa 1 gerencia de proyecto de tecnologia zulMapa 1 gerencia de proyecto de tecnologia zul
Mapa 1 gerencia de proyecto de tecnologia zul
 
Ozon plh
Ozon plhOzon plh
Ozon plh
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
健康資訊
健康資訊健康資訊
健康資訊
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Canyon Estate Dahab Rent Sale Property Investment
Canyon Estate Dahab Rent Sale Property InvestmentCanyon Estate Dahab Rent Sale Property Investment
Canyon Estate Dahab Rent Sale Property Investment
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
BLESSED ARE THE PEACEMAKERS
BLESSED ARE THE PEACEMAKERSBLESSED ARE THE PEACEMAKERS
BLESSED ARE THE PEACEMAKERS
 
PALACIO REAL MADRID
PALACIO REAL MADRIDPALACIO REAL MADRID
PALACIO REAL MADRID
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Grey trujillobonilla actividad1_mapac
Grey trujillobonilla actividad1_mapacGrey trujillobonilla actividad1_mapac
Grey trujillobonilla actividad1_mapac
 
Obesidad prueda
Obesidad pruedaObesidad prueda
Obesidad prueda
 

Similar to Verkostomainen ja luova tiimityö

Verkkoidentiteetti ja verkostoidentiteetti 290414
Verkkoidentiteetti ja verkostoidentiteetti 290414Verkkoidentiteetti ja verkostoidentiteetti 290414
Verkkoidentiteetti ja verkostoidentiteetti 290414
Sanna Brauer
 
Sosiaalinen intra ja työntekijän rooli, Case Yle
Sosiaalinen intra ja työntekijän rooli, Case YleSosiaalinen intra ja työntekijän rooli, Case Yle
Sosiaalinen intra ja työntekijän rooli, Case Yle
Kaisa Hilden
 
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössäSosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä
Harto Pönkä
 
Dicole koulutukset ja työpajat
Dicole koulutukset ja työpajatDicole koulutukset ja työpajat
Dicole koulutukset ja työpajat
Dicole
 
Vuorovaikutus verkko-opetuksessa
Vuorovaikutus verkko-opetuksessaVuorovaikutus verkko-opetuksessa
Vuorovaikutus verkko-opetuksessa
Irma Mänty
 
Sosiaalinen media ja Vakuutusväen Liitto
Sosiaalinen media ja Vakuutusväen LiittoSosiaalinen media ja Vakuutusväen Liitto
Sosiaalinen media ja Vakuutusväen Liitto
Eija Kalliala
 
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuriYhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Harto Pönkä
 
Sosiaalinen media oppilaitoksen ja sen hankkeiden viestinnässä ja markkinoinn...
Sosiaalinen media oppilaitoksen ja sen hankkeiden viestinnässä ja markkinoinn...Sosiaalinen media oppilaitoksen ja sen hankkeiden viestinnässä ja markkinoinn...
Sosiaalinen media oppilaitoksen ja sen hankkeiden viestinnässä ja markkinoinn...
Matleena Laakso
 
Eläköön sosiaalinen bisnes SomeTime2014
Eläköön sosiaalinen bisnes SomeTime2014Eläköön sosiaalinen bisnes SomeTime2014
Eläköön sosiaalinen bisnes SomeTime2014
Janne Pullinen
 
Online-yhteistyo
Online-yhteistyoOnline-yhteistyo
Online-yhteistyo
Miia Kosonen
 
Liiketoiminnan ja tuotteistamisen peruskäsitteet sosiaalisessa mediassa
Liiketoiminnan ja tuotteistamisen peruskäsitteet sosiaalisessa mediassaLiiketoiminnan ja tuotteistamisen peruskäsitteet sosiaalisessa mediassa
Liiketoiminnan ja tuotteistamisen peruskäsitteet sosiaalisessa mediassa
Harto Pönkä
 
Get it Right, Taina Myöhänen: Sosiaalisen median työkalupakki
Get it Right, Taina Myöhänen: Sosiaalisen median työkalupakkiGet it Right, Taina Myöhänen: Sosiaalisen median työkalupakki
Get it Right, Taina Myöhänen: Sosiaalisen median työkalupakki
taina myöhänen
 
Yhteisomanagerointi
YhteisomanagerointiYhteisomanagerointi
Yhteisomanagerointi
Miia Kosonen
 
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseenSosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen
Harto Pönkä
 
Koko työyhteisö viestii, miten muuttuu viestintäammattilaisen rooli? Case Sin...
Koko työyhteisö viestii, miten muuttuu viestintäammattilaisen rooli? Case Sin...Koko työyhteisö viestii, miten muuttuu viestintäammattilaisen rooli? Case Sin...
Koko työyhteisö viestii, miten muuttuu viestintäammattilaisen rooli? Case Sin...
Sininen Meteoriitti / Blue Meteorite
 
