Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Surplus diblib 02112010

508 views

Published on

ppt over deelname aan didaktiek en leiderschap in balans: het onderzoek van Kennisnet om gebruik van ict in het onderwijs , in combinatie met kennisoverdracht of kennisconstructie in kaart te brengen

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Surplus diblib 02112010

 1. 1. www.kennisnet.nl Naam van de Auteur 7 januari 2008 02-11-2010 Stichting Surplus Didaktiek en Leiderschap in Balans
 2. 2. Wie ben ik…? r.veldhoven@kennisnet.nl Noord-Holland Zeeland Noord-Brabant
 3. 3. Didactiek en Leiderschap in Balans Kennisnet biedt twee instrumenten doel: inzicht te krijgen over ict in het onderwijs -het actuele gebruik - de opbrengsten
 4. 4. Visie en Ondersteuning leerkracht Didactiek in Balans
 5. 5. Leiderschap in Balans (school)Leiderschap en Samenwerking
 6. 6. Vier in Balans
 7. 7. Visie
 8. 8. Deskundigheid
 9. 9. Digitaal Leermateriaal
 10. 10. ICT Infrastructuur
 11. 11. 5 vragen… 1. Hoe wordt er binnen het team gedacht over didactisch handelen? 2. Waar staat de school nu en waar wil de school naar toe? 3. In welke mate zijn docenten en schoolleiding het eens? 4. Hoe staat het met het leiderschap? 5. Waar te beginnen?
 12. 12. Kennisoverdracht Kennisconstructievs
 13. 13. Mét ict Zonder ictvs
 14. 14. Cijfers & Feiten Resultaten…
 15. 15. 6 Kenmerken: 1. Spreiding huidig didactisch handelen 2. Spreiding toekomstig didactisch handelen 3. Afstand huidige positie en ambitie voor toekomst 4. Afstand tussen management en meerderheid van leraren over toekomstig onderwijs 5. Leiderschap 6. Behoefte aan ondersteuning
 16. 16. 1 2 3 4 5 leidinggevend handelen stimuleren en experimenteren 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 met ict zonder ict met ict zonder ict kennisconstructiekennisoverdracht 1 2 3 4 5 Aantal scholen: 642 Aantal regio’s: 66 Aantal deelnemende leraren: 5.886 Aantal leraren groep 1-2: 1.496 Aantal leraren groep 3, 4, 5: 2.243 Aantal leraren groep 6, 7, 8: 1.979 Aantal leraren speciaal onderwijs: 168 Aantal deelnemende leidinggevenden: 1.059 Aantal schoolleiders: 737 Aantal ict-coördinatoren: 322 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 17. 17. Didactisch handelen volgens leraren en leidinggevenden (2009) af en toenooit of nauwelijks tamelijk vaak heel vaak vaak1 2 3 4 5 met ict zonder ict met ict zonder ict kennisconstructiekennisoverdracht 1 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 5
 18. 18. Leiderschap volgens leraren en management af en toenooit of nauwelijks tamelijk vaak heel vaak vaak1 2 3 4 5 leidinggevend handelen stimuleren en experimenteren 1 2 3 4 5 1 2 3 4 51 2 3 4 5
 19. 19. Ondersteuningsbehoeften van leraren
 20. 20. Kennisoverdracht zonder ict items • Ik stel tijdens de les vragen over de opgegeven leerstof • Ik vat de leerstof samen tijdens de les • Ik ga na of leerlingen de behandelde stof beheersen • Ik laat leerlingen oefeningen doen om de stof te verwerken Kennisoverdracht met ict items • Ik laat leerlingen leerstof oefenen met de computer • Ik laat leerlingen ict gebruiken om samen te werken • Ik gebruik de computer bij klassikale uitleg • Ik gebruik bij mijn onderwijs een digitaal schoolbord Kennisconstructie zonder ict items • Ik stimuleer dat de leerling zichzelf doelen stelt • Ik laat mijn leerling elkaar feedback geven over hun werk • Ik laat leerlingen zelf onderzoekjes of projecten doen • Leerlingen krijgen vrijheid om zelf hun leerinhouden te kiezen Kennisconstructie met ict items • Ik laat de leerlingen zelf actuele bronnen zoeken