Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bijeenkomst taal en ict

Presentatie gemaakt door de sectie ICT en onderwijs van Hogeschool Utrecht, Instituut Theo Thijssen Amersfoort. Presentatie in het kader van bijeenkomst handelingsgericht werken en het gebruik van ICT hierbij. Bijeenkomst is samen met de sectie Nederlands uitgevoerd.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Bijeenkomst taal en ict

  1. 1. TAAL en ICT:Didactiek en leerlijnen binnen het LVS Thema 9 2011-2012
  2. 2. Wat gaan we doen? Leerlingkaart maken Leerlingkaart interpreteren Wat gaan we de volgende keer doen?
  3. 3. Leerlingkaart maken
  4. 4. Leerlingkaart interpreteren Wat zou er op basis van de didactiek en de leerlijnen aan de hand kunnen zijn? Wat zou je het kind vragen om je vermoedens helder te krijgen? Welke onderwijsbehoefte zou je nu, zonder met het kind gesproken te hebben, zouden kunnen formuleren? Welke gegevens heb je nog nodig om uitspraken te doen over deze leerling?
  5. 5. Wat gaan we de volgende keer doen? Visie op onderwijs en inrichting van LVS Rekenen-Wiskunde & Didactiek:  Kijken naar niveaugrafieken van de groep (door de jaren heen)  Kijken naar niveaugrafieken van de school (binnen één schooljaar)  Interpreteren vanuit leerlijnen RWD

×