SADe-seminaari 8.11.2012 avoin kehittäminen ja Osallistumisympäristö
SADe-seminaari 8.11.2012 avoin kehittäminen ja OsallistumisympäristöSADe-seminaari 8.11.2012 avoin kehittäminen ja Osallistumisympäristö
SADe-seminaari 8.11.2012 avoin kehittäminen ja Osallistumisympäristö
Teemu Ropponen
 
Pohto. Sosiaalisen median koulutus
Pohto. Sosiaalisen median koulutusPohto. Sosiaalisen median koulutus
Pohto. Sosiaalisen median koulutus
rautasilta
 
Sosiaalinen media yhteistyön ja viestinnän tukena (v. 2.0)
Sosiaalinen media yhteistyön ja viestinnän tukena (v. 2.0)Sosiaalinen media yhteistyön ja viestinnän tukena (v. 2.0)
Sosiaalinen media yhteistyön ja viestinnän tukena (v. 2.0)
Harto Pönkä
 

Similar to Verkostomainen ja luova tiimityö (20)

Verkkoidentiteetti ja verkostoidentiteetti 290414
Verkkoidentiteetti ja verkostoidentiteetti 290414Verkkoidentiteetti ja verkostoidentiteetti 290414
Verkkoidentiteetti ja verkostoidentiteetti 290414
 
Sosiaalinen intra ja työntekijän rooli, Case Yle
Sosiaalinen intra ja työntekijän rooli, Case YleSosiaalinen intra ja työntekijän rooli, Case Yle
Sosiaalinen intra ja työntekijän rooli, Case Yle
 
Luoti osa1 010212_pl2
Luoti osa1 010212_pl2Luoti osa1 010212_pl2
Luoti osa1 010212_pl2
 
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössäSosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä
 
Dicole koulutukset ja työpajat
Dicole koulutukset ja työpajatDicole koulutukset ja työpajat
Dicole koulutukset ja työpajat
 
Vuorovaikutus verkko-opetuksessa
Vuorovaikutus verkko-opetuksessaVuorovaikutus verkko-opetuksessa
Vuorovaikutus verkko-opetuksessa
 
Sosiaalinen media ja Vakuutusväen Liitto
Sosiaalinen media ja Vakuutusväen LiittoSosiaalinen media ja Vakuutusväen Liitto
Sosiaalinen media ja Vakuutusväen Liitto
 
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuriYhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
 
Sosiaalinen media oppilaitoksen ja sen hankkeiden viestinnässä ja markkinoinn...
Sosiaalinen media oppilaitoksen ja sen hankkeiden viestinnässä ja markkinoinn...Sosiaalinen media oppilaitoksen ja sen hankkeiden viestinnässä ja markkinoinn...
Sosiaalinen media oppilaitoksen ja sen hankkeiden viestinnässä ja markkinoinn...
 
Eläköön sosiaalinen bisnes SomeTime2014
Eläköön sosiaalinen bisnes SomeTime2014Eläköön sosiaalinen bisnes SomeTime2014
Eläköön sosiaalinen bisnes SomeTime2014
 
Online-yhteistyo
Online-yhteistyoOnline-yhteistyo
Online-yhteistyo
 
Liiketoiminnan ja tuotteistamisen peruskäsitteet sosiaalisessa mediassa
Liiketoiminnan ja tuotteistamisen peruskäsitteet sosiaalisessa mediassaLiiketoiminnan ja tuotteistamisen peruskäsitteet sosiaalisessa mediassa
Liiketoiminnan ja tuotteistamisen peruskäsitteet sosiaalisessa mediassa
 
Some yritysk
Some yrityskSome yritysk
Some yritysk
 
Get it Right, Taina Myöhänen: Sosiaalisen median työkalupakki
Get it Right, Taina Myöhänen: Sosiaalisen median työkalupakkiGet it Right, Taina Myöhänen: Sosiaalisen median työkalupakki
Get it Right, Taina Myöhänen: Sosiaalisen median työkalupakki
 
Yhteisomanagerointi
YhteisomanagerointiYhteisomanagerointi
Yhteisomanagerointi
 
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseenSosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen
 
Koko työyhteisö viestii, miten muuttuu viestintäammattilaisen rooli? Case Sin...
Koko työyhteisö viestii, miten muuttuu viestintäammattilaisen rooli? Case Sin...Koko työyhteisö viestii, miten muuttuu viestintäammattilaisen rooli? Case Sin...
Koko työyhteisö viestii, miten muuttuu viestintäammattilaisen rooli? Case Sin...
 
