Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bijeenkomst rwd en ict

6,293 views

Published on

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Bijeenkomst rwd en ict

 1. 1. HGW: ICT en onderwijs en RWD
 2. 2. Opbouw bijeenkomst• Welke rekentoetsen vind je in Parnassys?• Op welke niveaus kun je rekentoetsen analyseren?• Niveau- en vaardigheidsscores• Cito RW• Opbrengstgericht werken (een aanzetje …)• Educatieve software
 3. 3. Toetsen in Parnassys• Methodegebonden toetsen• Methode-onafhankelijke toetsen – Cito RW, DLE-toets, TTR, Maatwerk, Utrechte Getalbegrip Toets-R
 4. 4. Functies van rekentoetsen• Niveau bepalen • Genormeerde (tempo)toetsen zoals: • DLE-toets, Citorekenen-wiskunde, UGT etc.• Automatisering toetsen • Genormeerde tempotoetsen zoals: • TTR, TTA, SVT• Strategiegebruik achterhalen • Diagnostisch gesprek zoals: • Kwantiwijzer, Cito Hulpboeken, Maatwerk, PDO
 5. 5. Niveau- of vaardigheidstoetsen• Cito: vaardigheidsscores• Parnassys: niveauwaardenOpbrengstgericht werken: www.schoolaanzet.nl• Scholen bezitten een goed toetsinstrumentarium;• Toetsresultaten worden nog onvoldoende geanalyseerd.
 6. 6. Parnassys• Niveaugrafiek groep – Wat valt je op aan de grafiek van 7 en 8? – Verklaringen?• Niveaugrafiek school – Kijk naar de trendanalyse 2010 – 2011! – Wat valt je op? Sluit dit aan bij het beeld van de huidige groep 8? – Verklaringen?
 7. 7. Rekenen-wiskunde en didactiek• Cito RW• Cruciale momenten in de leerlijn• Educatieve software
 8. 8. CITO Rekenen-wiskunde E4• Inhoud van cito LOVS rekenen-wiskunde• Leerlingrapport• Vaardigheidsscores• Voorbeeldopgaven (fase van begrijpen analyseren van toetsresultaten en opgaven
 9. 9. CITO RWD M4Bekijk de verschillende opgaven uit M4.• De opdrachten ontbreken. – Op welke bewerking wordt hier een beroep gedaan? – Hoe zou de opdracht kunnen zijn bij de verschillende opgaven?• Wat zijn “moeilijke” opgaven en waarom?
 10. 10. Niveau A t/m E(C is hier niet degemiddelde score)In nieuwe toetsen It/m V (III is hier degemiddelde score)
 11. 11. Analyse van de toetsopgavenIn elk balkje is een gebied grijsgemaakt.Dat is het vaardigheidsgebied datloopt van matig tot bijna goed.
 12. 12. Na de analyse … hoe nu verder?Kijken naar de leerkracht en naar de methode!• Leerkracht: instructievaardigheden;• Methode: Wat zijn cruciale momenten in de leerlijn? Hoe bereidt de methode daarop voor? Oefenen / automatiseren
 13. 13. Cruciale momentenWat zijn cruciale momenten bij de leerlijngetalbegrip?Methodes kiezen hun eigen accenten!
 14. 14. Cruciale momenten (groep 4) Wis en Reken• verkenning van de telrij van 1 tot 100• plaatsen van getallen (positioneren)• combineren van telgetal en meetgetal• hoeveelheid bepalen (geld)• gebruik maken van tientalligheid bij handig ordenen• optellen over het tiental en met tientallen, met lege getallenlijn• aftrekken over het tiental en met tientallen, met de lege getallenlijn• ontdekken van overeenkomsten tussen strategieën (reflectie)
 15. 15. Cruciale momenten (groep 4) Pluspunt• telrij• relatie tientallen en eenheden• samenstellen van bedragen• introductie kralenketting• naar een getal springen op lege getallenlijn• verder springen of terugspringen op lege getallenlijn• rijgen• …
 16. 16. Onderwijsbehoeften: oefenen van … op de computer• http://www.fi.uu.nl/zoefi/• www.rekenweb.nl• Ambrasoft• Software bij methode – Wiswijzoefenen en automatiseren – WiswijztoetsenBelangrijk: goed nadenken over hoe je programma’sinzet en hoe er wordt geregistreerd.

×