via internet • Ik geef opdrachten waarna leerlingen via internet het antwoord zoeken • Ik gebruik materiaal van internet (afbeeldingen, videofragmenten) om mijn uitleg te verlevendigen • Als een leerlingen een werkstuk maakt, stimuleer ik dat hij/zij internet raadpleegt Didactisch handelen Vergelijking school gemiddelde 2010 met school gemiddelde 2009, regio gemiddelde 2010 en landelijk gemiddelde 2010 + = School 2010 scoort significant hoger - = School 2010 scoort significant lager School 2010 gemiddelde School 2009 gemiddelde Regio 2010 gemiddelde Landelijk 2010 gemiddelde leraren nu 3,2 3.2 ambitie 2,8 2.5 + directie nu 3,9 3.8 ambitie 1,8 3.2 - leraren nu 4,1 3.1 + ambitie 4,2 3.2 + directie nu 3,8 4.5 - ambitie 3,7 3.7 leraren nu 2,8 2.5 ambitie 2,9 3.2 - directie nu 1,8 1.1 + ambitie 1,6 1.5 leraren nu 3,5 3.5 ambitie 4,2 4.2 directie nu 3,8 3.6 ambitie 4,5 4.3 Kennisoverdracht zonderict Kennisoverdracht metict Kennisconstructie zonderict Kennisconstructie metict
 21. 21. Combinatie van kenmerken bepalend voor stadium ontwikkeling VLO KIP BIJ RUPS VLINDER Korte termijn gewin: - Financieel - Materieel - PR Veel spreiding nu en toekomst. Management vaart andere koers dan leraren Nu spreiding Toekomst weinig spreiding Management en leraren varen zelfde koers Veel overeenstemmi ng tussen leraren en management: nu en toekomst Afstand te overbruggen tussen nu en toekomst Veel overeenstemmi ng tussen leraren en management: nu en toekomst Weinig afstand tussen nu en toekomst Ondersteunen om te onderhouden
 22. 22. Stadium 0: De Vlo
 23. 23. Stadium 1: De Kip
 24. 24. Stadium 2: De Bij
 25. 25. Stadium 3: De Rups
 26. 26. Stadium 4: De Vlinder
 27. 27. Samenvattend ICT kan kwaliteit en productiviteit van onderwijs verbeteren. Worden de mogelijkheden van ICT voldoende benut? …voor een representatieve weergave en een statistisch significante uitkomst dient er een minimale respons te zijn van 80%.
 28. 28. Tijdsinvestering Instructie Bovenschools ict-coördinator. Instructie ict-coördinator. Leerkrachten + schoolleider: invullen online vragenlijsten. Delen van resultaten: bijeenkomst.
 29. 29. Deelname aan Didaktiek en Leiderschap in Balans INFO Samen deskundiger najaar2010 29 Aanmelden t/m 30 november 2010 Deelname Dib en Lib kenbaar maken bij de relatiemanager • De relatiemanager verstrekt de contactgegevens aan ITS • ITS neemt de gegevens op in het Onderzoeksportaal.
 30. 30. Aanmaken school en deelnemers De BIC'er krijgt inlogcode Vanaf inschrijving t/m uiterlijk 14 januari 2011 • De BIC'er maakt de school aan m.b.v. het brinnummer en geeft per school een ict-coördinator op. • De ict-coördinator ontvangt eigen inlogcode van BIC'er. • De ict-coördinator maakt leraren aan. De leraren worden via e-mail hiervan op de hoogte gesteld en krijgen alle info. INFO Samen deskundiger najaar2010 30
 31. 31. Invullen vragenlijst-resultaat- terugkoppeling • 27 januari t/m 25 februari 2011 invullen (via onderzoeksportaal kan de voortgang bij gehouden worden.) • vanaf 28 maart 2011 zijn de resultaten beschikbaar en kunnen de BIC'ers zelf bij deze gegevens. • woensdag 6 april 2011 Terugkoppeling landelijke dag Tijdens een landelijke bijeenkomst worden de resultaten teruggekoppeld en geduid. INFO Samen deskundiger najaar2010 31
 32. 32. Meer informatie…? http://schoolleider.kennisnet.nl/ict/didactiekleiderschapbalans
 33. 33. Voor deelname aan de trajecten… …kunt u contact opnemen met de relatiemanager PO r.veldhoven@kennisnet.nl presentatie te vinden op: http://slideshare.net/resiveldhoven met dank aan Erik Woning(productmanager A&O Kennisnet)

×