SADe-seminaari 8.11.2012 avoin kehittäminen ja Osallistumisympäristö
SADe-seminaari 8.11.2012 avoin kehittäminen ja OsallistumisympäristöSADe-seminaari 8.11.2012 avoin kehittäminen ja Osallistumisympäristö
SADe-seminaari 8.11.2012 avoin kehittäminen ja Osallistumisympäristö
 
Pohto. Sosiaalisen median koulutus
Pohto. Sosiaalisen median koulutusPohto. Sosiaalisen median koulutus
Pohto. Sosiaalisen median koulutus
 
Sosiaalinen media yhteistyön ja viestinnän tukena (v. 2.0)
Sosiaalinen media yhteistyön ja viestinnän tukena (v. 2.0)Sosiaalinen media yhteistyön ja viestinnän tukena (v. 2.0)
Sosiaalinen media yhteistyön ja viestinnän tukena (v. 2.0)
 

Verkostomainen ja luova tiimityö

 • 1. Verkostomainen ja luova tiimityö Juha Laamane/ Sovelto Vartti tunnista
 • 2. Agenda • Läpinäkyvyyden aika • Tieto on arvokasta, eikä sitä pidä jakaa kenelle tahansa? • Organisaatio on yhteisö, ei koneisto • Sosiaalinen intranet • Miten alun perin vapaa-ajalta tutut käytännöt esim. sosiaalisen tekniikan välineissä muuttavat ammattiviestintää? 2
 • 3. Sosiaalisuus ja työelämä • kuulumista ryhmään • kommunikointia ja vuorovaikutusta • vaikutuksen luomista • "jäljen jättämistä" • lajitoveruutta
 • 4. Joitain määritelmiä sosiaalisesta mediasta • Sosiaalinen media on prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla lähde: Wikipedia • Yhteisöllisesti tuotettua sisältöä • Tuotetaan vapaasti hyödynnettävillä web-työkaluilla joiden sisältöä palvelun ylläpitäjä ei aktiivisesti ohjaa • keskustelupalstat • blogit • virtuaalimaailmat • sisällönjakopalvelut • Verkostoitumispalvelut • Yrityksen sisäiset verkostot ja palvelut (Wikit ja intra)
 • 5. ”Sosiaalinen media on mielentila” • ” Sosiaalinen media ei ole media tai markkinointia. Se ei myöskään ole tekniikkaa, softa, alusta tai facebook. Sosiaalinen media on mielentila jossa tärkeintä on kuunteleminen, seuraaminen, jakaminen ja kertominen. Yrityksen/asiakkaiden, asiakkaiden ja yrityksen henkilöiden, johdon ja työntekijoiden, organisaation jäsenten kesken jne” • Juha Laamanen/Sovelto • http://kilta.sovelto.fi/creative/digimarkkinointi/some-on-mielentila-mita- olen-oppinut-somesta-vuoden-aikana/
 • 6. 6
 • 7. Miksi FB Menestyi? • Feedi ja käyttökokemus! • Jakaminen • Ryhmäytyminen • Yli Miljardi käyttäjää • Ihmislajille ominaista käytöstä • Ohitti suosiossa Googlen • http://www.1stwebdesigner.com/des kesällä 2012 (Alexa) ign/facebook-success-and- competitors/ 7
 • 8. Jakaminen, yhteistyö ja yhteinen tiedonrakentelu • Lähde: Ilkka Olander, Sometek.fi 8
 • 9. Oivallus • EK: Oivallus raportti http://ek.multiedition.fi/oivallus/fi/arkisto/julkaisut/index. php?we_objectID=152 • “Teollisuusyhteiskunnasta on siirrytty kohti tietoyhteiskuntaa tai kokeiluyhteiskuntaa. Keskeiseksi on noussut se, osataanko työskennellä uudella tavalla ja siten saada aikaan uudistettuja tai uusia ratkaisuja. Haasteeseen vastatakseen yritykset muuttavat työn tekemisen tapojaan. Mekaaninen ajattelu, ”by the book”, on valttia yhä harvemmin. Tarkat ohjeet korvautuvat suuntaviivoilla ja tavoitteiden abstraktiotaso kasvaa. Työn sisällöt ja säännöt määritellään usein itse tai yhdessä muiden kanssa." 9
 • 10. Ryhmä on kokemusten ja tietämyksen resurssi- jakamalla ei voi hävitä Yhteinen tavoite Tehokkuus Luovuus Hauskuus 10
