curriculum learning reuse computational thinking scorm arrangeren objects onderzoek onderwijskundig ims lom standards leermiddelen implementation digitale geletterdheid educational vle ieee specification standaarden strategy ontwerpen design 21e eeuwse vaardigheden onderwijs informatievaardigheden ict basisvaardigheden programmeren coding digitale vaardigheden slo education robótica digital literacy mediawijsheid leerlijnen machine learning ai leerplan leerplanontwikkeling ict curriculum.nu netherlands ict basic skills media literacy 21st century skills elo templates metadata curriculumontwikkeling nederland information literacy digital technologies inhouden digitaal lms sjablonen werken aanpassen workshop moss2007 sharepoint ubilearn ubiquitous robotics programming economy ethics data science big data vmbo secondary primary bouwstenen grote opdrachten visie perspectives learning analytics datafication challenges formative assessment teacher training stem vakoverstijgende vaardigheden basisvaardigheden learning trajectory doelen gepersonaliseerd talenten leren lerarenopleiding school po ict basisvaardigeheden vo kerndoelen 2032 wetenschap technologie bibliotheek vakoverstijgende inhouden en vaardigheden ict (basis)vaardigheden education linked data learning trajectory open per gepersonaliseerd leren onderwijs onderwijsbegrippe onderwijs technologie standaarden vocabulaires doo gepersonaliseerd leren onderwijs corporate trainin leerlijnen onderzoek arrangeren leermiddelen metad persoonlijk leeromgeving werk omgeving personalise pilod kernprogramma linked data auteurstools arrangement vocabulary edrene semantic web3.0 framework zoeken metadateren kennisnet vocabularies repository rdf linked data trajectories leerlijnen definitie functie leerplan ontwikkeling arrangeren leerlijnen vocabulares functie definiti regulated self leadership elearning sustainable change process virtual environment approaches strategies pedagogies higher tools support material development create blended scenarios twente university course master source problems task sakai experience teletop using interoperability reseach projecten implementatie packages writing structured e-learning instruction hci object vlc based
See more