 • 11. Läpinäkyvyyden aika • http://kulttuuristrategia.fi/2012/02/13/transparency-brings- sloads-of-good/ • Äärimmäinen esimerkki. Joidenkin mielestä vaarallinen ;-) • Murtaa perinteiset konventiot ja menestyy • Myös Great Place to Work Instituutin tutkimat maailman parhaat monikansalliset yritykset nimesivät yrityskulttuurin tekijäksi, josta ne saavat suurimman (80%) liiketoiminnallisen hyödyn. • Läpinäkyvyyden kulttuuri mhdollistaa aidon “yritysälyn” muodostumisen. • Yhteisö vs. koneisto/ Organismi vs. prosessi. 11
 • 12. Kumpi onpi parempi? Yhteisö, Koneisto, Organismi Prosessi 12
 • 13. Sosiaalinen Intranet Miksi koulukaverit 80- luvulta ovat tavoitettavampia kuin kollegat omassa organisaatiossa? 13
 • 14. Sosiaalinen Intranet? • Sosiaalinen media on paljon muutakin kuin Facebook. Se on myös yhteisöllinen toimintatapa, joka antaa useita uusia mahdollisuuksia organisaation sisäisen työskentelyn tehostamiseen, hiljaisen tiedon tallentamiseen, tiedonhallintaan ja ajankäyttöön sekä työntekijöiden perehdyttämiseen. • Kaija Pöysti, Intosome • Vuorovaikutusseinillä (vrt. Facebook) sisältö virtaa reaaliaikaisesti ja niitä on siksi kätevä kaikkeen välittömään vuorovaikutukseen. Seinien etu on kommunikoinnin nopeus, minkä vuoksi ne ovat luonteva kanava päivittäisten ja ajankohtaisten asioiden hoitoon (esim. dokumenttien jako, vinkit, linkit, tiedotus, uutiset). • Kun yksilön vapaus yhdistetään jakamiseen, tuloksena voi olla hedelmällinen jaettu työprosessi. 14
 • 15. Kulttuurimuutos tarvitaan 1. Johto sitoutuu itse käyttämään sosiaalista intranetiä ainakin ajoittain, ja sallii myös asiantuntijoiden käyttää keskusteluun aikaansa 2. Sosiaaliseen intraan suhtaudutaan virallisena viestintäkanavana – ei vapaaehtoisena foorumina 3. Sosiaalisella intranetilla on omistaja, joka ohjaa muita käyttäjiä oikeaan suuntaan ja näyttää esimerkkiä 4. Työntekijöitä palkitaan tiedon jakamisesta ja siten opetetaan siihen, että vain jaettu tieto on arvokasta 5. Myös huumori sallitaan! • Puolet sosiaalisen intranetin käyttöönotosta on kulttuurin muutosta ja puolet työkalun käyttöönottoa. • Heidi Selkäinaho/Sininen Meteoriitti 15
 • 16. Ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumaton työ • Samalla kannattaa ehdottomasti huolehtia että “sisäinen some” on käytettävissä helposti missä tahansa. • Case: Yammer, “Company Facebook” 16
 • 17. 17
 • 18. Loppusanat • Sosiaaliset tekniikat toimivat todistetusti hyvin • Vaativat osallistavan ja avoimen työkulttuurin • Onnistuessaan sosiaalinen intranet ja viestintätapa vähentävät sähköpostihässäkkää ja mahdollistavat aidon organisaatioälyn kasvamisen • Yrityskulttuuri mahdollistaa kasvun! • Sosiaalinen ERP, CRM, Office, 365…. • sosiaalinen kerros tulee kattavasti kaikkiin työkaluihin Roadmap SP/Yammer 18
 • 19. Kiitos! 19

Editor's Notes

 1. Kurssikohtaisillavuorovaikutusseinillä (vrt. Facebook) sisältövirtaareaaliaikaisestijaniitä on siksikäteväkaikkeenvälittömäänvuorovaikutukseen. Seinienetu on kommunikoinninnopeus, minkävuoksi ne ovatluontevakanavapäivittäistenjaajankohtaistenasioidenhoitoon (esim. dokumenttienjako, vinkit, linkit, tiedotus, uutiset).Seinienkäyttövoi olla vapaamuotoisempaa (vrt. kahvipöytäkeskustelu) kuinmuidenvälineiden.  Yksiniidenfunktioonkintoimia”sosiaalisenaliimana”,jokasitooihmisiäyhteen. Vaikkaseinienkäyttöäeisidottaisitiukastiviralliseenopiskeluun, se eitarkoita, etteiköniistävoisi olla  paljonhyötyä. Useinparhaatideatsyntyvätjuurivapaamuotoisessajapäämäärättömässäkeskustelussa.Kun tällainenyksilönvapausyhdistetäänjakamiseen, tuloksenavoi olla hedelmällinenjaettuoppimisprosessi.